Skip to main content

Full text of "Norsk lutherske prester i Amerika, 1843-1913"

See other formats


Glass J^iSlbS^ 

Book .VyU^ 

CofiyiightN?— COPYRIGHT DEPOSm ;-^:'H.f-' SJt '.'•>•'« 

>-^é1 Norsk lutherske prester 
i Amerika 

1843-1913 Guds ord del er oorl artegods, 
del skol oor afkoms txere. samlet ak 
Pastor O. M.^ Nor li e a f Den forfnedf kirke 

MKD HJÆI.P AF 

Pastor K. Sefhuus af Den norske synode 

Professor M. O. Wee af Hauges synode 

Pastor A. M. Arntzen af Frikirken 

Pastor A. L. Wiek af Den evangelisk lutherske kirke 

Professor L. Lillehei af Brodersamfundet 
Minneapolis, Minn. 
AUGSBURC; PUBLISHING HOIISK 

1914 


Copyright, 1914, by 
AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 

MINNEAPOLIS, MINN. ^ SEP 14 1914 

1A380334 MODERKIRKEN I NORGE 

I KJÆRLIGHED OG TAKNEMMELIGHED 

TILEGNET 

AF . 

DATTERKIRKEN I AMERIKA 
(.0 lilO /S?0 li I 100 ,qic 1 u^. FIRE SLEGTLED. FORORD. 

DENNE "Prestekalender" gir nogle korte oplysninger om 1,826 norsk 
lutherske prester i Amerika fra 1843 til 1913, syv aartier. Ved 
"norsk" lutherske prester menes her prester som har tjent de norsk luther- 
ske menigheder og samfund, enten disse prester er af norsk, dansk, svensk, 
tysk, islandsk, finsk, fransk, engelsk, italiensk, jødisk, gassisk eller anden 
herkomst. Bogen indbefatter alle, enten de har været betragtet som 
fremragende eller ikke, enten de nu er prominente eller allerede forglemte. 
Kun saadanne er ikke tat med, som af landets domstole er dømt til straf 
eller mod hvem der er blit reist graverende beskyldninger og som under 
en slig krise nedla sit embede uden siden at ha faat opreisning, eller 
saadanne, som har forladt den lutherske lære og kirke. Af saadanne fra- 
faldne er der, saavidt vi ved, kun 43 eller omtrent 2 og 3 tiendedeles procent 
af prestelisten. Vi har tat med i bogen ogsaa de norske presters teologiske 
lærere, deriblandt nogle faa som ikke hadde prestelig ordination. 

Det har ikke været nogen let sag at samle det biografiske stof og bille- 
derne, som her leveres. Redaktørerne har skrevet omkring 8,000 breve 
og sendt ud omkring 23,000 cirkulærer med spprgeskemaer til udfyldning. 
De har gjennemgaat omtrent alle samfunds-aarsberetninger og kirkeorganer, 
desuden mange skolekataloger, bogkataloger, samfundsfestskrifter, menig- 
hedsfestskrifter, skolefestskrifter og andre biografiske kildeskrifter. Om- 
kring 40 procent af det foreliggende materiale er hentet fra den trykte 
literatur, 60 procent gjennem direkte eller indirekte korrespondance. Hvor 
vi ikke har git de forønskede oplysninger eller billeder, er aarsagen den, at 
disse har for os været uerholdelige. Vi mangler 78 portrætter (omtr. 4 
procent). 

Bogen har tre afdelinger: en kort historisk indledning, biografiske skis- 
ser og oplysende tabeller. Indledningen burde vel ha sagt mere om prester- 
nes kaar og virke her, men det begrænsede rum tillod det ikke. Man vil 
merke at biografierne befatter sig ikke med karakteristik og lovprisning, og 
at presternes dygtighed, rang eller virke ikke kan bedømmes af biografiernes 
omfang. 

Det var tanken at bogen skulde ha fortegnelser over presternes "alma 
matres", prcstekald, presternes samfundsforbindelser, samfundsembeder, 
missionsvirksomhed, lærervirksomhed og hustruernes slegtsnavne osv., men 
af mangel paa tid og rum blir disse tabeller udeladt. 

Vi vil hjertelig takke alle prester og professorer, som har sendt 
os fotografier og forskudsbetaling. Det har i væsentlig grad hjul- 
pet os til at faa bogen ud. Desuden har følgende git os anden 
værdifuld støtte i dette foretagende, og vi afl;pgger dem alle 
og enhver især vor tak: O. H. Aaberg, I. T. Aastad, A. M. 
Andersen, R. Andersen. N. Askeland, Th. M. Bakke, J. A. Berg. K. 
Biørgo, M. K. Bleken, R. O. Brandt, L. A. Breen, ]. P. Bugge, P. W. K. 
Bøckman, M. A. Christensen. W. B. Dahl, T. H. Dahl, C). J. Eduards, 
R. Fjeldstad, A. O. Fonkalsrud, L. C. Foss, A. H. Gjevre. (). Guldbrand- 
sen, S. Gunderson, H. Halvorson. Edw. Hegland. H. (). Hendrickson, 
C. H. Hjortholm. H. C. Holm. H. B. Hiistvedt, \.. C. Jacobson. I. A. 
Tohanson, J. E. Jørgensen. K. O. Kandal. H. (). Koefod. A. (). Eangc- 
hough. P. O. Langseth. B. J. Larsen, G. A. Larsen. \. J. Lockrem, 
L. r^und. K. O. Lundeberg, N. Lunde. Glaf Ivvsncs, H. (i. ALigelssen. 
L. S. ^Lirvick. O. J. ATundahl, A. (). Mdrsta.l, K. G. Nilsen. O. J. Norby, J. Nordby, A. O. Oppegaard, J. Peterson, P. J. Reinertsen, J. C. 
Roseland, H. S. Rue, M. Rufsvold, J. D. Runsvold, F. A. Schaffnit, 
O. E. Schmidt, O. H. Smeby, M. A. Sotendahl, Gustav Stearns, C. K. 
Solberg, E. M. Stensrud, B. S. J. Sund, T. E. Sweger, P. R. Syrdal, 
J. Skaar, M. Thorsen, H. M. Tjernagel, T. O. Tolo, S. K. Ulsaker, 
J. A. Wang, M. C. Waller, M. E. Waldeland, C. M. Westermoe, W. O. 
Wilhelmsen, A. Wright, J. D. Ylvisaker, A. Øfstedal, J. A. Aasgaard, 
H. Allen, J. H. Blegen, R. Bogstad, O. E. Brandt, M. O. Bøckman, 
N. Forsander, L. M. Gimmestad, O. G. Felland, P. M. Glasoe, H. S. 
Hilleboe, E. Kr. Johnsen, J. R. Lavik, K. Løkensgaard, H. C. Nordlie, 
Z. G. Ordal, A. C. Pedersen, C. K. Preus, D. G. Ristad, O. E. Rølvaag, 
Th. Ringøen, H. G. Stub, Geo. Sverdrup Jr., B. K. Sævre, A. G. Tuve, 
H. H. Elstad, J. O. Evjen, O. C. Dalager, Conrad Christensen, J. E. 
Fossum, A. Helland, O. S. Houkom, H. O. Helseth, L. Hansen, J. E. 
Haugen, Wm. M. Hagen, K. A. Kasberg, Wm. Mills, J. L. Nydahl, 
Sigurd Melby, Josef Mikaelsen, S. O. Severson, J. S. Strand, H. Quanbeck, 
L. A. Vigness, E. H. Westgor, Johs. Ylvisaker, A. J. Anderson, Henry 
Braa, Nellie Dahl, L. S. Dale, Mabel Danberg, J. F. Evenson, O. C. Fremo, 
Even O. Glesne, I. Hain, J. J. Hopperstad, Eimer Jacobson, Gilbert 
Oudal, Ingeborg Lund, Agathe Lunde, A. M. Sundheim, F. G. Swenson, 
B. Salvesen, Edward Sand, Margaret Kvittum, Henrietta J. Lund, Inga 
O. Nilssen, Wm. O. Lund, John Holstad, Andrew Carlson, George Ek- 
strand, Alfred H. Holmes, O. A. Hain, H. O. Bjørlie med flere. 

(Ved en forveksling i korrekturen er der en feil paa side 85: "et kirke- 
møde ved Fox River, 111., 1846", skal være: "paa Jefferson Prairie, Wis"., 
1846". Fox River, 111., skal være foran aarstallet 1848, straks nedenfor.) 

Vi venter ikke at bogen skal være uden feil og mangler, og vil med tak 
gjerne modta rettelser og tilføielser. Der er forresten en hel 
masse med værdifuldt og opbyggeligt stof vedrørende vor kirke hertillands, 
som burde samles og udgis. Forhaabentlig vil denne "Prestekalender" bli 
den første bog i en række af kirkehistoriske bøger om Den norsk lutherske 
kirke i Amerika. Vi burde snart faa en om de norsk lutherske menigheder, 
en om de norsk lutherske kirkesamfund, en om forlagsarbeidet (den kirke- 
lige literatur), en om skolerne (den kristelige undervisning), en om indre- 
missionen, en om ydremissionen, en om barmhjertighedsarbeidet, en om 
lærediskussionerne, en om foreningerne, og kanske endda flere, alt og alle 
til Guds ære og vort folks gavn. ' 

O. M. NORLIE. 

Atwater, Minn., 13de juni 1914. INDHOLD. 

I. HISTORIE. A. SYV AARTIER. 

Side 

1. Det første aarti, 1843 — 52 15 

1. Settlementerne 15 

2. Menighederne 16 

3. Samfundene 21 

4. Prestelisten 22 

II. Det andet aarti, 1853—62 23 

1. Settlementerne 23 

2. Menighederne 23 

3. Samfundene 23 

4. Samfundenes gjøremaal 24 

5. Forlagsarbeide 25 

6. Skolerne 25 

7. Prestelisten 27 

III. Det tredje aarti, 1863—72 27 

1. Settlementerne 27 

2. Menighederne 27 

3. Samfundene 28 

4. Forlagsarbeide 29 

5. Skolerne 29 

6. Indremissionen 30 

7. Ydremissionen 31 

8. Prestelisten 31 

IV. Det fjerde aarti, 1873—82 32 

1. Settlementerne 32 

2. Menighederne 32 

3. Samfundene 33 

4. Forlagsarbeide 33 

5. Skolerne 34 

6. Indiemissionen 35 

7. Ydremissionen 35 

8. Barmhjertighedsarbeide 36 

9. Prestelisten 36 

V. Det femte aarti, 1883—92 36 

1. Settlementerne 36 

2. Menighederne 37 

3. Samfundene 37 

4. Forlagsarbeide 37 

5. Skolerne 38 

6. Indremissionen 39 

7. Ydremissionen 39 

8. Barmhjertighedsarbeide 40 

9. Prestelisten 40 

VI. Det sjette aarti, 1893—02 40 

1. Settlementerne 40 

2. Menighederne 41 

3. Samfundene 42 VI. VII. Det 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Det 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. SJETTE AARTI, 1893 02 (fortS.) SiciC 

Forlagsarbeide 42 

Skolerne 43 

Indremissionen . 44 

Ydremissionen 44 

Barmhjertighedsarbeide 44 

Prestelisten 44 

SYVENDE AARTI, 1903 — 12 45 

Settlementerne 45 

Menighederne 46 

Samfundene 47 

Forlagsarbeide . . 49 

Skolerne 49 

Indremissionen 53 

Ydremissionen 54 

Barmhjertighedsarbeide 56 

Prestelisten 57 B. SYNODERNE. 

1. Den evangelisk lutherske kirke i Amerika (Ellings synode) ... 60 

IL Franckean svnoden af New York 62 

III. Nordre Illinois synoden 63 

IV. Den norsk evangelisk lutherske kirke i Amerika 63 

V. Den norske synode 64 

VI. Den skandinaviske Augustana synode 70 

VII. Den norske Augustana synode 70 

VIII. Den norsk-danske konferentse 71 

IX. Hauges synode (kan ogsaa betragtes som nr. I) 72 

X. Det antimissouriske broderskab 75 

XI. Den forenede kirke 77 

XII. Augsburgs venner 84 

XIII. Den lutherske frikirke 84 

XIV. Det lutherske brodersamfund 90 II. BIOGRAFIER. 1843 begynder paa side 95 1844 
1846 
1848 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 96 

96 

96 

97 

98 

99 

99 

100 

101 

102 

103 

103 

104 

105 

106 '"rn aar 1862 begxnder pa 
" 1863 


M 1) 


" 


" 1864 


" " 


" 


" 1865 


" " 


" 


" 1866 


" '? 
• 1867 


" '■ 


" 


' 1868 


" ■' 
' 1869 


" '' 
' 1870 


" " 
' 1871 


" ' 
' 1872 


" 
' 1873 


' 1874 


' 1875 


' 1876 


' 1877 


' 1878 


' 1879 


' 1880 


• 1881 


' 1882 


' 1883 


' 1884 


' 1885 


' 1886 


' 1887 


' 1888 


' 1889 


' 1890 


' 1891 


' 1892 


' 1893 


' 1894 


' 1895 


' 1896 


' 1897 


• 1898 


' 1899 


' 1900 


' 1901 


' 1902 


' 1903 


' 1904 


'1905 


'1906 


•1907 


•1908 


•1909 


• 1910 


' 1911 


1912 


1913 

Side 

side 107 

" 108 

" 110 

" 111 

" 112 

" 114 

'" 118 

" 120 

" 124 

" :.. 128 

" 132 

' 138 

" 143 

" 151 

'" 157 

'■ 161 

•' 164 

" 170 

" 175 

" 178 

' 186 

" 192 

" 201 

" 209 

" 216 

" 224 

" 234 

" 244 

" 253 

'• 263 

• 276 

" 287 

" 299 

" 305 

" 316 

" 331 

" 342 

•• 354 

" 364 

" 376 

" 387 

" 400 

" 416 

" •. 427 

" 441 

■ 455 

• 469 

• 482 

•" 497 

• 512 

" 523 

538 TILLÆG. 

Side 

A. Teologiske professorer ved Kristiania universitet 555 

B. Teologiske professorer ved Luther seminar, Kristiania 561 

C. Teologiske professorer ved Augustana Seminar}', Paxton 561 

D. Teologiske professorer ved Illinois State University 562 

E. Teologiske professorer ved Concordia Seminary, St. Louis . ... 563 

F. Teologiske professorer ved Concordia Seminary, Springfield .... 564 

G. Teologiske professorer ved Capital University 565 

H. Teologiske professorer ved Chicago Free Church Seminary 566 

L Teologiske professorer ved Chicago Lutheran Seminary 566 III. TABELLER OG REGISTER. A. B. 
C. Presternes fødested 567 

L Navnefortegnelse 567 

IL Statistisk resumé 589 

Presternes skolegang 591 

Presternes literære virksomhed 593 

I. Bibelsk teologi 593 

IL Dogmatisk teologi . 593 

III. Historisk teologi 595 

IV. Praktisk teologi 598 

V. Blade 604 

VI. Andre bøger 608 

Afdøde prester 609 

Alfabetisk navnefortegnelse 613 FORKORTELSER. 

A.B Artium Baccalaureus, Bachelor of Arts. 

Acad Academy, akademi, høiskole, første eksamen. 

A.M Artium Magister, Master of Arts, anden eksamen. 

B.L Bachelor of Letters. 

B.Pd Bachelor of Pedagogy. 

B.S Bachelor of Science. 

Co County. 

cf confer, sammenlign. 

Coll College, 

C.T Candidatus Theologiae, teologisk kandidat. 

D.D Divinitatis Doctor, Doctor of Divinitv, teologisk doktor. 

t død. 

forf forfattet. 

F født. 

G.T Gamle testamente. 

* gift. 

kom komite, bestyrelse. 

LL.B Bachelor of Laws, juridisk kandidat. 

LL.D Legum Doctor, Doctor of Laws, juridisk doktor. 

M.Accts. . .Master of Accounts. 

M.D Medicinae Doctor, Doctor of Medicine, medicinsk doktor. 

mghd menighed. 

mghdr menigheder. 

N nord, North. 

N.T Nye testamente. 

Pd.D Doctor of Pedagogy, pædagogisk doktor. 

Ph.D Philosophiae Doctor, Doctor of Philosophy, filosofisk doktor. 

Ph.G Graduate in Pharmacy, farmaceut. 

redig redigerte. 

S syd, South. 

sekr sekretær. 

sem seminar. 

Sem Seminary. 

supt superintendent, tilsynsmand. 

S.T.D Sacrae Theologiae Doctor, teologisk doktor. 

Th.D Theologiae Doctor, teologisk doktor. 

U.C United Church. 

univ universitet. 

Univ University. 

V vest. 

W West. 

øst. 

Desuden staterne: Minn. — Minnesota, Wis. — Wisconsin, osv.; maanedcnu': 
jan. — januar, fcb. — februar, osw I ye ste r s WocIg ste 4 < 

i rHtrgc • 
'/ • 


%^^^;i^^ <C^x ■V tht')jKr IfirK. Pr., r ro df s Ted fl Crcf ii-l^^ : i Norsk lutherske prester i Amerika. 

irSEN tredje oktober 1913 var det 70 aar siden Den norsk 
^^ lutherske kirke i Amerika fik sin første prest. Den dag 
blev Elling Eielsen ordinert i Chicago af pastor F. A. Hoff- 
man, en tysker. Siden den merkværdige dag har den norsk 
lutherske kirke i Amerika oplevet 70 merkværdige aar, 7 
aartier af rask og stadig udvikling. At der har været vekst 
kan ogsaa sees af prestelisten ned igjennem aarene. I denne 
bog gis en kort biografisk skisse af alle norsk lutherske prester 
i Amerika fra 1843 til 1913 med undtagelse af saadanne, som 
har forladt den lutherske lære og kirke, eller som er blit afsat 
paa grund af grove forbrydelser og offentlige skandaler. Pre- 
sterne har jo staat i spidsen for det kirkelige arbeide herover, 
hvorfor det vilde være paa sin plads at si noget mere om, 
hvad de har udrettet. Vi skal dog kun si nogle faa ord om 
udviklingen ned igjennem de syv aartier og om kirkesam- 
fundene, som er blit oprettet. I. HISTORIE. 

A. De syvaartier, 1843-1913. 

I. DET FØRSTE AARTI, 1843—52. 

1. Settlementerne. 

T^EN norske udvandring til Amerika begynder egentlig 
-*-^ med aaret 1825. Norskerne hadde vistnok været her 
allerede 800 aar tidligere, det er nu særlig paa grund af prof. 
R. B. Andersons undersøgelser ("America Not Discovered 
by Columbus") anerkjendt som -et historisk faktum. (Cf. 
ogsaa P. P. Iverslies "Gustav Storms Studier over Vinlands- 
reiserne".) Somme mener ogsaa, at de^ færdedes omkring 
i Minnesota saa tidlig som det fjortende aarhundrede, men 
denne mening er ialfald endnu ikke blit betragtet som historie. 
Dog, sikkert er det, at der har været nordmænd herover før 
1825. Saaledes til eksempel har prof. dr. John O. Evjen i 
sin bog "Scandinavians in New York, 1630 — 1674", paa en 
grundig maade vist, at i perioden fra 1630 til 1674 fandtes der 
i New York (New Amsterdam) og nærmeste omegn ikke 
færre end 57 norsker, 96 dansker og 34 svensker. Disse eiet 
noget af det bedste land i New Yorks hjerte og uden tvil stod 
sig godt i det timelige, skjønt forfulgt paa grund af sin na- 
tionalitet og tro. Iblandt deres efterkommere paastaar man, 
at saadanne millionærfamilier som Vanderbildt tilhører. En- 
den blev med kolonisterne fra det syttende aarhundrede alli- 
gevel den, at de tabte sin norskdom og lutherdom og gik fuld- 
stændig op i sine omgivelser. 

Ikke saa med norskerne fra det nittende aarhundrede. 
En af de første som kom hid i det nittende aarhundrede var 
Kleng Pedersen, en kvæker, fra Skjold, Stavanger. Han kom 
til New York i 1821, opholdt sig her i tre aar, vendte hjem 
igjen for at hente flere ligesindede hid. Mange blev opinerk- 
som paa hans rosende tale om forholdene her, hvorfor 51 
vovet i 1825 at dra ud med ham til det ukjendte fjerne. De 
kjøbte sig et lidet fartøi, sluppen "Restaurationcn", styrte saa sydover og vestover og, efterat ha tumlet om paa havets 
bølger omkring 14 uger, landet de I New York havn uden at 
ha mistet en eneste passager. Derimod var deres tal blit 
forøget med en, idet et pigebarn blev født underveis. Saa har 
vi da den første norske koloni i Amerika med levedygtighed. 
De kjøbte land i nærheden af Rochester, N. Y., og bodde der 
indtil 1836. Saa drog de fleste vestover lige til Fox 
River, 111., hvor norske folk dyrker jorden indtil denne dag. 
Liden og ubetydelig var den norske immigration til Amerika 
i dens begyndelse. Kun 53 i aaret 1825, ingen flere da indtil 
1835, men da begyndte den saa smaat igjen. I 1837 skedde 
en større udvandring, idet to skibe, et fra Bergen og et fra 
Stavanger, afgik med passagerer til Amerika. Amerikafebe- 
ren vedvarte og tiltog og udvandringen forøgedes fra aar til 
aar. I 1850 var der 12,678 norskfødte norsker i Amerika, 
bosat i La Salle, Kendall, Lee og McHenry countier, nordre 
Illinois, og Racine, Milwaukee, Ozaukee, Rock og Dane 
countier, søndre Wisconsin og andre steder. 

2. Ménighederne. 

For at kunne beskrive de norsk lutherske menigheder i 
Amerika maa vi først si et par ord om aaudsretuuigeruc i 
Norge og Amerika. 

/ Norge. For hundrede aar siden var folket delt op i to 
leire, begge indenfor statskirken, men hver med sit syn paa 
kristendommen. Den ene retning har været betegnet som 
den traditionelle statskristendom, den anden som vækkelses- 
kristendom. Den døde saakaldte statskristendom var en frugt 
af rationalismen; vækkelseskristendommen var en frugt af 
Hans Nilsen Hauges virke. Ved siden af disse to hoved- 
retninger var der uden tvil en tredje retning, som senere viste 
sig saa sterk i professorerne Johnson og Caspari. Deres ret- 
ning var en mellemretning. De forenet paa en sunci og bibelsk 
maade de bedste elementer a f statskristendom og vækkelses- 
kristendom. 

Saa et ord om aaudsrciningcnic her ogsaa. Statskirken 
hadde nok gjort godt arbeide trods aandelig ligegyldighed 
og død. Det Guds ord, som barna Hk lære og de voksne 
fik høre, det vendte ikke tomt tilbage. Kristendommen hadde 
sat dybe rødder i udflytterfolket. Vi finder straks hoved- 
retninger her ogsaa. Den ene var sc^n i Norge en traditionel 17 

statskristendom, den anden var v^ækkelseskristendom. Til den 
første retning hørte den ulige større del af de indvandrede; 
til den anden hørte kun "den lille flok" af "i sandhed om- 
vendte". Men enten man hørte til den ene retning eller den 
anden, enten man var vakt og hadde hat personlig kristen- 
doms erfaring eller ikke, var man enig i en ting: Guds ord 
var dyrt i landet. Det gik bogstavelig i opfyldelse det triste 
syn, som var blit malet for dem, før de reiste hjemmefra: 
"De vilde føle som i udlændighed blandt et hedensk folk, 
naar de ikke kunde samles efter sedvane i Guds hus; de vilde 
tænke paa kirkeklangen i den norske dal; de vilde mindes 
den høitidsfulde gang til kirken den klare, herlige søndags- 
morgen, mindes prestens og menighedens stille gang til Guds 
hus, mindes sangen, prækenen, altergangen, messen ved alteret, 
føle sig saa usigelig forladte og fattige. Saa stor vilde savnet 
og længselen bli, at den godt kunde sammenlignes med Israels 
klagesang, da de i det fremmede land lod citharen hænge 
taus mellem pilebuskene." Især. var det folket af den stats- 
kirkelige retning, som følte, at mellemtiden fra indvandrin- 
gens begyndelse og til den første prests ankomst var hunge- 
rens aar. De "vakte" søgte at tilfredsstille sin aandelige trang 
baade gjennem opbyggelige bøger, som de hadde tat med fra 
Norge og de opbyggelsesmøder, som de fik istand. Under 
disse møder bad de og sang de med hverandre, læste i Johan 
Arndt, Pontoppidan og andre skrifter og vidnet for hver- 
andre om synd og naade. Den mest fremtrædende af disse 
lægprædikanter var Elling Eielsen. Han staar endnu som 
den mest typiske af den yderlige modsætning til statskristen- 
dommen. Han var født i 1804 i Voss, blev tidlig vakt, be- 
gyndte at reise rundt som prædikant i 28 aars alderen og fort- 
satte paa samme vis i 51 aar. I syv aar hadde han faret 
rundt i hele Norge i Hauges aand og kraft. Han hadde 
besøgt baade Sverige og Danmark, og i sidstnævnte land 
siddet i fængsel for Jesu navns skyld. Paa grund af den mod- 
stand han hadde erfaret, den mishandling Hauge hadde lidt 
i statskirken, var han her i Amerika som i Norge en ivrig 
modstander af alt, som hører til den traditionelle statskristen- 
dom. Han elsket Guds ord og den lutherske børnelærdom 
og med hellig alvor og iver formanet til bod og bedring. 
Han gik tilfods fra Chicago til New York i 1841 for at faa 
trykt "Sandhed til gudfrygtighed" og "Den augsburgske kon- 
fession". Men statskirken hadde han ikke noget tilovers for, 18 

og mod dens prestelige representanter næret han 
til had grænsende uvilje''. Dog lod han sig ordinere til prest. 
Han blev ordinert af en tysk luthersk prest den 3dje oktober 
1843 og er den fyrste norsk lutherske prest i Amerika. 

Claus Lauritz Clausen blev ordinert den 18 oktober sam- 
me aar og er den første prest til at fremme den statskirkelige 
retning iblandt os. Med statskirkelig retning mener vi ikke 
det onde ved statskirken — rationalismen og den døde vane- 
kristendom; men det gode — menigheden med dens naade- 
midler, prækeembedet, ritualet, gudstjenesten osv. Clausen 
var med at organisere den første norsk lutherske menighed 
i Amerika og blev prest for samme. Ligesom Eielsen var han 
tidlig blit vakt og hadde begyndt at vidne. Han var en tid 
i. Norge og hadde der truffet sammen med "Hauges venner" i 
Drammen. En af disse anbefalte ham til sine landsmænd i 
Muskego, hvorpaa han fik kaldsbrev til at gaa til Muskego som 
religionslærer. Han modtog dette kald som fra Gud og 
reiste sammen med sin unge brud til det fjerne vesten. Stem- 
ningen ved afskeden finder vi udtalt i brudens skjønne digt, 
"Saa vil vi nu sige hverandre farvel" (nr. 93 i Landstads 
"Salmebog"). Clausen er den første til at representere det 
almindelige norske kirkefolk i Amerika, men han er ikke en 
typisk norsk statskirkeprest. Han var dansk, ikke norsk, var 
ikke prestelærd, men omtrent selvlærd. Efterat kirkefolket 
var blit organisert i flere leire, kirkesamfund, som hyldet væk- 
kelseskristendommen, kirkesamfund, som hyldet statskirken, 
og kirkesamfund, som gik en middelvei, finder vi at Clausen 
trækker sig to gange ud af Den norske synode, som han hadde 
været med at stifte. Han vilde helst gaa en middelvei. 

Den tredje norsk lutherske prest i Amerika og den første 
egte representant for statskirken var pastor Johannes Wil- 
helm Christian Dietrichson, graduent fra Kristiania univer- 
sitet og prest fra Norge. Han kom hid i 1844, gjorde en 
rundreise blandt de norske immigranter, stiftet flere menig- 
heder, præket 67 gange, døbte 111, konfirmerte 28, forvaltet 
nadveren for 904, egteviet 10 par, begrov 24. Det følgende 
aar reiste han tilbage til Norge, hvor han i skrift og tale søgte 
at vække interesse for missionen blandt udflytterfolket. I 
1846 udvandret han igjen og blev prest paa Koshkonong, 
Wis. Han optraadte med embedsmandens store myndighed 
og prestens fulde regalia. Om denne prest fortæller formand 
U. V. Koren i "Nogle erindringer fra min første tid i Ame- 19 

rika" en liden tildragelse som er et interessant bevis for hans 
høikirkelighed : 

"Vi kom da til Koshkonong prestegaard. Den var meget 
tarvelig, men vi blev modtat med aabne arme. Her hadde 
den ældre Dietrichson (den første norske prest i Amerika) 
residert i 4 — 5 aar. Han var, som bekjendt, meget inter- 
essert i alle slags rituelle bestemmelser. Der er i Kristian 
den tredjes "Kirkeordinants" et lovbud, som sier: "Pre- 
sterne skulle altid gaa udi de rette præsteklær." Dette holdt 
han sig nøie efterrettelig, og det fortaltes om, hvorledes han, 
staaende i sin vogn, hadde kjørt ved eller vand og stundom 
andet stof, klædt i sin lange prestekjole og med en prestekrave 
om halsen, som stivelsen var gaat ud af, saa den hang, som 
den kunde." 

Vi merker ogsaa iblandt nybyggerne, som i Norge, to 
yderlige retninger og en mellemretning. Vi kunde med rette 
kalde Eielsens retning den lavkirkelige, Dietrichsons den høi- 
kirkelige og Clausens den bredkirkelige. Den første la vegten 
paa livet og lægmandsvirksomheden, den anden la vegten paa 
læren og kirkens institutioner, den tredje la vegten paa lære 
og liv, baade embedet og lægmandsarbeidet. Disse tre ret- 
ninger har delt op vort folk i Amerika indtil denne dag. 

Om de kirkelige forhold blandt nordmændene i Amerika 
hidsættes fra H. A. Preus's "Syv foredrag" : "Alle timelige 
fordele, indvandreren har vundet i Amerika, kan ikke tilfreds- 
stille hjertets dybe trang og længsel, allermindst hos nord- 
manden, som fra barndommen af har hat anledning til at 
lære at kjende Guds naade i evangeliet og nydt et ordnet kirke- 
samfunds goder og velsignelser. Maa det end indrømmes, 
at der findes megen uvidenhed og aandelig ligegyldighed hos 
vor menige almuesmand; for den krasse vantro er han dog, 
Gud ske lov, endnu ikke blit et bytte, som det desværre er 
tilfældet med mange egne i Tyskland. Tvertimod, hos den 
norske almue gaar, ved siden af megen aandelig ligegyldig- 
hed og død, som menighedens uvirksomheds og umyndigheds 
tilstand ikke kan andet end befordre, en ydre ærefrygt for 
det hellige, en pietet og seig vedhængen ved den fra fædrene 
nedarvede tro og lære. Den norske emigrant ønsker derfor 
i regelen i sit hjem i Amerikas Vesten at ha det paa den vante 
vis med kirke, prest og skole. Men intet af dette forefinder 
han, hvor og naar han slaar sig ned og danner et nyt settle- 
ment. Han finder sig vistnok ofte straks omgiven af endel 20 

amerikanere eller tyskere, der ligesom han" føler en religiøs 
trang, eller som allerede har ordnet sit kirkevæsen; men dels 
gjør sprogforskjellen, dels end mere trosforskjellen, at der 
ikke kan være tale om den norske lutheraners tilslutning eller 
samvirken i kirkelig henseende med disse hans naboer. — 
Ifølge den amerikanske statsforfatning er kirke og stat fuld- 
kommen skilte fra hinanden. Staten tilsier alle religiøse sam- 
fund, som ei krænker den offentlige moral, sin beskyttelse ; 
men den gir intetsomhelst kirkesamfund nogen understøttelse. 
Den overlader til sine borgere selv at ordne sine kirkelige 
anliggender, ligesom og at opretholde sine ordninger og be- 
stride de dermed forbundne omkostninger. Den norske emi- 
grant maatte derfor, om han ellers vilde holde fast ved fæ- 
drenes tro, være betænkt-paa ved Guds hjælp selv at ordne 
et norsk-luthersk samfund i sit nye hjem; de norske emigranter 
maatte for at bevare fædrenes tro for sig og efterkommere ta 
tingen i egen haand og selv ordne sine menigheder, skaffe sig 
prester, bygge sig kirker, med et ord træffe alle de foranstalt- 
ninger, som er nødvendige til dannelse og opholdelse af norsk- 
lutherske menigheder omkring i norsk-lutherske settlementer. 
Og de norske emigranter tog sagen i sin egen haand; de ordnet 
sig til lutherske menigheder; de kaldte sig prester, fik kirke- 
lige skoler igang, og menighederne forenet sig til et kirkesam- 
fund." 

I 1843 kom C. L. Clausen som sagt til Muskego-settle- 
mentet i Racine Co. for at virke som skolelærer blandt de 
norske emigranter. Han saa ganske straks, at Guds ord 
var dyrt i landet, at folket trængte fremforalt at ha en 
sjælesørger, og da han en maaneds tid efterat han var ankom- 
met, fik kaldsbrev underskrevet af 69 norske mænd i Muskego, 
antog han kaldet paa den betingelse, at han kunde bli prøvet 
og, hvis fundet dygtig, ordentlig indviet som prest af en rette- 
lig kaldet og ordentlig indviet prest i den lutherske kirke. 
Han blev derpaa prøvet af past. L. F. E. Krause, ogsaa en 
tysker, og ordinert den 18de oktober 1843. Muskego menig- 
hed blev da stiftet, og er den ældste norsk lutherske menighed 
i Amerika. Dens kirke, bygget i 1845, nu gjenreist i nærhe- 
den af Den forenede kirkes presteskole i St. Paul, er den æld- 
ste norsk lutherske kirke i landet. (En anden kirke — paa 
Koshkonong — regnes ogsaa som den ældste. Den var paa- 
begyndt lidt senere end Muskego kirken, men blev færdig og 
indviet før. Den eksisterer ikke nu. Udentvil var Elling 21 

Eielsens forsamlingshus i Fox River settlementet endnu ældre. 
Det eksisterer heller ikke nu.) 

Fra Muskego menigheds stiftelse af blev der mange me- 
nigheder stiftet fort væk, snart af Eielsen, snart af Dietrich- 
son, snart af andre. Da der i 1851 blev holdt et møde paa 
Rock Prairie for at tilveiebringe en organisk forbindelse mel- 
lem de isolerte menigheder, fandt man at 18 menigheder i 
Wisconsin hadde sendt delegater. Ved synodemødet i Mus- 
kego i 1852 var 21 menigheder representert. Ved kirkemø- 
det i Østre Koshkonong i 1853 hadde 28 menigheder sendt 
representanter. 

Ogsaa i Illinois blev der stiftet flere menigheder. Elling 
Eielsen reiste rundt om og samlet folket omkring ord og 
sakrament. Ole Andrewson blev kaldt til prest i 1846 og 
organiserte menigheder i Leland, Fox River og Lisbon, og 
betjente disse indtil 1851, da han blev ordinert paa Nordre 
Illinois synodens første møde. Paul Anderson blev prest i 
Chicago i 1848, og er den første til at oprette engelsk søn- 
dagsskole og holde regelmæssig engelsk gudstjeneste for sine 
norske menighedsfolk. Tænk, saadant fandt sted allerede 
før 1850! 

3. Samfundene. 

Udflytterfolket følte ikke bare det, at de trængte menighed 
og ordentlig prestebetjening, men de følte ogsaa, at de trængte 
kirkesamfund. Dietrichson var vel den første som udtalte 
ønskeligheden af menighedernes sammenslutning til et større 
kirkesamfund. Men desværre blev det paa grund af de oven- 
nævnte forskjellige aandsretninger, erfaringer og livssyn ikke 
nok med ett samfund. Vi fik to, tre og flere. 

Dietrichson var en statskirkeprest og endvidere grundtvig- 
ianer, Eielsen var en fiende af statskirken og en streng haugi- 
aner. Eielsen betragtet alt statskirkevæsen med den største 
modbydelighed, og Dietrichson ansaa haugianernes færd for 
meningsløst sværmeri. 

Der kunde da ikke dengang bli forening eller samarbeide 
mellem disse to eller deres respektive aandsfæller. Istedenfor 
forening blev der krig, istedenfor et samfund ble\' der nok to 
og endda flere. Eielsen fik det første istand under et møde 
som af holdtes den 13de og 14de april 1846 paa Jeflerson 
Prairie. Eielsen dikterte og Andrewson skrev den saakaldte 
"Gamle konstitution", som blev antat paany i 1850 og endnu 22 

er grundlaget for Ellingssamfundet, og i dens reviderte form 
for Hauges synode. -Hauges daterer sin tilblivelse fra dette 
møde. I 1848 var Ellingssamfundet nær ved at opløses. Un- 
der et møde i Middlepoint, 111., den 29de september blev der 
erklæret skilsmisse mellem Eielsen og de to andre prester i 
samfundet — O. Andrewson og P. Anderson. Disse to sluttet 
sig da midlertidig til Franckean-synoden af New York, da 
denne synode hadde et velklingende navn og optraadte som en 
ivrig frihedsven i slaveristriden. I 1851 sendte de to norske 
Franckean-prester andragende til Franckean-synoden om paa 
ordentlig maade at faa deres informelle forbindelse med dem 
hævet, for at kunne delta i stiftelsen af Nordre Illinois-syno- 
den. I september 1851 blev den sidstnævnte synode organi- 
sert og bestod af norsker og svensker, men fornemmelig en- 
gelsktalende lutheranere. Imidlertid hadde Dietrichsons 
tanke slaat an iblandt Wisconsin-presterne og menighederne. 
Dietrichson forlod Amerika for godt i 1850. Men hans tanke 
lod han bli tilbage. Og allerede et halvt aar efter hans til- 
bagereise til gamlelandet (den 4de januar 1851) hadde pre- 
sterne Clausen, H. A. Stub og A. C. Preus sammenkaldt et 
kirkeniøde og organisert "Den norsk evangelisk lutherske 
kirke i Amerika", med undtagelse af tilføielsen af ordet 
"norsk", bogstavelig det samme navn som Eielsen satte paa 
sit samfund. Clausen blev valgt til superintendent eller for- 
mand for dette nye samfund. Denne synode blev ganske tidlig 
tat afdage. I 1851 ankom tre nye prester fra Norge, nemlig 
H. A. Preus, N. Brandt og G. F. Dietrichson. Past. H. A. 
Preus opdaget at paragraf 2 af konstitutionen indeholdt 
grundtvigiansk lære (om daaben). Et nyt synodemøde blev 
berammet. Et forslag af H. A. Preus at faa hin surdeig ud 
af forfatningen blev antat mod en stemme. Samfundet op- 
løstes. Man nedsatte komiteer til at forberede en ny forfat- 
ning, konstitution o. s. v. 

4. Prestelisten. 

I 
1851|1852|TotaI 

I I 

Ellings ' 1 

Franckean I 

Nordre Illinois synoden | I 

Evang, kirke | 1 | 

Total I 2 
23 

II. DET ANDET AARTI, 1853—62. 

1. Settlementerne. 

En stor og stadig strøm af nordmænd kom over i disse 
ti aar. 20,270 indvandret fra 1851 til 1855, 15,800 fra 1856 
til 1860 (Ulvestad). De norskfødtes tal steg fra 12,678 i 
1850 til 43,995 i 1860 (Census). Disse nykommere satte 
sig ned i de før nævnte ældre settlementer i nordre Illinois 
og sydlige Wisconsin, opfyldte og udvidet disse settlementer, 
trængte mange af de ældre ud til nyere felter og drog selv 
videre og satte sig ned paa nyt land. Af disse strøg kan 
særlig nævnes La Crosse Co., Wis., Winneshiek Co., la., 
Houston, Fillmore, Olmstead og Goodhue Cos., Minn., og- 
saa mange andre steder. Saaledes Meeker Co., Minn. Hidop 
drog nogle hallinger fra Rock Co., Wis., allerede i 1856, og 
var omtrent de første hvide folk til at bosætte sig i countiet. 
Det første hvide barn født i countiet (Ole Halvorson af Ness 
menighed) blev født straks efter settlementet blev stiftet. 
Paa gravstøtterne paa Ness gravplads finder vi navne paa 
flere oldinger fra det attende aarhundrede. Interessant er det 
at merke, at kun en af presterne (Gudmund Strand), som 
har betjent vor norske kirke i Amerika, var født i det attende 
aarhundrede. 

2. Menighederne. 

Disse nykommere tog med sig Bibel og salmebog. Menig- 
hed vilde de ha. Og menigheder blev stiftet i omtrent alle de 
større settlementer. I 1853 hadde Den norske synode 36 
menigheder og 7 prester, i 1862 over 100 menigheder og 20 
prester, hvoraf 2 var ogsaa lærere. Da menighederne oftest 
var vidtstrakte og laa langt fra hinanden, blev prestekaldene 
vanskelig at tilse. Pastor Muus, for eksempel, betjente en 
kreds saa stor som hele Danmark. Desuden var der i de 
nyere settlementer og i længere tid imellem settlementerne 
ingen, eller saa godt som ingen kjørevei. Men presterne kom 
nok frem betids — snart bar det afsted tilfods, snart med 
okseskyds. 

3. Samfundene. 

I 1846 hadde Elling Eielscn organisert et samfund, men 
allerede i 1848 blev hans samfund splittet, den første, men ikke 
den sidste samfundssplittelsc hertillands. I perioden 1853 til 24 

1862 slutter 6 nye prester sig til hans synode, hvoraf en af 
dem, P. A. Rasmussen, gik ud igjen efter kun to aars samvirke 
(1854 — 1856), og to, A. E. Boyum og Østen Hanson, blev 
medlemmer af Hauges synode i 1876. 

P. A. Rasmussen stod udenfor samfundene i 6 aar. Da 
hans virkefelt var forfærdelig vidtstrakt, fik han sig en hjælpe- 
prest i past. H. L. Thalberg i Illinois, J. N. Fjeld i Wisconsin, 
og N. Amlund i Iowa. De to sidstnæv^nte og Rasmussen selv 
blev senere optat i Den norske synode (1862). 

De to prester, som skilte sig fra Elling, nemlig O. An- 
drewson og P. Anderson, stod i samfundsforbindelse med 
Franckean-synoden fra 1848 til 1851 og med Nordre Illinois- 
synoden fra 1851 til 1860. Paa grund af at Nordre Illinois 
ikke holdt fast ved "Den uforandrede augsburgske konfes- 
sion", dannet norskern*e og svenskerne, som tilhørte denne 
synode, en ny, mere ortodoks-luthersk synode, som fik navnet 
"Den skandinaviske Augustana synode''. Denne blev stiftet 
i 1860 i Rock Co., Wis., hvor allerede før to synoder. Ellings 
synode og Den norsk evang. luth. kirke, var blit stiftet. Den 
norske del af Den skandinaviske Augustana bestod da af 8 
prester, 13 menigheder, 1,200 konfirmerte, omtrent en tredje- 
del af denne synode. 

I 1853 blev Synoden for den norske lutherske kirke i Ame- 
rika stiftet, i lange tider af kirkelige modstandere betitlet 
"Wisconsin-synoden", fordi flertallet af dens menigheder den- 
gang laa i Wisconsin, nu almindelig benævnt "Den norske 
synode" eller "Synoden". 

4. Samfundsgjøremaal. 

Menighederne har opgaver, som de alene ikke kan magte 
at løse. Derfor gaar de ind i samfund med andre menighe- 
der af samme tro og bekjendelse, aandsretning og forfatning, 
sprog og skikke, for at de kan gi og faa hjælp. I denne 
periode blir samfundene sig bevidst, at der er et eller andet 
praktisk gjøremaal, som maa optas og arbeides for. Det 
første af disse var naturligvis som paa Luthers tid forlags- 
arbeidet — udgivelsen af lutherske kristelige bøger og blade. 
Det næste paa programmet var skolesagen — oprettelsen af 
egne høiskoler, hvor menighedens prester og lærere maatte 
komme fra. 25 

5. Forlagsarbeide. 

Det første norske blad i Amerika, "Nordlyset' (1847 — 
49), var Ikke et kirkeblad. Settlementerne kom istand før 
menighederne og nyhedsblad før kirkeblad. Det første kirke- 
blad var "Maanedstldende", udgit af presterne C. L. Clausen, 
A. C. Preus og H. A. Stub i 1851 og 1852. Dette blad gik 
da Ind, men et nyt, et under omtrent samme navn, "Kirkelig 
maanedstldende", tog dets plads fra 1856 og fortsatte til 
1874, da navnet blev forandret til "Evangelisk luthersk kirke- 
tidende". Den norske synodes organ endnu. "Maanedstl- 
dende" var fra 1856 til 1859 redigert af "kirkens prester I 
Amerika", men I 1859, da det blev gjort til Synodens organ, 
blev redaktionsansvaret lagt paa H. A. Preus og J. A. 
Ottesen. 

O. J. Hatlestad, ordinert 1855 I Nordre Illinois-synoden, 
begyndte i 1852 med udglvelsen af et "Norsk luthersk kirke- 
tidende". Senere hen overtog past. Andrewson dette blad og 
dets trykkeri. Past. E. Elelsen utgav sit "Organ" 1857 — 62. 

P. A. Rasmussen fik sig ogsaa et organ I "Kirkelig 
tidende", der udkom fra januar 1856 til december 1861. Han 
oprettet ogsaa en forlagsforening, "LIsbon norsk lutherske 
forening til udgivelse af undervisnings- og andagtsbøger". 

Den første til at faa en kristelig bog trykt her i landet 
paa norsk var Elling Elelsen. Han fik da Pontoppidans 
"Sandhed til gudfrygtlghed" og "Den augsburgske konfes- 
sion" trykt I 1842. For at faa det gjort maatte han til New 
York. Den lange reise fra Chicago til New York — vel 
1,000 mil — gik han da tilfods, bærende paa den kjære Pon- 
toppidan. Samme bog blev udgit i Inmansvllle (nu Orford- 
ville), Wis., af "Maanedstidende"s bestyrelse I 1853, og af 
Andrewson i Norway, 111., i 1856. "De symbolske bøger" 
blev udgit i 1855 af "Maanedstldende", Guldbergs "Salme- 
bog" I 1856 af Andrewson. 

6. Skolesagen. 

I det første aarti fik menighederne 14 prester, i dette aarti 
34, i begge aartier 48. Af disse 48 prester var 20 udeksaml- 
nert fra Kristiania, universitet, 12 fra 6 presteskoler her, 
og 16 hadde været lægprædikanter.' Man ventet helst 
hjælpen fra moderkirken, og nødraabet lød lige fra past. 
Dietrichsons tilbagereise til Norge i 1846: "Kom over og 26 

hjælp os." Og der kom hjælp, som sagt, men paa langt nær 
ikke tilstrækkellg. Man begyndte derfor at anse det som 
samfundenes opgave at oprette høiskoler, hvor vordende pre- 
ster og lærere kunde faa en passende uddannelse. 

Det første samfund til at arbeide for egen skole var Nordre 
Illinois-synoden, bestaaende af norsk-, svensk- og engelsk- 
talende lutheranere. Deres skole var Illinois State University, 
Springfield, 111., oprettet i 1852. I 1860 stiftet norskerne og 
svenskerne eget samfund og oprettet egen skole, nemlig Augu- 
stana College and Seminary, Chicago (senere i Paxton). 

Det næste samfund til at oprette skole var Eielsens. Det 
var P. A. Rasmussen, som arbeidet for denne tanke og som 
blev skolens bestyrer og lærer. Samfundet hadde kjøbt et 
hotel i nærheden af Lisbon, 111. Her holdtes skole for tre 
elever fra oktober 1854 til mai 1855. Eielsens seminar sluttet 
sit virke dermed. 

Det sidste samfund i dette tidsrum til at oprette egen lære- 
anstalt var Den norske synode. Alle prester paa en nær, som 
var uddannet ved Norges universitet og var komne hid, hadde 
havnet i Den norske synode. AUigevel fik den ikke nok. 
Ligegyldigheden og uviljen mod dem i Norge og nøden her 
var saa stor, at Synoden forstod der maatte gjøres noget 
for presters uddannelse ogsaa her. I 1855 besluttet den at 
sende to delegater — Brandt og Ottesen — til St. Louis, Co- 
lumbus og Buffalo for at undersøge daværende lutherske sko- 
lers forhold og især med hensyn til, hvorvidt det maatte være 
ønskeligt at faa en skandinavisk teologisk post oprettet i for- 
bindelse med en af disse. I 1857 blev reisen foretat. Den 
tyske Concordia presteskole i St. Louis blev foretrukket og 
tjente da som Synodens teologiske seminar til 1876, da Luther 
seminar blev oprettet i Madison, Wis. (nu i St. Paul). I 
dette andet aarti fik Synoden fire af sine prester uddannet ved 
tyske skoler — Schmidt og Hjort ved St. Louis, Rasmussen 
ved Ft. Wayne, Duborg ved Wisconsin. I 1857 besluttet 
Synoden endvidere at oprette et universitetsfond. I 1861 blev 
dens "universitet", Luther college, oprettet i Halfway Creek, 
Wis., prestegaard med to lærere, P. L. Larsen (dr. Laur. 
Larsen) og dr. F. A. Schmidt Næste aar flyttedes skolen til 
Decorah, la., hvor en større bygning kjøbtes til midlertidig 
brug. 11 7. Prestelisten. i i i I I I I I I 

1 18531 18541 1855 1 1856) 1857 L1858i 1859) 1860] 1861 I I i 

Ellings ! I 1 I 

N. Illinois : ! II 

S. Augustana . . | i | 

N. svnode .... 1 | 1 | 

Total . ! 1 ! 3 i 
III. DET TREDJE AARTI, 1863—72. 
1. Settlementerne. 

En hel masse med nordmænd kom over i dette tidsrum, og 
det tiltrods for de mange og kraftige advarende stemmer 
hjemme i Norge og den forfærdelige borgerkrig, som kjæm- 
pedes her i staterne. Som eksempel paa advarslerne imod 
Amerikareisen kan nævnes P. Chr. Asbjørnsens "Norge frem- 
stillet i tegninger" (aar 1848), side 93 — 95. Her har vi et 
udmerket rørende billede af udvandringen, malet af Tideman, 
forklaret af Asbjørnsen med motto fra Wergeland. Mottoet 
lyder saaledes: "Udvandringsraseriet er vor tids farligste 
sygdom, en fædrelandets forblødning, et sandt raseri" . 

Som sagt, der kom mange norske over i dette tidsrum. 
I 1840 var der knapt 1,000 norske hertillands, i 1850 omtrent 
15,000, hvoraf 12,678 var født i Norge, i 1860 omtrent 
50,000, hvoraf 43,995 fra Norge, i 1870 omtrent 150,000, 
hvoraf 114,246 fra Norge. 

Disse var bosat i de tidligere nævnte settlementer i Illinois, 
Wisconsin, Iowa og Minnesota og paa mange nye trakter, 
helst hvor ingen undtagen indianeren hadde bodd før. Nor- 
skerne tilligemed de øvrige skandinaver og tyskerne har været 
præriens pioneerer. De har gjort Nordvesten til Amerikas 
midtpunkt. 

2. Mexighederne. 

I 1872 var der i Elling-samfundet 17 prester, i Augustana 
8, i Konferentsen 7^G^ og i Den norske synode 74, ialt 125. 
Synodens 74 prester hadde ZZ^ menigheder med et samlet 
sjæleantal af 77,415 (i 1873), Konferentsens 7)G prester hadde 
121 menigheder med et sjæleantal af 16,409 (i 1872). Augu- 28 

stana og Elling-presterne hadde vel omtrent 3 — 4 menigheder 
hver, altsaa tilsammen omtrent 100 menigheder med et sjæle- 
antal af mindre end 10,000. Ved begyndelsen af dette aarti 
var der knapt 150 menigheder, ved slutten 550, altsaa 400 
nye menigheder paa 10 aar. Menigheder blev stiftet, snart 
af et samfund, snart af et andet, i alle de større settlementer og 
i mange af de smaa. Vi finder dem i denne periode saa langt 
øst som Indiana, New Jersey og New York, saa langt vest 
som Syd Dakota og California, saa langt syd som Kansas og 
Texas, saa langt nord som Ishpeming, Mich., og Duluth, 
Minn. "Wisconsin-synoden" (Den norske synode) blev i 
dette aarti lige mægtig I Minnesota som i Wisconsin. Det 
centrale og sydøstlige Minnesota blev samfundenes travleste 
indremissionsmark. 

3. Samfundene. 

I 1862 var der kun tre norsk-lutherske samfund i Amerika. 
Disse var Ellings, Den skandinaviske Augustana og Den nor- 
ske synode. 

Ellings vokste saa smaat. Den kunde ikke vokse fort uden 
prester. Den kunde ikke godt faa prester uden presteskole. 
Presteskole hadde den ikke. Ellings Ide var forresten at ta 
presterne uden videre fra det troende, vidnende lægfolk. I 
dette aarti hadde han været særlig heldig I at finde dygtige 
prædlkanter Iblandt menlghedsfolket. Fjorten nye prester 
blev ordinert I Ellings samfund fra 1863 til 1872. (Kun 12 
af disse tas med I denne bog.) 

Tiltrods for en varm kamp med Augustana om slaveriet 
og forskjellige lærespørsmaal (søndagen, gjenfødelsen, abso- 
lution og lægmandsvirksomhed) hadde Den norske synode en 
god vekst disse ti aar. Den fik 63 prester, 1 1 nye kandidater 
fra Kristiania universitet, 48 fra Concordla seminar. St. Louis, 
og 4 lægprædikanter fundet dygtige til det hellige prædike- 
embede. (Kun 60 af disse, tas med i bogen.) 

I 1867 antog Den norske synode sit nuværende ofli- 
cielle navn: "Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Ame- 
rika". I 1872 gik den ind i Synodalkonferentsen, bestaaende 
dengang af de tyske synoder, Missouri, Wisconsin, Minnesota, 
Illinois og Ohio. Den lange og grundige naadevalgdlskus- 
sion, som forhaabentlig for en tid kom til ende ved Madlson- 
opgjøret i 1912, fik vi som arv fra de tyske brødre I Missouri. 29 

De norske brødre i Den skandinaviske Augustana hadde 
mindre fremgang. Kandidaterne fra Norge blev slugt af Den 
norske synode, lægprædikanterne af Ellings. Illinois State 
University var for engelsk for deres unge mænd, Augustana 
Seminary i Paxton for svensk. Skolen trængte en norsk pro- 
fessor i teologi. Man begyndte at se sig om efter en saadan. 
Midlertidig blev pastor Johan Olson ansat (1867). Endelig 
fik man tag i sogneprest A. Weenaas. Han kom i 1868 og 
blev modtat med megen velvilje og store forhaabninger af 
Augustana-folket. I 1869 blev skolens norske afdeling 
flyttet til Marshall, Wis. I juni 1870 deltes Augustana- 
synoden i to selvstændige synoder, en svensk og en norsk. 
Dengang hadde de svenske augustanaere 46 prester, de 
norske bare 19. De trængte vistnok en vældig hærfører 
som Weenaas til at lede dem mod Den norske synode. Den 
norske synode hadde over 70 prester og megen høvding- 
materiale. Men allerede i august 1870 hadde en del af "Den 
norske Augustana" et forhandlingsmøde med pastor C. L. 
Clausen, som traadte ud af Den norske synode i 1868, og 
pastor B. Gjeldaker, som var nylig ankommen fra Norge. 
Ved dette mindeværdige møde i St. Ansgar, la., blev "Den 
norsk-danske konferentse" stiftet. Af de 19 blev kun 7 igjen 
i Augustana; de øvrige tilligemed Clausen og Gjeldaker var i 
Konferentsen. 

4. Forlagsarbeide. * 

Alle synoder faar sine organer: Ellings "Budbæreren" 
fra 1868, med 0. Hanson og O. A. Bergh som redaktører, 
Konferentsen "Lutheraneren" fra 1868, med A. Weenaas 
som redaktør, Augustana "Ebenezer" fra 1869, med S. M. 
Krogness som redaktør, og Synoden "Maanedstidende" med 
H. A. Preus og J. A. Ottesen som redaktører. Desuden var 
der et engelsk blad, "The Lutheran Watchman", redigert af 
prof. Schmidt fra 1866 til 1868. De vigtigste forlagsforeta- 
gender var trykningen af "Konkordiebogen" og forberedelsen 
af Synodens salmebog. Synoden la arbeidet i hænderne paa 
en forlagskomite i 1869. 

5. Skoler. 

Skolesagen staar i denne periode som den vigtigste sag 
i alle samfund. Den norske synode anvendte ca. $120,000.00 
til denne sag i disse ti aar, $95,000.00 til Luther college byg- 30 

ninger og $25,000.00 til lønninger. I Decorah blev oprettet 
en udmerket skole, den dag Idag en af de bedste i Amerika. 
En stor flok af studenter fortsatte sine studier ved den tyske 
presteskole I St. Louis. Augustanafolket hadde vist en stor 
iver for samfundets skolesag. I 1868 fik de egen presteskole 
og akademi, men presteskolen gik tabt for dem I 1870, da 
Weenaas var med at stifte Konferentsen. Han kaldte (1869) 
denne presteskole Augsburg og flyttet den fra Marshall til 
Minneapolis I 1872. Elling gjorde tre forsøg til med opret- 
telse af hølere skole. Det første var paa Koshkonong i 1865 
— 67. Her holdt seminarist (senere pastor) A. P. Aaserød 
skole for ca. 20 elever i noget over 2 aar. Det andet forsøg 
var i Red WIng i 1869. Man solgte eiendommen paa Kosh- 
konong og kjøbte nogle lotter I Red WIng samt begyndte at 
samle penge til skolefond. Men I 1870 besluttet samfundet 
ved lodtrækning at begynde skolen i Chicago. En stor, kostbar 
($33,839.80) bygning blev opført i Chicago i 1871. Over 
Indgangsdøren var indhugget I marmor: "Hauge's College and 
EIelsen's Semlnary". Pastor J. Z. Torgerson var hovedlærer. 
Men der opstod vanskeligheder. Skolen blev lukket. Byg- 
ningen har siden været benyttet som Trefoldlghed menlgheds 
kirke. 

6. Indremissionen. 

Indremissionsarbeide blev gjort af alle prester hele tiden. 
Elelsen reiste omkring fra Chicago lige til Syd Dakota. Ras- 
mussen hadde en vidtstrakt virksomhed i tre stater. Næsten 
alle prestekald var vidtstrakte — mange menigheder og langt 
imellem. Th. Johnson hadde I mange aar 16 menigheder, 
U. V. Koren betjente et strøg en lang tid, hvor der 30 aar 
senere var omkring 20 prester og 50 kirker. Men paa grund 
af at Indvandrlngen blev stedse større og settlementernes antal 
hurtig forøgedes, var det umulig for presterne at komme 
rundt til alle. Betjeningen i menighederne var ogsaa altfor 
sparsom og utilstrækkellg. Der trængtes flere prester, mange 
flere. I 1866 oplyste Synodens formand, at Synoden straks 
kunde ansætte 24 prester, hvis han hadde dem. Nu og da 
gjorde en eller anden prest en misslonsrelse ind i nye strøg. 
Paa en saadan reise op til Goodhue Co., St. Paul og St. Peter 
i 1858 hadde prof. P. L. Larsen 14 konfirmanter, 69 barn 
til daaben og en stor mængde alterfolk. Synoden hadde op- 
stlllet indremissionen som forhandllngsgjenstand ved sit andet 31 

synodemøde i 1855, og paala sit kirkeraad at skafte sig oplys- 
ninger om settlementernes aandelige nød og timelige kaar og 
at kalde en reiseprest. Denne plan blev dog ikke realiseret før 
1869, da O. A. Normann antog denne post. Imidlertid hadde 
Synoden i 1864 valgt en særegen komite til at fremme og lede 
missionsarbeidet. Denne opfordret til aarlige kollekter og 
missionsfester. Det lønner sig at gjøre nogen ansvarlig for 
en sag. De andre samfund tog fat paa arbeidet paa samme 
maade. Bidragene var ikke store efter nutidens maalestok. 
Augustanas indremissions indtægt i 1872 var kun $7.00, El- 
lings i 1873 var $400.85, Konferentsens i 1872 var $168.69-, 
og Synodens $928.72, hvoraf størsteparten gik til at drive 
sjømandsmissionen og emigrantmissionen i New York og til 
at lønne formandens kapellan. 

7. Ydremissionen. 

Ogsaa hedningemissionen begyndte at faa en varm plads 
i kirkefolkets tænkning og virke. Pastor P. A. Rasmussen er 
hedningemissionens første store norske talsmand hertillands. 
Hans "Kirkelig tidende" for april 1859 kan derfor oplyse, at 
han hadde samlet formedelst sit blad $118.00 i 1857 og 
$223.02 i 1858, hvilke penge blev sendt til Hermannsburger 
og Leipziger missionsselskaber. Synoden begyndte at røre 
paa sig i 60-aarene og sendte først sine bidrag til Missouris 
indianermission og fra 1869 til understøttelse af Det norske 
missionsselskabs missioner i Zulu og paa Madagaskar. I 1870 
opnaadde Synoden en tilslutning til Det norske missionssel- 
skab, en forbindelse som varte 11 aar. Fra 1868 til 1872 
gav Synodens menigheder $4,015.22 til hedningemissionen, 
imod $2,878.46 til indremissionen. Augustana arbeidet for 
General Councils ostindiske mission. Konferentsen skittet sig 
til Det norske missionsselskab. 

8. Prestelisten. I I I I I I I 
18631 18641 18651 18661 1867| 1868| 1869 I I I I I I I 

Ellings I 11 li I 

S. Augustana ..! Ol li 2 | 

N. Augustana ..| ! ' j 

Konferentsen . .| | Oi I 

N. Synode i 41 2| 3| 

Total i 5 1 4 1 5 1 [ 

I 
I 
3 I 


4 
7 I 
I 5 I 

5 
10 3 

2 

11 
16 1870 1 

2 
5 
7 
15 1871 1 

2 
7 
3 
13 1872 3 

1 
8 
13 
25 Total 12 

15 

7 

20 

55 

109 32 

IV. DET FJERDE AARTI, 1873—82. 

1. Settlementerne. 

Indvandringen holdt paa. Rigtignok minket den betydelig 
fra 1873 til 1879 paa grund af pengepaniken af 1873 og 
følgende aar og græshoppeplagen i Nordvesten i 1876 og 
1877, men den begyndte igjen i 1880 med usedvanlig styrke. 
I de syv aar fra 1866 til 1872 kom der til Amerika 99,470' nor- 
ske indvandrere, i de syv aar fra 1873 til 1879 kom der bare 
38,483, men i de syv aar fra 1880 til 1886 kom der 140,382, 
og i de tre aar fra 1880 til 1882 kom der 74,359. Fra 1873 
til 1882 kom der 112,842 fra Norge til Amerika. Den norske 
befolkning i Amerika forøgedes i tidsriimmet 1870 — 1880 fra 
omkring 150,000 til omkring 350,000. De satte sig ned paa 
det bedste farmland i vestre Wis., sydre og vestre Minn., nord- 
vestre Iowa, og Big Sioux, James og Red River dalene i Da- 
kota. 

2. Menighederne. 

Aldrig har vort folk gjennemlevet en saa vanskelig tid i 
det økonomiske som 70-aarene. Man hadde pengekrise og 
uaar. Men nøden skadet ikke kirkens fremgang. Tvertimod, 
som i Israels dage. Aldrig har vort folk sluttet sig til menighe- 
den som paa denne tid. Kirkens tilvekst er forholdsvis den 
hurtigste, procentvis den største i de syv aartier. Synoderne 
vokste fra et samlet antal af 144 prester i 1873 til 310 i 1883, 
fra omkring 587 menigheder i 1873, til 1,185 i 1883, fra 
omkring 108,694 medlemmer i 1873 til 193,766 i 1883. 

Synoder. Prester. Menigheder. Medlemmer. 

Norske synode 74 335 77,415 

Augustana 12 *40 2,343 

Konferentsen 38 152 21,936 

Ellings 20 *60 *7,000 

Aar 1873 144 587 108,694 

Norske synode 169 630 129,066 

Augustana 21 55 *5,000 

Konferentsen 87 360 45,200 

Hauges 29 120 13,500 

Ellings 4 *20 *1,000 

Aar 1883 310 1,185 193,766 

•Ca. 33 

.3. Samfundexe. 

I det første aarti stiftet norskerne fire synoder, to alene 
og to sammen med andre nationer. I det andet aarti stiftet de 
to synoder, en af norsker og en af norsker og svensker. I det 
tredje aarti stiftet de to norsk-danske synoder, af hvilke den 
ene (Norsk-danske augustana) aldrig hadde nogen dansk 
prest, og den anden (Norsk-danske konferentse) hadde kun 8 
danske prester, mens Den norske synode, merkelig nok, i 1903 
kunde opregne 24 danske prester og maaske det dobbelte antal 
danske menigheder. I det fjerde aarti blev kun en ny synode 
stiftet ( ?), nemlig Hauges norsk-evangelisk-lutherske synode i 
Amerika. Hauges synode hadde virkelig eksisteret lige siden 
1846, og kun forandret sin konstitution og sit navn i 1876, da 
majoriteten i Ellings samfund nemlig besluttet at revidere den 
gamle konstitution og anta et nyt samfunds navn. Elling likte 
ikke disse forandringer og gik sin vei, efterfulgt af bare en 
eneste prestelig tilhænger, pastor P. Thompson, prest i Daw- 
son. Minn., fra 1869 til 1904. Disse 2 fortsatte Ellings sam- 
fund under den gamle konstitution. Baade Ellings og Hauges 
samfund regner sin tilblivelse fra 1846 istedenfor 1876. 

4. Forlagsarbeide. 

Der var megen skrivning i 70-aarene baade paa samfunde- 
nes og privat regning. Kirkeorganerne var redigert i parti- 
aand med dygtighed. Synodens organ, "Maanedstidende", 
blev omdøbt til "Evangelisk luthersk kirketidende" i 1874, Au- 
gustanas "Ebenezer" gik ind i 1873, men fik "Luthersk kirke- 
tidende" samme aar med past. A. Wright som redaktør og ud- 
giver. Konferentsen fortsatte med "Lutheraneren" og Hauges 
med "Budbæreren". Elling hadde intet organ i denne for 
ham høist kritiske tid. Ved siden af disse samfundenes orga- 
ner blev^ der udgit flere andre nævneværdige opbyggelses- og 
tidsskrifter. Af opbyggelig karakter var fornemmelig P. A. 
Rasmussens "Opbyggelsesblad", 1877 — 87, E. J. Hommes 
"Lor gammel og ung", 1880 — , og J. H. Myhres "Fredsbu- 
det", 1880 — 92. De omtvistede lære- og forfatningsspørsmaal 
blev især drøftet i "Kvartalskrift", udgit af Augsburg-profes- 
sorerne i 1875 og følgende aar, i "Folkebladet", grundlagt af 
professor S. Oftedal i 1877, i "Altes und Neues", professor 
F. A. Schmidts røst indenfor den tyske Synodalkonfercnse fra 
1880 til 1885, og "Lutherske xidnesbvrd", hans røst indenfor 34 

Den norske synode, 1882 til 1887. "Nødtvungent forsvar" 
var et maanedskrift, udgit i 1882, som besvarte dr. Schmidt. 
Man begyndte ogsaa med udgivelsen af søndagsskoleblade for 
barn — Synoden fik sit "Børneblad" i 1875, Konferentsen fik 
"Luthersk børneblad" ogsaa i 1875, Hauges fik "Børneven- 
nen" i 1877, og Augustana fik "Børnebudet" i 1878. Foruden 
disse kan nævnes "Missionsbladet" og "Bibelbudet", "Luther- 
aneren"s følgeblade, og "Luthersk skoleblad", udgit af H. 
Roalkvam og N. Brandt i 1880 — 81. De fleste nævneværdige 
bøger var stridspamfletter, saasom Oftedals "Aaben erklæ- 
ring", 74, Clausens "Sverdrups angreb", 81, Sverdrups "Svar 
paa de 30's erklæring", 82, Weenaas' "Wisconsinisme", Ko- 
rens "Vore modstanderes vaaben", 76, "De kirkelige partier", 
77, Schmidts "Naadevalgsstriden", 81, Stubs "Naadevalget", 
81, "Frimureriet", 82. De forskjellige synodale retninger kan 
man se afspeilet i Wrights allegori fra 1881, "Gjenløser 
iblandt syndere", en opbyggelig betragtning af læren om ret- 
færdiggjørelsen. Man hørte ogsaa "salmer og lovsange og 
aandelige viser" under stridens tummel. Landstads oprandt 
som den klareste stjerne paa salmeboghimlen, og den skinner 
endnu som et lys af første størrelse. Af "visebøger" kan 
merkes M. F. Gjertsens "Hjemlandssange", 1877, A. Wrights 
"Turtelduen", 1877, E. Jensens "Sangbog for børn og ung- 
dom", 1878, C. O. Brohaughs "Børnenes harpe" (?) og 
Hoyme og Lunds "Harpen", 1878, hvoraf de to sidstnævnte 
har endnu en kjær plads i de tusen hjem. 

5. Skoler. 

Samfundene var enige i, at de hver for sig maatte ha 
egen presteskole. Augustana hadde oprettet et seminar i 
Marshall, men det gik over til Konferentsen og blev flyttet 
til Minneapolis i 1872, hvor det endnu virker til stor velsig- 
nelse under navnet Augsburg seminar. Augustana fortsatte 
en slags skole i Marshall under J. J. Andersons ledelse. Men 
presteskole var den ikke og knapt luthersk. Og egen preste- 
skole maatte Augustana ha. Derfor kaldte Augustana pastor 
David Lysnes af Springfield menighed til at holde skole for 
deres vordende prester. Han antog kaldet, virket som pro- 
fessor med usedvanlig nidkjærhed og alvor fra 1874 til sin 
død i 1890. Skolen blev holdt i Springfield prestegaard fra 
1874 til 1876, saa blev den flyttet til Marshall i 1876, og 
endelig til Beloit, Ta., i 1881, hvor den forblev indtil den gik 35 

ind i Augsburg i 1890. Den norske synode hadde længe pnsket 
at faa sin egen norske presteskole. Den hadde en, ja to, Con- 
cordia i St. Louis fra 1857, og Concordia i Springfield fra 
1875, men disse var tyske og ikke norske. 

"Aaben erklæring" paastod, at det var paa grund af reli- 
giøs indifferentisme, at Synoden ikke var mægtig nok til at 
ville eller kunne oprette en saadan skole. Tilskyndet af de 
andre norske samfund og af trangen til at bevare morsmaalet 
rent under studietiden, besluttet Synoden i 1876 at dens teo- 
retiske seminar indtil videre skulde forbli i St Louis og at 
et praktisk seminar skulde oprettes i Madison, Wis. Synodens 
teologiske professorer, F. A. Schmidt ved den teoretiske skole 
i St. Louis og O. Asperheim ved den praktiske skole i Spring- 
field, blev flyttet til Madison samme aar. I 1878 resignerte 
Asperheim paa grund af udvælgelsesstriden. H. G. Stub blev 
nu ansat og den teoretiske afdeling blev ogsaa flyttet til Madi- 
son. J. Ylvisaker blev tredje professor i 1882. Haugianerne 
fik sig endelig en presteskole i 1879 med pastor J. Eisteinsen 
som bestyrer. 

6. IXDREMISSIOXEX. 

Voksende interesse for missionen i denne periode. Mis- 
sionsinteressen indbefattet landsmænd, hedninger og jøder. 
Som bevis paa at missionsarbeide blandt landsmænd var i til- 
tagende kan nævnes at samfundene gav omtrent 10 gange saa 
meget til indremissionen i dette aarti som i det forrige. Syno- 
den gav omkring .^26, 000. 00, Konferentsen $6,000.00 og 
Augustana $3,000.00. 

7. Ydremissioxkx. 

Konferentsen fik adgang i 1873 i lighed med Synoden til 
at støtte Det norske missionsselskabs missioner. Fordi Det 
norske selskab hadde git Konferentsen denne berettigelse, og 
det imod Synodens protest, tråk Synoden sig tilbage som 
synode og vilde ikke understøtte dette selskab. Da opfordret 
P. A. Rasmussen menighederne til alligevcl at komme det 
til hjælp. Missionen blandt jøder i Palestina, Rusland og 
Amerika blev paabegyndt af Zionsforeningen, stiftet af pastor 
J. P. Gjertsen og prof. S. R. Gunnersen i 1878. 36 8. BARMnji:Kii(;iii:DSAKKi:ii)i:. Den første barmhjertighedsanstalt blandt norsker hertll- 
lands blev oprettet i 1882 af pastor E. J. Homme i Witten- 
berg, Wis. Til Synoden i 1880 var der indkommet en 
indstilling, som paapegte trangen inden Synoden til barnehjem 
og alderdomshjem. Homme var \nllig at begynde dette vig- 
tige foretagende. Han grundla byen Wittenberg i 1881 og 
begyndte Homme-anstalterne med 4 barn og en olding i 1882, 
og i 22 aar drev han anstalterne med omhu og stor dygtighed. 
Ved Hommes dcid i 1903 blev anstalterne, værd $32,119.95, 
Den forenede kirkes eiendom. Den hadde dengang 70 barn 
og 21 gamle folk, i 1913 88 barn og 54 gamle. 

9. Prestelisten. I I ! I ! ! ! I I I 

i 1873 118741 18751 18761 18771 18781 18791 18801 1881 1 1882 

i i I I I I I Total 
! 

Ellings 

Hauges 

N. Augustana . . I 
Konferentsen . . | 

N. synode | 13 

Total ! 20 V. DET FEMTE AARTI, 1883—92. 

1. Settlementerne. 

I tredje aarti kom 108,871 norsker hid, i fjerde 112,842 
og i femte 162,157. Altsaa indvandringen var i tiltagende, 43 
procent større i femte end i fjerde aarti. I 1890 var der 
322,665 norske indvandrere i Amerika, 283,847 eller 88 pro- 
cent i North Central staterne (Nordvesten), 20,267 eller 6 
procent i Vesten, 16,084 eller 5 procent i Østen, og 2,467 eller 
1 procent i Syden. De i Nordvesten var delt som følger: 
Minnesota hadde 101,169, Wisconsin 65,696, Illinois 30,- 
339, Iowa 27,078, North Dakota 25,773 og South Dakota 
19,257. I Nordvestens 12 stater fandtes nykommere i 830 af 
1,046 countier, men fornemmelig i 75 countier. 20 procent 
bodde i de større byer, 80 procent i de mindre, eller især 
udc paa landet. 37 

2. Menighederne. 

Folkemængden forøgedes fra 350,000 i 1880 til 800,000 
i 1890, 145 procent, kirkens medlemskab fra 193,000 i 1883 
til 323,000 i 1893, bare 67 procent. Dog blev mange menig- 
heder stiftet — over 600 nye, omkring 600 prester. Den 
største menighed var Scandinavla, Wis., med 1,530 sjæle, 
den mindste Juanita, Neb., med 3. Den forenede kirkes me- 
nigheder i 1893 hadde gjennemsnitlig 197 sjæle. Synodens 
155. Synoden hadde (i 1892) 243 menigheder I Minnesota, 
127 i Wisconsin, 35 i North Dakota, 50 i Iowa, 53 i South 
Dakota, 25 i Nebraska, 14 i Washington osv. Den forenede 
kirke hadde 356 i Minnesota, 178 i Wisconsin, 159 i North 
Dakota, 86 i Iowa, 121 i South Dakota, 23 i Illinois, 23 i 
Michigan, 21 i Washington osv. Synoden arbeidet i 23 stater. 
Den forenede kirke i 19 stater og 1 provins. 

3. Samfuxdexe. 

To, ja nærsagt tre norske kirkesamfund blev stiftet i det 
femte aarti, og tre blev opløst. Det første, som blev stiftet, 
V3.r Det anti-missouriske broderskab (i 1887), som følge af 
naadevalgsstriden indenfor Den norske synode. Det andet 
samfund til at bli stiftet var Den forenede kirke (i 1890) som 
følge af en stadig voksende trang hos kirkefolket til en nær- 
mere sammenslutning, en trang der kom tilorde først i en 
række samtalemc^der og frikonferenser, som lidt efterhvert 
bragte for dagen, at der igrunden ikke var saa stor læreforskjel 
som man hadde tænkt sig, og dernæst, eftersom forenings- 
tanken modnedes mere og mere, i en organisk forening mellem 
tre samfund. Det anti-missouriske broderskab, Konferentsen 
og Augustana. Det tredje samfund, som kom til i dette aarti, 
var Det apostoliske, stiftet af past. Endre Johannesen, en tid- 
ligere Hauge synodes prest. Dette sidstnævnte forsvandt 
snart fra historiens skueplads. Seks danske prester med de 
norske brødres bifald gik ud af Konferentsen i 1884 og stiftet 
et dansk samfund. Det danske ev. luth. kirkesamfund, siden 
1896 Den danske forenede kirke. 

4. Forlagsarbeide. 

Ellings samfund faar sig et nyt organ i 1883, "Den kriste- 
lige lægmand". Den forenede kirke slaar sammen tre orga- 
ner — "Lutheraneren", "Luth. kirketidende'' og "Luth. 38 

vidnesbyrd" — til et, "Luthersk kirkebdad", og to søndags- 
skoleblade til et. Northfield Pub. Co. og Wrights trykken 
gaar ind i Augsburg Pub. Plouse, som blir Den forenede kirkes 
eiendom. Hommes waisenhus driver et trykkeri og udgir 
"For gammel og ung", "Søndagsskolebladet", "Sunday School 
Helper", lærerbøger, kalendere osv. Pastorerne Th. Eggen 
og Henry Rasmussen udgir et engelsk ungdomsblad — "The 
Christian Youth" — fra 1891. K. C. Holter opretter en 
privat forlagsforretning og paabegynder i 1890 "Ungdom- 
mens ven" i to sprog. 

Mange andre religiøse og kirkeblade, saasom "Vidnesbyrd 
fra broderkredsen" (lægmandsblad), 1890, "Reform" (af- 
holdsblad), 1888, "College Chips" (1883), "Manitou Mes- 
senger" (skoleblad), 1886, "Vort blad" (famiheblad), "Kina- 
missionæren" (1890) osv. Mange h^ger. 

5. Skoler. 

En ny presteskole — Luthersk presteskole i Northfield, 
anti-missouriernes centrum fra 1886 til 1890. Af de 382 
prester som blev ordinert fra 1883 til 1892 var 353 kandida- 
ter, 29 ikke. Af 353 kandidater var 287 fra vore fem 
norske presteskoler, 66 fra 12 andre. 105 var graduenter 
fra Augsburg, 99 fra Luther, 37 fra Red Wing, 33 fra 
Northfield og 13 fra Augustana. 18 kandidater kom til os 
fra Capital universitet, 17 fra Kristiania, 15 fra St. Louis 
(Concordia), 7 fra Storjohanns skole i Kristiania — Luther 
seminar, 2 fra Mt. Airy og 1 fra hver af følgende : Spring- 
field, Wauwatosa, Afton, Chicago (tyske seminar), Reykja- 
vik, Lund og Yale. 

Fire norske colleges sørget for den høiere uddannelse af 
den norske ungdom — Luther college med 105 A.B. graduen- 
ter i dette aarti, Augsburg 49, St. Olaf 11 (1890 — 92) Augu- 
stana 3, ialt 168. 

En merkelig interesse i akademier. Synoden oprettet 
de fleste: Luther, Decorah (1861), Holden (1869), St. 
Olaf (1874), Monona (1876), Willmar (1882), Hommes 
(1882), Bode (1887), Luther, Albert Lea (1888), Stough- 
ton (1889), Bruflat (1889), Park Region (1892), hvoraf 5 i 
dette aarti. 

To af disse. St. Olaf og Hommes, var i anti-missourier- 
nes hænder i foreningsaaret; Konferentsen hadde ogsaa to — 
Augsburg (1869, 72) og St. Ansgar (1878), og Augustana 39 

hadde et — Augustana (1860, 1869, 1876, 1881, 1884). 
Den forenede kirkes folk kontrollerte disse fem og oprettet 
to til — Concordia (1891) og Grand Forks (1892). Hauges 
hadde ved sit seminar (Red Wing) en akademisk afdeling paa 
fire aar. 

I dette aarti blev virkeliggjort tanken om at faa lærer- 
seminar. Anti-missourierne oprettet et ved Hommeanstalterne 
i Wittenberg i 1887 med Knute Løkensgaard og P. J. Eike- 
land som lærere. Synoden grundla sin normalskole i Sioux 
Falls i 1889 med A. Mikkelsen som bestyrer (nu Z. J. Ordal) . 
Den forenede kirkes normalskole i Madison daterer fra 1892. 
Ole og Knute Løkensgaard har staat længst i spidsen for denne 
vigtige anstalt. 

6. Indremissionen. 

Indremissionen blir vanskeligere at drive — marken blir 
større, folket mere amerikanisert og spredte. Kirken orga- 
niserer arbeidet, driver det kraftigere gjennem komiteer, 
superintendenter og literatur, yder rigeligere til dens drift. 

7. Ydremissionen. 

Ydremissionsinteressen i tiltagende. Konferentsen sendte 
ud til Madagaskar J. P. Hogstad i 1888, den første udsending 
til hedningerne fra de norske kirkesamfund i Amerika. I 188v 
blev E. H. Tou udsendt. Den norske synode begyndte at støtte 
Schreuder-missionen i Sydafrika. I 1890 sendtes tre af Schreu- 
der-missionens unge mænd til Luther college for at studere. 
Missionær H. Astrup besøgte Amerika i 1892. S. Netland og 
O. S. Nestegaard var her i 1890 og tilskyndet oprettelsen af et 
Kinamissionsselskab bestaaende af Forenede og Hauges folk. 
Daniel Nelson samt Netland og Nestegaard drog over til 
Kina samme aar. Den norske synode begyndte i 1885 sin 
indianermission i og rundt Wittenberg, Wis. Dens første 
indianermissionær, E. O. Mørstad, har siden 1889 arbeidet 
blandt indianerne i Ellingssamfundets tjeneste. Mission blandt 
mormonerne i Utah blev paabegyndt af Synoden i 1892. T. C. 
Meyersohn flyttedes fra Palestina til Polen i 1883. Paul Wcr- 
ber, jødemissionær i Baltimore^, 1882 — 96. Første bidrag til 
Santalmissionen, $5.00, i 1882*. 40 8. Barmiijertighedsarbeide. 

Flere anstalter oprettet. Barnehjem: Martin Luther i 
Stoughton, Wis., 1889 (Synodens), Beloit, la., 1890 (For- 
enedes), Martha og Maria, Poulsbo, Wash., 1892 (nu Frikir- 
kens), og et i Chicago, 1891 (Intet samfund). Alderdoms- 
hjem: Stoughton, 1889 (Synodens). DIakonissehjem og 
hospitaler: Brooklyn, 1883 (Intet samfund), Minneapolis, 
1889 (nu Frikirkens), og Tabithaforeningen i Chicago, 1885. 
Et hospital i Grand Forks, N. D., 1891. Et sjømandshjem 
i Brooklyn, 1890. Et hjem for indianerbarn, Wittenberg, 
Wis., 1884. 

9. Prestelisten. 1 i 
1 18841 1885 

i 1 


1 


1 


7 


5 1 


1 2 


4 


5 


4 


1 

1 


1 


1 16 


15 


31 


29 1 I I I I I 

1886jl887|1888|1889|1890|1891 

i I ! I I I 

1892|Total 

i Elling I 1 

Hauges | 5 

N. Augustana . .\ 3 

Konferentsen . . | 6 

Forenede | 

Antimissouri . . . | 

N. svnode i 20 

Total i 35 1 I 

3 I 

2 I 
42 I 

I 
7 I 

4 I 
29 I 

6 

1 

9 12 

13 

41 1 


1 


1 


6 


5 


6 


1 


3 

9 


7 24 


14 


9 

7 


10 


12 


38 


35 


42 

3 

30 17 

50 

2 

20 21 

43 5 
48 
16 
52 
74 
43 
135 
373 VI. DET SJETTE AARTI, 1893—1902. 

1. Settlementerne. 

De forenede stater hadde atter en pengepanik I 1893 og 
følgende aar. En virkning deraf var, at immigratlonen for- 
mlndskedes betydelig. Der kom over en million flere euro- 
pæere hid i ottlaarene end I nittiaarene. Der kom 91,256 
flere norsker hid fra 1881 til 1890 end fra 1891 til 1900 
(186,520 mod 95,264). Dog vokste den norske befolkning 
ganske sterkt. Tallet af norsker af første generation født -her 
i landet steg fra 273,426 i 1890 til 449,410 i 1900. De satte 
sig ned baade paa gamle og nye trakter. Af nye kan særlig 
nævnes Washington, Oregon, Idaho, Montana, Bardo I Al- 
berta og Asslnibola (nu søndre del af Saskatchewan). Og 
I storbyerne, ja. Tidsaanden driver jo folket overalt did. 
I 1880 var kun 29.5 procent af \'ort lands befolkning bosat 
I byerne, i 1890 36.1 procent, i 1900 40.5 procent, og i 1910 41 

46.3 procent. Se nu paa norskerne, om ikke de felger med 
strømmen. I 1890 hadde Minnesota, den norskeste stat, 12 
procent af sin norske befolkning i de tre store byer (Minneapo- 
lis, St. Paul og Duluth), i 1900 14 procent og i 1910 20 
procent. Omtrent lige mange i de mindre byer. Skjønt penge- 
krisen holdt norskerne i ro paa landet i dette aarti, hadde de 
allerede begyndt at tragte efter bylivet. I syvende aarti kan 
vi nok se en eksodus. Vel at komme ihu, at norskerne er i 
denne periode op til 50 og 60 aar gamle i landet. iVIange er 
blit amerikanere. Mange har endog glemt sit morsmaal og 
forladt sin fædrenetro. Som en Minneapolis-mand med et 
godt norsk navn engang sa : "I am a Yankee, but my grand- 
father came from Norway." De tar nu aktiv del i politiken, 
faar embeder i hobetal fra de laveste til høieste stilHnger i 
staten. Ifølge Ulvestads kjæmpebog, "Xordmændene i Ame- 
rika, deres historie og rekord" (I, 1906, II, 1913), var der 
i 1900 593 som var postmestre, 94 i legislaturen, 31 borger- 
mestre i større byer, 24 dommere, 1 guvernør, 1 U. S. senator 
osv., hundreder af lærere i den offentlige skole, 27 county- 
skolebestyrere osv. Fra 1847 til 1905 hadde mindst 3,044 
nordmænd indehat offentlige tillidsposter. Dette som et bevis 
for at norskerne amerikaniseres. 

2. Menighederne. 

Paa grund af denne amerikanisering af norskerne blir me- 
nighedsarbeidet mere vanskeligt fra aar til aar. Indbyrdes 
strid i menighederne angaaende norsk eller engelsk sprog i 
søndagsskolen eller gudstjenesten er hyppig nu. Menighedens 
barneskole faar værsaagod rette sig efter statens "common"- 
eller almueskole. Bibelen, andagtsstunden og kristelige sange 
blir fjernet fra commonskolen ved lov-bud. Evolutionslæren 
blir grundlaget for næsten alle bøger og al undervisning i den 
offentlige skole. Det blir vanskelig for menigheden at oplære 
børnene i det ene fornødne. Men tiltrods for uaar, pengenød, 
vanskelige problemer og opposition vokste menighedernes tal 
og arbeide. Mens den norske befolkning forøgedes ca. 50 
procent fra 1890 til 1900, forøgedes menighedernes sja4eantal 
40 procent fra 1893 til 1903. 42 

3. Samfundene. 

To nye samfund igjen — "Den lutherske frikirke*' og "Det 
lutherske brodersamfund". Frikirken var engang en del af 
Den forenede kirke, og før foreningen i 1890 var den den 
saakaldte "Nye retning" i Konferentsen. Overdragelsen af 
Augsburg seminar til Den forenede kirke foraarsaget en hel 
del misforstaaelse og strid. Den forenede kirke drev da fra 
1893 sin egen presteskole og "Augsburgs venner" samlet sig 
om Augsburg-skolen. I 1897 stiftet de "Frikirken". Deres 
ledende mand, prof. Georg Sverdrup, er forfatter af dens 
bekjendte "Ledende principer". Brodersamfundet blev stiftet 
i Milwaukee i 1900 af nogle faa som var enige med past. K. 
O. Lundeberg af Den forenede kirke i hans betragtninger af 
konfirmationen og menigheden. Frikirkens forfatningsprincip 
helder mod kongregationalismen, Brodersamfundets mod do- 
natismen. Lundeberg er siden vendt tilbage til Den forenede 
kirke, men hans samfund fortsætter. Elling døde i 1883 og 
hans samfund lededes af mindre kjendte. Den norske synodes 
formand, H. A. Preus, døde i 1894 efter 32 aars tjeneste som 
formand. Dr. U. V. Koren blev hans eftermand. G. Hoyme 
var formand i Den forenede kirke fra 1890 til sin død 1902 
og blev efterfulgt af dr. T. H. Dahl. Østen Hanson (1887 
—93), A. O. Utheim og iVL G. Hanson (1899—1905) styrte 
Haugesfolket. 

4. Forlagsarbeide. 

Gjennem Augsburgstriden blev skolesagen drøftet af "Sam- 
fundet", majoritetens organ, og "Folkebladet", minoritetens 
organ. "Samfundet" og "Luth. kirkeblad" blev slaat sammen 
i 1895 og navnet "Lutheraneren" kom igjen i brug. C. O. 
Aubol tjente da som redaktør fra 1895 til 1906, den første 
iblandt os til at vie hele sin tid til et kirkeblads redaktion. 
I 1893 blev "Christian Youth" antat som Den forenede kirkes 
ungdomsblad, men allerede i 1899 blev det forkastet igjen paa 
grund af stadigt pengetab paa det. H. E. Rasmussen tog sig 
af det lidt over et aar med samme resultat og solgte det i 1901 
til Hommes trykkeri. Den forenede kirke begyndte at udgi 
et engelsk barneblad, "Children's Companion", i 1900, Syno- 
den "Our Friend" i 1899. Synodens teologiske professorer 
udga "Teologisk tidsskrift" fra 1899 til 1907. Foruden 
bibler, salmebøger, skolebøger, aarsberetninger, almanakker, 43 

alterbpger, koralbøger, postiller, konfirmationsbøger og op- 
byggelige traktater blev mange andre bøger forlagt, de fleste 
af rent praktisk karakter. Til eksempel følgende sangbpger: 
"Christian Hymns", ''Church and Sunday School Hymnal", 
Ristads "Lutheran Hymns", alle fra 1898, Brøhaughs "Bør- 
nenes harpe", 1899, Gjertsen og Reimestads "Sangbogen", 
1897, Jensens "Børneharpen" (I — IV), Birkelands ''Freds- 
basunen", 1899, Dahle ''Sangbog", 1896, Waldelands "xMis- 
sionssange", 1895, Landstads "Tillæg", 1893, "Frvdetoner", 
1890—99; barnebøger: Jøssendals ''ABC", 1897, Løkens- 
gaards "ABC", 1898 (først udgit i 1888, 600,000 eksem- 
plarer solgt til dato), "Haandbog for søndagsskolelærere", 
1899, Eckmans "Andagtsbog for børn", 1895, Rauglands 
"Forklaring i 100 lekser", 1895, Belsheims oversættelse af 
Laaches "Forklaring", 1895, Lunds af Sverdrups, 1900; mis- 
sionsbøger: Wees "Fra reisen i Persien", 1900, Birkelands 
"Lysglimt", 1901, Himles "Gudsveie", 1902, ^Yulfsbergs 
"Missionslæsning", 1890 — 96, Dreyers "Missionslæsning", 
1901, Døyings "Zuluerne", 1894, Waldelands "Israels mis- 
sion", 1901, Blegens "Zionsforeningens historie", 1902; syno- 
dale haandbøger: Roselands, 1897, Synodens, 1901; biografi 
og historie: Roselands "Am. Luth. Biographies", 1890, Len- 
kers "Lutherans in All Lands", 1893, Ottesens "Synodens 
historie", 1893, Dahls "Fred og strid", 1894, Bothnes "Til- 
læg til Heggtveit", 1898, H. Hansons "Register", 1902, 
E. Kr. Johnsens "Paulus", 1902; symbolik: Ottesens "Guen- 
ther", 1897, Monson og Sætv^eits, Pettersens "Barnedaaben", 
1899, Kildahls "Barnedaaben", Tolos "Modern Woodmen", 
Frichs "Odd Fellows", 1897. Lenker nævnes her fordi han 
er iblandt os og omtrent som en af os. Hans "Luther in 
English" maa ikke forglemmes. 

5. Skoler. 

Synoden oprettet 9 akademier i dette aarti : Glenwood, 
Parkland og Red Wing Ladies' Seminary, 1894, Chfton, 
1896, Grand Forks, 1899, Wittenberg, Preus og Gale, 1901, 
og Aaberg i 90-aarene. Den forenede kirke oprettet 4, 
Je\Vell, Mt. Horeb og Scandinavia, 1893, Pleasant \'iew, 
1896. Jewell blev senere en Hauges eiendom. North- 
western, 1900, og Wartburg, 1901, var mindre skoler 
drevne af Frikirkefolk. St. Olaf blev Den forenede 
kirkes college i 1899. Store tidsmæssige skolebygninger ble\' 44 opført for den nye Forenede kirkes seminar i St. Anthony 
Park, 1901, Luther seminar, Hamline, 1899, St. Olaf college 
dormitory, 1901 osv. 

6. Indremissionen. 

Markerne udvides, interessen tiltar, arbeidskræfterne for- 
øges. 

7. Ydremissionen. 

Interesse og bidrag i tiltagende. Arbeidet mere vidstrakt 
og forgrenet. Den forenede kirkes Madagaskarmission fik 
6 nye arbeidere. Synodens Schreudermission fik 3, Kinamis- 
sionen, støttet af Hauges og Den forenede kirke, fik 4. Fri- 
kirken drev mission paa sydvest Madagaskar, Zionsforeningen 
ansatte Gurland i Rusland i 1893 og Gjevre i New York i 
1900 — 02, og Heimann i Chicago i 1902. Den forenede kirke 
fortsatte med iMalechmissionen i Chaldea, uagtet M. O. Wee 
efter en undersøgelsesreise advarte imod. Trængsel paa hed- 
ningemissionsmarken : Katolikerne paa Madagaskar, boer- 
krigen i Sydafrika, boxeroprøret i Kina. Skrefsruds besøg i 
1896 gav menighedsfolket her kjendskab og kjærlighed til 
Santalmissionen. 

8. Barmhjertighedsarbeide. 

Mange hospitaler bygget. Chicago diakonissehjem, 1896, 
St. Olaf, Austin, 1896, Bethesda, Crookston, 1898, North- 
wood, 1901, St. Luke's, Fergus Falls, 1902, Luther, St. Paul, 
1902, Luther, La Crosse, 1902. Og barnehjem: Lake Park 
(Forenedes), 1896, Beresford (Hauges), 1897, Lamberton, 
nu Eagle Lake (Frikirkens), 1898, Wild Rice (Synodens), 
1899, Parkland (Synodens), 1902. Stoughton alderdoms- 
hjem, 1900. 

9. Prestelisten. 1 1 1 1 1 1 1 

! 1893! 1894i 189511896! 1897J 18981 1899 

! i 1 1 1 1 1 


1900 


1901 


1902 


Total 


Ellin-s 

Hauf^es 

Forenede . . . 
Frikirken . . 
Brodersamf. . 
N. synode . . 
Total 


i 1 1 1 1 
..i 2 i ! 1 1 

• •i 3 1 5 1 6 1 9 1 6 
..i 23 i 13 1 11 1 25 ! 14 
..! 11 2 1 7 1 11 ! 9 

..1 1 1 ! ! ! 

..1 16 1 11 1 17 1 14 1 12 
..| 46 1 31 1 41 1 59 1 41 


I 
6 i 6 

16 1 15 
8 1 12 

i 1 

17 1 7 
47 1 41 5 

19 

8 

1 

14 

47 6 

17 
7 
1 

14 
45 6 
14 
8 
2 

22 
52 


2 

* 58 

167 

73 

6 

144 

450 45 

VII. DET SYVENDE AARTI, 1902—13. 
1. Settlemexterxi:. 

Man har sagt, at der ikke tindes nogen person i Norge, 
som ikke har en nær slegtning i Amerika, og at der ikke tindes 
by eller bygd i Norge, hvorfra der ikke er foregaat en ud- 
vandring til De forenede stater. Omtrent to tredjedele af 
vore prester er fodt i Norge og repræsenterer ikke bare hvert 
stift, men alle provstier undtagen et og næsten hvert hoved- 
sogn i Norge. I 1890 hadde vi henimod 800,000 norsker i 
dette land. 322,665 var fodt i Norge og 273,466 var første 
slegtled født her; nu i 1914 har vi henimod 2,000,000, hvoraf 
(1910) 403,877 var født i Norge og 575,241 var første 
slegtled. I 1890 fandtes norske nykommere i 830 af 1,046 
countier i 12 af Nordvestens stater, men fornemmelig i 75 
større settlementer; nu bor de i hver eneste stat i landet, og 
der er snart ikke et county i Nordvesten og Vesten og vestre 
Canada, hvor norsker ikke har sat sig ned. I dette aarti har 
de særlig flyttet ind i følgende provinser og stater: Saskatche- 
wan, Alberta, Washington, North Dakota, New York, Mon- 
tana, Oregon og California. Før i tiden brugte de norske 
at sætte sig ned i kolonier; men nu tænker de svært lidet paa 
det, naar de flytter. De fleste af dem er jo født her og kan 
landets sprog bedst. Mange af dem har hele sit liv staat 
udenom menigheden. Hvorfor skulde de da netop sætte sig 
ned i en norsk koloni og i nærheden af en norsk kirke? Nei, 
de følger med strømmen enten til \ estens "indian reservations" 
eller Canada for at ta sig nyt land eller til storbyen, som 
er havnested for store mængder af norske mænd og kvinder. 

Det norske folk staar sig godt i det timelige. Alfred 
Gabrielson kan fortælle, at norskerne i North Dakota eier 
7,867,140 acres med land, værd $35.00 pr. acre, altsaa 
^275,349,900.00 i land i denne ene stat. Saaledes overalt 
hvor de bor. Deres anseelse og ry er ogsaa i tiltagende. 
Mens norskerne søger at glemme sit sprog, søger andre natio- 
ner at lære det. Dr. John Eenker reiser omkring og opmuntrcr 
folk til at tale norsk og at indføre norsk (svensk, dansk, tysk) 
i de offentlige barneskoler og høiskoler. I 1913 var der 35 
colleges som gav undervisning i de skandinaxiske sprog, 50 
hc^iskoler i Nordvesten og 100 commonskoler i 25 af Minne- 
sotas countier. 46 

2. Menighederne. 

I 1908 hadde vi 3,073 norsk lutherske menigheder i Ame- 
rika. Det samlede medlemskab var 484,720 og det gjennem- 
snitlige for hver menighed var 157. Disse menigheder 
betjentes af 1,063 prester, altsaa omtrent 3 menigheder for 
hver prest. Paa missionsmarken er distanserne omtrent lige 
store som for tre og fem aartier tilbage. Endog i gamle kald 
maa presterne kjøre fra 2,000 til 10,000 mil om aaret. Me- 
nighedsarbeidet blir vanskeligere baade indenfra og udenfra. 
Indenfra — presten maa præke oftere i hver menighed som 
regel og være lige dygtig i engelsk som i norsk; han maa 
holde opbyggelser, faa istand samtale- og vækkelsesmøder, 
afholds-, ungdoms- og kredsmøder, ha tilsyn med kvindefor- 
eninger, ungdomsforeninger, søndagsskoler og andre foreta- 
gender indenfor menigheden. Udenfra — sekterne, katoli- 
kerne og ikke-kristne kirker (saasom Christian Science) søger 
at rive til sig lutheranere; logerne faar stor indgang i mange 
lutherske menigheder; den religionsløse almueskole gir me- 
nighederne liden anledning til at holde religionsskole for de 
smaa og drager dem bort fra alt, som er kristeligt og kirkeligt. 
Man kan dog se fremgang i menighedsarbeidet baade hvad 
det timelige og det aandelige angaar. Af ovennævnte 3,073 
menigheder rapporterte 2,135 til De forenede staters regje- 
ring i 1906 ("Church Census"), deriblandt som følger: 

Menigheder Kirkernes Prestegaardenes 
rapporterte, nettoværdi. værdi. 

Ellings synode 26 $ 15,850.00 $ 1,500.00 

Hauges synode 265 626,930.00 103,149.00 

Norske synode 648 2,304,660.00 566,805.00 

Forenede kirke 956 3,502,385.00 651,370.00 

Frikirken 230 621,682.00 91,000.00 

Brodersamfundet 10 12,825.00 1,100.00 

Tilsammen 2,135 $7,084,332.00 $1,414,924.00 

At mere engelsk bruges i menighedsarbeidet nu end før 
vil følgende fra Den forenede kirkes parokialrapport vise : 

1905 1912 Procent 

Engelske prækener 1,542 6,068 228 (forøgelse) 

Norske prækener 30,407 35,208 14 (forøgelse) 

Engelske katekisationer 5,413 10,090 86 (forøgelse) 

Norske katekisationer 21,438 20,756 3 (formindskelse) 

Skolebarn, engelsk hverdagsskole . . . 393 

Skolebarn, norsk hverdagsskole 36,194 

Skolebarn, begge sprog 8,652 47 

1905 1912 Procent 

Skolebarn, engelsk søndagsskole .... 11,955 

Skolebarn, norsk søndagsskole 22,041 

Skolebarn, begge sprog 16,965 

Ungdomsforeninger, engelske 137 

Ungdomsforeninger, norske 244 

Ungdomsforeninger, begge sprog .... 332 

3. Samfundene. 

Intet nyt samfund dette aartl. Tidsperioden fra 1846 til 
1890 var en splittelsens periode, fra 1890 indtil nu en for- 
eningens. Vistnok har vi hat to splittelser siden 1890, men 
hovedretningen fra 1890 har været "Een norsk luthersk kirke 
i Amerika". Særlig i dette aarti har man skrevet og for- 
handlet om forening. I 1905 nedsatte Den norske synode. 
Hauges synode og Den forenede kirke foreningskomiteer. 
Disse har hat to eller flere kollokvier hvert aar og er kommet 
til fuld enighed i læren om absolution (1906), lægmands- 
virksomhed (1906), kaldet og omvendelsen (1908), og ud- 
vælgelsen (1912). Siden antagelsen af "Opgjøret" i 1912 
har der været holdt mange fællesmøder, hvor læg og lærd 
fra de forskjellige samfund har lært at kjende, respektere og 
elske hverandre som aldrig før. Foreningskomiteerne er blit 
enige om foreningsartikler og betingelser og vil uden tvil 
snart levere et konstitutionsforslag for det nye forenede sam- 
fund. Den forenede kirke har ogsaa nedsat foreningskomi- 
teer, som har drevet underhandlinger med Ellings synode, 
Brodersamfundet, men navnlig Frikirken. Frikirken har sam- 
arbeidet med Hauges synode i hedningemissionen og preste- 
kurser. De tre større samfund har udgit en engelsk salmebog 
("Lutheran Hymnary") som fælles foretagende, Hauges og 
Den forenede kirke har siden 1911 udgit engelsk søndagsskole- 
blad ("Children's Companion") tilsammen, og flere andre 
foretagender (forlags-, skole-, missions-) kunde nævnes som 
frugt af foreningstrangen. 

Samfundenes virkefelt har vokset stadig i areal og for- 
grening. Der har været gjort alvorhge forsøg paa at ordne 
samfundenes forfatning saaledes, at samfundsarbcidct kan 
gjøres uden at frarøve hverken menighed eller individ nogcn 
ret eller gi dem anledning til at unddra sig fra nogcn pligt. 
Frikirkens forfatning har \'ærct kongrcgational, og sanifunds- 
sager har været bestyret af uafhængigc komiteer, som har 
rapporteret til Frikirkens aarsmcide og appclert til de enkelte 
menigheder gjennem sine organer og talsmænd. De andre 
samfund har en kongregational-synodal forfatning. Aarsmø- 48 

derne bestemmer hvad som skal gjøres og \ælger de komiteer 
og andre funktlonærer, som skal gjøre arbeidet. Menlghe- 
derne og presterne føler trang til at gjøre det kirkens arbeide, 
som kaldes samfundssager, og de har i sin samfundskonstitu- 
tion bestemt, hvad disse sager er, og frivillig lovet at bistaa 
hinanden efter bedste evne med raad og daad. Det vilde være 
synd at nyde godt af samfundet, men dra sig iindaf fra at 
bære byrder. Men det viser sig altid at være en fristelse at 
dra sig undaf. Derfor maa menighederne og individerne i de 
kongregational-synodale samfund appeleres til paa omtrent 
samme maade som i de kongregationale samfund. Der har 
naturligvis været megen diskussion og brydning med hensyn 
til samfundsorganisation og autoritet. Vi ønsker, som pastor 
H. C. Caspersen af Frikirken nylig sa i "Folkebladet" (14de 
jan. 1914), "et kirkesamfund sterkt og frit. Saa sterkt, at 
samlingsbaandet kunde føles til de yderste grænser, og saa 
frit, at de forskjellige anskuelser fik lov at komme tilorde og 
gjøre sig gjældende, selv om det stundom skulde gaa lidt hedt 
under skjoldene til. Ti fred er ei det bedste, men at man 
noget vil." 

Den forenede kirke ansatte en nimandskomite i 1913 til 
at udarbeide en bedre arbeidsplan. En bedre arbeidsplan 
trænges vel i alle samfund, ikke bare for at undgaa de mange 
forviklinger som følger med en rask vekst, mange gjøremaal 
og arbeidskræfter, men for at arbeiderne kunne gjøre saa 
meget som muligt saa godt som muligt. Nimandskomiteens 
forslag kunde være et fingerpeg i en bedre retning. Ifølge 
dette forslag blir de mange gjøremaal klassificeret og sorteret 
under passende bestyrelser, og hver bestyrelse faar da som 
opgave at vareta og fremme en hel afdeling af samfundets 
gjøremaal. Saaledes vil forlagsbestyrelsen ha tilsyn med det 
hele forlagsarbeide, skolekomiteen med det hele skolearbeide 
(fra barneskolen til universitetet), indremissionsbestyrelsen 
med det hele indremissionsarbeide (de specielle missioner saa- 
velsom diasporamissionen) , ydremissionsbestyrelsen med det 
hele ydremissionsarbeide (blandt jøder saavelsom hedninger), 
barmhjertighedsbestyrelsen med det hele barmhjertighedsar- 
beide (for fattige, syge, forkomne, hjemløse, udtjente osv.). 
Man vil naturligvis sikre sig da de nødvendige eksekutive 
kræfter, saasom en lønnet sekretær for hver komite osv. En 
centralkomite, hvis opgave skal \'ære at bilægge konflikter og 
tremme samarbeide biirde ogsaa oprettes. 49 Samfundenes relative størrelse i 1913 var som følger: Navn. Prester. Menigheder. Sjæle. Procent. 

1 Den forenede kirke 609 1,570 276,596 52 

2 Den norske svnode 410 1,048 162,287 31 

3 Hauges svnode 169 364 39,696 7 

4 Frikirken 172 380 42,600 8 

5 Ellings synode 5 27 1,400 

6 Brodersamfundet 14 19 964 

Tilsammen 1,379 3,408 523,543 

4. Forlagsarbeide. 

Det vllde ta formeget spalterum bare at opregne alle de 
blade og bøger, som er blit udgit i det syvende aarti. Paa 
i\ugsburg Publishing House trykkeri alene trykkes fra 50,000 
til 100,000 Ibs. læsestof hver uge. "Lutheraneren'' i 1914 
indeholder 9 — 10 gange saa meget læsestof som "Lutherane- 
ren" for 40 aar siden. De andre kirkeorganer er betydelig 
udvidet. Flere af synoderne har faat sig engelske organer. 
Den forenede kirke begyndte med "United Lutheran" i 1908 
(pastor G. T. Rygh, redaktør), Den norske synode med "Lu- 
theran Herald" i 1905 (pastor G. T. Lee), og prof. G. M. 
Bruce af Hauges synode har udgit "Lutheran Intelligencer" 
siden 1910. Storbyerne Chicago, New York og Minneapolis 
faar sine egne norsk-engelske kirkeblade. Mange prester 
udgir menighedsblade. 

5. Skoler. 

Otte nye høiskoler i dette tidsrum — Wahpeton Bible 
School, 1903 (Brodersamfundet), Waldorf Lutheran College, 
1903 (Forenede), Bethania College, 1904 (Frikirken), Oak 
Grove Luth. Ladies' Seminary, 1906 (F^rikirken), Spokane 
College, 1907 (Forenede), Columbia College, 1909 (For- 
enede), Camrose Luth. College. (Forenede og Hauges), og 
Northwestern College, 191 1 — 13 (Synoden). De fleste ældre 
skoler har vokset i mange henseender — i bygninger, lærer- 
kræfter, elevantal, kurser osv. Luther college og St. Olaf 
college har hver faat sig et endowment fond paa $250,000.00, 
det første samlet af prof. dr. H. G. Stub, det sidste af prof. 
dr. J. N. Kildahl. Jernbanekongen J. J. Hill bidrog til hvert 
af disse fond $50,000.00, fordi han betragter kirkeskolcrne 
som de bedste for vort land. Vore høiskoler og barneskoler 
har sikkert hat fremgang i denne periode, men paa langt nær 50 

ikke i forhold til vort folks forøgede antal, interesse i skole- 
sagen og evne til at oprette og drive et fuldstændigt skole- 
system. Vore skoler har ikke vokset i forhold til statsskoler- 
nes vekst. Hvor statsskolerne er sterkest, saasom i Wisconsin, 
har vore skoler hat en kummerlig tilværelse. Endog i Minne- 
sota er udsigterne for vore skoler noksaa triste. Vi har i dette 
aarti maattet nedlægge 7 høiskoler — skolerne i Wittenberg, 
St. Ansgar, Belgrade, Alexandria, Glenwood, Grand Forks 
og Veiva — paa grund af sterk konkurrence fra statens 
side og mangelfuld støtte fra kirkens side. Ligeledes har vi 
ladet commonskolen fortrænge religionsskolen, saa at dette 
stakkels forkrøblede stedbarn har paa mange steder næsten 
været fortrængt. 

Meget interessant og lærerigt er det at betragte, hvor den 
lutherske kirke faar sine prester fra. Den har faat alle sine 
prester, som har hat skolegang, uden en eneste undtagelse 
fra kirkeskolerne. Til eksempel, af Minneapolis Central 
High er kun to blit prester, af 356 graduenter fra Northfield 
High er ingen blit prest, men af 429 graduenter fra St. Olaf 
Academy er 56 blit prester. Vistnok har endel af presterne 
frekventeret baade stats- og kirkeskoler. Statsskolens hensigt 
er ikke at uddanne for prestegjerningen eller for menighedens 
krav; den uddanner for det verdslige liv. Vi kan ikke vente 
at faa prester fra statsskolen; men vi kan vente at faa dem 
fra kirkeskolerne. Den vigtigste del af skoletiden er akademi- 
tiden; ungdomstiden er jo de unges læreaar. Erfaringen viser, 
at i disse aar blir man lettest draget til Gud og oftest bestem- 
mer man da sit livskald. Endnu alvorligere blir sagen, naar 
vi faar øinene op for den betænkelige kjendsgjerning, at stats- 
skolerne, om ikke altid paa direkte maade, dog paa indirekte 
maade gjør ungdommen mere og mere verdslig og ligegyldig 
for kirken, ja endog frarøver somme deres barnetro. 

Af særlig interesse for os kirkefolk kunde det være at høre 
hvad en norsk skolemand fra Norge har at si om vore skoler. 
Hr. lærerskolelærer Thorstein Høverstad besøgte Amerika i 
1912 for at studere landets skoler. Siden reiste han hjem 
og skrev en bog om sine iagttagelser. Denne bog heder 
"Skularne i Amerika og det praktiske liv". Hans bog er 
skrevet altsaa paa grundlag af denne studiereise. Han fore- 
slaar et nyt arbeidsprogram, hvis hovedtanke er: En skole, 
fri for alle, med rum for alle; thi der fostres ''dugande, arbei- 
dande norske borgarar, den nye ^'ardevakt i Norig". Det er 31 

en interessant bog, som ikke er uden værdi. Forfatteren har 
set meget, men han har dog overset endnu mere. Han har 
set statsskolen med dens udmerkede system, svære indtægter, 
store bygninger og mange elever, dens demokratiske karakter 
og dens ydre glans og herlighed; men han har ikke merkel 
en eneste norsk skole i landet, skjønt han dog blev gjort 
udtrykkelig opmerksom paa disse skoler. Endvidere, han 
har ikke set nogen af de andre samfunds kirkeskoler, og der 
er i dette land ikke mindre end 500 kirkecolleges og universi- 
teter med flere lærere og studenter end staternes colleges og 
universiteter. Han har set, at statens skolesystem har hat en 
overmaade stor vekst; men han har ikke vist den mindste 
sympati for eller forstaaelse af den tunge kamp for tilværel- 
sen, som kirkeskolerne har hat. I 1875 frekventerte 91 
procent af landets ungdom private colleges, hvoraf de aller 
fleste var kirkeskoler. Samme aar hadde statens universiteter 
kun 9 procent af landets skolesøgende ungdom. I 1908 hadde 
kirkens colleges bare 63 procent af collegestudenterne ; sta- 
tens universiteter hadde 37 procent. I 1850 hadde kirken 
6,085 akademier, i 1906 1,529. I samme tidsrum, nemlig 
fra 1850 til 1906, gik statens høiskolers tal op fra 17 til 
8,031. I 1837 hadde staten omtrent ingen almueskolesøgning; 
i 1908 faar 91 procent af landets børn omtrent al sin under- 
visning i statens "common" eller almueskoler alene. Bare 
9 procent er paa kirkeskole. "Det er kravet paa religions- 
læring som hev dreve denne vesle brøkdel av borni ut av 
statsfolkeskulen." Statens skoler er religionsløse. Men den 
kristelige religionsundervisning er absolut nødvendig for et 
folks bestaaen. "Guds ord er nyttig til lærdom, til overbevis- 
ning, til retledning, til optugtelse i retfærdighed, for at duds- 
mennesket kan være fuldkomment, duelig til al god gjerning." 
Denne sandhed fik det norske folk med sig fra moderlandet, 
og derfor har de strævet saa tungt med at bygge sine egne 
skoler og holde dem oppe, paa samme tid som de har været 
landets love underdanige og betalt mange gange saa meget 
for at bygge og opretholde de offentlige religionsløse skoler. 
Her i Amerika kan vi se frugten af en religionsløs skole- 
plan. Siden 1837, statsskolens fødselsaar, har skolctitlcn blit 
forlænget fra 82 til 1,078 dage pr. person, og skolcindtirgtcr, 
skolebygninger, skolcredskaber, skolelærernes tal og dygtighctl 
er blit forøget i samme skala. Man har som sagt udrydtict 
de fleste kristelige barneskoler og høiskolcr. .Man har tat 52 Bibelen som andagtsbog ud af skolen. Man har søgt at ta 
bort ifra skolebøgerne alt som refererer til Herren. Prof. 
Tingelstad ved Luther College undersøgte 842 læsebøger og 
gjorde følgende opdagelser: "9Q procent af indholdet i de 
læsebøger, som brugtes i kolonialperioden, var af religiøs 
karakter. Nu er dette tal gaat ned til mindre end 2 procent. 
56 procent af de i det sidste aarti udgivne læsebøger nævner 
ikke Guds navn. Og Kristi navn forekommer i de senere 
aar ikke engang i forbindelse med julen! Man har sat 
mytologi, naturlære og moral istedenfor kristendom. Og 
frugterne udeblir ikke. 50 procent af folket hører ikke til Kirkefo) h&t^ statisfi K . 
QÆd^i-OO mmhlÅeMA^ ^ca,J,^00 j^£At^v, 

h, 000 AeiioLcno- oQ /Q ooo Mhulci.fMHa&£i^4M^^ Ca ecu-.^ooo 000. 

ecu.- 1, 5 0, ooo 1) d^Ca.Aorn<^<^<ii£'^^'''^, 2,0 ^o^ft^<=LJif^ 


y A^ til at ia^/Luluy<,^ cM^a^6:£ 
tcL. 500,000 ^jkÆ^ U*«*»v-, 1325 ER DER FORMANGE PRESTER? kirken. Uvidenheden med hensyn til barnelærdommen (bibel- 
historie og katekisme) er umaadelig stor. Der er en lige- 
gyldighed overfor kirken og misforstaaelse af dens sande 
væsen og opgaver. Man bukker sig ned i støvet for katolik- 
kirkens ydre herlighed, for katolikprestens politiske magt. 
Man slcryder af, at man ikke har nogen bekjendelse, tar 
bekjendelsesbanneret ned fra de kristne skoler for Carnegies 
guid. Carnegie er nemlig villig at betale en skole dyrt, hvis 
den vil bli bekjendelsesløs. For hver forbrvdelse i 1850 var 
der i dette land 2 i 1860, 3 i 1870, 4 i 1880, 5 i 1890, og 53 

meget værre nu. I denne forbindelse kan nævnes at skandina- 
verne født i Europa har vist sig at være gode borgere. For 
skandinavernes vedkommende var der i 1900 kun en udaf 
13,139, som sad i fængsel; derimod for de indfødte ameri- 
kaneres vedkommende var der en udaf 6,404, som sad i 
fængsel, Skandinaverne født i Europa er bedre borgere end 
deres børn og børnebørn, som studerer i landets religionsløse 
skoler med de heisede nationale flag. "Lat oss faa et flagg 
paa skulen," sier hr. Høverstad. Det vil ikke hjælpe en døit, 
hvis man ikke lærer børnene at gi agt paa Rom. 13 og lærer 
dem at holde det. Gud har befalet. 

6. Indremissionen. 

Den vokser hurtig. Nordmændene flytter og flytter, mar- 
ken udvides. Det blir stedse vanskeligere at samle vort folk 
indenfor den lutherske kirke paa grund af den religionsløse 
almueskole, folkets velstand og overgang til amerikansk sprog 
og idealer, blandede egteskaber, logen, socialismen, sekterne, 
katolikerne, antikristelig tidsaand, samt nordmændenes hang 
til at spredes. 

Ved siden af den regulære diasporamission har samfundene 
optat forskjellige nye indremissionsforetagender i dette aarti, 
saasom engelsk mission, bymission, gademission, teltmission, 
slummission, fængselsmission, universitetsmission, evangelist- 
arbeide, flere nye lægmandsforeninger, en ny immigrantmis- 
sion (Den forenede kirkes paa Ellis Island), flere sjømands- 
missioner, Stefanmissionen. Desuden church extension fond. 

Om arbeidets nuværende status og fremtidige udsigter 
skal vi la Den forenede kirkes indremissionssuperintendent. 
Oluf Glasøe, si nogle ord: 

Under de forhold, som for tiden raader iblandt os, faar ordet "indre- 
mission" hos os en betydning, det ikke hadde i Norge, hvorfra det vel er 
kommet hid. Det har heller ikke blandt os norske den betydning, som det 
har i engelsk. Vor "indremission" svarer ikke til "inner mission", men til 
"home mission". 

Man ser iblandt, at folk skriver om indremissionsvirksomheden, som om 
den egentlig bestod i at opsøge det "tabte faar" og føre det til Kristus. 
Imidlertid er denne søgen blot en del af indremissionsvirksomheden efter 
dette ords praktiske betydning hos os. 

Fra landdistrikter og smaabyer ind til vore større byer saavelsom fra 
disses ældre strøg ud i de nyere, og fra vore gamle, folkerige byer og land- 
distrikter ud til de mindre folkerige trakter af landet foregaar der en stadig 
folkevandring. Vort norske folk, ældre og yngre, mænd og kvinder, er 
sterkt repræsenteret blandt disse udvandrere. De aller fleste af disse har 
der, hvor de kom fra, tilhørt — mere eller mindre formelt kanske — luther- 54 

ske menigheder. At hjælpe saadanne til at samle sig om naademidlerne og 
ordne sig i kirkelig henseende i de nye omgivelser udgjør for tiden de 
norsk lutherske kirkesamfunds praktiske indremission. 

Vistnok er der en del, som idet de drog ud fra de gamle hjem, la bag 
sig, hvad de af kristendom maatte ha hat. Andre er maaske blit afbleget 
i kristelig henseende, idet de i længere tid har bodd i det tilflyttede strøg 
uden nogen kirkelig forbindelse eller direkte kristelig paavirkning, Iblandt 
er her ogsaa dem, som, skjønt de regner sig for lutheranere, aldrig har 
tilhørt en kristen menighed eller hat endog nogen løsere forbindelse med 
den. At opsøge alle disse bortkomne og føre dem til Kristus, saa ogsaa de 
kan bli lagt til menigheden, hører med til vor indremissionsvirksomheds 
opgave. 

Hidtil har vor indremissionsvirksomhed indskrænket sig til arbeidet 
blandt "vore landsmænd", som gjerne samlet sig i større nabolag i by eller 
paa land og saaledes var saa mange paa ethvert saadant sted, at de kunde faa 
kirkeligt arbeide igang iblandt sig, afpasset efter deres særegne behov, hvad 
sprog og bekjendelse angaar. Nu derimod vokser der op en slegt af norsk 
herkomst, hvis hjertesprog er engelsk, og meget ofte forstaar de ikke norsk 
engang — ihvertfald ikke saapas, at de kan faa noget udbytte af at lytte til 
en præken paa norsk. De bosætter sig derfor uden hensyn til norsktalende 
omgivelser. Dertil kommer der naturlig nok efterhvert flere og flere "blan- 
dede egteskaber", af hvilke den ene part ikke er af skandinavisk herkomst 
og gjerne heller ikke af vor tro. Dersom vi da ikke skal tabe den lutherske 
part i et saadant egteskab, maa vi søge at vinde den anden for vor lutherske 
tro. Det dreier sig her allerede nu om store tal. 

Disse omstændigheder gjør det uomgjængelig for os, at vi i vort arbeide 
herefter maa benytte engelsk saavelsom norsk, og det vil da naturlig føre 
med sig, at ogsaa vi efter Herrens paalag gaar ud med evangeliet til alle 
uden hensyn til deres herkomst. 

Saaledes vil vor indremissionsvirksomhed i fremtiden maatte bli noget 
forskjellig fra, hvad den har været, idet vi ligesom Petrus faar se vor 
opgave mere omfattende, end vi hidtil har tænkt den. Vanskeligere vil den 
ogsaa bli, idet marken vil hovedsagelig bli byerne, navnlig storbyerne, og 
desuden ha med mange saadanne at gjøre, som har en anden tro og for- 
skjellig kirkelig opdragelse, om de forøvrig har nogen. 

Er det derfor ikke høilig paakrævet, at ikke bare vi norske lutheranere, 
men at alle lutheranere samler sig til forenet og kraftigt arbeide ikke bare 
for at bevare vor lutherske arv for vore egne, men for at vi ogsaa kan bli 
istand til at gjiire andre delagtige i sandheden til salighed, slig som vi har 
den i vor lutherske kirke? 7. Ydremissionrn. 

Alle evangeliske samfund har i dette aarti tat fat paa 
hedningemisslonsarbeidet med ny lyst og kraft. Vi lutheranere 
ligesaa. Gud har sat for os en aaben dør til hedninge- 
verdenen og git os befaling at gjøre alle folk til disciple. Vi 
staar i gjæld baade til grækere og barbarer, baade til vise og 
uvise. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den, som 
tror, baade for jøde først og saa for græker. Samfundenes 
ydremissionsvirksomhed i dette aarti har været blandt følgende 
folkeslag: Gassere (Den forenede kirke og Frikirken), 55 

zuluer e (Den norske synode), kinesere (Hauges synode, Den 
forenede kirke, Brodersamfundet og — siden 1913 — Den 
norske synode), santalere (Den forenede kirke og Frikirken), 
uestorianske syrere (Hauges synode og Den forenede kirke), 
muhammedanske persere (Hauges synode og Den forenede 
kirke), eskimoer (Den norske synode), indianere (Den norske 
synode og Ellings synode). I 1913 hadde vi 80 udsendte 
arbeidere paa disse missionsmarker (hustruerne ikke ibereg- 
net) og flere hundrede indfødte arbeidere. Som bevis for 
at missionsinteressen herhjemme har tiltat skal nævnes blot, 
at missionsbidragene fra Den forenede kirke til Madagaskar- 
og Kinamissionerne har været $880,195.97 fra 1890 til 16de 
mars 1914, hvoraf $181,942.50 eller $13,995.57 pr. aar blev 
git i aarene 1890 til 1902, og $698,253.47 eller $63,477.59 
pr. aar blev git i aarene 1903 til 1913. Missionsbidragene 
fra Hauges synode til Kina har været $115,577.00, hvoraf 
S20,551.00 eller $2,055.10 pr. aar før 1903, og $95,026.00 
eller $8,620.55 pr. aar efter 1903. Missionsbidragene 
fra Frikirken siden 1894 har været $195,584.00, hvoraf 
$51,224.00 eller $6,403.00 pr. aar før 1903 og $144,360.00 
eller $12,030.00 pr. aar siden 1903. Den norske synode gav 
til hedningemissionen $114,604.61 fra 1868 til 1902, fra 
1903 indtil idag udentvil en meget stc^rre sum. Santalmissionen 
fik $105,617.24 fra 1892 til 1913, hvoraf $39,177.44 eller 
$3,561.58 pr. aar blev ydet før 1903, og $66,439.80 eller 
$6,039.98 pr. aar blev ydet siden 1903. 

Der har været en tilsvarrende vekst paa missionsmarken. 
I 22 aar har Den forenede kirke døbt paa Madagaskar 
2,211 sjæle. Dens missionsrapport fra Kina i 1912 opregner 
894 døbte i menigheden der, hvoraf 209 (næsten ^) blev 
døbt i det aar. De andre samfund har hat lignende frem- 
gang. Det dugger over dal og fjeld! Det vaares allevegne! 

Disse missioner har hat sin trængselstid. Særlig kan næv- 
nes Madagaskar og Kina. Paa Madagaskar begyndte træng- 
selen med intriger fra katolikernes side, og da denne ildprøve 
var overstaat, blev der sammenstød med franske embedsmænd, 
naar missionærerne kom iveien for deres usedelighed og andre 
laster. Regjeringens antikristelige sindelag kom mere og 
mere tilsyne, indtil gu\'ernøren stanset missionsskolen, lukket 
kirkerne, forbød folket at samles til gudstjeneste, og fa^igslet 
baade indfødte og udsendte missionærer. For omkring 9 eller 
10 aar siden gjorde de indfødte hedninger oprør mod regje- 56 

ringen, under hvilket missionsarbeidet blev stanset, og mis- 
sionen led stort pengetab. Men forholdene har nu forandret 
sig. Madagaskar har faat en ny kirkelov med religionsfrihed 
for alle. Vore kirker er blit aabnet, og missionen trives som 
aldrig før. Kina har ogsaa hat sin trængselstid. Vi skal 
blot nævne, at dengang vi optog arbeidet der, var Kina neppe 
aabnet endnu for missionen, og missionærerne blev selvfølgelig 
betragtet som "udenlandske djævle". I 1902 indtraf boxer- 
oprøret, hvis formaal var at udrydde alt, som var udenlandsk; 
i det senere har landet været plaget af røverbander; dog kan 
det nu sies, at der er en aaben dør for os i Kina, at fuld 
religionsfrihed hersker for øieblikket i landet, og at man 
nærsagt allesteds aabner dørene for vore missionærer. Den 
forenede kirkes ydremissionssekretær, M. Sæterlie, er nu paa 
en inspektionsreise i Kina og skriver meget rosende om udsig- 
terne der. 

Vort haab, menneskelig talt, staar ikke til de mange mis- 
sionsvenner herhjemme, vor missions lærere og talere, vor 
missionssekretær og bestyrelse, eller endog til det store tal af 
missionærer vi formaar at sende ud; vort haab er knyttet næst 
Gud helst til de store tal af indfødte arbeidere vi kan ud- 
danne i vore skoler derborte. Til eks., det nys oprettede fælles 
teologiske seminar i Kina kommer til ved Guds hjælp at ha en 
stor indflydelse paa Kinas fremtid. Ligeledes den lutherske 
presse med lutherske bøger og blade i det kinesiske sprog. 
Det samme gjælder andre missionsmarker. 

Jødemissionen har heller ikke været forsømt. Man har 
hat to missionærer i Rusland og to her i Amerika. Bidragene 
siden 1903 har været $89,782.64 eller $8,162.06 aarhg. 

8. Barmhjertighedsarbeide. 

Interessen for barmhjertighedsarbeidet har været større 
i dette aarti end nogensinde før. Flere institutioner og kasser 
er blit oprettet, flere foreninger er blit organisert. I skrift og 
i tale, med pengebidrag og arbeide har menighedsfolket frem- 
met denne vigtige sag. Særlig har man lagt vegt paa opførel- 
sen af hospitaler, hvor man pleier fra 12,000 til 15,000 og 
uddanner diakonisser og "nurses". De 3 diakonissehjem 
(Brooklyn, Chicago og Minneapolis) har faat nye og tidsmæs- 
sige bygninger. Diakonissesagen, skjønt endnu ny, miskjendt 
og misforstaat, vinder stedse større plads hos menighedsfolket. 
Nogle menigheder har engageret diakonisser som menigheds- 57 

søstre. Mange barn i barnehjemmene. Alderdomshjemmene 
fyldt til trængsel. Nylig oprettet — alderdomshjem i North- 
wood, Decorah, Glenwood, St. Paul og Stanwood. Martha 
Maria redningshjem for forkomne kvinder. Hjælpekasser til 
understøttelse af fattige prester og presteenker. Laankasser, 
hvoraf fattige studenter kan laane smaasummer til midlertidig 
hjælp. Pensionsfond for udtjente prester, professorer og mis- 
sionærer. Afholdsforeninger og andre reformforeninger. 

(O. M. N.) 

9. Prestelisten. I 1 J 1 

119031 19041 190511906 

1 ! 1 . !. 


1 1 1 
1907il908il909|1910 1911 

III 


1912 


Total 


1913 


Ellings . . 


1 .i ,;.-)- 

.| 1 1 ora 


1 
Oi 


1 
1 1 
3 

Hauges . . 


.19 4 11 4 


12 


5 


11 i 6 


9 


9 


80 


7 


Forenede . 


.i 22 16 24 30 


23 


21 


22 1 30 


18 


20 


226 


35 


Frikirken 


.| 15 12 6 13 


3 


9 


5 1 6 


6 


6 


71 


11 


Br.-samf . . 


.| 1 


2 


1 


3 1 1 

3 


10 


2 


N. synode. 


.1 18 10 14 1 21 


14 


19 


17 1 16 


12 


20 


161 


11 


Total . . . 


.| 65 43 55 I 58 


54 


55 


59 1 60 


45 


58 


551 


66 1843 

-52 1853 
-62 1863 

-72 i I 
1873| 18831 1893 
-82 I -92 ! -02 190311913 
-12 1843 
-13 Ellings 

Franckean 

N. Illinois 

Evang, kirke 

S. Augustana 

N. synode 

N. Augustana 

Konferentsen 

Hauges 

Antimissouri 

Forenede kirke 

Frikirken 

Brodersamfundet . . . 
Total for hvert aarci. ..! 14! 

Prestelisten | 14| 12 151 

55 

7 

20 

109 
157 134 
13 
51 
7 135 
16 
52 
48 
43 
74 213| 373 
3701 743 144 161 58 80 167 

73 

6 

450 

1193 226 

71 

10 

551 

1744 11 35 

11 

2 

66 

1810 38 
2 
8 
8 

20 

657 

36 

123 

200 

43 

502 

155 

18 

1810 \ |:li|a::v,._.-&:jc2?-;li.'aj;-t::ii> p re s i-t r 
«jr isnj IS5J N B. Svnoderne. ORDMÆNDENE i Amerika har været med at stifte 
følgende lutherske synoder eller kirkesamfund : ( 1) 1846 Den evangelisk lutherske kirke i Amerika (El- 
lings synode) . 
1848 Franckean synoden af New York. 
1851 Nordre Illinois synoden. 
1851 Den norsk evangelisk lutherske kirke i xA.me- 

rika. 
1853 Den norske synode. 
1860 Den skandinaviske augustana synode. 
1870 Den norske augustana synode. 
1870 Den norsk-danske konferentse. 
1876 (1846) Hauges synode. 
1887 Det antimissouriske broderskab. 
1890 Den forenede kirke. 
1893 Augsburgs venner. 
1897 Den lutherske frikirke. " 
1900 Det lutherske brodersamfund. 

Af disse samfund eksisterer nr. 1, 5, 9, 11, 13 og 14 endnu 
som norske samfund. Nr. 2 er en distrikt synode indenfor den 
engelske-tyske Generalsynoden. Nr. 3 gik ind i New York sy- 
noden i 1908 og er saaledes en gren af (jeneralsynoden. Nr. 4 
blev opløst i 1852 af samme folk som straks organiserte Den 
norske synode. Nr. 6 er nu Den svenske Augustana synode. 
Nr. 7, 8 og 10 slog sig sammen i 1890 og gaar nu under naxnet 
Den forenede kirke. Nr. 12 antog i 1897 navnet Den luther- 
ske frikirke. 

De norske lutherske har hat samfundsforbindelse med en- 
gelske, tyske, svenske, danske, finske og islandske trosbrodrc. 
Franckean synoden og Nordre Illinois synoden \ar begge to 
hovedsagelig engelsk. Den skandina\iske Augustana \ar 
svensk-norsk. Konferentsen \'ar norsk-tlansk fra 1S7<) til (2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(14) 60 

1884. Den norske synode hadde synodal forbindelse med den 
tyske Synodal konferense fra 1872 til 1883. Mange danske 
prester og menigheder fandt lige fra 60 aarene i Den norske 
synode et godt aandelig hjem og har med troskab arbeidet der 
indtil denne dag. Ligesaa de første islændere sluttet sig til 
Den norske synode, mens de første finner sluttet sig til Konfe- 
rentsen. (O. M. N.) I. DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I AME- 
RIKA (ELLINGS SYNODE) . Det var sidste del af 30 aarene af forrige aarhundrede, at 
den første permanente nybygd i Amerika, befolket fornemme- 
lig fra Stavanger amt i Norge, blev anlagt ved Fox River i 
Illinois. Efter i flere aar flittig og til stor velsignelse at ha 
virket som Guds ords forkynder i Norge, Sverige og Danmark, 
ankom Elling Eielsen til Fox River høsten 1839. Han samlet 
nybyggerne om Guds ord, virket til megen velsignelse iblandt 
,dem og bygget der af tømmer et forsamlingshus, det første af 
sit slags blandt norsker i Amerika. 

Saa snart andre nybygder blev anlagt paa Jefferson og 
Rock Prairier, i Muskego, paa Koshkonong osv., besøgte Eiel- 
sen dem og samlet folket om Guds ord. De allerede vakte folk 
fra Norge og de mange, som ved denne Eielsens ufortrødne og 
uegennyttige virksomhed kom til vækkelse og liv i Gud, lærte at 
kjende og elske hverandre som brødre og søstre i Herren, sam- 
ledes til opbyggelse og besøgte hverandre i de forskjellige ny- 
bygder. Saaledes blev det første samfund stiftet paa Jefferson 
Prairie i det sydlige Wisconsin den 13de og 14de april 1846, 
"hvor en del af de vidt adspredte troende var forsamlet til et 
offentligt kirkemøde", forfattet og antog sin kirkekonstitution 
samt antog navnet "Den evangelisk-lutherske kirke i Ame- 
rika". 

Her skal bemerkes, at paa den oprindelige konstitution 
staar: "Den evangelisk-lutherske kirke i Jefferson Prairie 
osv. i Nord-Amerika," men senere forekommer navnet i al- 
mindelighed som ovenfor anført. 

Af samfundets konstitution skal anføres paragraf 2, der 
lyder som følger: "Efter den orden og maade, som Den hel- 
lige skrift lærer og overbeviser, at intet almindeligt eller urent 
kan indkomme i det nye Jerusalem (Aab. 21:27 m. m. fl.), 61 

saa kan og ingen optages som medlem i vort samfund, uden 
han har gjennemgaat en sand omvendelse eller er paa omven- 
delsens vei, saa han har en kjendellg sorg over synden og hun- 
ger og tørst efter retfærdlghed, hvoraf maa følge levnets for- 
bedring til vidnesbyrd om den levende troes virkninger i sjæl 
og hjerte, om hvilket skriften vidner saa udtrykkeligen at være 
af uundgaaelig fornødenhed for ethvert sandt lem paa det 
sande kirkelegeme. 

I denne korte artikel er det selvfølgelig umuligt at imøde- 
gaa de mange indvendinger, som ned gjennem tiderne er gjort 
mod denne paragraf. Her skal blot appeleres til enhver, som 
selv ved Guds naade har gjennemgaat en sand omvendelse, le- 
ver i samfund med Herren og er nogenlunde vel bevandret i 
Guds ord — særlig Det nye testamente. Og med hensyn til 
paragrafens overensstemmelse med den lutherske lære skal hen- 
vises til udtalelser af Luther selv i hans "Tyske messe" af 
1626. 

Samfundets retning er den gammel-haugianske, der forre- 
sten gaar meget længere tilbage i tiden end til H, N. Hauge 
og kjendes blandt flere andre særlig af Luthers, Johan Arndts, 
Scrivers, Franckes og Pontoppidans skrifter. Der insisteres 
særlig paa sandhed i omvendelsen og alvor i helliggjørelsen. El- 
ling Eielsen, som 3dje oktober 1843 blev ordinert til prest, og 
som nærmest var redskab i Guds haand til samfundets stiftelse, 
var ogsaa dets formand fra begyndelsen til sin død i januar 
1883. Pastor Ingebrigt Johnson, en særdeles begavet og elske- 
lig mand, var formand til sin død i 1895. Efter ham blev pa- 
stor P. Thompson valgt; men som han allerede var over 80 
aar gammel og svækket af alderdom, negtet han at modta gjen- 
valg i 1897. Saa var H. H. Shelby formand en række af aar 
og for nærværende pastor S. M. Stenby, Clear Lake, Iowa. 

Allerede i 1854 blev der besluttet og det følgende aar paa- 
begyndt et seminar i Lisbon, 111., for uddannelse af lærere i 
kirken; men da pastor P. A. Rasmussen, der var lærer for 
samme, det derpaa følgende aar, skiltes fra samfundet, maattc 
det nedlægges. Andre lignende forsøg, gjorte senere, førte, af 
grunde, som ikke her nærmere kan berøres, ikke til noget bety- 
deligt resultat; men trangen til en ret kristelig skole af nævnte 
slags har dog stedse været følt i samfundet og føles maaske 
end mere nu af flere i disse sidste onde tider. Da i 60 og 70 
aarene den nyevangellske retning kom over fra Sverige (for- 
nemmelig) til Norge og forplantet sig hurtig blandt vort folk 62 

herover, blev dette aarsag til den sldste store splittelse i dette 
samfund, idet det gav stødet til at "Hauges synode" blev dan- 
net i 1875 og 1876, og at saaledes en overveiende majoritet da 
forlod "Den evangelisk-lutherske kirke". 

Den saakaldte lægmandsvirksomhed i den oprindelige hau- 
gianske skikkelse anerkjendes og praktiseres i samfundet. Den 
ældre norske alterbog og ritual benyttes og følges med den 
undtagelse, at ritualets forskrift i afløsningen, at absolvere ab- 
solut følges ikke, men derimod som Pontoppidan i det 41de 
kapitel af sin bekjendte "Pastoralteologi" anbefaler og anvi- 
ser: paa betingelse af bod og tro. 

Med den aandsretning, som oprindelig besjælet vennerne af 
dette samfund, og som foran kortelig er berørt, eksisterer det 
(omend svagt og lidet) ved Guds naade fremdeles, og større 
eller mindre menighedsflokke deraf findes særlig i forskjellige 
egne af staterne Wisconsin, Iowa, Minnesota og Syd Dakota. 
Omend savnet af en kristelig skole til uddannelse af kristelige 
lærere endnu føles saart, saa har dog Herren stedse været saa 
god mod disse venner, at de indtil denne dag har hat og har 
Guds ords forkyndelse, som de ikke har behøvet at skamme sig 
ved. Og som det er blit bekjendt, at de ikke virker eller arbei- 
der for at dra folk til sig fra andre samfund, men alene for 
sjæles frelse, saa er ogsaa i de senere aar flere kirker af de an- 
dre norsk-lutherske synoder blit aabnet for dem. 

De himmelforenede brødre fornegter 

naturlig og jordisk kun sindede slegter; 

hvo verden kun bærer i hjerte og sind, 

og vil sig dog hykle blandt brødrene ind, 

den kan de umulig for broder erkjende, 

han maa sig først grundig til Jesum omvende, 

og verdens lyst i ham maa have en ende. (Brorson.) 

(E. O. MøRSTAD.) 

II. FRANCKEAN SYNODEN AF NEW YORK. 

Denne synode blev organisert i Minden, N. Y., i 1837 a f 
4 tysk-engelske lutherske prester og 4 delegater. Den var den- 
gang beskyldt for at være meget uluthersk i mange lærepunk- 
ter. I 1864 gik den ind i Generalsynoden, som med aarene er 
blit mere k()nser\ativ og nu vil staa paa den "Uforandrede 
augsburgske konfession". Denne synode \aiult pastor An- 
drewsons og pastor Paul Andersons tillid paa grund a f dens 
pietistiske holdning og i\'rige kamp mod slaveriet. I 1908 63 

talte Franckean 22 prester, 29 menigheder og 2,130 konfir- 
merte medlemmer og 1,578 søndagsskolebørn. I 1908 blev 
den forenet med Hartwicksynoden (organisert 1830) og 
Synod of New York and New Jersey (organisert 1872). Nu 
gaar disse tre under navlet "New York Synod". 

' (O. M. N.) III. NORDRE ILLINOIS SYNODEN. 

I 1846 blev Illinois synoden organisert. Alan syntes, at 
hele Illinois var for stort territorium for en lokal synode, og 
at det blev for langt til synodemøderne. Derfor blev denne 
synode opdelt, saa man har nu Northern, Central og Southern 
Illinois synoder. Northern Illinois synoden blev stiftet i 1851 
af engelske, norske og svenske lutheranere. Da de engelske 
ikke holdt sig til den "Uforandrede augsburgske konfession", 
saa skandinaverne sig nødt til at gaa fra dem og stifte et 
mere rettroende samfund. Nordre Illinois synoden staar nu 
I General synoden. I 1851 hadde Nordre Illinois synoden 8 
prester, 20 menigheder og 653 sjæle, i 1859 før splittelsen 
5,316 sjæle, i 1860 efter splittelsen 1,551 sjæle, i 1913 52 
prester, 55 menigheder og 11,071 sjæle, 9,035 konfirmerte 
medlemmer og 9,188 søndagsskolebørn. 

(O. M. N.) IV. DEN NORSK EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE 

I AMERIKA. 

Denne synode, stiftet i 1851 af to norske prester og pastor 
Clausen, blev i 1852 opløst paa grund af et grundtvigiansk 
udtryk i dens grundlov. Paragraf 2 i konstitutionen sa nem- 
lig: "At kirkens lære er den, som er aabenbaret gjennem 
Guds hellige ord i \'or daabspagt samt i det gamle og det nye 
testamentes kanoniske skrifter." Da denne paragraf var 
uforanderlig, fandt man at den eneste udvei var at opldse 
samfundet og organisere et nyt. Det blev ogsaa gjort. 

(O. M. N.) 64 

V. SYNODEN FOR DEN NORSK EVANGELISK 

LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA (DEN 

NORSKE SYNODE). 

Det vakre Koshkonong-settlementet, som ligger omtrent 
I hjertet af staten Wisconsin, maa sies at være Den norske 
synodes vugge. Andre nybygder fandtes vel baade i Muskego, 
samme stat, og i andre stater, som var ældre, men under egen 
paa Koshkonong lød for første gang Guds ord fra en af 
moderkirkens presters læber, og her blev samfundet virkelig 
til, og derfor blev her ogsaa 50 aar senere holdt jubelfest til 
minde om den første præken, som pastor J. W. C. Dietrichson 
holdt den Iste september 1844. 

Samfundets organisation fandt først sted i 1853. Da var 
imidlertid grundtvigianismen ryddet afveien, og der kunde byg- 
ges paa egte bibelsk grund med den lutherske kirkes bekjen- 
delsesskrifter som officiel bekjendelse. Paa Bibelens og den lu- 
therske kirkes bekjendelsesgrund har siden Den norske synode 
staat, og saa staar den ved Guds naade den dag idag. Den 
har altid været et ortodoksiens bolverk mod al indbrydende 
vranglærdom. Fædrene, de læge som de lærde, hadde fundet 
den grund, som evig staar. Det var hverken guid, sølv, koste- 
lige stene, træ, hø, stråa, men det ord, som staar skrevet. 
Dette ord optog de saa i samfundets segl, og paa denne grund 
stod de og blev de staaende, og deres børn efter dem. Det 
er værd at nævne, at alt, som senere i tidens løb har skilt sig 
ud fra Den norske synode eller traadt i oppositionsforhold 
til den, har indtat den stilling netop som protest mod det. Den 
norske synode stod og staar for. At den norsk lutherske kirke 
i Amerika den dag idag konfessionelt staar, hvor den staar, 
og her sigtes til alle de norsk lutherske kirkesamfund hertil- 
lands, det har den næst Gud netop Den norske synode at takke 
for. Dette lille historiske overblik vilde ikke være historisk 
værdt, dersom dette ikke blev sagt; derfor er det sagt. 

Den norske synode blev stiftet den 5te februar 1853 i 
Koshkonongs østre kirke. Der hadde vistnok før været gjort 
forsøg paa at danne et samfund, men da dette paa grund af 
pastor J. W. C. Dietrichsons tildels grundtvigianske konstitu- 
tion blev opløst i 1852, regnes med rette samfundets tilblivelse 
til denne datum. Ved det grundlæggende møde var der 6 
(7?) prester fra Norge tilstede, og 38 menigheder lod sig 
repræsentere ved 45 delegater. Af disse 38 menigheder var 65 

31 i Wisconsin, 3 i Illinois og 4 i Iowa. De prester, som maa 
kaldes samfundets stiftere, er H. A. Preus, V. Koren, H. A. 
Stub, N. Brandt, Laur. Larsen, J. A. Ottesen, B. J. Muus 
og J. B. Frich. Disse var vistnok ikke alle tilstede ved det 
første synodemøde, men da omtrent hele deres virke siden 
faldt her i landet, og de alle har indehat et eller flere tilHds- 
hverv inden samfundet og med samhold i en aarrække har 
arbeidet paa at bygge videre paa den lagte grundvold, for- 
tjener de at nævnes fremfor andre, som senere reiste tilbage 
til Norge. 

Det første kirkelige problem Synodens fædre fik at løse 
var, hvorledes trangen til ordets forkyndelse kunde afhjælpes. 
Tilveksten af prester fra Norge holdt ikke skridt med ud- 
vandringen derfra. Trods gjentagne forsøg lykkedes det ikke 
at bevæge kirken i Norge som helhed at anta sig de udvandre- 
des aandelige trang. Og forholdsvis faa prester i moderlandet 
fandt sig tiltalte af kald herfra. De fandt det lettere at vente 
paa embeder hjemme. Saa maatte da noget gjøres for at 
afhjælpe trangen. Men det nydannede samfund bestod jo saa 
omtrent udelukkende af "nykommere" i trange kaar. Det 
kunde derfor umulig tænke paa at oprette egen læreanstalt 
ialfald for det første. Det gjaldt da blandt trosbrødre hertil- 
lands at finde en anstalt, hvortil mulige studerende kunde 
anbefales at søge hen. Efter at ha undersøgt forholdene ved 
forskjellige anstalter blandt tyske lutheranere, bestemte man 
sig for Det evangelisk lutherske seminar i St. Louis, Missouri, 
en anstalt som baade hvad sand lutherdom og grundig teolo- 
gisk lærdom angik stod høiest her i landet. 

Slig gik det til, at Den norske synodes ledere blev kjendt 
med mænd som dr. C. F. W. Walther, A. Cråmer, A. 
Wynecken og andre af Missouri synodens fædre, et bekjendt- 
skab, som i saa mange henseender blev rigt paa velsignelser 
baade for dem selv personlig og for det samfund, de stod i 
spidsen for. Den norske synode kan aldrig takke Gud nok 
for den naade og kraft, det egte frikirkelig lutherske syn, 
som paa denne maade tilførtes den. Paa samme tid maa det 
medgis, at det intime forhold, Synoden saaledes kom til at 
staa i til de tyske trosbrødre, i flere henseender bidrog til at 
fjerne den fra de andre lutherske samfund blandt nordmæn- 
dene herover, ja det er vist ikke for meget sagt, naar det har 
været udtalt, at dette forhold ikke var nogen liden faktor i at 66 

fremkalde den lærestrld, som senere omtrent satte samfundets 
eksistens paa spild. 

I oktober 1859 overtog den af Synoden kaldte professor, 
pastor dr. Laur. Larsen (P. L. Larsen), sin stilling som lærer 
ved Concordia seminar i St. Louis. Men allerede paa synode- 
mødet paa Washington Prairie i 1857 hadde samfundet beslut- 
tet at gaa ivei med at samle midler til oprettelsen af egen 
læreanstalt. Til dette øiemed skulde der søges samlet 
$50,000.00, en sum som dengang var ligesaa overvældende 
stor, som om der nu nævntes en halv million. Men var sum- 
men stor, saa var offervilligheden det ogsaa, og det maal, de 
satte sig, naadde de. 

Og en egen anstalt var yderst paakrævet. Paa grund af 
borgerkrigen maatte seminariet i St. Louis lukkes. Prof. Lar- 
sen blev derfor kaldt tilbage derfra og ansat som bestyrer 
for Den norske Luther college, som i 1861 begyndte sin 
virksomhed i Halfway Creek prestegaard tæt ved La Crosse, 
Wis. Past. F. A. Schmidt, hidtil prest for en af Missouri syno- 
dens menigheder i Baltimore, Md., blev prof. Larsens medlæ- 
rer. Skolen begyndte med 1 1 elever. Men allerede aaret 
efter maatte skolen, da menighederne ved Halfway Creek 
trængte sin prestegaard, flytte til Decorah, la., hvor Synoden 
hadde kjøbt et hus til midlertidig brug. Her hadde Synoden 
sikret sig 32 acres land, paa hvilket den nye bygning skulde 
opføres. I 1864 blev grundstenen til denne lagt, og den 14de 
oktober 1865 blev bygningen høitidelig indviet i overvær af 
omtrent 6,000 mennesker. Bygningen kostet $75,000.00 og 
med andre udlæg for den midlertidige bygning og andre ting 
var der udlagt $87,000.00 ; $60,000.00 var betalt; $27,000.00 
skyldtes. Siden denne tid har Luther college, denne indflytter- 
folkets ældste læreanstalt i Amerika, øvet sin velsignelsesrige 
gjerning. Det bør nævnes her, at der altid siden dets grund- 
læggelse har været tat sigte paa ikke bare at fastholde det af 
grundlæggerne givne program og de af dem nedlagte principer, 
men med et stedse aabent blik for de forandrede tiders og 
forholdes krav har samfundet søgt at gjøre skolen til det 
mest fremstaaende lærdomssæde blandt nordmænd i Amerika. 
Hidtil er disse bestræbelser saaledes lykkedes, at Luther col- 
lege har vist vei baade naar det gjaldt at gi den grundigste 
fordannelse for prestegjerningen, og naar det gjaldt at gi det 
i^edigne klassiske grundlag for videre studium i almindelighed. 
Prester og lærere, jurister og læger, ingeniører og forretnings- 67 

mænd, journalister og literater og fremstaaende gaardbrugere 
har her faat sin uddannelse. Alle disse har virket og virker 
tildels fremdeles til uberegnelig nytte for landsmænd og adop- 
tivland. Skolens mangeaarige bestyrer, dr. teol. Laur. Larsen, 
er nu fratraadt den stilling, han i saa mange aar med troskab 
og dygtighed virket i, og skolens nuværende bestyrer er prof. 
C. K. Preus (fra 1902). 

Den norsk lutherske kirkes endnu for en stor del uløste 
problem her i Vesterheimen er den kristelige barneskole. I et 
land, hvor en stadig amalgamation af omtrent alle jordens 
folkeslag til en stor amerikansk nation foregaar, maa der nøie 
vaages over, at kirke og stat holdes helt adskilte. Derfor 
maa selv kirkefolket holde paa den religionsløse folkeskole. 
Men skal den lutherske kirke ha en fremtid for sig, maa den 
sørge for, at religionsundervisningen for barn blir den størst 
mulige og bedst mulige, som under vore forhold kan faas. 
Dette syn paa sagen har Synoden altid hat, og derfor har 
den oprettet sit eget skolelærerseminar, først som biklasser 
ved Luther college, senere som selvstændig anstalt i Sioux 
Falls, South Dakota. Denne anstalt udgjør nu et større byg- 
ningskompleks og har i aarenes løb udsendt ikke bare velskik- 
kede lærere og lærerinder, men flere af dens graduenter har 
optat det praktisk teologiske studium og virker nu som prester 
inden samfundet. Skolen har som bestyrer prof. Z. J. Ordal. 
Saa nødvendig det er at gi barn et godt religiøst grundlag 
i menighedsskolen, er det dog ikke mindre paakrævet at kunne 
møde kravet til en lidt videregaaende uddannelse i gode kriste- 
lige høiskoler. Ved oprettelse af en hel del akademier inden 
samfundet har man søgt at møde dette krav. Disse skoler er 
ikke samfundets eiendom, men eies og bestyres af særkrcdse 
inden samfundet. Af saadanne kan nævnes Lutheran Academy, 
Bode, Iowa, Luther Academy, Albert Lea, Minn., Bruflat 
Academy, Portland, N. D., Gale College, Galesville, Wis., 
Albion Academy, Albion, Wis., Paciflc Lutheran Academy, 
Parkland, Wash., Clifton College, Clifton, Texas, Wilhnar 
Seminary, Willmar, Minn., og Park Region Luther College, 
Fergus Falls, Minn. Det sidste har i de senere aar lidt eftcr 
lidt udvidet sit kursus, saa det næst efter Luther College i 
Decorah, Iowa, staar høiest blandt samfundets skoler. Det 
er under bestyrelse af prof. D. (i. RIstad. I'\)r unge kvinders 
uddannelse er der sørget godt \ed det iiiodcnic og \el udsty- 68 

rede Lutheran Ladies' Seminary i Red WIng, Minn. Prof. 
H. Allen er skolens bestyrer. 

Tilbage staar endnu at nævne Synodens teologiske seminar, 
Luther Seminary, St. Paul, Minn. Det blev oprettet som 
praktisk teologisk seminar i 1876 med F. A. Schmidt og O. 
Asperheim som lærere. I løbet af aarene 1878 — 79 blev semi- 
narlet udvidet til fuldt teoretisk og praktisk presteseminar, idet 
samfundet i 1878 ansatte Synodens nuværende formand, dr. 
teol. H. G. Stub, og i 1879 dr. teol. Joh. Ylvlsaker som 
dr. Schmldts medlærere. Prof. O. Asperheim reiste i 1878 til 
Brooklyn som sjømandsprest og reiste senere tilbage til Norge. 
Sin første virksomhed begyndte seminariet i Madison, Wis., 
i et bygningskompleks. Synoden der hadde kjøbt. Senere blev 
det flyttet til Robblnsdale, Minn., hvor det fik sin egen store, 
tidsmæssige bygning. Da denne senere brændte ned (1895), 
blev anstalten atter flyttet (i 1899) til det nye, vakre Luther 
seminar, som blev bygget midt Imellem tvilllngbyerne St. Paul 
og Minneapolis. De teologiske professorer, som for tiden 
virker der, er dr. H. G. Stub, dr. Joh. Ylvlsaker, prof. O. E. 
Brandt og prof. E. Hove. 

Synoden har foruden det Indremisslonsarbeide, som dens 
første prester llge fra samfundets stiftelse af ansaa sig kaldet 
til at udføre, siden aaret 1865 drevet et ordnet indremlsslons- 
virke blandt bortflyttede landsmænd. Uden her at kunne gaa 
Ind paa enkeltheder skal kun sies, at denne misslons budget 
for alle de fem distrikter. Synoden I aarenes løb er bilt delt 
i, for sidste aar udgjorde henved $50,000.00. Ved siden af 
den egentlige Indremisslon har Synoden efter evne antat sig 
Australlamisslonen, sjømandsmlssionen, Utahmlssionen, indla- 
nermissionen og negermissionen. Den største hjælp til Indre- 
mlsslonens drift har det fond, som under navn af church 
extenslon har været samlet i de senere aar, git. Fondet udgjør 
nu henved $100,000.00, og øges aarlig ved bidrag fra sam- 
fundets menigheder. Det er oprettet for at skaffe rentefri 
laan til smaa menigheder, som ellers ikke kan faa bygget 
kirke. Saasnart en menlghed er bilt selvhjulpen, tllbagebetales 
det laan, den har hat, og pengene udlaanes til andre trængende 
menigheder. Fondet bestyres af en a f samfundet valgt fem- 
mandskomlte. 

Som hednlngemisslon har Synoden sammen med selskabet 
for Den norske kirkes misslon ved Schreuder drevet mission 
blandt zuluerne I Natal, Sydafrika. Flere af de missionærer, 69 

som nu sammen med brødrene Astrup virker der, er uddannet 
ved Synodens læreanstalter. De missionærer, som for tiden 
er ansat ved zulumissionen, er biskop N. Astrup, pastorerne 
Hans og Johannes Astrup, Helnrlch Otte, C. U. Faye og 
O. S. Nordgaard. 

Ved synodemøderne i 1912 blev det besluttet at begyride 
en mission i Kina. Pastor dr. J. R. Birkelund, som I sin tid 
var ansat som Synodens misslonær I Japan, blev udsendt for 
at se sig om efter et passende misslonsfelt. Dette fandt han 
I provinsen Honan, og straks udsendtes pastor G. O. LlUe- 
gaard, senere pastor N. Astrup Larsen, og en tredje misslo- 
nær, pastor P. E. Thorson, er formodentlig nu paa udrelsen. 
To yngre kvinder er ogsaa ansat ved denne misslon, som 
omfattes med megen Interesse af vort folk. 

Heller Ikke det kirkelige barmhjertlghedsarbelde har 
Synoden forsømt. Der er inden samfundet 3 barnehjem, 
Stoughton, WIs., Wild RIce, Minn., og Parkland, Wash., et 
hjem for børn, som overgis til bymlsslonærerne for senere at 
anbringes Inden kristne familier, et hjem for kvinder, som 
er I nød, og tre hjem for gamle. Barnehjemmet I Stoughton, 
WIs., og alderdomshjemmet sammesteds bestyres af pastor 
M. Borge. Barnehjemmet I Wild RIce, Minn., bestyres af 
hr. N. O. Skauge, Parkland barnehjem af miss Emilie Guttebø. 
Som bymlsslonærer er ansat pastor H. M. Gundersen, Brook- 
lyn, N. Y., pastor dr. J. R. Birkelund I Chicago, pastor C. 
Døving sammesteds, pastor S. Th. Normann I St. Paul og 
Minneapolis, pastor Olaf Eger I Seattle, Wash., og pastor 
R. U. Evjenth I San Francisco. Sit eget hjem for Immigranter 
har Synoden I 45 Whitehall St., N. Y., bestyret af pastor 
E. Petersen. Sjømandsmlsslonær I San Francisco, Cal., er 
pastor O. Grønsberg, I Galveston, Texas, pastor E. Orting 
(døde 21de mars 1914; hr. Ivar Melhus er midlertidig ansat 
I hans sted). Alaskamlsslonen drives af pastorerne O. L. 
Brevig og T. K. Thorvilsen. 

Synodens forlagsforretning blev oprettet I 1 869 med pastor 
E. Wulfsberg som bestyrer. Denne forretning har I aarenes 
løb vokset sig stor og har nu foruden en hølst værdlfuld eien- 
dom I Decorah ogsaa en filial I Minneapolis. Forretningen 
bestyres af en femmandskomite med pastor Thos. Nilsson som 
formand og hr. L. S. Dale som generalagent. 

(K. Srfhus. ) 70 VI. DEN SKANDINAVISKE AUGUSTANA SYNODE. 

Den Ste juni 1860 blev denne synode organisert i den 
norske kirke i Clinton, Wis. Det var de norske og svenske 
brødre fra Nordre Illinois synoden, som tog dette skridt i 
sandhedens interesse. De sluttet sig uforbeholdent til "Den 
uforandrede augsburgske konfession". Pastor T. N. Hassel- 
quist blev samfundets formand, pastor O. J. Hattlestad dets 
sekretær, hr. A. A. Klove, en fremragende norsk lægmand, 
dets kasserer. Samfundets presteskole blev kaldt Augustana 
seminar. Den stod fra 1860 i Chicago, fra 1863 i Paxton, og 
fra 1875 i Rock Island, 111. Som før berettet blev forbindel- 
sen mellem norskerne og svenskerne ikke langvarig. I 1869 
begjærte norskerne at faa den norske afdeling ved presteskolen 
afsondret fra den større svenske afdeling. Dette begjær blev 
indvilget. Den norske Augustana presteskole blev flyttet til 
Marshall, Wis. Det næste skridt var at organisere en norsk 
Augustana synode. Dette skridt blev tat i 1870. 

Den svenske Augustana synode har imidlertid vokset sig 
stor og sterk. Følgende tabel vil godtgjøre denne paastand: Aar Prester Mghdr. Sjæle Kirker Preste- 
gaarde Eiendomsværdi 1860 . 
1870 . 
1880 . 
1890 . 
1900 . 
1910 . 
1912 . 17 
46 
147 
325 
449 
625 
646 36 
99 
332 
637 
921 
,145 
,167 3,753 

16,376 

41,976 

84,583 

121,446 

261,714 

265,052 21 

51 

226 

499 

781 

1,020 

1,043 30 220 ! 
338 I 
503 ! 
524 i 2,903,736.00 

4,828,252.00 

9,025,334.00 

10,309,243.00 Samfundets indtægter var $622.00 i 1860, $243,328.00 i 
1912. Dets udgifter har steget fra $622.00 i 1860 til $318,- 
272.00 i 1912, mens menighedernes udgifter har steget fra 
$8,549.00 i 1860 til $1,665,027.00 i 1912. Samfundet hører 
til General Council. (O. M. N.) VII. DEN NORSKE AUGUSTANA SYNODE. Svenskerne likte naturligvis ikke, at de norske brødre vilde 
saa snart gaa ifra dem. Svenskerne og norskerne var enige 
i lære- og forfatningsspørsmaal, de hadde arbeidet sammen i 
19 aar med bedste forstaaelse, de trængte fremdeles hinandens 
støtte. Svenskerne gav nordmændene det gode raad, at de 71 

ikke skulde danne en ny synode, men slutte sig til Den norske 
synode. Men det vilde ikke de norske. De vilde ha en norsk 
Augustana, og en norsk Augustana fik de. Den norske xAugu- 
stana blev født til verden i Andover, 111., i juni 1870. Den 
blev kaldt Den norsk-danske Augustana synode udaf hensyn 
til pastor C. L. Clausen, som hadde i 1868 traadt ud af 
Den norske synode. Men denne forhaabningsfulde yngling 
blandt samfundene fik ganske tidlig en meget alvorlig knæk. 
To maaneder efter dens stiftelse blev den paa et møde i St. 
Ansgar, la., Clausens bosted, splittet igjen, idet størsteparten 
af presterne organiserte "Den norsk-danske konferentse". 
Augustana kom aldrig over dette knæk. Den tabte derved 
sine professorer, de fleste prester og menigheder, presteskolen 
og dens ungdommelige kraft og iver. Den fortsatte at drive 
akademiet i Marshall fra 1870, flyttet skolen i 1881 til 
Beloit, Iowa, og i 1884 til Canton, S. D. Skolen eksi- 
sterer endnu under navnet Augustana college. Dens 
nuv^ærende bestyrer, prof. A. G. Tuve, har tjent som 
saadan med stor dygtighed i 25 aar. Da denne skole ikke 
kunde skafte prester, valgte de pastor David Lysnes til at 
begynde en presteskole i sin prestegaard i nærheden af Deco- 
rah, la. Han underviste samfundets vordende prester der 
fra 1874 til 1876, i Marshall fra 1876 til 1881, og i Beloit, 
la., fra 1881 til 1890. Augustana var liden og forkrøblet lige 
til foreningen i 1890. Samfundets eiendommelige syn paa 
bekjendelsen og synodalforfatningen burde dog indenfor Den 
forenede kirke med tiden finde større tilslutning. 

(O. M. N.) VIII. DEN NORSK-DANSKE KONFERENTSE. 

Dette samfund skulde kaldes ''konferentse" og ikke 
"synode" for at vinde desto større tilslutning. Det fik i 
professorerne A. Weenaas, S. Oftedal og Georg Sverdrup, 
formændene Johan Olsen, T. H. Dahl og G. Hoyme og 
mange andre dygtige, ivrige prester og lærere arbeidskræfter 
som bragte samfundets ry og virke baade langt og bredt. 
Det hadde en frodig vekst. Det blev splittet naturligvis, ti 
splittelser hørte jo til alle de forrige samfunds historier og 
til dagens orden. Indbyrdes førtes en temmelig varm strid 
mellem "gammel'' og "ny retning" om frikirkehge principcr. 
Der blev dog ingen splittelse paa grund af denne stritl før 72 

efter foreningen. I 1893 skilte den nye retning sig ud fra 
de andre og gik under navnet "Minoriteten" eller "Augsburgs 
venner", nu "Frikirken". 

Splittelsen, som kom, var paa grund af, at samfundet var 
baade dansk og norsk. Danskerne syntes de kunde gjøre mere 
og bedre arbeide for sit folk, hvis de hadde et selvstændigt 
dansk samfund, og de forlod Konferentsen efter moden over- 
veielse og med de norskes samtykke og velsignelse. I 1884 
dannet de "Det dansk evangelisk lutherske kirkesamfund", 
bedre kjendt under navnet "De udtraadte". Efter splittelsen 
af "Den dansk evangeliske mission for danske i Amerika" 
(nu "Den danske kirke") i 1893 dannet nogle prester og 
menigheder "Den dansk evangelisk lutherske kirke i Ame- 
rika", bedre kjendt under navnet "Nordkirken". I 1896 gik 
Nordkirken og De udtraadte sammen og dannet "Det for- 
enede dansk evangelisk lutherske kirkesamfund i Amerika". 
Nu bestaar Den forenede danske kirke af 130 prester og 4 
missionærer og 179 menigheder med 21,249 sjæle. Dens eien- 
domsværdi er $794,050.00. (O. M. N.) IX. HAUGES NORSK EVANGELISK LUTHERSKE 
SYNODE I AMERIKA. 

Hauges synode — som samfundet vanlig betegnes — stif- 
tedes 13 — 14 april 1846 paa Jefferson Prairie, Rock County, 
Wis., og antog da navnet "Den evangelisk-lutherske kirke i 
Amerika". De mænd, der i særlig grad stod i spidsen og 
ledet foretagendet, var pastor Elling Eielsen, hr. Ole Andrew- 
son og hr. O. Aasen. Konstitutionen blev formet og antat. 
Under afholdelsen af et større kirkeligt møde paa Koshko- 
nong, Wis., 15 — 16 oktober 1850, sees konstitutionen paany 
at være blit bekræftet, ligesom den ogsaa fik et tillæg vedrø- 
rende forholdet mellem lokalmenigheden og dens prest. Det 
synes, som man tænkte sig, at konstitutionen skulde tjene som 
saadan baade for lokalmenigheden som for samfundet. Virk- 
somheden fortsattes nu i overensstemmelse med den antagne 
konstitution i noget over 30 aar. 

Det var dog klart for mange, at en revision saart trængtes. 
Da, Den norske synode i 1853 stiftedes — senere kom ogsaa 
andre samfund til — blev jo navnet aldeles umuligt. Dernæst 
forekom misvisende udtryk i konstitutionen, udtryk der ud- 73 

talte noget andet og mer end man egentlig mente. Disse 
ting diskutertes da ogsaa offentlig og privat, mundtlig og 
skriftlig i flere aar. Aarsmødet i 1874, afholdt 1 — 6 juni 
i Ogle County, 111., fattet følgende beslutning: "Synoden 
paalægger de samtlige prester af vort samfund at samles i 
Minneapolis, Minn., den 15de juli førstkommende for at ta 
konstitutionen under overveielse og at fremkomme med forslag 
til rettelse og de nødvendige tillæg, samt at udarbeide et udkast 
til en menighedsordning til antagelse paa næste synode." 

Ved mødet i Minneapolis ovenanførte dato forfattedes to 
forslag; det ene indeholdt et fuldstændig nyt udkast til konsti- 
tution, det andet foretog en revision af den gamle. M-an 
gjorde dette, som det heder i indstillingen, for at ikke "afsted- 
komme forargelse og maaske splittelse iblandt os". 

Baade udkast til ny konstitution saavelsom forslaget til 
revision af den gamle blev offentliggjort i "Budbæreren", 
samfundets officielle organ. Det heder i udkastet blandt 
andet: "Det samfund, som hidtil har gaat under navnet af 
Den evangeliske lutherske kirke i Amerika, antar herved 
navnet Hauges norsk evangelisk lutherske kirke i Amerika". 
Og omtrent ligedan lød den første passus af revisionsforslaget. 
Disse forslag behandledes ved en række kvartalsmøder gjen- 
nem aarets løb, ligesom en række menigheder fattet udtalelser 
i sagen. 

Spørsmaalet optoges til afgjørelse under aarsmødet i 
Arendahls menighed. Fillmore County, Minn., 5 — 13 juni 
1875. Synodemødet bestemte først, at "den reviderte konsti- 
tution lægges til grund for forhandlingerne". Efter at ha 
behandlet denne paragrafvis, vedtoges følgende: "Synoden 
antar foreløbig den nye konstitution til næste aarsmøde." 
Under synodemødet det følgende aar, afholdt i Chicago den 
3dje juni og følgende dage, antoges saa denne konstitution 
paany i sin helhed. Men under dette møde indtraadte ogsaa 
med det samme en splittelse inden samfundet, idet pastor 
Elling Eielsen sammen med en del andre, misfornøiet med de 
gjorte forandringer, traadte ud og organiserte sig som et selv- 
stændigt samfund omkring den gamle ureviderte konstitution. 

Hauges synodes formaal som kirkeligt samfund udtales 
i konstitutionens paragraf 2 saaledes : "At virke formedelst 
Guds ords forkyndelse og sakramenternes forvaltning til det 
aandelige livs vækkeles, gjenfødelse og helliggjørelse iblandt 
vort folk, samle og ordne lutherske menigheder, hjælpe disse 74 

at faa prester og lærere, samt opmuntre til og drive den kriste- 
lige lægmandsvirksonihed." Samfundets retning har fra først 
af været piettstisk-la^ukirkeJig. Som betingelse for optagelse 
krævedes saaledes I den gamle konstitution, at man maatte 
ha "giennemgaat en sand omvendelse". Den reviderte konsti- 
tution har ordnet dette til: "fører en kristelig vandel". Det 
tilføies dog : "Kun den er et ret lem af kirken, der er omvendt 
og gjenfødt, og som staar i gjenfødelsens naade og bærer 
troens frugter." 

Angaaende kirkeskikke og ceremonier heder det: "Vort 
samfund benytter ikke alle Den norske statskirkes gudstjenst- 
lige ceremonier saasom : Den norske prestedragt, messen og 
haandspaalæggelse ved den offentlige absolution." "Skrifte- 
maal og absolution maa flittig benyttes, dog bør den ikke 
sættes som betingelse for brugen af nadveren." Bekjendelses- 
kravet har altid været indskjærpet. Et principspørsmaal i 
første række har været "det almindelige prestedømme" — 
ikke blot dets ret, men ogsaa at fremelske naadegaverne til 
menighedernes opbyggelse. Udåd har samfundet hat en — 
omend forholdsvis sagte — stadig og jevn vekst. Særlig 
siden 1876, der i flere henseender blev et merkeaar. 

Trangen til en h^iere læreanstalt erkj endtes tidlig. En 
del forsøg løb mindre heldig af, indtil 1879, da Red Wing 
seminar, samfundets presteskole, oprettedes i Red Wing, 
Minn. Denne skole har nu fire fuldstændige afdelinger: Et 
fireaarig akademi, et fireaarig college, et toaarig forretnings- 
kursus samt et treaarig teologisk kursus. Dertil kommer 
endnu et enaarig forberedelseskursus samt undervisning i sang 
og musik. Dertil eier og driver samfundet en høiere skole 
for begge kjøn i Jewell, la., nemlig Jewell Lutheran College. 

Missionsvhksomheden har hat en særlig fremskudt plads. 
Indremissionen har været drevet fra først af uafbrudt, dels 
ved prester, dels ved lægfolk. Omtrent 30 prester lønnes 
helt eller delvis i denne tjeneste for nærværende. Antallet af 
lægprædikanter, der for kortere eller længere tid reiser om- 
kring og taler Guds ord, er ganske betydelig. Aaret 1891 
optog samfundet selvstændig virksomhed i Kina. Dette ar- 
beide er storlig blit velsignet. 19 udenlandske og over lOQ 
indfødte arbeidere er i virksomhed. En høiskole, et hospital 
og et barnehjem er oprettet. Dertil er oprettet — sammen 
med tre andre lutherske missioner — et teologisk seminar i 
Shekow, Kina. 75 

Barmhjertighedscirbeide. Samfundet eier endvidere et 
barnehjem i Beresford, S. D., som nu har omkring 60 barn. 
Paa samme sted er besluttet opførelsen af et alderdomshjem 
til et kostende af $25,000.00. Det tiltrængte beløb er allerede 
sikret. 

Forlagsarbeide. "Budbæreren", et ugentlig opbyggelses- 
blad paa 24 sider, "Børnevennen", et ugentlig børneblad paa 
8 sider, samt "The Children's Companion", et ugentlig engelsk 
børneblad (fælles med Den forenede kirke), udgis af sam- 
fundet. 

"Missionsduen", en forening af Hauges synodes preste- 
fruer og kvindelige missionærer, blev organisert i 1901. Den 
forening begyndte da og har siden opholdt Bibelskolen for 
kvinder i Kina samt udstyret Red Wing Seminary Hospital og 
hjulpet fattige presteenker. For 1913 indkom ca. $1,300.00, 
hvoraf størsteparten skal gaa til hjem for hjemmeværende 
missionærer. Endvidere har Hauges synode et ungdomsfor- 
bund, stiftet i 1911 og bestaaende nu af 120 lokale foreninger 
opdelt i 7 kredse. 

Hauges synode tæller nu 169 prester og professorer, om- 
trent 364 menigheder med noget over 39,696 medlemmer. 
Til samfundets løbende udgifter trænges ca. $70,000.00 om 
aaret, og dets samlede eiendom er takseret til vel $600,000.00. 

(M. O. Wkk.) X. DET ANTIMISSOURISKE BRODERSKAB. 

De norsk lutherske kirkefolk i Amerika har hat megen 
kirkestrid sig indbyrdes. I femtiaarene stod striden særlig 
mellem Eielsen og Synoden, i sekstiaarene mellem Augustana 
og Synoden, i syttiaarene mellem Konferentsen og Synoden, 
og i ottiaarene mellem Antimissouri og Synoden. Denne sidste 
krig var en borgerkrig mellem trosbrødre af samme synode, og 
var udentvil den heftigste. De øvrige synoder glemte næsten 
sine egne stridsspørsmaal og ble\' staaende som tilskuere af 
naadevalgsstriden. Striden \ar som sagt om naadevalgct. 
Dette emne hadde i flere aar været et stridsemne i Missouri 
synoden, Ohio synoden osv., og nu blev den kastet ind blandt 
de norske fra det nys oprettede Luther seminar i iMadison. 
Vi skal ikke si noget om selve spørsmaalet, som ble\' drøftet. 
Af stridens gang skal blot nævnes : I 1883 opløstc Synoden 76 

sin forbindelse med Synodalkonferensen, dog ikke for derved 
at fælde nogen dom over Missouris lære, men for derved 
lettere at bilægge striden indenfor samfundet. I 1884 skrev 
pastor Koren den bekjendte "Redegjørelse" for Synodens lære 
om Guds almindelige naade, omvendelsen, udvælgelsen og 
troens vished om opholdelse og salighed, som blev underskre- 
vet af 87 prester og professorer. Da den fordømte Antimis- 
souris leder, prof. F. A. Schmidts, lære om "saligheden i en 
vis forstand ikke afhænger af Gud alene" som synergisme, fort- 
satte kampen med stridsartikler og pamfletter, kollokvier, 
beslutninger, splittelser, udtrædelser, afsættelser, osv. I 1886 
oprettet antimissourierne Luthersk presteskole i Northfield 
med pastor dr. M. O. Bøckman og prof. dr. F. A. Schmidt som 
lærere. Samtidig blev St. Olaf School omdannet til St. Olaf 
College. Synoden protesterte imod oppositionsskolen i North- 
field, men til ingen nytte. I 1887 gik antimissourierne ud af 
Synoden, 55 prester, 211 menigheder og 49,994 sjæle, over 
tredje parten. 

Man fælder ofte en for haard dom over denne kirkestrid 
og lignende diskussioner om læren. En ikke-luthersk tilskuer 
skrev i 1882 om striden som følger: "Alle disse 5 samfund 
(Synoden, Antimissouri osv.) holder nu paa kraftig at be- 
kjæmpe og at udskjælde hverandre i Guds navn." Men denne 
dom er slet ikke retfærdig. Vi maa huske paa det, at hvis vi 
strider for sandheden, da er det vor ret og vor pligt at stride. 
Herren vil det, at der skal være strid for sandheden, saa fem 
skal være i strid i et hus, tre mod to og to mod tre, far mod 
søn og søn mod far. At holde helt paa sandheden synes 
kanske ikke alle mennesker om, men det er en nyttig ting. 
Det kan nok hænde, at man ved kompromis kan opnaa bifald 
og midlertidig fred med ens modstandere, men da maa man 
ogsaa betale en forfærdelig pris. Kirkestrid er en stor skam, 
hvis det ikke er om sandheden striden staar, men hvis det er 
sandheden striden gjælder, da er det skam ikke at ha kirke- 
strid. Det er ethvert kirkemedlems kristenpligt at kjæmpe for 
evangeliets sandheder selv paa bekostning af ens liv. Paulus 
kjæmpet "den gode strid", det samme gjorde Luther, og det 
samme har mange af professorerne og presterne i den norsk 
lutherske kirke gjort. Vi maa endvidere huske det, at vi har 
faat alle vore bekjendelser gjennem kirkestrid. Vi betragter 
endog de kampe for sandheden, som gav os "Den nicænske 
trosbekjendelse", "Den athanasianske trosbekjendelse", "Den 77 

augsburgske konfession", "Concordieformelen'' og de øvrige 
bekjendelser som lyspunkter i kirkens historie. Vi har hat 
mange velsignelser af vore kirkekampe. Vi har faat mange 
velskrevne og grundige afhandlinger om de omtvistede emner. 
Vi har gjennem de senere foreningsbestræbelser faat den rette 
lære sat frem i klare og utvetydige satser i lighed med kirkens 
øvrige bekjendelser. De ældre bekjendelser har jo ikke be- 
handlet alle lærespørsmaal, men kun saadanne som var strids- 
spørsmaal i de dage. Saaledes har vore bekjendelseskrifter 
ikke paa nogen grundig maade behandlet spørsmaalet om bi- 
belens inspiration. Vi har faat meget fra denne langvarige 
broderkamp som vil bli sat pris paa længe efter kampens tum- 
mel er glemt. Vi har faat satser om lægmandsvirksomheden, 
absolutionen, kaldet, omvendelsen og udvælgelsen af umaade- 
lig værdi. Vi er blit vandt til at tænke paa den rene lære og 
til at ransage Skriften. Vi er blit klar over, at Guds ord er den 
eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. Ingen kan negte, 
at striden har hat onde følger, men heller ikke kan nogen neg- 
te, at Gud har været god imod os for at holde mange folk 
i live. (O. M. N.) XI. DEN FORENEDE NORSK LUTHERSKE KIRKE 

I AMERIKA. 

Følgende mening om de norske lutheranere i Amerika er 
at læse i Den svenske augustanas "Jubelalbum" for 1893: 

"Att svenskarne och norskarne forenade sig i 1860, det var 
nog endamålsenligt, ty de voro då å bagge sidor svaga och 
behofde stod af hvarandra, men vi tro ock, att det var vålgo- 
rande, att skillsmessan forekom redan så tidigt som 1870. 
Hvem vet, hur det eljes hade gått med enigheten? Ytterst 
ledsamt var det ju att se, huru våra norska broder strax efter 
skillsmessan från oss borjade tvista sins emellan och det, såsom 
vi tycka, med anledning af endast småsaker. Det år ju icke 
fortal, då vi saga, att de frihetsålskande norskarne åro rått 
stridiga af sig. Det hafva de just visat tydligt i sitt kyrkliga 
arbete hår i landet. Hvad hafva alla dessa norska lutherska 
synoder egentligen haft for giltig anledning att så dår vara i 
harnesk mot hvarandra? De hafva ju alla bekånt sig for att 
vara lutherska. I det afseendet hafva vi svenskar varit lyck- 
liga. \'i hafva trångts på alla sidor af sekter, men vi hafva 78 

icke bland våra motståndare behoft rakna lutherska synoder, 
ty de hafva icke burit eller velat båra det lutherska namnet. 
Innerligt onska vi, att alla våra norska trosbroder i Amerika 
måtte sluta sig tillsamman i en norsk-amerikansk luthersk 
kyrka." 

1. Dens stiftelse. 

Dette ønske, om at der kunde bli bare een norsk luthersk 
synode i Amerika har nok mange norske ogsaa baaret paa og 
udtalt. Det var i 80-aarene midt under den hedeste kamp at 
man begyndte ret af hjertet at arbeide for at faa fred og enig- 
hed igjen. Man forstod bedre da kirkestridens uheldige 
følger end satsernes velsignelsesrige betydning. Saa begyndte 
man under antimissouriernes ledelse at holde frikonferenser 
med det maal for øie at bli enig i læren og gaa sammen til et 
samfund. Frikonferenser holdtes i St. Ansgar 1881, Roland 
1882, Holden 1883, Gol 1884, Chicago 1885, Kenyon 1886, 
Willmar 1887 og Baldwin 1888, og forhandlingsmøder om 
organisk sammenslutning i Minneapolis 1888, Eau Claire og 
Scandinavia 1889. Ved sidstnævnte møde blev man enig om en 
indstilling, som bestod af tre parter: "Opgjør, konstitutions- 
forslag og foreningsartikler". Denne indstilling blev derpaa 
sendt til alle menigheder indenfor de kontraherende parter: 
Antimissouri, Augustana, Konferentsen og Hauges synode. Re- 
sultatet blev at menighederne indenfor de tre førstnævnte sam- 
fund stemte for forening. Hauges drog sig tilbage. I juni 
1890 blev Den forenede kirke stiftet under stor deltagelse og 
megen glæde. Pastor G. Hoyme tjente som samfundets for- 
mand fra 1890 til 1902 og blev efterfulgt af dr. T. H. Dahl; 
pastor L. M. Biørn var viceformand 1890 — 94, pastor T. H. 
Dahl 1894—02, pastor N. J. Ellestad 1902—12, og prof. dr. 
J. N. Kildahl 1912; pastor J. N. Kildahl var sekretær 1890— 
94, pastor J. C. Roseland 1894 — -; Hon. Lars Swensen var 
kasserer 1890—04, hr. Erik Waldeland 1904 — . 

2. Dens lære. 

Den forenede kirkes motto er "Sandheden tro i kjærlig- 
hed". Med hensyn til hcrc og hckjcudclsc saa "tror, lærer og 
bekjender dette samfund, at Den hellige skrift. Det gamle og 
Det nye testamentes kanoniske bøger er Guds aabenbarede ord 
og derfor den eneste kilde og regel for tro, lære og liv, og som 
en kort fremstilling af (nids ords lære, antar og bekjender sam- 
fundct sig til X^iin norsk exangelisk lutherske kirkes symbol- 79 

ske bøger eller bekjendelses skrifter: (a) De gamle symboler, 
"Det apostoliske", "Det nicænske" og "Det athanasianske", 
trosbekj endelser, (b) "Den uforandrede augsburgske bekjen- 
delse" og Luthers "Lille katekisme". Hidindtil har Den for- 
enede kirkes prester, lærere og redaktører fortolket Guds ord 
purt og rent; vi har ikke hørt nogen uklar lyd i basunen. Gud 
ske lov og tak. 

3. Dens formaal. 

Samfundets formaal er: "Den indbyrdes broderlige forma- 
ning og belærelse, veiledning og opmuntring af dens medlem- 
mer efter Guds ord; at behandle saadanne lærespørsmaal og 
praktiske kirkelige spørsmaal, som tid efter anden maatte an- 
sees af vigtighed at behandle til sandhedens forsvar og menig- 
hedernes gavn; at dra omsorg for vordende presters og reli- 
gionslæreres uddannelse til menighedernes betjening og ung- 
dommens undervisning; at søge at udjev^ne kirkelige stridighe- 
der samt meddele raad og betænkning i kirkelige spørsmaal, 
hvor menigheden begjærer samfundets hjælp i saadanne sager; 
at fremme brugen og udbredelsen af Den hellige skrift, rettro- 
ende lærebøger, salmebøger og opbyggelsesskrifter ; i det hele 
at arbeide til Guds riges udbredelse og befæstelse blandt lands- 
mænd i Amerika ved at samle og ordne lutherske menigheder, 
hjælpe disse til at faa prester og lærere og fremme den kriste- 
lige lægmandsvirksomhed samt at dra omsorg for Guds ords 
rigelige udbredelse ogsaa blandt jøder og hedninger ved en 
kraftig deltagelse i det af Gud befalede missionsarbeide. Til 
disse formaals opnaaelse forpligter samfundets medlemmer 
sig til at bistaa hverandre efter bedste evne med raad og 
daad." 

4. Dkns arbeidsmark. 

Samfundet har et stort arbeide at udrette, en stor luark 
at vareta. Det skal hjælpe menighederne med formaning og 
belærelse, veiledning og opmuntring, raad og betænkning, alt 
ifølge Guds ord. Der er 1,500 menigheder som fra tid til an- 
den maa ha saadan hjælp. Det skal dri\'e forlagsforrctning og 
kristelige høiskoler og barmhjertighedsanstalter, gjøre mis- 
sionsarbeide blandt den store skare landsmænd (ca. 1,500,- 
000), som staar udenom kirken, og blandt jøder og hedninger. 
Paa Madagaskar er Den forenede kirke blit betrodd en stor 
mark med ca. 300,000 hedninger og i Kina en mark med fra 
3,000,000 til 7,000,000. 1 Rusland og i Amerika fa-rdcs 
tusener af jøder, som ikke kjender sin bcsøgL'lscsti(i. Dette og 80 

meget mere er Den forenede kirkes arbeidsmark. For nærvæ- 
rende arbeider samfundet i 28 stater og provinser i Amerika 
og 4 andre fjerntliggende lande. 

5. Dens arbeidskræfter. 

For at udføre dette arbeide har samfundet nu (i 1913) i 
sin tjeneste 609 prester, 133 professorer, 987 religionsskole- 
lærere, 4,817 søndagsskolelærere, 74 diakonisser, 42 missio- 
nærer, samt andre tjenere ved de forskjellige anstalter osv. 
Arbeidskræfterne kan ogsaa klassificeres som følger: Sam- 
fundets embedsmænd — formand, viceformand, sekretær og 
kasserer; bestyrelser — korporationsbestyrelse, forlags-, sko- 
le-, indremissions-, ydremissions- op; barmhjertighedsbestyrel- 
ser; midlertidige eller staaende komiter af forskjellige slags; 
kredse og frivillige foreyiinger (saasom Traktat forening; sko- 
lekorporationer, religionsskolelærer- og høiskolelærerfor- 
eninger. Ungdomsforbundet, Den norske konferense. Den en- 
gelske konferense, indremissionsforeninger, Stefanforeningen, 
slummissionsforeningen, Inner Mission foreninger; Ydremis- 
sionsforeninger, Kvindernes missionsforbund, Studenterfor- 
bundet, Zionsforeningen for Israel, Santal missionskomiteen, 
hospitalsforeninger, Pensionsforeningen, Choral Union osv. 

6. Dens forfatning. 

Den forenede kirkes forfatning er kongregational-syno- 
dal. Den er kongregational — menigheden ansees som den 
øverste myndighed og skal styre sig selv. Den er synodal — 
menighederne kommer sammen gjennem sine prester og væl- 
ger delegater til aarsmødet og bestemmer hvilket arbeide skal 
bli gjort, hvem skal gjøre det, og lignende spørsmaal. De ved 
aarsmødet antagne bestemmelser blir da som regel lov for me- 
nighederne og burde gjennemføres af vedkommende menighe- 
der, hvis samvittighederne tillader det. De dreier sig for det 
meste om at fremme den kristelige skole, missionen, barm- 
hjertighedsarbeide og lignende samfundssager. Saaledes, for 
eksempel, at man skal prøve at samle 35c fra hver konfirmant 
i samfundet til samfunds- og skolekassen. Minnesotas stats- 
skolesystem kostet staten i 1913 ikke mindre end $8.01 pr. per- 
son. I betragtning af dette uhyre udlæg for at holde statens 
religionsløse skole gaaende, burde enhver med god samvittig- 
hed kunne gi 35c for at holde kirken og dens skoler oppe. 
I samfundssager burde samfundets beslutninger, som sagt be- 81 tragtes som lov, h\is samvittigheden kan tillade det. 1 sam- 
fundssager mener vi at Den forenede kirke er besluttende og 
lovgivende cg hvor menigheden ønsker det, eller samfundet 
synes det er paakrævet, er samfundet raadgivende. I menig- 
hedssager er samfundet hverken lov^givende eller raadgivende. 

7. Dens ixstitutioxer. 

Den forenede kirkes foi-lagsforretning er Augsburg Pub- 
lishing House, den største norske forlagsforretning i Ameri- 
ka. I 1873 dreves forretningen i en liden afkrog paa Augs- 
burg seminar, i 1894 leiet den 2 rum paa hjørnet af Washing- 
ton og Cedar, Minneapolis, og fra 1908 har den været ind- 
kvarteret i sin egen nye bygning midt i byen. Dens nettoværdi 
i 1913 var $208,776.26 imod $16,404.97 i 1890. Indtæg- 
terne i 1890 $26,602.31 og i 1913 $134,157.37; netto fortje- 
nesten i 1891 var $2,399.54 og i 1913 $22,948.26. I 1890 
hadde den fra 10 til 15 betjente; i 1913, fra 60 til 75. Lars 
Swenson var dens bestyrer fra 1880 til 1904 og blev efterfulgt 
af Erik Waldeland, A. M. Sundheim er assisterende bestyrer. 

Følgende skoler eies af Den forenede kirke eller korpora- 
tioner indenfor samfundet: 

Aar 


Antal 


Gradu- 


studen- 
Bestyrer 

1912 


Skolens navn 


grund- 


gradu- 


enter 


ter 


lagt 


enter 


1913 


1913 


i 

1. Presteskole. i 


1 
1 
United Church Seminary 


1893 


363 


31 


88 


M 


O. Bockman 


2. Colleges. 


St. Olaf College 


1886 


451 


62 


33-1 


J- 


N. Kildahl 


Augustana College 


1884-94 


4 


.... 


.... 


Spokane College 


1907 


11 


1 
.... 1 


.... 


United Church Seminary 


1893-00 


19 3. Akademier. 


Augustana College .... 


-1860 


459 


33 


224 


A. 


G. Tuve 


Columbia College 


1909 


*25 


10 


85 


C. 


B. Runsvold 


Concordia College 


1891 


461 


38 


397 


J. 


A. Aasgaard 


Grand Forks College... 


1892-94 
Th. Eggen 


Mt. Horeb Academy... 


1893-98 


"46 


.... 
G. 


T. Rygh 


Pleasant View Luth. Col. 


1896 


339 


21 


'i2i 


L. 


A. \'igness 


St. Ansgar Academy.. . . 


1878-10 


177 
.... 


M 


. R. Ødegaard 


St. Olaf Academy 


1874 


575 


"25 


207 


Scandinavia Academy . . 


1893 


260 


9 


62 


E. 


H. Westgor 


Spokane College 


1907 


' 93 


30 


81 


R. 


Bogstad 


United Church Seminarv 


1893-00 
Waldorf Luth. Coll.... 


1903 


' 194 

1 
301 


L. 

1 


A. Boe 


4. Lærerskole. 


1 


1 


1 

1 
\L'idison Normal School 


1892 


i 332 


i 33 


l'^4 


K. 


Lpkcnsgaard 82 Ved siden af disse læreanstalter bør nævnes følgende : 
Augsburg Seminary (presteskole, college og akademi), fra 
1890 til 1893; Jewell Lutheran college (i forbindelse med 
Hauges synodes folk), 1893 — 94; og Camrose Lutheran Col- 
lege (i forbindelse med Hauges), fra 1911. Hver eneste af 
disse skoler har en interessant historie og fortjener at nævnes 
her med ærbødighed. Antallet af graduenter fra disse skoler 
(Augsburg ikke iberegnet) op til 1913 var som følger: 363 
prestekandidater, 485 collegegraduenter, ca. 2,400 akademi- 
graduenter og 332 graduenter fra lærerskolen. Disse har faat 
indtil 4, 8 eller 1 1 aars undervisning i kristendommen efter 
konfirmation og har studert under de bedste forhold og i ret- 
troende og rettænkende omgivelser. Nu bor de fleste af dem 
rundt om i landet og er til stor velsignelse for kirke og stat. 

Og ved siden af forskjellige anstalter paa hedningemis- 
sionsmarken (saasom stationer, hospitaler, kirker, skoler, 
presteskoler, asyler) kan nævnes følgende harmhjertighedsan- 
stalter her hjemme: Anstaltens navn Aar 


Antal 


oprettet 


personer 


1897 


1,605 


1890 


164 


1895 


102 


1881 


77 


1881 


42 


1914 

1905 

Bestyrer Chicago diakonissehjem 

Beloit barnehjem 

Lake Park barnehjem 

Wittenberg barnehjem 

Wittenberg alderdomshjem . . 
Aase Haugens alderdomshjem 
Brooklyn slummission A. Øfstedal 
Th. Gunderson 
J. H. Jahren 
J. A. Wang 
J. A. Wang 

C. O. Pederson Ogsaa følgende institutioner har været oprettet og drevet 
hovedsagelig af folk tilhørende Den forenede kirke (statistik 
for 1912) : Anstaltens navn Aar 

oprettet Antal 
personer Bestyrer Brooklyn diakonissehjem 

St. Olaf hospital, Austin 

Bethesda hospital, Crookston. . . 
St. Luke's hospital, Fergus Falls 

Ebenezer hospital, Madison 

Thomas tæringshospital, Mpls. . 
Fairview hospital, Minneapolis. , 

St. Luke's hospital, Fargo 

Deaconess hospital, Grafton. . . . 
Deaconess hospital, Northwood. . 

Gamlehjem, Northwood 

Good Samaritan hospital. Rugby. 

Luther hospital. Eau Claire 

Williston Luth. hospital 1884 
1896 
1898 
1903 
1902 
1907 
1914 
1905 
1903 
1902 
1910 
1910 
1907 
1911 1,425 
377 
247 
400 
426 
214 

"'776 O. A. Fonkalsrud 

S. Johnson 

T. T. Morken 

K. Skyberg 

M. G. Dunnom 

T. Høverstad 411 Ingeborg Borgen 
J. D. Runsvold 
11 I J. D. Runsvold 
383 i 

646 I Peder Tangjerd 
... 1 Alb. Johansen 83 Ovenstaaende anstalters nettoværdi er ca. $3,288,000.00, 
fordelt som følger: Forlagsforretning $208,000.00; skoler 
$1,600,000.00 (hvoraf $400,000.00 er fond) ; ydremissionen 
$120,000.00 samt fond, og barmhjertighedsanstalter $1,360,- 
000.00 (hvoraf $300,000.00 er fond). 

8. Dens fremgang. 
Følgende tal taler om fremgang, 1 det ydre ialfald. De er 
sat for lavt paa grund af at statistiken er mangelfuld. Hvor 
stor den aandelige velsignelse og vekst har været ved Gud ale- 
ne. Det er jo altsammen frugter af hans velsignelse. "Ikke 
os, ikke os, men dit navn gi du ære, for din miskundheds, for 
din trofastheds skyld!" 1890 1912 I 1890—1914 Prester | 

Menigheder | 

Kirker i 

Sjæle j 

Døbte I 

Konfirmerte ! 

Egteviede (par) | 

Jordfæstede | 

Kommunicerede | 

Prækener (opbyggelser ikke ibe- | 

regnet) ! 

Katekisationer | 

Søndagsskolelærere | 

Hverdagsskolelærere \ 

Søndagsskolebarn | 

Hverdagsskolebarn (religions- j 

skolen) . I 

Hverdagsskoledage | 

Professorer [ 

Høiskoleelever | 

Ungdomsforeninger \ 

Augsburg Pub. House indtægterj 
Augsburg Pub. House fortjeneste! 
Samfundskassen (skolekassen) . . | 

Alle skolekasser ! 

Fondsrenterne | 

Indremissionskassen I 

Ydremissionskassen (kun A I ada-} 

gaskar og Kina) | 

Barmhjertighedskasser \ 

Pensionsfondet I 

Skolefond I 

Samfundets netto eiendomsværdi] 
Andre institutioner indenfor sam-j 

fundet, nettoværdi | 

Kirkers og prestegaardes netto- i 

værdi ! 241 j 

8301 

*4501 

152,2001 

11,017! 

4,772i 

2,074i 

3,054| 

53,042! 

20,776 

14,000 

1,956 

393 [ 

*20,000J 

1 
28,000| 
26,3641 

*25| 
*450| ti 8,499.45 1 $4,942.631 
4,329.991 

I 

4,391.061 

*7,500.00l * 110,000.00! 

* 140,000.00 1 

I 589 

1,570 

1,070 

276,596 

11,967 

8,306 

3,081 

3,752 

82,660 

41,276 

30,846 

4,817 

941 

50,961 

45,239 

35,057 

134 

2,029 

713 

$134,157.371 

22,948.261 

53,272.931 

tl49,300.00| 

7,115.261 

63,503.141 

I 

82,804.311 

fl 16,159.001 

113,847.371 

*400,000.00| 

1,702,357.011 * 100,000.00! * 1,600,000.00; 

! I 

11,544,455.001 14,153,755.00! 

I hvoraf $651,- i 
370.00 for I 
! prestegaarrlc. *800 
* 1,800 535,535 

250,418 

157,142 

51,308 

78,363 

1,657,143 

103,533 
503,267 836,272 

*500 

* 10,000 $588,071.84 
'i47*805'.57 §617,381.95 
§880,195.97 *Omtrent, tl906, tl891, §til 16de mars 1914, 11894. 84 

"Min sjæl, lov Herren, og glem Ikke alle hans velgjer- 
ninger." 

(O. M. NORLIE.) XII. AUGSBURGS VENNER OG 
XIII. FRIKIRKEN. 

Frikirken er ikke organisert som andre samfund. Det er 
en forening af frie og selvstændige menigheder, som samar- 
beider i alle fælles gjøremaal; men hver for sig afgjør alle 
uenigheder uden fremmed indblanding, og anerkjender ingen 
overordnet myndighed. 

Frikirken er en frugt af den aandelige udvikling som be- 
gyndte med Hans Nielsen Hauges vækkelse i Norge ca. 100 
aar siden — en vækkelse som gjorde en omvæltning i de kirke- 
lige anskuelser og bragte nye kirkelige forholde med større og 
sterkere krav paa kristelig frihed. 

Vækkelsen og den paafølgende udvikling var saa sterk og 
hadde saamegen aandelig kraft, at den kulmineret i almindelig 
religionsfrihed i Norge, og en af staten uafhængig Frikirke 
vokset op. 

Denne vækkelse og frikirkebevægelse fulgte udvandrerne 
til Amerika. Her fandt de religionsfrihed; men opdragen i 
statskirken hadde de ingen forstand paa kirkeforfatning. De 
vidste ikke noget om menighedsorden. 

Da Elling Eielsen skulde organisere den første norsk- 
lutherske menighed ved Fox River, III., i 1843, kom man i den 
største forlegenhed. Hvad var menighed? Hvorledes skulde 
den organiseres? Ingen hadde set et konstitutionsudkast. 

Der stod man, og saa nøiet man sig med at skrive følgende : 
"Vi undertegnede er enig om at holde fast ved Guds ord og 
den lutherske bekjendelse, og vil i samdrægtighed arbeide for 
Guds rige." (Optegnet efter mundtlig meddelelse af Lasse 
y\ase) . 

Dette var menighedskonstitution i flere aar, og er det før- 
ste forsøg paa norsk-luthersk frikirkeforfatning vi kjender. 

Aaret efter kom Den norske statskirkes udsending, pastor 
J. W. C. Dietrichson, "for at ordne det kirkelige arbeide". 
Han krævet: "Underkastelse af den norske statskirkes bestem- 
melser — kalde en prest bunden ved statskirkens presteed — 
vise den kaldte prest, som den geistlige øvrighed, al horighed I 85 

Og lydighed." Dette maatte de organiserte menigheder under- 
skrive, men "vennerne" — Haugianerne — vilde ikke. 

Ogsaa pastor Eielsen blev (1845) opfordret til at under- 
skrive disse betingelser og la sig indvie i statskirken; men han 
afslog — og pastor Dietrichson blev hans uven. 

Pastor Eielsen samlet sine venner til et kirkemøde ved Fox 
River, IlL, 1846, og organiserte "Den evangelisk lutherske 
kirke''. Nogle paragrafer, som siden kaldtes den "Gamle 
konstitution" blev antat med betingelsen: "Menighedslemmer 
maa være omvendt eller paa omvendelsens vei." 

Saa begyndte rivningen mellem dette menighedsbegreb og 
Dietrichsons kolonibegreb om menigheden. Elling blev mis- 
kjendt og suspendert paa kirkemødet i 1848; men paa Kosko- 
nongmødet i 1850 blev baade han og den Gamle konstitution 
godkjendt. 

Statskirketanken svækkedes og "Den norske synode" blev 
oprettet i 1853. Synodens skolemænd optager kampen med 
sekterne foråt bevare en ren luthersk lære. De faar støtte 
især af tyskerne i Missouri, men føres siden ind i den ulykke- 
lige slaveristrid. 

Saa begynder ogsaa nye rivninger om forfatningen, under 
forsøget paa at faa menighederne til at anta denne lære. En 
af Synodens stiftere, pastor C. L. Clausen, forsvarer menighe- 
dernes ret til at afvise en lære, som ikke er stadfæstet i Guds 
ord. Han forlod Synoden i 1868. 

Pastor Clausen fastholdt, at samfundsbeslutninger maa 
sanktioneres af menigheden. Paa dette princip blev Konfe- 
rentsen stiftet i 1870, og presteskolen, Augsburg seminarium, 
som var oprettet i 1869, skulde tolke dette princip. I 1873 
kom prof. Oftedal til Augsburg og begyndte med at udgi ''Aa- 
ben erklæring", som udtrykker hans harme over et forældet 
kirkestyre, hvor der burde være frie menigheder i samarbeide. 

Aaret efter kom prof. Sverdrup og prof. Gunnersen til 
Augsburg. Skolens program blev udvidet; men "menigheds- 
mæssig presteuddannelse" skulde være skolens opgave. Disse 
tre mænd var med i prof. Gisle Johnsons vækkelse og den vest- 
landske frikirkebevægelse i Norge — udrustet med rige gaver 
og store evner, ungdoms fyrrighed og udholdende aands- 
kraft var de særlig skikket til foregangsmænd i den frikirkelige 
udvikling. 

I 1875 begyndte de udgivelsen af "Kvartalsskrift" — det 
første frikirkeorgan paa norsk — h\'or menighedens betvd- 86 

nlng blir sterkt betonet. Prof. S. R. Gunnersen skriver des- 
uden "Apostolisk Kristendom" og prof. Sverdrup om menig- 
heden (1877). Med al denne frikirkeliteratur vækkes inter- 
essen for frikirkeligt arbeide. 

Vækkelse ved presteskolen vidste, at aandeligt liv er et vig- 
tigt led i "menighedsmæssig presteuddannelse". Der kom 
splid og strid som truet med at splitte det unge samfund; men 
det drev over. De troende fik en befæstet tro og et klarere 
syn — levende vidner gik ud med evangeliet og nye menig- 
heder dannedes — Konferentsen skjød en hurtig vekst. 

Synoden hadde sin solide organisation, sit energiske kirke- 
raad og myndige kirkestyre, men lærestriden i 1877 — 1887 
endte med splittelse. Den ene part ("Antimissourierne") 
sluttet sig siden sammen med Konferentsen og Augustana til 
"Den forenede kirke". 

Saa blev der uenighed om overdragelsen af Augsburg 
seminar. Den forenede kirke indvilget i Augsburgs skoleplan; 
men det gamle board of trustees vilde endda ikke overdra, 
før man var klar over og enig om "menighedsmæssig p'/este- 
uddannelse". 

Den forenede kirkes taalmodighed var udtømt og en ny 
presteskole blev oprettet i 1893. Augsburg fik sørge for sig 
selv, og saa holdt "Augsburgs venner" et møde om høsten 
1893, hvor man besluttet at samle midler og fortsætte skolen 
efter den oprindelige plan. 

Skolen gik i 3 aar paa denne maade, indtil sagen om Augs- 
burgs eiendom var paadømt. Da blev man enig om de grund- 
sætninger om menighed og samarbeide, som kaldes "Principer 
og Regler" for "Den lutherske frikirke", hvoraf hidsættes : 

"§1. Menigheden er efter Guds ord den rette form for 
Guds rige paa jorden. 

§2. Menigheden bestaar af troende, som ved naademid- 
lernes og naadegavernes brug efter Guds ords anvisning søger 
sin egen og alle sine medmenneskers frelse og evige salighed. 

§3. Menigheden trænger ifølge Det nye testamente en 
ydre organisation med fortegnelse over sine medlemmer, valg 
af embedsmænd, bestemte tider og steder for sine sammenkom- 
ster osv. 

§4. Da ikke alle medlemmer af menighedens ydre organi- 
sation altid er troende mennesker, og da saadanne hyklere ofte 
tar en falsk trøst af sin udvortes forbindelse med menigheden, 
er det menighedens hellige kald at rense sig selv baade ved 87 

vækkende forkyndelse af Guds ord, ved alvorlig formaning 
og paamlndelse og ved udelukkelse af aabenbare og gjenstri- 
dige syndere. 

§5. Menigheden styrer selv sine egne anliggender under 
Guds ords og Aands autoritet og anerkjender Ingen anden kir- 
kelig myndlghed. 

§6. Den frie menlghed agter og elsker alle de aandelige 
gaver, som Herren skjænker til dens opbyggelse, og søger at 
oplive gaverne og fremme deres brug. 

§7. Den frie menlghed modtar med glæde den gjensidige 
hjælp, som menlghederne kan yde hinanden i arbeidet for Guds 
riges fremme. 

§8. Saadan gjensidig hjælp bestaar dels deri, at den ene 
menlgheds aandelige kræfter kommer den anden tilgode ved 
frie møder, besøg, lægmandsvlrksomhed, dels deri, at menlg- 
hederne frivilligt og efter Guds Aands tilskyndelser samar- 
beider for saadanne opgavers løsning, som maatte overstige 
en enkelt menlgheds kræfter. 

§9. Blandt saadanne formaal nævnes særlig presteskole, 
udbredelse af bibler og andre skrifter og blade, Indremlsslon, 
hedningemission, jødemisslon, diakonissehjem, barnehjem og 
andet barmhjertlghedsvirke. 

§10. Frie menigheder har Ingen ret til at fordre, at andre 
menigheder skal underkaste sig deres mening, vilje, dom eller 
bestemmelser, hvorfor ethvert herredømme af et flertal af 
menigheder over et mindretal er forkastelig." 

Resten udelades af mangel paa plads. Dette er dog til- 
strækkellgt til at vise grundlaget for denne forfatning. Den 
viser hvor langt frikirkelig udvlkling er naadd paa 100 aar. • 

Denne samling af menigheder uden samfundsforbindelse, 
som er kjendt under navnet "Frikirken", blev straks enig om 
at prøve disse princlper og i de forløbne 20 aar ( 1894 — 1914) 
har de tjent til veiledning I friklrkearbeldet. 

Augsburg seminarium. 

Denne presteskoles fortsættelse blev Frikirkens første fæl- 
lesarbelde, og i disse 20 aar er skolen betydelig udvidet. I 
1900 blev en ny og tidsmæssig bygning opført. Skoleplanen 
blev udvidet til et fireaarigt forberedende kursus, fireaarlgt 
collegekursus og tre aar I teologi — lalt 1 1 aar. 

Forøvrigt er fagene som ved andre skoler; dog med ho- 88 

vedformaalet for øie : "Menighedsmæssig presteuddannelse". 
Skolens udgifter har i disse 20 aar været $248,760.00 eller 
gjennemsnitlig $12,438.00 om aaret. Elevantallet har været 
omtrent 160 om aaret. 

Det er nu 45 aar siden Augsburg blev en selvstændig pre- 
steskole og af skolens 600 graduenter arbeider omtrent en 
tredjedel som prester og professorer i Frikirken, en tredjedel 
hovedsagelig i Den forenede kirke og resten er enten i andre 
livsstillinger eller og døde. 

Augsburgs bestyrer er prof. G. Sverdrup jr.; sekretær, 
prof. A. Helland; kasserer, frøken Ragna Sverdrup, og re- 
gistrar, prof. H. N. Hendrickson. 

Bethania college.. 

Denne skole har Frikirken bygget i Everett, Wash., og den 
begyndte sin virksomhed i oktober 1904. Den har i disse aar 
gaat stadig og jevnt fremad, saa den nu har foruden den for- 
beredende afdeling ogsaa en lærer- og parokialafdeling, samt 
et fireaarigt akademisk kursus, med fire lærere og tre lærer- 
inder. Flere af skolens graduenter har fortsat sine studier paa 
Augsburg; men de fleste er gaat ud som lærere og lærerinder. 
Prof. L. B, Sateren, bestyrer; G. O. Ulberg, registrar. 

Oak Grove Lutheran Ladies' Seminary. 

Da der fra mange hold kom krav paa en kristelig pige- 
skole, saa bygget Frikirken en saadan i Fargo, N. D., 1906, 
og den begyndte sin virksomhed samme høst. Den er særlig 
anlagt paa at uddanne lærerinder for vore offentlige skoler 
saavelsom for religionsskolen. 

Allerede første aar var elevantallet 50 og det har stadig 
vokset. Foruden det forberedende kursus paa 2 aar er der 
et normal og et parokial kursus paa 3 aar hver, og akademisk 
kursus paa 4 aar, desuden klasser i musik, "Domestic science" 
og andre specielle fag. Af 45 graduenter er de fleste læ- 
rerinder. 

Skolen eier nu 13 acres land ved siden af Fargos offentlige 
park paa nordsiden, saa der er rum nok for flere bygninger, 
som skolens udvidelse trænger i en nær fremtid. 

Prof. J. E. P^ossum er bestyrer og prof. C. W. Quanbeck, 
registrar. 89 

Det norsk lutherske diakonissehjem. 

Det norske diakonissehjem, som begyndte sin virksomhed 
i november 1888, førte en kummerlig tilværelse I de første 
aar; men siden begyndte Frikirken at støtte arbeidet ved siden 
af den individuelle hjælp og det gik bedre. I 1900 var flere 
hus og lotter kjøbt, men med betydelig gjæld, saa det tog flere 
aar at afkaste den. I 1907 paabegyndtes det nye hospital som 
først i 1910 blev fuldt færdig til et kostende af omtrent $90,- 
000.00, hvoraf en gjæld paa $40,000.00. 

Hele eiendommen er værdsat til $120,000.00 og gjælden 
er nu reducert til $32,000.00. Der er et fuldstændigt "Course 
for Nurses", som foruden den teoretiske kundskab ogsaa faar 
en praktisk, idet man hjælper med at pleie de syge. Sidste aar 
var der ved hospitalet 1,791 patienter med tilsammen 21,096 
sygedage. Syv diakonisser graduerte i 1913. 

Bethesda Homes. 
Pastor H. N. Heggernes gjorde en liden begyndelse i 
Mankato og siden blev det lille barnehjem flyttet til Lamber- 
ton af pastor Mortensen. I 1905 blev en farm kjøbt ved 
Eagle Lake, 5 mil nord fra Willmar og barnehjemmet flyttet 
did. Senere blev en stor bygning opført, som nu rummer ca. 
6S barn. Ligeledes er en større bygning opført til hjem for 
gamle folk. Værdien af disse hjem for barn og gamle sam- 
men med farmen (200 acres) anslaaes til omtrent $46,000.00 
med $10,000.00 gjæld. Søster Jcnnie Olsen bestyrer barne- 
hjemmet og mrs. Malinda Hagen bestyrer gamlehjemmet. 
Pastor E. O. Larsen er anstaltens prest. 

Martha og Maria waisenhus. 

Barnehjemmet og alderdomshjemmet i Poulsbo, Wash., 
er ogsaa en gren af Frikirkens arbeide, som har vundet paa- 
skjønnelse og udfoldet en rig virksomhed, men rummet tilla- 
der ikke nærmere omtale. 

Foruden disse institutioner er der flere som rapporterer 
sit arbeide til Frikirkens aarsmøde. 

Arbeidsmarken. 
Endelig mau vi nævne Frikirkens missionsarbeide, som har 
støttet Børresens mission i Santhalistan, Indien. Missionær 
M. A. Pedersen har arbeidet der siden 1904. Ligeledes mis- 
sionsarbeidet paa Madagaskar, som trods megen modgang og 
de mange dødsfald, dog har udvidet sig. 90 

I disse 20 aar (1894—1914) er $195,584.00 gaat gjen- 
nem kassererens hænder til hedningemisslonen eller gjennem- 
snitlig $9,779.20 om aaret. Af de 33 personer som er sendt 
didud til Madagaskar er 9 døde, 12 reist hjem med nedbrudt 
helbred og 12 er fortiden i arbeide derude. En kinamission 
er ogsaa oprettet, og missionær Lars Hompland skal reise 
didud i sommer (1914). 

Om indremissionen og de organiserte menigheder kan næv- 
nes, at der er omtrent 380 menigheder i Frikirken med 290 
kirker fordelt paa 149 prestekald. Der er ogsaa 71 preste- 
gaarde som med kirkerne repræsenterer en værdi paa $1,220,- 
000.00 med en samlet gjæld af $66,080.00, lidt over 5 procent 
af eiendommen. 

Det samlede sjæleantal er 42,600, hvoraf 26,050 voksne 
og 16,550 barn. Disse besøger 315 søndagsskoler, og i 270 
menigheder er der ogsaa hverdagsskole. 

Presternes gjennemsnitsalder er 45 aar, med en gjennem- 
snitstjeneste paa 14 aar. 

(Se forøvrigt de forskjellige register over presterne.) 

(A. M. Arntzen.) XIV. DET •LUTHERSKE BRODERSAMFUND. 

1. Historie. 

Brodersamfundet blev organisert i december 1900. En 
del lægmænd og nogle prester, derlblandt pastor K. O. Lunde- 
berg fra Den forenede kirke, var komne til den slutning, at 
det I kirkelig henseende stod saa Ilde til i de eksisterende norsk- 
lutherske kirkesamfund i Amerika, at det var nødvendig at 
stifte et nyt samfund for at "organisere de troende". Paa 
indbydelse fra en menighed tilhørende Den lutherske frikirke 
mødte 8 prester og lægmænd repræsenterende 5 forskjel- 
lige menigheder I Milwaukee, WIs., i ovennævnte aar og ifølge 
fuldmagt fra menighederne organiserte "Det lutherske bro- 
dersamfund" ("The Church of the Lutheran Brethren") i 
overensstemmelse med princlper forud godkjendte af menighe- 
derne. Flere mindre menigheder sluttet sig siden til det ny- 
dannede samfund. Brodersamfundet er organisert som en 
"protest mod det døde verdensvæsen i de andre samfund." 
Stifterne af samfundet ansaa menighederne i de andre sam- 
fund som verden. "Vi er gaat ud fra dem, som organiserer 91 

verden". Af disse verdslige organisationer burde de troende, 
som maatte findes der, gaa ud og organisere sig til "rene me- 
nigheder", hvor de kunde indrette sig efter bibelsk mønster. 
Den gamle menighed var da at betragte som missionsfelt. Me- 
nighedsprinciperne er i alt væsentligt Den lutherske frikirkes, 
medens samfundsorganisationen er efter Den norske frikirkes 
mønster. 

2. Forfatning. 

(a). Menighedsbegreb. "En luthersk frimenighed er en 
samling af troende kristne paa et bestemt sted, hos hvilke Guds 
ord prædikes i overensstemmelse med den i ordet grundede 
lutherske kirkes bekjendelse, og sakramenterne forvaltes efter 
Herrens indstiftelse." 

(b). Bekjendelse. "Vi tror og bekjender, at Guds ord, 
som det indeholdes i bibelens kanoniske bøger, er den eneste 
kilde og rettesnor for tro, lære og liv. Vi antar ogsaa den 
lutherske kirkes bekjendelsesskrifter i overensstemmelse med 
Guds ord." 

(c). Menighedsdannehe. "Da det ifølge Skriften og vor 
lutherske bekjendelse kun er levende gjenfødte kristne, der hø- 
rer til Kristi legeme, som er menigheden, saa har heller ikke 
en stedmenighed bibelsk ret til at ta andre lemmer end de, 
som i liv og bekjendelse vidner om, at de ved gjenfødelse og 
levende tro staar i livssamfund med menighedens hoved, Kri- 
stus. Da det ligeledes er Guds vilje ifølge Skriften, at Kristi 
menighed skal fremtræde i verden som en ydre, synlig organis- 
me, saa paahviler det enkelte troende paa hvert sted at slutte 
sig sammen til stedmenigheder for derved bedre at kunne 
løse sine opgaver: indadtil ved sin tugtende, ledende og hellig- 
gjørende livskraft til sin egen bevarelse og vekst og udadtil ved 
sit vækkende og missionerende arbeide i sin stilling som ver- 
dens lys og jordens salt. 

(d). Menighedens styrelse. Kristus er menighedens ho- 
ved. Gjennem sin Aand styrer han menigheden ved sit ord. 
Ifølge dette ord meddeler han menigheden naadegaver til de 
forskjellige tjenesters udøvelse. Af disse tjenester fremhæver 
vi særlig hyrde- og læreembedet, samt ældste og diakongjer- 
ningen. Hyrder og lærere har særlig at vareta ordets forkyn- 
delse og sakramenternes forvaltning samt andre ifølge Guds 
ord dem paahvilende tjenester i stedmenigheden. De ældste 92 

har at bistaa menighedens hyrde og lærer, vaage over menig- 
hedens aandehge tilstand og paase, at alt foregaar efter Guds 
ord. Diakonerne varetar menighedens økonomiske anliggen- 
der og aflægger regnskab for menigheden en gang om aaret. 
Til hyrde og læreembedets forvaltning bør menigheden vælge 
en mand, der har vidnesbyrd for levende kristendom og forøv- 
rigt har de fornødne betingelser for denne tjeneste. Ordina- 
tionen bør foregaa i de menigheders forsamling, som han skal 
betjene. Menigheden vælger saamange ældste og diakoner, 
som den finder nødvendig. De ældste blir i tjenesten, saa- 
længe menigheden finder det tjenligt. Diakonerne vælges paa 
tre aar. Menighedens forstander og ældste danner menig- 
hedsraadet, til hvilket menigheden i det hele betror sin ledelse. 
Det har at prøve og anbefale medlemmer til optagelse i me- 
nigheden, medens optagelsen bestemmes i samlet menigheds- 
møde, paase, at kirketugt øves i henhold til Matt. 18, 15 — 18; 
1 Kor. 5; 2 Kor. 2, 5—11; Tim. 5, 20, m. fl. steder. Som 
kommunicerende medlemmer i menigheden optas kun de, 
som bekjender, at de tror paa den Herre Jesus Kristus og har 
godt vidnesbyrd af brødrene. Kun de mandlige kommunice- 
rende medlemmer af menigheden, der har fyldt sit 21de aar er 
stemmeberettigede. Barn af forældre, der tilhører menighe- 
den, blir ved daaben medlemmer af samme. Forberedelsen til 
konfirmationen begynder ved 14-aarsalderen og varer mindst 
et halvt aar. Konfirmationen sker offentlig i menighedens 
forsamling og bestaar af kundskabsprøve, forbøn og velsig- 
nelse. Barn optas som kommunicerende medlemmer i me- 
nigheden, naar de er komne til bevidst livssamfund med Gud, 
forstaar nadverens betydning og begjærer den. Børn, som 
ved konfirmation ikke er komne til bevidst trosliv, søger 
menigheden ved kristelig omgang at vise sin omsorg og kjær- 
lighed, der i forening med Guds ord og forbønnens magt 
maatte vinde dem for Herren. Den fører mandtal over dem, 
saalænge de selv ikke begjærer sig udskrevne eller ved offentlig 
forargelse nødvendiggjør, at deres navne stryges af medlems- 
fortegnelsen. 

2. Samfundsstvrklse. 

Det lutherske brodersamfund bestaar af lutherske menig- 
heder og enkelte kristne med bibelsk menighedssyn og praksis. 
Optagelse sker paa aarsmødet, efterat begjæring derom er 
indsendt gjennem samfundets sekretær. Der afholdes aarlig 93 

et fællesmøde af delegater fra de til Brodersamfundet hørende 
menigheder og enkelte kristne tilhørende samme. Lutherske 
kristne med bibelsk syn, der tilstemmer samfundets principer, 
men ikke tilhører samfundet, kan gives tale- og stemmeret ved 
aarsmødet ved to tredjedels stemmers majoritet. Aarsmødet 
optar til behandling og fatter beslutning om de sager, der 
forelægges af samfundets medlemmer samt af saadanne, der 
ved aarsmødet gives tale- og stemmeret — prøver og afgir 
kjendelse angaaende den enkelte menigheds stilling til sam- 
fundet — prøver og beskikker evangelister og missionærer — 
opretter og fører tilsyn med samfundets kristelige skoler og 
barmhjertighedsanstalter. 

3. ViRKSOMHED. 

Foruden det sedvanlige arbeide i de forskjellige menighe- 
der driver samfundet en udstrakt indremissionsvirksomhed 
rundt om i staterne og i Canada. Siden 1905 har det ogsaa 
drevet mission i det indre af Kina. Desuden oprettedes i 
1903 en bibelskole i Wahpeton, N. D. Denne underholdes 
af frivillige bidrag fra menighederne og fra venner udenom 
samfundet. 

4. Statistik. 

Samfundet bestaar nu (1914) af 20 menigheder og om- 
kring 1,000 medlemmer — deriblandt ca. 40 personer, som 
ikke tilhører nogen menighed. Der er 1 1 forstandere (pre- 
ster). Omtrent halvdelen af menighederne hadde religions- 
skole sidste aar, og et meget større antal hadde søndagsskole. 
Sidste aar var 20 evangelister i virksomhed paa indremissions- 
marken. For 1912 rapportertes fra missionsmarken i Kina: 
14 missionærer, 6 evangelister, 12 lærere og 1 bibelkvinde, 
7 pigeskoler med 8 lærere og omtrent 180 elever, 3 gutte- 
skoler med 4 lærere og omtrent 125 elever. Paa grund af 
dødsfald, sygdom og udtrædelse er missionærernes antal for 
nærværende 6 — 3 mænd med deres hustruer i aktivt arbeide 
i Kina. 

Ved bibelskolen virket sidste aar 6 lærere og antallet af 
elever var ca. 60. (L. Lillkhi-i.) < 

2 Q 
O 

:^ 
>^ 

c/3 
C/D 

æ 

h 

c/D 

o 
:^ 

w 

Q 
II. BIOGRAFIER. 
tEiELSEN, Elling (Sunve). 

Ord, 1843. Udenom samfund, 1843 — 46, Ellings synode, 46—83. 

F. i Voss, Bergens stift, 19 sept. 1804, af skole- 
mester og underlensmand Eiel Ingebrigtsen Sundve 
og Anna (f. Ellingsen Sundsvaal), lærte smede- og 
snedkerprofessionen i Bergen i ung alder, læprædi- 
kant i Tromsø, 32, Trondhjem, 33, Nordmøre, 34, 
søndre Norge, 34—37, Sverige og Danmark, 37 
(fængslet), Norge, 37 — 39, udv. 39, lægprædikant i 
111., Wis., osv., 39 — 43, blev ordinert i Chicago af en 
tysk prest, F. A. Hoffmann, 3 okt. 1843, og er den 
fyrste norsk lutherske prest i Amerika, prest, Fox 
River (og andre steder), 111., Muskego og Racine, 
Wis., 43—46, Jeiferson Prairie, Wis., 46—72, Chicago, 111., 73—83, gjorde 
mange missionsreiser i 111., Wis., Minn., S. D., Tex., osv., organiserte paa 
Jefferson Prairie den 13 — 14 april 1846 Den evangeliske lutherske kirke 
i Amerika (den saakaldte Ellings synode), den fyrste norsk lutherske synode 
i Amerika, forf. af dens "Konstitution", dens formand, 46 — 83. flO jan. 
1883. *Sigrid Nilsen Tufte, 43 (t04). 

tCLAUSEN, Claus Lauritz. 

Ord. 1843. Udenom, 1843—51, Evang, kirke, 51—52, Norske 
synode, 53 — 56, 61 — 69, Konferentsen, 70 — 85. 

F. paa Ærø, Danmark, 3 nov. 1820, af 1868. 
1877. var 3 aar paa et godsforvalterkontor paa Lunds- 
gaard for at uddannes til jurist, var huslærer hos 
provst Christensen og fik undervisning i sprog og 
teologi, lægprædikant, til Drammen, 41, hvor han 
blev kjendt med de gamle "Hauges venner" 
og bestemte sig til at reise til Amerika og virke 
blandt emigranterne som religionslærer, udv. 43, 
ordinert af en tysk prest, L. F. E. Krause af Buf- 
falo synoden, 18 okt. 1843, prest, Muskego, Wis., 
43—45, Koshkonong, Wis., 45—46, Rock Prairie 
(Luther Valley mgh. osv.), Wis., 46—53, St. Ansgar, la., 53—56, medlem 
af la. legislatur, 56, Commissioner of Immigration, 3 aar (56 — 59?), prest. 
St. Ansgar, 61 — 72, feltprest i borgerkrigen, 61 — 62, sygelig i Va., 72 — 
77, prest, Philadelphia, Pa., 75—77, Blooming Prairie, Minn., 77—85 (syge- 
lig i Austin, Minn., Poulsbo, Wash.), en af tre som stiftet Den evangeliske 
norsk lutherske kirke i Amerika, 51, formand (supt.) for samme, 51 — 52, 
en af seks som stiftet Den norske synode, 53, viceformand for samme, 55 — 
56, en af stifterne af Den norsk-danske konferentse, 70, formand af samme, 
70—71, redaktør, "Maanedstidende", 51 — 52, "Emigranten", 52 — 53, forf. 
"Gjenmæle", 69, "Sverdrups angreb", 81, "Saa vil vi nu sige hverandre 
farvel" (af hans første hustru), 43, (se hans vita i "Symra", 1913, 204 — 
223). 120 feb. 1892. *Martha Rasmussen, 43 (t46), Bergette Brekke, 
47 (187). 96 IDiETRicHsoN, Johannes Wilhelm 
Christian. 

Ord. 1844. Udenom, 1844—45, 46—50. 

F. i Fredrikstad, Nedre Borgesyssel, Kristiania, 

4 april 1815, af , frekv. Fredrikstads skole, 

?— 32, Kristiania univ., 32—37 (A.B, A.M., C.T.), 
lærer i Kristiania, 39 — 43, ordinert til prest i Ame- 
rika, 44, udv. 44, prest, 44, stiftet Koshkonong, 
Luther Vallej^ og 8 andre mghdr. i Wis., tilbage 
til Norge for at faa medarbeidere, 45, til Amerika 
igjen, 46, prest, Koshkonong, Wis., 46 — 50, til 
Norge, 50, sogneprest, Nerstrand, Ryfylke, 51 — 62, 
0. Moland, Arendal, 62 — 76, postmester i Porsgrund, 76 — 82, forf. "Reiser 
blandt de norske emigranter i De forenede nordamerikanske fristater", 46. 
114 nov. 1883. *Charlotte Mueller, 45 (f—). 
1846. 
tÅNDREWsoN, Ole (Aasen). 

Ord. 1846. Ellings synode, 1846—48, Franckean, 48—51, 

N. 111. synode, 51—60, Skand. Augustana, 60 — 70, 

Norske Augvistana, 70 — -85. 

F. i Hjartdal, Øvre Telemarken øst, Kristian- 
sand, 2 mars 1818, af Anders Tollefsen og Engebor 
^ j^S^^^^^V/ ^^' Ols^^)' frekv. Kviteseid sem. 36 — 38 (semi- 
^<^P-; ^^KB^^^B/ narist), religionsskolelærer, 38 — 41, udv. 41, far- 
mer, Racine, Wis., lægprædikant, 42 — 44, Clinton 
(Jefferson Prairie), 44 — 46, prest (Franckean), 
Mission Point, III, 46—51, Milwaukee, Wis., 51— 
1879. 53, Fox River, 111., 53—56, Clinton, Wis., 56—85, 

formand, Norske Augustana synode, 80 — 85. t23 feb. 1885. *Ragnhild 
Paulsen, 43. t Anderson, Paul (Nordland). 

Ord. 1848. Franckean synode, 1848—51, N. 111. synode, 51—60, 
Skand. Augustana, 60—61, Norske Augustana, 76 — 84. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 24 aug. 1821, af 

Anders Paulsson Nordland og Randi (f. Olson 

Ursin), fik undervisning hos lensmand Egesdahls 

huslærer, Skjold, Karmsund, 33 — 43, udv. 43, frekv. 

Beloit Coll., 44—48 (?), prest, Chicago, 111., 48— 

61, den første norsk luth. prest til at indføre regel- 

mæssig engelsk gudstjeneste og engelsk søndagsskole 

i norske menigheder (sygelig, i Norge og Amerika, 

61 — 76), prest, Chicago, 76 — 84, en af stifterne af 

N. ni. synode, 51, Den skandinaviske Augustana, 

60, og Den norske Augustana, 70, formand for N. 111., 57 — 58, for Norske 

Augustana, — , oversatte til norsk "111, konstitution", 47, "Forenede staters 

konstitution", 54. til okt. 1891. *Anna Vamin, 48 (t48), Martha Law- 

son, 49. 
1879. 97 
tScHEiE, Andreas Aslaksen. Ord. 1848. Franckeaii synode, 1848 — 51, N. 111. synode, 51—60, 
Skand. Augustana, 60 — 70, Norske Augustana, 70 — 80. 

F. i Vikedal, Ryfylke, Kristiansand, 27 feb. 1818, 
af Aslak Aslaksen og Anna (f. Bjørnson Scheie), 
udv. 40, farmer, Muskego, Wis., 40 — 44, Queen 
Anne Prairie, 111., 44 — 48, 2 aar kolportør for 
American Bible Society, prest, Leland, 111., 48 — 53, 
Milwaukee, Wis., 53 — 57, Newburg, Minn., 57— 
76, Halstad, Minn., 76—80. t20 feb. 1885. *Inger 
Johannesen, 38 (199). 1882. tSxuB, Hans Andreas. 

Ord. 1848. Udenom, 1848—51, Evang, kirke, 51—52, Norske 
synode, 53—61, 68—91, —07. 

F. i Fuse, Midthordland, Bergen, 13 mai 1822, af 
past. Hans Gerhard S. og Martha Andrea (f. Gjæ- 
ver), fik privat undervisning, frekv. Kristiania univ., 
40—46 (A.B., A.M., C.T.), udv. 48, prest, Muskego, 
Wis., 48— 55, Coon Prairie,Wis., 55— 61, til Norge, 
61, bestyret forskjellige sognekald i Bergens stift, 
62 — 64, til Amerika, 65, Highlandville (Big Canoe 
mghd. osv.), la., 65 — 91, til Norge, i Bergens indre- 
mission, 91 — 94, til Amerika, 94, — , 94 — 96, til 
Norge, 96, hjælpeprest, Strandebarm, Hardanger, 
96 — 97, til Amerika, pastor Emeritus, Sacred Heart, Minn., 97 — 07, en af 
tre som stiftet Den evangelisk norsk lutherske kirke i Amerika, 51 (opløst 
i 52), en af seks som stiftet Den norske svnode, 53, medredaktør, "Maa- 
nedstidende", 51—52. +27 juni 1907. ^Ingeborg Margrethe Arentz, 48 (t92). 
1896. 
t Preus, Adolph Carl. 

Ord. 1848. Udenom, 1850—51, Evang, kirke, 51—52, Norske 
synode, 53 — 72. 

F. i Trondhjem, Norge, 29 juni 1814, af Isak 
Levin P. og Sofie (f. Heidenreich), fik privatunder- 
visning, 28 — 34, frekv. Kristiania univ., 34 — 41 
(A.B., A.M., C.T.), lærer i Kopervik, 45—48, per- 
sonel kapellan, Gjerpen, Skien, 48 — 50, udv. 50, 
prest, Koshkonong, Wis., 50 — 60 (stiftet 20 mghdr. 
i Wis.), Chicago (Vor Frelsers mghd.). 111., 60 — 
63, Coon Prairie, Wis., 63 — 72, til Norge, 72, sogne- 
prest, Holt, 0. Nedenes, 72—74, provst, 0. Nede- 
nes, 74 — 78, en af tre som stiftet Den evangeliske 
norsk luth. kirke, 51 (opløst i 52), en af seks som stiftet Den norske synode, 
53, formand for samme, 53 — 62, kirkeraadsmedlem, 53 — 63, medredaktør 
"Maanedstidende", 51—53. t8 juni 1878. *Engel Brun, 50 (t60), Mar- 
tha Ådland, 61 (tOO). 98 Brandt, Nils Olsen. 

Ord. 1851. Udenom, 1851—52, Norske synode, 53—82, — . 

F. i V. Slidre, Valdres, Hamar, 29 jan. 1824, af 
Ole B. og Eli (f. Andersen), fik privatundervisning, 
frekv. Kristiania univ., 44—49 (A.B., A.M., C.T.), 
udv. 51, prest, nær Watertown (Rock River), 
Wis., 51 — 65, og missionsprest i nordøstlige la. cg 
Minn., 51 — 53 (første prest fra Norge vesten-for 
Mississippi), Decorah, la., 65 — 82, lærer i sprog 
og religion, Luther Coll., 65 — 82, en af seks prester 
som stiftet Den norske synode, 53, viceformand for 
samme, 57 — 71, kirkeraadsmedlem, 57 — 84, siden 
85 bodd hos sønnen, pastor R. O. Brandt, med- 
redaktør af "Kirketidende", 69—77. *Diderikke Ottesen, 56 (+85). 
1914. 
tDiETRicHsoN, Gustav Fredrik. 

Ord. 1851. Udenom, 1851—52, Norske synode, 53—59. 

F. i Kristiansand, Norge, 8 okt. 1813, af oberst- 
[øitnant Erasmus D. og Marie (f. Frimann Dahl), 
frekv. Kristiania univ., 33 — 42 (A.M., C.T.), lærer 
ved almueskolen, Stavanger, 42 — 51, udv. 51, prest, 
Luther Valley, Wis., 51 — 59, en af seks som stiftet 
Den norske synode, 53, tilbage til Norge, 59, kalds- 
kapellan, Hetland, Stavanger, 59 — 62, sogneprest, 
Evje, Torridal, 62 — 64, provst til Robygdelaget, 
64—70, sogneprest, Øier, S. Gudbrandsdalen, 70 — 
71, provst til S. Gudbrandsdalen, 71 — 77, sogne- 
prest, V. Toten, 77, provst til Toten, 77 — 83, kirkeraadsmedlem, 53 — 59. 
11886. 1859. Larsen, Hans (Henry L.). Ord. 1851. N. 111. synode, 1851—53 (?). 

F. i Norge ('?), — , af — , udv. — , frekv. Hartwick Sem., 48 — 51 (C. 
T.), prest, Racine, Wis., 51—53. fHøsten 53 (?). 
t Preus, Herman Amberg. 

Ord. 1851. Udenom, 1851—52. Norske synode, 53—94. 

F. i Kristiansand, Norge, 16 juni 1825, af over- 
lærer Paul P. og Rosine (f. Keyser), frekv. Kri- 
stiansands katedralskole, 3-1 — 43, Kristiania univ., 
43 (A.B.), 44 (A.M.), 44—48 (C.T.), lærer ved 
Nissens skole og Krigsskolen, Kristiania, 48 — 49, 
udv. 51, prest. Spring Prairie, Wis., 51 — 94, en af 
seks som stiftet Den norske synode, 53, formand 
for samme, 62 — 94, kirkeraadsmedlem, 53 — 94, Sy- 
nodens trustcc, 87 — 94, østh'ge distrikts indremis- 
sionskom., 92 — 94, medredaktør af "ALiancdsti- 
"Syv foredrag om de kirkelige forholde blandt de 
norske i Amerika", "Wisconsinisme betragtet i sandhedens lys", 75, "Tale 
\ed O. C. Ottesens ordination", 84. t2 juli 1894. *Caroline Dorthea 
Margrethe Keyser, 51. [lcnd( 1890. 

61—68, forf. 
99 t Johannesen, Johs. (Johnson, J. J.) 

Ord. 1852. X. 111. synode, 1852—56. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 14 juni 
1826, af Johannes J. Stølsvig og Anna (f. Opsal), 
udv. 45, lærer, Jefferson Prairie, Wis., Fox River, 
111., 45—49, frekv. Hartwick Sem., 49—52 (C.T.), 
prest, Milwaukee, Wis., 52 — 53, nær Calmar 
(Springfield mghd. osv.), la., 53 — 56, farmer, 56 — 
02. n dec. 1902. *Betsey Simonsen, 52 (+89), 
Gustave Bratfos, 97. 1896. 
IOttesen, Jakob Aall. 

Ord. 1852. Norske synode, 1852—91, 94—96. 

F. i Fet, Nedre Romerike, Kristiania, 1 juni 
1825, af provst Otto Christian O. og Didrikke (f. 
Aal), frekv. Drammens latinskole, 38 — 1-4, Kristia- 
nia univ., 4+— 49 (A.B., A.:\L, C.T.), lærer i Nis- 
sens og Heltbergs latinskole, Kristiania, 49^52. 
udv. 52, prest, ^lanitowoc, Wis., 52 — 60, Kosh- 
konong, 60 — 91, Decorah, la.. 9-4—96, en af seks 
prester som stiftet Den norske synode, 53, sekre- 
tær af samme, 57, 61 — 63, forlagskom., 73 — 84, 87 — 
02, medredaktør af "Maanedstidende", 59 — 68, forf. 
"Uddrag af Synodens historie", 81, 93, AL Guenthers "Symbolik" (oversåt 
fra tysk), 96, blev i 77 kaldet til teologisk professor ved Luther Sem. og 
formand for Østlige distrikt, men afslog. +30 okt. 1904. *Cathinka Tank 
Døderlein, 52 (t99). 189; 
tKoREN, Ulrik Vilhelm. 

Ord. 1853. Norske synode, 1853—1910. 

F. i Bergen, Norge, 22 dec. 1826, af — , frekv. 
^ Bergens katedralskole, -10 — 44, Kristiania univ., 44 
—52 (A.B., A.M., C.T.), lærer i Nissens latin- 
skole, Kristiania, 52 — 53, udv. 53, prest, nær De- 
corah (Washington Prairie mghd. osv.), la., 53 — 
10, lærer, Luther Coll., 74 — 75, sekretjvr for Nor- 
ske synode, 55, v. formand for samme, 71 — 76, for- 
mand for la. distrikt, 76 — 94, formand for Norske 
svnode, 9-1 — 10, kirkeraadsmedlcm, 61 — 10, trustee, 
^*^*^^- 87 — 10, forf. "V^ore kirkelige modstandcrcs vaaben", 

76, "De kirkelige partier", 77, "Kan og bør en kristen være vis paa sin salig- 
hed", 81, "Redegjørelse", 84, "Det gamle hus", "Samlede verker" (redig, 
af P. Koren), bind I, "Prækcner", 12, II, "Taler og foredrag", 12. 111. 
"Afhandlinger og avisartikler", 12, IV. "Erindringer, digtc". fik a-restitelen 
D.D. af Concordia Sem., St. Louis. 03. t19 dec. 1910. *Klse Fh^sabetli 
H\sin[r. 53. 100 
1888. tuli, Trondhjem, 88—93 lie Cathinke Conradi, 62. • tDuus, Olaus Fredrik. 

Ord. 1854. Norske synode, 1854—59. 

F. i Kragerø, Bamle, Kristiansand, Norge, 29 
feb. 1824, af dansk konsul Ole Irgens D. og Magn- 
hild (f. Pedersen), frekv. Kragerø høiere gutte- 
skole, 34 — 44, Kristiania univ., 44 (A.B.), 45 
(A.M.), 46—51 (C.T.), lærer. Nissens skole, Kri- 
stiania, 51 — 54, udv. 54, prest, Waupaca, Wis., 5-^1 — 
57, Whitewater, Wis., 57—59, til Norge, 59, forskj. 
geistlige embeder, 59 — 62, kateket, Kragerø, 62 — 72, 
sogneprest, Holme, 72 — 78, Kongsberg, 78 — 83, ka- 
pellan. Domkirkens mghd., Trondhjem, 83 — 93, for- 
ligskommissær, Kongsberg, 80 — 83, notarius capi- 
t22 sept. 1893. *Sophie Lorenz, 52 (t59), Ama- tHATTLESTAD, OlE JeNSEN. 

Ord. 1854. N. 111. synode, 1854—60, Skand. Augustana, 60— 
70, Norske Augustana, 70—90, Forenede kirke, 90—92. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 30 sept. 
1823, af Jens Olsen H. og Anna (f. Olsen), hus- 
lærer, 39, skolelærer i Skjold, 40—42, Nerstrand, 
42 — 46, udv. 46, skolelærer, Jefferson Prairie, Wis., 
47 — 50, medredaktør og udgiver af det fyrste nor- 
ske blad i Amerika, ''Nordlyset", Muskego, Wis., 
48, siden under navnet "Democraten" i Racine, 
Wis., 49 — 51, prædikant, Racine, Wis., 50—54, 
prest, Leland, III, 54 — 59, Mil^^aukee, Wis., 59— 
76, Forest City, la., 76 — 78, nær Calmar (Spring- 
field mghd.), la., 78—92, formand, Augustana synoden, 70—81, 88—90, 
redig. "Luthersk kirketidende", 51 — 52, forf. "Historiske meddelelser om 
den lutherske kirke i Amerika", 87. t7 sept. 1892. *Aase K. Landen, 
48 (t03). 
1880. 
1888. tMuNCH, Johan Storm. 

Ord. 1854. Norske synode, 1855—59. 

F. i Kristiansand, Norge, 27 okt. 1827, af — , 
frekv. Møllers institut, 42 — 45, Kristiania univ., 
45—52 (A.B., A.M., C.T.), udv. 55, prest, Wiota 
og Dodgeville, Wis., 55 — 59, til Norge, 59, prest, 
Kristiania bodsfængsel, 60 — 67, Horten, 68 — 75, in- 
dremissionsprest, Calmeyergaden, 75 — 06, bestyrer, 
Kristiania bibelskole, forf. "Jeg ved, at min Frelser 
lever" (prækener), 88, "Glæde i Herren er eders 
styrke" (prækener), 97, "Minder fra en Jerusalems- 
færd". til aug. 1908. 01 t Rasmussen, Peter Andreas. 

Ord. 1854. Ellings synode, 1854—56, udenom, 56—62, Norske 
synode, 62 — 87, Antimissouri, 87 — 90, For. kirke, 90—96. 

F, i Stavanger, Kristiansand, Norge, 9 jan. 1829, 
af slcrædder Rasmus R. og Oline (f. Jacobsen), 
handelsbetjent, Bergen, 4A — 50, udv. 50, religions- 
skolelærer, Neenah, Jefferson Prairie (og andre 
steder), Wis., samt Fox River, 111., 50 — 52, frekv. 
Concordia Sem., Ft. Wayne, 52 — 54 (C.T.), prest, 
Lisbon, 111., 54—96, bestyrer, Eielsens Sem., Lisbon, 
54 — 55, stifter af Lisbon norsk luth. forening til 
udgivelse af undervisnings- og andagtsbøger", 56, 
kirkeraadsmedlem, 71 — 77, missionskom., 64 — 95, 
missionsdelegat til Stavanger, 73, 92, redig. "Kirke- 
lig tidende", 56 — 61, "Opbyggelsesblad", 77 — 87, udga Arndts "Postille", 
52, "Konkordiebogen", — , "Frelsens olje", — , "Den uovervindelige faste 
borg", — , forf. "Nødtvungne bemerkninger til L. Oftedals beretning om 
reisen i Amerika", 76, "Et vidnesbyrd i naadevalgsstriden", 82. tl5 aug. 
1908. (Se L. M. Biørns "Pastor P. A. Rasmussen", 05.) *Ragnild Hol- 
land, 54 (tl2). 
1895. 
tTHALBERG, HaNS LaRSEN. 

Ord. 1855. Udenom, 1855—87. 

F. i Skjeberg, Nedre Borges)^ssel, Kristiania, 26 
juni 1824, af Lars Hansen T. og Maria (f. Erik- 
sen), frekv. Kristiania univ., 47 (A.B.), 48 (A.M.), 
48 — ? (teologi), udv. 1855, h]æ\peprest, til pastor 
P. A. Rasmussen, Chicago, 111., 55 — , Muskego, 
Wis., Britt, la., —85, Pierre, S. D., 85—87, til 
Norge, 90. * 
tBRODAHL, Peter Marius. 

Ord. 1856. Norske synode, 1856—68. 

F. i Egersund, Dalene, Kr. sand, 1 sept. 1822, af 
Isak Petter B. og Maren (f. Arup), frekv. Kri- 
stiania univ., 40—50 (A.B., A.M., C.T.), huslærer 
hos N. E. Hanff, 47 — 48, kirkesanger, Rakkestad, 
50 — 56, udv. 56, prest, Black Earth (21 mghdr.), 
Wis., 56 — 68, tilbage til Norge, 68, stiftskapellan, 
Bergen, 68 — 70, sogneprest, Rennesø, 70 — 75, Lom, 
75—78, provst, N. Gudbrandsdalen, 78—80, sogne- 
prest, Ørkedalen, 80 — 83, Støren, og provst, S. 
Dalene, 83—85, sogneprest. Støren, 85—00. tl3 

feb. 1906. *Johanne Katrine HanfiF, 48 (t66), Johanne Heriette Marie 

Bull, 72. 1868. 102 t Asbjørnsen, Peder L. (Mehus). 

Ord. 1857. N. 111. synode, 1856—60, Skand. Augustana, 60— 
70, Konferentsen, 70 — 82. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 30 aug. 
1824, af Asbjørn Pedersen og — , seminarist, udv. 
45, lægprædikant og kolportør for Det amerikanske 
bibelselskab i IIL, Wis., la. og Minn., 49 — 56, 
prest nær Calmar (Springfield mghd.), la., 56 — 
71, Barry Mills, Bostwick ■ Valley, Wis., 71—74, 
Clear Lake, la., 74—82, (svgelig, Blair, Wis., 82 
—91). 19 april 1891. *— (f-), — (f-), 
Helene Anderson, — (t99). tCLAUssEN, Fredrik Christian. 

Oi-d. 1857. Norske synode, 1857—70. 

F. i Trondhjem, Norge, 22 feb. 1810, af kjøb- 
mand Peter Christian C. og Maren Hoff (f. Berg), 
fik privatundervisning, 29 — 34, frekv. Kristiania 
univ., 34 (A.B.), 36 (A.M.), 37—45, 54 (C.T.), 
lærer. Skien, 46 — 52, udv. 57, prest, Spring Grove, 
og en tid 13 andre mghdr., Minn., 57 — 70. t23 okt. 
1870. *Brita Lund, 60 (f-). Larsen, Peter Laurentius. 

Ord. 1857. Norske synode, 1857—59, 61—89, — . 

F. i Kristiansand, Norge, 10 aug. 1833, af Her- 
man L. og Elen Else Marie (f. Oftedahl), frekv. 
Kristiansands katedralskole, 42 — 50 (A.B.), Kri- 
stiania univ., 50 — 55 (A.M., C.T.), sproglærer, 
Kristiania, 55 — 57, udv. 57, prest, Rush River, Wis., 
57 — 59, La Crosse, Wis., 61 — 62, Decorah, la., 62 
— 89, professor i teologi, Concordia Sem., St. Louis, 
59 — 61, bestyrer, Luther Coll., 61 — 02, lærer i 
hebraisk osv., Luther Coll., 61 — 11, prof. emeritus, 
11 — , v.formand. Norske sj^node, 76 — 93, præses, 
Luth. sj^nodalkonferens, 81 — 83, hovedredaktør af 
"Kirkelig maanedstidende", 68 — 74, "Ev. luth. kirketidende", 74 — 89, ene- 
redaktør, 02 — 12, fik ærestitelen D.D. af Concordia Sem., St. Louis, 03, 
blev udnævnt af kong Haakon VH til ridder af Iste klasse, St. Olavs- 
ordenen, 08. *Karen Randine Neuberg, 55 (t71), Ingeborg Astrup, 72. tNoREM, Lars Hectorson. 

Ord. 1857. N. 111. synode, 1857—60, Skand. Augustana, 60—65. 

Y. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 12 
jan. 1829, af Hector Larsen og Sarah Helene (f. 
Hansen), udv. 50, frekv. 111. State Univ., Spring- 
field, 51—56 (C.T.), prest, Bostvvick Vallev, Wis., 
57—63, Eau Claire— Eik Mound, Wis., 63(?) — 
65, (svgelig. Parker, Canton og Sioux Falls, S. D., 
Haugesund, Norge). fi Haugesund, 1910 (?). 
*Else T. Houg, — (t— ), Sarah H. Strand, — 
(t— ), Eva C' Jacobsen, 68 (t95). 
1910. 
103 IOlsen, Nils (Fjeld). 

Ord. 1857. N. 111. synode, 1857—59, Skand. Augustana, 
60 — 70, Konferentsen, 70 — 84. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 13 
april 1815, af Ole Nilsen Fjeld og Agathe (f. Lar- 
sen), frekv. omgangsskolen, 31 — 33, fik privatunder- 
visning hos presten i Skaanevik, 33 — 35, lærer, 
Skaanevik, 35 — 45, udv. 47, farmarbeider, Lisbon, 
111., 47—51, kolportør for Am. bibelselskab, 51—53, 
evangelist, sydlige Wis., og Minn., nordlige la. og 
111., 53 — 56, eksamineret af III. sj^nodens aarsmøde, 
57 (license), vikar. Preston, Minn., 57 — 59, eks- 
^^^^ (^'>- am.en, Augustana Sem. fakultet og ministeriet (før- 

ste aarsmøde), 60 (C.T.), prest. Preston, Minn., 60 — 61, Christiania, Minn., 
62—69, Owatonna, Minn., 70—84. tl4 okt. 1884. *Guri Olsen Yter- 
næs, 36 (147), Sigrid Sjurssen Matre, 48 (f-). 

t Petersen, P. H. 

Ord. 1857. N. 111. synode, 1857—60, Skand. Augustana, 60—62. 

Frekv. 111. State Univ., Springfield, — 57 (C.T.), 
prest, Leland, 111., 57 — 62, sygelig. f 1862. 
tBoYUM, Arne E. 

Ord. 1858. Ellings synode, 1858 — 76, Hauges synode, 
76—96—1913. 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 7 april 
1833, af Ellerd E. Boium og Anne T. (f. Øde- 
gaard)', udv. 53, prest, Arendal, Fillmore Co., 
Minn., 58 — 96, pastor emeritus, 96 — 13, Hauges 
svnodes formand, 76 — 87, kirkeraadsmedlem, 76— 
87. t29 juli 1913. *Anne I. Tuphellan, 59. tSxRAND, Gudmund. 

Ord. 1858. Ellings synode. 1858—64. 

F. i Kvinnherred, N. Søndhordland, Bergen, 22 mai 1794, af Jens Feett 
og Ranvei, udv. 49, lægprædikant i mange aar, prest, Koshkonong, Wis., 
58 — 63, midlertidig formand, Ellings svnode, "de aar Eielsen var i Norge", 
62, 63. t23 jan. 1864. *Randi — (f-), enkefru Susanna Mydland, 50 
(t99). 104 t Jensen, Nils Edward Schancke. Ord. 1859. Norske synode, 1859—73. 

F. i Bergen, Norge, 1824, af — , fik privatundervisning, 39 — 44, frekv. 
Kristiania univ., 44 (A.B.), 45 (A.M.), 47—53 (C.T.), andenlærer, Eger- 
sunds høiere almueskole, 56 — 58, udv. 59, prest, Rushford, Minn., 59 — 68, 
Winona, Minn., 68—73. tl875. t Johnson, Lars (Amundsrud). 

Ord. 1859. Ellings synode. 1859—75. 

F. i Biri, Toten, Hamar, 3 juni 1810, af — , 
udv. 49, lægprædikant, 39 — 59, prest, Roche a Cree, 
Rio og Kickapoo, Wis., 59 — 74, vikarierte for Eiel- 
sen i Bonnet Prairie og Spring Prairie, 62 — 63, 
midlertidig formand, Eielsens samfund, 63. t27 
jan. 1875. *Agnethe Blegseth, — (t50), Randi 
B. Bergkvam, 51 (t83). 
1872. 
1888. tMAGELSSEN, ClAUS FrIMAN. 

Ord. 1859. Norske synode, 1859—04. 

F. i Daviken, Nordfjord, Bergen, 7 nov. 1830, 
af pastor Wilhelm Chr. M. og Maren Dorthea 
(f. Kristi), fik privatundervisning til 51, frekv. Kri- 
stiania univ., 51 (A.B.), 52 (A.M.), 53—57 (C.T.), 
prest, Orfordville (3 mghdr.), Wis., 59—80, Mani- 
towoc, Wis., 80—93, Sheboygan, Wis., 93—94, Wal- 
nut Grove, Minn., 94—96, lola, Wis., 96—99, La 
Crosse, Wis., 00—02, Hayward, Minn., 02—03, 
Walnut Grove, Minn., 03, Orfordville, Wis., 04. 
tl8 juni 1904. *Thala Nikoline Tostrup, 59 (t62), 
Marie Johanne Fredrike Schlambush, 64. 
tMuus, Bernt Julius Ingebretsen. 

Ord. 1859. Norske synode, 1859—98, udenom, 98—99. 

F. i Snaasen, Indre Namdalen, Trondhjem, 15 
mars 1832, af Ingebreth M. og Elisabeth (f. Moe), 
frekv. Trondhjems latinskole, 46 — 49, Kristiania 
univ., 49 (A.B.), 49—50 (A.M.), 50—54 (C.T.), 
lærer, Kristiania borgerskole, 54 — 56, redaktør af 
"Norsk kirketidende", 56 — 59, udv. 59, prest. Hol- 
den, Goodhue Co., Minn., 59 — 99 (i nybj^gger- 
dagene hadde han op til 28 mghdr. i et strøg saa 
stort som Danmark, nu over 150 mghdr.), bestyrer. 
Holden Acad., 69—72, grundla St. Olaf Coll., 76, 
-89, kasserer for samme, 74 — 83, Synodens sekr., 71, 

kirkeraadsmedlem, 61 — 63, 73 — 84, Minn. distrikts formand, 76 — 83, forf. 

"Falskt vidnesbyrd af Weenaas", 79, "Til mine konfirmanter", 90. t25 mai 

1900. *01ine Christine Pind, 59. 1893. trustee for samme, 7^ 
1877. 1893 (?). 105 tSCHELDAHL, OSMUND (ShELDAHL). 

Ord. 1860. X. 111. synode, 1859—60, Skand. Augustana, 
60 — 70, Konferentsen, 70 — 89, Hauges synode, 89 — 96. 

F. i Etne, S. Søndhordland, Bergen, 4 feb. 1824, 
af Erick S. og Randi (f. Grindeng), omgangsskole- 
lærer allerede ved 12 aars alderen, udv. 45, prest 
nær Cambridge (Palestina mghd. osv.), la., 59 — 76, 
Sheldahl (3 mghdr.), la., 77—96. tl900. *Anna 
Tesdal, 45 (fSl), Anna Tweedt, 82. 
tAMLUND, Nils. 

Ord. 1860. Udenom, 1860 — 62, Norske synode, 62—88, 
udenom, 88—93. 

F. i V. Toten, Hamar, 11 feb. 1830, af Gud- 
mund A. og Anne (f. Nilsen Senstad), frekv. 
høiere skoler i Kristiania, ? — 60, udv. 60, prest, 
Story City, la., 60—83, Glenwood, la., 83—88, 
Story City, la., 88 — 93, forf. "Udvælgelseslærens 
betydning for kristenlivet", 89. +17 feb. 1902. (Se 
vita i "Symra", 1912, 152—165.) *Hathes Hen- 
drikke Sophie Heltberg, 62. tDuBORG, Hans Petter. 

Ord. 1858. Norske synode, 1860—71. 

F. i Slesvig, Danmark, omkring 1825, af — , frekv. Kjøbenhavns univ., 
— , Kiel Univ., Tyskland, — , udv. — , prest, Wis. synoden, 58 — 60, kapellan 
hos. H. A. Preus, Spring Prairie, Wis., 60, og hos past. N. Brandt, 61, 
prest, Whitewater, Wis., 61 — 71, organiserte tyske mghdr., Watertown, 
66, prest i tysk luth. samfund, 71 — ? t — • 
Ord. 1861. tFjELD, John N. Udenom, 1860—61, Norske synode, 61 — 88, 
Antimissouri, 88. F. i S. Aurdal, Valdres, Hamar, 18 okt. 1818, 
af — , lægprædikant, udv. 60, prest, Mt. Horeb 
(Black Earth, Primrose, Vermont, York og Big 
Hollow mghdr.), Wis., 60-88. tl2 mars 1888. 
*Gunhild — (t77), Ingeborg Belgum, 79. 1885. 106 
1899. 
tjAcoBsoN, Abraham. 

Ord. 1860. Sk. Augustana, 1860—62, Norske synode, 68—78. 

F. i Tinn, Øvre Telemarken — øst, Kristiansand, 
3 jan. 1836, af Jakob Abrahamsen og Gro (f, Egge- 
rud), udv. 48, frekv. III. State Univ., Springfield, 
52—60 (C.T.), Concordia Sem., 66—68 (C.T.), 
lærer, Augustana Sem., Chicago, 111., 60 — 61, prest, 
Chicago, 111., 60 — 61, første norsk luth. prest i S. 
D., 61, Quebec, Ont., 62, nær Litchfield, Minn., 68, 
Perr,y, Wis., 68 — 78, legislaturmedlem, 9A — 95, far- 
mer nær Decorah, la., 62 — 66, 78 — 10, redig. "Far- 
men og haven" i "Decorah-posten", 95 — 10. tl5 
mai 1910. *Mary H. 0'Connor, 60 (t61), Nico- 
line Hegg, 63. 

tBiøRN, Ludvig Marinus. 

Ord. 186 1. Norske synode, 1861 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90—08. 

F. i Moss, V. Borgesyssel, Kristiania, 7 sept. 
1835, af Nils Andreas B. og Thina (f. — ), frekv. 
Trondhjems latinskole, — , Kristiania univ., 55 — 60 
(A.B., A.M., C.T.), udv. 61, prest, Manitowoc, 
Wis., 61 — 79, Zumbrota (Land og Minneola 
mghdr.). Minn., 79 — 08, sekr.. Norske synode, 79 
— 87, formand, Antimissouriske broderskab, 87 — 90, 
v.formand. Forenede kirke, 90 — 94, salmebogkom., 
91—93, skolekom., 9A — 95, missionskom., 95—02, 
1906. ordinationskom., 03—08, forf. "Pastor P. A. Ras- 

05, "Holden festskrift", 06, redig. Landstads "Tillæg", 93. tl4 
*Borelly Fleischer (t82). Mathilda Johnson, — . tHANSON, ØSTEN (HoLTAN). 

Ord. 1861. Ellings synode, 1861—76, Hauges synode, 76—98. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
8 juli 1836, af Hans Hansen Holtan og Gunild 
(f. Veium), udv. 51, farmer, 51 — 61, prest, Aspe- 
lund, Minn., 61 — 98, formand. Hauges synode, 87 
— 93, medredaktør, "Budbæreren", 68 — 76. t4 aug. 
1898. *Marie Sophie Gulbransen, 59 (t67), Anne 
Haaven, 68. tjENSON, Isak (Jensson, Isaac). 

Ord. 1861. Skand. Augustana, 1861—66. 

F. paa Roseland, Orre, Jæderen, Kristiansand, 
12 okt. 1838, af Jens Christian Abrahamsen og 
GuUikka Marie (f. Jacobsen), adopteret 1^ aar 
gammel af Jens Skadsem, udv. 56, frekv. 111. State 
Univ., Springfield, 57—61 (C.T.), prest, Neenah, 
Wis., 61 — 65, nær Calmar (Springfield mghd.), la., 
65 — 66, redig. "Nogle aandelige sange", 60. t27 
jan. 1866. *Gretha Mikkaline Sørli, 62 (t68). 
1863. 107 
t Petersen, Carl Johan Peter (Pe- 
dersen). 

Ord. 1861. Skand. Augustana, 1861 — 66, Norske synode, 
66—72. 

F. — , Norge, 1825, frekv. Kristiansands latin- 
skole, 38—43, Kristiania unk-., 43 (A.B.), 44—45 
(A.M.), 45— 48 (C.T.), 55 (B.S.), lærer, Molde, 
50 — 54, ins*pektør, Ringerikes realskole, 54—55, ka- 
teket, Farsund, 55 — 61, udv. 61, prest, Chic3.go, III, 
61 — 72, til Norge, 73, sogneprest, Fjelberg,* 73 — 80, 
Hedrum, 80—86, Tune, 86—97 (?), forf. "Seks aar 
af mine oplevelser i Chicago", 67. 

Schmidt, Friedrich August. 

Ord. 1857. Norske synode, 1861 — 87, Antimissouri, 87— 9t), 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Leutenberg, Thuringen, Tyskland, 3 jan. 
1837, af John F. S. og Helena (f. Wirth), frekv. 
Lombard St., St. Louis, menighedsskole, 42 — 48, 
Concordia Coll., Altenburg, 48 — 50, St. Louis, 50 — 
53 (A.B.), lærer i latin, Concordia Coll., 53 — 54, 
frekv. Concordia Sem., 54 — 57 (C.T.), prest (Mis- 
souri synoden), Eden (tysk mghd.), N, Y., 57 — 59, 
Baltimore (St. Peters engelske mghd.), Md., 59 — 
61, lærer i religion, sprog og matematik, Lu- 
^^^''" ther Coll., 61 — 72, norsk professor i teologi, 

Concordia Sem., St. Louis, 72 — 76, Luther Sem., Madison, 76 — 86, Det 
antimissouriske broderskabs Luthersk presteskole, Northfield, 86 — 90, Augs- 
burg Sem., 90 — 93, professor i dogmatik, U. C. Sem., 93 — 12, professor 
emeritus, 13 — , prest i Decorah og omegn, osv., Wartburg mghd.. St. Paul 
(01 — 00), Synodens delegat til missionsmødet i Drammen, 73, redig. "Lu- 
theran Watchman", 66 — 67, "Altes und Neues", 80 — 85, "Lutherske vid- 
nesbyrd", 82 — 90, "Luthersk kirkeblad", 90 — 95, forf. "Naadevalgsstriden", 
81, "Sandhed og fred", 14, fik ærestitelen D.D. af Capital Univ., 83. 
*Caroline Sophie Allwordt, 58. 

Steen, Lauritz. 

Ord. 1861. Norske synode, 1861—71. 

F. i — , Norge, 1820, af — , fik privatundervisning, 40 — 44, frekv. Kri- 
stiania univ., 44 (A.B.), 46 (A.M.), 46—52 (C.T.), udv. 61, prest. Rock 
Dell, Minn., 61 — 68, Harrison, Minn., 68 — 71, siden flvttet til sin søn i 
Arthur, N. D. 

tEsTREM, Ole Olsen. 

Ord. 1862. Skand. Augustana, 1862 — 64, Norske synode. 
67—08. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 18 
dcc. 1835, af Ole Sivertson E. og Anna (f. — ), 
udv. 57, frekv. Beloit Coll., 58—60, 111. State Univ., 
60 — 61, Augustana Sem., Chicago, 61 — 62 (C.T.), 
prest nær Calmar (Springficid mghd.), la., 62 — 64, 
frekv. Mt. Airy Sem., Philadelphia, 64 — 66, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 65 — 66 (C.T.), prest, Pon- 
tiac. 111., 67—69, Clifton, Tex., 69—77, Willmar, 
Minn., 77—02, Waco, Tex., 04—08. 117 juli 1910. 
*Joscphinc Emelic Amundson, 63. 
1907. 08 
1877. tpRicH, Johannes Bjerk. 

Ord. 1862. Norske synode, 1862—88—02. 

F. i Nannestad, Øvre Romerike, Kristiania, 15 
juli 1835, af pastor Gjert F. og Ambrosia (f. von 
Krogh), frekv. Aalesunds latinskole, 52 — 53, Holths 
latinskole, 53 — 55 (A.B.), Kristiania univ., 56 — 62 
(A.M., C.T.), lærer, Wisløffs skole. Nedre Stjør- 
dalen, 56 — 57, udv. 62, prest, Halfway Creek, 
Wis., 62 — 72, La Crosse, Wis., 72 — 88, professor i 
kirkehistorie, pastorale og homiletik, og bestyrer, 
Luther Sem., 88—02, Østlige dist. formand, 76—88, 
kirkeraadsmedlem, 77 — 88, frikonferensekom,, 70 — 
76, forf. "Odd-Fellow ordenens maal og princip", 
80, 97, "Bidrag til De forenede staters kirkehistorie", 04, medredaktør, 
"Nødtvungent forsvar", 82, "Ev. luth. kirketidende", 88—95, 98—02, "Bør- 
neblad", — . t26 aug. 1908. *Caroline Marie Christine Nilssen, 62. tHjoRT, Ove Jakob. 

Ord. 1862. Norske ^synode, 1862—79. 

F. i Kristiania, Norge, 21 mars 1827, af — , 
fik privatundervisning, 39 — 45, Kristiania univ., 
45 (A.B.), 46 (A.M.), udv. 61, frekv. Concordia 
Sem., St. Louis, 61 — 62 (C.T.), prest, Waterville 
(østre og vestre Paint Creek), la., 62 — 79. tl4 
dec. 1879. *Christiane Elizabeth Ottesen, 56. tJoHNsoN, Amund. 

Ord. 1862. Skand. Augustana, 1862—70, Konferentsen, 70— 
90. Forenede kirke, 90—96. 

F. i Ovendahl, Sogndal, Dalene, Kristiansand, 
9 dec. 1838, af John Williamson (en borgerkrigs- 
veteran) og Ingeborg (f. Amonsen), udv. 48, arbei- 
det i "Maanedstidende"s trykkeri, Janesville, 53, 
"Emigranten", Rock Prairie, Wis., 53, frekv. 111. 
State Univ., Springfield, 54—60 (A.B.), 62 (A.M.), 
Augustana Theol. Sem., Chicago, 60—62 (C.T.), 
prest, Leland, 111., 62 — 65, Eau Claire, Wis., 65 — 
76, Aurelia, la., 76—96, Sioux Rapids, la., 91—96, 
Augsburg Sem. trustee, 72 — 74. fH jan. 1897. 
*Anna Moland, 63 (fSl), Carrie H. Oppegaard, 83. 

tHAGESTAD, Ole Johan Knutsen. 

Ord. 1863. Norske synode, 1863—81. 

F. i Ulvik, Hardanger, Bergen, jan. 1838, af 
Knut L. H. og Sigrid (f. — ), fik privatundervis- 
ning af past. N. Brandt, Rock River, Wis., 58 — 59, 
frekv. Concordia Coll., St. Louis, 59—60, Concor- 
dia Sem., Ft. Wayne, 60—61, St. Louis, 61—63 
(C.T.), prest. Rush River, Pierce Co., Wis., 63— 
76 (sygelig). 127 okt. 1881. *Ida H. Østlie, 
63 (t06). 
1878. 109 
1877. tJoHNsoN, Thomas. 

Ord. 1863. Norske synode, 1863—06. 

F. i Slidre, Valders, Hamar, 27 april 1837, af 
John Anfindsen og Jøren (f. Gjermundsen), udv. 
1851, frekv. Concordia Coil., St. Louis, 59 — 60, 
Concordia Sem., Ft. Wa^ne, 60 — 61, Concordia 
Sem., St. Louis, 61 — 63 (C.T.), missionsprest, Ni- 
coUet, Sibley, Carver, McLeod, Brown, Watonwan, 
Blue Earth, Faribault, Jackson, Yellow Medicine, 
Meeker, Kandiyohi, Pope, Stearns, Chippewa, Grant 
og Douglas countier (nu over 50 prestekald i Syno- 
den), bosat nær St. Peter, 63 — 06. tl9 april 1906. 
*Maren Eline Kristine Sahlsgaard, 63 (t98). 
4. ^ 1889. tKROHN, Jens Ivarsen. 

Ord. 1863. Norske synode, 1863 — 87, Antimissouri, 87—89. 

F. i Melhus, N. Dalene, Trondhjem, 30 juli 
1834, af — , lærer, Melanger, 55—57, frekv. Klæbu 
sem., 57 — 59 (seminarist), udv. 60, frekv. Concor- 
dia Sem., St. Louis, 61 — 63 (C.T.), prest, Chicago 
(Vor Frelsers mghd.). 111., 63—76, Arendal (North 
Prairie og Root Prairie mghdr.). Minn., 76 — 89, 
forf. "Om nadveren" (mod methodisterne), 71, 
"Den missouriske lære om udvælgelsen", 88. tl9 
jan. 1889. *Anna Marie Olson, 64 (t68), Anna 
Larsen, — . Mikkelsen, Amund. 

Ord. 1863. Norske synode, 1863—89—08. 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, Bergen, 25 mars 
1835, af Mikkel A. Bøthun og Guro (f. Klingen- 
berg), udv. 53, frekv. Concordia Coll., Ft. Wayne, 
61 — 62, Concordia Sem., St. Louis, 62 — 63 (C.T.), 
prest, Scandinavia, Wis., 63 — 74, Chicago, 111., 74 — 
88, Decorah, la., 89, bestyrer. Sioux Falls Luth. 
Normal, 89 — 08, Synodens østlige dist. v.formand, 
77 — 83, kirkeraadsmedlem, 77 — 85, foreningskom., 
05 — 12, forf. "Nogle af en prests erfaringer i en af 
de større byer", 94. *Ingeborg Pedersen, 64. 
IThompson, Peter (Sandve). 

Ord. 1863. Ellings synode, 1863—04. 

F. i Ferkingstad, Karmsund, Kristiansand, 28 
mars 1815, af Torger T. Sanve og Anna (f. Chri- 
stofferson), udv. 43, prest, Ossian, la., 63 — 69, 
Davvson, Minn., 69—04, ældste, Ellings synode, 95 
—98, formand for samme, 83—86, 95—97. 117 
mars 1913. *Guri Larson, 46 (1*03). 1903. 110 
1877. 

tHviSTENDAHL, CHRISTIAN MaTHIAS. 

Ord. .1864. Norske synode, 1864—81. 

F. i Holmestrand, N. Jarlsberg, Kristiania, 23 
juni 1838, af Hans H. og Bernhardine Christine 
(f. Lange), fik privatundervisning indtil 56, frekv. 
Kristiania univ., 56 (A.B.), 57 (A.M.), 58—62 
(C.T.), lærer. Tordenskjolds skole, Holmestrand, 
62 — 63, Nissens og Quams skoler, 63 — 64, udv. 64, 
prest, Muskego, Wis., 64 — 70, San Francisco, Cal.. 
70—75, Stoughton, Wis., 75—81, til Nor?e, 81, res. 
kapellan, Kristiania, 81 — 82, Strømsø, 82 — , sogne- 
prest. Drammen, 87 — 11. t7 jan. 1913. *Julie 
Amunda Olsen, 64 (t05). 

tJuuL, Ole. 

Oi-d. 1864. Norske synode, 1864 — 03. 

F. i V. Slidre, Valdres, Hamar, 10 sept. 1838, 
af Juul Olson og Betsy (f. — ), udv. 48, fik privat- 
undervisning af pastor J. A. Ottesen, frekv. Con- 
cordia Coll., St. Louis, 60 — 61, Concordia Sem., St. 
Louis, 61—64 (C.T.), prest, Dodgeville, Wis., 64— 
66, New York, N. Y., 66—76, Chicago (Vor Frel- 
sers mghd.). 111., 76—93, Brandon, Minn., 93—03, 
sjømands- og indremissionsprest, 66 — 76, Østlige di- 
strikts formand, 88 — 93, indremissionskom., 92 — 94, 
kirkeraadsmedlem, 88 — 93, forf. "Om daaben", 84, 
"Modern Woodmen", 95, "Guds forsyn", 98, "Erin- 
dringer", 02. til nov. 1903. *Gustava Maria 
Gruda, 66 (i 03). 

Næsse, John Johnsen (Næssa). 

Ord. 1864. Skand. AuRustana, 1864 — 70, Norske Augustana, 
70—90, Forenede kirke, 90—91. 

F. i Aardal, Ryfylke, Kristiansand, 24 feb. 1835, 
af John N. og Malene (f. — -), fisker, udv. 53, far- 
mer i Leland, 111., 53 — 56, Newburg, Minn., 56 — 
59, frekv. 111. State Univ., Springfield, 59—64 
(C.T.), prest, Clav Banks. Muskegon, Whitehall, 
Mich., .64—68, nær Eik Point (Brule osv.), S. D., 
68—82, Newburg, Minn., 82—91, bosat i Clear 
Lake, la., 91—98, Flandreau, S. D., 98—00, Sioux 
Falls, S. D., 00—13, Reeder, N. D., 13—. *Maria 
E. Hetland, 64. tToRGERsoN, Ole Enock. 

Ort!. 1864. Ellings synode, 1864 — 76, II anges synode, 76 — 

F. i Tromsø stift, Norge, omkring 1820, af — 
udv. 63, prest, Koshkonong, Wis., 6-1 — 72, Wisner 
Neb., 72—97, Santa Rosa, Cal., 97—99, Beresford 
S. D., 99—00, Santa Rosa. Cal., 00—01. t22 feb 
1901. *Anna Eriksen, 65 (t88), Rachcl Sundv, 90 ISS. v 
1877. II tGjERTSEN, Johan Peter. 

Ord.' 1865. Skand. Augustana, 1865 — 70, Konfeix-ntsen, 
70—71. 

F. i Eivindvik, Ytre Sogn, Bergen, 25 okt. 1803, 
af — , frekv. Bergens latinskole, udv. 64, prest, 
Racine, Wis., 65 — 68, Winneconne, Wis., 68 — 71, 
grundlægger af Zionsforeningen for Israel, 78, for- 
mand for samme, 78 — 83, redig. "Missionssange for 
Israel", 81. t26 feb. 1892. *Berthe Johanne Han- 
son, 42 (til). 
tHvEDiNG, Johan (Wheding). 

Ord. 1865. Skand. Augustana, 1865 — 66. 

F. i Hadsel, Vesteraalen, Tromsø, omkring 
1820, frekv. Tromsø sem. (seminarist), læste sprog 
i Kristiania, lærer i Hadsel, udv. 65, prest, Chicago, 
111., 65—66. tl2 okt. 1866. *Helmine Buchholdt, 
63. 1865. 
1877. ILarson, Tobias. 

Ord. 1865. Norske synode, 1865—03. 

F. i Røisland, Kvinesdal, Flekkefjord, 23 dec. 
1829, af Lars Tollaksen og Ingeborg (f. — ), lærer, 
Kvinesdal, 50, frekv. Kristiania univ., 49 — 51, udv. 
51, frekv. Plattville, Acad., Wis., 51 — 54, religions- 
og commonskolelærer, Wis., 51 — 56, Co. skolesupt., 
Racine, Wis., 56 — 58, lærer, Chicago, 58 — 61, frekv. 
Concordia Sem., St. Louis, 62 — 65 (C.T.), prest, 
Harmony, Minn., 65—87, Parkland, Wash., 93— 
03, bestyrer, indianermissionen, Wittenberg, 87 — 93. 
t27 april 1903. *Andrine Jacobsen, 56. 
tREQUE, Styrk Sjursen. 

Ord. 1865. Norske synode, 1865—1(1. 

F. i Voss, Bergen, 27 nov. 1836, af Sjur Styrk- 
sen R. og Anna (f. Pedersen), udv. 45, frekv. 
Madison, Wis., High School, 57—60. Wis. Univ., 
60—61, Concordia Sem., St. Louis, 62—65 (C.T.), 
prest, Roche a Cree, Wis., 65 — 71, Spring Grove, 
Minn., 71—10, la. distrikts v.formand, 93—02, 
church extension kom. formand, 02 — 10. 121 aug. 
1910. *Cecilia Anderson, 65 (?), — (ICO). 1877. 112 
tToRGERSON, TORGER AnDREAS. 

Ord. 1865. Norske synode, 1865—06. 

F. paa Nes jernverk, Holt, 0. Nedenes, Kri- 
stiansand, 26 jan. 1838, af Jens Jakob T. (f. 13 
dec. 1810, 121 juli 1911) og — , udv. 52, frekv. 
Concordia Coll., St. Louis, 58 — 61, Ft. Wayne, 
51 — 62 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 62 — 65 
{C.T.), prest. Lake Mills, la. (i 1902 betjentes 
hans første kald af 17 synodeprester), 65 — 06, la. 
distriktssekr., 76 — 89, v.formand, 89 — 94, formand, 
94 — 06, la. indremissionskom. 79 — 06, kirkeraads- 
medlem, 90 — 06, og sekr. t7 juni 1906. *Dina 
Anderson. 1 Helland, Kittel Kittelsen. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866—76. 

F. i — , Norge, 29 sept. 1822, af Ole H. og 
Anna (f. Larsen Skipperbak), fik privatundervis- 
ning, 52 — 57, frekv. Kristiania univ., 57 (A.B.), 
59 (A.M.), 60—65 (C.T.), udv. 66, prest, Wiota, 
Wis., 66 — 76, til Norge, 76, sogneprest, Nissedal, 
Øvre Telemarken, 77 — 84, Haaland, Jæderen, 84 — 
96. t3 dec. 1910. *Ovidia B. Clausen, 67. 1884. 
JuKAM, Ole Gundersen. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866—99. 

F. i S. Aurdal, Valdres, Hamar, 3 sept. 1834, 
af Gunder Julsen J. og Sigri (f. Olsen Bøhle), 
frekv. Lands lærerskole, 53 — 56, lærer, S. Aurdal, 
57—62, udv. 62, frekv. Luther Coll., 62—63, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 63 — 66 (C.T.), prest, Cala- 
mus, la., 66—74, Story City, la., 74 — 78, Roland, 
la., 78—80, Gibson, Manitowoc Co., Wis., 80—96, 
Sheboygan, Wis., 96 — 99, bosat i Minneapolis, 99 — . 
*Betsi R. Larsen, 67 (t04). 

tKROGNESs, Samson Madsen. 

Ord. 1866. Skand. AuRustana, 1866 — 70, Norske Aiigustana, 
70—90, Forenede kirke, 90—94. 

F. i Naustdal, Søndfjord, Bergen, 20 sept. 1830, 
af kirkesanger Mads Johannesen og Karoline (f. 
Alexandersen Krogness), frekv. Stords sem., 47 — 
49 (seminarist), lærer, Naustdal og Kinn, 49 — 57, 
H. Cappelens minde. Skien, 57, lærer, Kristiania 
bodsfængsel, 59 — 62, hos prof. Gisle Johnsen, 62, 
Ladegaardsøen, 62 — 66, frekv. Kristiania univ., 62 
— 65, udv. 66, prest. Queen Ann Prairie, 111., 66 — 
69, Chicago (Trefoldighed), 111., 66—69, (Bethle- 
1883. hem) 69—76, Beloit, la., 76—92, Strand, la., 92— 

94, Augustana synodens sekr., 70—74, 76—82, skoledirektør, 69— 70, 80—84, 
Israelsmissionskom., 84 — 92, grundla og redig. "Almucskoletidende", 61 — 66, 113 

redig. "Missionsvennen", 65, "Budbæreren", 65 — 66, "Den norske luther- 
aner", 67—69, "Ebenezer", 68—73, "Luthersk kirketidende", bind 1, 2, 5, 9, 
Augustanas aarsberetninger, 70 — 74, 76 — 82, referater fra Holden, 82, Gol, 
86, Willmar, 87, en lang liste af avisartikler i "Norsk kirketidende", "For 
fattig og rig", "Missionsblad for Israel", "Luth. ugeskrift", "Luth. kirke- 
tidende", "Postbudet", "Morgenbladet", "Aftenbladet", "Dagbladet", "Fæ- 
drelandet", "Fædrelandet og emigranten", "Skandinaven", osv. (tildels un- 
der et fingeret navn med overskrift "Hilsener fra det fjerne"), oversatte fra 
svensk Hagerups "Hellige martyrer", 75, O. Olssons "Hilsener fra det 
fjerne", 82, udga "Den kristelige husandagt", 54, "Missionspsalmer", 58, 
"Søndagen", 75, hadde samlet omkring 8,000 bøger og arbeidet paa en 
norsk-amerikansk luth. kirkehistorie, men mistet ved ildebrand i 79 baade 
bøger og ms. 126 nov. 1894. ^Johanna Cornelia Amundsen, 61 (184), 
Martha Egge, 94. 
1913. Magelssen, Kristian. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866—. 

F. i Aaf jorden. Fosen, Trondhjem, 27 april 
1839, af sogneprest Hans Gynther M. og Drude (f. 
Daae), fik privatundervisning, 51 — 54, frekv. Aren- 
dals middelskole og realskole, 54 — 60, huslærer, 60 
— 63, udv. 63, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 
63—66 (C.T.), prest, Nev^^ York, N. Y., 66, kapel- 
lan, Spring Prairie, Wis., 67, prest. St. Louis, Mo., 
68, Highland Prairie (fra 3 til 8 mghdr.). Minn., 
69 — , la. distrikts indremissionskom., 88 — 94. *Sara 
Stockfleth, 68. 
tNAESs, Olaus (Næss). 

Ord. 1866. Norske synode, 1866—87, Antimissouri, 87—90, 
Forenede kirke, 90—97. 

F. i Nidaros, Værdalen, S. Indherred, Trond- 
hjem, 18 dec. 1833, af — , missionær blandt lap- 
perne. Finmarken, 52 — 57, frekv. Tromsø sem., 57 
— 60 (seminarist), lærer, Lyngen, 60 — 64, udv. 64, 
frekv. Concordia Sem., St. Louis, 64 — 66 (C.T.), 
prest, Dodgeville, Boscobel og 6 andre mghdr., Wis., 
66—97. t27 juni 1897. *Anna D. Buck, 66 (t96). 1877. 
1910. QuAMMEN, Nils Aslakson. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866—12. 

F. i Eidfjord, Hardanger, Bergen, 13 mars 
1839, af Aslak E. Q. og Anne (f. Bolstad), udv. 
47, frekv. Madison, Wis., High School, 51—61, 
Luther Coll., 62 — 63, Concordia Sem., St. Louis, 
63 — 66 (C.T.), prest nær Farmington (Christiana 
og 7 andre mghdr.). Minn., 66—12, St. Olaf Coll. 
trustee, 76—88, Luther Coll. bygningskom., 88—89, 
Luther Sem. inspektør, 00 — 10, fik M.D. graden 
af Minn. State Board of Medical Examincrs, 93. 
*Margretha Bolstad, 66. 114 RuH, Martin Pedersen. 

Ord. 1S66. Skand. Augustana, 1866 — 70, Konferentsen, 70 — 
75, Norske synode, 75 — 04. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 1 aug. 
1841, af Peder R. og Anna (f. Jensen), frekv. 
Augustana Sem,, Chicago, Paxton, 61 — 66 (C.T.), 
prest, Springfield, la., 66 — 69, Alpena, Mich., 70— 
75, Sheboygan, Wis., 75 — 80, Lemonweir, Wis., 80 
— 96, grundlægger og indsamler, Stoughton alder- 
domshjem, 96 — 00, bestyrer for samme, 00 — 04, 
barmhjertighedsanstalter kom., — , forf, "Indlæg 
for oprettelsen af alderdomshjem", 95, redig. "Mis- 
sionsblad", 69—72. *Anna M. Monson, 67. 

Thorstensen, Knut. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866 — 88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 94. 

F. i Vinje, Øvre Telemarken vest, Kristiansand, 
6 sept. 1839, af Thorsten A. Sieren Ødegaarden og 
Thone (f. Knudson Ringhus), udv. 61, frekv. Lu- 
ther Coll., 62, Concordia Sem., St. Louis, 63 — 66 
(C.T.), prest, Menomonie (Fron og annekterede 
mghdr., Dunn, Buffalo, Chippewa Co.), Wis., 66 
— 74, Hanley Falls (Yellow Medicine mghd. osv.). 
Minn., IA — 94. *Aasne Aslakssen Svalestuen, 66. 

tWALDELAND, OlE. 

Ord. 1866. Norske synode, 1866 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90—95, —02. 

F. i Haa, Jæderen, Kristiansand, 31 mars 1829, 

af Lars W. og Kirsti (f. Olsen), lærer i Haa, 46 — 

50, frekv. Holt sem., 50 — 52 (seminarist), lærer i 

Haa, 52 — 57, i Kristiansand døvstummeskole, 57 — 

61, emissær for Londonner bibelselskab, 61, Norske 

missionsselskab, 62 — 66, udv. 66, prest, Blair, Wis., 

66—69, Clermont, la., 69—90, Blair, Wis., 90—95, 

emissær for Zionsforeningen for Israel, 95 — 02, 

forf. "Missionssalmer", 88, "Jøderne og missionen", 

^^^^- 96, "Israels fremtidsforjættelser", 98, "Israelsmis- 

sionen", 01, "Stamtavle over Holmboefamilien", 12, "Stamtavle over Walde- 

landsslegten og Grudefamilien", 12 (ved mrs. Caia W.). t31 mars 1903. 

*Martha E. Grude, 53 (174), Caia Holmboe, 75. 

Christensen, Emil Gustav Andreas. Ord. 1867. 

F. i Kristiania 
brand C. og Norske synode, 1867—89. 

Norge, 17 okt. 1838, af Gul- 
Karen ]VIarie (f. — ), udv. 48, fik 
undervisning af pastor J. A. Ottesen, 58 — 60, frekv. 
Concordia Sem., St. Louis, 65 — 67 (C.T.), prest, 
Gavville (12 mghdr.), S. D., 67—76, Upper Asto- 
ria, Ore., 76—79, Genesee, Ida., 79—83, Forest 
Citv (W. Prairie), la., 83—89. t23 nov. 1889. 
* Amalie Morbeck, 62. 1877. 15 
Dahl, Theodor Halvorson. 

Ord. 1867. Skand. Augustana, 1867 — 70, Konferentsen, 70 — - 
90, Forenede kirke, 90—03. — . 

F. i Baastad, ^Mellem Borgesyssel, Kristiania, 
2 april 1845, af Halvor Thoreson Smaadal og Anne 
f. Maastad), frekv. Gjertsens latinskole, Kristia- 
nia, 62 — 65, udv. 65, frekv. Augustana Sem., Pax- 
ton, 65 — 67 (C.T.), prest nær New London, 
Minn., 67 — 68, nær Litchfield (8 mghdr.), Minn., 
68—73, Green Bay (8 mghdr.), Wis., 73—81, 
Stoughton (5 — 2 mghdr.), Wis., 81 — 03, visitator, 
73—76, 90—94, Konferentsens sekr., 76—81, for- 
mand, 81 — 86, Forenede kirkes v.formand, 9-1 — 02, formand, 02 — , medlem 
af mange komiteer, saasom: ordinations, skole, missions, forenings, vold- 
gifts osv., forf. ''Lys fra katakomberne" (oversåt), 76, "Fred og strid", 94, 
fik ærestitelen D.D. af Augustana Coll., Rock Island, 05, blev udnævnt af 
Kong Haakon VII til ridder af Iste klasse, St. Olavs ordenen, 08, For- 
enede kirkes udsending til Norges 100-aarsjubilæum, 14. ^Rebekka Oline 
Gjertsen, 67. 1912. 
Dahl, Torger Hansen. Ord. 186; Xorske synode, li 1903. F. i Skabo, N. Fron, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 
21 juni 1843, af Hans Torgersen og Ane (f. Pe- 
dersen), udv. 55, frekv. Luther Coll., 62 — 65, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 65 — 67 (C.T.), prest. St. 
Paul og ^Minneapolis, 67, Blue Earth, ]\Iinn., 68 — 
80, Dell, Minn., 80—87, Jamestown, Kan., 87—89, 
Lincoln, Neb., 89—06, Monticello, Minn., 06—07, 
X, Minneapolis (St. Johannes mghd.), Minn., 07 — 
11, Bergen, McLeod Co., Minn., 11 — . *Mathia 
G. Teige, 67. 
t Eggen, Johannes Møller. 1877. Ord. 1867. Skand. Augustana, 1867 
90, Forenede kirke, -70, Konferentsen, 7U- 
90—06. F. i Trondhjem, Norge, 20 april 1841, af Lo- 
rentz E. og Else (f. Aløller), frekv. Tromsø 
sem., 60 — 62 (seminarist), grundlægger og hu- 
rer, Tryssil høiskole, 62 — 64, frekv. Kristiania 
univ., 6-4 — 66, udv. 66, frekv. Augustana Sem., 
Paxton, 66 — 67 (C.T.), prest, Racine, Wis.. 
67—72, Luther Vallev (nær Beloit), Wis.. 
72—83, Lyle, Minn., 83—06, lærer, Racine 
høiskole, 1 aar, sekr., Norske Augustana sy- 
node, 70, sekr., Konferentsen, v.formand, Kon- 
ferentsen, missionssekr., visitator, forf. "Skrøbclig- 

heds synd", "F^orloveisen", 89, "Kvindens forhold til mandcn", 89, "Missio- 

nens nødvendighed", "Tidernes tegn", "Pastoralpr.ædiken", "Kirkens synder". 

"Kirken er ikke Babel", "Et blik paa vor tid", 91. "130 april 1913. *Hcn- 

riette Rossov, 65 (t99). 
Geelmuyden, Sebastian Theodor. 

Ord. 1867. Norske synode, 1867—81. 

F. i Strandebarm, Hardanger, Bergen, 1837, 
af Fredrik G. og — , frekv. Bergens katedralskole, 
51—56 (A.B.), Kristiania univ., 57 (A.M.), 58— 
62 (C.T.), lærer, Moss realskole, 64—67, udv. 67, 
prest, Milwaukee, Wis., 67 — 81, til Norge, 81, sog- 
neprest, Indviken, Nordfjord, 82 — 93, Ness, Hal- 
lingdal, 93—06—?. * Valborg Smith, 68. 1906. 
tGjERTSEN, Melchior Falk. 

Ord. 1867. Skand. Augustana, 1867 — 70, Konferentsen, 70 — 90, 
Forenede kirke, 90— 93, Frikirken, 93—03, udenom, 03 — 11. 

F. i Amble, Kaupanger, Midtre Sogn, Bergen, 
19 feb. 1847, af Johan Peter G. og Berthe Johanne 
(f. Hanson), frekv. Bergens latiri^ole, 61^64, udv. 
64, frekv. Augustana Sem., Paxton, 66 — 68 (C.T.), 
prest, Leland, III., 68—72, Stoughton, Wis., 72—81, 
Minneapolis, Minn., 81 — 11, ordinationskom., 80, 
90, 91, forlagskom. formand, 81 — 90, Minneapolis 
skoledirektør, 95 — 00, 09 — 11, forf. "Syv prædikener 
over Den forlorne søn", "Harald Hegg, billeder fra 
prærien", 14, redig. "Sangbogen" (se Reimestad), "Lutheraneren", 82 — 84, 
"Vor tid", 05—07, bidragsyder, "Folkebladet", 91—01. t22 april 1913. 
*Sarah Mosey, 69. 1910. 
tHoMME, Even Johnson. 

Ord. 1867. Norske synode, 1867 — 89, Anliniissouri, 89 — 90, 
Forenede kirke, 90—03. 

F. i Moland, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 17 okt. 1843, af John H. og Kari (f. — ), 
udv. 54, frekv. Luther Coll., 62 — 64, Concordia 
Sem., St. Louis, bA — 67 (C.T.), prest, Winchester, 
Wis., 67—75, Sheboygan, 75—81, Wittenberg, Wis., 
81 — 03, grundla byen Wittenberg, Hommes barne- 
hjem, alderdomshjem, trykkeri, akademi (82 — 92), 
lærerseminar (87 — 90), og bestyrte samme, 82 — 03, 
udgav og redig. "For gammel og ung", 81 — 03, 
"Søndagsskolebladet", 87—03, "Sunday School Helper", 92—00, "Waisen- 
hus kalender", 85—03, "Christian Youth", 01—03. t22 juni 1903. *Inge- 
bors: Swenholt, 69. 1891. 117 redi( 58 (tlO) IOlsen, Johan. 

Ord. 1867. Skand. Augustana, 1867—70, Konferentsen, 70— 
90, Forenede kirke, 90—03. 

F. i Bindalen, S. Helgeland, Tromsø, 3 juli 
1834, af Ole Jacobsen og Anne (f. Hermansen), 
frekv. Tromsø sem., 52 — 54 (seminarist), lærer, 
Velfjorden, 54 — 57, Kaafjords verksskole, 57—59, 
frekv. Kristiania univ., 59 — 66 (A.B., A.M., 2 aar 
i teologi), udv. 66, lærer, Augustana Sem., Pax- 
ton, 66 — 67, prest, Neenah, Wis., 67, Ft. Howard, 
Wis., 67—73, St. Ansgar, la., 73—03, Konferent- 
sens v.formand, 70 — 72, formand for samme, 72 — 
81, visitator, 90 — ?, forf. "Sange og digte", 06, 
Lutheraneren", 83—84. t5 sept. 1911. *Rakel Johanne Rødli, 
1904. 
1890. tWALD, Tobias Wilhelm Hanson. 

Ord. 1867. Skand. Augustana, 1867 — 70, Konferentsen, 70 — 
90, Forenede kirke, 90—99. 

F. i Sørum, Nedre Romerike, Kristiania, 18 
april 1830, af Hans Torsteinsen og Anna (f. Pe- 
dersen), udeksamineret fra Akershus officerskole, 
52, frekv. Asker sem., 52 — 54 (seminarist), besty- 
rer, Abildsø høiere almueskole, 54 — 66, udv. 66, 
frekv. Augustana Sem., Paxton, 66 — 67 (C.T.), 
prest, Manistee, Mich., 67—70, Whitehall, Mich., 
70—78, Winchester, Wis., 78—86, Marinette, Wis., 
86—89, Menominee, Mich., 89—99, sygelig og 
blind, hos datteren, mrs. dr. T. A. Lid, 99 — 13, 
kredsformand og visitator. t6 dec. 1913. *Anoline 
Finstad, 60 (195). 
1877. tWULFSBERG, FrANTS EiNAR. 

Ord. 1867. Norske synode, 1867—89—05. 

F. i Drammen, Kristiania, 21 dec. 1841, af bog- 
trykker Jacob W. og Sina (f. Seeberg), frekv. 
Drammens latinskole, 51 — 57, i bogtrykkerlære, 57 
— 62, udv. 62, bogtrykker, Madison, Wis., 62 — 65, 
frekv. Concordia Sem., St. Louis, 65 — 67 (C.T.), 
prest, Albert Lea, Minn., 67 — 83, Ridgeway, la., 
83 — 89, bestyrer, Lutheran Pub. House, Decorah, 
89 — 05, forlagskom. formand, 69 — 05, la. distrikts 
v.formand, 86 — 90, redig. "Prædikener over kirke- 
aarets evangelier", 88, "Husandagtsbog", 93, "Mis- 
sionslæsning", 90—96. t31 okt. 1906. *Christiane 
Didrikke Hoff, 68. 118 
1890. 
t Bergh, Ole Anderson. 

Ord. 1868. Ellings synode, 1868'— 76, Hauges synode, 
76—86, —97. 

F. i Edsberg, Skiptvet, Øvre Borgesyssel, Kri- 
stiania, 1 feb. 1819, af Anders Olson og Anne (f. 
Peterson), frekv. Edsberg almueskole, gaardbru- 
ger, forretningsmand, Kristiania, Eidsvold, lærer, 
Ømark, 41 — 51, lægprædikant, 39 — 68, udv. 60, 
farmer og lærer i Goodhue Co., Minn., 60 — 68, 
prest, Kasson, Faribault og Webster, Minn., 68: — 
86, pastor emeritus, 86 — 97, (sygelig, 97 — 07), ud- 
gav "Domsbasunen", Speners "Aandelige preste- 
dømme", medredaktør, "Budbæreren", 68 — 73. 128 
nov. 1907. *Sidsil J. Kasa, 46 (t55), Anne G. 
Røgholt, 57 (t03). 

Hovde, Brynjolf. 

Ord. 1868. Norske synode, 1868—02, 12. 

F. i Voss, Bergen, 14 nov. 1839, af Kolbein Joh. 
H. og Sigvord W. (f. Berge), frekv. Vossevangens 
lærersem., 55 — 56, udv. 57, frekv. Madison, Wis., 
High School, 58—59, Luther Coll., 61—62, Con- 
cordia Coll., Ft. Wayne, 62 — 65, Concordia Sem., 
St. Louis, 65 — 68 (C.T.), prest. Spring Prairie, 
Wis., 68 — 71, Lemonweir, Wis., 71 — 75, Kilbourn 
City, Wis., 75—78, Trempealeau Valley, Wis., 78— 
93, indianermissionær og bestvrer for indianersko- 
len, Wittenberg, Wis., 93—02, Neenah, Wis., 12 
(sygelig, Neenah, Wis., 02—). ^Elizabeth Mohn, 68. 

Jacobson, Johan Chr. 

Ord. 1868. Skand. Augustana, 1868 — 70, Konferentsen, 70— 
90, Forenede kirke, 90—11.- 

F. i Molde, Ytre Romsdal, Trondhjem, 31 jan. 
1841, af Christian J. og Johanna Benedikte (f. Dyr- 
nes), frekv. Molde middel- og latinskole, 53 — 59, tog 
lærereksamen, 61, lærer, Tananger, 61 — 63, frekv. 
Stavanger missionsskole, 63 — 68 (C.T.), udv. 68, 
prest, Whitehall, Mich., 68—70, Duluth og St. 
Paul, Minn., 70—72, Neenah, Wis., 72—78, Volga, 
S. D., 78—81, Westbrook, Minn., 81—11, visitator, 
90—94. *Marie Selvig, 72. 

t Lysnes, David. 

Ord. 1868. Skand. Augustana, 1868 — 70, Norske Augustana, 
70—90. 

F. i Kvelde, Larvik, Kristiania, 31 juli 1832, af 
Ole Larsson og Lina (f. Davidson), frekv. Asker 
sem., 59 — 61 (seminarist), Kristiania univ., 64 — 68, 
lærer, Fledrum, 51 — 59, Solum, 61 — 64, Kristiania, 
64—68, udv. 68, prest, Pontiac, III., 68—70, De- 
corah, la., 70—78, Marshall, Wis., 78—81, Eik 
Point, S. D., 82 — 90, professor i teologi og bestyrer, 
Augustana Sem., Decorah, la., 74 — 76, Marshall, 
wis., 76—81, Beloit, la., 81—90, Augustana svno- 
^^^5- dens sekr., 74—76, 85—86, redig. "Brudstykker af 

Scrivers sjæleskat", 74. fil aug. 1890. ^Maren Andrea Hyret, 67 (t68), 

Maren Joncttc Na^ss, 71. 1872. 
119 
1877. 
1887. 
1910. i Moses, John Chr. Tordenskjold. 

•Ord. 1868. Norske synode, 1868—03. 

F. i Fredriksstad, Nedre Borgesyssel, Kristiania, 
27 -mai 1840, af Karl Jakob Lund M. og Anne 
Marie (f. Bergsø), sjømand 54 — 59, styrmands- 
eksamen 59, frekv. Nissens latin- og realskole, 59 — 
64, udv. 65, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 65 — 
68 (C.T.), prest, Norway Lake, 68—69, Saude, 
la., 69 — 91, vikar, Huxlev, Sortiber, la., Seattle, 
Wash., Gallender, La., Walcott, N. D., 91—03. 
t24 juni 1912. 

tPAULsoN, Ole. 

Ord. 1868. Skand. Augustana, 1868 — 70, Konferentsen, 70— 
90, Forenede kirke, 90 — 93, Frikirken, 93 — 07. 

F. i Grue, Solc^r, Hamar, 26 april 1832, af Paul 
Olsen og Anna (f. Nilsen), udv. 50, frekv. Augu- 
stana Coll., Chicago, 61 — 63, soldat. Co. H., 9de 
Minn. Reg., 63^65 (avanc. kaptein), frekv. Augu- 
stana Sem., 65 — 68 (C.T.), prest, Minneapolis 
(Trefoldighed mghd.). Minn., 68—74, Willmar, 
Minn., 74—85, BlanchardviUe, Wis., 85—05, Fargo, 
N.. D., 05—07, lærer. St. Ansgar Acad., 68—69, 
Augsburg Sem. trustee, 72 — 07, Konferentsens v.for- 
mand, 77—87, bidragsvder til "Folkebladet", 79— 
05, forf. "Erindringer", 07. t20 april 1907. *Inger 
Løberg, 58. tSETHER, Hans Eriksen. 

Ord. 1868. Ellings synode, 1868—76, Hauges synode, 76—92. 

F. i Eidskogen, Odalen, Hamar, 24 sept. 1836, 
af Erik Hermansen og Christine (f. — ), udv. 67, 
prest, Jackson, Minn., Blue Earth, Minn., 68 — 92. 
tl3 dec. 1892. *Kjersti Akselsen, 61. Weenaas, August. 

Ord. 1864. Skand. Augustana, 1868 — 70, Konferentsen, 70 — 
76, Hauges synode, 82—85. 

F. i Kristiania, Norge, 2 sept. 1835, af Hans 
Jørgen Halvorsea W. og Inger Kristine (f. — ), 
nrivat dimitteret, 53, frekv. Kristiania univ., 53 — 60 
(A.M., C.T.), andenlærer, Aalesund borgerskole, 
61 — 64, prest (Norges statskirke), stiftskapellan, 
Tromsø, 64 — 66, sogneprest, Loppen, 66 — 68, til 
Amerika, 68, prof. i teologi, Augustana Sem., Pax- 
ton, 68—69, bestyrer, Augsburg Sem., Marshall, 
69—72, Minneapolis, 72—76, til Norge, 76, sogne- 
prest, Bø, 76—79, provst, Vesteraalen, 79, sogne- 
til Amerika, 82, bestyrer. Hauges Sem., 82—85, til prest, Tinn, 79 — 82, -- , , . , x- , , oo oo 

Norge, 85, sogneprest, Grong, 85—88, provst. Indre Namdalen, 8«— «V, 120 

sogneprest, Volden, 89 — 94, provst, S. Søndmøre, 94 — 95, sogneprest, Nes, 
Romerike, 95 — , forf. "Wisconsinismen", 75, "Afskedsord", 85, "Minde- 
blade", 90, redig. "Lutheraneren", 70—76. *Valborg W. Iversen, 62 (t73), 
Marie O. Iversen, 75. 

tYLvisAKER, Niels Thorbjørnsen. 

Orld. 1868. Norske synode, 1868—77. 

F. i Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 11 feb. 1832, 
af gaardmand Thorbjørn Nielsen Y. og Sigrid O. 
(f. Stedje), lærer, Sogndal, 50 — 61, fik privatunder- 
visning af sogneprest Olsen, emissær for Bergens 
afholdsselskab, 55 — 59, for kirkedept. afholdsagent, 
59 — 61), for Norske missionsselskab, 61 — 63, for 
Trondhjems missionsselskab, 61 — 68, udv. 68, prest. 
Red Wing, Minn., 68—75, Zumbrota, 68—77, Min- 
neapolis, 69 — 72, forf. "Evangeliets væsen og virk- 
ning", 71, "Sex prædikener", 76, "Om absolutionen", 
76. tl6 april 1877. ^Kirstine Ørbeck Hundere, 57. 

tBERGH, Johannes Ellefsen. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—05. 

F. i Voss, Bergen, 5 mai 1842, af Ellef Størksen 
B. og Guri (f. Nilsen), udv. 57, frekv. Luther 
Coll., 61 — 66 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
66—69 (C.T.), prest, Muskegon, Mich., 69—71, 
Hawk Creek, Renville Co., Minn., 72 — 79, Sacred 
Heart, Minn., 80—05. t21 aug. 1905. *Bolette 
Marie Stub, 72. 
1875. 
1877. 
tCARLSON, FrEDRICK HeRMAN. 

Ord. 1869. Ellings synode, 1869—76, Hauges synode, 76—92. 

F. i Stockholm, Sverige, 24 mai 1834, af Carl 
C. og Lovisa Charlotta (f. Warenberg), frekv. 
Stockholms hogskola, udv. 68, prest, Ossian, la., 
69—80, Minneapolis, Minn., 80—84, Volin, S. D., 
84—92. t3 juli 1892. *Margretha Chatrine Berg, 
56. 1884. 
1913. Green, Lars Engebretsen. 

Ord. 1869. Skand. Augustana, 1869—70, Norske Augustana, 

70—73, Norske synode, 72> — 87, Antimissouri, 87 — 90, 

Forenede kirke. 90—12. 

F. i Nes, Øvre Romerike, Kristiania, 20 april 
1841, af Engebret Olsen Grinkelsrud og Barbra (f. 
Nilson Svangerud), udv. 66, frekv. Augustana Sem., 
Paxton, 66 — 69 (C.T.), Concordia Sem., St. Louis, 
73, prest, Forest City, la., 69—73, Madelia, Minn., 
73—09, Lake Hanska, Minn., 73—99, 10—12, visi- 
tator, 93 — 96, kredsformand, 02 — 12. *Jennie Jen- 
sen, 69. 121 
1882. tJuvE, Tarje Olsen. Ord. 1869. Norske synode, 1869—81, udenom, 83—95, 
Forenede kirke, 97 — 98. 

F. i Vinje, Øvre Telemarken, vest, Kristians- 
sand, 23 okt. 1840, af Ole Herjusen og Helga (f. 
Olsen), udv. 52, frekv. Madison, Wis., High 
School, 59—62, Wis. Univ., 62—63, Luther Coll., 
63 — 66 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 66 — 69 
(C.T.), prest. Rising Sun (West Prairie mghd. 
osv.), Wis., 69—81, Barron, Wis., 83—95, Frank- 
fort. Tenn., 97 — 98, farmer, Lancing, Tenn., 95 — 
13, la. og Wis. commonskolelærer, flere terminer, 
bestyrer, Wartburg, Tenn., High School, 95 — 96, 
Wis. legislaturmedlem, 81—82. t4 dec. 1913. *Ingeborg Olsen Sætre, 71. 
1883. tKASA, Ole Johannesen. 

Ord. 1869. Ellings synode, 1869 — 76, Hauges synode, 76—90. 

F. i Aremark, Mellem Borgesyssel, Kristiania, 
4 nov. 1821, af Johannes K. og Kristine (f. Bryn- 
jildsen), soldat i Danmark, 48, lægprædikant i 
Norge og Sverige, udv. 68, prest, Douglas og 
Ottertail Co., Minn., 69 — 93, farmer, Wheaton, 
Minn. (Se "Budbæreren", 1905, nr. 11—16.) t7 
sept. 1904. *Karen Hansen Rustad, 54. t Magnus, Morten Henrik. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—75. 

F. i Bergen, Norge, 7 juli 1833, af Henrich 
Andreas M. og Lorentze (f. Meldahl), frekv. en 
privatskole i Bergen, 49 — 56, Kristiania univ., 56 
(A.B.), udv. 68, prest, Arendal, Fillmore Co., 
Minn., 69 — 75, til Italien, 76, prest for syge skan- 
dinaver og finner i havnebyen Ajaccio, Corsica, 76 
— 80, var i Frankrig, Tyskland og Danmark, 81 — 
82, lærer ved Hambros skole, 83 — 03. fhos sin 
søn, dr. Wilhelm Magnus, i Kristiania 13 okt. 1903. 
*Petra Anette Oldervik Kjeldsberg, 68 (t06). 
tMARKHUs, Lars Johnson. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—85. 

F. paa Markhus, Skaanevik, S. Søndhordland, 
Bergen, 17 juli 1842, af Øvjen Johannesen M. og 
Jer eller Gjerd (f. Olsen Dyve), udv. 49, frekv. en 
norsk-engelsk skole i Chicago, 56, Newark, 111., 
Acad., — , Luther Coll., 62—66 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 66 — 69 (C.T.), prest, Norway 
Lake (og mange andre mghdr.), Minn., 69 — 85, 
Willmar Sem. trustee, 82—85. 119 dec. 1885. 
*Ingerid Egge, 71. 1880. 122 
1913. Normann, Olaus "Augustus". 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—. 

F. i Jefferson Prairie, Wis., 25 jan. 1845, af 
Alexander N. og Anna (f. Olsen), frekv. Madi- 
son, Wis., High School, 59—60, Luther Coll., 
61 — 66 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 66 — 69 
(C.T.), prest. St. Paul, Minn., 69—73, Sioux 
City, la., 73—79, Ashby, Minn., 79—, Minn. di- 
strikts prestekonferentses formand, 93 — . *Britha 
S. Holum, 70 (t89), enkefru Anna Dorthea Koe- 
fod, 96. tOLSEN, Anders Christian. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—06. 

F. i Bjellaanes, Mo (n. Rånen), Indre Helge- 
land, Tromsø, 27 mai 1836, af Ole Pedersen og 
Milda (f. Nilsen), frekv. Tromsø sem., 57 — 60 
(seminarist), lærer i flere skoler, samt Nissens 
latinskole, 60 — 65, frekv. Heltbergs skole og Kri- 
stiania univ., 60 — 65, udv. 66, frekv. Concordia 
Sem., St. Louis, 66 — 68 (C.T.), prest, Pontiac, 111., 
med 18 annekser: Mud Creek, Dwight, Mazon, 
Grand Prairie, Clifton, Rowe, Gardner, Brace- 
ville, Coal City, Pilot Center, Chebause, Milks 
Grove, Kankakee, Momense, Lake Village, Fowler, 

Springfield, 111., og Webster Groves, Mo., 68—73, Herscher, 111., 73—06. 

t3 feb. 1906. *Anna Risetter, 70 (t04). 
1899. 
tREQUE, Peder Sjursen. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—79. 

F. i Voss, Bergen, 15 juli 1842, af Sjur Styrk- 
sen R. og Anna (f. Pedersen), udv. 45, frekv. Lu- 
ther Coll., 65 — 67, Concordia Sem., St. Louis, 67 — 
69 (C.T.), prest, Gilchrist, Pope Co., Minn., 69— 
79. t4 okt. 1879. *Sarah Larsen, 70. Sauer, Ole Ambrosen. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—86, 99—12. 

F. i Hitterdal, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
2 mars 1844, af Ambrose Gjermundsen og Ragn- 
hild (f. Johnson), frekv. Gjertsens latinskole, 62 — 
66, Kristiania univ., 66 (A.B.), udv. 66, frekv. Con- 
cordia Sem., 66 — 69 (C.T.), prest, Cambridge, la., 
69—72, Ft. Dodge, la., 72—77, Thor, la., 77—86 
(sygelig, 87—99), Glenville, Minn., 99—12. *Mar- 
irit Krohn. 1877. 123 
1905. SVENNUNGSEN, StENER. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869 — 10. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
16 feb. 1843, af John S. og Tarand (f. Olsen), 
udv. 48, frekv. Luther Coll, 64 — 66, Concordia 
Sem., St. Louis, 66 — 69 (C.T.), prest, French 
Creek, Wis., 69—74, Winona, Minn., 74—76, In- 
dianapolis, Ind., 76 — 78, nær Rothsay, Minn., 78 — 
83, nær Petersburg, N. D., 83—92, Prairie Farm, 
Wis., 92—95, Lakota, N. D., 96—98 (sygelig, læ- 
rer, Lakota, 99, Aaberg Acad., 00, vikar, farmer, 
01—03), prest, Palermo, N. D., 04—07, Niobrara, 
x\eb., 09—10, emeritus, Toronto, S. D., 10—. *Di- 
vert Frich, 70. 
1913. 
1885. Thorsen, Jørgen Andreas. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—. 

F. i Drangedal, Bamle, Kristiansand, 12 sept. 
1838, af Thor Knudsen Aakre og Mariken (f. Ste- 
nersen), frekv. Solums lærerskole. Asker sem., 60 — 
62 (seminarist), lærer, Arendal i S. Jarlsberg, 62 — 
63, Kragerø, 63 — 64, Kristiania, 64- — 67, udv. 67, 
frekv. Concordia Sem., St. Louis, 67 — 69 (C.T.), 
prest Rock Dell (0. og V. St. Olaf og andre 
mghdr.), Olmstead, Dodge og Steele Cos., Minn., 
69—, Minn. distrikts v.formand, 77—84, 89—98, 
Church Extension kom., 96 — 12, visitator. *Bern- 
hardine Haugan, 69 (184), Agnes Børresen, 85. 

tToRGERsoN, John Z. 

Ord. 1869. Ellings synode, 1869—76, lulenom. 76—95. 

F. i Bergen, Norge, 1 mars 1841, af — , frekv. 
Neenah, Wis., High School, Lawrence Univ., 60 — 
63, 111. State Univ., 63—65 (C.T.), Chicago Univ., 
65 — 67, kolportør, Chicago Bible Society, 67 — 69 
(besøgte "15,000" hjem), prest, Chicago, 111., 69— 
05 (egteviet "15,000" par), bestyrer, Ellings Sem.. 
70—71. *Trina — , 69. Wiese, Markus Fredrik. 

Ord. 1869. Norske synode, 1869—. 

F. i Gjedesby, Falster, Danmark, 11 mai 1842, af Marx W. og Anna 
(f. Ladehof), fik privatundervisning, frekv. Jellinge sem., 61 — 62, udv. 63, 
frekv. Concordia Sem., St. Louis, 66 — 69 (C.T.), prest, Indianapolis, Ind., 
69 — 70, Muskego, Wis., 70 — 73, Chicago (St. Johannes danske mghd.), 
111., 73—74, Huxley, la., 74—90, Decorah, la., 90—92, Deerfield (V. Kosh- 
konong mghd.), Wis., 92 — , forf. "Lidt salmehistorie", 79, "Nogle tanker 
til eftertanke", 83, "Paa vandringen til det evige hjem" (salmehistorie), 
86, "Kristelig kalender", 91, "M. K. Keyman og hans psaime", 93, "Kirke- 
sangen som samfundssag", 96, "Luthers barnesang", 08, "Udtog af Piepers 
'Zur Einigung' " (oversåt), 13, redig. "Synodens Salmebog", 02 — 03, artikler 
i "Kirketidende" og "Theol, tidsskrift". *Cecilie Olsen, 65, 124 
1881. 1886. WiKRE, Nils Eliasen. 

Ord. 1869. Skand. Augustana, 1869—70, Konferentsen, 70— 
90, Forenede kirke, 90—08. 

F. i Skudenes, Karmsund, Kristiansand, 8 dec. 
1842, af Elias Eliasen W. og Karine (f. Jakobsen),, 
frekv. Kopervik lærerskole, 62 — 63, udv. 66, frekv. 
Augustana Sem., Paxton, 67 — 69 (C.T.), prest, 
Christiania, Minn., 69 — 82, Running Valley, Wis., 
82—94, Maplebay, Minn., 94—02, Colfax, Wis., 
02—08, visitator, 78—80, 82—86, 97—02. *Berthe 
Serine Hage, 65 (t89), Agnethe Roseth, 90. 
tAASERøD, Andreas P. 

Ord. 1870. Ellings synode, 1870—72, Konferentsen, 72—86. 

F. i — , Norge, — dec. 1823, af — , og — , frekv. 
Tromsø sem., — (seminarist), udv. 55, lærer, 
Wiota, Wis., 55 — 63, frekv. Concordia Sem., St. 
Louis, 63 — 64, bestyrer. Hauges Sem., Koshkonong, 
Wis., 65—67, prest, 70—72, Badger, la., 72—86, 
Pierre, S. D., 88 — ?, musiklærer, Portland, Ore. 
T24 jan. 1907. *01eanne Hendrikson, — . tANDERSON, John J. 

Ikke ord. Norske Augustana, 1870 — 76. 

Frekv. Beloit Coll., 60—62, 64—69 (A.B., A.M.), lærer og bestyrer, 
Augustana Coll, Marshall, 70—76, Monona Acad., 77—80, Rushford, 
Minn., High School. tl896. * 
t Berge, Nils Bryngelsen. 

Ord. 1870. Norske synode, 1870-83. 

F. i Voss, Bergen, 1842, af Bryngel Johannesen 
Hovde og Mari (f. Gulliksen Sæve), udv. 57, 
frekv. Luther Coll., 62 — 63, 67 — 68, Concordia 
Sem., St. Louis, 68 — 70 (C.T.), prest, Scandinavia, 
Wis., 70—71, Amherst Jet. (New Hope mghd.), 
Wis., 71—83. t7 mai 1883. *I. Kitil, 71. 1876. 125 Brun, Nils Christian (Nilsen). 

Ord. 1870. Konferentsen, 1870 — 90, Forenede kirke, 90 — . 

F. paa Valle, Bodø, S. Salten, Tromsø, 20 feb. 
1846, af Didrik Nilsen og Karen S. M. (f. Brun), 
udv. 61, frekv. Augustana Coll., Paxton, 64 — 69, 
Augsburg Sem., IVIarshall, 69 — 70 (C.T.), lærer i 
sprog, Marshall, 69 — 70, pr es f , Everest (Øvre 
Wolf), Kans., 70—74, nær Litchfield, Minn., 75— 
77, Chicago (Bethlehem), III, 77—90 (Bethel), 
90—93, Lake Mills, la., 93—13, Delavan, Minn., 
13 — , traktatkom., 92 — 93, Augsburg Sem. trustee, 
96 — 99, foreningskom., 12 — , medredaktør, "Lu- 
thersk børneblad", 79—89, "Vort land", "Ugeblad 
for kirken og hjemmet", "Vort blad", alle i Chicago, 
83 — 90, redaktør, "Samfundet", 93 — 95, forf. "Thoughts and Truths on 
Liturg}^" (i "United Lutheran"), 12, Vogts "Bible History" (oversåt), 
"Forenede kirkes iubilæumsskrift", 15. *Ellen S. Running, 69 (t80), Lu- 
inda B. Bryan, 82 (t89), Aasta J. Kolderup, 93 (+01), Gurine O. Gran- 
docken, 10. 
1877. 
1882, tBuLL, Rasmus Rosing. 

Ord. 1870. Konferentsen, 1870 — 71, Norske synode, 78—85. 

F. i Arendal, Kristiansand, 13 april 1840, af 
provst August Theodor B. og Theodora Regine 
Dorothea (f. Madsen), frekv. Kristiania univ., 60 
(A.B.), 61 (A.M.), 62—68 (C.T.), udv. 69, prest. 
la. og Wis., 70—71, i Norge, 71—78, Portland, 
Ore., 81—83, Estherville, la., 85, til Norge, 85, 
residerende kapellan, Vestby, 85, sogneprest, Næs- 
odden og Hornindal 86, stiftskapellan, Bergen, 87 
—93. tl6 feb. 1912. *Thea Helmine Ander- 
sen, 74. 
IErdahl, Gullik Mikkelsen. 

Ord. 1870. Norske synode, 1870—. 

F. i Eidsfjord, Hardanger, Bergen, 5 okt. 1840, 
af Mikkel Gulliksen E. og Torbjør (f. Nicolais- 
sen), udv. 47, frekv. Madison, Wis., High School, 
61, Luther Coll., 62—66 (A.B.), Concordia Sem., 
St. Louis, 66—69 (C.T.), Mich. Univ., 69, prest, 
Gearv Citv (4 mghdr.), Doniphan Co., Kans., 70 — 
71, Omaha (10 mghdr.), Neb., 70—75, Barret 
(5—3 mghdr.). Minn., 75—14. t25 mars 1914. 
*Anna Normann, 70 (tl3). 1877. 126 
1877. tGjELDAKER, BOTOLF BoTOLFSEN. 

Old. 1870. KonftM-entsen, 1870—76, 78—82. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 1837, af Botolf 
G. og — , frekv. Asker sem., 57 — 59 (seminarist), 
Kristiania univ., 64—69 (A.B., A.M., C.T.), al- 
mueskolelærer, Kristiania, 59 — 65, lærer ved Aars 
og Voss latinskole, 66 — 69, udv. 70, prest, Silver 
Lake, la., 70 — 76, teologisk professor, Augsburg 
Sem., 77—78, prest, Lyle, Minn., 78—82, til Norge, 
82, sogneprest, Hol, 85, missionskom., 76 — 79, med- 
redaktør, "Lutheraneren", 76—78. t25 okt. 1885. 
*Kirsten Holst, 70. 
tHATTREM, Thor Hansen. 

Ord. 1870. Norske synode, 1870—73. 

F. i Vaage, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 20 juli 
1830, af Hans Hansen H. og Ragnhild (f. Thor- 
sen), drev handels- og kommissionsforretning i Kri- 
stiania, udv. 69, frekv. Luther Coll., 70, prest. Lake 
Hanska, Minn., 70—73. flO jan. 1873. ^Enkefru 
Marie Skjolden, 58 ? (f i Kina, hvor datteren 
Ragnild er missionær). 1869. 
Helsem, Carl Johan. 

Ord. 1870. Konferentsen, 1870—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Stranden, 0. Søndmøre, Bergen, 7 okt. 
1841, af Rasmus L H. og Anne P. (f. Ringstad), 
frekv. Volden lærerskole, 64 — 65, Stords sem., 66 — 
67, lærer i Hauges gutteinstitut, Bergen, 67 — 68, 
udv. 68, frekv. Augsburg Sem., 69—70 (C.T.), 
prest. Running Vallev, Wis., 70 — 75, Chippewa 
Falls, Wis., 75—80, Strum, Wis., 78—, visitator, 
87—93, 96—99, 11—, bidragsyder til "Lutherane- 
ren". *Christofine C. Meyer, 68. 1881. tHøiLAND, Jens Aadnesen. 

Ord. 1870. Hauges synode, 1870—1910. 

F. i Sandnes, J.æderen, Kristiansand, 4 aug. 1831, udv. 57, lægpr;udikant, 
Minn., Wis. og Iowa, 58 — 70, prest, Jewell (og andre mghdr.), Kans., 
70—89, Hamlinc, Texas, 90—10. flO april 1910. *01ivc Høiland, 57. 
127 tjAcoBSEN, Jacob Daniel. 

Ord. 1870. Norske synode, 1870—72. 

F. i Gjerpen, Skien, Kristiansand, 16 juli 1842, 
af Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine (f. 
Olson), udv. 43, frekv. Concordia Coll., -St, Louis, 
58—61, Luther Coll, 64—65, Concordia Coll, Ft. 
Wavne, 65 — 67 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
67—70 (C.T.), prest, Koshkonong, Wis., 70—72, 
lærer i græsk osv., Luther Coll., 63, 72 — 81. fl 
april 1881. *Guro Ingebrigtsen, 71. 1876. 
Jensen, Erik. Ord. 1870. Norske synode, 1870—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 93. 

F. paa Odden, Osen, S. Østerdalen, Hamar, 17 
jan. 1841, af Jens Eriksen Brevig og Thea (f. Tol- 
lefsen), frekv. Asker sem., 59 — 61 (seminarist), 
huslærer, 61 — 65, lærer, Kongsvingers borgerskole, 
65 — 67, udv. 67, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 
67 — 70 (C.T.), prest, Mound Springs (Trempea- 
leau Valley mghd. osv., 12 mghdr.), Wis., 70^73, 
i Norge, 73 — 74, prest, Jefferson Prairie, Wis., 74 
— 82, Coon Valley, Wis., 82 — 93, har vikarieret i 
holdt foredrag om katolikerne og opdragelsen, forf. 
"Klage", 97, "Foreningssagen og dr. F. A. Schmidt", 01, "Hvad lærer dr. F. 
A. Schmidt?", 03, "Jesuiterne", 06, "Levnet og oplevelser", 14, redig. "Koral- 
bog", 80, "Sangbog for bern og ungdom", 78, "Børneharpen", I — IV, 83 — 94. 
"Sange til børneharpen", 90, "Scandinavian Songs", 86, "Sangbog for søn- 
dagsskolen", 94, "Religiøse korsange", 94, "Klokketoner", 96, "Sangbog for 
kirkekor", 96, "De unges sangbog", 00, "Gustav Adolf og trediveaarskri- 
gen", O: 1877. 

Den forenede kirke Petronelle Olsen Brevig, 70. 
tOLSON, Ole (Tuve, O. O.). 

Ord. 1870. Konfcrentsen, 1870—90, Forenede kirke, 90—95. 

F. i Slidre, Valdres, Hamar, 29 aug. 1833, af Ole 
Tuve og — , udv. 55, frekv. St. Ansgar Sem., East 
Union, Minn., 64 — 66, Augustana Sem., Paxton, 
66—69 (C.T.), bibelkolportør, 69—70, prest, An- 
derson, Burnett Co., Wis., 70 — 76, Artichokc, 
Minn., 76—81, Morris, Minn., 81—86, Dalton, 
Minn., 86 — 91, Clarissa og Eagle Bend, Minn., 
91—95. iiO april 1896. *Maria Olson, 58. 1886. 128 
t Rustad, Lars Olson. 

Ord. 1870. Ellings synode, 1870—76, Hauges synode, 76—78. 

F. i Lom, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 2 april 
1818, af Ole Olson og Thora (f. Bransar), jord- 
bruger og lægprædikant fra Blakjer til Finmarken, 
udv. 69, prest, Norway Lake (Nannestad, Hawk 
Creek, Sank Center, Moors Prairie, Eagle Lake), 
Minn., 70—78. fl jan. 1878. *Karen Husebye, 
46 (t50), Marie Arak, 54 (194). tVETLESEN, Torjus, 

Ord. 1870. Norske synode, 1870—86. 

F. paa Rollevstad, Kviteseid, Øvre Telemarken 
vest, Kristiansand, 1842, af Vetle Torjussen og 
Karen (f. Frantsen), udv. 44, frekv. Luther Coll., 
64—67, Concordia Sem., St. Louis, 68—70 (C.T.), 
prest, Aastad, Ottertail Co., Minn., 70—86. t27 
juni 1886. *Ingeborg Normann, 71 (t85). Wright, Andreas. 

Ord. 1870. Norske Augustana, 1870—90, Forenede kirke, 
90—10. 

F. i Nærø, Ytre Namdalen, Trondhjem, 13 sept. 

1835, af Ole EUefsen og Ingeborg Anna (f. Roseg), 

udv. 60, skrædder, farmer, 60 — 70, prest, Coon 

Prairie, Wis., 70—71, Rushford, Minn., 71—01, 

Highland, Minn., 77—10, (Newburg, Minn., 91— 

96 osv.), Augustana synodens sekr., 83 — 85, for- 

mand af samme, 85 — 88, ordinationskom., 90 — 93, 

forf. "Turtelduen" (sangbog), 77, "Gjenløser 

1885, blandt syndere", 81, "Skaal", 94, "Religionsskolen", 

04, "Da vækkelsen kom til os",. 10, og flere traktater, redig. "Børnebudet", 

78—89, "Luthersk kirketidende", 73—91. *01ianna Margrethe Jakobson, 

55 (t76), Anna Kilen, 78 (t79), Lovise Bertine Juel, 82. IAmundson, Ole. 

Ord. 1871. Konferentsen, 1871—90, Forenede kirke, 90—05. 

F. i Norge omkring 1826, udv. — , frekv. Augs- 
burg Sem., —71 (C.T.), prest, Rochester, Minn., 
71—74, Manistee, Mich., IA — 81, Waupaca, Wis., 
81—85, Calumet, Mich., 85—89, Winneconne, Wis., 
89—91, Sehome, Wash., 91—95. f—. 
1877. 
129 tANDERsoN, Ole Christian. 

Ord. 1871. Norske Augustana, 1871—90, Forenede kirke, 
90—93. 

F. i Tjølling, Larvik, Kristiania, 15 okt. 1829, 
af Hans Bø A. og Anna (f. — ), udv. 68, frekv. 
Augustana Sem., Marshall, 69—70 (C.T.), prest, 
Pontiac, 111., 71—74, Clinton, la., 75—78, Neenah, 
Wis., 78—85, Clintonville, Wis., 85—93. tl8 dec. 
1893. *Lena Danielson, 69. 1874. 
Bergh, Johan Arndt. 

Ord. 1871. Konferentsen, 1871—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Ømark, Mellem Borgesyssel, Kristiania, 12 
jan. 1847, af Ole A. B. og Cecil (f. Kasa), frekv. 
privatskole i Kristiania, udv. 60, frekv. Augustana 
Coll., Paxton, 67 — 69, Augsburg Sem., 69 — 71 
(C.T.), prest, Fergus Falls, Minn., 71—77, Wa- 
terloo Ridge, la., 77—82, Luther Vallev, Wis., 82 
—12, Elliott, 111., 12—, visitator, 84—90, kredsfor- 
mand, 00 — 12, forf. "Ny og gammel retning", 84, 
"Hans Egede", 86, "Livsbilleder fra kirken i Nor- 
den", 88, "I ledige stunder", 95, "Slaveristriden", 
05, "Den norsk luth. kirke i Amerika", 06, redig. "Ugeblad for kirken og 
hjemmet", 85 — 87, "Vort blad", 88 — 91, "Kirken og hjemmet", 92, "Under- 
fuld bønhørelse", 95. *Bergitha G. Meland, 73 (197), Bergitha H. Huse- 
mon, 98. 1892. 
Bøe, Nels Endresen (før 1873 Ander- 
son, Neis). 

Ord. 1871. Konferentsen, 1871—90, Forenede kirke, 90--. 

F. i Valestrand, S. Søndhordland, 24 mars 1846, 
af Endre Esvaag og Mathihanna (f. Lindaas), udv. 
51, frekv. Albion Acad., 61 — 62, 63 — 64, Cambridge, 
Wis., High School, 62 — 63, lærer, Wis. commonskole, 
soldat i borgerkrigen, 64 — 65, frekv. Hauges Sem., 
65 — 66, Cambridge, Augustana Coll., Paxton, 66 — 
69, Augsburg Sem., Marshall, 69—71 (C.T.), prest, 
1910- Eureka, Kans., 71—73, Calumet, Mich., 73—79, 

Leland, 111., 79—89, Silver Lake, la., 89—09, Deronda, Wis., 09—, visi- 
tator, 12—, trustce. St. Olaf Coll., 94—99, St. Ansgar Sem., 90—02, Wal- 
dorf Coll., 02 — 07, forlagskom., 96 — 04, antilogekom., 93, ordinationskom., 
93, inddelingskom., 10 — , voldgiftskom., 11 — . *Anna Requc, 70 (t87), 
Sofie From, 92. 30 
Dan, Adam. 

Ord. 1871. Konferentsen, 1871. 

F. i Danmark, — , af — , udv. — , prest, Racine, 
Wis., 71 — 73, (Den danske kirke) San Francisco, 
Cal., Boston, Mass., Chicago, 111., 73 — , forf. "Ka- 
naan" (Reiser i det hellige land), "Maleren", 
"Solglimt", "Vaarbud", "Sommerløv", "Sejrende 
kræfter", "Herren har besøgt sit folk". 1877. 
1901. tCARLSEN, Lauritz Annæus Kraft. 

Ord. 1871. Norske synode, 1871—79, 87—88, 91—13. 

F. i Trondhjem, Norge, 6 nov. 1842, af — , frekv. 
Trondhjem katedralskole, 53 — 60, Kristiania univ., 
60—68 (A.B., A.M., C.T.), privat docent, lærer 
ved Balchens døvstummeinstitut og kateket ved tugt- 
huset, udv. 71, prest, Alexandria, Minn., 71 — 75, 
San Francisco, Cal., 75 — 79, Sydney, Australien, 
79—87, Bfandon, Minn., 87—88, tilbage til Austra- 
lien via Hawaii og Ny Zealand, 88 — 91, Brandon, 
Minn., 91 — 93, Genesee, Ida, 93 — 02, sjømands- 
prest, San Francisco, 02 — 13. tl4 mai 1913. Ugift. 
tGRAVEN, GUNDER LaRSON. 

Ord. 1871. Ellings synode, 1871—76, Hauges synode, 76—00. 

F. i Øksendalen, Indre Nordmøre, Trondhjem, 
20 jan. 1831, af Lars H. G. og Anna (f. Johanne- 
sen), skomager, lægprædikant, 55 — 70, udv. 70, 
prest, Beresford (Union, Clay og Yankton Co.), 
S. D., 71—00, Sioux City, la., 71—96, kredsfor- 
mand, 95—00. t6 juni 1903. *Marit A. Olstad, 
65. 1892. 
tjENSEN, Eskild Peter. 

Ord. 1871. Norske synode, 1871—05. 

F. i Halby, V. Jylland, Danmark, 30 dec. 1843, 
af Jens Peter Eskildsen og Mette Marie (f. Peder- 
sen), frekv. Kjøbenhavns latinskole, — 63, Kjøben- 
havns univ., 63 — 64, krigsskolen (sekondløitnant), 
soldat i den dansk-tyske krig, 64, i borgerkrigen i 
Amerika (paa Nordens side), 6-1 — 65, frekv. Con- 
cordia Sem., St. Louis, 69 — 71 (C.T.), prest, In- 
dianapolis, Ind., 71—75, Whitewater, Wis., 75—80, 
Riceford, Minn., 80—85. 11905. *Annette Olsen. 1877. 131 
Lund, Lars. Ord. 1871. Konferentsen, 1871—90, Forenede kirke, 
90—12. — . F. i Vefsen, Indre Helgeland, Tromsø, 13 mars 
1845, af Ole Mikal Larsen og Ingeborg Dorthea 
(f. Larsen), frekv. Vefsens lærerskole, 63 — 64, udv, 
68, frekv. Augustana Sem., Paxton, 68 — 69, Augs- 
burg Sem., 69 — 71 (C.T.), prest, Cottonwood, 
Minn., 71—76, Menomonie, Wis., 76—97, Elroy, 
Wis., 97 — 12, Konferentsens missionskasserer, 81 — 
1912. 90, Forenede kirkes missionskasserer, 90 — , Zions- 

foreningens kasserer 81 — , visitator, 1 termin, redig. "Lutheraneren", 76 — 
77, utga "Harpen", 78 — 88 (se Hoyme). *Anna Elerine Schrøder, 72. 
RøRNÆS, Hans Christian (Rornes). 

Ord. 1871. Konferentsen, 1871 — 90, Forenede kirke, 90 — 94. 

F. i Lyngen, Tromsø, 20 aug. 1836, af Jørgen 
Fyen og Johanna (f. Mikkelsen), frekv. Tromsø 
sem., 60 — 62 (seminarist), lærer i lappisk. Lyngen, 
62 — 64, frekv. Stavanger missionsskole, 64 — 69, 
udv. 69, prest nær Decorah, la., 69 — 71, Calumet 
(finsk mghd.), Ishpeming og Detroit, Mich., 71 — 
77, Norway, Kans., 77 — 81, Republic og Jewell Co., 
Kans., 81 — 94, farmer, (sygelig, Patterson, Cal.), 
94 — , forf. "Den luth. kirkes konfirmation", 08, 
"Dødsriget eller helvede", 99. *Hanna Christine 
Sivertsen, 69. tSELEEN, Johan Olson. 

Ord. 1871. Norske Augustana, 1871—76. 

F. i Sverige omkring 1830 (?), frekv. Foster- 
landsstiftelsen, Stockholm, udv. 66, frekv. Augu- 
stana Sem., Marshall, 69—71 (C.T.), prest, Lan- 
sing, la., 71, nær Estherville (Union State Line 
mghd. osv.), la., 71—76, Milan, Minn., 77—79. 1870. 
Sherven, Lars Olsen. 

Ord. 1871. Norske synode, 1871—94. 

F. i Nes, Hedemarken, Hamar, 4 nov. 1848, af 
Ole Skjærven og Agnete (f. Kristensen Tveiter), 
udv. 52, frekv. Luther Coll., 62—68 (A.B.), Con- 
cordia Sem., 68—71 {C.T.), prest, Osseo (8 
mghdr.), Trempealeau Co., Wis., 71 — 74, French 
Creek (7 mghdr.), Wis., 74—80, Blom (Water- 
town og 9 andre mghdr.), S. D., 80 — 83, Story 
Citv, la., 83—88, Orfordville, Wis., 88—94. 1877. 32 
ØSTBY, Paul G. 

Ord. 1871. Konfereiitsen, 1871—90, Forenede kirke, 90—. 

F. I Tn ssil, S. Østerdalen, Hamar, 12 aug. 1836, 
af Gjermund Jensen og Inger Johnson (f. Østby), 
frekv. Asker sem,, 59 — 61 (seminarist), udv. 68, 
frekv. Augustana Sem., Paxton, 68 — 69, Augsburg 
Sem., 69—71 (C.T.), prest, St. Ansgar, la., 70— 
71, Austin, Minn., 71—78, Lake Mills, la., 78—93, 
Emmons, Minn., 93—, visitator, 85—90, 96—08, 
bibelhistoriekom., 07 — 08, redig. "Luthersk børne- 
blad", 82—85, "Sangbog for^børn", 85. *Garo 
Thornby, 71 (t08), Ranvig Gavle, 09 (fH). 
1872. tABELsoN, Herman William. 

Ord. 1872. Ellings synode, 1872—76, Hauges synode, 76—84. 

F. i Tromsø, Norge, 1 mai 1833, af i\bel Ras- 
mussen og Maren (f. Sølfæster), lægprædikant og 
skolelærer i Norge, udv. 69, skolelærer, 69 — 72, 
prest, Norway, 111., 72—84, Artesian, S. D., 84. 
t21 okt. 1884. *Christiane Caroline Tellefson, 65. 
Alfsen, Adolph Odin. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—. 

F. i Trondhjem, Norge, 6 juli 1848, af Ole A. 
og Henrika (f. Moe), frekv. Meisterlins privat- 
skole, Trondhjem, 54—60, udv. 60, frekv. Luther 
Coll., 63—69 (A.B.), Concordia Sem., 69—72 
(C.T.), prest, Trempealeau Valley, Wis., 72 — 73, 
Manitovi^oc, Wis., 73—. *Hilleborg S. Nilson, 72. 1903. 
Amble, Ole. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 28 juli 
1847, af Endre O. A. og Britha (f. Petersen), 
udv. 71, frekv. Augsburg Sem., 71 — 72 (C.T.), 
prest, Reeds Ridge, Allamakee Co., la., 72 — 74, 
Gowcn, INIich., 74—. 1913. 133 
tAsPERHEiM, Ole Bugge. 

Ord. 1872. Norske sj-node, 1872 — 78. 

F. i Valdres, Hamar, 7 juli 1846, frekv. Kristia- 
nia univ., 65—71 (A.B., A.M., C.T.), udv. 72, 
prest, Oconomowoc, Wis., 72 — 75, professor i kir- 
kehistorie og eksegese, Concordia Sem., Springfield, 
75 — 76, Luther Sem., 76 — 78, sjømandsprest, New 
York, N. Y., 78—80, sogneprest, Hjartdal 80—84, 
Froland, 84 — 91, forf. "Missouri synoden og Den 
norske synode", 78, "Brændende spørgsmaal", 91, 
"Den bibelske historie", 99. tl6 april 1891. 1877. 
1877. tBAARTVEDT, AlF. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—74. 

F. i Fuse, Midthordland, Bergen, 1843, af Tor- 
kild Olsen B. og — , frekv. Stords sem., 61 — 63 
(seminarist), lærer, kredsskolen i Fuse, 63 — 65, 
frekv. Heltbergs latinskole, 66 — 67, Kristiania univ., 
67 (A.B.), 68 (A.M.), 68—71 (C.T.), udv. 72, 
prest (3 mghdr.), Morris, Minn., 72 — 74, til Norge, 
74, stiftskapellan, Trondhjem, 77 — 85, sogneprest, 
Akerø, Romsdalen, 85—02. t5 jan. 1903. 
Dæhlen, Ole Olsen. Ord. 1872. Norske synode, 1872—79, 84—88. 

F. i Lunner (?), Hadeland, Hamar, 1840, af 
Ole Johnsen og Inger (f. Pedersen), studerte, 60 — 
65, frekv. Kristiania univ., 65 (A.B.), 65 — 66 
(A.M.), 66 — 68, udv. 70, frekv. Concordia Sem., 
St. Louis, 70—72 (C.T.), hjelpeprest, Martell (8 
mghdr.), Pierce Co., Wis., 72 — 74, prest, Deer Park 
(2 mghdr.), Wis., 74 — 79, Hamline og Eleva, Wis., 
84—88, farmer, W. Va., 88—? *Inger Kristine 
Solberg, 74. 1888. 
t Eriksen, Edvard Martinius. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—04. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 3 juni 1838, af 
Erik Hanson og Maren (f. Eliasen), fisker paa Lo- 
foten, 55 — 59, frekv. Tromsø sem., 59 — 61 (semi- 
narist), lærer i Vik, 61 — 69, udv. 69, frekv. Augs- 
burg Sem., Marshall, 70—72 (C.T.), prest nær 
Wegdahl (Saron, Hawk Creek, Rock Valle mghdr. 
osv.). Minn., 72 — 04, visitator, 93 — 95, pastor eme- 
ritus, bosat i ALiynard, Minn., 04 — 13. tl2 feb. 
1913. *Sefcrine Olson Knyg, 63. 1903. 134 
1872. 
Floren, Syvert Lassesen. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—74. 

F. paa Storfloren, Øvre Stjørdalen, S. Indher- 
red, Trondhjem, 3 juli 1847, af Lasse Eriksen 
Sørkringen og Lisbeth (f. Olsen), i norske jæger- 
korps, Kristiania, 56 — 57, norske garde, Stockholm, 
57 — 63, udv. 66, farmer, Goodhue Co,, Minn., 66 — 
67, frekv. Luther Coll., 67—69 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 69—72 (C.T.), prest, Muskegon, 
Mich., 72—74, klokker i Vor Frelsers mghd., Min- 
neapolis, Minn., 74—. *Anne Halvorsen, 66 (t07). Frich, Wollert Johan Lyder. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—82. 

F. i Bergen, Norge, 1845, af — , frekv. Bergens 
latinskole, Kristiania univ., 63 — 71 (A.B., A.M., 
C.T.), udv. 72, prest, Halfv^ay Creek (6 mghdr.), 
Wis., 72 — 82, til Norge, midlertidig prest, Sveen 
osv., 82 — 84, sogneprest, Jostedalen, 84 — 90, Bør- 
sen, 90 — . ^Charlotte Louise Kristine Stoltz, 72. 1880. 
1892. tGRøTHEiM, Johan Hendriksen. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—05. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 26 juni 1842, 
af Hendrik Paulsen og Pauline (f. Wølner), frekv. 
Tromsø sem., 63 — 64, udv. 69, frekv. Augsburg 
Sem., 69 — 72 (C.T.), prest, New Denmark, Wis., 
72—73, Marinette, Wis., 73—76, Colfax, Wis., 76 
—80, Cooks Valley, Wis., 80—82, Minneapolis, 
Minn., 82—83, Duluth, Minn., 83—88, Ashland, 
Wis., 88—92, Washburn, Wis., 92—98, Virginia, 
Minn., 98—05, Norge, Va., 05. t4 feb. 1906 i 
Duluth. *Marie Rowe (fOl). 
Hagboe, Bernhard L. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—06, 
Frikirken, 07—. 

F. i Norge omkring 1842, af — , udv. — , frekv. 
Augsburg Sem., — 72 (C.T.), prest, Oak Lake, 
Minn., 72, Audubon, Minn., 73, Goose River, N. 
D., IA — 75, Crookston, Minn., 76—77, Grand 
Forks, N. D., 78—81, Brookings, S. D., 82—86, 
Rugbv, N. D., 87—88, Dennev, N. D., 89—93, 
Barton, N. D., 94—. * 1877. 35 Halvorsen, Halvor. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 15 sept. 1845, af 
Even H. og Ingeborg Elizabeth (f. Larsen), frekv. 
Stavanger latin- og realskole, 55 — 60, Gjertsens 
latinskole, 66 — 68, Kristiania univ., 68 (A.B.), 69 
(A.M.), 70—72 (C.T.), udv. 72, prest, Coon Prai- 
rie, Wis,, 72, og Øvre, Midtre og Nedre Coon Val- 
ley, 72—74, N. Coon Prairie, 72—94, V. Coon 
Prairie, 76—02, Portland, 72—94, Fish Creek, 72 
—74, Sparta, 72—74, Brush Creek, 72—94, Viro- 
qua, 78—02, Kickapoo, 94—02, La Farge, 02—, 
Vang, 98 — , Østlige distrikts sekr., 86—89, v.for- 
mand, 89 — 93, formand, 93 — 03, Synodens sekr., 87 — 96, kirkeraadsmedlem, 
88 — , Synodens trustee, 90 — , forf. "Skal der blive fred?", 87, "Duen i den 
gamle pagt", 14, redig. "Nødtvungent forsvar", 82, "Indremissionæren", 
97 — 01, "Synodens festskrift", 03. *Marie Magdalena Olsen, 71. tHALvoRsoN, Johannes (Slaatland, 
Melom). 
1903. 
Ord. 1872. Ellings synode, 1872 — 76, Hauges synode, 
76—92. F. i Jevnaker, Hadeland, Hamar, 30 dec. 1830, 
af Halvor Olsen Haagenstad og Barberud (f. Han- 
sen), gaardbruger og lægprædikant, udv. 70, prest, 
Ft. Ridgely, Minn., 72—78, Sacred Heart, Minn., 
78—92. til nov. 1892. *Marie Iverson Hytta, 
69. tHiLL, Rasmus Olson. 

Ord. 1872. Ellings synode, 1872—76, Hauges synode, 76—87. 

F. i Sjernerø, Ryfylke, Kristiansand, 14 aug. 
1840, af Ole O. HiUe og Kari (f. Hille), udv. 55, 
farmer, 55 — 72, frekv. Chicago Theol. Sem., 73, 
prest, Creston og Capron, 111., 72 — 77, De Forest, 
Wis., 77 — 87, oversatte fra engelsk "Over There", 
"Cast Thy Bread upon the Waters", "Shall We 
Gather at the River", "The Old Musician". tl6 
mars 1887. *Martha Govig, 61. HviD, Hans Zahl. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872-90, Forenede kirke, 90—10. 

F. i Svinvær, Rødø, Helgeland, Tromsø, 5 okt. 
1842, af handelsmand Arent S. H. og Hanna (f. 
Zahl), udv. 68, frekv. Augustana Sem., Paxton, 68 
—69, Augsburg Sem., 69—72 (C.T.), prest, Lu- 
verne, Minn., 72—80, Barron, Wis., 80—83, White- 
hall, Mich., 83—86, Yankton, S. D., 86—99, Lu- 
verne. Minn., 99—08, Lake Hanska, Minn., 08— 
10, Minneapolis, Minn., 10 — , missionskom. sekr., 
74—75. *Tillie Gundersen, 76. 1899. 36 
tIvERSEN, Nils. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—99. 

F. i Kristiania, Norge, 1844, af — , var semi- 
narist fra Norge og hadde forberedt sig til A.B. 
eksamen, udv. 69, frekv. Augsburg Sem., 70 — 72 
(C.T.), prest, Chicago, III, 72—74, Leland, 111, 
IA — 77, Fergus Falls, Minn, 77 — 84, Racine, Wis, 
S-1 — 87, N. Minneapolis, Minn, 87 — 94, Blooming 
Prairie, Minn, 94—99, (svgelig, Tacoma, Wash, 
99—07). t31 jan. 1907. *Walborg Selvig, 75. 1877. 
1908. Lunde, Gudbrand Amundsen. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—. 

F. i S. Aurdal, Valdres, Hamar, 30 mai 1848, 
af Amund Gudbrandsen og Siri (f. Østensen), udv. 
52, frekv. Luther CoU., 63—69 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 69 — 72 (C.T.), prest, Koshkonong, 
Wis, 72—75, Lemonweir, Wis., 75—80, French 
Creek, Wis., 80—90, Newman Grove, Neb., 90— 
92, farmer, 92 — 11, lærer, Dodge Co., Minn., 07 — 
10, prest, :\Ierrill, Wis., 11—12, Marshfield, Wis., 
12 — , forf. "Zwingli and Calvin and the Introduc- 
tion of Significat", 12. *Anne Marie Mandt, 73. 
Mellby, Ole Andersen. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—91, Forenede kirke, 91—. 

F. i Fering, Øvre Romerike, Kristiania, 9 jan. 
1843, af Anders AL og Karen O. (f. Brodshoug), 
frek\'. Giertsens latinskole, 62 — 65, Kristiania univ., 
65—71 (A.B, A.AL, C.T.), udv. 72, prest, New 
Richland, Minn., 72 — , ordinationskom., 91 — 01, 
11—, visitator, 98—11, St. Olaf Coll. trustee, 76— 
77, 83—99. *Sigrid M. Grundt, 67 (+08). 1890. 
1894. tRoSHOLDT, TOLLEF. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—11. 

F. i Pine Lake, Wis., 11 feb. 1846, af Jacob 
R. og Johanne Karine (f. Jacobsen), (begge fra 
Laurdal, Norge), frekv. Luther Coll., 63 — 68 
(A.B.), Concordia Sem., 68—72 (C.T.), prest. 
Norwegian Grove, Minn., 72 — 11, Red River og 
Pelican Valley prestekonferensers formand, 77 — 89, 
Park Region Coll. inspektør, 03 — 05, og trustee, 
06 — 08, forf. "Plan for en fuldstændig norsk-engelsk 
menighedsskole", 92, "Luthersk og uluthersk opdra- 
gelseslære og praksis", 01. +9 jan. 1911. *Gjcrt- 
rud Skotland, 72. 137 
1894. tSAUGSTAD, Christian Tollefsen. 

Ord. 1872. Konlerentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—93, 
Frikirken, 93 — 97. 

F. i Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 13 juni 
1838, af Tollef S. og Christine (f. Glufsen), udv. 
58, frekv. Augustana Coll., Paxton, 67 — 69, Augs- 
burg Sem., 69—72 (C.T.), prest. Holmes City (16 
mghdr.), Douglas Co., Minn., 72—80, Neby, Minn., 
80—86, Crookston, Minn., 86—94, Bella Coola, 
B. C, 9A — 97, visitator, 72 — 86, Konferentsens 
v.formand, 86 — 90, Frikirkens formand, 93 — 94. 
t18 mars 1897. *Randine Johnson, 61 (t87). Sivertsen, H. (Syverson). 

Ord. 1872. Augustana synode, 1872 — 77. 

F. i Norge (?) omkring 1844 (?), af — , udv. — , frekv. Augustana 
Sem., Marshall, — , prest, Milan (Hvideseid, Big Bend mghdr. osv.), nær 
Watson, Minn., 72—77. 
1903. tSoLSETH, Ole Eriksen. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—08. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 30 aug. 1844, 
af Erik Eriksen og Guri (f. Olsen), udv. 45, frekv. 
Luther Coll., 66 — 69, Concordia Sem., St. Louis, 
69—72 (C.T.), prest nær Watson, Minn., 72—08. 
tl9 juni 1908. *Liv Maland, 72. Stub, Hans Gerhard. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—78, 96 — 00, — . 

F. i Muskego, Wis., 23 feb. 1849, af pastor 
Hans A. S. og Ingeborg Margrethe (f. Arentz), 
frekv. Bergens katedralskole, 61 — 65, Luther Coll., 
65—66 (A.B.), Concordia Coll., Ft. Wayne, 66— 
69, Concordia Sem., St. Louis, 69 — 72 (C.T.), Leip- 
zig Univ., 81—82, prest, Minneapolis, Minn., 72— 
78, professor i G. T., systematisk teologi osv. og 
bestyrer, Luther Sem., 78 — 96, prest, Decorah, la., 
96 — 00, lærer i religion, Luther Coll., 96 — 00, pro- 
fessor i systematisk teologi, Luther Sem., 00 — , 
^^^^- v.formand. Norske synode, 05 — 11, formand for 

samme, 11 — , indsamler for Luther Coll. Endow^ment Fund, 11 — 12, med- 
lem af mange komiteer: kirkeraadet, indremission, forening, indsamling osv., 
formand for Luther Hospital Association, 02 — , Synodens udsending til 
Norge, 14, forf. "Naadevalget", 81, "Mod frimureriet", 82, "Udvælgelsen", 
82, redig. "Ev. luth. kirketidende", 96—00, "Theologisk tidsskrift", 99—08, 
fik ærestitelen D.D. af Concordia Sem., St. Louis, 03, og blev udnævnt af 
kong Haakon VII til ridder af Iste klasse. St. Olavsordenen, 08, til kom- 
mandør, 12. *Dorothea Aal Ottesen, 76 (t79), Valborg Hovind, 84 (iOl). 
Anna Skabo, 06. 
138 
tTHORUP, Hans Nilsen. 

Ord. 1872. Konferentsen, 1872—90, Forenede kirke, 90—08. 

F. i Danmark, 5 okt. 1835, af — , lærer i Dan- 
mark, ? — 68, udsendt af Den danske indremission, 
udv. 68, frekv. Augsburg Sem., 70—72 (C.T.), 
prest, Two Rivers, Minn., 72 — 73, Hartland, Wis., 
73—81, Milltown, Wis., 81—08. tl4 mars 1908. 
*Frøken Rasmussen, 81. 1895. tViNNOR, Anders Thronsen. 

Ord. 1872. Norske synode, 1872—73. 

F. i Sigdal, Drammen, Kristiania, 7 juni 1846, af Thron Andersen og 
Christi (f. Gautesen), udv. 61, frekv. Luther Coll., 63—69 (A.B.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 69 — 72 (C.T.), prest (hjælpeprest hos formand 
H. A. Preus), Spring Prairie, Wis., 72 — 73. fpaaskedag 1873. 
tBERNTZEN, StAALE. 

Ellings synode, 1873 — 76, Haug 
76—01. 

F. i Norge, udv. 73, prest, Colfax, Wis., 73—01. Ord. 1873. Ellings synode, 1873 — 76, Hauges synode, 
76—01. 1899. 
1913. Bjørgo, Knut Knutsen. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—. 

F. i Ævanger, Voss, Bergen, 2 okt. 1847, af 
Knut B. og Gjertrud (f. jMagnessen Hjørnevig), 
udv. 48, frekv. Luther Coll., 64—70 (A.B.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 70 — 73 (C.T.), prest. Lake 
Park, Minn., 73—88, Red Wing, Minn., 88—, vika- 
rierte som teologisk professor, Luther Sem., 81 — 82, 
Minn. distrikts formand, 92 — , Minn., indremis- 
sionskorn., 91 — , Synodens trustee, 96 — , kirkeraads- 
medlem, 93 — , foreningskom., 13 — . *Ingeborg Lien, 
76. 139 
1902. 
1902. den beh ysning Amalie Torrison, 78 (t14). Borge, Michael Olsen. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—05, — , 11—. 

F. i Haus, Osteroen, Bergen, 9 sept. 1846, af 
Ole Johannessen B. og Bertha (f. Tarlebø), frekv. 
Stord sem., 64 — 66 (seminarist), udv. 69, frekv. 
Luther Coll., 70—71, Luther Sem., 71—73, prest, 
Decorah, la., 73, Mankato, Minn., 7-1 — 84, Brook- 
ings, S. D., 84 — 88, nær Decorah (Washington Prai- 
rie mghd.), la., 88 — 05, Minn. distrikts sekr., 78 — 
83, 86—88, Iowa distrikts sekr., 89—95, bestyrer 
og prest, Skaalens gamlehjem og Martin Luther 
barnehjem, Stoughton, Wis., 11 — . *Aagot Fos- 
mark, 73. 

t Bredesen, Adolf. 

Ord. 1873. Norske synode, 1^72^—76, 78 — 13. 

F. i Vaaler, Solør, Hamar, 25 okt. 1850, af 
Kjel B. og Martha (f. Eriksmoen), udv. 52, frekv. 
Luther Coll., 65 — 70 (A.B.), Concordia Sem., St. 
Louis, 70 — 73 (C.T.), prest, Spring Prairie, Wis., 
73 — 76, lærer i latin og engelsk, Luther Coll., 76 — 
78, prest, Perrv, Wis., 78—81, Stoughton, Wis., 
81—06, Deerfield, Wis., 06—13, formand i besty- 
relsen for M. Luther barnehjem, 89 — 12, bestyrer 
for AL Luther barnehjem, 02 — 06, engelsk salme- 
bogskom., "Christian Hymns", 98, forf. "Kon- 
kordieformelens kjerne" (fra tysk), 77, "Slaveristri- 
05, prækener og foredrag. tl7 nov. 1913. *Inanda 
tBRøHAUGH, Christoffer O. Ord. 1873. Ellings synode, 1873 — 76, Hauges synode, 76 — 08. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 2 
juni 1831, af Ole Christoffersen og Karen (f. Lang- 
seth), udv. 73, prest. Red Wing, Minn., 73 — 76, 
Minneapolis, Minn., 76—80, Chicago, 111., 80—93, 
St. Paul, Minn., 93 — 08, kirkeraadsmedlem, skole- 
direktør, Kinamissionskom., Hauges synodes v. for- 
mand, redig "Budbæreren", 73 — 98, "Børnevennen", 
"Haugianeren", 04 — 08, "Vægteren", "Børnenes 
harpe", forf. "E. Eielsens liv og virke". '\2 juli 
1908. *Julia Nelson, 77. 

DiETRiCHSON, Isak Levin Preus. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 25 juli 1849, af 
skibsfører Paul Adolf Arnfeldt D. og Sofie Levina 
(f. Preus), frekv. Stavanger lærer- og realskole, 
60 — 65, Kristiania latin- og realskole, 65 — 68, Kri- 
stiania univ., 68 (A.B.), 68—70, udv. 70, frekv. Con- 
cordia Sem., St. Louis, 70 — 73 (C.T.), prest. St. 
Louis, 73, Chicago, 111., 74—76, Eau Claire, Wis., 
76—79, San Francisco, Cal., 79—89, Oakland, Cal., 
89—97, Jersev Citv, N. J., 97—. 1877. 140 
1900. ElDAHL, KiTTIL OlSON. 

Old. 1873. Norske synode, 1873—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Jefferson Prairie, 111., 3 sept. 1850, af Ole 
T. Bakken og Aase (f. Kittelsen), frekv. Luther 
Coll., 67 — 70, Concordia Sem., St. Louis, 70 — 73 
(C.T.), prest. Mt. Morris (5 mghdr.), Wis., 73— 
83, New Hope (3 mghdr.), Wis., 83—04, Witten- 
berg (2 mghdr.), Wis., 04 — 05, Milwaukee, Wis., 
06, Estherville, la., 08, West Prairie, la., 12, visi- 
tator, 90 — 99, ordinationskom., 01 — 02, bestyrer for 
Hommeanstalterne, 04 — 05, direktør af samme, 04 
— 07, redig. "Christian Youth", 04 — 05, "Søndags- 
skolebladet", 04 — 05. *Herborg Olsen Huglen, 69. 
1909. 
EvERsoN, Carl Severin Edvard. 

Old. 1873. Norske synode, 1873 — . 

F. i Drammen, Kristiania, 1 nov. 1847, af 
Svenning Everson Mj^hre og Karen Sofie (f. Olsen), 
udv. 49, frekv. Luther Coll., 68 — 71, Concordia 
Sem., St. Louis, 71—73 (C.T.), prest, Perth Am- 
boy (2 mghdr.), N. J., 73—76, Brooklyn (3 
mghdr., 76 — 93), N. Y., 76 — , sjømandsprest, New 
York, 76 — 78, immigrantkom. formand, 88 — . *Am- 
bjør Berge, 76. t Hagen, Anders O. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90—02. 

F. i Orkedalen, S. Dalene, Trondhjem, 7 nov. 
1826, af — , frekv. Klæbu sem., 57 — 59 (seminarist), 
lærer, Kristiansund, Næs, Frogner og Solum, 59 — 
72, kolportør for Lutherstiftelsen, 72 — 73, udv. 73, 
prest, St. James, Minn., 73 — 88, Windom, Minn., 
88—02, kredsformand, ?— 02. t23 nov. 1902. 
'^■'Anna Petra Asp, 61 (tOl). 1898. 
1893. Hellestvedt, Johannes Arnesen. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — 03. 

F. i Vikør, Hardanger, Bergen, 14 juni 1845, 
af Arne Brigtsen og Helga (f. Engelsen), frekv. 
Vossevangens lærerskole, Stord sem., 66 — 68 (semi- 
narist), udv. 69, frekv. Luther Coll., 70 — 71, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 71 — 73 (C.T.), prest, Shev- 
enne, N. D., 73—79, Black Hawk, Cal., 79, Soldier, 
la., 79—85, Norway, UL, 85—93, Waukon, la., 
94—03, pastor emeritus. La Crosse, Wis., fyldt va- 
kanser osv. eftersom hans helbred har tilladt, 03 — . 
*Marie Sa-thrc, 78. 141 
1913. 
1902. Hofstad, Ole Eriksen. 

Ord. 1873. Augustana, 1873—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Hegre, S. Indherred, Trondhjem, 28 okt. 
1845, af Erik Olsen og Mali (f. Nielsen Hofstad), 
udv, 66, lægprædikant, Union Co., S. D., 70 — 73, 
prest, Canton, S. D., 73 — 02, Fairview, S. D., 73 — 
90, Sioux Citv, la., 76—80, Yankton, S. D., 76—80, 
osv., Poulsbo, Wash., 02—03, Howard, S. D., 03— 
04, De Smet, S. D., 04 — , formand for Augustana 
Coll. Association, kredsformand. *Mette H. Skjel- 
stad, 67. Jaastad, Endre Larsen. 

Ord. \S72>. Norske synode, 1873 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F, i Ullensvang, Hardanger, Bergen, 21 mars 
1846, af Lars K. J. og Kristi E. (f. Lussand), frekv. 
Stords sem., 63 — 65 (seminarist), udv. 69, frekv. 
Luther Coll., 69 — 70, Concordia Sem., St. Louis, 70 
— 73 (C.T.), prest, Rushford, Minn., 73 — , Hous- 
ton, Minn., 73 — 08, indremissionskom. 1 aar, Lu- 
thers forklarings kom. *Thorbjorg Olson Agd, 69. tMiDTBø, Egil Halvorsen. 

Ord. 1873. Konferentsen, 1873—90, Forenede kirke, 90—08. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 22 sept. 1844, af Halvor H. M. og Margit 
(f. — ), frekv. et seminar i Norge, udv. 68, frekv. 
Augustana Sem., Marshall, 69, Augsburg Sem., 72 
—73 (C.T.), prest, Blair, Wis., 73—75, La Crosse, 
Wis., 75—81, Dell Rapids, S. D., 81—91, Everest, 
Kans., 91—95, Wilmot, S. D., 96—99, Fairfax, 
Minn., 99—02, Donnybrook, N. D., 02—08, kreds- 
formand, visitator, indsamler for Rugbv hospital, 
06—11. tl9 juni 1911. *Gunuld —,'68 (t73), 
Caroline Margrethe Nilsen, 75. 
College, 
stad, 75 tMoHN, Thorbjørn Nelson. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873 — 87, Antimissouri, 87—90, 
Forenede kirke, 90—99. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
15 juli 1844, af Nils Thorbjørnson M. og Ragnhild 
(f. Johnson), udv. 52, frekv. Luther Coll., 65—70 
(A.B.), Concordia Sem., St. Louis 70—73 (C.T.), 
prest, Chicago (St. Paul mghd.), 111., 73—74, St. 
Paul, Minn., 74, Northfield, Minn., 74—99, besty- 
rer og lærer i religion og historie, St. Olafs School, 
74—86, St. Olaf Coll., 86—99, Minn. specicl kon- 
ferenses formand, 76 — 78, medredaktør, "Lutherske 
vidnesbvrd", 88 — 90 (se vita i Aasgaards "St. Olaf 
'S.vmra", 10). tl8 nov. 1899. *Anna Elizabeth Ring- 142 
Møller, Fredrik Andreas. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873 — . 

F. i Langager, Vanse, Lister, Kristiansand, 1 okt. 
1845, af Andreas Hendrik M. og Fredrikke Sofie (f. 
Smith), udv. 56, frekv. Luther Coll, 64—70 (A.B.), 
Concordia Sem., St. Louis, 70 — 73 (C.T.), prest, 
Nelson, Wis., 73 — , forf. "Indianernes herkomst og 
Amerikas første beboere opdaget", 13. *Mathea 
Nerby, 78. t Oftedal, Sven. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1873—81. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 22 mars 1844, af 
Sven L. O. og Gunhild (f. Stokke), frekv. Stavan- 
ger latinskole, 53 — 62, Kristiania univ., 62 (A.B.), 
63 (A.M.), 64—71 (C.T.), udv. 73, prest, Min- 
neapolis (Trefoldigheds mghd.). Minn., 74 — 77, 
(St. Olafs mghd.), 78—81, professor i N. T. ekse- 
gese og kirkehistorie, Augsburg Sem., 73 — 05, for- 
mand, Augsburg Board of Trustees, 73 — 11, forf. 
"Aaben erklæring", 74, "H. N. Hauge", 79, "Aand 
og liv", 98, redig. "Kvartalskrift", 75—81, "Folke- 
bladet", 77—82, "Lutheraneren", 85—90, "Kirke- 
bladet", 90 — 93, "Udlæggelse af Johannes-brevene" (ufærdig), udnævnt af 
kong Haakon VH til ridder af Ist klasse. St. Olavsordenen, 08. t30 mars 
1911. '^Marie L. Gjertsen, 73. 1905. 
tSAMPSON, Markus (Fosse). 

Ord. 1873. Ellings synode, 1873—76. 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, Bergen, 23 feb. 
1843, af Samson Larsen Fosse og Randi (f. Lasse- 
sen), udv. 47, lærer, 62 — 68, frekv. Augustana Sem., 
Marshall, lægprædikant, 68 — 73, prest, Trempea- 
leau Co., Wis., 73—76. tl7 jan. 1876. tSANDo, Ole Olsen. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—93. 

F. paa Rock Prairie, Wis., 4 mai 1849, af Ole 
Erikson S. og Barbro (f. Tollefsen Opsata), (fra 
Aal, Hallingdal), frekv. Luther Coll., 66—67, 69— 
70, Concordia Sem., St. Louis, 70—73 (C.T.), prest, 
Luverne, Minn., Nidaros og Minnehaha mghdr., 
S. D., 73—03. t23 dec. 1903. *Barbro Kittel- 
sen, 74. 1877. 143 
1874. 
1911. 1912. \HH7. tTjoMSLAND, Ole Olson. 

Ord. 1873. Augustana, 1873—84. 

F. i V. Moland, V. Nedenes, Kristiansand, 14 
mars 1836, af Ole Olson og Astrid (f. Olson Lens- 
mand), til Zululand, 59, snedker, Entumeni, 59 — 
64, frekv. Stavanger missionsskole, 6-1 — 68, lærer 
(Norske missionsselskab) iblandt zuluerne, 69 — 72, 
til Amerika, 72, prest, Leland, 111., 73—74, Pon- 
tiac. III, 74—81, Mt. Vernon, S. D., 81—84. t20 
feb. 1905. *Anna Bergstrøm, — (t83). Ane Mar- 
tha Mastad, 84. Wilhelmsen, Ole Ivar Moe. 

Ord. 1873. Norske synode, 1873—87, udenom, 87 — 99, 
Forenede kirke, 99 — . 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 9 nov. 1844, af 
B. W. og Christine (f. Moe), frekv. Stords sem., 
63 — 65 (seminarist), udv. 65, frekv. Luther Coll., 
71, Concordia Sem., St. Louis, 71 — 73 (C.T.), prest. 
Fall River, Kans., 73 — 75, Oconomowoc (St. Olaf, 
St. Lucas, St. Johannes mghdr.), Wis., 75 — 12, 
Waupun, Wis., 13 — , visitator, 05 — 07. *Ragnhild 
Peterson, 68 (t06). 
Anderson, Abel. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—. 

F. i Albion, Wis., 6 dec. 1847, af Bjørn Ander- 
son Kvelve og Abel Kathrine (f. von Krogh), frekv. 
Luther Coll., 64—65, Albion Acad., 66—68, Wis. 
Univ., 69 — 71, Luther Coll., 71 — 72, Concordia 
Sem., St. Louis, 72 — 74 (C.T.), prest, Muskegon, 
Mich., 74 — 87, Appleton, Minn., 87, Long Lake, 
Minn., 87—88, Clinton, Minn., 87—88, Montevi- 
deo, Minn., 88 — , lærer i sprog, Windom Institute, 
88—99. *Marie Olson, 74. 

Andersen, Anton Marius. 

Ord. 1874. Konferentscn, 1874-84. 

F. i Hopballe, Jellinge, Jjlland, Danmark, 8 
mars 1847, af Anders Jørgensen og Maren (f. An- 
dersen), udv. 72, frekv. Augsburg Sem., 72 — 74 
(C.T.), prest. Dannebrog, Neb., 7-1 — 76, Racinc, 
Wis., 76—79, Argo, Neb., 79—83, (Danske evang. 
luth. kirke) Blair, Neb., 83—89, Hampton, Neb., 
89 — 95, (Forenede danske kirke), Viborg, S. D., 
97 — 03, Kennard, Neb., 04 — 13, bestyrer, Trinitatis 
Sem., 84 — 89, professor i teologi i samme, 95 — 97. 
v.formand. Danske evang. luth. kirke, 91 — 95, sek r., 
Forenede danske kirke, 99 — 01, forlagskom., 96 — 03, 
Dana Coll. og "Frinitatis Sem. direktør, 02 — 09, medredaktør, "Sangeren", 
92, redaktør, "Dansk luth. kirkeblad", 77—84, "Danskeren", 03—. *Laurinc 
Marie Larsen, 75. 
144 
1890. 
tDAHL, Jens Martin. 

Ord. 1866. Norske synode, 1874 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90 — 06. 

F. i Karlsø, Tromsø, 14 dec. 1836, af — , frekv. 
Hermannsburger Missionsschule, Tyskland, 60 — 66, 
jfiissionær (Hermannsburger), Indien, 66 — 73, udv. 
74, prest. Lake Mills, la., 74—06, St. Olaf Coll. 
trustee, 88—99. ti nov. 1906. *Catarine Maur- 
sund, — (t87), Lovise Knudsen, — . Dale, Elling Olsen (Dall). 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—05. 

F. paa Storegraven, Graven, Hardanger, Ber- 
gen, 28 sept. 1849, af Ole Iversen D. og Begga 
(f. Ellingsen Berge), udv. 56, frekv. Luther Coll., 
66 — 67, 68 — 70, Concordia Sem., St. Louis, 71 — 74 
(C. T.), prest, Jewell Centre, Kans., 74—80, Spink 
(6 mghdr.). Union Co., S. D., 80—05. 1877. 
1900. tEiSTEiNSEN, Ingvald. 

Ord. 1874. Ellings svnode, 1874 — 76, Hauges synode, 
76 — 00, Forenede kii*;e, 00—01. 

F. i Kaafjord, Alten, Tromsø, 25 sept. 1843, af 
Eisten Grimsbo og Ingrid (f. Hoel), fik privat- 
undervisning af biskop A. Grimelund, frekv. Klæbu 
Sem. (seminarist), udv. 72, prest, Roland, la., 7^1 — 
84, Minneapolis, Minn., 84—94, Chicago, 111., 94 
—97, Orland, Cal, 97—00, Gary, Minn., 00—01, 
bestyrer. Red Wing Sem., 79 — 81, foreningskom., 
88 — 90, forf. "E. Eielsens liv og virksomhed" (se 
Brøhaugh). t27 juni 1901. *Marit Olsen Stokke, 
69 (til). 
1909, tELLESTAD, Nils Jørgensen. 

Ord. 1S74. Norske synode, 1874 — 88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 12. 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 17 mars 1845, af 
Jdrgen E. og Bertha (f. — ), udv. 57, frekv. Luther 
Coll., 65 — 71 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
71—74 (C.T.), prest, Bergen, S. D., 74, Portland, 
Me., 74—80, Lisbon, 111., 80—83, Scandinavia, 
Wis., 83 — 91, Kenyon, Minn., 00—07, indremis- 
sionssupt., 91 — 00, Chicago bymissionær, 07 — 11, 
asst. missionssupt. (vestkysten), 11 — 12, v.formand, 
hOrenede kirke, 02 — 12, indrcmissionssekr., 00 — 02, 
indsamler for Church Ext. og Hovme Memorial 
Chapel. t9 april 1912. *lsabella Johnsen, 76. 145 
1879. tGjERTSEN, Gerhard Ludv. Møldrup. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—86. 

F. i Dingen, Ytre Sogn, Bergen, 16 feb. 1853, 
af pastor Johan P. G. og Berthe Johanne (f. Han- 
sen), frekv. Tanks skole, Bergen, 61 — 64, udv. 64, 
frekv. Racine, Wis., High School, 64 — 67, Augu- 
stana Sem., Paxton, 67 — 69, Augsburg Sem., 69 — 74 
(C.T.), prest. St. Paul, Minn., 74—75, Rochester, 
:\Iinn., 75—82, Ishpeming, Mich., 83—86, lærer, 
Augsburg Sem., 75, forretningsmand, 86 — 96. t23 
mars 1896. ^Elisabeth Johnson, 79. 
Guldbrandsen, Guldbrand. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—94. 

F. i Rækken, Gran, Hadeland, Hamar, 30 dec. 
1849, af Guldbrand G. og Kari (f. Paulsen), udv. 
63, frekv. Luther Coll., 69 — 72, Concordia Sem., St. 
Louis, 72—74 (C.T.), prest, Gayville, S. D., 74— 
76, Sioux Rapids, la., 72 — 92, Newman Grove, 
Xeb., 92—94, Cedar Home, Wash., 99—05. t27 
april 1905. *Johanne Karine Olsen, 75. 1894. 
1877. GUNNERSEN, SvEN(d), RuDOLF (GuN- 

derson). 

Ord. 1884. 

F. i Norge, 1844, af — , frekv. Kristiania univ., 
62—67 (A.B., A.M., C.T.), førstelærer ved Kri- 
stiania bodsfængsel, 67 — 70, kongens guldmedalje 
for en teologisk af handling, 71, udv. 74, professor 
i kirkehistorie osv., Augsburg Sem., 7-1 — 83, Red 
Wing Sem., 83 — 84, tilbage til Norge, 84, prest, Kri- 
stiania distriktsfængsel, 84 — 85, sogneprest, Grim- 
stad, 85—94, Kragerø, 9A — ?, forf. "Apostelhisto- 
rien", 74, "Apostolisk kristendom", 77. *Elizabcth 
Welhaven, 72. 
tHAAKONSEN, HaRALD FrEDRIK. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—84. 

F. i Norge, 1848, af — , værnepligtig officcr, 69, 
frekv. Kristiania univ., 67—73 (A.B., A.M., C.T.), 
udv. 74, prest, Sand Creek, Wis., 7A — 79, Eau 
Claire, Wis., 79 — 84, til Norge, 84, sogneprest, 
Søndeled, 84—95. t4 dec. 1895. 1877. 146 
1895. 
1877. 
Haakonson, Haakon Lauritz. 

Ord. 1874. Norske Augustana, 1874—90, Forenede kirke, 
90—98. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 16 feb. 
1845, af — , udv. — , frekv. Augustana Sem., Mar- 
shall (?), prest, Neenah, Wis., 74 — 77, Newburg, 
Minn., 77—81, Newry, Vernon Co., Wis., 81—87, 
Esofea, Vernon Co., Wis., 87 — 94, Lawrenceburg, 
Tenn., 94—95, Red Bluff, Tehana Co., Col., 95—98. 
*— , (t— ), Miss — Dayton, — . Hansen, Hans. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—84. 

F. paa Sjælland, Danmark, 1848, af — , udv. 
66, frekv. Augsburg Sem., 70—74 (C.T.), Minn. 
Univ., 72—74, prest, Omaha, Neb., IA — 80, Hamp- 
den, Neb., 80^84, var med at organisere Den dan- 
ske evangelisk luth. kirke, 84, og Den forenede 
danske kirke, 96. Harstad, Bjug Aanondson. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874 — . 

F. i Valle, Torridal, Sætersdalen, Kristiansand, 
17 dec. 1848, af Aanond Tellefson og Tor- 
bjør (f. Kittelsen Harstad), frekv. Luther 
Coll., 65 — 71 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
71—74 (C.T.), prest, Mayville, N. D., 74—91, 
Parkland, Wash., 91—, vikar, Luther Sem., 89—90, 
10 — 11, Minn. distrikts formand, 84 — 92, Pacific 
distrikts formand, 93 — 98, redig. "Pacific Herold", 
96—98, 99—04. *Guro Svendsen Omli, 77. 1901. 
tHEGGERNÆS, NiLS SiMONSON. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—90, udenoni, 90—01. 

F. i Jølster, Søndfjord, Bergen, 1845, af Simon 
Hansen H. og Saline (f. Olsen), frekv. Stavanger 
missionsskole, 69 — 71, udv. 72, frekv. Augsburg 
Sem., 72—74 (C.T.), prest, Mankato, Minn., 74— 
01. t4 mars 1909. *Elizabeth Jacobsen, 71. 189b. 147 
1898. HoLSETH, Mikkel Christiansen. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90 — •. 

F. i Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 1 jan. 
1845, af Christian Sesston og Maria (f. Hoel), 
frekv. Tønset lærerskole, 64 — 66, udv. 67, frekv. 
Luther Coll., 69 — 71, Concordia Sem,, St. Louis, 
72—74 (C.T.), prest, Estherville, la., 7^^-83, Park 
River, N. D., 83—92, Wittenberg, Wis., 92—93, 
Mondovi, Wis., 93—07, Bowman, N. D., 08—, 
hjælpebestyrer. Hommes waisenhus, 92 — 93, lærer, 
Wittenberg Acad., 92 — 93, medredaktør, "Gammel 
og ung", 92 — 93. *Caroline Knutsen, 75. tHoYME, Gjermund. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—90, Forenede kirke, 90—02. 

F. i V. Slidre, Valdres, Hamar, 8 okt. 1847, af 
Gjermund G. H. og Sigrid C. (f. Ridste), udv. 51, 
frekv. Augsburg Sem., Marshall, 69 — 70, Wis. 
Univ., 70—71, Augsburg Sem., 71—73 (C.T.), 
prest, Duluth, Minn., 73, Menomonie, Wis., 74— 
76, Eau Claire, Wis., 76 — 02, missionskasserer, 79 
— 81, Konferentsens sekr., 81 — 86, formand, 86 — 90, 
foreningskom. og indsamler, Konferentsens skole- 
fond, 89 — 90, For. kirkes formand, 90 — 02, mange 
komiteer: ordinations, missions, skole, forenings 
osv., 90 — 02, indsamler for St. Olaf Dormitorj^ og 
U. C. Sem. bvgninger, 00 — 01, redig. "Harpen" (se 
forf. efterladte papirer samlet af E. Kr. Johnsen: "I hvi- 

lestunder", 04, "Prest og formand", 04, (Biørns "Mindeskrift", 02). t9 juni 

1902. *Ida O. Olson, 74 (t05). 
1900. L. Lund), 78- tHøiE, Rasmus. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—76. 

F. i Norge omkring 1846 (?), af — , seminarist (?) fra Norge, udv. 74, 
tog teologisk eksamen, Augsburg Sem., 74 (C.T.), prest, Minneapolis 
(Trefoldigheds mghd.). Minn., 74 — 76, til Norge, 76, lærer, Stavanger. 
11906 (?). 
1877. tKoEFOD, Magnus Martinson. 

Ord. 1874. Norske synode. 1874— 9 J. 

F. i Kristiansund, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 
3 sept. 1848, af Hans K. og Olava Marie (f. Tol- 
lefsen), frekv. Kla'bu sem., 66 — 68 (seminarist), 
udv. 69, klokker, Big Canoe, la., 69 — 70, frekv. 
Luther Coll., 70—72, Concordia Sem., St. Louis, 
72 — 74 (C.T.), prest nær Starbuck (Indherrcd, 
Immanuel, St. Johannes mghdr.), Minn., 74 — 92. 
tl7 okt. 1892. *Anna Dorthea Rigg, 77 (nu fru 
pastor O. A. Normann). 148 
1877. tKROGH, Hans Jakob Grøgaard. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—90, 96—02, —04. 

F. i Flekkefjord, Kristiansand, 10 juni 1845, af 
— , frekv. Stavanger latinskole, 59 — 63 (A.B.), 
Kristiania univ., 64 (A.M.), teologi, 65 — 66, lærer, 
Quams latinskole, 66 — 68, Trondhjems borgerskole, 
68 — 72, udv. 72, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 
72—73, 74 (C.T.), prest, Minneapolis, Minn., 74, 
Menomonie, Wis., 75—76, Baldwin, Wis., 77—90, 
lærer i norsk og latin, Luther Coll., 90 — 96, prest, 
Ossian, la., 96 — 02, emissær, sjømandsmissionen, 
03. t3 mai 1904. 
t Madsen, Niels. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—80. 

F. i Lille Dame, Møen, Danmark, 1842, af — , 
siømand, 57 — 63, udv. 63, frekv. Augsburg Sem., 
71—74 (C.T.), prest, Silver Lake (5 mghdr.), la., 
74, New Denmark, Brown Co., Wis., 75—80. 
tHampden, Neb., 4 feb. 1881. Ugift. 1877. 
1912. mghdr., 91—11, Battle 
Fodlandsvig, 74 (175), t Meling, Aage Skavlan. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—82. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 1847, af — , frekv. 
Gjertsens latinskole, Kristiania, ? — 67 (A.B.), Kri- 
stiania univ., 67 — 72 (A.M., C.T.), udv. 74, prest, 
Coon Valley, Wis., 7'^1 — 82, til Norge, sogneprest. 
Bakke, 83—90, Skaanevik, 90—96. t20 mai 1896. Moen, Torstein Knudsen. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—90, Forenede kirke, 90—95, 
Frikirken, 96—14. 

F. i Lysefjord, Strand, Stavanger, Kristiansand, 6 
jan. 1840, af Knud Knudsen M. og Sigrid (f. Thor- 
stensen Sønmark), frekv. Strand sem., Stavanger, 
59 — 61 (seminarist), lærer. Strand, 61 — 63, og Ly- 
sefjord, 64 — 69 (løn 1 speciedaler om ugen), frekv. 
Stavanger missionsskole, 69 — 74, udv. 74, tog teo- 
logisk eksamen, Augsburg Sem., 74 (C.T.), prest. 
Osakis, Minn., 74 — 81 (ca. 18 mghdr. sammen med 
pastor Saugstad, delte kaldet 81), Clitherall, Minn., 
og 10 andre mghdr., 81 — 91, Clitherall og 2 andre 
Lake, Minn., 13 — 14, pastor emeritus, \A — . *Anna 
Anna Hatskog, 76 (t98), Marie Øistad, 00. 149 
Nilsen, Ole. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874 — 90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 18 mars 1844, 
af Nils K. Gudmundsrud og Sigrid (f. Olson), frekv. 
Asker sem., 63 — 65 (seminarist), udv. 71, frekv. Ce- 
dar Vallev Sem., 71 — 72, Minn. Univ., Augsburg 
Sem., 72—74 (C.T.), prest, Northwood, la., 74—92, 
Scandinavia, Wis., 92 — , visitator, Hommeanstalter- 
nes bestj^relse, formand, Scandinavia Acad., Board 
of Directors, 93 — , redig. "Luthersk børneblad" 
79—08, "Festfryd", forf. "Taale Tangen", 92, "Lu- 
i^^2. t-hers liv", 07, "Læsebog H" (se K. Løkensgaard), 

99, "Læsebog for menighedsskoler", 10. *Bergitte Evel3'n Evensen, 82 

(t03), enkefru Anna Helene Svensen (f. Sunde), 06. 
tScHONHovD, Ole C. 

Ord. 1874. Konferentsen, 1874—89. 

F. i Norge omkring 1825 (?), af — , udv. — , 
frekv. Augsburg Sem., — 74 (C.T.) prest, N. La 
Crosse, Wis., 74—77, Houston, Minn., 77—81, St. 
Ansgar, Li., 81—82, Clear Lake, la., 82—89, (sy- 
gelig). t— . *— . 1877. 
82, Mad 
smuler", 
den". Fa 
"Folkets 
Egeland, 1877. 

ison, 
79,' 
rgo,^^ 
ven" 

75. IShirley, Martin (Schirley). 

Ord. 1874. Konferentsen, -1874— 77, udenom, 79—82, Norski- 
synode, 85—91. 

F. i Land, Hamar, 6 juni 1844, af Th. S. og 
Bertha (f. Jensen), frekv. Fredriksteens under- 
officerskole, 64 — 66, tredjelærer, Kristiania militær- 
skole, 66 — 67, frekv. handelsskole, 66 — 67, handels- 
betjent, 67 — 71, udv. 71, lærer, Luther Valley, 
Wis., 72, frekv. Augsburg Sem., 72—74 (C.T.), 
prest, Murray Center, Minn., 7^—75, St. Paul, 
Minn., 75 — 77, bestyrer, Augsburg Pub. House, 
77 — 78, timelærer og kasserer, Augsburg Sem., 77 — 
79, prest, Beaver Creek, Murray Co., Minn., 79 — 
S. D., 85—90, Towner, N. D., 90—91, forf. "Historiske 
Frugter fra Northfield-skolcn", 90, medredaktør, "Nordman- 
90—93, "Nye Nordmanden", Moorhead, 9-1 — 95, redaktør, 
, 97—99, bosat i Minot, N. D. 14 juli 1906. *Karen Elisa 150 
1907. Smeby, Oluf Hanson. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874—. 

F. { Rock Co., Wis., 31 jan. 1851, af Hans 
Olson S. og Helene (f. Fryslie), frekv. Luther 
Coll., 65 — 71 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
71—74 (C.T.), prest, Albert Lea, Minn., 74—, 
ærer i norsk, tysk og religion, Luther Acad., 88 — 
04, sekr., la. distrikt af Norske synode, 95 — 07, 
v.formand for samme, 07 — , engelsk salmebogkom. 
("Christian Hymns"), 96 — 98, ("Lutheran Hym- 
nary"), 08—13. *Marie Carlson, 76. t Sverdrup, Georg. 

Ikke ord. 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 16 dec. 
1848, af sogneprest Harald Ulrik S. og Karoline 
Metella (f. Suur), frekv. Nissens latinskole, Kri- 
stiania, 63 — 65, Kristiania univ., 65 (A.B.), 66 
(A.M.), 66—71 (C.T.), Erlangen Univ., Tysk- 
land, 69 — 70, Paris Univ., Frankrig, 71 — 73, pro- 
fessor i G. T. eksegese og dogmatik, Augsburg 
Sem., 74 — 07, bestyrer, 76 — 07, Frikirkens for- 
mand, 94 — 97, forf. "Fri menighed i fri kirke", 82, 
"Diakonissegjerningen", 88, "Det frie kirkesam- 
fund", 97, "Ledende principer", 97, 99, "Aand og 
liv" (se Oftedal), 98, "Dr. Martin Luthers liv" (oversættelse), 99, redig. 
"Kvartalskrift", 75—81, "Lutheraneren", 77—81, 85—90, "Folkebladet", 
81—82, "Kirkebladet", 90—93, "Gasseren", 00—07. (Se Sverdrups "Sam- 
lede skrifter i udvalg", af A. Helland, 6 bind: I. "Bibelske og kirkehistoriske 
afhandlinger"; H. "Menigheden"; IIL "Augsburg Sem. og Firkirken"; IV. 
"Fra kirkens arbeidsmark"; V^. "Indledning til det gamle testamente"; 
VL "Missionsbetragtninger og prædikener", 09 — 12.) t3 mai 1907. *Ka- 
tharine Elizabeth Heiberg, 74 (t87), Elise Susanna Heiberg, 90. 
1905. 
1905. Tharaldsen, Iver. 

Ord. 1874. Konfercntscn, 1874—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Stod, N. Indherred, Trondhjem, 10 nov. 
1847, af Tharald T. og Gjertrud P. (f. Hougum), 
fik privatundervisning i sprog, 68 — 70, udv. 70, 
frekv. Augustana Coll., Marshall, 70—71, Wis. 
Univ., 71—72, Minn. Univ., 72—73, Augsburg 
Sem., 72—74 (C.T.), prest, Battle Lake, Minn., 
74—81, Grand Forks, N. D., 81—84, Chippewa 
Falls, Wis., 84—97, Madison, IMinn., 97—, mis- 
sionssekr., 82 — 84, Konferentsens sekr., 86 — 90, vi- 
sitator, 02 — 05, forlagskom., forf. reiseskisser og 
digte, redig. "Folkekalenderen", 95 — 01. *Emilie 
Caroline Engerud, 76. 151 
1899. 1913. Thorsen, Marcus. 

Ord. 1874. Norske svnode, 1874- 

F. i Drangedal, Bamle, Kristiansand, 8 sept. 
1840, af Thor Knudsen Aakre og Mariken (f. Ste- 
nersen), frekv. Solums lærerskole, 58 — 59, lærer, 
Drangedal, 59 — 63, frekv. Asker sem., 63 — 65 (se- 
minarist), lærer, 0. Porsgrund, 65 — 66, Kragerø, 
66—71, udv. 71, frekv. Luther Coll, 71—72, Con- 
cordia Sem., 72 — 74 (C.T.), prest nær River Falls 
(Rush River og annekt, mghdr.), Wis., 74 — . *Anna 
Marie Bolette Haugan, 74. TuRMo, Andreas Olson. 

Ord. 1874. Norske synode, 1874 — . 

F. i Vefsen, Indre Helgeland, Tromsø, 22 sept. 
1847, af Ole Olsen og Oline Marie (f. Hendrik- 
sen), udv. 68, frekv. Luther Coll., 69 — 72, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 72 — 74 (C.T.), prest nær 
Decorah (Washington Prairie), la., 74- — 82, Lu- 
verne. Minn., 82—94, Bradish, Neb., 94—09, Clif- 
ford, N. D., 10 — . *Marie Stenersen Medalen, 
75. Berg, Ole Nilsen. 

Ord. 1875. Konferentsen, 1875—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 97— . 

F. i Sjernerø, Ryfylke, Kristiansand, 13 mars 
1842, af Nils O. Næsheim og Lisbeth O. (f. Jelsa), 
frekv. Hjelmeland sem., 60—62, Kristiansand sem., 
64 — 66 (seminarist), udv. 74, frekv. Augsburg 
Sem., 74—75 (C.T.), prest, Montevideo (Camp 
Release, St. Petri og Brønø mghdr. osv.). Minn., 
75—83, Audubon, Minn., 83—05, Climax, Minn., 
05— visitator, 89—93. *Tabitha N. Edland, 75. 1913. 
1877. Breda, Olaus Jensen. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—77. 

F. i Horten, N. Jarlsberg, Kristiania, 29 april 
1853, af Jens Johansen og Heile Kristine (f. 
Breda), frekv. Gjertsens latinskole, Kristiania, 68 
—70 (A.B.), Kristiania univ., 70—71 (A.M.), 
udv. 73, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 73 — 75 
(C.T.), prest. St. Paul, Minn., 75—77, til Norge 
for at studere filologi, Kristiania univ., 77 — 79, I.t- 
rer i klassiske sprog og historie, Luther Coll., 79 — 
82, frekv. Kristiania, Kjøbenhavn og Upsala univ., 
82 — 84, lærer i skandinaviske sprog, Minn. Univ., 
84 — 99, til Norge, 99, lærer, krigsskolen, 03—06, 
Frogners gymnasium, 00 — . *Emilic Braarud, 85. 52 Bu, Olav Amundsen. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90—10. 

F. i Sel, N. Gudbrandsdalen, 19 jan. 1842, af 
Amund Olsen B. og Kari (f. Sivertsen Hyrer), 
fik undervisning af kirkesanger Hetlesæter i Vaage, 
57 — 58, frekv. Asker sem., 59 — 61 (seminarist), 
Heltbergs latinskole, 61 — 65 (A.B.), Kristiania 
univ., 65 — 74 (A.M., C.T.), huslærer, Skedsmo, 
69 — 70, lærer i fru Bergs pigeskole, 66 — 67, Quams 
latinskole, 67 — 69, lærer i Kristiania bods- 
fængsel, 73 — 74, udv. 75, prest, Ostrander, 
1913. Minn., 75—08, midlertidig, Merrill, Wis., 09—10, 

St. James, Minn., 12, Hatton, N. D., 13, sekr. Sy- 
nodens ministerium, 78 — 84, forlagskom., 91 — 92, visitator, 95 — 05, St. Olaf 
Coll. trustee, 95—96. ^Caroline Marine Hjorth, 75 (tl2). 

1912. BøcKMAN, Markus Olaus. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875 — 87, Antimissouri, 
Forenede kirke. 90 — . 87—90, F. i Langesund, Bamle, Kristiansand, 9 jan. 
1849, af Fredrik B. og Nicoline (f. Bodom), frekv. 
Aars og Voss' latinskole, 64 — 67, Kristiania univ., 
67—74 (A.B., A.M., C.T.), udv. 75, prest nær 
Kenyon, Minn. (hjælpeprest til B. J. Muus), 75 — 
80, (Gol og Morland), 80—88, professor i teologi, 
Northfield Sem., 86 — 90, professor, Augsburg Sem., 
90 — 93, bestyrer og professor i N. T. eksegese, U. 
C. Sem., 93 — , foreningskom., 05 — 12, forf. "Kirke- 
raadet har talt ilde", 04, "Lykke i livet" (se E. Kr. 
Johnsen), 11, medredaktør, "Lutherske vidnesbyrd", 90, "Luthersk kirke- 
blad", 90 — 95, fik ærestitelen D.D. af Muhlenberg Coll., 99, blev udnævnt 
af kong Haakon VII til kommandør af St. Olavsordenen, 12. *Leonharda 
Nicoline Holby, 75 (t88). Inga Holby, 96. 
tCHRISTENSEN, NeHEM. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—96. 

F. i Port Washington, Wis., 13 mars 1848, af 
Beruld C. og Odborg (f. Nilssen), frekv. Luther 
Coll., 66—71 (A.B.), lærer, Luther Coll., 72, frekv. 
Concordia Sem., St. Louis, 72 — 75 (C.T.), prest. 
St. Joseph, Mo., 75—79, EUsworth, la., 79—82, 
St. Joseph, Mo., 82—85, Leona, Kans., 85—87, 
Genesee, Ida., 87—92, Parkland, Wash., 92—96, 
redig. "Pacific Herold", 93—96. tlO juni 1896. 
*Else Fclland. 78. 1878. 153 
+EiTTREM, Lars Larsen. 

Ord. 1875. Ellings sj-node, 1875 — 76, Hauges synode, 76 — 
82, Konferentsen, 82 — 86, Forenede kirke, 90 — 00. 

F, paa Ødegaard, Hol, Hallingdal, Kristiania, 
12 nov. 1824, af Lars Knutsen Uthus og Kari (f. 
Knutsen Sønderaal), gaardbruger, Odda, Hardan- 
ger, emissær, 54 — 70, udv. 70, lægprædikant og 
skolelærer, Primrose, Wis., 70 — 72, Spring Prairie, 
Wis., 73 — 75, prest. West Prairie og Kickapoo, 
Wis., 75—78, Calumet, Mich., 78—85, farmer, 
Viroqua, Wis., 85 — 90, Peshtigo (Zions mghd.), 
Wis., 90—00, (sygelig). tl5 mars 1904. *Anna 
Samsonsen Eittrem, 56 (tOO), Anna Eittrem, 02. 
Growe, Dorotheus Johnsen (Grov). 

Ord. 1875. Nors^ke synode, 1875 — . 

F. i Stord, N. Søndhordland, Bergen, 3 dec. 
1839, af John Henrik Eliasen og Anna (f. Engcl- 
hansen), sjømand, 53 — 57, frekv. Stords sem., 57 — 
59 (seminarist), Fjellbergs lærerskole, 63 — 64, fik 
pri\atundervisning af sogneprest Kjerulf og kand. 
Thorvildsen, lærer, 59 — 75, kolportør for Det skot- 
ske bibelselskab, emissær for den bergenske og den 
hardangske indremission og for Lutherstiftelsen, 
udv. 75, eksamineret i teologien af Synodens kom., 
75, prest, Fergus Falls (4 mghdr.), Minn., 75 — 78, 
111., 78—79, Sand Creek (6 mghdr.), Dunn Co., 
Wis., 79—83, Pelican Rapids (3 mghdr.), Minn., 83—91, Red 
Wing (3 mghdr.). Minn., 91 — 94, Brainerd (6 mghdr.), Minn., 94 — 
06, missionsprest i Todd, Morrison, Cass og andre countier. Minn., bosat 
i Lake Park, Minn., 06—07, Fergus Falls (4 mghdr.). Minn., 07—. 
*Pernil]e Larsen, 70 (t72), Martha Thormodsæter, 74 (+86). 1901 

Lisbon (3 mghdr.) 
1877. tHENDRIKSEN, PaUL (StENSVAAG). 

Ord. 1875. Konferentsen, 1875-81, Formede kirke, 91 04. 

F. i Finnaas, S. Søndhordland, Bergen, 7 okt. 
1845, af Helge H. Pederson og ^Liria (f. Paulson), 
udv. 66 eller 67, frekv. Augustana Sem., Paxton, 
68—69, Marshall, 69—70, Northwestern Univ., 
Watertown, 71 — 72, til Norge, 72, frekv. Stavan- 
ger missionsskole, 72 — 73, Fosterlandsstiftelsens 
missionsskolan, 73 — 75, til Amerika, 75, frekv. 
Augsburg Sem., 75 (C.T.), prest. East Nor\va\, 
Kans., 75—78, Eureka, Kans., 79—81, Brvant, S. 
D., 91—01, St. Joseph, Mo.. 01—04, læge. til 
Norge, 05. jKristiania, Norge, mars 1914. 154 / 
1894. 
1877. tHiLMEN, Peder Tidemandsen. 

Ord. 1875. Norske synode. 1875—97. 

F. i N. Aurdal, Valdres, Hamar, 16 juni 1851, 
af Tideman O. H. og Guri (f. Alfsen), udv. 60, 
frekv. Luther Coll., 66 — 72 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 72—75 (C.T.), prest, Omaha (8 
mghdr.), Neb., 75—79, Newman Grove {A — 9 
rnghdr.), Neb., Denver, Colo., 79 — 90, Crookston 
(7 mghdr.). Minn., 90—97. t30 nov. 1897. *Sa- 
rah M. Dover, 77. Hoff, Carl Ludvig. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—82. 

F. i Skien, Kristiansand, 3 mai 1849, af P. H. 
og Karen (f. Andersen), frekv. Skiens lærde skole, 
58—68 (A.B.), Kristiania univ., 69 (A.M.), 69—?, 
udv. — ?, frekv. Concordia Sem., St. Louis, ? — 75 
(C.T.), prest, Glencoe (Bergen og Carver mghdr.), 
Minn., 75—82. 
t Larsen, Reier. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—78. 

F. paa Jefferson Prairie, Rock Co., Wis., 27 
juli 1849, af Lars Reiersen Halstenrud og Ingeborg 
(f. Narvesen), frekv. Luther Coll., 65—68, 69—72 
(A.B.), Concordia Sem., 72—75 (C.T.), prest. Red 
Wing, Minn., 75—76, Spring Grove, Minn., 76— 
78. t27 okt. 1878. 1877. 
tLlNDEMANN, FrEDERICH. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—76. 

F. i Baltimore, Md., 12 jan. 1851, af — , frekv. 
Concordia Coll., Fort Wavne, 65—71 (A.B.), 
Concordia Sem., 71—74 (C.T.), prest, Decorah, 
la., 75—76, lærer i tysk, Luther Coll., 75—76, 
prest (Missourisynoden), 76 — 93, lægrer i tegning 
og religion, Schullehrerseminar, Addison, 111., 93 — 
07. tl3 dec. 1907. 1897. 155 
t Lobben, Anders Larsen. 1878. Ord. 1875. Norske synode, 1875 — 86. 

F. paa Lobben, Eker, Drammen, Kristiania, 18 
okt. 1830, af Lars C. L. og Dorthe Christine (f. 
Andersen Skodt), bibelkolportør, Drammen, 68 — 
75, fik privatundervisning og eksamen af prof. Gisle 
Johnsen og prof. C. P. Caspari, 75, udv. 75, prest, 
Blair (5 mghdr.), Wis., 75—79, St. James (5 
mghdr.), Minn., 79—86, farmer, 86—04. t26 juli 
1904. *Andrea Sophie Stangeby, 61 (108). Moe, Peter. Ord. 1875. Norske synode, 1875—76. 

F. i Øier, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 1 juli 1843, af — , frekv. Anden 
brigades underofficerskole, 62 — 66 (underofficer), udv. 67, lærer i en Ellings 
mghd., 67—69, frekv. Galesville Univ., 69—70, lærer, 70—71, frekv. Augu- 
stana Coll., Marshall, 71—72, Mt. Airy Sem., 72—75 (C.T.), prest, 
Fremont, Neb., 75 — 76 (sygelig). Musæus, Johan Carl August. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—83. 

F, i Arendal, Kristiansand, 10 aug. 1843, af 
— , privat dimitteret, frekv. Kristiania univ., 65 — 
73 (A.B., A.M., C.T.), udv. 75, prest, Scandinavia, 
Wis., 75 — 83, til Norge, sogneprest, Laardal, 85 — 
95, Manger, 95—07, Brevik, 07—. *Marie Ravn, 
83. 
1906. 
1895. tMvHRE, John Halvorsen. 

Ord. 1875. Konfcreiitscn, 1875—90, Forenede kirke, 90—97, 
Frikirken, 97—11. 

F. i Bøe, Nedre Telemarken, Kristiansand, 1 
mars 1850, af Halvor Johnsen M. og Aasta (f. 
Sagadalen), frekv. Klyvi sem., Skien, 68 — 70 (se- 
minarist), klokker og skolelærer, Stavanger, 70 — 73, 
udv. 73, frekv. Augsburg Sem., 73 — 75 (C.T.), 
prest, Sheldal, la., 75—80, Audubon, Minn., 80— 
83, Cormorant, Minn., 83—88, Rollag, Minn.. 88— 
11, forf. "Hjemlandstoncr", I, 74; II, 76; IH, 78, 
redig. "Fredsbudet", 78 — 90, forf. "En røst fra 
Herrens hus", 08, krcdssekr., 03 — 05. 129 mars 
1911. *Berthe Gurine Thorstcnsen, 73 (t97), 
Anna Sillerud, 99. 156 
1902. Nykreim, Peter Andreas Torgersen. 

Oi-d. 1875. Konfei-enlsen, 1875—90, Forenede kirke, 
90—97. 03—08. 

F. i Herø, S. Søndmøre, Bergen, 2 mars 1839, 
af Torger Torgersen N. og Johanna (f. Amund- 
sen), frekv. Voldens sem., 59 — 61 (seminarist), læ- 
rer, Herø, Volden. Borgund, Bremanger, 61 — 74, 
udv. 74, frekv. Augsburg Sem., 74—75 (C.T.), 
prest, Audubon (11 mghdr.), Minn., 75 — 80, Haw- 
ley (6 mghdr.). Minn., 80—83, Grafton (11 
mghdr.), N. D., 84—91, Park River (6 mghdr.), 
N. D., 91—94, Marshall Co., Minn., 94—97, Devils 
Lake, N. D., 03—05, Larimore, N. D. 06—08, 
farmer, 08 — , forf. "Aabenbarlngen", 11. *Theo- 
dora Schreuder, — . 
1877. 
tRøNNERBERG, AnDREAS. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—89, Antimissouri, 89 — 90. 

F. i Haaland, Jæderen, Kristiansand, 7 nov. 
1830, af — , frekv. Holt sem., 54 — 56 (seminarist), 
huslærer, Haa, 56 — 58, lærer, Kristiania, 58 — 63, 
66 — 75, frekv. Kristiania univ., 63 — 66, udv. 75, 
tog teologisk eksamen, 75, prest, Muskego, Wis., 
75—84, Black River Falls, Wis., 84—90. tl890. tTHORLAKSON, PaAL. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—82. 

F. paa Husavik, Island, 13 nov. 1849, af Thor- 
lak Gunnar Jonsson og Lovisa Henrietta (f. Niel- 
son), fik privatundervisning, 63 — 66, frekv. Rey- 
kjavik latinskole, 66 — 71 (A.B.), udv. 72, frekv. 
Concordia Sem., St. Louis, 72 — 75 (C.T.), prest, 
Pulcifer (Green Valley mghd. osv.), Wis., 75 — 76, 
Gimli, Man., og Pembina, N. D. (islandske 
mghdr.), 76—82. tl2 mars 1882. 1876 (.?). 
TvEDT, Niels Gulbrandsen. 

Ord. 1875. Norske synode, 1875—. 

F. i Hurum, Valdres, Hamar, 26 juli 1850, af 
Nils Gulbrandsen og Anna (f. Norland), udv. 54, 
frekv. Luther Coll., 65—72 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 72—75 (C.T.), prest. Yankton, 
S. D., 75—76, Gayville, S. D., 76—78, St. James, 
Neb., 79—82, Paragon, Neb., 82—84, Hartington, 
Neb., M — . *Lena Amalia Nelson, 79. 1880. 157 TøsDAL, Lars. 

Ord. 1875. Konferentsen, 1875 — 90, Forenede kirke, 90 — 13. 

F. i Os, Midthordland, Bergen, 28 juli 1843, 
af Hans Olsen T. og Martha Christine (f. — ), 
omgangsskolelærer, almueskolen, 58 — 61, frekv. 
Fjelbergs lærerskole, 65 — 66, Stords sem., 66 — 68 
(seminarist), lærer, Lysekloster, 68 — 70, fik privat- 
undervisning i sprog i Bergen og Tyskland, 70 — 73, 
udv. 73, frekv. Augsburg Sem., 73 — 75 (C.T.), 
prest, Detroit, Mich., 75 — 76, Silver Lake, la., 76 
—89, Slayton, :\Iinn., 89—95, L. O. Pedersens 
kapellan, Xorthwood, la., nær Xorthwood (Urland 

mghd., Freeborn Co., Minn.), la.. O-l — 13. *Magdalene ^Margrethe Greve, 

66 (i02). 

tUxHEiM, Anfin Olsen. 

Ord. 1875. Ellings synode, 1875 — 76, Hauges synode, 
76 — 07, Forenede kirke, 08 — 12. 

F. i Opdal, S. Dalene, Trondhjem, 21 juni 1842, 
af Ole Olsen og Maglin H. (f. Bakken), udv. 70, 
prest, Brookings, S. D., 75 — 76, Lac qui Parle (nu 
7 prestekald). Minn., 76—07, Marietta, Minn., 08 
— 12, Hauges synodes v.formand, — , formand for 
samme, 92 — 97, indremissionssupt. — . t18 aug. 
1913. *Marith I. Støland, 68 (+96), Anne O. 
Trønnes, 97. IWang, Harald Marcus. 

Ord. 1875. Konferentsen, 75 — 90, Forenede kirke, 90 — 06. 

F. i New York, X. Y., 27 dec. 1837, af — , til Xorge, 38, frekv. Nissens 
latinskole, — , Kristiania univ., 54 — 56 (A. AL, og et aar af medicin, et af 
teologi), udv. 74, frekv. Augsburg Sem., 74 — 75 (C.T.), prest, JefiFerson 
Prairie (2 mghdr.), Wis., 75—80, Luverne (6 mghdr.). Minn., 80—90, 
Milton (ca. 9 mghdr.), X. D., 90—99, Chamberlain, S. D., 99—06. t20 
mars 1913. *Frøken Weenaas, 75 (?). 
tANDREASSEN, IVER. 

Jrd. 1876. Xorske Augustana. 1876 — 90, Forcntdc kiikc, 
90—1]. 

F. paa Fagerlid, Maalselven^ Senjen, Tromsø, 
19 jan. 1838, af Andreas Jakobsen og Anna (f. 
Iverson), udv. 60, farmer, snedker, lærer, 60 — 75, 
frekv. Augustana Sem., Calmar, 75 — 76 (C.T.), 
prest, Bolton, Clav Co., S. D., 76 — 91, Spokane, 
Wash., 91—93, Gcncsce Vallcy, Ida., 93—95, 
Dearv. Ida., 95 — 07, emeritus, Moscow, Ida., 07 — 
11. ■ii2 sept. 1911. *Signe Ness, 61. 58 
1877. tBERVEN, Kristen Svendsen. 

Ord. 1876. Norske synode. 1876—00. 

F. f Ullensvang, Hardanger, Bergen, 12 aug. 
1845, af Sven Oleson B. og Guri (f. Haldorsen), 
frekv. Stords sem., 65 — 68 (seminarist), lærer i 
Solheimsvikens borgerskole, 69 — 75, udv. 75, frekv. 
Concordia Sem., Springfield, 75 — 76 (C.T.), prest. 
Red Wing, Minn., 76—88, Lounsberrv, S. D., 88— 
93, Bradley, S. D., 93—96, Lily, S. D., 96-00 (de 
tre sidstnævnte samme kald). t28 mai 1913. *In- 
geborg Saxe, 70. 
tCHRISTOPHERSEN, EmANUEL. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—09. 

F. i Dybvaag, 0. Nedenes, Kristiansand, 23 juni 
1849, af Christopher Jens C. og Anne Margrethe 
(f. Christophersen), frekv. Drammens lærer- og 
realskole, 62 — 68, Kristiania univ., 68 — -73 (A.B., 
A.M., C.T.), lærer og emissær for Lutherstiftel- 
sen, 74 — 75, udv. 76, prest, Pigeon Falls, Wis., 
76—09. t23 mars 1909. *Inger Nielsen, 76. 1900. 
Frost, Jakob von der Lippe Parelius. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—82. 

F. i Lye, Jæderen, Kristiansand, 10 mai 1846, 
af — , frekv. Kristiania univ., 66 — 73 (A.B., A.M., 
C.T.), udv. 76, prest, Calamus, la., 76 — 82, til 
Norge, 82, sogneprest, Bygland, 83—89, Lye, 89— 
00, residerende kapellan, Norderhov, 00 — 05, sog- 
neprest, Andebu, 05 — . *Johanne Louise Cold 
Schmidt, 75. 
Førde, Nils. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—. 

F. i Vossestranden, Voss, Bergen, 28 sept. 1849, 
af Amund Johnsen F. og Synøve (f. Tufte), udv. 
57, frekv. Luther Coll., 67— 73 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 73 — 76 (C.T.), prest, Moorhead, 
Minn., 76—81, Amherst, W^is., 81—92, Starbuck, 
Minn., 92 — , engelsk sangbogkom., 9-1 — 98, Luther 
Sem. inspektør, 04 — . *Nora Otilia Ericksen, 82. 1879. 159 
1912. Hoel, Olaf Haldorsen. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—90, Forenede kirke, 90— 
97, Norske synode, 97 — . 

F. i Tønset, N. Østerdalen, Hamar, 16 dec. 
1841, af Haldor H. H. og Ingrid (f. Grimsbo), 
frekv. Faasets fastskole, Tønset, 60 — 61, Asker 
sem., 62 — 64 (seminarist), lærer, Tønset, 6-1 — 66, 
Dønnes, 66—68, udv. 68, frekv. Luther Coll., 72— 
73, Concordia Sem., St. Louis, 73 — 75, Springfield, 
75—76 (C.T.), prest, Canbv, Minn., 76—12, nær 
Canby (Marble og St. John), 12—. *Marie Eliza- 
beth Lund, 76. 
1903. HusTVEDT, Halvor Bjørnson. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—83, — . 

F. paa Liberty Prairie, Wis., 6 dec. 1852, af 
Bjørn Olsen H. og Ingeborg (f. Halvorson), frekv. 
Luther Coll., 67—73 (A.B.), Concordia Sem., St. 
Louis, 73—76 (C.T.), prest, Yankton, S. D., 76— 
81, Northwood, la, 81 — 83, la. distrikts sekr., 82 — 
83, frekv. Slack's Business Coll., 84, redig. "Ame- 
rika", 85 — 86, lærer, Luther Coll., 87, bestyrer. 
Lutheran Pub. House, Decorah, la., 84, 87—93, 
bestyrer. Sioux Falls Luth. Normal, 93 — 96, asst. 
kasserer, Winneshiek Co. Bank, 97 — 05, Synodens 
kasserer, 99 — 05, redig. "Lutheran Herald", 06 — 
08, redaktionssekr., 05 — , Synodens kasserer, 11 — . * 
Anne Marie Reque, 78. Johnson, Hans. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—95. 

F. paa Solberg, Holt, 0. Nedenes, Kristiansand, 1 april 1850, af Hans 
Peter J. og Ingeborg (f. Andersen), udv. 52, frekv. Luther Coll., 66 — 73, 
Concordia Sem., St. Louis, 73 — 76 (C.T.), prest, Chicago, 111., 76 — 78, 
Scandia, Stevens Co., Minn., 78 — 95. 
tKLEVEN, Anders Nilson. 

()r<I. 1876. Konfcrentscn, 1876—90, Fonncdc kirke, 90 O'^ 

F. i Nes, Nedre Telemarken, Kristiansand, 9 
dec. 1849, af Nils Anderson og Anna (f. Kittelson), 
frekv. Skiens sem., 67, udv. 72, frekv. Augsburg 
Sem., 73 — 76 (C.T.), prest, Swan Lake, Turner 
Co., S. D., 76—78, nær Litchfield, Minn., 78—92, 
Minneota, Minn., 92 — 09, forf. "Nadveren, skrifte- 
maal, boden og absolutionen", 08. i"4 mai 1909. 
*Kirsten Bjørndal, 70. 1897. 160 
1912. Nordby, Jørgen. 
Ord. 1876. Norske synode, 1876—. 

F. i Ulvik, Hardanger, Bergen, 9 dec. 1852, af 
Paul Sponheim og Marie (f. Folkedal), udv. 67, 
frekv. Luther Coll., 67—73 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 73 — 76 (C.T.), prest, Northwood, 
la., 76—80, Lee, 111., 81—, sekr. for Østlige di- 
strikt, Norske synode, 88 — 98, v.formand for samme, 
99 — 07, formand for samme, 08 — , sekr. for Norske 
synode, 96 — 07, sekr. for kirkeraadet, 08 — . *Ro- 
sine Preus, 77. Preus, Kristian Keyser. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—97—. 

F. i Spring Prairie, Wis., 13 okt. 1852, af pastor 
Herman A. P. og Caroline D. M. (f. Keyser), 
frekv. Luther Coll., 67—73 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 73 — 76 (C.T.), prest, Spring Prai- 
rie, Wis., 76 — 97, lærer i religion, Luther College, 
98 — , bestyrer for samme, 02 — , trustee for samme, 
02 — , finanskom., 88 — 99, Synodens v.formand, blev 
udnævnt af kong Haakon V^II til kommandør af 
St. Olavsordenen, 11. *Louisa Augusta Hjort, 76. 1901. 
1888. tRYSTAD, Andreas Rask Andreasen. 

"Ord. 1876. Norske synode, , 1876— 88. 

F. i Vaagen, Lofoten, Tromsø, 9 mai 1839, af 
Andreas Rask Pedersen og Anne Kathrine (f. Sø- 
rensen), fik privatundervisning, lærer, Vaagen, 61, 
frekv. Tromsø sem., 62 — 64 (seminarist), lærer, 
Vaagen, 64 — 69, udv. 69, lærer, Benton Co., la., 
69 — 71, frekv. Luther Coll., 71 — 73, Concordia 
Sem., St. Louis, 73 — 76 (C.T.), prest, Suttons Bay 
(3 mghdr.), Mich., 76—79, Deer Park (3 mghdr.), 
Wis., 79—86, New Richmond (8 mghdr.), Wis., 
86—88, farmer, Rembrandt, la., 88—12. 121 april 
1912. *Madelie Olsen, 76. 
ScHEsvoLD, Thore Pedersen. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—84. 

F. i Vaage, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 11 juli 
1836, af Peder Pedersen og Anne (f. Thoresen), 
frekv. Tromsø sem., 57 — 59 (seminarist), lærer, 
Maalselven oe Tranø, 59 — 63, udv. 64, lærer, 64 — 
72, frekv. Mankato, Minn., State Normal, 72 — 73, 
commonskolelærer, 73, frekv. Luther Coll., 73 — 74, 
Concordia Sem., St. Louis, 74 — 75, Springfield, 75 
—76 (C.T.)", prest, Clav Banks, Door Co., Wis., 
76—84. 1877. 161 ISeim, Viking Larsen. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876 — 11. F. paa Seim, Graven, Hardanger, Bergen, omkring 1848, af Lars 
Paulsen og Brita (f. Ivarsen), udv. 68, frekv. Luther Coll., 69 — 73, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 73 — 75, Springfield, 75 — 76 (C.T.), prest, Washing- 
ton (7 mghdr.), Xeb., 76—77. t31 okt. 1877. Solstad, Hans Pedersen. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876 — 82. 

F. i Hakedalen, N. Romerike, Kristiania, 15 
aug. 1843, af Peder Torgersen og Anne Marie (f. 
Josefson), udv. 66, frekv. Luther Coll., 69 — 72, 
religionsskolelærer, Albert Lea, Minn., 72 — 73, 
frekv. Concordia Sem., Springfield, 73 — 76 (C.T.), 
prest, Fisher (4 mghdr.). Minn., 76 — 82, (sygelig), 
farmer, Fisher, 82 — . *Anne Marie Hansen, 76. 
1897. Stadstad, Anders Iversen. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—86. 

F. i Hedemarken, Hamar, 1840, af — , frekv. Kristiania univ., 67 — 74 
(A.B., A.IVL, C.T.), udv. 76, prest, Mo (7 mghdr.), Douglas Co., Minn., 
76—86. 
1904. Xavier, Nils Paul. 

Ord. 1876. Norske synode, 1876—. 

F. i Kautokeino, Alten, Tromsø, 26 sept. 1839, 
af Johannes Olsen Fornensis og Marith (f. Peder- 
son), frekv. Tromsø sem., 58 — 60 (seminarist), 
lærer i almueskolen, Kautokeino, 60 — ^2, Lyngen, 
Tromsø, 62 — 73, udv. 73, frekv. Concordia Sem., 
St. Louis, 74 — 75, Concordia Sem., Springfield, 75 — 
76 (C.T.), prest, Franklin, Minn., 76—91, Ridge- 
way, la., 91 — 04, forlagskom., 93 — 99, finanskom., 
88 — 90, la. indremissionskom., 94 — 01, Schreuder- 
missionskom., 91 — 04, indremissionær ved Puget 
Sound, Parkland, Wash,, O-l — , redig. "Pacific He- 
rold", 05. *Amanda Magdalena Norum, 68. 
1904. Aaberg, Ole Hermundsen. 

Ord. 1877. Norske synode, 1877—03, — . 

F. i Aaberge, Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 13 
okt. 1844, af Hermund Johnsen og Ingcrid (f. Ol- 
sen), udv. 65, frekv. Luther Coll., 69 — 74, Con- 
cordia Sem., St. Louis, IA — 75, Concordia Sem., 
Springfield, 75—76, Luther Sem., 76—77 (C.T.), 
prest, Alexandria, Minn., 77—79, Walle, Grand 
Forks Co., N. D., 79—85, Devils Lake, N. D., 
85 — 03, grundlægger og bestyrer, Aaberg Acad., 88 
— 03, trustee og kasserer for N. D. døvstumme- 
skole, 88—99. *Thea Evenson, 79. 62 
t Backman, A. E. (Ord. 1877 (?). Konferentscn, 1877—83. 

F. i Finland omkring 1845, kandidat fra Fin- 
land, prest, finske menigheder i Calumet og Quinc}^ 
Mich., 77—83, til Finland, 83. 1877. 
Hartmann, Hagbart Amandus. 

Ord. 1877. Norske synode, 1877 — 86, Antimissouri, 86—90, 
Forenede kirke, 90 — 95. 

F. 

1849, 

udv. 77, prest, Benson, Minn., 77 — 
80, Lansing (Paint Creek), la., 80—95, tilbage til 
Norge, 95, res. kapellan. Øvre Stjørdalen, 95 — 01, 
sogneprest, Brønnø, 01 — 05, provst, S. Helgeland 
provsti, 05 — 10, sogneprest, Faaberg, 10 — . *Aagot 
Hildegunde Olsen, 77 (t89). Helga Hofflund, 91. i Ørkedalen, S. Dalene, Trondhjem, 5 aug. 
af — , frekv. Kristiania univ., 70 — 75 (A.B., 
A.M., C,T.), udv. 77, prest, Benson, Minn. 
1906. 
tjACOBSEN, Claus Bagger. 

Ord. 1877. Norske synode. 1877—94. 

F. i Bergen, Norge, 2 juni 1842, af — , frekv. 
Augustana Coll., Marshall, 72 — 73, Wittenberg 
Coll., 73—74, Mt. Airv Sem., IA — 77, hjælpe/)r^'^/. 
Story City, la., 77—79, prest, Roland, la., 79—94, 
tl9 sept. 1894. Oftedal, Gustav Marcelius. Ord. 1877. K( ifcrcntscn, 1877—90, 
Frikirken, 95- Forcnede kirke, 90-95, F. i Stavanger, Kristiansand, 22 feb. 1846, af 
Sven Larsen O. og Gunhild (f. Stokke), frekv. 
Stavanger latinskole, 54 — 62, Kristiania univ., 66 
(A.B.),67 (A.M.), 68—72 (LL.B.), udv. 77, frekv. 
Augsburg Sem., 77 (C.T.), prest, Minneapolis 
(Trefoldighed), Minn., 77—81, Alexandria, Minn., 
81—84. Christine, N. D., 84—89, Buxton, N. D., 
89—02, IMinneapolis (Trefoldighcds mghd.), 02— 
07, (Bethesda mghd.), 07—11, Christiania, Minn., 
12 — 13, evan^elist, 14—, visitator, 88 — 89, ordina- 
tor, 02— 04, 09- 11. *Hannah Octavia Berg, 73. 163 
1892. Omland, Gunulf Johnson. 

Ord. 1877. Konfereiitsen, 1877—90, Forenede kirke, 90—08. 

F. i Aaseral, Mandal, Kristiansand, 28 april 
1843, af John Larsen O. og Eie (f. Øiulfstad), 
frekv. Hornnes lærerskole, 63 — 64, folkeskolelærer, 
Veigusdal, 64 — 67, Froland, 67 — 71, frekv. Kri- 
stiansand (Holt) sem., 70 — 71 (seminarist), udv. 
71, religionsskolelærer, Rushford, Minn., 71 — 74, 
frekv. Luther Coll., 74 — 75, Augsburg Sem., 75 — 
77 <C.T.), prest, Elliott, 111., 77—80, Jefferson 
Prairie (4 mghdr.), Wis., 80—86, Park River (6 
mghdr.), N. D., 86—08, (sygelig), farmer, 08—. 
*Caspara Olsen, 77 (t91), Martha Larsen, 92. Pedersen, Nils. 

Ord. 1877. Norske synode, 1877—13. 

F. i V^eiringe, Aastrup, Falster, Danmark, 20 nov. 1842, af Peder Jensen 
Graven og Johanne (f. Hansen), matros, 58 — 66, soldat i den dansk-tyske 
krig, 64, udv. 66, frekv. Luther Coll., 73 — 75, Concordia Sem., Springfield, 
75—76, Luther Sem., 76—77 (C.T.), prest, Otis Grove, la., 77—83, St. 
Olaf, Wright Co., la., 83—88, Bode, la., 85—91, Silverton, Ore., 93—05, 
Santa Barbara, Cal., 05 — 13, bosat i Pasadena, Cal., 13 — . *Juliane Fre- 
derikke Pedersen, 71. 

RoHE, M. C. Hanson. 

Ord. 1877. Konfcrcntscn, 1877—84. 

F. i Danmark omkring 1847, af — , udv. 73 (?), frekv. Augsburg 
Sem., 74(?)— 77 (C.T.), prest. West Denmark, Polk Co., Wis., 77—81, 
Fredriksburg, Neb., 81—84. 

Stoltz, Christian Charles. 

Ord. 1877. Norske synode, 1877—92. 

F. i Bergen, Norge, 7 mai 1845, af rebslager Daniel Christopher S. og 
Bergitte Christine (f. Friis), frekv. Bergens realskole, — 62, en latinskole 
i Kristiania, 62—64, Kristiania univ., 64 — 74 (A.B., A.M., C.T.), udv. 
75, frekv. Concordia Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem., 76 — 77 (C.T.), 
prest. Eau Claire, Wis., 77—80, Estherville, la., 80—81, Ruthven, la., 
81—87, Wood River, Burnett Co., Wis., 87—90, Petersburg, N. D., 90— 
92 (?), til Norge, 92 (?), sogneprest, Skiaaker, 93—?. 
Tellefsen, Iver. 

Ord. 1877. Hauges synode, 1877—10. 

F. i Kinservik, Hardanger, Bergen, 22 sept. 
1833, af Tolleiv T. Naa og Martha (f. Skaal- 
tvet), frekv. en privatskole i Kristiansand, i sknvd- 
derlære, 50 — 55 (svend, mester), skrædder, 56 — 71, 
udv. 71, prest, Michigan Citv, Ind., 77—85, Port- 
land, Ore., 85—86, Whitewood, S. D., 87—05, Chc- 
lek, Wis., 05—06, Thorsbv, Ala., 07—10. (svgeh-g, 
Santa Rosa, Cal., 10—). *Aase Olsen, 56. 1877. 164 
Ylvisaker, Johannes Thorbjørnsen. 

Old. 1877. Norske synode, 1877—. 

F. i Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 24 april 
1845, af Thorbjørn Nielsen Y. og Sigrid O. (f. 
Stedje), frekv. Stords sem., 66 — 68 (seminarist), 
fik privatundervisning i sprog, 69 — 70, udv. 71, 
frekv. Luther Coll, 71—74 (A.B.), Concordia 
Sem, St. Louis, 74—77 (C.T.), Kristiania univ. 
og Leipzig Univ., 81 — 82 (stipendiat), prest, Zum- 
brota, Minn., 77 — 79, professor i N. T. eksegese 
og indledning og kateketik, Luther Sem., 79 — , forf. 
"Teologi og videnskab", 91, "De fire evangeliers 
harmoni", 96, "De fire evangelier i synoptisk fremstilling med forklaringer" 
(2 bind), 05 — 07, "Eksegese over Brevet til Efesierne", 10, medredaktør, 
"Ev. luth. kirketidende", 89 — 93, Synodens "Alterbog", 97 — 99, Synodens 
"Katekismusforklaring", 01 — 02, blev kreeret D.D. af Concordia Sem., St. 
Louis, og Luth. Sem., Wauwatosa, 04, dekoreret med kommandørmerket, 
St. Olavsordenen, af kong Haakon VII, 12. *Kristi O. Flugum, 77. 1903. 
1913. Anderson, Bersvend. 

Old. 1878. Hauges synode, 1878—10—. 

F. i Kroken, Bardo, Senjen, Tromsø, 7 dec. 
1821, af Anders Pedersen og Barbro (f. Simensen), 
fisker ved Lofoten og lægprædikant i Bardo, Lofo- 
ten, Senjen, Vesteraalen og Salten provstier, 37 — 
76, udv. 76, prest, Crookston (12 mghdr.). Minn., 
78 — 94 (den første Hauges prest i Red River da- 
len), Bardo, Alta., 94 — 10 (den første norsk luth. 
prest i Alberta), pastor emeritus, 10 — , grundla 
lægmandsbladet "Vidnesbyrd fra broderkredsen", 91, 
redig, samme, 91 — 92. (For autobiografi se "Ung- 
dommens ven", 1914). *Marit Johansen, 51 (188). Bale, Jens Eriksen. 

Ord. 1878. Norske syiuxle, 1S78— . 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 10 mai 1844, 
af Erik Nilsen B. og Kari (f. Pedersen Kvamme), 
frekv. Balestrands lærerskole, 63 — 64, lærer, Fane 
almueskole, 64 — 65, frekv. Stords sem., 65 — 67 (se- 
minarist), lærer. Viks høiere almueskole, 67 — 70, 
udv. 71, religionsskolehrrer, 71 — 72, frekv. Luther 
Coll., 72 — 74, Concordia Sem., St. Louis, IA — 75, 
Concordia Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem., 
76—77 (C.T.), prest, IVIinneapolis (3 mghdr.). 
Minn., 78, Norman (4 mghdr.), Cass Co., N. D., 
78—96, Walcott, Owcgo, Big Bend og Sheldon, N. 
D., 78—83, Hickson, Abercrombie og Dwight, N. D., 78—79, nær Glenwood 
(2 mghdr.), Minn., 96 — , Glenwood Acad. trustee, 98 — 11. *Svlvia Far- 
ness, 78 (t89), Jennie Estrem, 97. . ' 
1878. 
163 Berger, Torvald August Hansen. 

Ord. 1878. Xorske synode, 1878 — 82. 

F. i Spydeberg, Øvre Borges3'^ssel, Kristiania, 
28 mars 1848, af — , frekv. Aars og Voss' latinskole, 
?— 68 (A.B.), Kristiania univ., 69 (AM.), —75 
C.T.), huslærer i Spydeberg, 76 — 77, udv. 77, 
prest, — , Minn., 78 — 82, til Norge, 82, hjælpeprest. 
Nes, Romerike, 82 — 83, pers. kap., Østre Aker, 
84 — 85, sogneprest i Sande, Søndmør, 85 — 92, Rin- 
dalen, 92^)5, Tysnæs, 05 — . *Maren Kristine 
Syltingli, 78. 1906. 
1S85. DiETRicHsoN, Paul Adolf. 

f)rd. 1878. Norske synode, 1878—03, Forenede kirke, 03—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 20 jan. 1855, af 
Paul Adolf A. D. og Sofie Levina (f. Preus), frekv. 
Kristiania katedralskole, 65 — 73, udv. 73, huslærer 
hos pastor O. J. Hjort, 73 — 74, religionslærer, 74 — 
75, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 75 — 78 
(C.T.), prest, Prairie Farm, Wis., 78—80, Me- 
nomonie, Wis., 81—88, Cyrus, Minn., 89—96, 
Worcester, Mass., 96—97, Brooklyn, N. Y., 97, 
Necedah, Wis., 97 — 01, bosat i Menomonie, Wis., 
har vikarieret og holdt skole, 01 — . *Ragnild Jack- 
son. 79. 
FosMARK, Ole Nilsen. 

Ord. 1878. Xorske synode, 1878-. 

F. i Spring Prairie, Wis., 17 nov. 1853, af Nils 
Olsen F. og Brita J. (f. Bjørgaas), frekv. Luther 
Coll., 69—75 (A.B.), Concordia Sem., 75—78 
(C.T.), prest, Fergus Falls (4 — 2 mghdr.). Minn., 
forf. "Om de to udvælgelsesbegreber", 84, "Er Je- 
sus af Nazareth virkelig sand Gud?", 90, "Er hel- 
vedsstrafTen vedvarende?", 90, tog det tyngste tag 
for oprettelsen af Park Region Luth. Coll., 92 — . 
*Sarah Normann, 79. 1903. 
Isberg, Peder. 

Ord. 1878. Norske synode, 1S78— 88. 

F. i Ullensvang, Hardanger, Bergen, 22 juni 
1850, af Mikkel Olsen og Helga (f. Pedersen), 
udv. 67, frekv. Luther Coll., 70 — 75, Concordia 
Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem., 76 — 78 
(C.T.), prest, Alpena, Mich., 78—82, Perry, Wis., 
82—88, Stan\vood, Wash., '— ?, bosat i Riishfonl. 
Minn., 88— . 166 
1879. 
Jørgensen, Christian. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—93. 

F. i Torpen, Land, Hamar, 13 mars 1847, af 
Jørgen Pedersen Snedlcerhaugen og Berthe (f. 
Svendsen Nørstelien), udv. 68, frekv. Luther Coll., 
69—75 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 75—78 
(C.T.), prest, Stanwood (10—12 mghdr.), Wash., 
78—93, farmer, 93—. *Christine Fjeld, 78. Langeland, Magne. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—. 

F. i Big Canoe, la., 24 mars 1854, af Magne H. 
L. og Gjertrud (f. Bjørgo), frekv. Luther Coll., 
69—75 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 75—78 
(C.T.), prest, Cresco, la., 78—83, Rothsay (He- 
demarken og Hamar mghdr.). Minn., 83 — , forlags- 
kom., 81—83, Minn. distrikts sekr., 92—95, forf. 
"Johannes' evangelium, dets ægthed forsvaret", 92. 
*Sigrid Pedersen, 80. 191.^. 
t Larsen, Anders. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—08. 

F. i Bidsinge, Møen, Danmark, 7 april 1849, 
af Lars Jakobsen og Mette Kristine (f. Christof- 
fersen), udv. 70, frekv. Luther Coll., 7-1 — 75, 
Concordia Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem., 
76—78 (C.T.), /);-^^//Washington og Blafr, Neb., 
78—90, Orum, Neb., 91—01, Kenard, Neb., 01— 
04, Thor, la., 05—08. tl3 nov. 1908. *Mathilda 
Marie Iverson, 71 (t74). 
Lee, Ole Halvorson. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—87, Antimissouri, 87—90. 
Forenede kirke. 90—10. 

F. i Sauland, Øvre Telemarken øst, Kristian- 
sand, 18 jan. 1849, af Halvor Olson L. og Kari (f. 
Olson), udv. 53, frekv. Lawrence Univ., 68 — 69, 
Luther Coll., 70—71, Oshkosh Normal, 72, Capital 
Univ., 73—76, Luther Sem., 76—78 (C.T.), prest. 
La Crosse, Wis., 78—79. Chicago, 111., 79—81, Mil- 
waukee, Wis., 81—08, Peterson, Minn., 08—10, vi- 
sitator, 99—05. *Maric Hanson, 78. 1901. 167 tMANDT, Olaf. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—80. F. i Mo, Øvre Telemarken vest, Kristiansand, 1 april 1853, af Torger 
Torgersen M. og Sigrid (f. Olsen), udv. 65, frekv. Luther Coll., 68—73 
(A.B.), Concordia Sem, St. Louis, 73—76 (C.T.), Columbia (?) Univ., 
76—77, prest, Xew York, N. Y., Baltimore, Md.. 78—80. t27 sept. 1880. 
1877. 
trustees sekr., 02- Naeseth, Christen Andreas T. 
(Næseth). 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—82—. 

F. i Koshkonong, Wis., 1 mars 1849, af Kjostol 
G. N. og Marie (f. Fehm), frekv. Luther Coll., 
69—74 (A.B., A.:\L), Concordia Sem., St. Louis, 
74—77 (C.T.), Kristiania univ., 77—78, Cornell 
Univ. og Johns Hopkins Univ., 83 — 84, prest, Lu- 
verne, Rock Co., Minn., 78 — 82, lærer i engelsk, 
angelsaksisk, Augustana, græsk N. T., Luther Coll., 
82 — 09, collegets bibliotekar, 87 — , og kasserer, 
95 — , la. distrikts kasserer, 86 — 95, Luther College 
forf. "Den moderne kvindeemancipation" (i "Theol. tidskrift"), 04. ^Caroline ALithilde Koren, 86. 
IOmlid, Guthorm Halvorsen. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—84. 

F. paa Berge, Valle, Torridal, Kristiansand, 4 
feb. 1850, af Halvor Torjusen O. og Gunda (f. 
Guthormsen Bøe), fik privatundervisning, 64 — 65, 
frekv. Lunde lærerskole, 66 — 67, folkeskolelærer, 
Hyllestad, Sætersdalen, 67 — 70, Høivaag, Lillesand, 
70 — 71, udv. 71, religionslærer, North Prairie, 
Minn., 71—72, frekv. Luther Coll., 72—75, Luther 
Sem., 75—78 (C.T.), prest, Pulcifer, Wis., 78—82, 
Winchester, Wis., 82—84. t2 april 1884. *Fmma 
Henriksen, 79. 1X89. 
1908. Oppegaard, Anders Olsen. 

Ord. 1878. Hauges synode, 1878—03—. 

F. i 0. Toten, Toten, Hamar, 31 dec. 1841, af 
Ole Olson O. og Elene (f. Anderson), frekv. Kri- 
stiania borgerskole, 60, skra^ddcr og hegpr.ædikant, 
59 — 68, udv. 69, prest, Trcmpcaleau V^alley, Wis., 
77 — 88, Madison, Minn., 88 — 03, indremissionssupt., 
03 — 11, indrcmissionsekr. og kasserer, 12 — , kreds- 
formand, 95 — 98, forlagskom. formand, — , Kina- 
missionskom. formand, 90 — , medredaktør, "Kiiia- 
missionæren", 91 — 93. *ALiren Johanneson, 64 
(t84), Janna L. Ihlc. 168 
1878. 
Opsal, Hans Olsen. 

Ord. 1878. Konferentsen, 1878—87. 

F. i Svarstad, Larvik, Kristiania, 21 sept. 1845, 
af Ole Hansen og Elen Sofie (f. Hansen), udv. 70, 
frekv. Augsburg Sem., 74—78 (C.T.), prest, Yank- 
ton, S. D., 78—81, Raclne, WIs., 81—87 (Neb. 
Synod of General Synod), Larimore, Wyo., 87 — 90, 
(sygellg, bosat I Minneapolis, Minn., 90 — ), forf. 
"Egteskab og skilsmisse", 11, redig. "Vor talsmand", 
88 — 89. *Anna Christine Christophersen, 78. Pedersen, Lars Olal 

Ord. 1878. Konferentsen, 1878—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Steigen, N. Salten, Tromsø, 12 jan. 1842, 
af Peder Steffensen og Pernille (f. Larsen), frekv. 
Tromsø sem., 62 — 64 (seminarist), almueskolelæ- 
rer, 64 — 69, udv. 69, sjømand, 69 — 75, frekv. Augs- 
burg Sem., 75—78 (C.T.), prest, Westbrook, 
Minn., 78—81, Marinette, Wis., 82—83, Water- 
loo Ridge, la. (83—92), Eik Creek, la., 92—. 
*Elise Rasch, 71. 1899. 
t Petersen, Wilh. Magnus Herman. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—94, —99. 

F. paa Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 26 nov. 
1854, af Peter Magnus Nicolaisen og Mathea (f. 
Olsen), udv. 62, frekv. Luther Coll., 69—75 (A.B.), 
Concordia Sem,, St. Louis, 75 — 78 (C.T.), prest, 
St. Paul, Minn., 78 — 94, professor i systematisk teo- 
logi, Luther Sem., 94 — 99, forf. "Om skriftens in- 
spiration", 92, "Barnedaaben", 99. t20 april 1899. 
*Anna Søraas, 80. 
1913. Rystad, John Knudsen. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—. 

F. i Rock River, Wis., 6 mars 1848, af Knud 
Halvorsen R. (fra Sætersdalen) og Margit (f. 
Johnsen Brokke), frekv. Luther Coll., 65 — 67, læ- 
rer, 67—70, frekv. Luther Coll., 70—71, 74—75, 
Concordia Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem., 
76—78 (C.T.), prest, Norse, Tex., 78—, Fourmile 
og Brownsboro, 78—96, Waco, 84—91, Dallas, 
Tex., 96 — 09, Clifton Coll., korporatlons formand, 
97—05, 12—. *Bergittc Nelson, 79. 
1890. 
169 tSALVESEN, Knud. 

Ord. 1878. Norske Augustana, 1878—90, Forenede kirke, 
90—94. 

F. i Kvinesdal, Flekkefjord, Kristiansand, 6 
dec. 1817, af Salve Knudsen og Guri (f. Tallak- 
sen), iidv. 49, matros, farmer, lægprædikant, 62 — 
78, prest, Forest City, la., 78—81, Milan, Minn., 
81—94. tl3 sept. 1897. *Inger Kristine — ?, 
(149), Berthe Andrea Nelson, 51 (t91). Thormodsgaard, Engebret Olson. 

Ord. 1878. Augustana, 1878—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 13 okt. 1849, 
af Ole Engebretsen T. og Ingeborg (f. Eriksen 
Sando), udv. 69, frekv. Augustana Sem, Marshall, 
76 — 78 (C.T.), prest, Des Moines og Forest City, 
la., Blooming Prairie, Minn., osv., 78 — 84, Gene- 
see. Ida., 84—92, Hudson, S. D., 00—09, Bowdon, 
N. D., 09—. *Trine Amalie Olsen, 81. 1902. 
1912. Vangsnes, Ole Pedersen. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—. 

F. i Vangsnes, Ytre Sogn, Bergen, 11 jan. 1855, af 
Peder S. V. og Solveig (f. Vangsnes), udv. 66, 
frekv. Luther Coll., 69—75 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 75 — 78 (C.T.), prest, Minneapo- 
lis, Minn., 78—99, Story City, la., 99—12, Colton, 
S. D., 12—, v.formand. Minn. distrikt, 95—99, la. 
distrikt, 02 — 06, formand, la. distrikt, 06 — , sekr. 
Minn. indremissionskom., 91 — 00, foreningskom., 
86—, redig. "Barneblad", 00—07. *01ine Brekke, 
78. 1/ 
1911. tWAAGE, Johannes. 

Ord. 1878. Norske synode, 1878—12. 

F. i Eivindvik, Ytre Sogn, Bergen, 14 april 1845, 
af Knut W. og Ingeborg (f. Thorsen), læ- 
rer, Eivindvik, 61 — 64, frekv. Stords sem., 6-1 — 66 
(seminarist), lærer, Namsos borger- og aimueskole, 
68—74, udv. 74, frekv. Luther Coll., 75—76, Lu- 
ther Sem., 76—78 (C.T.), prest nær Mt. Horeb, 
Wis., 78—80, Prairie Farm, Wis., 80—83, Sand 
Creek, Wis., 83—08, Nielsville, Wis., 08—12. 118 
feb. 1913. *Anne Sofie Moe, 68 (t89), (hirine 
Garbcrg, 91 (t97), Bergitte (Jarberg, 03. 170 
1887. tWoLD, Christian Ingebrigtsen. 

Ord. 1878. Konferentsen, 1878—88. 

F. paa Hevnsjelø, Hevne, Fosen, Trondhjem, 
5 mars 1841, af Ingebrigt W. og Ingeborg (f. An- 
dersen), frekv. borgerskolen, Hevne, 57 — 59, amt- 
skolen, 60 — 61, haandverklære, Trondhjem, 62 — 64, 
udv. 69, haandverker, 69 — 75, frekv. Augsburg 
Sem., 75—78 (C.T.), prest, Fargo, N. D., 78—83, 
Christiania, Minn., 83 — 87, Portland, Ore., 88, visi- 
tator, 85—88. fil dec. 1888. *Berit Aune, 67 
(t70), Mathea Hilstad, 73. Berthelsen, Hans Peder. 

Ord. 1879. Konferentsen, 1879—84. 

F. i Danmark omkring 1849, af — , udv. — , frekv. Augsburg Sem., 
75—79 (C.T.), prest, Omaha, Neb., 79—80, Henrietta, Neb., 80—82, 
Stoughton, Wis., 82 — 83, Robinson (Øvre Wolf mghd. osv.), Kans., 83 — 
84, senere prest iblandt danskerne. Borgen, Edward. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—01. 

F. i Spydeberg, Øvre Borgesyssel, Kristiania, 24 
nov. 1852, af Erik B. og Trine Bartine (f. Engebret- 
sen), udv. 68, frekv. Luther Coll., 71—76 (A.B.), 
Concordia Sem., St. Louis, 76 — 79 (C.T.), prest, 
La Crosse, Wis., 79—81, Kilbourne, Wis., 82—01, 
hoteleier, Madison, Wis., 01 — . *Emma Ambjørg 
Tobiassen, 80 (t81), Susanna Bergh, 82 (t95), 
Anne Helene Bjørgaas, 97. 
1882. 
Felland, Ole Gunderson. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879-87, Antimissouri, 87— S<>. 

F. i Koshkonong, Wis., 10 okt. 1853, af Gunder 
G. F. og Tone (f. Nevestveit), frekv. Luther Coll., 
68 — 74 (A.B.), Northwestern Univ., Watertown, 
74—76 (A.M.), Concordia Sem., 76—79 (C.T.). 
prest, Kasson, Minn., 79—81. Havfield, Minn., 81 
—89, lærer i græsk og latin, St. Olaf Coll., 86—92. 
i tysk, 92—10, i hebraisk, 89—, bibliotekar, 91—. 
*Thea J. Midboe, 83 (t05). 1913. 
1906. 
1909. 71 Gotaas, Paul B. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—82. 

F. i Skogn, S. Indherred, Trondhjem, 10 dec. 
1847, af Bonsak G. og Karen Cicilie (f. — ), udv. 
65, frekv. Luther Coll, 66—73 (A.B.), Concordia 
Sem., 73—74, Kristiania univ., 75—78 (C.T.), 
prest, Lanesboro, Minn., 79 — 82, til Norge, 82, 
skoledirektør, Trondhjem, 83 — 92, residerende ka- 
pellan. Støren, 92—. *Mariane Vodahl, 83. GUTTEBØ, KjØSTEL LaRSON. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—. 

F. i Lom, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 7 nov. 
1851, af Lars G. og Embjør (f. Sjurson Vangen), 
udv. 59, frekv. Luther Coll., 70 — 76, Luther Sem., 
76—79 (C.T.), prest, Lake Park, Minn., 79—84, 
Prairie Farm, Wis., 84—90, Huxley, la., 90—11, 
Waterville, la. (Freeborn Co., Minn.), 12 — 13, 
Sioux Falls, S. D., 13—. *Kari S. Petersen, 80. Hansen, Thorvald August. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—81. 

F. i Norge, 1848, af — , frekv. Aars og Voss latinskole, Kristiania 
univ., 68 (A.B.), 69 (A.M.), 69—76 (C.T.), udv. 79, prest nær Kenvon 
(Holden mghd.). Minn., 79—80, (Urland og Vang mghdr.), 80—81, til 
Norge, 81. 

Helgesen, Anton Gustav. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—85. 

F. I Waupun, Wis., 15 juni 1855, af Ole H. og Sophie (f. — ), frekv. 
Luther Coll., 73—76, Luther Sem., 76—79 (C.T.), prest, Chicago, 111., 79 
—80, Rowe, III., 80—82, La Crosse, Wis., 82—85. 
Hendrickson, Peder Anton. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—. 

F. i Rushford, Minn., 16 april 1854, af Hen- 
drick H. og Marthe (f. Pedersen Ristvedt), frekv. 
Luther Coll., 70—76 (A.B.), Concordia Sem., St. 
Louis, 76—79 (C.T.), prest. Wisner, Neb., 79—80, 
Omaha (Vor Frelsers mghd. osv.), Neb., 80 — 96, 
Clifford (3 mghdr.), N. D.. 96—10, Nordvestlige 
distrikts formand, 08— Valley City, N. D., 10—. 
'^ALirie Sateren, 81 (tlO), Clara Christiansen, 12. 1911, 172 
1878. 
Heyer, Halvor Andersen. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—07, Forenede kirke, 07—. 

F. i Tinn, Øvre Telemarken øst, Kristiansand, 
30 mai 1838, af Anders Christiansen Marumsrud og 
Birgit (f. Halvorsen), udv. 68, frekv. Augustana 
Coll, Marshall, 70—71, Augsburg Sem., 72—75, 
Luther Coll., 75—76, Luther Sem., 76—79 (C.T.), 
prest, Hamlin, Wis., 79—84, Tilden, Wis., 84—99, 
Cameron, Wis., 84—08, Downsville, Wis., 08—13, 
Chippewa Falls, Wis., 13 — . * Hinderaker, Ivar Hanson. Ord. 1879. Augustana, 1879 — 90, Forenede kirke, 
90—01, 08—. F. i Avalsnes, Karmsund, Kristiansand, 9 juni 
1851, af Hans H. og Eli (f. Helgeland), udv. 72, 
frekv. Augustana Sem., Marshall, 77 — 79 (C.T.), 
prest, Canby, Minn., 79 — 95, Newburg, Minn., 96 
—01, farmer, 01—08, prest, Arlington, S. D., 08—, 
visitator, 90—94. *Martha Maria Knudsen, 81. 1913. 
1898. Hoff, Lars Martinus Andreas. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — 02 — , 

F. i Borgund, N. Søndmøre, Bergen, 13 feb. 
1852, af Hogne Jakobson Myklebust og Berthe Jo- 
hanne (f. Harseth), frekv. Aalesunds latinskole, 65 
— 68, Tromsø sem., 69 — 70 (seminarist), Heltbergs 
latinskole, 72—74, udv. 74, frekv. Luther Coll., 
74—75 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 75—78 
(C.T.), prest nær Madison (Borgund, Vor Frel- 
sers, Minn. Valley mghdr.), Minn., 79^32, farmer, 
02 — , kredsformand, 91. *Augusta ]\Lirie Gunulv- 
sen, 80. 
NoRBY, Ole Jorisen. 

Ord. 1879. Augustana, 1879—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Klæbu, N. Dalene, Trondhjem, 26 mai 
1855, af Joris Chr. N. og Kari (f. Overvig), udv. 
71, frekv. Augustana Sem., ALirshall, 77—79 (C. 
T.), prest. Turner Co., S. D., 79—84, Sims, N. D., 
85—93, Chicago, 111., 93—99, Winchester, Wis., 
99—12, Havre, Mont., 12— visitator, 90—92, 97— 
98, 07, protokolkom., 11 — , forf. "Daaben, dens 
værd og betydning som barnedaab", 81. *Bertha 
Lee. 79. 173 
1904. tOvERN, Anton Gustav Helgeson. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—05. 

F. i Waupun, Wis., 15 juni 1855, af Ole Helge- 
son O. og Sofie (f. Paulsrud), frekv. I/Uther Coll., 
72—76, Luther Sem., 76—79 (C.T.), prest, Chi- 
cago (Vor Frelsers mghd.), 111., 79, Pontiac, 111., 
79—82, La Crosse, Wis., 82—87, Mankato, Minn., 
87—92, Minneapolis, Minn., 92—94, St. Louis, 
Mo., 94—96, Brandsville, Mo., 96—98, Chicago, 
III., 99—00, missionar. Salt Lake Citv, Utah, 01— 
05, forf. "Is There a God?", 92,' "The Small 
Catechism in Verse", 02, "The True Doctrine of 
God", 04, "W^hv I Am a Lutheran", 04. t27 nov. 
1905. *Severine Mathilde Wieding, 80. 
Petersen, Emil Johan. 

Oi-d. 1879. Norske synode, 1879—. 

F. i Rønne, Bornholm, Danmark, 24 jan. 1854, 
af Christian P. og Ane (f. Koefod), udv. 68, frekv. 
Concordia Coll., Ft. Wayne, 69—75 (A.B.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 75 — 78 (C.T.), Kjøben- 
havn univ., 78, prest, Kilbourn Citj-, Wis., 79—82, 
lærer i religion, latin og tjsk, Luther Coll., 82 — 87, 
immigrantmissionær, New York City, 89 — , forf. 
"Lærebog i hurtigskrift", 86. *Elizabeth Østcraa, 
79 (t81), Mary Cornils, 93. 1913. Ruste, Erik Olsen. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—99. 

F. i Blue Mounds, Wis., 31 dec. 1854, af Ole Arnesen R. og Anne 
(f. Eriksen), frekv. Luther Coll., 70 — 76 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
76—79 (C.T.), prest, Volga, S. D., 79—84, Genesee, Ida., 84—92, Milton, 
N. D., 92—99, (sygelig). 
"ISagen, Andreas Kittelsen. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—07. 

F. i Koshkonong, Wis., 12 feb. 1851, af Kittel 
S. og Mari (f. Børthe), frekv. Luther Coll., 69—74 
(A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 74—75, 77—79 
(C.T.), prest, Wild Rice, Minn., 79—84, Calmar, 
la., 84—88, La Crosse, Wis.s 88—03, Østlige dist. 
v.formand, 94 — 03, formand, 03 — 07, kirkeraads- 
medlcm, 9A — 07, forlagskom., 87—90, Østlige dist. 
indremissionskom., 95 — 98, Church Kxtension kom. 
formand, 93 — 02, engelsk salmebogskom., norsk 
''^"•' salmebogskom., grundla Luther Hospital, La 

Crosse, 02, forf. "Om kiliasmen", 96, redig. "Indrcmissionæren", 97 — 01. 

t9 feb. 1907. *Charlotte Amalie Hegg, 75. 174 
Ste^nd, Henrik Johannesen. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—13. 

F. i Strand, Stavanger, Kristiansand, 10 dec. 
1847, af Johannes H. S. og Anna T. (f. Barque), 
Lidv. 69, frekv. Luther Coll., 69—76 (A.B.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 76 — 79 (C.T.), prest, 
Northwood, la., 79 — 80, Forest Citv (4 mghdr.), 
la., 80—83, Northwood, la., 83—89, nær Albert 
Lea (3 mghdr.). Minn., 89—13, Hartland, Minn., 
13 — , la. distrikts v.formand, 06 — 07. *Caroline 
Railson, 80. 

Strand, Svein. 

Ord. 1879. Konferentsen, 1879—90, Forenede kirke, 
90—07, — . 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 19 mars 1852, 
af Ole S. og Astri (f. Mikkelsen), frekv. Asker 
sem., 69 — 71 (seminarist), udv. 73, frekv. Augs- 
burg Sem., 77 — 79 (C.T.), prest, Blooming Prai- 
rie, Minn., 79—97, Dell, Minn., 97—00, Esther- 
ville, la., 00—07, lærer, Madison Normal, 07—, 
St. Olaf Coll. trustee, redig, skolespalten i "Lu- 
theraneren", 08 — , forf. "Religionsskolen", 10. 
*Gunhild Clausen, 86. 

Strømme, Peer Olsen. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879 — '^7. 

F. i Winchester, Wis., 15 sept. 1856, af Ole S. 
og Eli (f. Haugen), frekv. Luther Coll., 69 — 76 
(A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 76—79 (C.T.), 
prest, Mayville, N. D., 79—81, Ada, Minn., 81—86, 
nær Nelson (Trysil mghd.), Wis., 86 — 87, co. sko- 
lebestvrer, Norman Co., Minn., 81 — 86, lærer i 
matematik. St. Olaf Coll., 87, Mt. Horeb Acad., 
93 — 94, journalist og literat, redig. "Norden" og 
"Superior Posten", 88—95, "Amerika", 96—98, 
"Minneapolis Times", 99—03, "Politikken", 04, 
-05, "Normanden", 10 — , forf. "Hvorledes Halvor blev 
prest", 94 (?), "Compend of Church History", 02, "Laache's Book of 
Family Prayer", 02, "Unge Helgeson", 06, reisebreve (rundt jorden to 
gange), fortællinger og digte, demokratiske kampagnetaler, 88 — , fore- 
dragsholder. *Laura Ericksen, 79. WiNSNAEs, Rasmus Johnson. 

Ord. 1879. Norske synode, 1879—. 

l'\ i Strvn, Nordfjord, Bergen, 4 jan. 1852, af 
John R. W. og Eli R. (f. Augsburg), udv. 71, 
frekv. Luther Coll., 73—76, Luther Sem., 76—79 
(C.T.), prest, Hickson, N. D., 1879—. *Emilie 
Brcdeson, 80 (192), Mina Bergette Stensrud, 93. 1910. 
"Vor Tid", 
1913. 
175 Blilie, Johan Anton. 

Ord. 1880. Norske synode, 1880—. 

F. i V. Toten, Toten, Hamar, 18 mai 1852, af 
Peder Jakobsen B. og JMarie (f. Boxrud), udv. 67, 
frekv. Luther Coll., 71—77- (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 77 — 80 (C.T.), prest, Flandreau 
(Oslo, Lone Rock mghdr. osv.), S. D., 80—, Minn. 
distrikts v.formand, 99 — 02, reiseprest, 01 — 02, Lu- 
theran Normal School tilsynskom. sekr., 93 — . 
*Lena Faegre, 81 (t89), Emma Sivesind, 95. 1913. Faegre, Kaspar Gulbrandson 
(Fægre). 

Ord. 1880. Norske synode, 1880—87. 

F. i Faegre Prairie, AUamakee Co., la., 3 mars 
1855, af Gulbrand Hansen F. og Kathrine Larine 
(f. Henriksen), frekv. Luther Coll., 70—77 (A.B.), 
Concordia Sem., St. Louis, 77 — 80 (C.T.), prest, 
Portland, Me., Boston, Mass., Berlin, N. H., osv., 
80—84, Mankato (4 mghdr.). Minn., 84—87, stu- 
derte jus og blev sagfører ^og landagent, Seattle, 
Wash., 88—96, bankbetjent, Flandreau, S. D., 97— 
98, landagent, borgermester, redaktør af "Thorsbv 
Enterprise" (00—03), Thorsbv, Ala., 98—03, for- 

mand og bestyrer, "Wade Corset Co.", New York, N. Y., 03 — . *Caro- 

line Grinagér, 81. 
Grønsberg, Ole N. 

Ord. 1880. Norske synode, 1880—. 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 7 dec. 1855, af Nicolai Borge og Martha 
(f. Eriksen), udv. 67, frekv. Luther Coll., 71—77 (A.B'^^), Concordia 
Sem., St. Louis, 77 — 80 (C.T.), prest, San Francisco, Cal., 80 — , bestyrer, 
Pacific Luth. Acad., Parkland, 95 — 97, Pacific distrikts v.formand. 
Holter, Karl Christopherson. 

Ord. 1880. Hauges synode, 1880—11, — . 

F. i Nannestad, Øvre Romerike, Kristiania, 19 
dec. 1851, af Christopher Olson H. og Anne (f. 
Christoferson), udv. 62, frekv. Augsburg Sem., 
75—77, prest, Norwav Lake, Minn., 80—87, Bluc 
Karth, Minn., 88—93, Minneapolis, Minn., 93—97, 
Webster, Minn., 98 — 11, medlem af Kinamissions- 
hcstyrelsen, Santhalkom., foreningskom., den engel- 
ske salmcbogkom., 93 — , stifter, eier og udgiver af 
"Ungdommens ven", forbygger af flere bøger og 
tidsskrifter, president, K. C. Holter Pub. Co., 95 — , 
.som overtog forretningen. *Anna Anderson, 81. 176 
1899. tHjERMSTAD, Ulrik Carl Severin. 

Ord. 1880. Norske synode, 1880—07. 

F. i Stange, Hedemarken, 14 juni 1840, af Hans 
H. H. og Marie (f. Larsen Gronstad Nøttestad), 
frekv. Asker sem., 56 — 60 (seminarist), lærer, Kri- 
stiania almueskole, 60 — 64, Ottestad, 64 — 67, udv. 
67, lærer og kirkesanger. Red Wing menigheds- 
skole, 67—77, frekv. Luther Sem., 78—80 (C.T.), 
prest, Chippewa Falls, Pope Co., Minn., 80 — 83, 
Eau Claire, Wis., 84—86, Halfway Creek, Wis., 86 
— 03, prest og bestjrer ved alderdomshjemmet, 
Stoughton, Wis., 04—07. t6 okt. 1908. *Georgine 
Christine Kolstad, 64. Johansen, Jens. 

Ord. 1880. Norske synode, 1880—. 

F. i Tjærby, Sjælland, Danmark, 16 okt. 1851, af Johan Nielsen og 
Martha (f. Christensen), udv. 60, frekv. Luther Coll., 71—77 (A.B.), 
Concordia Sem., St. Louis, 77 — 80 (C.T.), prest. St. Louis, Mo., 80 — 85, 
Latimer, la., 85 — 91, Fresno, Cal., 91 — , Pacific distrikts sekr., 93 — 98. 
*Hannah Larsen, 81. 
1895. tLUNDEBY, IbRAIM LiVIUS. 

(Jrd. 1880. Konfcrctitsen, 1880—90, Forenede kirke, 90—97. 

F. i Vaaler, S. Østerdalen, Hamar, 20 april 
1848, af Ole L. og Berthe (f. Bergesen Gisti), 
frekv. Aas høiere landbrugsskole, 65 — 67, udv. 68, 
frekv. Augsburg Sem., 76 — 79 (C.T.), Augsburg 
forlagsforenings bestyrer, 79 — 80, prest, Lyle, 
Mower Co., Minn., 80 — 82, missionsprest vestenfor 
Red River i strøget nordover fra Ft. Ransom til 
Turtle Mountain, N. D., 82—84, prest. Bue 
(o. a. mghdr.), Nelson Co., N. D., 85—97, visita- 
tor, 88—90, 91—96, redig. "Red River Tidende", 
82 — 84, udg. "Fra missionsmarken i Dakota", 84. 
t22 sept. 1897. *Jensine Jensen, 86 (190), Anna 
Bakken, 92 (t09). 
tMEGRUND, Anders Olson. 

Ord. 1880. Konfcrentscn, 1880—90, Forenede kirke. 90—09. 

F. i Espedalen, V. Gausdal, S. Gudbrandsdalen, 
Hamar, 24 dec. 1848, af Ole P. M. og Kari (f. 
Rognlie), frekv. Tromsø sem., 73 — 75 (seminarist), 
lærer i almueskolen, Lvngen, Tromsø, 75 — 77, udv. 
77, frekv. Augsburg Sem., 77—80 (C.T.), prest, 
Hcndrum, Minn., 80—84, Halstad, Minn., 84—00, 
Shelly, Minn., 00—09. 122 mars 1909. *Bern- 
hardine M. Julie Anderson, 81. 1898. 177 
1908. 1900. Nord, Johannes Erikson. 

]8S0. Konferentscn, 1880 — 90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Eid, Nordfjord, Bergen, 14 dec. 1852, af 
Erick Olson N. og Gunhild (f. Heggem), lærer, 
Flekkefjord (Aaensire, Berrefjord, Allestad), 68 — 
73, udv. 73, frekv. Augsburg Sem., 7-1—80 (C.T.), 
prest, Viroqua, Wis., 80 — 83, Rice Lake, Wis., 83 — , 
visitator, 93—96, 04, 08—. *Caroline Larson, 80. 
Pederson, Christofer. 

Ord. 1880. Xorske synode, 1880—. 

F. i Nordsinnen, Land, Hamar, 4 okt. 1852, af 
Peder Olsen og Kari (f, Christofersen), udv. 69, 
frekv. Luther Coll., 74—78, Luther Sem., 79—80 
(C.T.), prest, Pontiac, 111., 80, Benson, Minn., 
81—. *Anna Maria Shayer, 81 (fH). tQuAM, Erik Tobias. 

Ord. 1880. Augustana, 1880—90, Forenede kirke, 90—13. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 24 april 1854, af 
Tor T. Q. og Martha (f. — ), udv. 56, frekv. 
Augustana Sem., ALarshall, ? — 80 (C.T.), prest, 
Clinton, Wis., 82—91, Lime Grove, Neb., 91—94, 
Niobrara, Neb., 94—08, Shevenne, N. D., 08—10, 
Ryder, N. D., 10—13, visitator, 08—10, lærer, 
Neb. commonskoler, 83 — 90, formand og rektor. 
Good Samaritan Hospital, Rugby, N. D., 10 — 12, 
Co. surveyor, Eddy Co., N. D., 02 — 08, forf. en 
bog om daaben, 81, "Pastor Storms fristelse" (i 
"Lutheraneren", 08). t20 jan. 1913. *Ragnhild 
Thorson, 83. 
RosELAND, Jens Christian (J. C. Jens- 
sen, 1839—00). 

Ord. 1880. Augustana, 1880-90. Forenede kirke, 90—. 

F. i Sandnes, Jædcrcn, Kristiansand, 25 mars 

1859, af Abraham Jensen og Maren (f. Enokscn 

Udsole), udv. 61, frekv. Augustana Sem., Decorah, 

75—76, Marshall, 78—80 (C.T.), Mt. Airv Sem., 

81—82, prest, Wiota, Cass Co., la., 80, Leland. 111., 

81—85, Milwaukee, Wis., 85—90, Jcfferson Prai- 

rie, Wis., 90—99, Austin, Minn., 99—07, Havficld, 

^^^^- Minn., 99—06, Chicago, 111., 07—12, Crookston, 

Minn., 13 — , Augustana synodens sckr., 86 — 90, Forenede kirkes sckr., 94 — , 

Engelske konferenses formand, 11 — 14, forf. "Et varsko", 85, "Am. Luth. 178 

Biographies", 90, "Samfundshaandbog", 96, 03, 08, 13, "Kvindens stemme- 
ret", 13, "The Free Will Tithe" (ms.), 12, redig. "Augustana synodens 
aarsberetninger", 86 — 90, "Forenede kirkes aarsberetninger", 94 — 13. *Rosa 
Andrina Thompson, 79 (t09), Mathilda Karoline Finseth, 10. 

Sævig, Ola Mortensen. 

Ord. 1880. Norske svnode, 1880 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90-— 05, 11—. 

F. i Namsos, Indre Namdalen, Trondhjem, 31 
juli 1849, af Morten J. S. og Petronelle (f. Lie), 
frekv. Klæbu sem., 67 — 69 (seminarist), lærer, 
Namsos, 69 — 70, Opløifjorden, 70 — 72, Snaasen, 
72—73, udv. 73, frekv. Luther Coll., 76—77, Lu- 
ther Sem., 77 — 80 (C.T.), prest, Koshkonong, Wis., 
80—84, Wiota, Wis., 8^^03, W. Duluth, Minn., 
03—05, Peterson, Minn., 11—, visitator, 99—02. 
^Angelina Nelson, 92. 
1913. 
IThoresen, Bartel (Thorsen). 

Ord. 1880. Augustana, 1880—85. 

F. paa Waalandshaugen, Aardal, Ryfylke, Kri- 
stiansand, 27 aug. 1850, af Thore Sørensen og 
Sissel (f. Larsen), lærer i almueskolen, udv. 71, 
frekv. Augustana Sem., Marshall, 78—80 (C:T.), 
prest. De Kalb, 111., 80—81, Rowe, 111., 81—85. 
tlO juli 1885. *Ellen Svadberg, 77. 1884. 
1890. 
tANDERSEN, Anders C. 

Ord. 1881. Norske svnode, 1881—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90—96. 

F. i Manitowoc, Wis., 8 sept. 1855, af Kristian 
A. og Gunhild (f. Thorsen), frekv. Luther Coll., 
70—73, lærer, 73—78, frekv. Luther Sem., 78—80 
(C.T.), prest, Baltimore (St. Olafs mghd.). Md., 
81—82, Fisher, Minn., 82—88, Albert Lea, Minn., 
88—94, Chicago (Bethel), 111., 94—96. 121 dcc. 
1896. * IBaker, Otto Carl Johannes. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 97. 

F. i Kongsberg, Kristiania, 8 dec. 1846, af 
Jokum Johannesen Bakke og Dorthea Marie (f. 
Julsen), udv. 77, frekv. Luther Sem., 78 — 80, Capi- 
tal Univ., 80 — 81 (C.T.), prest, Jamestown, Kans., 
81—88, Muskegon, Mich., 88—92, De Forest. 
Wis., 92—97. tl5 dec. 1897. *Josephine Bessc- 
scn, 82. 1892. 
179 BoTHNE, Johannes Gotfried Daae. 

Oi-d. 1881. Norske synode, 1881—. 

F. i Aasgaardstrand, S. Jarlsberg, Kristiania, 
2 mai 1855, af Thrond Bothne og Johanne (f. 
Økland), frekv. Fredrikshald latinskole, 68—72, 
udv. 75, frekv. Luther Coll., 75—78 (A.B.), Luther 
Sem., 78—81 (C.T.), prest, Valley City, N. D., 81 
— 93, Ulen, Minn., 93 — , formand i direktionen for 
Wild Rice barnehjem, forf. "Kantate ved jubelsy- 
noden", 03, digte. *Rosa Engel Olsen Kaasa, 83. 1913. 
1913. Christiansen, Gotlieb Bender. 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881^84. 

F. i Vejlby, Fyen, Danmark, 27 okt. 1851, af 
Christian Gotliebsen og Else Catharina (f. Niel- 
sen), udv. 77, frekv. Augsburg Sem., 77 — 81 (C, 
T.), prest. Council Bluffs, la., ^81— 85, Albert Lea, 
Minn., 86—90, Blair, Neb., 90—96, Omaha, Neb., 
97 — 05, Audubon, la., 05 — , bestyrer og teologisk 
professor, Trinity Sem., 90—96, Forenede danske 
kirkes formand, 96 — , udnævnt af kong Christian 
X til ridder af Dannebrog, 12. *Jensinc Larsen, 
81. 
Dahl, Peder Hanson. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—. 

F. i Øksendal, Bakke, Flekkefjord, Kristiansand, 
4 april 1848, af Hans P. D. og Anna (f. Olsen 
Quindlaug), frekv. Egersunds lærerskole, 6A — 65, 
lærer, Dybvig, 65 — 66, Øksendal, 66 — 67, udv. 67, 
religionsskolelærer, Dunn Co., Wis., 67 — 70, com- 
monskolelærer, Yellow Medicine Co., Minn., 73 — 
77, frekv. Luther Coll., 78—79, Luther Sem., 79 
—81 (C.T.), prest, Gayville, S. D., 81—. *Louisc 
S. Rcishus, 75. 1911. 
Evenson, Gulbrand. 

Ord. 1881. IlauKcs svnodc, IHSl 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiaiua, 18 
feb. 1851, af Even E. Røgholt og Ellen (jorine 
(f. Tønsager), frekv. Eidsvold almueskole, 57 — 66, 
udv. 70, frekv. Augsburg Sem., 78, Red Wing Sem., 
79, prest. Hunter, 'Fraill Co., N. I)., 81—82, 
Prairie Farm, S. D., 82—87. nær Mason City. 
Neb., 87—91, nær Volga, S. D., 91—. *Guro Pe- 
dersen, 75 (t05), Anne Maria Ncss, 08. 1906. 180 
tpLATEN, Christopher Amundsen. Ord. 1881. Norske synode, 1881—89, 

F. i S. Aurdal, Valdres, Ham 
af Amund P. F. og Johanna (f. 
frekv. Cedar Valley Sem., Osage, 
zomanie, Wis., High School, 71 
72—73, frekv. Luther Coll., 73— 
78—81 (C.T.), prest, Grafton, 
visitator, 87—89. 17 nov. 1889. 
sen, 81. AntiiTiissouri, 89. 

ar, 24 nov. 1852, 
Huset), udv. 56, 
la., 70—71, Ma- 
— 72, skolelærer, 
78, Luther Sem., 
N. D., 81—89, 
*Bodil K. Lar- 1889. /" GjEVRE, Anders Haldorsen. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 9 juni 1852, af Hal- 
dor Olsen og Marit (f. Gunderson), udv. 71, frekv. 
Luther Coll., 72—78 (A.B., A.M.), Luther Sem., 
78—81 (C.T.), Columbia Univ., 02—03, prest, 
Appleton, Minn., 81—84, Wilmot, S. D., 84—85, 
Renville, Minn., 85—86, Sawver, Wis., 86—93, 
Fertile, Minn., 93—00, Graettinger, la., 03—07, 
Grand Meadow, Minn., 07 — 13, lærer i hebraisk, 
U. C. Sem., 97 — 98, j^demissiona-r, New York 
City, 00 — 03, Minneapolis, Minn., 13 — , ordina- 
09, forf. "Sabbaten og søndagen", 89, "Israels fald og 
opreisning", 00, "Analogy in the Semitic Languages" (ms.), 03, "Jesu nye 
bud om kjærlighed", 04, "Apostelen Addais lære" (oversåt fra syrisk), 07, 
Malechs "History of the Syrian Nation and Church" (revideret og tildels 
oversåt fra syrisk), 10, Kleins "Is Jesus a Historie Personality ?" (oversåt 
fra tysk), 13. *Berit H. Leine, 90. 
1907 

tionskom., 
Grønlid, Carl Johan Magnus Jensen. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Two Rivers, Wis., 1 mars 1855, af Ole Jen- 
sen og Anne (f. Larsen), frekv. Luther Coll., 71 — 77, 
(A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 77—80 (C.T.), 
prest, Hatton (4 mghdr.), N. D., 81—95, Water- 
ville (5 mghdr.), la., 95 — , ordinationskom., 06 — 09, 
Forenede kirkes trustee, 13 — , visitator, 05 — 08. 
*01ine E. Mehus, 84 (t87), Nora Hansen, 89. 1898. 
1906. 1890. 181 tHAGESETH, Knud K. 

Ord. 1881. Hauges synode, 1881—06. 

F. paa Hageseth, N. Aurdal, Valdres, Hamar, 
19 sept. 1841, af Knud K. H. og Guri X. (f. Nel- 
son), udv. 69, skrædder, 60 — 79, frekv. Red Wing 
Sem., 79—81 (C.T.), prest, Perry, Wis., 81—06, 
kredsformand. t5 juni 1906. *Kjersti Knud- 
sen, 75. 

tHANSEN, Theodor. 

Ord. 1881. Hauges synode, 1881—94, —11. 

F. i Sando, Askim, Mellem Borgesyssel, Kri- 
stiania, 25 nov. 1845, af — , udv. 71, frekv. Augu- 
stana Sem., Marshall, prest, Pontiac, 111., 81 — 91, 
Joliet, 111., 91 — 94, reisende prædikant, 94 — 11, 
forf. "Den Velsignedes Søn", 06. t7 mars 1911. 
^Enkefru Jørgine Jensen, 71. tHEiERMAN, Nicolai. 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881—90, Forenede kirke, 90—97. 

F. paa Løvø, Nærø, Ytre Namdalen, Trond- 
hjem, 9 sept. 1850, af Nils Andersen og Anna Dor- 
thea (f. Olsen), udv. 71, religionsskolelærer, La 
Crosse, 71 — 75, frekv. Augsburg Sem., 75 — 81 
(C.T.), prest, Blair, Wis., 83—84, Dalton (13 
tovvns mghd.), Minn., 8-1 — 94, i Norge, 94 — 96, 
Atvvater, Minn., 96—97. t9 april 1897. *Inge- 
borg Dale, 87 (t93), Dina Anderson, 96. 1895. 
Holm, Hans Christian. 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Hurdalen, Øvre Romerike, Kristiania, 22 
april 1855, af Hans Svenson H. og Katharine (f. 
James — engelsk), udv. 70, frekv. Augsburg Sem., 
74—78, 79—81 (C.T.), prest. Cambridge, la., 81 — 
93, Eagle Grove, la., 9A — 00, indremissionssupt., 
01—06, Kanawha, la., 07—. *Carrie O. Apland, 
81. 1899. 182 

tJOHNSON, InGEBRIGT. 

Ord. 1881. Ellings synode, 1881—94. 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 16 juli 1820, af — , udv. 44, prest, Lodi, 
Spring Prairie og Bonnet Prairie, Wis., 81 — 94, gjorde missionsreiser i 
Minn., la. og S. D., v.formand, Elling Eielsens samfund, 86 — 87, formand 
for samme, 87—94. tl7 dec. 1894. *Johanne Stein, 47 (t91). tLANGETEIG, MONS JOHNSON. 

Ord. 1881. Ellings synode, 1881—02. 

F. paa Langeteig, Ytre Sogn, Bergen, 23 juli 
1820, af John Langeteig og Anna (f. Anderson), 
udv. 47, prest, Story Co., la., 81 — 87, Centerville, 
S. D., 87 — 02, gjorde mange missionsreiser i Minn,, 
Wis. og la., ældste, Elling Eielsens samfund, 96 — 
02. 19 april 1905. *Gjori Skeie, 48 (157), Kjer- 
stie Bøium, 59 (160), Anne Havreberg, 61 (t09). 
1888. 
1913. Lee, Atle Johnson:"^ 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—13—. 

F. i Koshkonong, Wis., 23 juli 1853, af Johan- 
nes E. L. og Kari A. (f. Gjellum), frekv. Luther 
Coll., 72—78 (A.B.), Luther Sem., 78—81 (C.T.), 
prest. Sioux Falls (7 mghdr.), S. D., 81—85, 
Mitchell (7 mghdr.), S. D., 85—90, Lake Mills 
(5 mghdr.), la., 90—07, Scarville (2 mghdr.), la., 
07 — 13, bestyrer, Glenwood Old People's Home, 
13 — , la. distrikts missionskom., 09 — 10, forf. 
"Hemmelige selskaber", 00. *Louise Beile, 81 
(188), Guro Bolstad, 90. 
IS')«) LØKENSGAARD, OlE OlSON. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Leveld, Aal, Hallingdal, Kristiania, 23 nov. 
1854, af Ole O. og Helga (f. Veslegaarden), udv. 
57, frekv. Luther Coll., 72—78 (A.B.), Luther 
Sem., 78—81 (C.T.), prest, Granite Falls, Minn., 
81 — 93, bestyrer og lærer, ]\Lidison Luth. Normal, 
93 — 06, prest, Dawson, Minn., 95 — 99, Hanlev 
Falls, Minn., 06—, visitator, 90—92, 09—, bibel- 
historiekom., 07 — 08, Minn. totalafholdsselskabets 
formand, 85 — , redig, ungdomsforbundets spalter i 
"Lutheraneren", 08 — . *Ellen Christine Kravik, 81 
(192). Anna Romtvedt. 94. 
1913. 
1902. 
183 
Lønne, Jens Iversen, 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881 — 90, Forenede kirke, 90 — . 

F. f Vik, Ytre Sogn, Bergen, 12 april 1854, af 
Iver L. og Gjertrud O. (f. Gjetland), frekv. Bale- 
strands sem., 71 — 73 (seminarist), lærer, Nord- 
stranden, 74, Lønnefjorden, 75, udv. 76, frekv. 
Augsburg Sem., 76 — 81 (C.T.), prest. Graf ton, N. 
D., 81—83, Hillsboro, N. D., 83—99, Eldred, 
Minn., 99—04, Elliott, 111., 04—11, Minot, N. D., 
11 — , visitator, 86 — 89, redig. "Afholdsbasunen", 
85—90. *Ida Saugstad, 83. IMeyersohn, Theodor Carl. 

Old. 1881. Zionsfoi-eningen, 1881—13. 

F. i Gross Salwen, nær Friedrichstadt, Rusland, 
31 juli 1850, af — , frekv. Talmudskoler, 9 aar, fik 
kristendomsundervisning af pastor R. H. Gurland, 
73 — 74, studerte teologi, Berlin, 75 — 80, j^demis- 
sionar, Jerusalem, 81, JafFa, Palestina, 82, Cairo, 
Ægypten, 82, St. Petersburg, Rusland, 82—88, 
Minsk, Rusland, 88 — 13, forf. mange missionsbreve 
(se norske kirkeblade). tl9 jan. 1913. Moen, Carl Johanneson. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 94, 03 — . 

F. i Kongsberg, Kristiania, 28 juni 1855, af 
Johan G. M. og Karen Helene (f. Ebbestad), udv. 
56, frekv. Luther Coll., 73—77, Luther Sem., 78— 
81 (C.T.), prest, Indianapolis, Ind., 81—87, Daw- 
son. Minn., 87—94, skolelærer, 9-1 — 03, prest, 
Flandreau, S. D., 03 — . *Theoline Svendson, 78. 1910. 
Nilsen, Peter. 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881—90, Forenede kirke, 90—03, 
Frikirken. 93—. 

F. i Vaaler, Solør, Hamar, 22 nov. 1852, af 
Nils Jakobsen og Andrea (f. Hansen), udv. 71, 
frekv. Augsburg Sem., 77 — 81 (C.T.), prest. La 
Crosse, Wis., 81—87, Duluth, Minn., 87—92, Min- 
neapolis (St. Lukas mghd.), Minn., 92 — 93, evan- 
gelist, 93—02, prest, Duluth, Minn., 02—04, cvan- 
^eIist, 05 — . *Maric ()li\'e "rron^aarden, 75. 1902. 184 
1895. Petersen, Adolph. 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881—90, Forenede kirke, 90—12. 

F. i Alten, Tromsø, 10 aug. 1848, af — , udv. 
— , frekv. Augsburg Sem., — 81 (C.T.), prest, Ft. 
Howard (5—7 mghdr.), Wis., 81—97, Green Bay 
(samme kald), 97 — 12, bosat i Fisher, Minn., 12 — . 
tScHEiE, Iver Olsen. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—04. 

F. i S. Fron, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 31 
dec. 1847, af Ole Lodversen S. og Anne (f. Hal- 
vorsen) udv. 67, frekv. Luther Coll., 71 — 74, sned- 
ker, Mankato, Minn., 74 — 78, frekv. Luther Sem., 
78—81 (C.T.), prest, Hudson, Wis., 81—82, 
Whitewater, Wis., 82 — 01, vikar, Flandreau, S. D., 
01—02, Mclntosh, Minn., 02—04. tl8 dec. 1904. 
*Anette Ulland, 74 (t76), Marie Fosmark, 84. 1897. 
Sætre, Ole Iversen. 

Ord. 1881. Augustana, 1881—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Manger, Nordhordland, Bergen, 18 aug. 
1853, af Iver Nilsen og Marthe (f. Larsen), frekv. 
Augustana Sem., Marshall, 75—80, Beloit, la., 80 — 
81 (C.T.), prest, Watertown, S. D., 81—82, Lake 
Pointset — Tracv, Minn., 82 — 83, Tracv — De Smet, 
S. D., 84—94, Tacoma, Wash., 94—97, De Smet, 
97—03, Wetaskivvin, Alta., 03—09, Provost, Alta., 
09 — . *Meliane Bendikte Iverson, 79. 1894. 
1887. SØRENSEN, SØREN EmANUEL (GjER- 

dal). 

Ord. 1881. Konferentsen, 1881—90, Forenede kirke. 90—96, 
Frikirken, 96 — . 

F. i Liknes, Flekkefjord, Kristiansand, 1 dec. 
1849, af Søren Tønnessen Gjerdal og Elizabeth Ca- 
tharine (f. Tideman Waarum), udv. 72, frekv. 
Augsburg Sem., 75—78, 78—81 (C.T.), prest, 
Canbv, Minn., 81—87, St. Paul, Minn., 87—92, 
Maple Bav, Minn., 92—00, Hoffman, Minn., 00— 
04, Livingston, Cal., 04—06, Turlock, Cal., 07—08, 
Stevinson, Cal., 08 — , Firkirkens finanskomissær, 
02 — 03. *Anna Gjertine Lockrem, 81. 185 
Thorvildsen, Thorvild K. Ord. 1881. Norske synode, 1881—93, 02- 1900. F. i Koshkonong, Wis., 16 juli 1852, af Knud 
T. og Sigrid (f. — ), frekv. Luther Coll, 71—74, 
Minn. commonskolelærer, 74 — 75, frekv. Luther 
Coll., 75 — 78 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis 
78—81 (C.T.), prest, Orfordville, Wis., 81—89 
Menomonie, Wis., 89 — 93, afholdstaler. Eau Claire 
Wis., 93—02, prest, New York City, N. Y., 02—04 
Winnipeg, Man., 0-1 — 13, Petersburg, Alaska, 13 — 
forf. "Drikkeondet", 00, redig. "Reform", 93 
*Lena Benson, 89. 
tYLvisAKER, Johan Thorbjørn. 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—90. 

F. i Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 10 nov. 
1858, af pastor Nils Th. Y. og Kirstine (f. Orbek 
Hundere), udv. 68, frekv. Luther Coll., 70—77 
(A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 77—81 (C.T.), 
prest, Albert Lea, Minn., 81—89, Decorah, la., 89 
—90, lærer i religion, Luther Coll., 89—90, forf. 
"Det norske Luther College", 90. t30 nov. 1890. 
*Josephine Fryslie, 85, ØFSTEDAL, Andreas A. (Oefstedal). 

Ord. 1881. Norske synode, 1881—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 10, — . 

F. i Voss, Bergen, 1 sept. 1855, af Anders 0. og 
Agathe A. (f. Lavik), udv. 71, frekv. Luther Coll., 
74—78, Luther Sem., 78—81 (C.T.), prest. Fer- 
tile, Minn., 81—92, Moorhead, Minn., 92—97, 
Chicago, 111., 97—00, Fertile, Minn., 00—10, pen- 
sionsfondets finansagent, 10 — 11, formand, 11 — , en- 
gelsk indremiss.-sekr, og Church Ext. finanssekr., 
11 — 12, Chicago diakonissehjems rektor, 12 — , visi- 
1897. tator. St. Olaf Board of Trustees, formand, mis- 

sionskom., skolekom., voldgiftskom., formand, bestyrelsen Lake Park barne- 
hjem, redig. "Diakonissen", 12 — . *Dinah Mathilde Bronsa, 91 (t96), 
Mathilde É. Mortenson, 98. 
ØIEN, Ole Pedersen. 

Ord. 1881. Konfercntsen. 1881—90. 

F. i Mosvigen, N. Indherred, Trondhjem, 3 feb. 
1847, af Peder Andreas Olsen Melthing og Gjert- 
rud (f. Hansen Lilledal), udv. 66, frekv. Augs- 
burg Sem., 74—79 (A.B.), 79—81 (C.T.), prest. 
Osakis (9 mghdr.). Minn., 81—90, visitator, 85— 
88, repræsentant, Minnesotas legislatur, 98 — 00, 
county komissær, Norman Co., Minn., 07 — , Be- 
thcsda Hospital Associations formand, 09 — . *1 hea 
Bugge, 81. 1899. 186 
1908. Andersen, Rasmus. 

Ord. 1S82. Konferentsen, 1882—90, Forenede kirke, 90—. 

F. paa Nygaard, Hornlndalen, Nordfjord,. Ber- 
gen, 7 okt. 1853, af Anders R. Nygaard og Anna P. 
(f. Rørhus), udv. 71, frekv. Augsburg Sem., 78 — 
82 (C.T.), prest. St. Paul, Minn., 82—86, Roches- 
ter. Minn., 86 — 94, La Crosse, Wis., 94 — , visita- 
tor, 82 — 84, understøttelseskasserer, 90 — 09. *Jo- 
hanne Jakobsen, 82. Askevold, Bernt. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—11 (?). 

F. i Askvold, Søndfjord, Bergen, 16 mai 1846, af Mads Mathiassen 
A. og Ingeborg (f. Pedersen), lærer, 67 — 69, frekv. — , Bergen, 69 — 71, 
Askvold lærerskole, 71 — 72, lærer, Bergens almueskole, 72 — 73, udv. 73, 
frekv. Luther Coll., 74 — 75, lærer, Root Prairie menighedsskole, 75 — 80, 
frekv. Luther Sem., 80—82 (C.T.), prest, Tracv (5 mghdr.), Minn., 
82—99, Pensacola, Fla., 99—00, Decorah, la., 00—02, Ossian, la., 02 
— 11 (?), forf. "I de gamles sted", 93, "Døden og livet", 00. *Karen 
Erickson, 79. 
IBjøRGAAS, John. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—84. 

F. i Newport, Wis., 6 nov. 1856, af — , læste 
privat hos pastor B. Hovde, 73 — 74, frekv. Luther 
Coll., 74—79 (A.B.), Luther Sem., 79—82 (C.T.), 
prest nær Decorah (Washington Prairie mghd.), 
la., (pastor Korens kapellan), 82—84. fil feb. 
1884. Ueift. 
t Bugge, John Thoresen. 

Ikke ord. 

F. i Sira, Nesset, Indre Romsdal, Trondhjem, 
1 nov. 1851, af Thore Hansen B. og Sigrid J. (f. 
Johnson Solgjeld), frekv. Tromsø sem., 70 — 72 
(seminarist), skolelærer, Salten, 72 — 74, udv. 75, 
frekv. Augsburg Sem., 75—79 (A.B.), 79—82 
(C.T.), vikar, Osakis, Minn., 82, lærer i sprog og 
religion, Augsburg Sem., 82 — 91, vikar for prof. 
(Oftedal, 84 — 85, Augsburg Sem. fakultets sekr., 88 
— 90, medredaktør, "f^uthersk borneblad", 86 — 91. 
t3 mai 1891. Ugift. 187 
Eggen, Thore. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 06, — . 

F. i Dalsbygden, Tolgen, N. Østerdalen, Ha- 
mar, 6 juli 1859, af Nils Eggen og ]\Iarit (f. Nv- 
gaard), udv. 70, frekv. Luther Coll, 73—79 (A. 
B.), Luther Sem, 79—82 (C.T.), prest, Decorah, 
la, 82—92, Grand Forks, N. D, 92—95, Madison, 
Wis, 95—06, bestyrer, Grand Forks Coll, 93—94, 
redig. "Christian Youth", 91 — ^98, "Lutheraneren", 
06 — , forf. Margrethes "After Confirmation" (over- 
1913. sat fra norsk), 00, missionskom, 92 — 93, skolekorn, 

93 — 96, organisationskom. formand, 13 — , Fairview hospital direktør, 06 — . 

*Regina Neprud, 82. 
tGULBRANDSON, OlE. 

Ord. 1882. Konferentsen, 1882—90, Forenede kirke, 90 — 14. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 3 
mars 1855, af Gulbrand Christoffersen og Lovise 
(f. Olsen Moen), udv. 67, frekv. Augsburg Sem., 
74—82 (A.B., C.T.), prest, Stoughton, Wis., 82— 
84, Montevideo, Minn., 84—95, Blair, Wis., 95— 
14, lærer i collegeafdelingen, Augsburg Sem., 80, 
visitator, 98—03, 11—14. tl5 jan. 1914. *Marie 
Mosey, 84. 1912. 
1911. GuNDERsoN, Severin. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—89, Antimissouri, 89 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Kinn, Søndfjord, 'Bergen, 13 juni 1854, af 
Gunnar Hansen Vikane og Ingeleiv (f. Sandci), 
udv. 74, frekv. Luther Coll., 74—77, 79, Luther 
Sem., 79 — 82 (C.T.), prest, Madison, Sun Prairie, 
Wis., 82 — 90, Blue Mounds, Springdale, Vermont, 
Black Earth, nær Mt. Horeb, Wis., 91 — , visita- 
tor, 05 — 08, missionskom. sekr., 91 — 92, ordina- 
tionskom., 07 — 09, foreningskom., 11 — . *CIara 
Antonia Widstcd, 82. 
tHANSEN, Søren. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882 — 87, Antimissouri, 87 — 88. 

F. i Varde, Jylland, Danmark, 14 sept. 1849, 
af — , udv. 71, læste privat hos pastor (). Juul, 
Perth Amboy, N. J., 72—76, frekv. Luther Coll, 
76—79, Luther Sem., 79—82 (C.T.), prest. Park 
River, N. D., 82—88. fi Danmark. 18 dcc. 1888. 
*Annc Anderson, 82. 1887. 188 
t Hjort, Otto Christian Ottesen. Ord. 1882. Norske synode, 1882 — 91. 

1 Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 5 F. i Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 5 feb. 
1858, af pastor Ove Jakob H. og Christiane Eliza- 
beth (f. Ottesen), udv. 61, frekv. Luther Coll., 
70—73, 74—75, Capital Univ, Columbus, 77—82 
(C.T.), prest, Halfvvay Creek, La Crosse Co, 
Wis, 82—87, Chicago (St. Peters mghd.), Ill, 
87—91. tl3 okt. 1891. *Lena Johnson, 83. Hougen, John Olai Jensen. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Kvinnherred, N. Søndhordland, Bergen, 6 
mars 1857, af Jens Johannesen H. og Kirstine (f. 
Olsen), udv. 57, frekv. Luther Coll., 71—79 (A. 
B.), Luther Sem., 79—82 (C.T.), prest, Fargo, 
N. D., 82—92, Canton, S. D., 92—94, Manitowoc, 
Wis., 94—98, Decorah, la., 98—07, Tacoma, 
Wash, 07—. * KiLDAHL, John Nathan. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90—03, — . 

F. i Namdalseidet, N. Indherred, Trondhjem, 4 
jan. 1857, af Johan K. og Nicoline A. (f. Buwarp), 
udv. 66, frekv. Luther Coll, 73—79 (A.B.), Luther 
Sem., 79—82 (C.T.), prest, Goodhue Co. (Vang, 
Urland), Minn., 82—89, Chicago, 111., 89—99, 
Northfield, Minn., 99—03, bestyrer, Red Wing 
Sem., 85—86, St. Olaf Coll., 99—, sekr. Forenede 
kirke, 90 — 95, v.formand af samme, 12 — , missions- 
sekr., 95 — 99, foreningskom., 06 — 12, jubelfonds- 
indsamler, 12 — , forf. "Barnedaaben", "Naar Jesus 
kommer ind i huset", 06, "Infant Baptism", 08, "Synd og naade" (postille 
over tredje række), 12, fik ærestitelen D.D. af Board of Education i Augu- 
stana synodens Minn. konferens, 12, blev udnævnt af kong Haakon VII til 
ridder af Iste klasse. St. Olavsordenen, 05. *Bertha Søine, 82. Koren, Bøicke Johan Rulfs. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—90. 

F. paa Washington Prairie, la., 3 mars 1861, 
af pastor Ulrik V. K. og Else E. (f. Hysitig), 
frekv. Luther Coll., 74—79 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 79—82 (C.T.), prest, Chicago 
(Vor Frelsers), III, 82, Cleveland, O., 83, Boston, 
Mass., 84 — 90, statistiker, 90 — , formand, Am. 
Statistical Assoc, 13 — . *Katherine Orne Harn- 
den, 95. 1911. 
189 
KoEFOD, Hans Oluf. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882- F. i Kristiansund, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 
3 sept. 1846, af Hans K. og Olava Marie (f. Tol- 
lefsen), gjennemgik Kristiansunds offentlige skoler, 
52 — 60, frekv. Tromsø sem., 65 — 66 (seminarist), 
lærer, Kristiansunds almueskoler, 66 — 71, frekv. 
Trondhjems polytekniske skole, 71 — 72, Maribo- 
gadens latinskole, 72 — 74, Heltbergs og Arnebergs 
latinskole, timelærer ved Maribogaden og Kristia- 
nias almueskole, fuldmægtig ved Kristiania stifts- 
overrets justitskontor, læste naturfag, sprog, teo- 
logi, 78—80, udv. 80, frekv. Luther Sem., 80—82 
(C.T.), prest, Grantsburg, Wis., 82—86, Glenwood, Minn., 87—00, Star- 
buck. Minn., 88 — , Belgrade, Minn., 93 — . *Emma Marie Bolette Kreutz, 
81 (t07). 1913. 
Maakestad, John Johnson. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—. 

F. i Ullensvang, Hardanger, Bergen, 10 mai 
1854, af John Johnsen M. og Aagaata (f. Gjer- 
mundsen Vasvik), udv. 56, frekv. Luther Coll., 72 
— 75 (lærerkursus), common- og religionsskole- 
lærer, la., 75 — 77, frekv. la. State Normal, Cedar 
Falls, 77—78, lærer. 111., 78—79, frekv. Luther 
Sem., 79—82 (C.T.), prest, Suttons Bay, Mich., 
82 — , med annekser: Northport, 82 — , Good Har- 
bor, 82—, Alpena, 82—83, Duncan Citv, 83—86, 
'^^^- Shebovgan, 83—86, Frankfort, 82—00, Eik Rapids, 

83—12, Leland, 83—00, N. Manitou Is., 84—, Manistique, 84—, St. Ignace, 
84—86, Pt. Oneida, 88—, Empire, 92—, E. Jordan, 93, Wattin, 9-^03, 
Traverse City, 94—00, Ironton, 95—, Glen Arbor, 09—, Boyne City, 09—, 
Petaskev, 11 — , Mich. specialkonferenses formand. *Ester Oline Mason, 
80 (t84), Ingeborg Elisabeth J. Midbø, 86 (t87), Caroline Matilde Aslak- 
son, 89. 
t Mikkelsen, Baard. 

Orrl. 1882. Norske synode-, 1882 S6, Antimissouri, 86—90, 
Forenede kirke, 90—97. 

F. i Kike, Fjeldberg, N. Søndhordland, Bergen, 
17 aug. 1841, af Mikkel Monsen og Guro (f. 
Baardsen), udv. 66, farmer, 66 — 79, frekv. Luther 
Sem., 79—81 (C.T.), prest (3 mghdr.), Lake Ccn- 
trc, Hamilton Co., la., 82—86, Jewcll, la., 86— 
88, Rosendale, Hamilton Co., la., 90—97. t8 mars 
1901. *Aasa Thorstensen Arncvig, 66. 190 
tMoE, Christian Christianson. 

Ord. 1882. Hauges synode, 1882—91, Forenede kirke, 91—10. 

F. i Eidskogen, Solør, Hamar, 12 okt. 1848, af 
Kristian Olsen og Olea (f. Olson Tuken Grasmo), 
udv. 69, kulmineingeniør, Des Moines, la., 70 — 75, 
frekv. Augustana Coll., Rock Island, 77, Augsburg 
Sem., 78, Red Wing Sem., 79—82 (C.T.), prest. 
Sioux City, la., 82—86, Mt. Vernon, S. D., 86—91, 
Dell Rapids, S. D., 91—10. t31 jan. 1910. *Ma- 
rie Larsen Enger, 84. 1905. Nelsen, Johan Gustav. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—. 

F. i Lyngen, Tromsø, 1 juli 1841, af — , frekv. Tromsø sem., 60 — 62 
(seminarist), lærer, Lyngen, 62 — 66, lærer og klokker, Trondhjems straffe- 
anstalt, 67 — 81, udv. 81, frekv. Luther Sem., 81 — 82 (C.T.), prest, Locust 
(Big Canoe mghd. osv.), la., 82 — 83, Rising Sun (West Prairie mghd.), 
Wis., 83 — 93 (sygelig), midlertidige kald: Montreal, Quebec, Brooklyn, 
N. Y., 94—96, Gravenhurst, Ont., 96—97, Brooklvn, N. Y., 98—99, Rice- 
ford, Minn., 00—03, Calmar, la., 03—05, New Lisbon, Wis., 05—07, 
Herscher, III, 07—08, Holton, Mich., 08—09, Maple Plain, Minn., 11—12, 
Hemet, Cal., 12—. Olsen, Nicolai Bernhard. 

Ord. 1882. Konferentsen, 1882—90, Forenede kirke, 90—91. 

F. paa Jarlsberg verk i Sem, S. Jarlsberg, Kristiania, 3 mai 1849, 
af — , i haandverklære. Drammen, 65 — 70, udv. 70, frekv. Augsburg Sem., 
76—82 (C.T.), prest, Little Falls, Polk Co., Wis., 82—86, Cumberland, 
Wis., 86—91. 
tOTTE, Carl. 

Ord. 1861. Norske synode, 1882—03. 

F. i Gottingen, Hanover, Tyskland, 1832, af — , 
frekv. Hermannsburg Missionsschule, 57 — 61 (C. 
T.), 7iiissiona'r, Hermannsburgmissionen, Natal, 
S. Afrika, 62 — 82, Schreudcrmissionen, Natal, S. 
Afrika, 82—03. 119 mai 1903. *Marie Tørresini^. 
64 (1-72), Engel Elizabeth Bunke, 74 (fOO). 1901. 
19 RiSVOLD, CSMUND O. 

Ord. 1882. Konferentsen, 1882 — 90, Forenede kirke, 90 — . 

F. i Sand, Ryfylke, Kristiansand, 5 juli 1854, af 
O. T. R. og Kari (f. Aarthun), udv. 73, frekv. 
Augsburg Sem., 76 — 82 (C.T.), prest, Centuria 
(North Valley mghd.), Wis., 82 — , kredsformand. 
*Sophie Magrethe Synnes, 83. 1892. R0NDEST\'EDT, ArNVID PeDERSEN. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—87. 

F. i Ulvik, Hardanger, Bergen, 5 juli 1854, af Peder Sjursen R. og 
Christi R. (f. Arnvidsen), fik privatundervisning i sprog, 69 — 70, frekv. 
skolebestyrer Laadings privatskole, Bergen, 70 — 71, udv. 71, frekv. Luther 
Coll., 71—77 (A.B.), til Norge, 77, frekv. Kristiania univ., 78—81 (C.T.), 
Kristiania univ., 81 — 82, udv. 82, hjelpeprest hos P. A. Rasmussen, Lisbon, 
111., 82 — 83, prest. Wild Rice (nordre og søndre mghd.), St. Paulus (og 
andre mghdr.), nær Dwight, N. D., 83 — 87, til Norge, 87, sproglærer i 
Kristiania, 87 — . * — — , og fremdeles bosat i Kristiania, Norge, 1914. 
Skyberg, Hans Olsen. 

Ord. 1882. Xorskc svnodc, 1882—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90—04. 

F. i Øier, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 8 okt. 
1851, af Ole Eriksen og Kari (f. Ingebrigtsen), 
udv. 72, frekv. Luther Coll., 72—79 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 79 — 82 (C.T.), prest, Calamus (Kvinn- 
herred og Benton mghdr.), la., 82 — 92, Fisher, 
Minn., 92 — 04, (sygelig, farmer, Fisher, 04 — ), 
kredsformand, visitator. *Gurina Karina Helvig, 
84. 
tSoLENSTEN, TØNNES CHRISTIAN. 

Ord. 1882. Konferentsen, 1882-90, Forenede kirke, 90 0'>. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 15 nov. 1850, af 
T. A. S. og Kristine Marie (f. Bergeland), udv. 
70, frekv. Augsburg Sem., 71 — 77, sk()lela*rcr og 
kirkesanger, Becker Co., Minn., 77 — 79, frekv. 
Augsburg Sem., 79—82 (C.T.), prest, Madeha, 
Minn.. 82—86. Toronto, S. D.. 86—09. t27 aim. 
1909. *Mathca Engstrom, 82 (t84), ALiric Ja- 
cobsen, 85. 1895. 192 
Storli, Knut Olson. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Mower Co., Minn., 12 sept. 1858, af Ole 
K. S, og Ingeborg (f. Olson), frekv. Luther Coll., 
72—79 (A.B.), Luther Sem., 79—82 (C.T.), prest, 
Wilmot, S. D., 82—90, Portland, Me., 90—00, 
Hoople, N. D., 00—06, Portland, Me., 06—12, 
Oslo, Tex., 12— kredsformand, 99—00, 03—04, 
finanssekr. *Anna Th. Hagen, 82. 1909. 
1913. Thorgrimsen, Hans Baagøe. 

Ord. 1882. Norske synode, 1882—91, 97—01, 12—. 

F. paa Ej^rabakke, Island, 21 aug. 1853, af Gud- 
mund T. og Sylvia (f. Nielsen), frekv. latinskolen, 
Reykjavik, 68 — 69, Schnecloths latinskole, Kjøben- 
havn, 69—72, udv. 72, frekv. Luther Coll, 74—79 
(A.B.), Luther Sem., 79 — 81, Concordia Sem., St. 
Louis, 81 — 82 (C.T.), prest, for islændinger og 
norsker, Mountain, Pembina Co., N. D., 82 — 86, 
Sioux Falls, S. D., 86—91, Milwaukee, Wis., 97— 
01, Mountain (islandske mghdr.), N. D., 01—12, 
Grand Forks, N. D., 12—. *Mathilda Stub, 84 
(tOO), Dora Halverson, 02. 
1895 (?). tWERBER, Paul. 

Ord. 1872. Zionsforeningen, 1882—96. 

F. i Brady, Galicien, 16 april 1844, af — , frekv. 
rabbinerskolen, 54 — 60, talmudlærer, Lublin, 60 — 
68, omvendt gjennem læsning af det N. T. og vei- 
ledning af prof. Fr. Delitzch og Paulus Cassel, 
studerte teologi, Berlin, 68 — 72, udv. 72, prest, 
Vincennes, Ind., 72—74, Buffaloville, Ind., 74—78, 
Pomeroy, O., 79, Annapolis, Md., 79—81, jt^de- 
?nissiona-r, Baltimore, Md., 82 — 96, redig. "Der 
Freund Israels", 90^96, "Hamwaser" (jargon- 
blad), forf. "Israels grosster Profet". j9 sept. 
1896. * 
Arvesen, Nils. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Indre Arne, Osterøen, Bergen, 3 mai 1857, 
af Arve Larsen Fosse og Brita (f. Arkildson Lie), 
udv. 73, frekv. Luther Coll., 76—80, Capital Univ., 
80—83 (C.T.), prest, Rowe (Pontiac), 111., 83— 
86, St. James, Minn., 86—89, Baldwin, Wis., 89— 
92, Chicago, 111., 92—94, Arendal (North Prairie 
mghd. osv.). Minn., 94—04, St. Olaf, la., 04—, 
indremissionskomite, 89 — 90, finanskomite, 12 — 13. 
*Brita S. Anfinsen, 83. 1913. 93 
1883. Astrup, Nils. 

Ord. 1879. Xorske synode, 1883—. 

F. i Grue, Solør, Hamar, 30 aug. 1843, af Nico- 
lai A. og Anne Johanne (f. Døderlein), frekv. 
Kristiania univ., 60—66 (A.B., A.M., LL.B.), 77 
(C.T.), lærer ved Kristiania tugthus, 61 — 66, fuld- 
mægtig hos sin far, sorenskriver i Nordland, 66 — 
70, bestyrer, Luth. kristelig barnehjem. Valle, 70 — 
77, prest, Norddalen, 79 — 82, missionær, Untun- 
jambili. Natal, S. Afrika, 83 — , biskop i Den nor- 
ske kirkes mission ved Schreuder i Zulu og Natal, 
02 — . *Anna Catharina Agatha Ursula Thurman, 
72. 
1885. tBERGH, Johan Nikolai. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—87. 

F. i V. Toten, Toten, Hamar, 14 april 1852, 
af — , fik privatundervisning og frekv. Kristiania 
borgerskole, 66 — 73, udv. 73, frekv. Luther Sem., 
80—83 (C.T.), prest, Oconto Falls (Green Vallev 
mghd. osv.), Wis., 83—87. t23 mars 1887. Beyer, Ole Nilsen. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883-84, Antimissouri, 89—90. 

F. i — , frekv. Luther Coll., 79—80, Luther Sem., 80—83 (C.T.), prest, 
Denver, S. D., 83—84, Lake Preston, S. D., 89—90. 
1912. Blegen, John Hansen. 

Ord. 1883. Konferentsen, 1883—85, — . 

F. i Faaberg, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 1 okt. 
1851, af Hans A. B. og Mathea (f. Fougner), udv. 
69, frekv. Augsburg Sem., 75—80 (A.B.), 80—83 
(C.T.), prest, Rochester, Minn., 83—85, lærer i 
norsk og tysk, Augsburg Sem., 85 — , Zionsforenin- 
gens sekr., 87 — , hedningemissionskasserer, Santhal- 
missionskom. sekr. og kasserer, 93 — , redig. "San- 
thalmissionæren", 97—, forf. "Zionsforeningens hi- 
storie", 03, "Al verden for Kristus", 11, blev ud- 
nævnt af kong Haakon VII til ridder af første 
klasse. St. Olavsordenen, 13. *Anna Berginc Olsen, 
83. 194 Brandt, Olaf Elias. Ord. 1883. Norske synode, 1883 — . 

F. i Monterey, Wis., 19 feb. 1862, af pastor Nils B. og Diderikke 
(f. Ottesen), frekv. Luther Coll., 73—79 (A.B.), Northwestern Univ., 
Watertown, 79—80 (A.M.), Concordia Sem., St. Louis, 80—83 (C.T.), 
prest, Cleveland, O., 83—92, Chicago (Lake View mghd. osv.). 111., 92—97, 
professor i teologi og bestyrer, Luther Sem., 97 — . *Emma Louise Galby, 
85. Brandt, Realf Ottesen. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—. 

F. i Watertown, Wis., 12 sept. 1859, af pastor 
Nils B. og Diderikke (f. Ottesen), frekv. Luther 
Coll, 71—77 (A.B.), Luther Sem., 78—80, lærer, 
Decorah mghds.-skole, 81 — 82, frekv. Luther Sem., 
82—83 (C.T.), prest, Toronto (Wood Lake mghd. 
osv.), S. D., 83—00, McFarland, Wis., 00—, med- 
redaktør, "Lutheran Herald", 06—07. *Thalette 
M. Galby, 83. Dahl, Andreas Larsen. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — 13. 

F. i Skrautvaal, Valdres, Hamar, 16 nov. 1844, 
af Lars N. D. og Berthe (f. Nilsen Lund), gaard- 
bruger, udv. 69, farmer, 69 — 72, frekv. Augustana 
Coll., Marshall, 72—73, fotograf, 73—79, frekv. 
Luther Sem., 79—83 (C.T.), prest. Mt. Morris, 
Wis., 83 — 11, Bucyrus, N. D., 12 — 13, ordinations- 
kom., 13—, forf. "Sara Dahl", 88. *Gjertrud 
Amundsen, 78. 
1908. 
1913. 
1912. Engh, Hagbarth. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Kristiania, Norge, 17 juni 1853, af Enge- 
bret E. og Marthe (f. Skraarud), udv. 53, frekv. 
Luther Coll., 72—78 (A.B.), lærer, privathøiskole, 
Coon Valley, 78—79, Monona Acad., 79—80, frekv. 
Kristiania univ., 80—82, Luther Sem., 82—83 (C. 
T.), prest, Portland, Ore., 83—87, Estherville, la., 
87—99, Thorsbv, Ala., 99—04, Black River Falls, 
Wis., 04—12, bstrander, Minn., 12—. *Maren 
C. Sampson, 83. 
195 GiERE, Nils Olson. 

Oi-d. 1883. Norske synode, 1883 — . 

F. i Deerfield, Wis., 3 juni 1855, af Ole Nilsen 
G. og Inger C. (f. Himle), frekv. Luther Coll., 
73—79 (A.B.), Luther Sem., 79—81 (C.T., 83), 
Kristiania univ., 81 — 83, prest, Crow River og Big 
Grove, Minn., 83 — 99, Renville og Bird Island, 
Minn., 99—04, Sacred Heart, Minn., 0-1 — . *Berthe 
Susanna Nielson, 84. 1913. 
1913. Hauge, Anders Eriksen. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 10 sept. 1853, 
af Erik K. H. og Eli R, (f. Hauge), frekv. Stords 
sem., 71 — 73 (seminarist), udv. 76, frekv. Luther 
Coll., 76—77, 79—80, Luther Sem., 80—83 (C.T.), 
prest, Winona og Cedar Valley, Minn., 83 — 98, 
Aurora, Steele Co., Minn., 83 — 96, Independence, 
Wis., 84 — 98, Vang, Urland og Wangens Prairie, 
nær Nerstrand, Minn., 98 — , visitator, 93 — 98, 
12 — , læsebog- og forklaringskom., 93 — 94, - for- 
lagskom., 94 — 95, ordinationskom., 99 — 00, vold- 
giftskom., 13 — . *Carrie Munson, 85. 
tHAVREBERG, PeTER PeTERSON. 

Ord. 1883. Ellings synode, 1883—94. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 19 feb. 1833, 
af Peter H. og Margrethe (f. Urdal Lerhun 
Søvde), frekv. et lærerseminar i Norge, udv. 53, 
prest, Jackson og Blue Earth, Minn., 83 — 94, gjorde 
missionsreiser i Minn., Wis. og la., Elling synodens 
sekr., 83 — 87, v.formand for samme, 87 — 90. t25 
okt. 1894. *Maren T. Stall, 57 (109). 1893. 
Henderson, Bernt J. 

Ord. 1883. llaiiKrs syno.K-, 1883 9'J. 

F. i Øen (Notøen), Ytre Sogn, Bergen, 22 mai 
1847, af Iver Hendrickson og Pernille (f. Ander- 
son Notøen), udv. 71, frekv. Red Wing Sem., 81 — 
83, prest, Sand Creek, Chctek og Lochiel, Wis., 
83—94, Colfax, Dallas, Rice Lake (og andre 
steder), Wis., 94 — 99, sygclig 8 aar, assistent, Oak 
Grove Luth. Ladies' Sem., Fargo, N. D., 09 — . 
♦Betsev Dahlc, 75. 1914. 196 
1911. Holter, Christian Christopherson. 

Ord. 1883. Hauges synode, 1883—10, — . 

F. i Nannestad, Øvre Romerike, Kristiania, 11 
april 1854, af Christopher Olson H. og Anne (f. 
Christoferson), udv. 62, frekv. Red Wing Sem., 
79—83 (C.T.), prest, Canton, S. D., 83—84, Ro- 
land, la., 84—96, Chicago, 111., 96—99, Kenyon, 
Minn., 99 — 10, Hauges synodes v.formand, 04--08, 
sekr. for samme, 93 — , missionskasserer, 12 — , mis- 
sionskom, 04 — , kirkeraadsmedlem, 90 — , jødemis- 
sionskom, 94 — , salmebogkom., kredsformand, sena- 
torkandidat, 10, redig. "Budbæreren", 94 — 95, 99 — 
02, 07 — , "Barnevennen", 11 — . *Anna Ander- 
son, 83. 
1895. 
1913. Jensen, Fredrik Christian (Møller) . 

Oi-d. 1883. Konfercntsen, 1883—87, udenom, 87—93. 

F. i Skaarup, Svendborg, Danmark, 9 mai 1844, 
af Jens Hansen Møller og Karen Sophie (f. — ), 
frekv. Skaarup sem., 62 — 64, Søborg-Reimerske in- 
stitut, Kjøbenhavn, 64 — 66, andenlærer, Illebølle 
skole, Langeland, 66 — 68, udv. 68, lærer i S. D., 
la. og Minn., og farmer, 68 — 79, frekv. Augsburg 
Sem., 79 — 83 (C.T.), prest nær Santiago (4 
mghdr.), Minn., 83 — 93, gartner, Seattle, 93 — . 
*GunhiId Svendsen, 74 (?). Jørgensen, Fingar. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—88, Antimissoiui, 88—90, 
Forenede kirke, 90—99. 

F. i Gol, Hallingdal, Kristiania, 1855, af Jør- 
gen Fingarssen Næsmoen og Guri (f. Domholt), 
udv. 73, frekv. Luther Coll., 74— 80 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 80—83 (C.T.), prest Grand Forks (4 
mghdr.), N. D., 83—99, forf. "Messias", 10. *Julia 
Josefine Sættre, 85. Larsen, Gustav Adolf. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—89, Antimissouri, 89 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Jefferson Co., Wis., 19 feb. 1859, af Peder 
L. Svartskur og Gro Thoreson (f. Nore), frekv. 
Luther Coll., 74—80 (A.B.), Luther Sem., 80—83 
(C.T.), prest, Sheldon. S. D., 83—87, Ada, Minn., 
87—97, Moorhead, Minn., 97—03, Northfield. 
Minn., 03—06, Clinton (JefFerson Prairie), Wis., 
06 — 12, Seattle, Wash., 12 — , lærer i religion. St. 
Ohif Coll., 03 — 06, missionskom., 02 — 05, indrcmis- 
sionskom. sekr., 03 — 05, ordinationskom., 05 — 07, 
visitator, 95 — 96, 08 — 12, asst. indremissions- 
supt.,12— . *Betsey T. Holtan, 83. 197 Lund, Emil Gunerius. 

Ord. 1881. Augustana, 1883—85, Forenede kirke, 91—03. 

F. i Arendal, Kristiansand, 10 aug. 1852, af 
— , udv. 53, frekv. Thiel Coll., 73—77 (A.B., 
A.M.), Mt. Airy Sem., 78—81 (C.T.), prest 
(Pittsburg Synod), Irwin, Pa., 81 — 83 (Augu- 
stana), ]\Iihvaukee, Wis., 83 — 85, (General Coun- 
cil), Greensburg, Pa., 85 — 91, engelsk professor i 
kirkehistorie, U. C. Sem., 91 — 03, prest (General 
Council), Knox, Pa., indremissionssupt. (Pacific 
Synod), Seattle, Wash., Thiel Coll. trustee, for- 
lagskom., 93 — 94, 01 — 03, engelsk salmebogskom., 
95 — 97, forf. engelsk oversættelse af Sverdrups 

"Forklaring" og "Alterbogen", 03, fik ærestitelen D.D. af Wittenberg Coll., 

99. *Anna Hippee, 91 (t— ). 

1913. Ness, Johannes Martinus Olson. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Volden, S. Spndmøre, Bergen, 28 april 
1851, af Ole Otteson N. og Petrine J. (f. Eide), 
udv. 72, frekv. Breckenridge Institute, 73 — 74, Lu- 
ther Obll., 74—80 (A.B.), Luther Sem., 80—83 
(C.T.), prest, Perlev og Hendrum, Minn., 83—10, 
Bufifalo, N. D., 10—, Nedre Maple River, N. D., 
12 — , lærer, Concordia Coll., 10—12, formand, N, 
W. Luth. Coll. Assoc, 91—, visitator, 07—08. 
kreds-finanssekr., 02 — 05. *Susanna Amundson, 84 
(t07), Ingeborg Larson, 12. tNiELSEN, Markus (Nilsen, Nelson). 

Ord. 1883. Hauges synode, 1883—86. Augustana, 86—90, 
Forenede kirke. 90 — 92> (?). 

F. i Skien, Kristiansand, 16 nov. 1828, af — , kontorbetjent i Stathelle, 
44 — 53, Porsgrund, 53 — 82 (?), lægprædikant, 48 — 83, gik over til meto- 
disterne paa grund af statskirkeforfatningen, udv. 82 (?), tilbage til den 
lutherske kirke paa grund af læren og frikirkelige forholde i Amerika, 
prest, Chicago (Trefoldigheds mghd.). 111., 83 — 86, Chicago (Moreland 
mghd. osv.), 86—91, Ludington, Mich., 91—93, — . i — ?. 
tNiLSEN, Anders (Nielsen). 

Ord. 1883. Norske synode, 1883 89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90—92. 

F. i Soknedalen, S. Dalene, Trondhjem, 13 sept. 
1842, af Niels Olsen og Kari (f. Knudsen), frekv. 
Størens lærerskole, 61 — 63, lærer, Sundalen, 64 — 
75, udv. 76, religionsskolelærer, Goodhuc Co., 
Minn., 76—80, frekv. Luther Sem., 80—83 (C.T.). 
prest, Watertown (9 mghdr.), S. D., 83—92. t25 
nov. 1892. *Magnild Olsen, 66. 198 t Nilsen, Nils Gregor. 

Ord. 1883. Konferentsen, 1883—90, Forenede kirke, 90—93 
Frikirken, 93—13. 

F. i Mo, Indre Helgeland, Tromsø, 24 jun 
1858, af Johan N. og Pernille (f. Nilsen), udv 
65, frekv. Augsburg Sem., 74—79 (A.B.), 79—83 
(C.T.), prest, Morris, 111., 83—92, Irwin, Minn. 
92—93, Moose Lake, Minn., 93—13, co. skole- 
superintendent, 01 — 09, 12 — 13, Moose Lake 
Minn., skolekom., 11 — 13, Augsburg Sem. skole- 
kom., 09—13, kredsformand, 05—08. flO juli 
1913. *Anne Karine Christensen, 80. Rasmussen, Anders. 

Ord. 1883. Konferentsen, 1883—84. 

F. i Lolland, Danmark, 20 mai 1858, af Lars 
R. og Ane (f. Nielsen), udv. 75, frekv. Augsburg 
Sem., 78—82 (C.T.), prest, Dannevirke, Neb., 83— 
84 (Danske ev. luth. kirke), Hastings, Neb., 85 
—86, Council Bluffs, la., 86—90, Argo, Neb., 90— 
91, Racine, Wis., 91 — 95 (Danske forenede kirke), 
Blair, Neb., 95—01, McNabb, 111., 02—10, Lind- 
say, Neb., 11 — , redig. "Dansk luth. kirkeblad", 
92 — 94. *Sofia Amalie Rasmussen, 82. 

Rasmussen, Gerhard. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—87, Antimissouri, 87—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Lisbon, 111., 26 jan. 1857, af pastor Peter A. 
R. og Ragnhild (f. Holland), frekv. Luther Coll., 
69—71, 72—76, Capital Univ., 76—80 (A.B., 
A.M.), Kristiania univ., 80—82, Capital Univ., 82 
—83 (C.T.), prest, Clinton, Wis., 83—90, Madison, 
Wis., 90—94, Minneapolis, Minn., 94—04, Har- 
mony. Minn., 04 — , visitator, 07 — , missionskom., 
94 — 06, forlagskom., 08 — 10, ordinationskom., 98 — 
99, foreningskom, 11 — , eng. sangbogkom., 93 — 98, 
^^^^- udsending ianledning Svenske Augustana synodens 

50-aarsfest, 10, til Washington ianledning Frankrigs politik paa Mada- 
gaskar, 07. *Maria Franciska Lehmann, 83. 

Reimestad, Theodor Svensen. 

Ord. 1883. Konferentsen, 1883—85. 

F. i Nærbø, Jæderen, Kristiansand, 28 april 
1858, af Sven Tjæransen R. og Ingeborg (f. Thor- 
sen), frekv. Aanestads høiskole, 71 — 72, udv. 72, 
frekv. Ackley, la.. High School, 72 — 74, Augsburg 
Sem., 75—80 (A.B.), 80—83 (C.T.), prest, Ar- 
gyle, Wis., 83 — 85, lærer i sprog, Augsburg Sem., 
84 — 00, redig. "Afholdssange", 88, "Kampmelo- 
dier", 92, skrev "Gothenburg System" for "Cyclo- 
pedia of Temperance", redig. "Sangbogen" (se M. 
F. Gj ertsen), 97, organiserte Augsburg kvartet, 
85, St. Olaf Coll. trustee, 90—93, vokalinstruktør 
OSI tenor. 

1910. 
199 
Reinertsen, Peder Ingbart Reinert. 

Ord. 1883. Norske Augustana, 1883—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Sandviken, Bergen, 18 juli 1858, af Peder 
R. og Stina Marie (f. Jensen Roseland), frekv. 
Hauges borgerskole, Bergen, udv. 75, frekv. Augu- 
stana Sem, Marshall, ?— 81, Beloit, 81—83 (C. 
T.), prest, Puckwana, S. D, 83 — 86 (organiserte 
første norsk luth. mghd. i Mont, 85), Leland, 
111, 86—91, Gardner, 111, 91—96, Eik Point (St. 
Pauli), S. D., 96 — , visitator, 93 — . *Inger Bertine 
Johnson, 87. 1896. 
1913. RoMSDAHL, Simon Larsen. 

Ord. 1883. Konferentsen, 1883—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 96 — 13, Forenede kirke, 13 — . 

F. i Alten, Tromsø, 19 okt. 1854, af Lars Olsen 
R. og Magnild (f. Olsen Berger), udv. 70, frekv. 
Calumet, Mich., High School, 70 — 72, minearbei- 
der, 72—77, frekv. Augsburg Sem., 77—81 (A.B.), 
81—83 (C.T.), prest, Buxton, N. D., 83—84, 
Stoughton, Wis., 84 — 86, Menomonie, Wis., 86 — 87, 
Eau Claire, Wis, 87—88, Madelia, Minn., 88—91, 
Ishpeming, Mich., 91—97, Calumet, Mich., 97—03, 
Fargo, N. D., 03—10, Calumet, Mich., 10—, redig. 
"Sendebudet", 10 — . *Alphia Theodora Paulson, 85. 
1905. Sether, Johannes. 

Ord. 1883. Hauges synode, 1883—95, Forenede kirke, 95—. 

F. i Stadsbygden, Fosen, Trondhjem, 30 aug. 
1846, af Johannes Johnsen og Bereth (f. Haagen- 
sen), frekv. Klæbu sem., 70 — 72 (seminarist), læ- 
rer, Kolvereid, 73 — 74, Fredrikstad, 75 — 76, besty- 
rer, Græsvik skole, 76 — 82, udv. 82, prest, Estella, 
Wis., 83, Muskegon, Mich., 83—91, Duluth, Minn., 
91—95, W. Duluth, Minn., 95—98, Superior, Wis., 
98 — 05, hospitalprest, Minneapolis, Minn., 06 — , 
forf. "De syv sendebreve", 10, "Bibelens tal og 
betydning", 11. *Johanne Johnsen, 75. 
1905. ISkrondal, Ivar Johnson. 

Ord. 1883. Augustana, 1883—90, Forenede kirke, 90—05, —07. 

F. i Øksendalen, Indre Nordmøre, Trondhjem, 
10 aug. 1856, af John Endresen og Lisbet (f. 
Iversen), frekv. Sandells missionsskole. Strøm, Sve- 
rige, 78 — 80, Hauges minde, Kristiania, 80 — 81, 
udv. 82, frekv. Augustana Sem., Beloit, 82 — 83 
(C.T.), prest, Sumner, S. D., 83—88, Lake Lynn 
osv., Day Co., S. D., 84—90, Olympia, Wash., 91 
—92, Aberdeen, Wash, 92—02, Muck, Wash, 02— 
05, redig. "Pacific emis.eren", 02 — 07. t27 nov. 
1908. *Hella A. Larsen, 84. 
Skyberg, Kristian Olsen. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Øier, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 25 okt. 
1852, af Ole Eriksen og Kari (f. Ingebrigtsen), 
udv. 68, frekv. Luther Coll, 74—80 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 80—83 (C.T.), prest, Sioux City, Li., 
83—91, Muskegon, Mich., 91—96, Aastad og Dal- 
ton, Minn., 96—. *Valdine Waldeland, 89 (t06). tSVFTESTAD, OlaUS PaULSEN. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—88, Antimissouri, 88—90. 

F. i Perry, Wis., 13 sept. 1857, af Paul S. og 
Gro (f. Olsen), frekv. Luther Coll., 73—79 
(A.B.), Luther Sem., 80—83 (C.T.), prest. Mt. 
Horeb (Blue Mounds mghd. osv.), Wis., 83—90. 
t27 feb. 1890. *Siri Ruste, 83. ] 888. 
Wang, Jens Andreas. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883 — 88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90—00, 02—. 

F. i Frosten, S. Indherred, Trondhjem, 30 dec. 
1854, af M. F. W. og Marie N. (f. Sheldrup), fik 
privatundervisning af provst Hansten, Selbu, 61, 
af pastor Ottesen, 65 — 66, frekv. Hitterens skole, 
62 — 70, udv. "71, frekv. Northwestern Business 
Coll., Madison, 79—80, Luther Sem., 80—83 (C. 
T.), prest, Alpena, Mich., 83—99, Stoughton, Wis., 
99—00, paa Mandt vognfabrik, Stoughton, 00—02, 
prest, Woodford, Wis., 02 — 11, bestyrer og prest, 
Hommeanstalterne, Wittenberg, visitator, 97 — 99, 10 — 11, redig. "For gam- 
mel og ung", 11 — , "Waisenhus kalender", 11 — . *Mollie Thompson, 80. 1904. 
\ViNTHER, Anthon. 

Ord. 1883. Norske synode, 1883—85. 

F. i Grundførd, Hadsel, Vesteraalen, Tromsø, 
14 jan. 1846, af Johan W. og Anna (f. Isaksen 
Nordsand), frekv. Tromsø sem., 66 — 69 (semi- 
narist), lærer, Brevik, 69 — 72, telegrafist, Aale- 
sund, 72 — 73, Trondhjem, 73 — 76, frekv. Trond- 
hjem latinskole, 76—80, udv. 1881, frekv. Luther 
Sem., 82 — 83 (C.T.), prest, Wanamingo, Goodhue 
Co., Minn., 83—85. tl4 sept. 1885. *Petrine 
Oline Wold, 69. 
1890. 
201 tØFSTEDAL, Nils Andersen. 

Ord. 18S3. Norske sj-node, 1883 — 88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 92. 

F. f Voss, Bergen, 30 juli 1854, af Andreas 0. 
og Agathe (f. Lavik), udv. 72, frekv. Luther Coll., 
75 — 78, Decorah Institute, 78 (?), Winona State 
Normal, 79 (?), Luther Sem., 80—83 (C.T.), 
prest, Aberdeen, S. D., 83 — 86, Medo og Delavan, 
Minn., 86 — 89, nær Nerstrand (Vangs mghd. osv\), 
Minn., 89 — 92, visitator, enkekassekom. tl4 junr 
1892. *Matilde C. Lunde, 85. Aanestad, Helge. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—12. 

F. i Haa, Jæderen, Kristiansand, 13 sept. 1844, 
af Helge O. A. og Anne Malene (f. Kvie), frekv. 
Stords sem., 6^1 — 66 (seminarist), lærer, Haa, 66 — 
71, udv. 72, lærer, Clermont, la., 72 — 79, High- 
land. Minn., 79—81, frekv. Luther Sem., 81—84 
(C.T.), prest, Luverne, Minn., 8-4 — 85, Sherman, 
Minn., 85 — 12. *Ragnild Gundersen Korsgaard. 
76. 1890. 
1890. Anderson, Andreas Johnsen. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—10. 

F. i Holden (Hollen), Nedre Telemarken, Kri- 
stiansand, 6 sept. 1852, af John Andersen og Kirsti 
A. (f. Hegna), udv. 53, frekv. Lawrence Univ., 
71 — 73, commonskolelærer, 73 — 74, frekv. Luther 
Coll., 76 — 81, Concordia Sem., Springfield, 81—82, 
Luther Sem., 82—84 (C.T.), prest, Nash, Stevens 
Co. (5 mghdr.). Minn., 84—90, Grantsburg, Wis., 
91—98, Marshfield, Wis., 98—06, Highmore, S. D., 
09—10, (svgelig, Marshfield, Wis., 10—). *Emma 
C. Erikson, 85. 
1906. Astrup, Hans Jørgen Synnestvedt. 

Ord. 1878. Norske synode, 1884—. 

F. i Norge, 3 aug. 1852, af Nicolai A. og Anne 
Johanne (f. Døderlein), frekv. Trondhjcms latin- 
skole, 67—70, Kristiania univ., 70—76 (A.B., A.M., 
C.T.), Leipzig Univ., 92—93, prest, S. Aurdal, 
78 — 80, S. Land, 81 — 84, 7nissionn-r, Entumeni, 
Zulu, S. Afrika, 84 — 92, paa besøg i Tyskland, 
Norge og Amerika, 92 — 93, til missionsmarken 
Entumeni, 93 — 13, til Amerika, 13, forf. "Blik 
paa amerikanske forholde", 93, "Kristus i det (}. 
T.", 98, "Bibelens inspiration", 13. *Wilhelmine 
.XLirgrcthe Aabel, 81 (i — ). I^hekla Flise Mathilde 
Breder. 87. 202 
Bergh, Olai Olson. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884 — . 

F. i Skiptvet, Øvre Borgesyssel, Kristiania, 14 
mars 1852, af Ole Andersen B. og Sidsil (f. Jo- 
hannesen), udv. 67, frekv. Augsburg Sem., 78 — 79, 
Red Wing Sem., 79—84 (C.T.), prest, Volga, S. 
D., 84—, Lake Preston, S. D., 84—^1, Brookings, 
S. D., 84—90, Artesian, S. D., 85—95, Murray 
Co., Minn., 05 — 12, kredsformand, 07 — . *Minnie 
Halvorsen, 84. Bilstad, Lars Wraalsen. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—88. 

F. i Skafsaa, Øvre Telemarken, vest, Kristian- 
sand, 7 jan. 1847, af Wraal Larsen B. og Tjødvor 
(f. Evensen), frekv. Kviteseid sem., 65 — 67 (se- 
minarist), lærer, Vraadal, 67 — 69, udv. 69, farmer 
og lærer, la., 72 — 81, frekv. Luther Sem., 81 — 84 
(C.T.), prest, Dows, la., 84 — 88, (svgelig, bosat 
i Joice, la., 88—). Bjarnason, Jon. 

Ord. 1869. Norske synode, 1884—85. 

F. i Thvatta, Island, 15 nov. 1845, af pastor 
Bjarni Sveinsson og Rosa B. (f. Brynjolfsson), 
frekv. Reykjavik latinskole, 61 — 65 (A.B.), preste- 
seminar, 65 — 69 (C.T.), prest, Kælfafell, Island, 
69 — 70, lærer, Reykjavik latinskole, 70 — 73, udv. 73, 
lærer i latin og græsk, Luther Coll., 74 — 75, med- 
redaktør, "Skandinaven", Chicago, 75 — 76, redak- 
tør, "Budstikken", Minneapolis, 76, prest, Gimli 
(islandsk mghd.), Man., 76—80, til Island, 80, 
prest, Seythisfjørdur, Island, 80 — 84, udv. 84, prest, 
Winnipeg, 84—; stifter af Den islandske synode 
(ev. luth. kirkjufelag islendiga i Vesterheimi), 85, formand af samme, 85 
— 08, forf. "To islandske sagaer", 75, redig. "Sameiningen", 85 — 94, fik 
ærestitelen D.D. af Augustana Sem., 10. *Laura B. Guthjohnsen, 70. Braaten, Sven Olsen. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Torpe, Hallingdal, Kristiania, 9 feb. 1852, 
af Ole Halstensen B. og Ambjørg (f. Olsen), udv. 
56, frekv. St. Olaf School, 74—75, Luther Coll., 
75—81 (A.B.), Luther Sem., 81—84 (C.T.), prest, 
Thompson, N. D., 84 — , Landstads salmebogkom., 
92 — 93, trustee, 00 — 09, ordinationskom., 12 — 13, 
forf. flere salmer. *Ambjørg Olsen Kvelprud, 84. 1903. 
1905. 203 
Brønø, John Hanson. Ord. 1884. Konferentsen, 1884 — 90, Forenede kirke, 90 — 98, 
Frikirken, 98—09, Forenede kirke, 09—. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 10 okt. 1853, 
af Bendik Hanson og Sirianna (f. Hanson), frekv. 
almueskolen, 60 — 69, udv. 69, frekv. Augsburg Sem., 
77—84 (C.T.), prest, Fargo, N. D., 84—92, Man- 
kato. Minn., 92—93, Fargo, N. D., 93—02, Crooks- 
ton. Minn., 02—05, Mankato, Minn., 05—11, San 
Francisco, Cal., 11 — , visitator. *Randie Marie 
Halvorson, 84. 1905. 
1913. Dale, Jens Bremer Anderson. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884—00, Forenede kirke, 00—. 

F. i Arne, Osterøen, Bergen, 29 juni 1854, af 
Anders Jensen D. og Kristine J. (f. Johannesen), 
udv. 71, frekv. Augsburg Sem., 75 — 79, Winona 
State Normal, 80, Capital Univ., 80—81, Red 
Wing Sem., 82 — 84 (C.T.), prest, Newman Grove, 
Neb., 84—98, Twin Valley, Minn., 98—04, Mcln- 
tosh. Minn., 04 — , missionsemissær, 86 — 88, salme- 
bogkom., 93 — 94, missionskom., 93 — 94, missions- 
supt., 92, redig. "Budbæreren", 95—98. *Julia A. 
Olson, 81. 
t Fjeldstad, Rolf Knuteson. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884 — 87, Antimissouri, 87—90, 
Forenede kirke, 90—00, 01—12. 

F. i Nissedal, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 1 sept. 1849, af Knute Rollefson Ødegaard og 
Susanna (f. Svftestad), udv. 61, frekv, Luther Coll., 
79—81, Luther Sem., 81—84 (C.T.), prest, Mon- 
tevideo. Minn., 84 — 86, Norway Lake, Minn., 86 — 
00, Springfield, Minn., 01 — 12, visitator, forf. "De 
moderne hemmelige selskaber i Guds ords lys", 06. 
t30 jan. 1912. *Sylvia Vangsnes, 70. 1910. Grønvold. Ole Christian. 

Ord. 1884. Norske synode, 1.S84- 87. 

F. i Aadalen, Ringerike, Kristiania, 19 mai 1855, af Ole Olsen og Kristi 
(f. Guldbrandsen), udv. 73, snedker, 73 — 76, Calmar, la., frekv. I>uther 
Coll., 76—81, Concordia Sem., Springfield, 81—82, Luther Sem., 82— S4 
(C.T.), prest, Hatton (3 mghdr.), N. D., 84—87. 204 
Halvorson, Johannes. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—. 

F. f Stavanger, Norge, 4 dec. 1861, af Zacharias 
H. og Elen Johanne (f. Pedersen), udv. 71, frekv. 
Luther Coll., 74—80 (A.B.), Northwestern Univ., 
Watertown, 80—81 (A.B.), Concordia Sem., St. 
Louis, 81—82, Luther Sem., 82—84 (C.T.), prest, 
Mavville, N. D., 84—86, Norvvaj- Lake, Minn., 86 
-90, Minneapolis, Minn., 90—02, Rockdale, Wis., 
02 — , lærer i engelsk homiletik og symbolik, Lu- 
ther Sem., 90 — 94, sekr. Minn. distrikt. Norske 
^^"'- synode, 88—92, Synodens finanskom., 94—98, 05— 

11, formand for samme 11 — , medforfatter af Synodens nye forklaring, 
00—02, artikler i "Kirketidende", ''Luth. Herald", "Pacific Herold", "His- 
tory of the Scandinavians", 93, "History of the Synod", 00. *Bertha 
Glesne, 89. 
1900. Hanson, Martin Gustav. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884 — . 

F. i Aspelund, Minn., 11 juli 1859, af pastor 
Østen H. og Marie Sophie (f. Gulbransen), frekv. 
Red Wing Sem., 80—84 (C.T.), prest. St. Paul, 
Minn., 1884—92, Grand Forks, N. D., 1892—98, 
professor i N. T. eksegese og praktisk teologi, og 
bestyrer. Red Wing Sem., 86—87, 98—11, prest, 
Kenyon, Minn., 09 — , v. formand. Hauges svnode, 
94 — 99, formand af samme, 99—05, 10— , "skole- 
direktør, 86 — 90, indremissionskom., 96 — 10, Kina- 
missionskom., 92 — 96, foreningskom., 05 — , ritual- 
kom., 04 — 05, udnævnt af kong Haakon VH til 
ridder af St. Olavsordenen, Iste klasse, 12. *Karo- 
line Runcie, 86. 
tHATLESTAD, I VER CHRISTIAN LaRSON. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884 — 99. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 2 feb. 
1853, af Lars H. og Martha (f. Sandvig), udv. 81, 
frekv. Augsburg Sem., 81 — 82, Red Wing Sem., 
82—84 (C.T.), prest, Ossian, la., 84—94, LeRoy, 
Minn., 94 — 98 (sygelig, paa en farm, betjente en 
mghd. i Heron Lake, Minn., et aar). f 12 dec. 
1909. *Louise S. Stangeland, 85. 1884. 205 
1913. 
1910. Helland, Carl K. (Larsen, 1884-87). 

Old. 1884. Augustana, 1884—90, For. kirke, 90—08, 12—. 

F. i Queen Ann Prairie, 111., 17 mars 1853, af 
Rasmus H. og Kari (f. Scheie), frekv. Augustana 
Sem., Marshall, 77—81, Beloit, 81—84 (C.T.), 
prest, Woonsocket, S. D., 84—94, Marshfield, Wis., 
94—96, Wittenberg, Wis., 96—99, Frankfort, 
Tenn., 02—05, Thorsby, Ala., 05—08, (N. C. 
Synod), Graven, N. C, 08—09, Shelby, Mich., 12—, 
S. D. commonskolelærer, 83, bestyrer. Hommes 
barnehjem, 96 — 98, Augustana trustee, ? — 90. 
*Hattie F. Hall, 85. 

HouKOM, Olaf Svennungsen. 

Ord. 1884. KonfcTcntsen, 1884—90, Forenede kirke, 90 -OJ, 
Frikirken, 03—. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 31 mai 1850, af Svenung Olaf sen H. og Ma- 
rie H. (f. Saltevje), frekv. Kviteseid realskole, 64 
—66, udv. 70, frekv. Augsburg Sem., 76—80 (A. 
B.), 81—84 (C.T.), prest, Ness, N. D., og Polk 
Co., Minn., 84 — 85, tillæg af 5 mghdr. omkring 
Manvel, N. D., 85—90, Mekinock, N. D., 90—12, 
Fargo, N. D., 12—. *Anne Marie Glerum, 88 
(191), Anna Johnson Dahlum, 93. 
1904. Jensen, Lars Petter. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—. 

F. paa Mandemark, Magleby, Møen, Danmark, 
20 april 1858, af Jens Chr. Jørgensen og Mette 
Kristine (f. Strandskov), udv. 71, frekv, Luther 
Coll., 75—78, lærer, Riceland, Minn., 78—80, frekv. 
Luther Coll., 80 — 82, Concordia Sem., Springfield, 
82—84 (C.T.), prest, Denver, Colo., 84—86, Al- 
bert Lea, Minn., 86—91, Latimer, la., 91—02, 
Linn Grove, la., 02 — 13, Mankato, Minn., 14 — , 
la. distrikts sekr., 07 — . *Anna Louise Wilson, 84. Minne, Nils Monson. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90—10, 12 -. 

F. i Langedahl, Haus, Osterøen, Bergen, 10 
aug. 1855, af Mons Olson og Bertha (f. Brække), 
udv. 75, frekv. Luther Coll., 75 — 79, Capital Univ., 
80—83 (C.T.), prest, Fowler, Ind., 84—89, Pull- 
man. 111., 85—89, Indianapolis, Ind., 87—89, Zum- 
brota. Minn., 89—92, Madison, Minn., 92—93, 
Madison, S. D., 93—01, Catawba, Wis., 01—10, 
vikar og afholdstaler, 10 — 12, prest, Mcnominee, 
Mich., 13—, kredssekr., 93—01, 03—05, Augu- 
stana Coll. Assoc. sekr., 95—98, og direktør. 98—01, 
94—97, S. I), afhoidsselskabs direktør. 94—97. forf. 

"Santhalistan", 92, "Asiens missionshistorie", 95, "Mod havet", 96. "Sangc 

og digte", I, 00, II, 12. *Bcrtha Scrine Monson, 88. 
1913. 

Kiiianilssionskoni 206 
1887. 
1913. 
Nervig, Lars Larson. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884 — . 

F. i Strinden, N. Dalene, S. Trondhjem, 10 
april 1853, af Lars Torkelson og Andrea (f. Ner- 
vig), frekv. Red Wing Sem., 79—84 (C.T.), prest, 
missionsmarken, S. D., 84 — 85, Bristol, S. D., 85 — 
98, Madison, Neb., 98—02, La. og Tex., 02—03, 
Bradley, S. D., 03—06, Volin, S. D., 06—, Be- 
thesda barnehjemkom., 07 — 10, kredsv.formand, 00 
—02, 08—. *Christiana Kasa, 85. Nesheim, Jakob Larson. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1884—96, — . 

F. i Vass, Karmsund, Kristiansand, 27 juni 1841, 
af Lars Nilsen N. og Marta (f. Larsen Fikstvet), 
frekv. Koperviks lærerskole, 62, lærer. Skjold, 59 
—81, udv. 81, lærer. Fillmore Co., Minn., 81—84, 
Red Wing Sem., 84, prest, Galatin, N. D., 84—89, 
nær Astoria (Prairie Farm P. O.), S. D., 89—96, 
farmer og prædikant, 96 — . *Anne Olsen, 67 
(tlO). tOLBUE, Johan. 

Ord. 1884. Ellings synode, 1884—90, Forenede kirke, 90—06. 

F. i Ørkedalen, S. Dalene, Trondhjem, 22 nov. 
1833, af John Johnsen og Bereth (f. Johansen), 
gaardbruger, udv. 68, farmer og lægprædikant i 
S. D., 68—84, prest, Jackson Co., Minn., 84 — 
90, nær Beresford, S. D., 90—06. t9 feb. 1908. 
*Ingri Pedersen Susæter, 56. 1900. 
1913. Ottesen, Otto Christian. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—. -' 

F. nær Manitowoc, Wis., 2 mai 1858, al pastor 
Jakob A. O. og Cathinka Tank (f. Døderlein), 
frekv. Luther Coll., 74—80 (A.B.), Luther Sem., 
80—81, Concordia Sem., 81—83 (C.T.), prest, 
Minneapolis (Immanucls mghd.), Minn., 84 — 89, 
Sioux Rapids, la., 89 — 02, Rio (Bonnet Prairie 
mghd.), Wis., 02—10, Chinook, Wash., 10—12, 
Portland, Ore., 12—13, Astoria, Ore., 13—. *Sina 
IVL Sampson, 89. 207 Rygh, George Alfred Taylor. 

Ord. 1884. Norske svnode. 1884—89, Forenede kirke. 
95—10, — . 

F. i Chicago, IlL, 21 mars 1860, af Andreas R. 
og Andrine (f. Holter), frekv. Luther Coll., 76 — 
81 (A.B.), Luther Sem., 82—83, Capital Univ., 
81—82, 83—84 (C.T.), lærer, Luther Coll., 83, 
prest, Portland, Me., 84^89, lærer i historie, Wit- 
tenberg Acad., 89—90, prest. Grand Forks, N. D., 
90 — 91, lærer i skand. sprog og literatur, N. D. 
Univ., 91 — 95, prest. Mt. Horeb, Wis., bestyrer og 
lærer i engelsk, Mt. Horeb Acad., 95 — 98, prest, 
Chicago (Bethlehem), 111., 99 — 10, lærer i religion 
og historie, St. Olaf Coll., 10 — 11, 12 — 13, redaktør, "United Lutheran", 
09 — 14, indremissionskom., 06 — 09, engelsk salmebogkom., oversatte ud- 
valgte salmer til engelsk, 02 — 12, forf. "Goszner's Treasury" (oversåt fra 
tysk), 06, "Morgenrødens vinger", 08, "The Shadovv of a Wrong", 08, 
"The Pioneers", 09, "Sangkor", 09, "John Harding", 10, salmer og digte, 
medredaktør, "American Lutheran Survey", Columbia, S. C, 14. *Clara 
Louise Aaker, 95. 
1911, 
RØD, Jakob Olson. Ord. 1884. Norske Augustana, 1884 — 90, Forenede 
kirke, 90—95. F. i Ibestad, Trondenes, Tromsø, 26 juli 1830, 
af Ole Christensen og Anne Malene (f. Hansen), 
ærer i Ibbestads almueskole, 52 — 62, frekv. Tromsø 
sem., 62 — 64 (seminarist), lærer i Ibbestad, 64— 
81, udv. 81, frekv. Augustana Sem., Beloit, 81 — 83, 
prest, Lac qui Parle Co., Minn., 8-1 — 85, Rowe, 
111., 85—95, bosat i IVIinneapolis, Minn., 99—. 
*Christine Lorentsen, 55 (t98). 1890. 
F. Seehuus, Knut. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—. 

Bod (Bud), Ytre Romsdal, Trondhjcm, 3 mai 1859, af Christofer Budde S. og Margrethe (f. 
Ophuus), frekv. Kristiansunds folkeskole, 68 — 71, 
udv. 72, frekv. Luther Coll., 75—81 (A.B.), Con- 
cordia Sem., 81 — 84 (C.T.), prest, New York og 
Brooklyn, N. Y., 84—86, Locust (Big Canoe 
mghd.. St. Johannes tyske mghd. osv.), la., 86 — 89. 
Menomonie, Wis., 89, Locust, la., 89 — , forlags- 
kom. sekr., 11 — , la. distrikts indremissionskom., 
12 — , forf. artikler i engelske, norske og tyske blade, 
^^^•'- saasom "Concordia Maga/.ine", "Luth. Herald". 

"Kirketidende", "Symra", "Rundschau", "Centurv", "Skandinaven", osv., 
redaktør, "Ev. luth. folkekalender", 11—, "The ()ld Paths" (postille), 14, 
medredaktør, "Xorsk-lutherske prester i Amerika", 14. *E!isabcth Char- 
lotte Henriette Stub, 86 (187), Helga Christiane V^edeler, 93. 208 
1910. 1913. Skjei, Thomas Johnsen (Schei) Ord. 1884. Hauges synode, 1884—04, Forenede 
kirke. 04—09. F. i Nedre Stjørdalen, S. Indherred, Trondhjem, 
18 mars 1854, af John Johnsen og Berit (f. John- 
sen), udv. 74, frekv. Red Wing Sem., 79—84 (C. 
T.), prest. Horace (Fron mghd.), Cass Co., N. D., 
84—90, nær Northwood og Aneta (3 — 2 mghdr.), 
N. D., 90—. ^Elisabet Larsen, 84. 
Stenson, Ole H. 

Ord. 1884. Konferentsen, 1884—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Lærdal, Midtre Sogn, Bergen, 3 sept. 1854, 
af Halsten Olsen Øvrevold og Ragnhilde (f. Jen- 
sen Lysne), udv. 74, frekv. Augsburg Sem., 76 — 84 
(C.T.), prest, Blair, Wis., 84—88, Manistee, 
Mich., 88—, visitator, 91—96, 99—05. *Carrie 
Østby, 90. Widvey, Peder Anthon. 

Ord. 1884. . Norske synode, 1884—. 

F. paa Sunde, Malle, Jæderen, Kristiansand, 24 juni 1849, af John 
W. og Anna (f. Pedersen), sjømand, 66 — 69, lærer i bogholderi og navi- 
gation, Stavanger sjømandsskole, 69 — 71, udv. 71, frekv. Luther Coll., 
71 — 75, til Norge, 75, lærer og sjømand, 75 — 81, udv. 81, frekv. Luther 
Sem., 81—84 (C.T.), prest, Round Valley (3 mghdr.), Neb., 84—95, 
Prairie Farm (4 mghdr.), Wis., 95—12, Wheeler, Wis., 12—. 
1909. Wold, Anders. 

Ord. 1884. Konferentsen, 1884—90, Forenede' kirke, 90—. 

F. i Stange, Hedemarken, Hamar, 28 juli 1851, 
af Simon Wolden og Helene (f. — ), frekv. Hamar 
sem., 72 — 74 (seminarist), privat sprogstudium, 74 
79— udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 82—83, Lu- 
ther Sem., 83—84, Augsburg Sem., 84 (C.T.), 
prest, Fergus Falls, Minn., 84-— 91, Christine, Rich- 
land Co., N. D., 91—06. Aneta, N. D., 06—09, Ta- 
coma, Wash., 09—13, Aberdeen, Wash., 13—, lærer, 
Red Wing Sem., 82—83, trustee. St. Olaf Coll., 6 
aar, visitator, ordinationskom., 90 — . *Constance 
Amanda Andersen, 78. 
209 tØFSTEDAL, Johannes Andersen. 

Ord. 1884. Norske synode, 1884—88, Antimissoiiri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 11. 

F. i Voss, Bergen, 6 sept. 1859, af Anders 0. og 
Agathe (f. Lavik), frekv. Voss lærerskole, 74 — 78, 
udv. 78, frekv. St. Olaf Coll, 78—80, Luther 
Sem.. 81—84 (C.T.), prest, Winchester, Wis., 84— 
89, Graf ton, N. D., 89—11, visitator, 92—93, 98— 
99, missionskom., 08—11. tl2 nov. 1911. *Anna 
Markuson, 84. 1909. ØSTERGAARD, PeTER J. Ord. 1884. Konferentsen, 1884 — 88. 

F. i Veile, Jylland, Danmark, 21 juni 1850, af — , udv. 78, frekv. 
Augsburg Sem., 80—84 (C.T.), prest, Mankato (5 mghdr.). Minn., M — 
86, Oshkosh, Wis., 87 — 88, prest i Den forenede danske ev. luth. kirke, nu 
bosat i Palms, Cal. 
tBERSETH (BeRGSETH), OlE ErIKSEN. 

Ord. 1885. Norske svnodc, 1885 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90—98, — , 07. 

F. i Surendalen, Indre Nordmøre, Trondhjem, 
25 mai 1843, af Erik J. B. og Marit (f. Olsen), 
snedker, kolportør og lægprædikant, Kristiansund, 
63—80, udv. 80, frekv. Luther Sem., 83—85 (C. 
T.), prest, Wadena, Minn., 85—86, Hawlev, Minn., 
86—98, emissær, Audubon, Minn., 98—07. tl2 jan. 
1907. *Trine Johanna Peterson Brevik, 76. 1885. 
Gjerstad, Gustav Christianson. 

Ord. 1885. Hauges synode, 1885—. 

F. i 0. Toten, Hamar, 3 sept. 1856, af Chri- 
stian Pedersen og ALTrgrethe (f. Svljulien), udv. 76, 
frekv. Red Wing Sem., 79—85 (C.T.), prest, 
Mayville, N. D., 85—91, Clermont, la., 91—98, 
Story City, la., 98—04, Ada, Minn., 04—81, Gary, 
Minn., 08 — , Kinanussionskom., 3 aar, kicdsfoi- 
mand, 8 aar. *Kmma Urnes, 86. 1905. 210 
HiNDERLiE, Knud Christian. 

Ord. 1885. Augustana, 1885—90, Forenede kirke, 90—13. 

F. i Finnaas, S. Søndhordland, Bergen, 4 nov. 
1838, af Even Knutsen og Bertha (f. Abrahamsen), 
frekv. Karmøskolen, hyrdedreng, 50 — 54, omgangs- 
skolelærer i Sveen, 54- — 56, sjømand, 56 — 60, bød- 
ker, udv. 84, prest, Hetland, S. D., 85—93, Gem, 
S. D., 93—96, Canby, Minn., 96—13, kredsformand, 
visitator, 96 — 01. *Alette Gyrine Johnsen, 65 
(t85), Guri Christine Larsen Hellån, 00. 1913. 
1908. HjERTAAs, Hans. 

Ord. 1885. Hauges synode, 1885—03, Forenede kirke, 
03—09, 13—. 

F. i Lindaas, Nordhordland, Bergen, 24 sept. 
1857, af Martinus H. H. og Ingeborg H. (f. Hop- 
land), frekv. Askers sem., 79 — 81 (seminarist), 
udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 84—85 (C.T.), 
prest, Lookout, Wis., 85—94, Mayville, N. D., 9A — 
03, Knox, N. D., 03—05, Mekinock, N. D., 05—09 
(s3'gelig, Brush Prairie, Wis., 09 — 13), prest, Ta- 
coma, Wash., 13 — , indremissionskom., 02, visitator, 
97—99, bibdlhistoriekom., 07—08. *Indianna Olson, 
85. 
1910. Jerdee, Lars Jensen. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—. 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, Bergen, 2 jan. 
1859, af Jens J. og Randi (f. Knudson), udv. 61, 
frekv. Luther Coll, 76—82 (A.B.), Luther Sem., 
82—85 (C.T.), prest, Fosston (12 mghdr.), Minn., 
85 — 89, Minneapolis (Immanuels og 7 andre 
mghdr. en kortere tid), 89 — 11 (Concordia mghd.), 
11 — , Minn. distrikts indremissionskom., 89 — 93, 
Minn. distrikts kasserer, 90 — 02, engelske missions- 
kom., medredaktør. Synodens forklaring. *Turine 
Husevold, 86. 
1895. tJuLSRUD, Johan Edvard Olsen. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885— 9_\ Forenede kirke. 92—98. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 15 
aug. 1840, af Ole Hansen og Marie Elisabeth (f. 
Kristofersen), lærer, Ullensaker, 57, Feiring, 58, 
frekv. Asker sem., 59 — 61 (seminarist), lærer, 
Eidsvold, 61—78, Kristiania, 78—84, udv. 84, lærer, 
Red Wing, Minn., 8-1 — 85, tog teologisk eksamen, 
85, prest, Deer Park, Wis., 85—97, farmer, Dc- 
ronda, Wis., 97 — 00, til Norge, tilbage til Amerika, 
ti Kansas Citv, Mo., 1907 (?). *Jonette Stvre, 
69 (?). 211 
1913. KjELAAS, Lorentz Edward. 

Ord. 1885. Konferentsen, 1885 — 90, Forenede kirke, 90 — 95, 
Frikirken, 96 — . 

F. i Inder^en, N. Indherred, Trondhjem, 15 juli 
1850, af Gunder Pedersen K. og Marie K. (f. 
Xilsen), frekv. N. Trondhjems amtskole, 78 — 79, 
Frostens høiskole, 79—80, udv. 80, frekv. Red Wing 
Sem., 81—82, Augsburg Sem., 82—85 (C.T.), 
prest, Webster (og 13 andre mghdr.), S. D., 85 — 
89, Thorson, S. D., 90—95, Greenville, S. D., 95— 
07, LaMoure, N. D., 07—, visitator, 93—96, kreds- 
formand, 11 — . *Karen Haaland, 93. Kristvik, Hans Ellendsen. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—87, Forenede kirke, 96—98. 

F. nær Kristiansund, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 29 mai 1847, af 
— , lærer, 63 — 77, frekv. Klæbu sem., 77 — 79 (seminarist), lærer, 79 — 81, 
udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 82—83, Red Wing Sem., 83—84 (C.T.), 
svnodens eksamenskom., 85, prest, Grove Citv, Minn., 85 — 87, bosat nær 
Minot, N. D., 87—?, prest, Frankfort, Spink' Co., S. D., 96—98. * Krostu, Gunsten Gunstenson. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—87. Antimissouri, 87—90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Scandinavia, Wis., 3 mars 1860, af Gunsten 
Tellefson K. og Sigrid (f. Næset), frekv. Waupaca, 
Wis., High School, 75—76, Luther Coll., 78—80, 
Wis. Univ., 80—81, Luther Sem., 82—84, Capi- 
tal Univ., 84—85 (C.T.), prest, Koshkonong (3 
mghdr.), Wis., 85 — , visitator, 02 — 05, kredsfinans- 
sekr., 08—09. *Clara Agnes Hartmann, 87. 
1906. 
NORBECK, GØRAN. 

Ord. 1885. Hauges synode, 1885—00, — . 

F. i Alsen, Jemtland, Sverige, 13 okt. 1836, af 
Pehr Chrirsarson og Ingborg (f. Olsson), til Norge, 
54, lægpra^dikant, 62 — 66, udv. 66, l.Tgprædikant, 66 
— 85, prest n,vv Bloomington (4 mghdr.), Charles 
Mix Co., S. D., 85—00, prædikant, Flatte, S. D., 
00—, legislaturmcdlcm, S. D., 71—72, 89—90. ♦Ka- 
ren Larsen, 69 (194), Uoffina Slctvold, 95. 1909. 212 
1895. 1903. Olsen, Carl Julius. 

Ord. 1885. Augustana, 1885—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Kristiania, Norge, 21 feb. 1846, af — , læg- 
prædikant, 78 — 84, udv. 84, lægprædikant, Canton, 
S. D., 84—85, prest, Freeman, S. D., 85—94, Van- 
couver, B. C, 94—96, Spokane, Wash., 96—02, 
Genesee, Ida., 02 — 04, Tacoma, Wash., 04 — . * — , 
(t07). 
Olsen, Lars Johan Sigurd. 

Ord. 1885. Konferentsen, 1885—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Kristiania, Norge, 25 okt. 1860, af pastor 
Johan Olsen og Rakel J. (f. Rødli), udv. 66, frekv. 
Augsburg Sem., 75 — 80 (A.B.), commonskolelærer, 
80—81, frekv. Capital Univ., 81—85 (C.T.), prest, 
Benona, Mich., 85—86, Neenah, Wis., 86—91, læ- 
rer, St. Ansgar S^m., 91 — 01, bestvrer af samme, 
98—01, prest, Stephen, Minn., 01—08, Oslo, Minn., 
08—14, Cooperstown, N. D., 14—. *Emily Veblen, t Rasmussen, Anton. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—06. 

F. i Kristiania, Norge, — , 1853, af Andreas R. og Johanne (f. — ), 
frekv. Kristiania latinskole, 65—72, Kristiania univ., 72 (A.B.), 73 (A.M.), 
studerte sprog og filosofi, Kristiania, Edinburgh, Paris, 73 — 76, lærer i 
sprog og matematik, samt journalist, 76 — 80, udv. 80, frekv. Luther Sem., 
82—85 (C.T.), prest, Ft. Dodge, la., 85—92, Gallender, la., 92—06. 
t8 mai 1906. *Osne ]\Lirie PLiatvedt (t08). 
Reishus, Torjus Sondreson. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—. 

F. i Koshkonong, Wis., 1 dec. 1847, af Sondre 
Olsen R. og Ingeborg (f. Torjusen Kaasi), frekv. 
Luther Coll., 66— 71,^ Luther Sem., 83—85 (C.T.), 
prest. Eik Vallev, N. D., 85, Sacred Heart, Minn., 
85—86, Minot, N. D., 86—94, Mclntosh, Minn., 
94-00, C\)tt()nu()od, Minn., 01—04. Phillips, Wis., 04—05, Stanley, 

77. Wis., 05—. *Ellen Pauline Bruun, 1911. 
213 Ringstad, Johannes Johannesen. 

Ord. 1885. Xorske synode, 1885 — 88, Antimissouri, 88 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i S. Fron, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 16 juni 
1858, af Johannes Andersen R. og Anne (f. Erik- 
sen), udv. 73, frekv. Luther Coll., 78 — 82, Con- 
cordia Sem., Springfield, 82 — 83, Luther Sem., 83 — 
85 (C.T.), prest, Medford (4 mghdr.), N. D., 85 
—94, Petersburg (4 mghdr.), X. D., 94—, kreds- 
formand, 03—. *Gunhild T. Ytterbpe, 85 (t87), 
Sina T. Thorsen, 90. 1885. 
1913. Rogne, Erik Thorstensen. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — -. 

F. i Rogne, 0. Slidre, Valdres, Hamar, 6 jan. 
1859, af Thorsten Mikkelsen R. og Kari (f. Erik- 
sen), udv. 72, frekv. Luther Coll., 76—82 (A.B.), 
Luther Sem., 82—84, Capital Univ., 8-1—85 (C.T.), 
prest, EUendale (7 mghdr.), X. D., 85—88, "Balti- 
more (2 mghdr.), Md.. 89—92, Austin (3 mghdr.), 
Minn., 92—99, ^Linitowoc (4 mghdr.), Wis., 99— 
07, Forest City (3 mghdr.), la., 07 — 11, Sturgeon 
Bav (2 mghdr.) Wis., 11 — , commonskolelærer i 
Minn., 83—84, i S. D., 88, visitator, 05—07. 
^Ingeborg Kvenvold, 86. 
Rygg, Oluf Sverre. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885 — . 

F. i Stod, N. Indherred, Trondhjem, 23 nov. 
1856, af Ole R. og Johanna Sofia (f. Kvam), udv. 
65, frekv. Luther Coll., 76—82 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 82—85 (C.T.), prest, Xorwav 
Lake, Minn., 85—86, Hawlev (8 mghdr.), Minn., 
86—93, Staten Island og Brooklyn, X. Y., 93—99, 
Eau Claire. Wis., 99 — , Østlige distrikts indremis- 
sionskom., 00 — 10. *Eline Josefine r>ce. 86. 1911. 
RøMO, Petter C. Ord. 1885. Hauges synode, 1885—. 

F. i Hegre, S. Indherred, Trondhjem, 31 aug. 
1853, af Kristoffer J. R. og Gunhild A. (f. Geder- 
aas), udv. 74, frekv. Red Wing Sem.. 79—85 (C. 
T.), prest, Graf ton, X. D.. 85—86, Braincrd, 
Minn., 91—97, Winsor. Minn., 98—02. ♦I>udvikkr 
Larson, 84 (188), Alettc Henrikson. 90 (t()8). 214 
Sattre, Torbjørn Andreas (Sættre). 

Ord. 1885. Norske synode, 1885 — 87, Antimissouri, 87 — 90, 
Forenede kirke, 90 — . 

F. i Salem, Minn, 13 april 1857, af Ole S. S. 
og Ingeborg (f. Gjesme), frekv. Luther Coll., 74 
—80 (A.B.), Minn. Univ., 80—81, Luther Sem., 
82—84, Capital Univ., 84—85 (C.T.), prest, Evans- 
ville, Minn., 85 — , visitator, 97 — 00. *Gurine E. 
Hellekson, 91. 1912. 
1895. tSELTVEiT, Carl Gundersen (Sel- 
tvedt). 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—87, Antimissouri, 87—90. 

F. i Mo, Øvre Telemarken vest, Kristiansand, 
21 okt. 1851, af Gunder Carlsen og Taaraand (f. 
Olsen), frekv. Kviteseids lærerskole, 69 — 71, lærer, 
Mo, 71—81, udv. 81, frekv. Luther Coll., 81—82, 
Luther Sem., 82—85 (C.T.), prest, Milnor (3 
mghdr.), N. D., 85—95, farmer. Va., 95—97, Mil- 
nor, N. D., 97 — 12, co. kommissær, Sargent Co., 
N. D., 99—06. t28 okt. 1912. *Ingeborg Torjusen 
Skredtveit, 78. 
tSKARE, Daniel Asbjørnsen. 

Ord. 1885. Anguslana, 1885—90, Forenede kirke, 90—95. 

F. i Odda, Hardanger, Bergen, 6 nov. 1857, af 
Asbjørn Asbjørnsen og Herborg (f. Svensen Skare), 
frekv. Koperviks lærerskole, 76 — 77, lærer i Odda, 
77 — 80, udv. 80, frekv. Augustana Sem., Beloit, 
83—85 (C.T.), prest, Sedgwick, S. D., 85—86, 
Rowe, 111., 86—94, Meridian, Wis., 94—95, (svge- 
lig). t20 aug. 1903. *Maria Eriksen, 87. 1887. 
tSTUB, Oluf Tidemand Arentz. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885. • 

F. i Bergen, Norge, 5 feb. 1862, af pastor Hans 
A. S. og Ingeborg M. (f. Arentz), udv. 65, frekv. 
Luther Coll., 74 — 80 (A.B.), Northwestern Univ., 
Watertown, 80 — 81, Concordia Sem., St. Louis, 81 
—84 (C.T.), Northwestern Univ., 84—85, prest. 
Sioux Falls, S. D., 85. t25 dec. 1885. 215 Sæterlie, Hans Martin. 

Ord. 1885. Konferentsen, 1885—90, Forenede kirke, 
90—04, — . 

F. i Tranø, Senjen, Tromsø, 21 sept. 1857, af 
Andreas S. og Kari (f. Haldorsen), udv. 66, frekv. 
River Falls, Wis., State Normal, 77, Augsburg 
Sem., 77—81 (A.B.), 82—85 (C.T.), Kristiania 
univ., 92—93, prest, Brandon, Minn., 85—89, Osa- 
kis, Minn., 89—96, Duluth, Minn., 96—97, Ells- 
uorth, la., 97—99, Osakis, Minn., 99—02, St. Paul. 
Minn., 02 — 03, missionsemissær, 03 — 04, missions- 
sekr., O-l — 10, hedningemissionssekr., 10 — , skole- 
direktør, 87 — 90, forlagskom., 91 — 92, ordinations- 

kom,, 97 — 98, paa inspektionsreise i Kina, Madagaskar osv., 13 — 14, forf. 

"Til Guds riges fremme", 10, "Madagaskar", 12, redig. "Kinamissionæren", 

95 — 04, "Den forenede kirkes missionsblad". O-l — 07, missionsspalterne i 

"Lutheraneren", 07 — . *Anna Olson, 86. 
1913. 
tTHORMODSGAARD, OlE OlSON. 

Ord. 1885. Augustana, 1885—90, Forenede kirke, 90 — 95. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 30 mai 1847, af 
Ole Engebretsen T. og Ingeborg (f. Eriksen 
Sando), udv. 66, frekv. Augustana Sem., Beloit, 
81—83 (C.T.), emissær, 84, prest, Milford (Little 
Sioux mghd. osv.), la., 85—95. t29 sept. 1901. 
Ugift. Thuland. Erik Knudsen. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—89, 90—99. 

F. i Guddal, Sandfjord, 21 feb. 1841, af Knud 
Hansen og Marthe (f. Eriksen Thuland), fik pri- 
vat undervisning af P. L. Smith, 57 — 59, frekv. 
Askevolds lærerskole, 62 — 63, Stords sem., 65 — 67 
(seminarist), stipendiat, 71, 74, frekv. Kristiania 
univ., 78 — 84, lærer, Ytre Holmedal, Førde, Floro, 
Jevnaker, Overhallen, 67 — 78, Kristiania, 78 — 84, 
udv. 84, religionsskolelærer, Decorah, la., 8-1 — 85, 
tog teologisk eksamen, 85, prest, Lanesboro, Minn., 
85—88, Preston, 88—89, redig. "Det udflvttede 
Norge", 88—89, "Washington tidende", 90—93, 
indremissionær, Grafton, N. D., 93 — 95, — , Alta., 95 — 99, Bergen. Norge, 
99—00, Inwood, Man., 00—, farmer, 00—, fredsdommer, 01—06, pro- 
vinspolitidommer, 06 — 12, redig. "Buskeruds blad", Eker. 70 — 74, "\^or 
folkeskole" Kristiania, 79 — 84, "Norsk læsebog", 3 bind, 82. *Orlaug 
Andersen Lunde, 64 (tlO). 1886. Thurunen, Henrich. 

Ord. 1885. Konferentsen, 1885—90. 

F. i Finland omkring 1859, af — , udv, — , frekv. Augsburg Sem., — 85 
(C.T.), prest. Calumet (finsk mghd.), Mich., 85—90, en tid prest i 
Suomisvnoden. 216 
1911. 
1887, 
TORRISON, ISAAC BeRTINUS. 

Ord. 1885. Norske synode, 1885—98, 01—. 

F. i Manitowoc, Wis., 17 nov. 1859, af Osul 
T. og Martha (f. Findal), frekv. Luther Coll., 73 
—79 (A.B.), Johns Hopkins Univ., 79—80, Con- 
cordia Sem., St. Louis, 80 — 83 (C.T.), prest, Waco, 
Tex., 85—89, Chicago (Vor Frelsers), 111., 89— 
90, (St. Pauls mghd.), 90—98, (sygelig, 98—01), 
Decorah, la., 01 — , lærer i religion, Luther Coll., 
02 — , Synodens finanskom., 02 — 11, forlagskom., 02 
—11. *Elizabeth Koren, 89 (t14). tUNDERTHUN, AnDREAS LaRSEN. 

Ord. 1885. Antimissouri, 1886 — 88. 

F. i Gulen, Ytre Sogn, Bergen, 20 okt. 1851, 
af Lars Berthelsen U. og Johanne (f. Nilsen), 
frekv. Stords sem., 69 — 71 (seminarist), lærer, Røl- 
dal, 71 — 73, Grue, 73 — 75, udv. 75, religionsskole- 
lærer, Rock Co., Wis., 76 — 82, frekv. Luther Sem., 
82 — 83, (sygelig, i Texas), prest, Blue Earth, 
Minn., 86—89, (sygelig, N. Minn., t). *— , 84 
(nu Mrs. Ole Odland). tWEiuM, Ole Knudsen. 

Ord. 1885. Hauges synode, 1885 — 90, Forenede kirke, 90 — 94. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
27 aug. 1853, af Knud Olsen og Kjerste (f. Jo- 
hannesen), udv. 81, frekv. Red Wing Sem., 81 — 85 
(C.T.), prest, Twin Vallev, Minn., 85—93, Quan- 
dal, Allamakee Co., la., 93—94. t6 juli 1894. (Se 
N. Lundes "Mindeskrift", 95.) *Karine Walhus, 
86. 1891. 
1898. Aas, Elias Larsen. 

Ord. 1886. Konfercntsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—94, 
Frikirken, 94 — . 

F. i Sand, Ryfylke, Kristiansand, 28 april 1855, 
af Lars A. og Sissela (f. Fjelmeland), frekv. Stords 
sem., 73 — 75 (seminarist), lærer, Suldal, 75 — 76, 
Vik i Sogn, 77—80, Orre i Klepp, 81—83, udv. 83, 
frekv. Augsburg Sem., 83—86 (C.T.), prest. St. 
Hilaire, Minn., 86—89, Christiania, Minn., 90—04, 
Northwood, N. D., 05 — , indremissionskom., 97 — 
13, Bethesda Homes kom., 99 — 13, Oak Grove 
Luth. Ladies' Sem. direktør, 06 — . *Christinc 
Hegge, 87. 217 
1913. Allen, Hans. Ord. 1886. Norske svnode, 1! -94, F. i Winneshiek Co.. la., 15 mars 1863, af Gut- 
torm A. 02; Kristi (f. Rishovd), frekv. Luther Coll.,' 
76—83 (Å.B.), Concordia Sem., St. Louis, 83—86 
(C.T.), prest, Portland, N. D., 86—92, Mankato, 
Minn., 92 — 94, bestyrer, og lærer i religion og norsk, 
Lutheran Ladies' Seminary and College for Girls, 
Red Wing, 9-1 — . *Emma ALirie Wingaard, 87. 
Andresen, Ole. 

Ord. 1886. Hauges synode, 1886 — . 

F. i Askvold, Søndfjord, Bergen, 13 mai 1858, af 
— , udv. 84, prest, Xewark, 111., — , Grand Forks, 
N. D,, — , Eagle Grove, la., — , Ossian, la., — . 
*Anna Sunke, 86. 1912. 
1914. Arntzen, Arnliot Mattias. Ord. 1886. Konferentsen, 1886—87, Frikirken, 04- F. i Hatfjelddal, Indre Helgeland, Tromsø, 4 
sept. 1857, af Hemming Arntzen Wegdahl (fra 
Forbygden i Øvre Stjørdalen, Trondhjem) og 
Soloug (f. Olsen Vefsenmoe), udv. 67, frekv. Augs- 
burg Sem., 75 — 80, lærer, offentlige skoler, Chip- 
pewa Co., Minn., 80 — 83, frekv. Augsburg Sem., 
83 — 86 (C.T.), hjrrlpeprest til formand Hovme, 
Eau Claire, Wis., 86—87, redig. "Folkebladet'', 87 
— 93, "Minneapolis City Directory", 9^1 — 04, mis- 
sionsprest, Wegdahl, Minn., 04^, medredaktør, 
"Norsk lutherske prester i Amerika", 14. 
AuBOL. Carl Otto. 

Ord. 1886. Norske synode, 1886—88, Antimissouri, 88—90, 
Forenede kirke, 90 — 93. 

F. nær Manitowoc, Wis., 15 okt. 1860, af An- 
ders Olson A. og Kari (f. Ranum), frekv. Luther 
Coll., 77—83 (A.B.), Luther Sem., 83—85, Capital 
Univ., 85—86 (C.T.), prest, Washburn, N. U., 86 
— 89, Winchester, Wis., 89 — 93, bestyrer, Scandi- 
navia Acad., 9.3 — 94, redig. "Samfundet", 9^ — 95, 
"Lutheraneren", 95 — 06, (s>gclig), farmer, Big 
I>akc, Minn., 06 — . ^Randina Ranum, 86. i')n6. 218 
Birkeland, Knut Bergesen. 

Ord. 1886. Konfeientsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—93, 
Frikirken. 

F. i Hosanger, Osterøen, Bergen, 4 dec. 1857, 
af Berge B. og Marta (f. Eriksen), frekv. Kri- 
stiansand sem., 77 — 80 (seminarist), lærer, Kristia- 
nia borgerskole, 81 — 82, udv. 82, lærer, Augsburg 
Sem., 82— 83, frekv. Augsburg Sem., 83— 86 (C.T.), 
prest, Hallock, Minn., 86—89, Portland, Ore., 89, 
Badger, la., 90 — 93, forf. "Missionens betydning for 
den kristne menighed", 88, "Børnenes gudstjene- 
ste", 89, "Brydninger i Den forenede kirke", 93, 
93 — 94, forf. "Han kommer", 94, redig. "Afholds- 
basunen", 95 — 96, forf. "Farlige mænd", 96, "Strømme af naade", 97, redig. 
"Gammelt og nyt", 97 — ^98, redig, sangbogen "Fredsbasunen", 98, forf. "Lys- 
glimt i mørket", 99, "Statsreligion og menigheden", 10, "Det kirkelige uføre 
og veien ud", 11, "Under bispestav og kongespir", 13, formand, Augsburg 
Board of Trustees, 11 — . *Jensine Larsen, 82. 1912. redig. "Folkebladet' 
1886. Brynjulfsen, John A. (Brynildsen). 

Ord. 1886. Konferentsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Mælum, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
9 sept. 1853, af Brynjulf Andersen Fjeldet og Karen 
Anna (f. Abrahamsen Erikstad), udv. 69, frekv. 
Vasa High School, Goodhue Co., Minn., 77 — 78, 
Augsburg Sem., 78—82 (A.B.), 83—86 (C.T.), 
prest, Everest, Kans., 86 — 88, Leona, Kans., 88 — 
90, Waseca, Minn., 90—92, Mentor, Polk Co., 
Minn., 92—03, Everest, Kans., 03—06, redig. "Vid- 
nesbyrd fra broderkredsen", 92 — 93. *Inger Marie 
Esping, 87. 
Dahle, Ole Andreassen. 

Ord. 1886. Konferentsen. 1886—90, Forenede kirke, 90—95, 
Frikirken, 96—. 

F. i Volden, S, Søndmøre, Bergen, 15 mai 1853, 
af Andreas D. og Pernille (f. Stenvig), udv. 81, 
frekv. Augsburg Sem., 81—86 (C.T.), prest, Mor- 
ris, Minn., 86—89, Duluth, Minn., 90—95, Aitkin, 
Minn., 95—10, Starbuck, Minn., 10—. *Regina 
(Gulbrandsen, 86. 1913. 219 
1913. Fossum, Thoralf Olson. 

Ord. 1886. Konferentsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Soknedal, Støren, S. Dalene, Trondhjem, 
17 aug. 1849, af Ole Jensen F. og Dorthea (f. 
Sivertsen Rogstad), frekv. Klæbu sem., 67 — 69 (se- 
minarist), lærer, Trondhjems folkeskole, 71 — 82, 
frekv. Holans latinskole, Kristiania, 82 — 83, udv. 
83, frekv. Augsburg Sem., 83—86 (C.T.), prest, 
Sioux Citv, la., 86—88, :\Iadison, S. D., 88—90, 
Luverne, Minn., 90—04, Duluth, Minn., 04—09, 
]\Iacoun, Sask., 10 — , kredsfinanssekr., 13 — . *Ka- 
ren Foseide, 86. 
1900. 
Gaardsmoe, Hans Arneson. 

Ord. 1886. Hauges synode, 1886—96, Forenede kirke, 96—. 

F. i Grue, Solør, Hamar, 11 okt. 1857, af Arne 
H. og Berthe O. (f. Gaardsmoen), udv. 80, frekv. 
Red Wing Sem., 81—86 (C.T.), prest, Rothsav, 
:Minn., 86—96, Lake Park, Minn., 96—02, Garv, 
Minn., 02—12, Elliott, 111., 12—, kredsformand. 
*Inga Olivia HofToss, 87. Hegge, Martin Hanson. 

Ord. 1886. Konferentscn, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Biri, Toten, Hamar, 17 okt. 1860, af Hans 
C. H. og Mathea (f. Skonnord), udv. 67, frekv. 
La Crosse High School, 78 — 81, Augsburg Sem., 
82—86 (C.T.), prest, WiUmar, Minn., 86—90, 
Brooklyn, N. Y., 90—03, Stoughton, Wis., 03—, 
lærer, commonskolen, 77 — 78, 81 — 82, visitator, 95 
—98, 00—02, 11—, skolekom., 09—11, Chicago dia- 
konissehjemmets kom., 05 — , foreningskom.. 11 — . 
*Elise ALithilde Olson, 86 (t03). 1913. 
tHuus, Alfred Larson. 

Ord. 1886. .Xntimissouri, 1886 90, Fonnede kirke, 90 — 10. 

F. i Lisbon, 111., 13 okt. 1860, af Lars H. og 
Ragnhilde (f. Anflnsen Seim), frekv. Luther Coll., 
76—82 (A.B.), Capital Univ.. 83—86 (C.T.). 
prest. Muskego, Wis., 86—92, Decorah, la., 92— 
97, Cambridge, la., 97—02, Crookston, Minn., 02— 
04, Tvvin Vallev, Minn., 04—09, Silver Lake, la.. 
09—10. t28 dec. 1910. *Mattc Rasmussen, 86 
(t94), Martha Ådland, 94. 1909. 220 
Koren, Paul. 

Ord. 1886. Norske synode 1886—. 

F. paa Washington Prairie, nær Decorah, la., 
16 feb. 1863, af pastor Ulrik V. K. og Else E. (f. 
Hysing), frekv. Luther Coll, 76—82 (A.B.), Con- 
cordia Sem., 82 — 85 (C.T.), prest, Wausau, Wis., 
86 — 90, Washington Prairie, la., 90 — , forlagskom., 
02 — , redig. U. V. Korens samlede skrifter, 4 bind, 
12. 
Krogstad, Johan Theodor. 

Ord. 1886. Hauges synode, 1886—. 

F. i Berg, Nedre Borgesyssel, Kristiania, 20 okt. 
1857, af Johan Johanson K. og Maria (f. Mag- 
nussen), frekv. Red Wing Sem., 84 — 86, prest, 
Brainerd, Minn., 86—89 (C.T.), Norman Co., 
Minn., 89—04, Grand Forks, N. D., 04—07, Min- 
newaukan, N. D., 07—. *— , 85. Langemo, John Thorbjørn P. Ord. If Antimissouri, 1886—90, Forenede kirke, 90—. F. i Holden, nær Kenyon, Minn., 12 jan. 1861, 
af Peder N. L. og Karen Maria (f. Wraalstad), 
frekv. St. Olafs School, 77—79, Luther Coll., 79— 
83 (A.B.), Luther Sem., 83—85, Capital Univ., 
85—86 (C.T.), prest. Edinburg (ca. 5 mghdr.), N. 
D., 86—, visitator, 99—07, kredsformand, 07—. 
*Mina Anderson, 88. 1913. 
Lee, Olav. 

Ord. 1886. Antimissouri, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Tryssil, S. Østerdalen, Hamar, 21 mai 1859, 
af Erik Pettersen Lie og Maren (f, Ørbækdal), 
frekv. Hamar sem., 76 — 77, udv. 77, frekv. Luther 
Coll., 78—83 (A.B., A.M., 04), Luther Sem., 84— 
85, Capital Univ., 85—86 (C.T.), Wis. Univ., 04, 
prest, Northwood, N. D., 86 — 90, vikar, Canton, 
S. D., 91—92, Holden, Minn., 99, Kenvon, Minn., 
09, Grand River, S. D., 10, Hayfield, Minn., 11— 
12, Lyle, Minn., 12 — 13, lærer i sprog og religion, 
Augustana Coll., Canton, 90 — 94, professor i latin 
og religion. St. Olaf Coll., 94 — , døvstummemissionskom., 99 — 00, barmhjer- 
tighedsarheidsplan kom., 06—08. *i^Mtha Marie Schmidt, S7. 1913. 
221 Meland, Anders O. 

Ord. 1886. Konferentsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Fede, Flekkefjord, Kr.sand, 11 nov. 1857, af 
Ole Aanenson M. og Bergitte (f, Anderson), frekv. 
privatskole i Norge, 78 — 79, udv. 80, irekv. Augs- 
burg Sem., 80—86 (C.T.), prest, Corban, la., 86— 
87. Pelican Rapids, Minn., 88—, visitator, 96—11, 
kredsformand, Kinamissionskom., 98 — 03, barm- 
hiertighedskom., 11 — . *Anna C. Newton, 87. 1912. 
1914. NøDTVEDT, Christian Magnussen. 

Ord. 1886. Norske synode, 1886—89, Antimissouri, 89—90, 
Forenede kirke, 90 — 11. 

F. i ]\Ianger, Nordhordland, Bergen, 6 feb, 1853, 
af Magnus Halvorsen og Anna (f. Johannesen), 
frekv. Quams latinskole, Kristiania, IA — 78, udv. 
79, frekv. Hauges Sem., 82, Luther Sem., 83 — 86 
(C.T.), prest, Webster (10 mghdr.), S. D., 86—90, 
Westbv (4 mghdr.), Wis., 90—96, Svlvester (6 
mghdr.), Ore., 96—02, Edberg (7 mghdr.), Alta., 
02—08, Stanlev (3 mghdr.), Wis., 08—11. *Anna 
Dahlbv, 85. 
1891. Paulson, Annanias v. 

Ord. 1886. Augustana, 1886 — 90, Forenede kirke, 90—92. 

F. i Kvernes, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 17 
nov. 1859, af Thron P. og Kristine Margretha (f. 
Kvålshaug), udv. 70, frekv. Augustana Sem., Mar- 
shall, 78—81, Beloit, 81—86 (C.T.), prest, Melville 
(Sweetgrass mghd.), Mont., 86 — 88, Port Towns- 
end, Wash., 88 — 92, common- og religionsskolelærcr. 
Poulsbo, Wash., 92—95, boghandel, Seattle, 95—97, 
transferforretning, Seattle, 97 — , redig. "Nor- 
manna", Seattle, 07 — 09. *Ida A. Hammer, 91. 
Peterson, Peter (Tysdal). 

Onl. 18S6. Konferentsen, 1886 — 90, Forenede kirke, 90—96. 
Frikirken, 97 — . 

F. i Ulestad, Aardal, Ryfylke, Kristiansand, 23 
okt. 1853, af Peter Sørensen T>sdal og Gjertrud (f. 
Halvorsen), frekv. høiskolen i Aardal, 70 — 73. udv. 
78, frekv. Augsburg Sem.. 80—81. Red Wing Sem., 
Sl— 82. Augsburg Sem.. 82—86 (C.'l\). prest. F.l- 
bow Lake (12—2 mghdr.). Minn., 86—. ♦Inge- 
borg Pikop, 96. 1900. 222 
tQuAMME, Ole Knutsen. 

. 1886. Konferentscn, 1886 — 90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 96—04. 

F. i Borgund, Lærdal, Midtre Sogn, Bergen, 3 
nov. 1852, af Knut Knutsen Q. og Gunhild (f. 
Olsen Baugstad), udv. 65, frekv. Augsburg Sem., 
75—76, 79—82, 83—86 (C.T.), prest, Cooperstown 
(9 mghdr.), N. D., 86—04. fCrookston, Minn., 
18 juni 1904. *Ingrid Nilsen, 74 (t05). I8y7. 
1913. Ord. li RoALKVAM, Halvard. 

Antimissouri, 1886 — 90, Forenede kirke, 90- F. i Suldal, Ryfylke, Kristiansand, 5 juni 1845, 
af Jakob G. R. og Ragnhild H. (f. Overskei), 
frekv. Stord sem., 64 — 66 (seminarist), udv. 69, 
frekv. Luther Coll., 71— 74 (A.B., A.M.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 74 — 77 (C.T.), Kristiania 
univ., 77 — 78, prest, Crookston — Warren, Minn., 
86—90, Fisher, Minn., 89—92, Coon Vallev, Wis., 
93—10, North Prairie, Fillmore Co., Minn., 10—, 
lærer, Luther Coll., 86 — 90, bestyrer. Grand Forks 
Coll., 92 — 93, forlagskom., 84 — 87, la. dist. indremis- 
slonskasserer, 84 — 85, trustee, 93 — 99, skolekom., 90, ordinationskom., ind- 
delingskom,, skolekonstitutionskom., forf. "Kateketik", 81, 98, 03, "Ho- 
miletik", 05, redig. "Luthersk skoleblad", 80 — 81. *Anna Tonning, 78 
(t85), Joren Tonning, 86. 
Rosing, Caspar O. 

Ord. 1886. Konfcrentsc-n, 1886—90, Forenede kirke, 90—11. 

F. i Sparbu, N. Indherred, Trondhjem, 1 april 
1857, af Ole Nilsen Røising og Rebekka (f. John- 
son), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 82 — 86 (C. 
T.), prest, Minneapolis, Minn., 86—88, Seattle, 
Wash., 88—92, Franklin, Minn., 92—96, Philadel- 
phia, Pa. og Toano, Va., 00 — 02, Aberdeen, Wash., 
02—07, San Francisco, Cal., 07—08, Canby, Ore., 
08—11. *Christine Johnsen, 87. 1892. tSAUE, Ole. 

Antimissouri, 1886—90, Forenede kirke, 90—92. 
Prest, Gardner, 111., 86—90, Eau Claire, W^is., 90—92. 119 mars 1892. 223 
1905. 1901. Skartvedt, Peder. Ord. 1886. Antimissouri, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Ossian, la., 25 mars 1857, af Aage S. og 
Eli (f. Hatletvedt), frekv. Luther Coll, 73—79 
(A.B.), Luther Sem., 80—83 (C.T.), lærer, Au- 
gustana Coll., Canton, 84 — 87, prest, Canton, S. D., 
og Palo Alto Co., la., 86—87, Campbell, S. D., 
87 — 05, Lake Benton, Minn., 05 — 12, Stanwood, 
Wash., 12—. *Pauline Brorbv, 83. 
Stenby, Stener M. 

Ord. 1886. Ellings synode, 1886—. 

F. i Biri, Toten, Hamar, 12 mars 1861, af Mat- 
tias Monson S. og Sonove (f. Nelson), frekv. Biri 
almueskole, udv. 82, prest, Clear Lake og Dows, 
la., 86 — , Ellings synodes sekretær, 98 — 99, formand 
for samme, 02 — . *Julia Knudson, 88. 
SøvDE, Georg August. 

Ord. 1886. Konferentsen, 1886—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Bergen, Norge, 3 juli 1861, af Christian 
A. S. og Karen (f. Sjurson), udv. 65, frekv. Augs- 
burg Sem., 78—86 (A.B., C.T.), Chicago Luth. 
Sem., 98—99, prest, Ishpeming, Mich., 86—91, 
Sioux City, la., 91—94, Winchester, Wis., 94—98, 
Milton, N. D., 99—05, Thor, la., 05—, visitator, 
90, 12 — . *Mathea Jonette Jacobson, 86. 1910. 
1912. Thormodsgaard, Halvor Olson. 

Ord. 1886. AuRustaiia, 1X86—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 20 feb. 1855, 
af Ole f^ngebretsen T. og Ingeborg (f. Eriksen 
Sando), frekv. Vossevangens lærerskole, 74 — 76, 
lærer i Hol, Hallingdal, 77— 80, udv. 80, frekv. 
Augustana Sem., Beloit, 81 — 85 (C.T.), prest, Car- 
rington, N. D., 86—93, Mt. Vernon, S. D., 93—05. 
Spokane, Wash., 05—, visitator, 00—05. *Andrca 
Christina Gundersen, 86 (t94). Inga Geline Qvclp- 
rud, 98. 224 
1892. 
1895. 
Ulsaker, Sven Knutsen. 

Ord. 1886. Antimissouri, 1886 — 90, Forenede kirke, 90 — . 

F. i Hemsedal, Hallingdal, Kristiania, 16 feb. 
1860, af Knut U. og Margit (f. Finseth), frekv. 
St. Olaf Coll., 76—78, Luther Coll., 78—83 (A. 
B.), Luther Sem., 83—85, Capital Univ., 85—86 
(C.T.), prest, Aberdeen, S. D., 86—92, Baldwin, 
Wis., 92—12, Marietta, Minn., 13—, visitator, 98 
— 04, 10 — 12, pensionskom., 09 — . *Emelie Sethre, 
87 (t03). Andenæs, Mads Olson. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—03. 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 15 mai 1855, 
af Ole Jensen A. og Elisabeth (f. Rye), frekv. 
Gjertsens latinskole, Kristiania, Kristiania univ., 
77 (A.B.), 78 (A.M.), 78—85 (C.T.), lærer, Kri- 
stiania og Porsgrund, 82 — 87, udv. 87, prest, Ken- 
yon. Minn., 87—89, Howard, S. D., 89—03, tilbage 
til Norge, 03, sogneprest, Tvsvær, Karmsund, 04 — 
09, Indviken, Nordfjord, 09—. *Signe Mydland, 
06. Andersen, Ole Kristian. 

Ord. 1887. Konfcrentsen, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Mo, Indre Helgeland, Tromsø, 9 juli 1856, 
af Andreas A. og Berit (f. Olson), udv. 77, dag- 
arbeider 02; skolelærer, 70 — 80, frekv. Augsburg 
Sem., 80—87 (A.B., C.T.), Chicago Luth. Sem., 96 
—97, prest, Ft. Ransom, N. D., 87—04, Clarkston, 
Wash., 05, Minot, N. D., 06, Ft. Ransom, N. D., 
07—. *Maria Andersen, 93. 1889. 
1913. Berge, Oluf Abrahamson. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Lyngdal, Lister, Kristiansand, 5 dec. 1854, 
af Abraham Olson og Inger Sophie (f. Gabrielson). 
udv. 81, frekv. Luther ^Coll, 82—84, Red Wing 
Sem., 85—86, Northfield Sem., 86—87 (C.T.), 
prest. Madison, S. D., 87—88, Inwood, la., 88—, 
formand, Beloit barnehjemmets bestyrelse, 91 — , 
forniaiul, Augustana Coll. Assoc, 03 — , kredsfor- 
mand. 'Møiginc Johnson, 85 ("i"S9), Tilda Randinc 
i^-Jadager,' 92. 223 jrene , 
5 aar. t Bergsland, Hans Hanson. 

Ikke Old. 

F. i Fillmore Co., Minn., 23 jan. 1858, af Hans 
B. og Anna (f. — ), frekv.,Red Wing Sem., 79—86 
(C.T.), Hauges minde og Kristiania univ., 86 — 87, 
professor i dogmatik og G. T. eksegese. Red Wing 
Sem., 87 — 07, Hauges sjmodes kasserer, 06 — 07, 
trustee, 95 — 07, forf. "Gjensvar", 95, "Den kriste- 
lige etik"j 00,. "Den historiske udvikling af lære- 
begrebet om forsoningen", 06. tl9 jan. 1907. 
*Anna Thompson, 87. 

Dreyer, Peder Kristian. 

Ord. 1887. Udenom, 1887—90, Forenede kirke, 90—07. 

F. i Bergen, Norge, 12 feb. 1860, af Reinholdt 
Jakob D. og Marie Elisabeth (f. Larsen), frekv. 
Tanks realskole, 67 — 74, handelsbetjent, Bergen, 
74 — 82, frekv. Hauges minde, 82 — 83, Luther sem., 
Kristiania, 83 — 87 (C.T.), og Kristiania univ., 83 — 
87, udv. 87, prest, Harmony, Minn., 87—03, Cler- 
mont, la., 03 — 06, Tacoma, Wash., 06 — 07, sekr. 
og kasserer for Bergens kreds af Det norske mis- 
sionsselskab, Bergen, 07 — , understøttelseskom., 90 
— 93, missionskom., 94 — 06, forf. "Alvorlige spørgs- 
1^^^- maal", 93, "Missionslæsning", 00, "Arbeide og pen- 

'Om kirkegangen", 00, redig, missionsspalterne i "Lutheraneren", 

*Klaudine Meyer, 87. 

tpARSETH, OlAUS CHRISTIANSEN. Old. 1{ Antimissouri, 1887 — 90, Forenede kirke, 90—13. F. i Vega, S. Helgeland, Tromsø, 5 mars 1852, 
af Christian Paulsen og Peternille (f. Jonason), 
udv. 82, frekv. Northfield Sem., 86—87 (C.T.), 
prest, Huxley, la., 87—90, Thor, la., 90—95, 
Clarkfield, Minn., 95—03, Wittenberg, Wis., 03— 
04, Amherst Jet., Wis., 05—11, Fargo, N. D., 13, 
lærer i religion, Concordia Coll., 12 — 13, visitator, 
96—02, 06—10, ordinationskom., 02—05, 10—11, 
forf. "Husandagtsbog", 08, "Raad og vink i menig- 
1911. hcdsarbeidet", 10, "Haandsrækning i religionsunder- 

visning", 10, redig. "For gammel og ung", 04 — 05, medredaktør, "Fram", 
10—11. +5 okt. 1913. *Thrina Oddeson, 78. 

Frøese, Amund Magnussen (Frøse). 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—99. 

F. i Sunnflven, 0. Søndmøre, Bergen, 19 nov. 
1860, af Magnus Nilsen F. og Nikoline (f. Knud- 
sen Hole), frekv. Søndmøre amtsskole, 76 — 77, Kri- 
stiania skoler, 79 — 80, Kristiania univ., 81 (A.B.), 
83 (A.M.), 83—85, huslærer, 83—85, udv. 86, 
frekv. Luther Sem., 86—87 (C.T.), prest, Holton, 
Mich., 87—96, Manistique, Mich., 96— 99, til 
Norge, ansat i Kristiania indremission, 00 — 02, 
frekv. Kristiania univ., 02 (C.T.), vikar, 03 — 06, 
sogneprest, Jostedalen, 06 — . *Dina Evchne Hu- 
1906. seby, 92. 
226 
1912. 
GiERE, Nils Amundson. 

Ord. 1887. Anlimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90-. 

F. i Koshkonong, Wis., 7 mars 1856, af Amund 
Nilson G. og Kari (f. Gjesme), frekv. Luther 
Coll., 72—74, 82—84, Luther Sem., 84—85, Capi- 
tal Univ., 85—86, Northfield Sem., 86—87 (C.T.), 
prest, Aberdeen, S. D., 87—91, Black River Falls, 
Wis., 91—04, North Prairie, Minn., 04—10, Spring 
Valley, Minn., 10 — , ordinationskom., 99 — 00, visi- 
tator, 08 — 11, foreningskom. (nr. 2), 12 — . *Carrie 
Lee, 88. tHOGSTAD, JOHAN PeTER. 

Drd. 1887. Konferentsen, 1887—90, Forenede kirke, 90—94, 
Frikirken, 94 — 06, Forenede kirke, 06 — 11. 

F. i Inderøen, N. Indherred, Trondhjem, 2 dec. 
1858, af Ole Pedersen H. og Anna Martha (f. Mel- 
hus), udv. 66, frekv. Augsburg Sem., 79 — 87 (C. 
T.), missionoT (Den norsk-amerikanske luth. kirkes 
første udsending til hedningeland), Ft. Dauphin, 
Madagaskar, 87—94, paa ferie i Amerika, 94 — 96, 
Manantenina, Madagaskar, 96—11. 124 okt. 1911. 
*Lena Hansen, 87. 1902. 
1909. Hove, Elling. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Northwood, la., 25 mars 1863, af Ole H. 
og Kari (f. Olsen Hove), frekv. Luther Coll., 78— 
84 (A.B.), Concordia Sem., 84—87 (C.T.), prest, 
Portland, Ore., 87—89, Astoria, Ore., 90—91, De- 
corah, la., 91—94, Mankato, Minn., 94 — 01, lærer 
i religion, Luther Coll., 91 — 93, professor i kirke- 
historie, dogmatik og filosofi, 01 — , sekr. Synodens 
kaldskomite, 01—, skolekom., 08—09, 12—13, for- 
eningskom., 05 — 10. *Didrikke Wulfsberg, 93. 
Hulteng, Anders Johanson. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Ryssby, Sverige, 15 mars 1860, af Johan 
Anderson og Lena (f. Anderson), frekv. Hauges 
minde, 80 — 84 (A.B.), Luther sem., Kristiania, 84 
—87 (C.T.), udv. 87, prest, Aastad, Minn., 
87—05, Grand Forks, N. D., 05—, visitator, 98—, 
finanskom., 10 — 12, forlagskom., 06 — 08, Santalmis- 
sionskom. formand, 96 — , norske konferenses for- 
mand, 13 — . * Johanne Marie Jensen, 87. 1912. 
1889. 227 Jahren, Johan Hanson. 

OkI. 1887. Antiinissouri, 1887 — 90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Ullensaker, Øvre Romerike, Kristiania, 9 
nov. 1855, af Hans Johannesen og Karen Martha 
(f. Nilsen), udv. 69, frekv. Winona, Minn., High 
School, 78—79, Luther Coll., 79—84 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 84—85, Capital Univ., 85—86, North- 
field Sem., 86 — 87 (C.T.), prest, Sheldon, Ransom 
Co., N. D., 87—97, Enderlin, N. D., 97—06, besty- 
rer. Lake Park barnehjem, 06 — . *Sigrid Hanson 
Fjaagsund, 84. Kasa, Johan Olsen. 

Old. 1887. Hauges synode, 1887—92. 

F. i Vinger, Odalen, Hamar, 8 juni 1859, af 
pastor Ole J. K. og Karen (f. Hansen Rustad), 
udv. 68, frekv. Red Wing Sem., 80—86 (C.T.), 
prest, Des Moines, la., 87 — 92, nu kjøbmand, Wal- 
lingford, la., 92 — . 
tKiRKBAK, Ole Hendriksen. 

Ord. 1887. Konfei-entsen, 1887—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 97—10. 

F. i Holtaalen, S. Dalene, Trondhjem, 24 feb. 
1852, af Hendrik Olsen K. og Ingeborg K. (f. 
Johnson), udv. 76, frekv. Augsburg Sem., 78 — 84 
(A.B.), 84—87 (C.T.), prest, Blue Blanket, S. D., 
87—90, Mound City, S. D., 90—10 (7 mghdr. og 
11 prækepladse), kredssekr. "ilS aug. 1910. Ugift. 1890. 
1905. Klevjord, Ole O. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Lyngdal, Flesberg, Kongsberg, 5 jan. 1861, 
af Ole Sjulsen og Jøran (f. Knudsen), frekv. 
Skiens lærerskole, 80 — 81, udv. 82, frekv. Luther 
Coll., 84—85, Luther Sem., 85—87 (C.T.), prest. 
Dunlap, S. D., 87—90. Montreal, Quebec. 90—92. 
Edgerton, Wis.. 94, Glenwood, la.. 9A — 95. Woon- 
socket, S. D., 95-08, Hemmingford. Neb., 08—10. 
Effington. S. D., 11—. *Kari Teigen, 00 (t()3), 
Christine Louise Sando, 05. 228 
Langemo, Halvor. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—88. 

F. I Koshkonong, Dane Co., Wis., 29 april 1859, 
af Thvge Nielson L. og Kari (f. Thorbjørnsen 
Vraalstad), frekv. St. Olaf Coll., 75—77, Luther 
Coll., 78 — 83 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 
83—84, Luther Sem., 84—86 (C.T.), prest, Nash, 
Minn., 87, Devils Lake, N. D., 87—88, (sygelig), 
farmer og religionslærer, 89 — . *Maline Aaker, IL 1888. 
1913. Larsen, Christian M. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Westby, Wis., 13 mars 1859, af Michael 
L. og Rachael (f. Knutson), frekv. Monona Acad., 
77, Northwestern Univ., 78, Luther Coll, 79—83 
(A.B.), Luther Sem., 84—85, Capital Univ., 86 
(C.T.), prest. Red Cloud, Neb., 87—92, Mapleton, 
Minn., 93—96, Duluth, Minn., 98, Dorchester, 
Wis., 99—00, Faribault, Minn., 01—12, Larsen, 
Wis., 13 — , lærer. St. Ansgar Sem., 97, Schools for 
Defectives (blinde, døve, epileptiske), Faribault, 
01 — 12. *Thrina Sophia Swain, 87. 
Larsen, Thorval H. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Efteløt, Sandsvær, Kongsberg, Kristiania, 
14 juli 1856, af Hans L. Gaaserud og Christine 
(f. Staven), udv. 57, frekv. St. Olaf Coll., 78—80, 
Luther Coll., 80—84 (A.B.), Capital Univ., 84— 
87 (C.T.), prest, Cooperstown, N. D., 87—92, 
Park River, N. D., 92—97. Ada, Minn., 97—07, 
Taylor, N. D., 07—, visitator. *Elizabeth Schlitt, 
89. 1891. 
ILawrence, John Hondahl. 

Ord. 1887. Antimissouri. 1887—90, Forenede kirke, 90 — 01. 

F. i Madison, Wis., 25 sept. 1858, af Ole H. L. 
og Bertha Marie (f. Ellertsen), frekv. Monona 
Acad., 77—79, Wis. Univ., 79—82, Luther Sem., 
82—85 (C.T.), Northfield Sem., 86—87 (C.T.), 
prest, Milnor, N. D., 87—88, Berlin Mills, N. H., 
88—93, St. James, Minn., 93—99, Stephen, Minn., 
99—01, Ephraim, Wis., 01. t8 dec. 1901. *Anna 
Stephenson, 92. 1895. • 229 
Lee, Ole Torgerson. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Dane Co., Wis., 5 nov. 1858, af Tarje 
Guttormson og Liv (f. Torgerson), frekv. St. Olaf 
School, 76—78, Luther Coll, 79—84 (A.B.), Con- 
cordia Sem., St. Louis, 8^1 — 86, Luther Sem., 86 — 
87 (C.T.), prest, Chicago, III., 87, Churches Ferrv, 
X. D., 87—89, Northwood, la., 89—, la. indre- 
missionskasserer, 95 — 07, formand, Luther Acad. 
Corporation, 02 — . *Ella IVLirie Lien, 89. Magelssen, Hans. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Luther Valley, Wis., 7 mai 1860, af pastor 
Claus F. M. og Thala Nicoline (f. Tostrup), frekv. 
Luther Coll., 77—83 (A.B.), Ev. Lutheran Sem., 
Wauvvatosa (Wis. synodens, tysk), 84—87 (C.T.), 
prest, Elkton (6 mghdr.), Brookings Co., S. D., 
87—91, Albert Lea, Minn., 91—94, Walnut Grove 
(3 mghdr.). Minn., 94—13, Brandon, Minn., 13—. 
*Millie Lengenie Anderson, 96. MoNsoN, Ingvard Grøthe. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Lærdal, Midtre Sogn, Bergen, 22 april 1854, 

af Mons Olsen Grøthe og Kari L (f. Tønjum), 

udv. 61, frekv. Luther Coll., 69 — 75, Concordia 

Sem., Springfield, 75 — 76, Luther Sem,, 76 — 77, 

butik- og bankbetjent, 77 — 86, frekv. Luther Sem., 

86—87 (C.T.), prest, Sioux Rapids, la., 87—88, 

Wausau, Wis., 88—92, Amherst, Wis., 92—96, 

Kindred, N. D., 96—12, Williston, N. D., 12—, 

indianermissionskom., 92 — 96, forf. "Menneskets 

1912. forhold", 85, "Hvad siger kirkehistorien", 02, "The 

Difference" (symbolik, i "Luth. Herald"), 13, "Kortfattet symbolik" (se 

T. S.Ttveit), 86. *Synneva J. Fosmark, 82 (t84), Emma Christine J. 

Bestul, 88. 
Mortensen, Peter. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Frørup, N. Slesvig, Tyskland, 28 sept. 1841, 
af Christoffer M. og Dorthea (f. Jeppeson), sol- 
dat, 64, gaardbruger osv., 65 — 67, udv. 67, jern- 
banearbeider, kulmincarbcider, 67 — 70, farmer, 70 
—78, frekv. Luther Coll., 80—83, Concordia Sem., 
Springfield, 83—85, Luther Sem., 85—86 (C.T.), 
prest, Trov, N. Y., 87— . *Sofia Marie Beining. 
92. 1912. 230 
Pedersen, John (Udhus). 

Ord. 1887. Konferentsen, 1887 — 90, Forenede kirke, 90 — 04, 
Frikirken, 04 — . 

F. paa Udhus, Selbu, N. Dalene, Trondhjem, 
2 feb. 1851, af Peder B. Flønes og Karen (f. John- 
sen Garberg), udv. 70, frekv. Augsburg Sem., 79 
—87 (C.T.), prest, Minot, N. D., 87—91, Mel- 
ville. Mont., 91 — 94, Bradley og Pierpont, S. D., 
94 — 04, indremisslonssupt., 05 — 10, Augsburg Sem. 
fondssamler, 10 — , visitator, 99 — 03. 
Peterson, Nils Gullikson. 

Ord. 1887. Hauges synode, 1887—98, Forenede kirke, 98—. 

F. i Oakland, Minn., 2 nov. 1857, af Gullik 
P. og Kari (f. Hauge), frekv. St. Olaf School, 
80—81, Red Wing Sem., 83—87 (C.T.), prest, 
Jewell, la., 87—95, Chicago, III, 95—98, Lisbon, 
111., 98—07, Northf^eld, Minn., 07—12, missions- 
emissær, 12 — 13, prest, Des Moines, la., 13 — , mis- 
sionskom., 06 — 07, indremissionskom., 10 — 13. *Ju- 
lia Anderson, 89 (t05), fru Caroline Evanson, 13. 1902. 
1913. Preus, Johan Wilhelm. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Spring Prairie, Wis., 21 okt. 1861, af pastor 
Herman A. P. og Caroline D. M. (f. Keyser), 
frekv. Luther Coll., 75—82 (A.B.), Concordia 
Sem., St. Louis, 82 — 85 (C.T.), Kristiania univ., 
86, Leipzig Univ., 87, prest, Eau Claire, Wis., 87 — 
98, Minneapolis (Vor Frelsers mghd.). Minn., 
98—, Minn. distrikts v.formand, 01 — 07, Minn. 
indremissionskom., 00 — . *Maren Pauline Ovidia 
Hjort, 87. 
Reini, John Gunliksen. 

Ord. 1887. Norske synode, 188 7—. 

F. i Nissedal, Øvre Telemarken vest, 12 juli 
1862, af Gunlik Paulsen R. og Hæge (f. Johnsen), 
frekv. Skiens latinskole, 77 — 82, Kristiania univ., 
82—83 (A.B., A.M.), huslærer i S. Fron, 83—84, 
udv. 85, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 85 — 87 
(C.T.), prest. Denver, Colo., 87—99, Kiovva, Colo., 
99—00, Salt Lake City, Utah, 00—01, Denver, 
Colo., 01—07, Kiowa, Colo., 07—08, Parshall, 
CV)lo., 09—. * Ingeborg Veum, 88. 231 
1912. 
1912. 
1911. RosENQviST, Halvard. 

Ord. 1887. Norske synode, 1887 — . 

F, f Kristiansand, Norge, 28 feb. 1864, af Einar 
Tambeskjælver R. og Bertholomine (f. Breda), 
frekv. Hortens middelskole, 71 — 80, Kristiania la- 
tinskole, 81 — 84, udv. 84, frekv. Luther Sem., 8-1 — 
85, Concordia Sem., St. Louis, 85 — 86, Luther Sem., 
86 — 87 (C.T. ), prest, Minneapolis (Zion mghd.), 
Minn., 87—90, Baldwin, Wis., 90—, Østlige dist. 
indremissionskom., 10 — . *Benny Olsen, 88. RØNNING, Halvor Nilson. 

Ord. 1887. Hauges synode, 1887—. 

F. i Bø, Nedre Telemarken, Kristiansand, 3 
mars 1862, af Nils Svendson Kaasa og Kjersti H. (f. 
Juvskaas), frekv. Bø amtsskole. Skiens lærerskole, 
79—80 (seminarist), lærer, Bø, 81—82, udv. 83, 
frekv. Red Wing Sem., 83—87 (C.T.), prest, Fari- 
bault (4 mghdr.). Minn., 87 — 91, missionær, Han- 
kow, Hupeh, Kina, 91—93, Fancheng, 93—08, be- 
styrer for Hauges høiskole, Fancheng, 05 — 08, 
prest, Valhalla, Grand Prairie, Alta., 08 — , mis- 
sionssupt. i Kina, 91 — 08. *Hannah Rørem, 92 
(t07), Gunhild Hørte, 12. 

Salvesen, Christian Severin. 

Ord. 1887. Norske Augustana, 1887 — 89, Foredlede kirke, 
91—11, 12—. 

*F. i Houston Co., Minn., 25 feb. 1858, af pastor 
Knud S. og Bertha A. (f. Nelson), frekv. Brecken- 
ridge Institute, Decorah, 75 — 76, Augustana Sem., 
Marshall, 78 — 81, commonskolelærer og farmer, 
Forest City, la., 82 — 84, frekv. Augustana Sem., 
Beloit, 84—86 (C.T.), prest, Milan, Minn., 86, 
Manitowoc, Wis., 87 — 89, bestvrer, Augustana 
Coll., Canton, 89—90, prest, Forest City, la., 91 — 
04, Sioux Falls, S. D., 04 — 11, finansagent for 
Waldorf Coll., 11—12, prest, Forest City, la., 12—. 
*Caroline Carlson, 82 (tOO), Nora Isaacson, 04 
(tl2). 
Slettedahl, Erick Berthan. Ord 1887. Konferentsen, 1887 — 90, Forenede kirke, 90—. F. i Loppen, Alten, Tromsø, 7 juli 1855, af 
Enok E. S. og Claudine (f. Stuwitz), fik privat un- 
dervisning af kand. Foss og prof. Drever, 78 — 80, 
udv. 83, frekv. Augsburg Sem., 83—87 (C.T.). 
prest, Fertile, Minn., 87—90, Duluth, Minn., 91— 
98, Tacoma, Wash., 98 — 06, San Francisco, Cal., 
06, Tacoma, Wash., 06—09. Seattle, Wash., 09—13, 
evangelist, Minneapohs, Minn., 13 — , visitator, 95 
—97, 00—06. *Laiira Sundfar, 8L 232 
1903. Thoresen, Lauritz. 

Ord. 1887. Konferentsfcn, 1887 — 90, Forenede kirke, 90 — . 

F. i Aalesund, N. Søndmøre, Bergen, 9 okt. 
1863, af Thore Larsen og Brette (f. Hansen), 
frekv. Kristiansunds latinskole, 73 — 82 (dimitteret 
til univ.), Kristiania univ., 82 — 86 (A.B., A.M. og 
eksamen hebraicum), udv. 86, frekv. Augsburg 
Sem., 86 — 87 (C.T.), lærer i historie og norsk, 
Augsburg Sem., 86 — 87, prest, Lake Preston, S. D., 
87—95, Vienna, S. D., 95—. *Alethe Andrea 
Kleve, 93. 
tToLLEFSEN, BeRNHARD. 

Ord. 1887. Konferentsen, 1887—90, Forenede kirke, 90—05, 

F. i Ibestad, Trondenes, Tromsø, 28 sept. 1858, 
af Ole Johan T. og Else Marie (f. Berteusen), 
udv. 66, frekv. Augsburg Sem., 80—84 (A.B.), 84 
—87 (C.T.), prest, Northwood, N. D., 87—89, 
Hatton, N. U., 89—05, Banks, N. D., 05. t22 
nov. 1905. *Maline Lockrem, 87. 1898. 
1908. Tollefsen, Ingebrigt. 

Ord. 1887. Konferentsen, 1887—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 97 — -. 

F. i Ibestad, Trondenes, Tromsø, 24 mai 1860, 
af Ole Johan T. og Else Marie (f. Berteusen), 
udv. 68, frekv. Augsburg Sem., 78—84, og 84—87 
(C.T.), prest, Tacoma, Wash., 87—94, Poulsbo, 
Wash., 94 — 97, Minneapolis, Minn., 97—99, New 
York, N. Y., 99 — 05, rektor, N. luth. diakonisse- 
hjem, Minneapolis, Minn., 05 — 09, prest, Tacoma, 
Wash., 09 — , visitator, 90 — 94, Frikirkens ordina- 
tor, 06 — 07, kredsformand, 09 — 10, redig. "Barne- 
kvad", 99, grundla og redig. "Den lutherske mis- 
sionær", 92 — 98. *Mina Josephine Moe, 89. 
TØSSELAND, NeLS NeLSON. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—12. 

F. i Samnanger, Midthordland, Bergen, 3 juli 
1837, af Neis W. T. og Sesila N. (f. Børdal), 
frekv. Stords sem., 56 — 59 (seminarist), lærer og 
klokker, 59—64, udv. 64, klokker, Fox River, 111., 
72—85, frekv. Northf^eld Sem., 86—87 (C.T.), 
prest. Canton, S. D., 87—91, Norway, Kans., 91— 
96. Dows, la., 96—12. *Martha H. Nordvig, 62 
(i-69), Barbra T. Frøiland, 71 (tl2). 233 Vaaler, Johannes Rollefsen. Ord. 1887. Norske synode, 1887—. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 14 april 1849, af Rollef 
Johannesen Vaala og Anlaug (f. Arnd), udv. 62, frekv. Luther Coll., 67 — 
68, 71—72, religionsskolelærer, De Forest, Wis., 72—80, farmer, 80—85, 
frekv. Luther Sem., 85—87 (C.T.), prest, Mclntosh, Minn., 95—. *Anna 
Evensen Indlæggen Nordgaard, 74. 

Vik, Eivind (Even) Olson. 

Ord. 1887. Xorske synode, 1887—. 

F. i Decorah, la., 4 nov. 1862, af Ole Tollefsen V. og Jørand (f. Even- 
sen Fristad), frekv. Luther Coll., 77 — 84 (A.B.), lærer, Decorah High 
School, 84—85, frekv. Concordia Sem., St. Louis, 85—87 (C.T.), prest, 
N. La Crosse (3 mghdr.), Wis., 87 — . 
Westerlund, Gustav. 

Ord. 1887. Hauges synode, 1887—06. 

F. i Arwidsjaure, Norrbotten, Sverige, 6 jan. 
1843, af Jakob Norlund og Margreta Kristina (f. 
Forseen), frekv. Stockholms fosterlandsstiftelsen, 
75—78, udv. 82, prest, Rutland, N. D., 87—92, 
Horace, N. D., 92—97, Erskine, Minn., 97—06. 
*Maren Tomine Pederson Langmoe, 71. WiGDAHL, Lars Olsen. 

Ord. 1887. Konferentsen, 1887—90. Forenede kirke, 90— 

F. i Bjerkreim, Dalene, Kristiansand, 7 dec 
1857, af Ole Larsen W. og Bertha (f. Gundersen), 
udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 81—84, Augsburg 
Sem., 84—87 (C.T.), prest, Ruthven, la., 87— 
Beloit barnehjemkom., 02 — 11, visitator, 11 — 
*Anna L. Østerhus, 83. WiK, Halvor Christensen. 

Ord. 1887. Antimissouri, 1887—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Øiestad, Arendal, Kristiansand, 30 dec. 
1844, af Christen Halvorsen og Ingeborg (f. Lar- 
son), udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 84—86, 
Xorthfield Sem., 86—87 (C.T.), prest. Urne, Buf- 
falo Co., Wis., 87—99, Wetaskiwin,^ Alta., 99—01, 
Mondovi, Wis., 02 — . *Torborg Christensen, 66. 234 
1894. 1904. WiLLiAMsoN, William. 

Ord. 1887. Hauges synode, 1887—00. 

F. 1 Mikeli læn, Storfinland, Rusland, 10 mai 
1851, af Matti Matsen og Maria (f. — ), udv. — , 
ordineret i det finske sprog af pastor I. Eisteinsen, 
prest, Carbon, Wyo., 87—88, Duluth, Minn., 88— 
91, Harbor, Ohio, 91 — 00, meldte sig ud af Hau- 
ges synode paa grund af sproget og den store 
af stand fra Haugesfolket. 
tAscHiM, Iver Gulbrandson. Ord. ]l Hauges synode, 1888—10. 
F. i Gran, Hadeland, Hamar, 22 juli 1857, af 
Gulbrand Gulbrandson og Gulbjør (f. Erikson 
Aschim), udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 83—88 
(C.T.), prest, Viroqua, Wis., 88—94, Duluth, 
Minn., 94—04, Berthold, N. D., 04—10. 118 april 
1912. *Christine Johnson Reese, 91. tBARiKMO, Olaf. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—02. 

F. i Hitterdal, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
31 mai 1864, af Ole Johnsen og Aslaug (f. Olsen), 
frekv. Hitterdals amtskole, 79, Holens latinskole, 
80—81, huslærer, 81—83, Hauges minde, 83—84, 
Luther Sem., Kristiania, 84—87 (C.T.), udv. 88, 
prest, Arkdale, Wis., 88—97, Rock Dell, Minn., 
97—98, (sygelig, 98—02). ti Hitterdal, Norge, 25 
juni 1902. *Nanna Goen, 89. 1895. 
Breidablik, John Johnson. 

Ord. 1888. Hauges synode, 1888—02, — . 

F. i Stiklestad, S. Indherred, Trondhjem, 16 
nov. 1858, af John Olsen Slapgaard og Anne Mar- 
tha (f. Pedersen Eklo), frekv. Trondhjems under- 
officerskole (sergeant), udv. 83, frekv. Red Wing 
Sem., 85—88 (C.T.), Chicago Luth. Sem., 96, Val- 
paraiso Univ., 97, prest, Chicago, III., 88—96, Pe- 
terson, Minn., 97 — 02, emissær for jødemissionen 
(Zionsforeningen), 03 — 13, for "Intersynodical Ev. 
Luth. Orient Mission Society", 13 — . *Anna E. 
Meland, 89. 235 
1895. Framnes, Thomas Bolmann Ben- 

DICKSEN. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—98. 

F. i Kristiansand, Norge, 5 mars 1861, af Icjøb- 
mand Ole F. og Amalia Katherina (f. Olsen), 
frekv. Kristiansands katedralskole, — 77, koffardi- 
og orlogssjømand, 77 — 81, navigationseksamen, 81 
— 82 (begge grader), lærer, Kristiansands naviga- 
tionsskole, 82, frekv. Luther sem., Kristiania, 83 — 
87 (C.T.), udv. 88, prest, EUiott, 111., 88—9», til 
Norge, 98, lærer, militærskolen, Horten, 98 — . 
*Ingerta — , 90. 
Gaustad, Thor Knutsen. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, "9S5^. 

F. i Rennebu, S. Dalene, Trondhjem, 1 mars 
1857, af Knut Eriksen og Randi (f. Gaustad), udv. 
81, frekv. Augsburg Sem., 83—88 (C.T.), prest, 
Vining, Minn., 88—93, Sims, N. D., 93—06, En- 
derlin, N. D., 06—. *Julia Nilsen, 91. 1908. 
1891. IGrevstad, Jens Johan Karolus. 

Ord. 1888. Norske synode, 1888—02. 

F. i Søkkelven, 0. Søndmøre, Bergen, 30 juni 
1859, af Bastian Jakobsen G. og Birgithe (f. An- 
dersen), frekv. Maribogadens latin- og realskole, 
75—79, huslærer, Ørskog, 79—81, udv. 81, frekv. 
Luther Sem., 82 — 83, Concordia Sem., St. Louis, 83 
— 84, teol. eksamen, 85, assistent til formand K. 
Bjørgo, 85 — 86, medredaktør, "Nordvesten", 86 — 
87, prest, Detroit, Mich., 88—95, Merrill, Wis., 
95—97, Deerfield, Wis., 97—02. fKristiania, 
Norge, 11 aug. 1902. *Mathilde Berg, 87. 
190S. Guldseth, Olaf. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Trondhjem, Norge, 12 okt. 1860, af Gun- 
der G. og IVLirgith (f. Gjervaas), frekv. amtssko- 
len, 78 — 79, Hauges minde, Kristiania, 80 — 82, 
Luther sem., Kristiania, 84—87 (C.T.), udv. 88, 
prest, Eleva, Wis., 88—92, Eau Claire, Wis., 93, 
Chicago, 111., 94—97, De Forest, Wis., 98—00, 
Park River, N. D., 01 — 10, indremissionssekr., 10 — ,. 
forlagskom., 08 — 11, forf. "Ved paasketid", 09, re- 
dig. "Julen er kommen", 03 — 08, "\^ed juletnret", 
07 — 08, "Luthersk børneblad", 09, medredaktør for 
"Lutheraneren" (missionen ), 10 — . *Lis:i Larsen, 
88. 236 
1911. Hanson, Hans Adolph. 

Ord. 1888. Hauges synode, 1888—. 

F. i Aspelund, Minn., 10 mai 1863, af pastor 
Østen H. og Marie Sophie (f. Gulbransen), frekv. 
Red Wing Sem., 79 — 82, Curtiss Business Coll., 
Minneapolis, 83—84, Red Wing Sem., 85—88 (C. 
T.), prest, Spring Prairie (5 mghdr.), Wis., 88 — 
96, Chicago (Trefoldigheds mghd.), 111., 96—02, 
indremissionssupt., 02 — 04, prest. Salt Lake City 
(Memorial Eng. Luth.), Utah, 04 — 06, Chicago, 
06 — , kredsformand, forf. "Mirror of the Heart" 
(oversåt), 08. *Elizabet Christy, 86. 

Hauge, Lars Johan Mathiasen. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888 — 9o/Forenede kirke, 
90—99, — . 

F. i Sande, N. Jarlsberg, Kristiania, 19 aug. 
1860, af Mathias Olsen Linde og Susana (f. Olsen 
Bråstad), udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 85—86, 
Northfield Sem., 86—88 (C.T.), prest, Ruthven, 
la., 88 — 90, nær Hudson (Land, Gran, Eden, Rock 
River), S. D., 90—99, tilskyndet af formand G. 
Hoyme studerte han medicin for at gaa, vel udru- 
stet, som missionær til Madagaskar, frekv. Keokuk 
Coll. of Physicians and Surgeons, 99 — (X), Sioux 
City Coll. of Medicine, 00—03 (M.D.), Chicago 

Eye, Ear, Nose and Throat Coll., 11, for nærværende læge, Howard, S. D., 

03 — . *Emma Marie Kittelson, 92. 
1913. 
Heie, Johannes J. 1892. Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—13. 

F. i Tysnes, N. Søndhordland, Bergen, 11 nov. 
1851, af Johannes Johannesen H. og Kristi (f. 
Nilsen), paa arbeide og skole i Bergen, 66 — 70, 
handelsbetjent, Kristiania, udv. 72, frekv. Luther 
Coll., 74—78, frekv. Capital Univ., 84—87 (C.T.), 
prest, Dwight, N. D., 88—94, Fargo, N. D., 94— 
98, Portland, Ore., 98—00, Calamus, la., 00—13, 
bosat i Miami, Fla., 13 — , visitator, 98 — 00. 
*Berthanna Johnson, 80. 
tHELLAND, Peder Christian 
Andersen. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—89. 

F. i Fitjar, N. Søndhordland, Bergen, 3 jan. 
1863, af Anders Kristoffersen H. og Bertha (f. Kri- 
stensen Meling), udla^rt bager, frekv. Søndhord- 
lands amtsskole, 81 — 82, Hauges minde, Kristiania, 
83—85, Luther sem., Kristiania, 85—87 (C.T.), 
udv. 88, prest. Chicago, 111., 88, Racine, Wis., 88— 
89. 18 juli 1889. *Marie Nilsen, 88. 1889. 
1895. 
1912. 
237 tjAcoBsoN, Jacob. 

Ord. 1888. IJdenom, 1888—94, Forenede kirke, 94—03. 

F, i Skudenes, Karmsund, Kristiansand, 28 jan. 
1825, af Jakob Åkre og Martha (f. — ), udv. 46, 
snedker og lægprædikant, Chicago, 111., Racine, 
Wis., Madison, Wis., Clinton, la., prest, Pullman, 
IlL, 88—92, Marseilles, 111., 92—03. t9 mai 1907. 
*01ava Myhre (^85), fru Annie L. Peterson, 89. Jørgensen, Jakob Edvard. 

Ord. 1888. Norske synode, 1888—. 

F. i Mo, Indre Helgeland, Tromsø, 4 jan, 1860, 
af Ole Benjamin J. og Klen (f, Eliasen Andfiskaa), 
udv. 66, frekv. Luther Coll., 81—86 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 86—88 (C.T.), prest, Madison (4 
mghdr.), Wis., 88—91, Bode (2 mghdr.), la., 91— 
foreningskom., 12. ^Randine Bergan, 89 (t94), 
Laura Hauge, 99. KvAASE, Daniel. 

Ord. 1888. Norske synode, 1888—. 

F. i Høvaag, V. Nedenes, 15 mars 1862, af 
Govert K. og Karen Andrea (f. Danielsen Isefjær), 
frekv. Maribogadens latinskole, 79 — 80, udv. 81, 
frekv. Luther Coll., 82—85 (A.B.), Luther Sem., 
85—88 (C.T.), prest, Chicago, 111., 88—93, Me- 
nomonie, Wis., 93 — 12, Spring Valley, Wis., 12 — , 
Østlige distrikts sekr., 98 — 07, v.formand, 07 — . 
*Agnes Preus, 88. 1897. 
Larsen, Bernt Julius. 

Ord. 1888. .Norske synode, 1888—. 

F. i Stange, Hedemarken, Hamar, 24 sept. 1859, 
af Lars Johannesen og Dorthe (f. Henningsen), 
udv. 80, frekv. Luther Coll., 84—86. Luther Sem., 
86—88 (C.T.), prest, Manistique, Mich., 88—94, 
Merrill, Wis., 94, Lake Park, Minn., 94—. *Maric 
Hjermstad, 91. 1913. 238 
Lavik, Rasmus Andersen. 

Old. 1888. Antiniissuuri, 1888—90, Forenede kirke, 90-1,1. 

F. i Eksingedalen, Osterøen, Bergen, 15 okt. 
1841, af Anders L. og Dordei (f. Knutsen Lille- 
ord), frekv. Stords sem., 61 — 63 (seminarist), læ- 
rer, Lærdalsørens almueskole, 63 — 71, udv. 71, 
lærer og klokker, Lands mghd., Goodhue Co., 
Minn., 71—86, frekv. Northfield Sem., 87—88 (C. 
T.), prest, Devils Lake, N. D., 88, Red Lake 
Falls, Minn., 89—92, Milnor, N. D., 92—13, indre- 
missionskom., 05, visitator, 02 — 05, kredsformand, 
06—11. ^Ingeborg Tuff, 73 (186), Antonetta Ha- 
gen, 89. 
1900. 
Lee, Jens Henry Tønnesen. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Flekkefjord, Kristiansand, 25 april 1862, af 
Tønnes og Henryette H. (f. Hansen), frekv. Flek- 
kefjord Sem,, 78 — 80, udv. 81, frekv. Luther Sem., 
^6, Northfield Sem., 87—88 (C.T.), prest, Hud- 
son, Wis., 88—94, Sioux City, la., 94—99, Rosen- 
dale, la., 99—03, Hudson, Wis., 03—, visitator, 09 
—11. *Julia Lindu, 86. Lien, Abel Edvard. 

Ord. 1888. Norske synode, 1888 — . 

F. i 0. Koshkonong, Wis., 5 mars 1863, af 
Hendrik L. L. og Gunnilda (f. Næset), frekv. 
Monona Acad., 78—79, Luther Coll., 79—85 (A. 
B.), Concordia Sem., St. Louis, 85 — 86, Luther 
Sem., 86—88 (C.T.), prest, Gary, Minn., 88—02, 
Portland, N. D., 03 — , lærer i norsk og religion, 
Bruflat Acad., 03—. *Andrea Kittilsen, 88. 1912. 
LiTSHEiM, Johannes Olsen. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90. 

F. i Voss, Bergen, 6 aug. 1863, af — , frekv. 
V^oss lærerskole, 79—81, udv. 81, lærer, farmer, 
handelshetjent i La., 81 — 83, lærer. Spring Prairie, 
Wis., 84, frekv. Luther Coll., 84. Capital Univ., 
85—86, Northfield Sem., 86—88 (C.T.), prest, 
Jamestown (4 mghdr.), Kans., 88 — 90. *Ingebor 
Marie H. Thoe, 86 (f ?), Ingeborg Strand, 88 
(t89). 239 
i Lomen, Knut Olson. 

Ord. 1888. Norske Augus{ana,;.1888— 90. 

F. nær Decorah (Springfield), la., 20 mars 
1859, af Ole A. L. og Marit (f. Nordthorp), frelcv. 
Augustana Coll., Marshall 78—81, Thiel Coll., 81 
-85 (A.B., A.M.), Mt. Airy Luth. Sem., Phila- 
delphia, 85 — 88 (C.T.), Kristiania univ., 88, prest, 
Beloit, la., 88, engelsk professor i kirkehistorie og 
dogmatik, Augustana Sem., 88 — 89 (sygelig, i 
Norge og Colo.). fl jan. 1890. *Marv Herman, 
88 (t04). 1888. 
LøGELAND, Andreas Johannesen. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—90, 
Frikirken, 96 — . 

F. i Hjelmeland, Ryfylke, Kristiansand, 15 okt. 
1854, af Johannes Olsen L. og Anna (f. Johansen 
Hauge), frekv. Hjelmeland folkehøiskole, 74 — 75, 
udv. 75, frekv. Augsburg Sem., 79—85, 85—88 
(C.T.), prest, Churches Ferrv, N. D., 88—91, 
Cumberland, Wis., 91—05, Landsford, N. D., 06— 
09, Tioga, N. D., 09—, indremissionssekr., 01—03. 
*Bertha C. Forde, 94. 1900. 
1913. NuMMEDAL, Simon Johannessen. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Mo, Osterøen, Bergen, 23 mai 1857, af 
Johannes R. N. og Ragnhild (f. Johannesen Gul- 
braa), frekv. Voss høiere lærerskole, 75 — 77, lærer, 
Ofoten, 77—78, udv. 79, lærer, Moland, Minn., 
79—82, Gol, Goodhue Co., Minn., 82—86, frekv. 
Xorthf^eld Sem., 86—88 (C.T.), prest. Jasper, 
Minn., 88—92, Lansing, Tenn., 93, Jasper, 94—02, 
nær Hudson, S. D., 02 — , protokolkom., 11 — , or- 
ganisationskom., 13 — , visitator, redig. "V^idnesbyrd 
fra broderkredsen", 13 — . *Margrete B. Mosling, 
82. 
tNøDSHiLDER, Hans A. 

Ord. 1888. Norske synode, 1S88--94. 

F. i Sund, Midthordland, Bergen, 8 mai 1859, af 
Hans Johannessen og Malene (f. Johannessen), udv. 
79, frekv. Luther Coll., 82—86. Luther Sem., 86 
—88 (C.T.), prest. Brainerd. Minn., 88—89. Lake 
Park, Minn., 89—94. 127 aug. 1894. *Anne E. 
Berg, 91. 240 
1898. 
Reitan, Bernt Johnsen. 

Ord. 1888. Hauges synode, 1888 — . 

F. paa Sunde, Bjørnør, Fosen, Trondhjem, 30 
sept. 1855, af John Pedersen og Ellen Johanna (f. 
Jacobsen Qvernland), lægprædikant, Namsos, 75 — 
82, udv. 82, lægprædikant, Baldwin, Wis., 82—84, 
frekv. Luther Coll., 84—85, Red Wing Sem., 85— 
88 (C.T.), prest, Richard, Buffalo Co. (6 mghdr.), 
S. D., 88—90, Portland (2 mghdr.), N. D., 90—95, 
(3 mghdr.), Minn., 95—00, Mora (2 mghdr.), 
Minn., 00—. *Josefine Emelie Eriksen, 82. tRuE, Halvor Ellefsen. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—99. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, 25 aug. 
1855, af Ellef Stenson og Margit (f. Halvorsen), 
udv. 69, frekv. Augsburg Sem., 80—88 (A.B., 
C.T.), prest, Fosston, Minn., 88—93, Elizabeth, 
Port Richmond, N. J., og Staten Island, N. Y., 
94—00, (sygelig, Fosston, Minn., 99—00). t9 mai 
1900. *Anna Hansen, 85. 1891. 
1896. Sandven, Jørgen Nelson. 

Ord. 1888. Hauges synode, 1888—. 

F. i Vikør, Hardanger, Bergen, 23 okt. 1855, 
af Neis O. S. og Bertha (fi Nesthus), sjømand, 
70—78, skipper, 78—82, udv. 82, frekv. Red Wing 
Sem., 83—88 (C.T.), prest. Lee, 111., 88—94, 
Muskegon, Mich., 94 — 97, Roland, la., 97—, Hau- 
ges synodes v.formand, 98 — 03, skolekom. formand, 
98 — , kredsformand, 95 — 98, kirkeraadsmedlem, 03 
— 12, foreningskom., 05 — 12, Kinakom., 13, jøde- 
missionskom., 06 — 12, konstitutionskom. for Hau- 
ges synode, kredssekr., Bethesda barnehjem, Jewell 
Luth'. Coll. *Martha Josephine Hill, 89 (t94), 
Carrie Anderson, 96. 
1913. Skattebøl, Olaf. 

Ord. 1876. Norske synode, 1888—07, Forenede kirke, 07—11. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 7 feb. 1847, af 
Lars T. S. og Aagot T. (f. Opsata), frekv. Aars 
og Voss' latinskole, 65 — 68 (A.B.), Kristiania univ., 
68—69 (A.M.), 72—76 (C.T.), personelkapellan, 
Aal, Hallingdal, 76 — 77, sogneprest, Borge, Lofo- 
ten, 77—82, Gol, Hallingdal, 82—88, prest, Blue 
Earth, Minn., 88—94, Lawrenceburg, Tenn., 9-1 — 
97, Merrill, Wis., 97—99, Walcott, N. D., 99—04, 
Parkland — Tacoma, Wash., OA — 11, lærer, Colum- 
bia Coll., 11 — 13, forf. "Af en prests erindringer", 
97. *Emelie Josefine Heyerdahl, 76 (t05). 241 
1890. Skugstad, Jens. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888 — 90, Forenede kirke, 
90—93 (?). 

F. paa Nitteberg, Blakjer, Nedre Romerike, 
Kristiania, 3 mars 1841, af infanterikaptein Fredrik 
Werenskjold og Inga Marie (f. Helgesen), frekv. 
Asker sem., 62 — 64 (seminarist), lærer, 64 — 67, udv. 
67, lærer og farmer, Coon Prairie, Wis., 67 — 84, 
frekv. Luther Coll., 70, Red Wing Sem., 84—86, 
Northfield Sem., 86 — 87 (C.T.), prest, Osnabrock, 
Cavalier Co., N. D., 88—90, New Era, Oceana 
Co., Mich., 90—93 (?). 
1913. SVEEN, MaRTHINUS B. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i 0. Snertingdalen, Toten, Hamar, 9 jan. 
1860, af Børre Sveen og Mathia (f. — ), udv. 81, 
frekv. Red Wing Sem., 82—85, Augsburg Sem., 85 
—88 (C.T,), prest, Benson, Minn., 88—03, Atwa- 
ter. Minn., 03—07, Portland, N. D., 07—. *Kisten 
Marie Stenhaug, 86. 
Svingen, Ole Pederson. 

Ord. 1888. Hauges synode, 1888—. 

F. i Hedalen, Vaage, N. Gudbrandsdalen, Ha- 
mar, 7 jan. 1856, af Peder S. og Anne (f. Olsen), 
kolportør og lægprædikant, 80 — 84, udv. 84, Red 
Wing Sem., 85—88 (C.T.), prest, Bottineau Co., 
N. D., 88—91, Randall, la., 91—97, Frost, Minn., 
97—04, Bottineau, N. D., 04—12, kredsformand, 
06—07. * Marie Romsaas, 86. 1891. 
1913. SWALESTUEN, JØRGEN DaNIELSON. 

Ord. 18S8. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 9(1-. 

F. i Fyresdal, Øvre Telemarken vest, Kri- 
stiansand, 16 jan. 1867, af Daniel Paulson S. og 
Aashild (f. Jørgensen Bondal), frekv. Kristian- 
sand underofficerskole (sergeants og fanejunkers 
eksamen), 77—80, Skien sem., 80—82, udv. 82, 
frekv. Luther Coll., 85—86, Red Wing Sem., 86, 
Northfield Sem., 86—88 (C.T.), prest. Ellendale, 
N. D., 88—91, Lost Island, la., 91—03, Jasper, 
Minn., 03 — , Bcloit barnehjem inspektør, 02 — 05, 
visitator, 10—. *CIara Olava Johnson, 91. 242 
1914. Tangjerd, Peder. 

Ord. 1888. Konferentsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Aakre, Karmsund, Kristiansand, 29 okt. 
1864, af Hans T. og Anne Martha (f. Pedersen), 
frekv. Ryfylke amtsskole, 78 — 79, Hauges minde og 
Luther sem., Kristiania, 82—87 (C.T.), udv. 88, 
prest. Eau Claire, Wis., 88—90, Portland, Ore., 90 
— 94, Eau Claire, Wis., 9^ — , lærer i pastoralteologi, 
U. C. Sem., 09 — 10, visitator, 99 — 02, konstitutions- 
kom., 96, missionskom., 04 — 08, inddelingskom., 
08 — , forlagskom., 10 — , foreningskom., 11 — , direk- 
tør, Luther Hospital, Eau Claire, 08 — , forf. "Vid- 
netjenesten", 10. *Anna Christine Lovise Prytz, 90. mm 
Thoreson, Peter Adolph. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Trondhjem, Norge, 28 april 1861, af Peter 
T. og Ingeborg Anna (f. Lein), frekv. Quams, 
Holans og Arnebergs latinskoler, Kristiania, 78 — 84, 
Ahlbergska missionsskolan, Ørebro, Sverige, 84 — 85, 
udv. 85, frekv. Luther Sem., 85—86, Northfield 
Sem., 86 — 88 (C.T.), prest, Hannaford og Dazey, 
N. D., 88—, visitator, 01—05. *Julia O. Sletten, 1912. 
Thorkveen, Lars Paulsen. 1914. Ord. 1888. Antimissouri, 1! -90, Forenede kirke, 90- F. i Lom, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 20 feb. 
1857, af gaardbruger Paul T. og Anne (f. And- 
vord), frekv. Gudbrandsdalens amtsskole, 76 — 77, 
udv. 80, religionsskolelærer i W. Prairie, Vernon 
Co., Wis., 80—83, frekv. Luther Coll., 83—85, Lu- 
ther Sem. (tysk), Afton, Minn., 85—87 (C.T.), 
prest, Albion, Long Lake, St. Olaf. Rosendale, But- 
terfield, nær St. James, Minn., 88 — , visitator, 96 — 
11, St. Olaf Dormitory byggefonds sekr., 00 — 03, 
Madison Normal Dormitory byggefonds sekr., 09 — 
13, Norsk luth. sangerforbunds sekr., 93 — 96, og 
formand, 96 — , Samhold sangerforbunds formand og instruktør, 95 — , skole- 
direktionssekr., 06 — 09, forlagskom., 12 — , religionsskolesupt., 11 — 12, for- 
mand for fællesforening for religionsskoler og ungdomsforeninger, 98 — , 
stifter og formand for Gudbrandsdalslaget, 09 — , lagets udsending til Krin- 
genfesten, 12, Minn. v. formand for mindegaven til Norge, 13 — , direktør 
for Det norske selskab, 11 — , kredsfinanssekr., 12 — 13, finanskom., 13 — , 
redig. "Korsange", 03, "Festsange", 05 — 09, "Kirkesange for blandet kor", 
05, "fvuthcran Almanac", 12, 13, "By the Christmas Tree", 12, 13, ud- 
nævntes af kong Haakon Vil til ridder af Iste klasse, St. Olavsordcnen, 12. 243 
tVANGSNES, Ole Knudtson. Ord. 1888. Ellings synode, 1888—02. 

F. i Vangsnes, Ytre Sogn, Bergen, 30 okt. 1827, 
af Knudt V. og Brita (f. — ), hadde privat under- 
\-isning af en prest i Norge, sad inde med ikke liden 
kundskab, udv. 56, prest i Minn. og Wis., 88—92, 
Cokato, Minn., 92—98, Centerville, S. D., 98—02, 
religionsskolelærer i Wis., Ellingssynodes sekr,, 57, 
58, 62, 90—91. tl3 jan. 1907. ^Christine M. 
Mikkelson, 51 (t03). 1890. 
VoLDAL, Henrik. 

Ord. 1888. Antimissouri, 1888—90, Forenede kirke, 
90—03, 05—. 

F. i Aardal, Indre Sogn, Bergen, 12 mars 1860, 
af Nils Kristofferson V. og Kristi (f. Henriksen 
Holsæther), frekv. Balestrands lærerskole, 76 — 78, 
lærer, Sogndal, 79 — 83, frekv. Hauges minde, 84 — 
85, udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 85—88 (C.T.), 
prest, Perrv, Wis., 88 — 03, med annekser: Primrose, 
88—03, Adamsville, 88—01, W. Blue Mounds, 90 
— 03, York, 92 — 03, frekv. Hauges minde og Kri- 
^^^^- stiania univ., 04 — 05, prest, Cooperstown (Næs, 

Union, Lund, Sheyenne Valley mghdr.), N. D., 05—08, Volga, S. D., 09— 
med annekser: Lake Sinai, Lake Campbell, Zion, 09 — , St. Petri, 13 — , 
skolekom., 99—00, 02—04, ordinationskom., 09—11, forlagskom., 11—13, 
trængende enker kom., 01 — 02, ungdomsforbundets kom., 07 — 08, direktion 
for samme, 08 — 12, v.formand, 10—12, kredsfinanssekr., 10 — 12, sprogspørs- 
maalkom., 13 — , visitator, 11 — . *Sigrid Fimreite, 03. 
Yderstad, Henning Torgersen. 

Or.l. 1888. Konfcrciilscn. 1888—90, Forcnc<k- kirke. 90 'M. 
Frikirken, 95 — . 

F. i V. Moland, V. Nedenes, Kristiansand. 25 
aug. 1864, af Torger Børresen Y. og Trine Helene 
(f. Tellcfsen Natved), frekv. Lillesands middel- 
skole. 80—82, udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 82— 
88 (C.T.), prest. Sioux Citv, la., 88—91, Ashland, 
Wis., 91—98, Mason. Wis., 98—, kredsformand, 
03—04, forf. "Afskedspr.ædiken", 98. ♦Caroline 
Strand, 88 (t91), Elisa Skogen, 93 (■l-24 nov. 03), 
Oline Ringsvccn, 06. 244 
1912. Ytrehus, Christopher Knudsen. 

Ord. 1888. Konfercntsen, 1888—90, Forenede kirke, 90—97 
Firkirken, 97 — . 

F. i Bremanger, Sandfjord, Bergen, 20 juni 
1856, af Knud Christoffersen Y. og Cecilia (f 
Eliassen Skorpeide)', frekv. Sogndal folkehøiskole 
78—79, udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 84—88 
(C.T.), prest, La Crosse, Wis., 88—99, Hillsboro 
N. D., 99 — 02, indremissionssupt., 02 — 04, prest 
Alexandria, Minn., 04—09, Wildrose, N. D., 09— 
Frikirkens formand, 03 — 05, indremissionskom., 05 
—09, 11—13, Augsburg Sem., direktør, 07—09, 
kredsformand, 12—. *Kristine Foss, 79 (t80), 
Margrethe Skonnord, 88(t93), Agnes Hagen, 97. 
Brunsvold, Amund Aslesen. 

Ord. 1889. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 96—. 

F. i Nes, Hallingdal, Kristiania, 26 okt. 1854, af 
Asle Olafsen B. og Margrethe A. (f. Børdalen), 
frekv. Buskeruds amtsskole i Vestfossen, 76 — 77, 
udv. 78, frekv. Augsburg Sem., 79—85, 85—88 
(C.T.), prest, Towner, N. D., 89—94, Minot, N. 
D., 94—97, Leeds, N. D., 97—, kredsformand, 02 
— 07, 12 — , kredskasserer, 09 — 11. *Julia Olsen, 
89. 1889. 
BuEiDE, Lars Haraldson. 1892. Ord. 1889. Antimissouri, 1889—90, Forenede kirke, 90—04. 

F. i Volden, S. Søndmøre, Bergen, 1 sept. 1860, 
af Harald Larsen B. og Anne Martha (f. Was- 
boten), frekv. Volden sem., 78 — 80 (seminarist), 
Lands middelskole, 82 — 83, udv. 84, religionsskole- 
lærer i pastor J. \l. O. Ness' kald, Perlev, Minn., 
84—86, frekv. Northfield Sem., 86—89" (C.T.), 
prest, Britton, S. D., 89—03, Wolverton, Minn., 03 
— 04, (sygelig, bodde i Kidder, S. D., Dixon, 
Mont., 04—12). t5 juli 1912. *Karen Morten- 
son, 89. 
BØE, Nils Nilsen. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 1 april 1861, af 
Nils Knudsen Hemsing og Berthe (f. Aslagsen 
Bøe), udv. 68, frekv. St. Olaf Coll., 76—79, farmer 
og lærer, 79—82, frekv. Luther Coll., 82—86 (A. 
B.), Luther Sem., 86—89 (C.T.), Chicago Univ., 
99, prest. Helena, Mont., 89—92, Sioux Falls, S. 
D., 92—04, Baltic, S. D., 04—, la. distrikts mis- 
sionskom., 07 — , Sioux Falls Luth. Hospital Assoc. 
formand, 08 — , Synodens pensionskom. v. formand, 
12 — , forf. "Beviserne for kristendommens sand- 
hcd", 07. *Sissel K. Finseth, 00. 245 
Ekse, Jakob Jakobson. 

Ord. 1889. Hauges synode, 1889 — . 

F. i Voss, Bergen, 27 april 1860, af Jakob Nil- 
son og Gjertru (f. Larson Ekse), frekv. Voss lærer- 
skole, 80—81, udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 83 
—89 (C.T.), prest, Ft. Ransom, N. D., 89—96, 
nær Hendricks, Minn. (i S. D.), 96 — , v.formand, 
Hauges s\node, 07 — . *Inger Sørum, 89. tFuGLEBAK, Daniel Jakobsen. Ord. 1889. Antimissouri, 1! -90, Forenede kirke, 90—91. F. i Jølster, Søndfjord, Bergen, 24 okt. 1863, af 
Jakob Jensen og Gunnilde (f. Olsen), udv. 81, 
frekv. Luther Coll., 82—85, Northfield Sem., 86— 
89 (C.T.), prest nær Mapleton (2 mghdr.). Minn., 
89—91. tl7 jan. 1892. *Martha Vieg, 90. Glasøe, Oluf. 

Ord. 1889. Antimissouri, 1889—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Beitstaden, Trondhjem, 4 dec. 1859, af 
Ole Jacobsen G. og Olava B. (f. Røsog), udv. 73, 
frekv. Luther Coll., 76—81, 82—83 (A.B.), Minn. 
Univ., 83 — 84, Concordia Sem., St. Louis, 86 — 87, 
Northfield Sem., 87 — 89 (C.T.), prest. Austin, 
Minn., 89 — 91, lærer i historie og græsk, Augustana 
Coll., 91—94, prest. Råtna, la., 9-1—95, lærer, U. 
C. Sem., 95—00, lærer i historie. St. Olaf Coll., 
00 — 02, prest, Knox, N. D., 02 — 04, missionsprest, 
^^^^- Spokane og Pacific kredse. O-l — 07, indremissions- 

supt., 07 — , forlagskom., finanskom., 10 — , organisationskom., 13 — , redig. 

Lindemans "Koralbog med tillæg", 99, "Church and Sunday School 

Hymnal", 98, "Korsange", 03, "Fredstanker" (postille, II ra*kke), 01, 

"Mørkeste Minnesota", 10, indremissionsskisser, 07 — . 

Granskou, Johannes. 

Ord. 18S9. Antimissouri, 1SS9 90, Forenede kirke, 00—. 

F. i Faavang, Ringebu, S. Gudbrandsdalen, Ha- 
mar, 7 sept. 1859, af Klemet J. Granskogen og 
Anna (f. Kristensen), udv. 81, frekv. St. Olaf 
School, 82—83, Willmar Sem., 84—86, Northfield 
Sem., 87—89 (C.T.). prest. Webster. S. D., 89— 
96, La Crosse, Wis., 96—99. Stanley, Wis., 99—10, 
Winnebago, Lake Mills. la.. 11 — , visitator, 03 — 10. 
*Elene Marie Dafinrud, 90. 
246 
1890. 
GUNNARSON, ThEODORE A. 

Ord. 1889. Norske Augustana, 1889—90, Forenede 
kirke, 90—. 

F, i Holt, 0, Nedenes, Kristiansand, 9 sept. 
1855, af Gunder Asbjørnsen og Ingeborg (f. Aslak- 
sen), frekv. Albertsens navigationsskole i Tvede- 
strand, 74 — 75, udv. 82, frekv. Augustana Sem., 
85—88 (C.T.), prest. Grobe, Spink Co., S. D., 
89—93, Veblen, Roberts Co., S. D., 93—, visitator, 
11 — , legislaturmedlem, S. D., 95, senator, S. D., 99. 
=''Anna M. Pederson, 89.' Gynild, Endre Eriksen. 

Ord. 18Sfi. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—94, 
Frikirken, 94 — . 

F. i Støren, S. Dalene, Trondhjem, 15 april 
1859, af Erik Endresen G. og Sigrid (f. Johnson 
Nyhus), udv. 80, frekv. Augsburg Sem., 81—89 
(C.T.), prest, Minneapolis (St. Petri mghd.). 
Minn., 89—91, Willmar, Minn., 91—05, Eagle 
Lake, Minn., 05—10, Fargo, N. D., 10—13, Frikir- 
kens sekr., 94—98, formand, 99, 05, 09, 12, lønnet 
formand, 13 — . *Lette)' Nancy Hagen, 93. 1913. 
1913. Harbo, Elias Peter Hansen. 

Ord. 1889. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—93, 
Frikirken, 94 — . 

F. i Berg, Nedre Borgesvssel, Kristiania, 6 feb. 
1856, af Hans H. og Ellen Marie (f. Olsen), udv. 
80, frekv. Augsburg Sem., 81—86 (A.B.), 86—89 
(C.T.), prest. La Crosse, Wis., 89—93, Duluth, 
Minn., 93—02, Minneapolis (St. Olaf mghd.), 
Minn., 02 — 09, professor i dogmatik, Augsburg 
Sem., 09—, Frikirkens formand, 97—99. 01—03, 
07—09, ordinator, Frikirken, 00—01. *Marthe 
Marie Larsen, 89. 
Harrisville, Lars. 

Ord. 1889. TTaugos synode, 1889—. 

F. i Chicago, 111., 11 mai 1864, af Knud Knud- 
sen FL og Maren Karine (f. — ), frekv. Red Wing 
Sem., 84—89 (C.T.), prest, Chicago, 111., skole- 
direktor, 99—13. * 1895. 247 
Himle, Thorstein. 

Ord. 1889. Hauges synode, 1889—. 

F. i Voss, Bergen, 11 okt. 1857, af Odd Nils- 
son H, og Ragnhild E. (f. Hjelle), frekv. Voss 
lærerskole, 73 — 75, Ijerer, Hetland og Mos- 
ness, 75—85, udv. 85, frekv. Red Wing Sem., 
87—89 (C.T.), prest, Taylor, Wis., 89—94, frekv. 
Minn. Univ., 9A — 95, Lrgemissiona-r, Fancheng, 
Hupeh, Kina, 95 — 05, Hsinye, Honan, Kina, 07 — 
09, prest, Santa Rosa, Cal., 12 — , lagrer i teologi, 
Red Wing Sem., 07, 11—12, skoledirektør, 93—95, 
sekr., kass., paa missionsmarken i Kina, kredsfor- 
mand, 13 — , forf. "Guds veie med et gjenstridigt 
folk" (boxeroprøret), 02, "Hauges synodes mis- 

sionskart", 04, "Udvalgte stvkker til husandairt" (paa kinesisk), 06. *Gid- 

ske Sigmundstad, 89 (t98)," Alma Carlson, 99. 
1913. 
Holt, Marselius Silas. 

Ord. 1889. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—97. 

F. i Strand, Ryfylke, Kristiansand, 22 juli 1861, 
af Peder Knudsen H. og Marie (f. Olsen), udv. 
76, frekv. Augsburg Sem., 82—86 (A.B.), 86—89 
(C.T.), prest, Calumet, Mich., 89—97, farmer, 
Orland, Cal. * 1889. 
Lunde, Nils. 

Ord. 1889. Antimis.souri, 1889—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Høiland, Javieren, Kristiansand, 30 sept. 
1857, af Jesper L. og Rakel (f. Nilsen Garpestad), 
ikIv. 86, frekv. Northfield Sem., 88—89 (C.l\), 
pic-st, Rindahl, Minn., 89—95, Dwight, N. D., 95— 
01, Halstad, Minn., 01—07, Nelson, Wis., 07—12, 
Wittenberg, Wis., 12 — , indremissionskom., 05 — 07, 
fa^ngselsmissiona^r, forf. "Mindeskrift over pastor 
(). K. Weium", 95, "Pra*dikener", 96, "Vaagn op", 
09, "Livsspørgsmaal ", 11, "Forklaring over Luthers 
katekisme" (porsk), 11, (engelsk), 12, "Spørgsmaal 

for katekisation i forklaring og bibelhistorie paa norsk og engelsk", 13. 

*Martha Folkvord, 88. 1911. 248 
1913. Lundeberg, Knut Olavsson. 

Ord. 1889. Antimissoui-i, 1889—90, Forenede kirke, 90—00, 
Brodersamfundet, 00 — 11, Forenede kirke, 11 — . 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kri- 
stiansand, 23 jan. 1859, af Olaf Knutson og Aslaug 
(f. Amundson), frekv. Kviteseid sem., 77 — 79 (se- 
minarist), udv. 79, frekv. Luther Coll. og Brecken- 
ridge Institute, 81—82, Milton Coll., 84—85, N. D. 
Univ., 85—86, Northfield Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, Kenyon, Minn., 89—95, Portland, Ore., 95— 
97, Kenyon, Minn., 97—03, Minneapolis, 08—11, 
Deer Park, Wis., 11 — , bestyrer og lærer, Wahpe- 
ton Luth. Bible School, 03 — 08, Brodersamfundets 
formand, 00 — 03, redig. "Broderbaandet", 99 — 11, forf. "Svar paa spørgs- 
maal om hvorfor jeg forlod .Brodersamfundet", 11, "Kristenlivets treklø- 
ver", 13. *Gunhilda Amanda Holmquist, 90. 

Meland, Ole Sjursen. 

Ord. 1889. Hauges synode, 1889—. 

F. i V^etlefjorden, Balestrand, Ytre Sogn, Ber- 
gen, 6 okt. 1854, af Sjur K. M. og Anna (f. Olsen), 
frekv. Balestrands lærerskole, 72 — 74, udv. 75, 
frekv. Augustana Sem., Marshall, 76, Augsburg 
Sem., 77 — 81, Kristiania univ., 81 — 83, prof. i kir- 
kehistorie, dogmatik osv.. Red Wing Sem., 84 — 92, 
bestyrer. Red Wing Sem., 87 — 89, prest, Red Wing 
(3 mghdr.). Minn., 89 — 14, missionskom. sekr., 
89 — 92, skolekom. formand, 93 — 94, forlagskom., 
95—96, redig. "Budbæreren", 86—87. *EIlida 
Cordelia Simmons, 87. 

MøRSTAD, Erik Olsen. 

Ord. 1889. 

F. i 0. Slidre, Valdres, Hamar, 10 aug. 1860, af 
Ole E. O. og Ingeborg O. (f. Roble), udv. 76, 
frekv. Luther Coll., 79 — 81, Chicago, Theol. Sem., 
86 — 89 (C.T.), Norske synodes indianer missionær, 
84 — 86, Ellings synodes, indianermissionær og læ- 
rer, Wittenberg og Carter, Wis., 90 — , indremissio- 
nær blandt nordmænd i nordøstlige Wis., 86 — , El- 
lings synodes sekr., 96 — 04, redig. "Den kristelige 
lægmand", 03 — . *Laura Sletten, 86. 

Nelson, Ole T. 

Ord. 1889. Augustana, 1889—90, Forenede kirke, 90— 0«), 
Hauges synode, 09 — 12, Forenede kirke, 12 — . 

F. i Lindesnes, Farsund, Lister, Kristiansand, 
8 juli 1854, af Jakob Tobias N. og Guline Elisabet 
(f. Abrahamsen), udv. 67, frekv. Augustana Sem., 
Calmar, 7^^75; Marshall, 76, Beloit, 85—88 (C. 
T.), prest, Sioux Falls, S. D., 89—92, Eik Point, 
S. D.. 93—97, Atvvater, Minn., 97—01, Buxton, N. 
D., 02—05, Bottineau, N. D., 05—11, Stanley, N. 
D., 11 — 13, Edmonton, Alta., 13 — , formand, 
Norsk-amerikansk Kinamissionsselskab, 94 — 03, re- 
dig. "Kinamission.vren", 97 — 03. *Anne A, Jakob- 
sen, 76. 
1912. 
249 tNEss, Johannes Guldbrandsen (Næss) 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—95. F. i Gran, Hadeland, Hamar, 16 dec. 1846, af Guldbrand Larson og 
Kari (f. — ), i haandverkslære, 61 — 66, udv. 66, farmer og religionsskole- 
lærer, Greenwood mghd., Wis., 66—68, frekv. Luther Sem., 88—89 (C.T.), 
prest, Saude (4 mghdr.), la, 89—95. t6 feb. 1895. *Christine Christoffer- 
son, 71. 
OvRi, Ellend Johnson. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—. 

F. i Vik, Ytre Sogn, 25 jan. 1860, af John A. O. 
og Martha (f. Stadheim), udv. 64, frekv. Luther 
Coll., 80—86 (A.B.), Luther Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, Pelican Rapids, Minn., 89 — , formand, Park 
Region Luther Coll. Corporation, 07 — . *Christine 
Haugen, 94. 1893. 
1913. Peterson, Sophus Christian Nelson. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—. 

F. i Sherburne Co., Minn., 17 juli 1864, af 
Neis Peterson Grindheim og Martha M. (f. John- 
son), frekv. Luther Coll., 80—86 (A.B.), Luther 
Sem., 86—89 (C.T.), prest, Forest City, la., 89— 
90, Norway Lake, Minn., 90 — 92, bestyrer, Sioux 
Falls Luth. Normal, 92—93, Effington, S. D., 93— 
09, finanssekr., Willmar Sem., 09 — 11, prest, Hib- 
bing. Minn., 11 — , finanskom. sekr., 02 — 11, pen- 
sionskom., 13 — . *Anna Sophie Sander, 89. 
Petterson, Edward Magnus. 

Ord. 1889. Hauges synode, 1889 02, Forenede kirke, OJ— IJ. 

F. i Leka, Ytre Namdalen, Trondhjem, 16 sept. 
1857, af Peter K. Williamson og Else (f. Johan- 
sen), udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 8-1—89 (C 
T.), prest, Revillo (6 mghdr.), S. D., 89—02, nær 
Madison (6 mghdr.), Minn., 02, Appleton, Minn., 
02—04, Bemidji (5 mghdr.). Minn., 04—07, Bag- 
ley (6 mghdr.). Minn., 07—08, Maplebay (5 
mghdr.), Minn., 08 — 12, farmer, Spring Grove, 
Minn., 12 — , emissær, 14—. *Julia Rosendahl, 88. 1906. 250 
1906. Ramberg, Ove Kristian. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—. 

F. i Bø, Vesteraalen, Tromsø, 10 mai 1862, af 
Søren E. R. Ramberg og Pernille (f. Olsen), fik 
privat undervisning, 79 — 81, middelskoleeksamen, 
Hamar offentlige skole, 81, Trondhjems katedral- 
skoles realgymnasium, 81 — 85 (B.S.), udv. 85, 
religionslærer, Minneapolis, Minn., og Manchester, 
Minn., 85—86, frekv. Luther Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, lola, Wis., 89—98, Chicago, 111., 98—04, 
Whitehall, Wis., 04—13, Ferrvville, Wis., 13—, 
redig. "Zoar", 96—98, "Our Friend", 99—09. 
*Anna Magelssen, 00. 
1901. Reinertsen, Jens Kristian 
(Christian). 

Ord. 1889. Norske Augustana, 1889—90, Forenede 
kirke, 90—. 

F. i Bergen, Norge, 30 sept. 1863, af Peder R. 
og Stina Marie (f. Jensen Roseland), udv. 79, 
frekv. Augustana Sem., 83 — 89 (C.T.), prest, Au- 
rora, 111., 89—93, Sawyer, Wis., 93—00, Crooks- 
ton. Minn., 00—02, Silverton, Ore., 02—08, Spring 
Valley, Minn., 08—11, West Duluth, Minn., 11—, 
redig. "Pacific emissæren", 06 — 08. *Ella Leonora 
Hansen, 91. 
1913. RONDESTVEDT, Sl VERT OlAVSON. 

Ord. 1889. Antiniissomi, 1889—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Ulvik, Hardanger, 29 okt. 1866, af Ole 
Magnussen R. og Marthe (f. Sjurson Lekve), 
frekv. Rosendals privatskole, 81 — 83, udv. 84, frekv. 
Northfield Sem., 86—89 (C.T.), prest, Brookings, 
S. D., 89—93, Grand Meadow, Minn., 93—01, 
San Francisco, Cal., 01 — 02, Dawson, Minn., 02 — 
13, Westby, Wis., 13—, visitator, 93—94, 99—01, 
hedningemissionskom., 13 — . *Bertha EveHne Hin- 
derlie,^92. 
RØRVIK, Johan Rasmus. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—. 

F. i Haram, N. Søndmøre, Bergen, 17 april 
1863, af Johan A. R. og Petrine J. (f. Røvik), 
frekv. Molde middelskole, 80 — 83, Hauges minde, 
Kristiania, 83 — 85 (dimitteret til artium), udv. 85, 
frekv. Luther Sem., 86—89 (C.T.), prest, Brainerd, 
Minn., 89—92, Hillsboro, N. D., 92-^02, nær Port- 
land, N. D., 02 — , finanskom., 12 — . *Anna Lvsne, 
90. 1908. 
251 
Skov, Villads Bundesen. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889 — . 

F. i Endrupskov, Gram, Slesvig, Tyskland, 12 juni 1859, af Bunde 
V. S. og Bodil (f. Kjær), lærer, Fohl, 75—78, Gram, 78—80, Agerskov, 
80—81, udv. 81, frekv. Luther Coll., 82—86, Luther Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, Perth Amboy, N. J., 89 — . *Kirstine Jensen, 89. Smedal, Gottfried Athanasius. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—99, 99—. 

F. i Mandal, Kristiansand, 10 sept. 1861, af 
Aasmund Haraldsen S. og Kathrine (f. Jensen), 
frekv. Mandals høiere almueskole, 75, Arnebergs 
latinskole, Kristiania, 82 — 83 (A.B.), Kristiania 
univ., 84—88 (A.M., C.T.), lærer, Aars og Voss 
latinskole, Arnebergs latinskole, 85 — 87, Moss mid- 
delskole, 89, udv. 89, prest, Ridgeway, la., 89—90, 
Leland, la., 90—95, Roland, la., 95—99, sjømands- 
prest, Pensacola, Fla., 99, Roland, la., 99 — , sekr., 
Norske synodes ministerium, 00 — 04, la. distrikts 
indremissionskom., 07 — , Schreudermissionskom, 10 — , Kinamissionskom., 
12 — , formand, pensionskom., 13 — , forf. artikler i forskjellige blade, saa- 
som "Hvad splittelsen koster", 13. *Agnes Henriette Storåker, 89. Sværen, Markus Johannesen. 

Ord. 1889. Norkse synode, 1889—11. 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 10 jan. 1858, af Johannes Kolbensen 
S. og Kari (f. Markussen), frekv. Balestrands lærerskole, 75 — 76, lærer, 
Gloppen, 76 — 86, udv. 86, religionsskolelærer, Volga, S. D., 86 — 87, frekv. 
Luther Sem., 87—89 (C.T.), prest, Volga, S. D., 89—11, (sjgelig, 11—). * SwENsoN, Daniel. 

Ord. 1889. Norske synode, 1889—00. 

F. i Kristiansand, Norge, 1 aug. 1861, af — , udv. 82, frekv. Luther 
Coll., 84—85, Luther Sem., 86—89 (C.T.), \\yæ\^tprest hos pastor O. 
Skattebøl, Blue Earth, Minn., 89—91, Woonsocket, S. D., 91— 9S, [ackson, 
Minn.. 95—00. Thorpe, Ove Boyesen Wangensten. 

Ord. 1889. Antimissouri, 1889—90, Forenede kirke, 90—92. 

F. paa Thorpe, Vang, Valdres, Hamar, 30 juli 1859, af Boye Nilsen 
W. Steile og Gjertrud (f. Endresen Thorpe), frekv. Balestrands l:i'rei- 
skole, 73 — 75 (graduent), Hamar sem. (middelskoleeksamen), lærer fra 
12 aars alderen, lærer, Tolgen, 76 — 80, udv. til England og Amerika, 82, 
frekv. Luther Coll., 82—86 (A.B.), Northfield Sem., 86— 89 (C.T.), prest. 
Morganville (4 mghdr.). Kans., 89 — 93 (sluttet og reiste til Idaho paa 
grund af sin og hustruens helbred), farmer, Morganville, — 05. land- 
agent, Minneapolis, 05 — 12, butikbetjent, St. Paul. 12 — . *Jenni(* Ander- 
son, 90 (i-97?). 252 
1897. Tou, Erik Hansen. 

Old. 1889. Konferentsen, 1889 — 90, Forenede kirke, 90 — 95, 
Frikirken, 95 — . 

F. i Tou, Strand, Stavanger, Kristiansand, 11 
okt. 1857, af Hans Anderson T. og Helga Serine 
(f. Eriksen), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 81 — 
86 (A.B.), 86—89 (C.T.), missionar. St. Augustin, 
Madagaskar, 89—90, Manasoa, Madagaskar, 90 — 
03, prest, Puckwana, S. D., 04 — 09, Napoleon, N. 
D., 09 — , forf. "Den luth. frikirkes hedningemis- 
sion", 98. *CaroHne Elizabeth Knudsen, 89 (fOl), 
Alida Olin, 03. 
1913. Urnes, Johannes Ambjørnsen. 

Ord. 1889. Antimissouri, 1889—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Iowa Co., Wis., 20 nov. 1858, af Ambjørn 
U. og Oline (f. Mailand), frekv. Monona Acad., 
81, Luther Coll., 81—82, Milton Coll., 82—83, 
common- og religionsskolelærer, 83 — 84, frekv. Lu- 
ther Coll, 84—86, Northfield Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, Warren, Minn., 89 — 93, Prairie Farm, Wis., 
93 — 01, Osage, la., 01 — , St. Ansgar pastoralfor- 
enings formand, 06 — , understøttelseskom. kasserer, 
09 — 13, trustee. St. Ansgar Sem., 04 — 11, bestyrer 
af samme, 04 — 06, Sognelagets formand, 12 — . 
*Theokara Sulland, 90. 
ØRKE, Andreas J. 

Ord. 1889. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 26 sept. 
1857, af Johannes 0. og Anne (f. Roalsvik), frekv. 
Koperviks sem., 80 — 81, udv. 82, frekv. Decorah 
Institute, 84, Augsburg Sem., 84 — 89 (C.T.), prest, 
Chetek, Wis., 89—95, Pigeon Falls, Wis., 95—, 
visitator, 02—09. *01ga Mathie Peterson, 91 
(tlO). 1909. 
ØSTGULEN, Hans. 

Ord. 1889. Konferentsen, 1889—90, Forenede kirke, 90—96, 
Frikirken, 97—. 

F. i Eivindvik, Ytre Sogn, Bergen, 3 sept. 1855, 
af Ole Klaussen 0. og Guri (f. Jacobsen), frekv. 
Sogndals folkehøiskole, 74 — 76, Bergens underoffi- 
cerskole, 76 — 79 (sergeant), tillægsskolen, 81 — 82, 
udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 86—89 (C.T.), 
prest, Warren, Minn., 89 — 06, Cumberland, Wis., 
06 — 12, Roseau, Minn., 12 — . *Sophie Amalie 
Uchermann Riisnes, 90. 1912. 
1906. 253 Bang, Rudolf Wilhelm. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—94. 

F. i Drammen, Kristiania, 17 mai 1865, af — , 
frekv. Kristiania univ., 83 (A.B.), 83—89 (A.M., 
C.T.), værnepligtig officer, 85 — 89, udv. 89, prest, 
Brooklyn, N. Y., 90 — 94, til Norge, personelkapel- 
lan. Røken, 95 — 97, sogneprest. Herred, 97 — 05, 
konstituert provst. Lister, 05 — 06, residerende ka- 
pellan. Tune, 06 — , sogneprest, Rolvsøy, 12 — . 
*Maggie Caspersen, 90 (tOl), Regine Kaurin, 04. tBARTHOLOMEW, ALEXANDER SlOAN. 

Ord. 1882. Norske synode, 1890—91. 

F. nær Middlebury, Ind., 20 mars 1859, af pastor Alexander S. B. 
og — , frekv. Capital Univ., IA — 82 (A.B., C.T.), prest (Missourisynoden), 
Springdale, Ark., 82 — 90, Chicago (engelsk mission). 111., 91, medredaktør, 
"Lutheran Witness". t26 dec. 1891. *Esther S. Parsons, 91. 
1913. Berlie, Elias Thorsen. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—94, Frikirken, 95—. 

F. i Valdal, Norddalen, 0. Søndmøre, Bergen, 
8 april 1861, af Thore B. og Inger Marta (f. Erik- 
sen), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 82 — 84, til 
Norge, 84, frekv. Hamar sem., 85 — 87 (seminarist), 
udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 87—90 (C.T.), 
prest, St. Hilaire, Minn., 90—92, Dalton, Minn., 
92 — , indremissionskom. formand, 03 — 04, sekr., 
12 — , organisationskom. sekr., 10 — , kredsfor- 
mand, 12 — , redig. "Luthersk tidsskrift", 12 — , forf. 
"Nogle ord om Den lutherske frikirkes mission", 
10. *Elie O. Møistad, 87. 
1891, Blegen, Hans Andreas Hansen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—99, — . 

F. i Brandbu (Nes), Hadeland, Hamar, '2 dec. 
1859, af Hans Pedersen Blegeneiet og Anne (f. 
Olsen Grinna), frekv. Grans høiere almueskoie, 
73 — 76, udv. 76, lærer og farmer, 76 — 82, frekv. 
Breckenridge Institute, 78 — 81, Luther Coll., 82 — 
86 (A.B.), Luther Sem., 88—90 (C.T.), prest, 
Leeds (5 mghdr. og missionsstrøg paa 10 countier), 
N. D., 90—99, Wild Rice Luth. Orphans' Home 
bestyrer, 99 — 03, Luth. Pub. House, Dccorah, be- 
tjent, 05 — . *Anna Marie Næseth, 91. 254 
Blomholm, Nils Lassesen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—. 

F. i Eivindvik, Ytre Sogn, Bergen, 9 juni 
1856, af Lasse N. B. og Martha (f. Jetmundsen), 
frekv. Sogndals folkehøiskole, — , Balestrands læ- 
rerskole, 78—80, lærer, Borgund, 80—83, udv. 83, 
lærer, Holden, frekv. Galesville Univ., Luther 
Sem., 88—90 (C.T.), prest, Prairie Farm, Wis., 
90—92, Hudson, Wis., 92—. *Julia Jevne, 9L Bogstad, Rasmus. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—99, — . 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 5 okt. 1861, 
af Rasmus B. og Johanne (f. Frøistad), udv. 80, 
frekv. Luther Coll., 83—88, Northfield Sem., 88— 
90 (C.T.), Minn. Univ., prest, Kindred, N. D., 
90—91, Salem, N. D., 92—93, Wolverton og Com- 
stock. Minn., 93—94, 00—02, Glyndon, Minn., 98 
— 99, lærer, Concordia Coll., 90 — 10, bestyrer af 
samme, 02 — 10, bestyrer, Spokane Coll. og Colum- 
bia Coll., 13 — , v.formand, English Conference, 
Forenede kirkes trustee, 09 — , formand af Board of 

Trustees, 10 — , finanssekr., 11 — 12, redig. "Concordia Banner", 93 — 03, 

"Concordia Record", 03—10. *Valborg C. Nelson, 94. 1908. 
1913. Breen, Lauritz Amundson. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Hof, Solør, Hamar, 22 mai 1856, af Amund 
Brææn og Karen (f. Hilstad), udv. 86, frekv. Au- 
gustana Sem., Beloit, 86—89 (C.T.), prest, Mit- 
chell, S. D., 90—91, Marshfield, Wis., 91—93, 
Molan, S. D., 93—03, Washburn, N. D., 03—12, 
Sims, N. D., 13—. *Inger Maria Knutson, 89. Breivik, Gabriel Isakson. 

Ord. 1890. Norske synode, 189.0—. 

F. i Høgsfjord, Stavanger, Kristiansand, 10 juli 
1864, af Isak I. B. og Berta Maria (f. Riska), 
udv. 82, frekv. Luther Coll., 83—87, Luther Sem., 
87—90 (C.T.), prest. Rapid City, S. D., 90—94, 
Wells, Minn., 94—97, Walcott, N. D., 98—99, 
Helena, Mont., 99—00, Brooklvn, N. Y., 01—02, 
Valley City, N. D., 02—04, Chinook, Wash., 06— 
08, Parkland, Wash., 08—11, Genesee, Ida., 11—, 
forf. "Om daaben", 99, "Cornetmusik til Synodens 
norske og engelske salmebøger", 99, "Sacrament of 
Holy Baptism", 07. *Thcckla E. Albrecht, 98. 255 
1913. 1911. Dahl, Wilhelm Bull. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Trøgstad, Mellem Borgesyssel, Kristiania, 
23 aug. 1864, af Ole Halvorsen D. og Johanne (f. 
Bull), udv. 70, frekv. St. Cloud Normal, 84, Augs- 
burg Sem., 85—90 (C.T.), prest, Clinton, Minn., 
90 — 95, -VIontevideo, Minn., 95—05, Lake Preston, 
S. D., 05—12, Dwight, N. D., 12—, visitator, 08— 
11, hedningemissionskom., 09 — 12. *Ellen Wold, 
90. EiKjARUD, Anders Halvorsen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—. 

F. i Bø, Nedre Telemarken, Kristiansand, 21 
mai 1861, af Halvor E. og Ingrid (f. Skoe), frekv. 
Bratbergs amtsskole, 75 — 76, S. Lands middelskole, 
76 — 80, Aars og Voss' latinskole, 80 — 81, Arnebergs 
latinskole, 81—83, Kristiania univ., 83 — 88 (A.B., 
A.M., C.T.), bestvrer, Bø borger- og realskole, 88 
—89, udv. 90, prest, Westby, Wis., 90—93, Cash- 
ton, W^is., 93 — , foreningskom., 12. *Jacobinc 
Arnesen, 90. tERiKSEN, Harald Erling. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—94. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 3 dec. 1865, af 
pastor Edward M. E. og Seferine (f. Olson Knyg), 
udv. 69, frekv. Augsburg Sem., 83—87 (A.B.), 
87—90 (C.T.), prest, Leland, 111., 90—93, Jack- 
sonville, Fla., 93, Wegdahl, Minn., 94. t6 feb. 
1894. *Albertine Anderson, 91 (t96). 1890. 
Fjellbu, Karl Anton. 

Ord. 1890. l-orcnt-dc- kirke, J 890— 00. 

F. i Kraakstad, Øvre Borgesyssel, Kristiania, 5 
aug. 1865, af Karl F. og Andrea Regina (f. Han- 
sen), frekv. en amtsskole, Quams latinskole, Kri- 
stiania, 81—84, Kristiania univ., 84 (A.B.), 85 
A.M.), 86—89 (C.T.), udv. 90, prest. Decorah, 
ia., 90, Mandt (4 mghdr.), N. D., 91—00, til 
Norge, 00, midlertidig prest, Id, Herlø og Lavik, 
00—01, sogneprest. Velfjorden, 01—05, Birkenes, 
05—, formand i skolestyret, fattigstyret, værgcr- 
1895. raadct, i styret for Sørlandets kristelige ungdoms- 

skole, osv.. Norgcskorrespondcnt tir"Luthcrancren", 10—. *Ellcn Johanne 
Rctvcdt, 90. 256 
Gramstad, Sigved Svendsen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—01. 

F. i Hetland, Stavanger, Kristiansand, 22 mars 
1862, af Svend G. og Karen Serine (f. Huusnæs), 
frekv. Stavanger latinskole, 75 — 83, Kristiania univ., 
83—90 CA.B., A.M., C.T.), udv. 90, prest, Hobo- 
ken, N. j., 90—92, Gallender (3 mghdr.), la., 92— 
01, til Norge, 01, sogneprest, Hjørundfjord, 02 — 07, 
Borge, Lofoten, 07 — . *Ingeborg Helmine Øgaard, 
90 (t05). 1906. 
1905. 
1906. Gregussen, Gustav Emelius Conrad. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—05. 

F. paa Ramstad, Lødingen, N, Salten, Tromsø, 
27 aug. 1859, af Gregus J. G. og Maren (f. Jensen), 
fik privat undervisning hos provst O. C. Berge, 82, 
frekv. Hauges minde, Luther sem. og Kristiania 
univ., 83 — 87 (C.T.), udv. 89, prest, Scandinavia, 
Wis., 90—91, Neenah, Wis., 91—92, Henning, 
Minn., 92—96, Thor, la., 96—05. *Lise P. Wien, 
91. tGULBRANDSON, MaRTIN. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—08. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 26 
mai 1862, af Gulbrand Kristoffersen og Lovise (f. 
Olsen Moen), udv. 67, frekv. Augsburg Sem., 82 — 
85, 86—90 (C.T.), prest, Duluth, Minn., 90—92, 
Pigeon Falls, Wis., 92—95, Westby, Wis., 95—08, 
indremissionssekr., 97 — 00. tl7 dec. 1908. *Inga 
Ekornes, 91 (t93), Inga Melbye, 95. Haugan, Torgeir Halvorson. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kri- 
stiansand, 22 mai 1864, af Halvor Olafson og As- 
laug (f. Torgeirson), frekv. Kviteseids sem., 81 — 83 
(seminarist), udv. 83, lærer, Hommes barnehjem, 
85—87, frekv. Northfield Sem., 87—90 (C.T.), 
prest, Beldenville, Wis., 90 — 97, Menomonie, Wis., 
97—00, Beldenville, Wis., 00—07, Cottonwood, 
Minn., 07—12, Northfield, Minn., 13—, visitator, 
05 — 07, kredsfinanssekr., 05 — 07, barmhjertigheds- 
arbeidsplankom., 06 — 08, ordinationskom., 11 — 12, 
pensionskom., 09 — . *Hilda Josephine Dorthea 
Erhardt, 90. 257 
IvERSoN, Martin. Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—00, Frikirken, 00—07, 
Forenede kirke, 07 — -. 

F. i Frøien, Fosen, Trondhjem, 7 juli 1860, 
af Iver Johannesen Wold og Marit (f. Olsen Her- 
eid), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 83—90 (C. 
T.), prest, Robbin, Kittson Co., Minn., 90—94, 
Milton, N. D., 94—00, Maplebay, Minn., 00—07, 
Gonvick, Minn., 07 — 11, Avoca, Minn., 11 — . 
*Randi Johnson, 91. Kringle, Laurits Thorsen. 

Ord. 1890. TIaugts synode, 1890-. 

F. i Nannestad, Øvre Romerike, Kristiania, 31 
nai 1862, af Thor Kristoffersen og Marie (f. Ja- 
cobsen), udv. 82, frekv. Augsburg Sein., 85 — 86, 
Red Wing Sem., 86—90 (C.T.), prest, MawiUe, 
N. D., 90—98, FosLton, Minn., 99—. *Julia 
Holter. Krogstad, Adolph Johnson. 

Ord. 1890. Hauges synode. 1890—. 

F. i Fredrikshald, Nedre Borgesyssel, Kristiania, 
25 juli 1864, af John Johnson og Brita Maria (f. 
Magnuson), udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 84—90 
(C.T.), Minneapolis Acad., 87, Chicago Luth. 
Sem., 05, prest, Pontiac, 111., 90—96, Edinburg, N. 
D., 96—05, Crookston, Minn., 05—07, Madison, 
Wis., 07 — 11, Sioux City, la., 11 — , kredsformand, 
02 — 03. *Anna Dorthea Hansen, 94. 1912. 
Langseth, Peder Olsen. 

Or.l. 1890. Norske synode, 189(1 -. 

F. i Strømsnesset, Tingvold, Indre Nordmøre, 
6 okt. 1858, af Ole Gundersen og Eli (f. Olsen), 
frekv. amtsskolen, Klæbu scm., 77 — 79 (seminarist), 
Maribogadens middelskole, 81 — 82, Gundersens la- 
tinskole, 82—84 (A.B.), Kristiania univ., SA — 86 
(A.M.), udv. 87, frekv. Luther Sem., 87—90 (C. 
T.), prest, Tacoma, Wash., 90 — 93, lærer i norsk. 
Sioux Falls Luth. Normal, 93 — 02, prest, nær 
Princeton, Minn., 02 — , Pacific Luth. Univ. Assoc. 
1904. sekr., 91—93, "Pacific Luth. Herold"s rcdaktions- 

sekr., 91 — 93, "Landsbladet"s (Kristiania) faste Amcrikakorrespondent, 
91 — 11, forf. "Norske settlem.cnter og menigheder i Benton, Sherburne og 
Mille Lacs countier" (se R. J. Meland og A. Larsgaard), 03, "Telcsoga" 258 

(15de hefte), "Norske barnehefter, nr. 1", 12, "Nils Greve i Amerika" 
(følgeton i "Nordmør"), 13, "Kateketisk udlæggelse af de ti bud" (i "Sko- 
len og hjemmet"), 93—94. *Karen M. Johnson, 98. tMELLANG, Peder Knudsen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—91. 

F. i Selness, Lurø, N. Helgeland, Tromsø, 25 sept. 1858, af Knudt 
Petersen M. og Dorthea (f. Jensen), udv. 76, frekv. Luther Coll., 81—83 
(skolelærerkursus), lærer, 83 — 85, frekv. Luther Coll., 85 — 87, Luther 
Sem., 87 — 90 (C.T.), prest, Hudson og River Falls, Wis., og Stillw^ater, 
Minn., 90—91. tl2 sept. 1891. *Mary Qualey, 90. MiDTHUN, MONS M. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—93, Frikirken, 93—07. 

F. i Fane, Midthordland, Bergen, 20 mai 1859, 
af Mons Johannesen M. og Brita (f. Monsen), 
frekv. amtsskolen i Utne, 82 — 83, privatskole i Ber- 
gen, 83—84, udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 84 — 
90 (C.T.), prest. Superior, Wis., 90—93, New 
London, Minn., 93 — 07, snedker og vikar, prest, 
Minneapolis, Minn., 07—, kredssekr., 92—93, 99— 
01. ^Mathilde Monsen, 90. 
1893. 
MORTVEDT, ArIEL O. 

Ord. 1890. Hauges synode, 1890—. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 30 
april 1865, af Osmund J. M. og Brønda (f. Ariel- 
son Hauvig), udv. 66, frekv. S. D. Univ., 84 — 86, 
Red Wing Sem., 86—90 (C.T.), S. D., Univ., 
96 — 97, Chicago Luth. Sem., 05 — (ved korrespon- 
dance), prest, Pierre, S. D., 90—92, Dell Rapids, 
S. D., 92—00, Newark, 111., 00—, lærer i kirke- 
historie og symbolik, Red Wing Sem., 04 — 05, skole- 
direktør, 00 — 09, 12 — , foreningskom., 10 — ll,kreds- 
formand, 10 — 12, redaktør, "Little Messenger", 05 

— 10, "Børnevennen", 05 — 10, medredaktør, "Children's Companion", 11 — . 

*Helene Johanne Eggen, 92. 1896. Myhre, Otto Albert. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—00. 

F. i Sandefjord, Larvik, Kristiania, 1865, af skomagermester Johan 
Andreas M. og Martha Lovise (f. Abrahamsen), handelsbetjent, 80, frekv. 
Kristiania univ., 81—83 (A.B.), 84 (A.M.), 85—88 (C.T."), lærer, 88— 
90, udv. 90, prest, Frenchville, Wis., 90—00, til Norge, 00, frekv. Kristiania 
univ., 04 (C. Magisterii), adjunkt lærer. Tanks skole, Bergen, 05 — . 
*Honorie Caroline Sivertsen, 90. 259 
1911. 1890. 
Ord. Nelson, Daniel. 

1890. Forenede kirke, 1890- 
F. i Sveen, S. Søndhordland, Bergen, 10 april 
1853, af Sigbjørn Leite og Ingeborg Serina (f. 
Leite), udv. 82, farmer, frekv. Augsburg Sem., 89 — 
90, Valparaiso Univ., 90, rnissionar (Norsk-ameri- 
kansk luth. Kinamissionsselskab), Hankow, Hupeh, 
Kina, 90 — 00, missionsprest i Amerika, 00—02, Sin- 
yang, Honan, 02 — 09, i Amerika, 09 — 11, Sinyang, 
11 — , missionssupt., 11 — . *Anna Sandvig. Nestegaard, O. S. Jr. 

. Anierikansk-norske Kinamissionsselskab, 1890 — ? 

F. i Norge omkring 1860, kom til Amerika, 
90 og 94 var den første til at tale Kinamissions- 
sagen for Den norsk luth. kirke i Amerika, kaldt 
af Det norsk-amerikanske Kinamissionsselskab til 
niissioncer i central Kina, 90 — 93, Mongoliet, 93 — 
02, — ?, flygtet fra den engelske legation i Pekin 
under boxeroprøret og kom uskadt hjem til Norge. tNETLAND, SiGVALD. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1890—96. 

F. i Sogndal, Dalene, Kristiansand, 11 okt. 1868, 
af Ivar N. og Birgitte (f. — ), skomager, til 
England, 89, frekv. Baxter's Training Home, Lon- 
don, 89, til Amerika, 90, missionsemissær, 90, frekv. 
London Missionary Society Hospital, Hankow, 90 
— 92, missionær (Amerikansk-norsk luth. Kinamis- 
sionsselskab), Fancheng, Hupeh, 90 — 96. t9 aug. 
1896. *Bertine Erikson, 91 (t93), Oline Herman- 
son, 94. 1895. 
tOLSEN, Hans Severin. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—93. 

F. i Vannelven, S. Søndmøre, Bergen, 5 aug. 
1858, af Ole Hansen Aarø og Malene (f. Steffen- 
sen), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 8-1 — 90 (C 
T.), prest, Astoria, Ore., 90—92. t4 sept. 1892. 
♦Martha Hansen, 90. 1890. 260 
1895. Olsen, Peter Rudolf Oscar. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—93, —97. 

F. i Drammen, Kristiania, 8 okt. 1854, af — , 
frekv. Skiens høiere skole, — 73 (A.B.), Kristiania 
univ., 74 (A.M.), 74—82, 86 (C.T.), lærer, Pors- 
srund, 82, udv. 83, lærer i græsk og historie, Lu- 
ther Coll., 83 — 85, til Norge, 85, kateket i Flekke- 
fjord, 86—89, udv. 90, prest, Arendal (2 mghdr.). 
Minn., 90 — 93, lærer i religion og norsk, Madison 
Luth. Normal, 93 — 97, til Norge, 97, sogneprest, 
Suldal, 97—04, Ørlandet, 04—. *Thora Dietrichs, 
86. 
1908. Oppedahl, Thorsten Jørgensen. 

Ord. 1890. Hauges synode, 1890—. 

F. i Norge, 14 feb. 1860, af Jørgen Thorstensen 
og Svnneva (f. Tollefsen), udv. 66, frekv. Chicago 
Theol. Sem., 86—88, Red Wing Sem., 88— 90 (C. 
T.), prest, Sacred Heart, Minn., Dawson, Minn., 
— 12, indremissionssupt., 12 — , kirkeraadsmedlem, 
skoledirektør, Kinamissionskom. 
Rasmussen, Henry Edmund. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Lisbon, Ul., 13 mai 1867, af pastor Peter 
A. R. og Ragnhild (f. Holland), frekv. Capital 
Univ., 82—90 (A.B., C.T.), prest, Lanesboro, 
Minn., 90 — , formand, English Conference, 03 — 05, 
redig. "Christian Youth", 91— 93, 00—01. *Lucv 
Grav, 95. 1909. 
Rasmussen, Wilhelm Augustin. 

Ord. 1S90. Forenede kirke. 1890—. 

F. i Lisbon, 111., 1 feb. 1863. af past. Peter A. R. 
og Ragnhild (f. Holland), frekv. Monona Acad., 76 
—77, Luther Coll., 77—82, Capital Univ., 82—83, 
Northfield Sem., 87—90 (C.T.), prest. Elgin, 111., 
90—92, Wind Lake (3 mghdr.), Wis., 92—01, 
Adams (2 mghdr.). Minn., 01—06, Mabel (5 
mghdr.), Minn., 06—. * 1909. 261 
Sandvig, Erik Johnson. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—11. 

F. i Tysvær, Karmsund, Kristiansand, 7 nov. 
1852, af John Eriksen S. og Thøri (f. Sjurson), 
snedker, 70 — 87, ud\'. 83, religionsskolelærer, 83 — 
90, frekv. Northfield Sem., 87—90 (C.T.), prest, 
Blue Earth, !Minn., 90—03, Poulsbo, Wash., 03— 
09, Clinton, Wash., 09 — 11, (svgelig, Everett, 
Wash., 11—). *Elisabeth Marie Aarvig, 74. Sondresen, Sigvard. 

Ord. 1S90. Norske synode, 189U— 00, 02—11. 

F. paa \^aaland, Hetland, Stavanger, Kristian- 
sand, 19 mai 1862, af Svend S. og Martha Serine 
(f. Pedersen), frekv. Stavanger latinskole, 76 — 82 
(A.B.), Kristiania univ., 83 (A.M.), 84—89 (C. 
T.), gaardbruger, 88 — 90, udv. 90, prest, Blue 
Earth, Minn., 90—92, Wells, Minn., 92—94, Blue 
Earth, 94 — 00, frekv. Kristiania univ. (studerte 
norsk sprog og kultur), 00 — 01, fik A.M. graden, 
Luther Coll., 00, prest, Bricelyn, Minn., 02—11. 
stiftskapellan, Kristiæiia, 11 — , forf. "Aandsliv 
blandt normænd i Amerika" (i "Kringsjaa", v. 17), 
nytidens lys", 01, "Norsk sprog", 02, "Ved sygeleiet", 05, 01, "Det G. T 

boganmelder og korrespondent til forskjellige norske hlade i 

og Amerika. *Anna Pauline Øgaard, 88. Norge 
Sund, Bernt Simon Jensen. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Jøssund, Sørflatanger, Ytre Namdalen, 
Trondhjem, 26 mars 1862, af Jens Johan Johnsen 
og Marit (f. Sivertsen Neslo), udv. 82, frekv. 
Augsburg Sem., 86—90 (C.T.), prest. Belgrade, 
Minn., 90 — 93, Brooten og Crow Lake, 90 — , Sun- 
burg, 92—, West Lake," 03— Gausdal, 91—94. 
Lowrv og Farwell, 95 — 04. *AiHia Kathrina Hess, 
94. Svenøe, Jørgen Lind. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890-98. 

F. i Brønnø, S. Helgeland, Tromsø, 5 sept. 
1860, af — , frekv. Kristiania univ., 84 (A.B.), 
,85 (A.M.), 85—89 (C.T.), husia-rer, 87—88, udv. 
90, prest. Crcsco, la., 90—93, Fergus Falls. Minn., 
93 — 98, til Norge, 98, bestyrte ledige poster, 98 — 
00, sogneprest, Tn sfjorden, OO — 09, residerende ka- 
pellan, Ullensaker, 09—. *Ba\lianc .M\hre. 90. 1906. 262 
1901. Tingelstad, Johan Olsen. 

Ord. 1890. Norske synode, 1890—00. 

F. i Gran, Hadeland, Hamar, 16 mai 1861, af 
kirkesanger Ole Larsen og Maren (f. Larsen), 
frekv. Kristians amts amtsskole, 78 — 79, udv. 79, 
frekv. Luther Coll., 80 — 85 (A.B.), commonskole- 
ærer, 85 — 86, frekv. Valparaiso Univ., 86, lærer 
i matematik og sang, Luther Coll., 83 — 85, 86 — 
87, frekv. Concordia Sem,, 87, lærer, Concordia 
prosem., 88, frekv. Luther Sem., 88—90 (C.T.), 
prest, Portland, N. D., 90 — 00, og bestyrer, Bruflat 
Acad., 90 — 00, professor i skandinavisk og tysk, 
N. D. Univ., 00—. 
1909. Tollefsen, Simon Richard. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—93, Frikirken, 93—. 

F. i Ibestad, Trondenes, Tromsø, 15 jan. 1865, 
af Ole Johan T. (Aa) og Anna Marie (f. Samuel- 
sen), udv. 67, frekv. Augsburg Sem., 82 — 87 (A. 
B.), 87—90 (C.T.), prest. Port Townsend, Wash., 
90—93, Seattle, Wash., 93—96, rektor, Norw. Luth. 
Deaconess Home, Minneapolis, Minn., 96 — 05, prest, 
St. Lukas mghd., 99 — 10, Silver Creek og Ham 
Lake, Anoka Co., Minn., 11 — , organisationskom., 
99 — 00, redig. "Den lutherske missionær", 98 — . 
*Hanna Martha Ytrevik, 93. 
Wagnild, Ole Johnson. 

Ord. 1890. Hauges synode, 1890 — . 

F. i Soknedalen, S. Dalene, Trondhjem, 28 juni 
1859, af John W. og Olaug (f. Inseth), udv. 81, 
frekv. Minneapolis Acad., 83 — 84, Red Wing Sem., 
84—90 (C.T.), prest, Brainerd, Minn., 90—92, 
Jackson, Minn., 92—04, Denzil, Sask., 09—. *Jo- 
sephine Nestrud, 93. 1893. 
Waldal, Mons Olsen. 

Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—. 

F. i Waldalen, Norddalen, 0. Søndmøre, Ber- 
gen, 14 nov. 1858, af Ole Monsen W. og Karen 
Marie (f. Dalbus), udv. 76, frekv. Augsburg Sem., 
84—90 (C.T.), prest, Puckwana, S. D., 90—97, 
Meridian, Wis., 97—09, Moose Jaw, Sask., 09—, 
indremissionssupt., Sask., 10 — , kredsfinanssekr., 
11—. *Elen T. Berlie, 83. 1913. 
1910. 
1912. 
263 Westphal, Martin Joachimson. 

Ord. 1890. Hauges synode, 1890—. 

F. i Tyrsting, Jjlland, Danmark, 19 juli 1861, 
af Joachim D. W. og Mette K. (f. Jensen), udv. 
74, frekv. Red Wing Sem., 85—90 (C.T.), prest, 
Crookston, Minn., 90—95, Viroqua, Wis., 95—04, 
Peterson, Minn., 0-i — , kredsformand, 07 — 11, in- 
dremissionskom., 09 — 13, formand for samme, 11 
—13. ^Elizabeth C. Larson, 92. Winther, Paul. 

. Ord. 1890. Forenede kirke, 1890—96, Frikirken, 97—. 

F. i Hammerø, N. Salten, Tromsø, 18 mars 1862, 
af Peder Carlson og Anna (f. Winther), udv. 82, 
frekv. Augsburg Sem., 83—90 (C.T.), prest, Mor- 
ris, IVIinn., 90 — 01, Minneapolis (St. Petri mghd.), 
Minn., 01 — , indremissionskasserer, 0-^1 — 08, for- 
mand, 08 — 11, Frikirkens formand, 11— rJ^2i ordina- 
tor, 13—. *Margrethe S. Weltzin, 91. Aaberg, Lars Knutson. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Lyster, Indre Sogn, 12 nov. 1859, af Knut 
Dyresen Prestegaard og Anna (f. Larsen Bol- 
lingsberg), frekv. Bergens militærskole, 78 — 81, 
udv. 85, religionsskolelærer, Urne, Wis., 85 — 87, 
frekv. Red Wing Sem., 87, Northfield Sem., 88—90, 
Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), prest, Volga, S. 
D., 91—08, nær Beldenville, Wis., 08—, visitator, 
08 — . *Augusta Amundson, 92. 1892. 
Aarestad, Torleif. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Time, Jæderen, Kristiansand, 12 april' 1860, 
af Torger A. og Serina (f. Vellesen), frekv. Ja^- 
dcrens amtsskole, 77 — 78, Kristiansand stiftssem., 
78 — 80 (seminarist), udv. 84, frekv. Augsburg 
Sem., 84—91 (A.B., C.T.), prest, Chicago, 91 — 
93, Morris, III., 93 — , visitator, 96 — , Pleasant View 
Luth. Coll., finansagent, 1-1 — . *Barbara Olson. 96. 264 
Askeland, Nils Halvorson. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Manger, Nordhordland, Bergen, 26 jan. 
1859, af farver Halvor Olsen og Synneve (f. Nil- 
sen), farver, frekv. amtsskolen, Hamar sem., 79 — 
81 (seminarist), huslærer, 81 — 82, udv. 82, frekv. 
Augsburg Sem., 86—91 (C.T.), prest, Jadis, Kitt- 
son Co., Minn., 91—02, Roseau, Minn., 02—08, 
Maxwell, Cal., 08—09, Olinda, Cal., 09—12, Or- 
land. Cal., 12—. *Carrie S. Rue, 92. 1913. 
%J 1900. 1913. Bakken, Gilbert Helgeson. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Goodhue Co., Minn., 3 mai 1860, af Helge 
G. B. og Kari K. (f. Tasa), frekv. St. Olaf School, 
75—76, Northfield Public School, 76—78, St. Olaf 
School, 79—80, Decorah Institute, 82—83, Archi- 
bald's Business Coll., 83 — 84, lærer. Minn. common- 
skoler, 85—88, frekv. St. Olaf Coll., 89—90, North- 
field Sem., 88—90, Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), 
prest, Faribault, Minn., 91—00, Soldier, la., 00— 
12, Mt. Morris, Wis., 12—, visitator, 09—12. 
*Marit E. Haugen, 91. 

Belsheim, Ole G. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 26 aug. 1861, af 
Gulbrand B. og Guro (f. Sæthe), udv. 66, frekv. 
Luther Coll, 77—82, Northfield Sem., 88—90, 
Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), prest, Milwaukee, 
Wis., 91—94, Albert Lea, Minn., 94—01, Grand 
Meadow, Minn., 01—07, Mandan, N. D., 07—, 
engelsk salmebogs ("Church and Sunday School 
Hjmnal", "Lutheran Hymnary") kom., 94 — 98, 
08 — 12, forlagskom., 04 — 05, oversætter, Laache's 
"Catechism", 94, redaktør. "Christian Youth", 98 
—99, "Luth. Almanac", 05. *Ida M. Blacklin, 00. 

Bergesen, Bernhard Essendrop. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 25- juiii 1869, af 
provst Ole B. og Marie (f. Jensen), frekv. Brevigs 
borgerskole, 74—79, Kristiansands latinskole, 79 — 
82, Kongsgaard gvmnasium, Stavanger, 82 — 87, udv. 
87, frekv. Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest, 
Worcester, Mass., 91—92, Boston, Mass., 92—06, 
Chicago, 06 — 10, Seattle, Wash,, 10 — , New Eng- 
land Christian Assoc. direktør, 02-^06, National 
Christian Assoc. direktør, 07 — 10, Boston skand. af- 
holdsforbunds direktør, 03 — 06, 111. norske afholds- 
forbunds formand, 09 — 10, Puget Sounds prestekon- 
ferenscs formand, 13 — , redig. "Maanedstidende", Boston, 93 — 94, "Kirke- 
budet", Chicago, 08—10, forf. "Christian Science", 12. *Adelaide Ruh, 95. 


1905. 1891. 265 tBoRDAHL, Ole Estensen. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—06. 

F. i Soknedalen, S. Dalene, Trondhjem, 14 dec. 
1860, af Esten Olsen og Ingrid (f. Johnsen), udv. 
80, frekv. Augsburg Sem., 83—91 (A.B., C.T.), 
prest, Des Moines, la., 91 — 94, Marshalltown, la., 
94—02, Washburn, Wis., 02—06. tl3 juni 1906. 
*Emma Thoreson, 94. 
Brevig, Tollef Larson. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Sigdal, Drammen, Kristiania, 16 aug. 1857, 
af Lars Andersen B. og Anne (f. Olsen), udv. 67, 
frekv. Luther Coll, 72—76, lærer. Minn., 76—87, 
frekv. Luther Sem., 87 — 91 (C.T.), prest, Crooks- 
ton, Minn., 91 — 94, 7tiission<rr blandt eskimoerne, 
Teller, Alaska, 94 — 08, prest, Stanwood, Wash., 
08 — 12, Parkland, Wash., 12 — 13, missionær. Tel- 
ler, 13—. * Broch, Ejvind. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—01. 

F. i — , Norge, 27 juni 1863, af oberst Lars M. B. og Justa (f. Bing), 
frekv. Kristiania univ., 83—90 (A.B., A.M., C.T.), ansat ved Kristiania 
indremission, 91, udv. 91, prest, Boston, Mass., 91 — 92, Tracv, Minn., 92 — 
94, Saude, la., 94—95, Sioux Falls, S. D., 95—96, Hanson, Yankton Co., 
S. D., 96 — 01, til Norge, 01, havneprest, Kristiania, 01 — ?, sogneprest, 
Klepp, Jæderen, 11 — . 
IDahl, Olaus. 

Ord. 1891. l'\)reni-dc kirke. 1S91 9.S. 

F. paa Slattum, Holter, Øvre Romerike, Kri- 
stiania, 15 sept. 1859, af Martin Christophersen 
Trogstad og Maria (f. Olsen Slattum, gift i 71 
med Chr. O. Dahl, Coon Prairie), udv. 70, frekv. 
Luther Coll., 80—85 (A.B.), lærer, Dccorah, 85— 
86, frekv. Yale Univ., 86—89 (B.D.), 89—91 
(Ph.D.), prest, New Haven, Conn., 91 — 95, hvrcr 
norsk. Yale Univ., 91—95, Chicago Univ., 95— 
97. ii897. 1895. 266 
1896. 
1911. 
1905. Dolven, Andreas Olsen. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891 — . 

F. i Bagn, Valdres, Hamar, 4 feb. 1860, af 
Ole O. D. og Anna O. (f. Ellenshaugen), udv. 82, 
frekv. St. Olaf Coll., 82—83, Luther Coll., 83—88, 
Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest, Pigeon Falls, 
Wis., 91, Portland, Ore., 91-^95, Merrill, Wis., 95 
—96, Cyrus, Pope Co., Minn., 96—. *Bertha O. 
Qualley, 96. DOMMERSNÆS, MaRTIN PaULSON. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Sveen, S. Søndhordland, Bergen, 18 jan. 
1864, af Paul Simonsen D. og Eli (f. Helgesen 
Thorstvedt), sjømand (blandt tyskere), 81 — 84, 
læste sprog og navigation i Tyskland, 82 — 85, udv. 
85, frekv. engelsk skole, Slater, la., 85—86, fik 
undervisning af en tvsk prest, Des Moinés, la., 86 
—88, frekv. Northfield Sem., 88—90, Augsburg 
Sem., 90—91 (C.T.), prest, Cresco (4 mghdr.), la., 
91—02, Denver (3 mghdr.), Colo., 02—07, Eugene 
(6 mghdr.). Ore., 07—12, Butte (3 mghdr.), 
Mont., 12—13, Blanchardville (3 mghdr.), Wis., 
13—, redig. "Budstikken", 11—12. *Ragnhild Lee, 
91 (t09). 

Eastvold, Carl Johan. 

Ord. 1891. Hauges synode, 1891—. 

F. i Høiland, Jæderen, Kristiansand, 19 mars 
1863, af John Østvold og Karen (f. Halvorsen), 
udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 85—91 (C.T.), 
Chicago Luth. Sem., 96 — 97, prest, Homedahl, Fari- 
bault Co., Minn., 91—97, Jewell, la., 97—13, Daw- 
son. Minn., 13 — , bestyrer, Jewell Luth. Coll., 11 — 
12, formand. Hauges synode, 04 — 10, formand, 
Kinamissionskom., 12 — , kirkeraadsmedlem, 10 — , 
skoledirektør, 89—91, 01—02, foreningskom., 05—, 
formand. Stavangerlaget, 10 — , redig. "Kirkeklok- 
ken", 14. *Ellen Sophia Nelson. 
Ellingsen, Olaf. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—95, Frikirken, 96—. 

F. i Haa, Nærbø, Jæderen, Kristiansand, 12 
sept. 1864, af Elling Gundersen og Dorothea (f. 
Olsen), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 84 — 91 
(C.T.), prest, Minneapolis (St. Petri mghd.). 
Minn., 91—93, Battle Lake, Minn., 93—02, Bal- 
lard, Wash., 02—05, Everett, Wash., 05—08, Sil- 
vana, Wash., 10—13, Ballard, Wash., 13—. *Marie 
D. Schultze, 92. 1911. 267 
1894. tERiKSEN, Anders. E. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—95. 

F. i — , Ringerike, Kristiania, 26 jan. 1851, af 
Erik E. Flaskerud og Marie (f. Pedersen), udv. 
53, adopteret af Jens T, Venum, Decorah, 53, 
frekv. Augustana Coll, Marshall, 72—74, Luther 
Coll., 75, handelsbetjent, 75—91, Calmar, la., 75— 
80, Volga og Lake Preston, S. D., 80—88, frekv. 
Augustana Sem., Beloit, 88 — 90, Augsburg Sem., 
90—91 (C.T.), prest. Broken Bow, Neb., 91— 94, 
Lake Preston, S. D., 94—95. t30 okt. 1895.:- *Ella 
Gullickson, 75. ' 
tFjELD, Nils Olson. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—00. 

F. i Dane Co., Wis., 10 mai 1862, af Ole N. F. 
og Kari (f. Johanneson), frekv. Augustana Sem., 
Beloit, 82 — 85, religions- og commonskolelærer, 85 
— 87, frekv, Augustana Sem., 87 — 90, Augsburg 
Sem., 90—91 (C.T.), prest, Bottineau, N. D., 91— 
96, Harvey, N. D., 96—00. 113 aprir 1900. *Han- 
nah M. Scheie, 91. 1891. 
1912. Fjeldstad, Halvor Osmundson. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—07, 08—. 

F. paa North Prairie, Fillmore Co., Minn., 28 
mars 1863, af Osmund RoUefson F. og Eli (f. 
Knudson Espetvedt), frekv. Luther Coll., 81 — 88 
(A.B.), Kristiania univ., 88—89, Northfield Sem., 
89—90, Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 97, prest, Sloan, la., 91 — 94, Granite 
Falls, Minn., 9A — 07, bestyrer, Madison Luth. Nor- 
mal, 07 — 08, prest. Holden og Dale, nær Kenyon, 
Minn., 07—, skoledirektør, 99—01. *Andrina Hat- 
lestad, 90 (t03), Bertha Maria Johnson, 06. 
1913. Foss, Ludvig Colbjørnsen. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Fet, Nedre Romerike, Kristiania, 10 sept. 
1858, af Kolbjørn F. og Karen (f. — ), frekv. Asker 
sem., 78 — 80 (seminarist), udv. 80, frekv. River 
Falls, Wis., Normal School, 81—82 (graduent), læ- 
rer, Vor Frelsers mghds. skole, Eau Claire, Wis., 
82—85, frekv. Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest. 
Bellingham, Wash., 91—94, Stanvvood, Wash., 94 
—03, Everett, Wash., 03—12, bosat i Seattle, 12—, 
Pacific distrikts formand, 98 — . *Ida P. Hansf)n, 
85. 268 
Hagen, Hans Hansen. 

Ord. 1891. Forenede kirke. 1891—. 

F. i V. Sandøen, Dybvaag, 0. Nedenes, Kri- 
stiansand, 28 feb. 1857, af skibsfører Elling O. 
Hansen og Ingeborg (f. Klementsen), kjøbmand i 
Arendal osv., 72—87, til Tyskland, 77, til Ame- 
rika, 88, frekv. Augsburg Sem., 88—91 (C.T.), 
prest, Farwell, Minn., 91 — 96, Strongs Prairie 
(Roche a Cree mghd. osv.), Wis., 96 — . *Marie 
Knudsen, 85 (t04), Susanna Olson, 06. 1913. 
Hoel, Carl Severin Berthinius. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Arendal, Kristiansand, 4 nov. 1865, af uhr- 
mager Sven H. og Katharine Marie (f. Madsen), 
frekv. Sandefjords borgerskole, Larviks middelskole, 
Andersens skole og Gundersens latinskole, Kristia- 
nia, udv. 86, frekv. Luther Sem., 88—91 (C.T.), 
prest, Seattle, Wash., 91 — 93, Everett, Wash., 93 — 
98, lola, Wis., 98 — , Østlige distrikts indremissions- 
kom., 07 — 13, v.formand for samme, 13 — , Syno- 
dens finanskom., 11 — , pensionskom. kasserer, 13 — . 
*Ingebarg Løken, 91. 
KiTTELSBY, Peter Andreas. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Calmar, la., 16 okt. 1865, af Anders L. K. 
og Anne Marie (f. Anderson), frekv, Luther Coll., 
83—88 (A.B.), Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest, 
Renville, Minn., 91—94, Red Wing, Minn., 94— 
96, Buffalo, N. Y., 96—02, Chicago, 111., 02—, læ- 
rer i latin og historie. Lutheran Ladies' Sem., 94 — 
96, indremissionskom. (østre distrikt), 13 — , for- 
mand af Board of Trustees, National Christian 
Association (antiloge), 13 — , redig. "College Chips", 
85—88. *Josephine Tenold, 92. 1910. 
Langehough, Amund Olson. 1891. Forenede kirke. 1891- F. i Hemsedal, Hallingdal, Kristiania, 3 feb. 
1862, af Ole L. og Olaug (f. Olson Grøthe), udv. 
83, frekv. Red Wing Sem., 85—90 (C.T.), Minn. 
Univ., 90—91, prest. Lake Park, Minn., 91—94, 
Mabel, Minn., 94 — 06, Montevideo og Boyd, Minn., 
06 — 11, Eleva, Wis., 11 — . *Ingcborg Margrethe 
Wallund, 94. 269 
1913. Larsen, Erick O. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—98, Frikirken, 98—. 

F. i Vossestranden, Voss, Bergen, 4 dec. 1861, 
af Lars Olsen Kjønnegaard og Karen (f. Erick- 
sen), frekv. Voss lærerskole, 77 — 79, udv. 82, frekv. 
Augsburg Sem., 87 — 91 (C.T.), prest, Churches 
Ferry, N. D, 91—98, Lemond, Minn., 98—05, 
Marinette, Wis., 05 — 11, Eagle Lake, Minn., 11 — , 
Frikirkens organisationskom., QA — 05, N. L. Dea- 
coness Inst. direktør, 00 — 03, Board of Home Mis- 
sions sekr., 07 — 09, kasserer, 09 — 11, udgit mis- 
sionstraktater I, 07, II, 08, III, 09, og "Bethesda 
Homes", 13. *Josephine Johnson, 91. 
Lasseson, Iver L. 

Ord. 1891. Hauges synode, 1891—. 

F. i Hegre, S. Indherred, Trondhjem, 7 april 
1862, af Lasse L. og Ingeborg (f. Larson), udv. 
65, frekv. Red Wing Sem., 81—83, 87, 88—91 
(C.T.), prest, Kasson, Minn., 91—10, Thief River 
Falls, Minn., 11—. *Kari O. Hundere, 83. 1912. 
1912. Lee, Gustav Torgerson. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Lyle, Minn., 12 okt, 1865, af Tarje Gut- 
tormsen og Liv (f. Torgersen), frekv. Luther Coll., 
81—88 (A.B., A.M.), Luther Sem., 89—91 (C.T.), 
prest, W. Superior, Wis., 91 — 92, Granite Falls, 
Minn., 92—96, Northwood, la., 96—98, Glenwood, 
Minn., 98 — , bestyrer, 98 — 00, og lærer i norsk, 
latin og religion, Glenwood Acad., 98 — 10, sekr., 
Minn. distrikt af Norske s> node, 08 — , skoledirek- 
tør, 11 — , forcningskom., 11 — 12, medredaktør, 
"Amerika", 88, redaktør, "Lutheran Herald", 13 — . 
*Randi Neerland, 94. Levorson, John. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Worth Co., la., 28 dec. 1864, af Levor L. og Marie (f. Johnsen), 
frekv. Luther Coll., 81—88 (A.B.), Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest. 
Astoria, Ore., 91—92, Jarlsburg. Ont., 92—95. Irene, S. D., 01—. *Gurine 
O. Harmon, 95. 270 
Madsen, John. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Tysnes, N. Søndhordland, Bergen, 20 sept. 
1862, af Mads L. Kothnes og Agathe G. (f. Mykle- 
stad), udv. 83, frekv. Augsburg Sem., 83—91 (C. 
T.), prest, Devils Lake, N. D., 91—94, Sioux 
Rapids, la., 94—98, Duluth, Minn., 98—02, Flo- 
rence, S. D., 02 — 12, Mauston, Wis., 12 — , visita- 
tor, 99—02. *Inga Emelie Olson, 91. 1913. 
1913. Marvick, Louis Sivertsen. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. nær Morris, 111., 21 dec. 1866, af Sivert Mar- 
vig og Laurence Oline (f. Johannesen Naadland, 
begge fra Jelse, 54), frekv. Capital Univ., 81 — 87 
(A.B.), Northfield Sem., 87—90 (C.T.), Mt. Airv 
Sem., 90—91 (C.T.), National School of Elocution 
and Oratory, 90—91, prest, Chicago, 111., 91—92, 
lærer i religion, stenografi og finanssekr., Concor- 
dia Coll, Moorhead, 92—95, prest, Hatton, N. D., 
95—02, Ashland, Wis., 02—10, Houston, Minn., 10 
—12, La Crosse, Wis., 10—13, Black River Falls, 
Wis., 12 — , finanskom., 13 — . *Katherine Jemne, 97. 
MiCKELSEN, Michael. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Manger, Nordhordland, Bergen;. 8 sept. 
1863, af Mikkel Jansen og Cecilia (f. C)fse'n), udv. 
81, frekv. Augsburg Sem., 83—91 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 96—97, prest, Rhinelander, Wis., 91— 
93, Crookston, Minn., 94—97, Neenah, Wis., 97 
—02, Bradley, S. D., 03—06, Britton, S. D., 06—10, 
Schuler, Alta., 10—, visitator, 13 — . *Rosalia 
Franck, 92 (t93), Elizabeth Løcken, 97. 1902. 
1907. Mortensen, Jakob (Aadland). 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—97, Frikirken, 97—. 

F. i Skudenes, Karmsund, Kristiansand, 19 jan. 
1860, af Morten Gundersen Aadland og Anne Ka- 
rine (f. Johannessen), frekv. Kopervik lærerskole, 
76—77, udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 85—91 
(C.T.), prest, Aberdeen, Wash., 91—92, Mankato, 
Minn., 93—99, Lamberton, Minn., 99—05, Augs- 
burg Sem. kasserer, 05 — 07, prest, Wegdahl (Saron 
mghd. osv.). Minn., 08 — , bestyrer, Lamberton 
barnehjem, 98 — 05, Bethesda Homes kom., 05 — , 
Zionsforeningens centralkom., 10 — . *Christine 
Olsen Strand, 91. 271 tMøHL, Julius Christian. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891 — 99. F. i Østtykke, Danmark, 3 april 1846, af pastor K. E. M. og — , frekv. 
Sørø akademi, Frederiksborgs lærde skole, kontorist, 63 — 68, læste jus, 
68—70, frekv. Kjøbenhavns univ., 70—71 (LL.B.), kontorist. Hull, Eng- 
land, 71—75, udv. — , frekv. Luther Sem., 89—91 (C.T.), prest. Paso 
Roblcs. San Luis Obispo Co., Cal, 91—94, Hayward, Cal, 94—99. 
tl7 feb. 1899. *CharIotte Harper Gibson, 74. 
1913. Nielsen, Edias. 

Ord. 1891. Forenede kirke. 1891-—. 

F. i Grøta, Trondenes, Tromsø, 30 juni 1854, 
af Nils Edisen og Marie Elizabeth (f. Mikkelsen), 
frekv. Tromsø sem., IA — 76 (seminarist), lærer, 
76 — 77, handelsmand, 77 — 81, udv. 81, lærer, klok- 
ker, organist, 81—83, 84—88, frekv. Luther Coll., 
83—84, Northfield Sem., 88—90, Augsburg Sem., 
90—91 (C.T.), prest, Vallev City, N. D., 91—94, 
Edgerton, S. D., 95—00, Geddes, S. D., 00—. 
*Ingeborg Marie Jørgensen, 78. 
1912. Nydahl, Johannes Ludvigsen. 

Ikke ord. 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 20 feb. 1863, af 
Ludvig Olsen N. og Nille (f. Johannessen), udv. 
82, frekv. Augsburg Sem., 83—88 (A.B.), 88—91 
(C.T.), vikar, Watertown, S. D., 91, lærer i sprog, 
Augsburg Sem., 91 — , Minn. totalafholdsselskabets 
formand, 92—03, Folkebladet Pub. Co.s sekr., 99—, 
Minneapolis diakonissehjems kasserer, 00 — 03, for- 
mand for samme, 03 — , forf. "Afholdssagens histo- 
rie", 96, "Julekvad", 10, "Solstreif", 11, redig. 
"Barnets ven", 04 — . *Tabitha Rygh, 96. 
tOpsAHL, Theodor G. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891— OK. 

F. i Manchester, Minn., 12 juli 1862, af Johan- 
nes Gulbrandsen O. og Marit (f. Throndsen), 
frekv. Luther Coll., 77—84, Wis. Synod Luth. 
Theol. Sem., Wauwatosa, Wis., 85 — 87, (sygclig, 
87—90), frekv. Luther Sem., 90—91 (C.T.), prest, 
Bosque, Tex., 91—96, Seneca, la., 96—02, Callen- 
der, la., 02—08. 121 mai 1908. *Helene Beata 
Aasen, 92. 1905. 272 Rast, Gustaf. 

Ord. 1884. Hauges synode, 1891—93. 

F. i Fristad, Vestergøtland, Sverige, 13 juli 
1857, af — , udv. 73, frekv. Augustana Sem., Rock 
Island, 78 — 84 (C.T.), prest (Svenske Augustana- 
svnoden), Stockholm og Sæbjdund, Wis., 8^1 — 86, 
Red Wing, Minn., 87—07, Dresser Jet., Wis., 07— 
10, Minneapolis, Minn., 10 — 13, Carver, Minn., 
\A — , engelsk teologisk professor. Red Wing Sem., 
91 — 93, Minn. konferenses sekr., 86 — 89, v.for- 
mand, 97, kasserer, 98 — 99, 02 — , Gustavus 
Adolphus Coll. trustee, 93 — 99, redig. "Skaffaren", 
90—92, kyrkliga afdelingen af "Minn. Stats Tid- 
ning", 10 — 11, fik ærestitelen D.D. af Augustana Sem., 06. *Johanna An- 
derson, 84. 
1905. 
RoGNLiE, Parelius Henriksen. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Værran, N. Indherred, Trondhjem, 21 dec. 
1858, af Henrik R. og Ingeborg Martha (f. Zaka- 
riason), udv. 70, frekv. St. Olaf Coll., 81—82, Lu- 
ther Coll., 82 — 83, religionsskolelærer, 83 — 85, 
frekv. Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest, Franklin, 
Minn., 91—, forf. "Juleaften", 12. *Marie M. 
Gullerud, 95. 1891. 
1912. RuFsvoLD, Martin B. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—96, Frikirken. 96—. 

F. i Mo, S. Helgeland, Tromsø, 2 okt. 1866, af 
Adrian Olsen R. og Karen (f. Pedersen), udv. 81, 
frekv. Augsburg Sem., 83 — 91 (C.T.), prest, Esca- 
naba, Mich., 91—92, Marinette, Wis., 93—05, 
Calumet, Mich., 05—10, St. Paul, Minn., 10—12, 
rektor N. luth. diakonissehjem, Minneapolis, Minn., 
12 — , Frikirkens v.formand, 08 — 10, organisations- 
kom., 08 — 11, hedningemissionskom., 00 — , forf. 
"Ungdommen og menigheden", 04. redig. "Menig- 
hedsbudet", Marinette. Wis., 01—05, "Sendebudet", 
Calumet, Mich., 06 — 10, lærer i religion, diakonisse- 
hjemmet, 12—. *01ava Jacobsen', 91 (t92), Min- 
nie IVIiller, 96. 273 
1897. Saeter, Johannes Olavson (Sæter). 

Onl. 1891. Norske synode, J891— . 

F. i Seljord, Øvre Telemarken (østfjeldske), 9 
sept. 1860, af Olav Eivindson og Kjirsti (f. Ram- 
berg), frekv. Kviteseids sem., 77 — 79 (seminarist), 
ærer, Dvbvaag, 79—80, Brunkeberg, 80—81, udv. 
82, lærer, Hardies Creek, Wis., 82—84, Halfwav 
Creek, Wis., 8^^-88, frekv. Gale Coll., 84—87, 
Luther Sem., 88—91 (C.T.), prest, Mclntosh, 
Minn., 91—94, St. Paul, Minn., 94—97, Fosston, 
Minn., 97 — , kredsformand, 02 — . *Jørga Caro- 
line Larson, 91. 
1891. 
tSELSØE, Ole August Wilhelm 
Larsen. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891. 

F. i Trænen, N. Helgeland, Tromsø, 31 jan. 
1861, af Hans Kristian Larsen og Kristine Jensine 
Marselie (f. Pedersen), paa Trærtens fvrstation, 
76— 79, paa gaarden Selsø, Rødø, 79—88, fisker, 
81—88, udv. 88, frekv. Northfield Sem., 88—90. 
Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), prest, Aberdeen, 
S. D., 91. t27 okt. 1891. Sletten, Ol ai R. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Lindaas, Nordhordland, Bergen, 2 sept. 
1863, af Ragnald S. og Johanna (f. Jakobson), udv. 
80, frekv. Augustana Coll., 83 — 87, Augustana Sem., 
89—90, Augsburg Sem., 90—91 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 98, prest, Silverton, Ore., 91 — 94, Rovve, 
111., 94—01, Eagle Grove, la., 01—09, Des Moines, 
la., 09—13, Lake Mills, la., 13—, visitator, 07—13. 
*Julia G. Jacobson, 91. 1913. 
1913. Solem, Henrik M. 

Ord. 1891. iMjrcncdc kirke, 1891 . 

F. i Naustdal, Søndfjord, Bergen, 21 juni 1862, 
af Thomas O. S. og Andrea (f. Stubhaug), udv. 
70, frekv. Augustana Coll., Canton, 81—87 (A.B.), 
Augustana Sem., Beloit, 87 — 90 (C.T.), Augsburg 
Sem., 90—91 (C.T.), prest, Presho, S. D., 91—96, 
Sioux Falls, S. D., 96—03, Garretson, S. D., 03—, 
Beloit barnehjems best\ reise, 96 — 03, 06 — , form and 
af samme, 05 — , Forenede kirkes barmhjcrtigheds- 
kom., 11—. *Marie L. Vogland, 91. 274 
1912. Sperati, Carlo Alberti. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—05, — . 

F. i Kristiania, Norge, 29 dec. 1860, af Paolo 
S. (italiensk) og Marie (f. Nielsen — dansk), 
sjømand, 78 — 83, tog styrmandseksamen, 82, udv. 
83, frekv. Luther Coll, 84—88 (A.B.), Luther 
Sem., 88—91 (C.T.), prest, Bellingham, Wash., 
91 — 97, Tacoma, Wash., 97 — 05, lærer i sang, Lu- 
ther Coll, 85 — 88, i musik, Pacific Luth. Acad., 
94 — 95, i musik og religion, Luther Coll., 05 — , 
hoveddirigent, Pacific norske sangerforbund, 93 — 
05, flere andre musik- og sangforeninger, Luther 
Coll. Concert Band og Chorus, Pacific distrikts 
missionskom., 98 — 05, Pacific Acad. skoleinspektør. 
*Emma Hoffoss, 91. 
1913. SwENSON, John Fredrik (Sve). 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Vadsø, Varanger, Tromsø, 23 sept. 1864, af 
Svend O. Sve og Marie (f. Isakson), frekv. Fin- 
markens amtsskole, 80 — 81, Tromsø sem., 82 — 83, 
udv. 84, frekv. Menomonie, Wis., High School, 84 — 
85, U. C. Sem., 88—91 (C.T.), Chicago Luth. 
Sem., 96—97. prest, Soldier, la., 91—95, Earling, 
S. D., 97—99, Rugby, N. D., 00—02, Lake Ben- 
ton. Minn., 03—05, Summit, S. D., 05—10, Deary, 
Ida., 10—14, EUendale, N. D., 14—, kredsfinans- 
sekr., 07 — 09. *Jennie Quarberg, 92. 
Synnes, Elias Iver Martinus. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891 — 03, Forenede kirke, 06 — . 

F. i Haram, N. Sdndmøre, Bergen, 25 jan. 1861, 
af Ole J. S. og Helene O. (f. Rothe), frekv. Aale- 
sunds latinskole, 79 — 82, Gruners akad., 83, udv. 
88, frekv. Luther Sem., 89—91 (C.T.), prest, Ford 
River, Mich., 91—96, Frankfort, Mich., 96—98, 
Grantsburg, Wis., 98 — 03, lærer, Baldwnn, Wis., 
03—06, prest, Minot, N. D., 06—11, Beach, N. D., 
11—. *Bergitte Olson, 97. v A) i). TØNNESEN, TØNNES HeRMAN. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—07. 

F. i Martell, Wis., 8 nov. 1855, af Andreas T. og Karen (f. Amundsen), 
frekv. Luther Coll., 76—79, 80—81, religionsskolelærer, 79—81, 81—84, 
frekv. River Falls, Wis., High School, 84—85, Luther Sem., 89—91 (C.T.), 
prest, Rockford, Wash., 91—94, Portland, Ore., 94—97, Minot, N. D., 
97—04, Veiva, N. D., 04—07, i forretning. 275 
Thvedt, Nils B. 

Ord. 1891. Udenom, 1891—94, Forenede kirke, 94—11. 

F. i Samnanger, Midthordland, Bergen, 28 dec. 
1862, af Baard J. T. og Martha (f. Nilsen Tøsse- 
land), frekv. Hambros skole, Bergen, 82 — 85 (A. 
B.), Hauges minde, Kristiania univ., 85 — 90 (A.M., 
C.T.), lærer, "Fru Tønnesens pigeskole", Kristia- 
nia, 2 aar, udv. 91, prest, Benton og Clinton, la., 
91—94, Cambridge, la., 94—98, Duluth, Minn., 98 
— 04, Minneapolis (Bethlehem mghd.). Minn., 04 — 
11, sekr. for Kristiania kreds af Det norske mis- 
^^^^* sionsselskab, 11 — , ordinationskom., 9A — 98, visita- 

tor, 02 — 04, missionskom., 03 — 04, indremissionskom., 04 — 08, forlagskom., 
08 — 11, redig. "Lutheraneren", 05, forf. "Farvel — velkommen", Funckes 
"Fantasiens Kristus og Bibelens Kristus" (oversættelse fra tysk). *Ragn- 
hild Aagot Thinn, 91. 
1913. Vikingstad, Nils Johannes. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 27 
dec. 1860, af Endre Nilsen og Oline Margrete (f. 
Vikingstad), frekv. Koperviks lærerskole, 78 — 80, 
udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 84—88 (A.B.), 88— 
91 (C.T.), prest, Marinette, Wis., 91—96, nær 
Spring Grove (Waterloo Ridge mghd. osv.). Minn., 
96 — 09, nær Cooperstown (Union mghd. osv.), N. 
D., 09 — , lærer i historie, Augsburg Sem., 89 — 90, 
kredsformand, 11 — , Y. P. L. kredsformand, 09 — . 
*Julia Anette Wald, 92. 
1912. ViLLEsviK, Hans Johannessen. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1891—97, Frikirken, 97—. 

F. i Eivindvik, Ytre Sogn, Bergen, 2 juli 1864, 
af Johannes Hansen V. og Helene (f. Jørgensen), 
frekv. Sogndal folkehøiskole, 82 — 83, Hambros 
skole, Bergen, 84 — 86, Hauges minde, Kristiania, 
86—88, udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 88—91 (C. 
T.), prest. Marshall Co., Minn., 91—93, Climax, 
Minn., 93—00, Ironwood, Mich., 00—01, Litchville, 
N. D., 01—03, Bagley, Minn., 03—08, finanskom- 
missær, N. luth. diakonissehjem, 08 — 10, missions- 
supt., Canada, 11 — 12, Mont., 13 — , forf. "Smaa- 
stykker af paktesfolkets historie", 05. *Laura 
Storm, 93. 276 
tWoLD, Ole Olsen. 

Ord. 1891. .Forenede kirke, 1891—00, Frikirken, 00—08. 

F. i Lisbon, Ul., 11 feb. 1861, af Ole Olsen W. 

lg Bertha (f. Andersen Gaard), frekv. Augsburg 
Sem., 83—91 (C.T.), prest, Chicago (Moreland 
mghd.), III., 91—92, Fertile, la., 92—00, Thompson 
og Fertile, La., 00—08. tl8 jan. 1908. *Augusta 
Simersen, 91. 1904. 
1913. Ylvisaker, Ivar Daniel. 

Ord. 1891. Norske synode, 1891—. 

F. i Trondhjem, Norge, 26 mai 1868, af pastor 
Nils Th. Y. og Kirsti (f. Ørbek Hunder), udv. 68, 
frekv. Luther Coll, 81—88 (A.B.), Luther Sem., 
88—91 (C.T.), prest, Great Falls, Mont., 91—92, 
Helena, Mont., 92—93, Mayville, N. D., 93—, 
v.formand. Nordvestlige distrikt, 08 — , formand, 
Synodens ministerium, 10 — , foreningskom., 10 — , 
Nordvestlige distrikts missionskom., 08 — . *Delia 
Davidson, 92. 
Akre, Johan Johanneson. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Strandvik, Midthordland, Bergen, 14 april 
1863, af Johannes O. A. og Martha Malene (f. 
Akre), udv. 64, frekv. Luther Coll., 83—85, St. 
Olaf Coll, 89—90, Northfield Sem., 89—90, Augs- 
burg Sem., 90—92 (C.T.), prest, Kindred, N. D., 
92—01, Belmond, la., 01—04, Dell, Minn., 04—06, 
Lidgervvood, N. D., 06—08, EstherviUe, Li., 08—. 
*Anna M. Stenson, 89. 1913. 
Beito, Gulbrand Gulbrandsen. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i 0. Slidre, Valdres, Hamar, 15 dec. 1862, 
af Gulbrand Mikkelsen B. og Jorand (f. Knutsen 
Bielbøle), udv. 81, frekv. Luther Coll., 82—89 
(A.B.), Luther Sem., 89—92 (C.T.), prest, vikar 
for pastor M. G. Skaar, Terrace, Minn., 92 — 93, 
prest, Norman, Galesburg, Hunter mghdr., N. D., 
93 — 96, Terrace (Chippewa, Lake Johanna og St. 
Pauli mghdr.). Minn., 96 — . *Tomine Estrem, 94. 
1896. 
277 IBerg, Arne Olsen. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—95, Frikirken, 95—01. 

F. i Grue, Solør, Hamar, 9 mars 1861, af Ole 
Larsen B. og Berthe (f. Paulsen), udv. 76, frekv. 
Augsburg Sem., 84—89 (A.B.), 89—92 (C.T.), 
prest, Underwood, Minn., 92 — 98, Fergus Falls 
(Trondhjem mghd.), Minn., 98—01. t2 okt. 1901. 
*Anne Koppang, 95. Bleken, Martinus Kristiansen. 

Ord. 1892. Xorske synode, 1892—. 

F. i Faaberg (i S. Gudbrandsdalen), Toten. 
Hamar, 26 juli 1865, af Kristian Larsen og L. 
^Vlathea (f. Johnson), udv. 83, frekv. Galesville 
Univ., 85—89, Luther Sem., 89—92 (C.T., teoreti- 
ker), prest, ]\Iadison og Deerfield, Wis., 92 — 97, 
Chicago, III., 97 — 06, lærer i norsk og religion, Lu- 
ther Coll., 06 — 10, prest, Saude (Little Turkey og 
Crane Creek mghdr.), la., 10 — . *Ida Evenson, 00. 1905. 
1912. Brandser, Lars Kristensen. 

(.)rd. 1892. Xorske synode, 1892—05, Forenede kirke, 05—. 

F. i Skiaker, N. Gudbrandsdalen, 27 aug. 1858, 
af Christen B. og Sive (f. Johnsen Rudser), frekv. 
Skiakers amtsskole, 75, Loms amtsskole, 76, Vaage 
høiere almueskole, 77, Trondhjems militærskole, 
77 — 81, huslærer, 82, udv. 82, religionsskolelærer, 
W. Prairie, Wis., 82—90, frekv. Luther Sem., 90— 
92 (C.T.), prest, Henningford, Neb., 92—95, Au- 
dubon. Minn., 95—02, Flaxton, N. D., 02—11, St. 
James, Minn., 12 — . *Josephine Johnsen, 94. 
Bredesen. August. Ord. 1892. Forcnt.le kirkt 

F. i Brandval, Solpr, 1X92—96, Frikirken. 96—. 

Hamar, 8 dec. 1859, af 
Ole B. og Eli (f. Kjøstelsen Seppingen), udv. 64, 
frekv. Augsburg Sem., 84—87, 88—91 (C.T.), 
prest, Fosston, Minn., 92—93, l^iief River Falls, 
(og 5 andre mghdr.), Minn., 93 — , kreiisformand, 
08—11. * Bertha Wold, 03. 1913. 
1890. 1895. Christenson, Gustav A. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—10. 

F. i Chicago, 111., 2 mars 1864, af pastor Emil 
G. A. C. og Amalie (f. Morbeck), frekv. Luther 
Coll., 76—82, lærer, frekv. Luther Sem., 89—92 
(C.T.), prest, Indianapolis, Ind., 92 — 96, Granite 
Falls, Minn., 96—01, Cass Lake, Minn., 01—10, 
læge, Cass Lake, Minn. *Delia Thykesen, 88. 
Dalager, Kristofer. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 15 mars 1867, af 
Ole D. og Ingelev (f. Nordland), frekv. Valdres 
amtsskole, 82 — 84, Hamar sem., 84 — 86 (semi- 
narist), udv. 87, lærer, la., 87—89, frekv. St. Olaf 
Coll. og Northfield Sem., 89—90, Augsburg Sem., 
90—92 (C.T.), prest, Stephen, Minn., 92—95, 
Mclntosh, Minn., 95—03, Lake Park, Minn., 03—, 
Lake Park barnehjems kom., 96 — , (kasserer og 
formand af samme), forf. "I kirken", 03. *Betsy 
Olson, 88. 
Eliassen, Henry. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Roland, la., 8 mars 1863, af Haldor E. 
Vake og Maria H. (f. Dyrnes), frekv. Monona 
Acad., 80—, St. Olaf Coll., 82—88, Northfield 
Sem., 89—90, Augsburg Sem., 91—92 (C.T.), 
prest, Cooperstown og Aneta, N. D., 92 — 12, kol- 
portør, 12 — . *Inger Lovise Rinde, 92. 1898. Fatnes, Paul Johan. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—12. 

F. i Sand, Ryfylke, Kristiansand, 27 dec. 1865, af John Olsen F. og 
Ingerid (f. Tormodsen), frekv. Ryfylkes amtsskole, 81 — 82, Stavanger amts 
landbrugsskole, 82—84, udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 85—89, Luther 
Sem., 89—92 (C.T.), prest, Tracy, Minn., 92—93, Montreal, Quebec, 
93—94, Hatjisburgh, Nelson Co., N. D., 94—96, Worcester, Mass., 96—98, 
Lawrencehurg, Tenn., 98—04, Frankfort, Mich., 05—12, til Norge, 12. 
279 IFlakoll, Anders Knutson. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—03. 

F. i Exingdalen, Voss, Bergen, 16 mars 1856, af 
Knut A. F. og Agatha (f. Knutson), frekv. Sogndals 
folkehøiskole, 75 — 76, Voss lærerskole, 77 — 79, læ- 
rer, Exingdalen, 79 — 80, udv. 82, lærer, Good- 
hue Co., Minn., 8-^1 — 86, frekv. Northfield Sem., 
89—90, Augsburg Sem., 90—92 (C.T.), prest. 
Aberdeen, S. D., 92—97, Bristol, S. D., 97—03. 
123 jan. 1903. *Kristiane Helland, 82. 1895. 
1909. Haertel, Ernst John Franz. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—97. 

F. i Cape Girardeau, Mo., 16 mai 1870, af 
Franz H. og Mary (f. Stumberg), frekv. Concordia 
Coll., :\Iilwaukee; Wis., 83—87, Ft. Wayne, Ind., 
87—89 (A.B.), Concordia Sem., 89—92 (C.T.), 
prest, Red Wing, Minn., 92 — 97 (Missourisvno- 
den), Baltimore, Md., 97—99, Chicago, 111., 99— 
lærer i tysk og religion. Red Wing Luth. Ladies' 
Sem., 93 — 97, missionskom. sekr., 97 — 99, Nordvest- 
lige distrikts formand, 05 — , missionskom. formand, 
12 — , forf. 'Travers", 06, "Moral Perils Threaten- 
ing Your Child", 13. *Clara Adler, 95. 
1894. tiNGEBRIGTSEN, JOHAN EdWARD. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—09. 

F. i Sumner Twp., Winneshiek Co., la., 9 juni 
1867, af Knut I. og Sigri (f. Hopperstad), frekv. 
Luther Coll., 82—89 (A.B.); Luther Sem., 89—92 
(C.T.), prest, Elmore, Minn., 92 — 95, Princeton, 
Minn., 95 — 02, Mankato, Minn., 02 — 04, missions- 
prest i Minn. distrikt, 0-^ — 09, W. Duluth, Minn., 
04—05, Grand Forks, X. D., 05—06, N. E. Min- 
neapolis, Minn., 06—08. t30 mars 1909. *Gusta 
Husevold, 93 (tl3). 
Johansen, Albert. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Namsos, Indre Namdalen, Trondhjem, 24 
mars 1864, af Andreas Bernhof og Johanna (f. 
Johansen), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 81 — 91 
(A.B., C.T.), Mt. Airv Sem., 91—92. prest. North- 
uood, N. D.. 92—06, Williston (fra Minot til 
Mont.), N. D., 06 — , oprcttet Northvvood Dea- 
coness Hospital and Home, 02, Wittenberg (Willis- 
ton, N. D.) Hospital, 11. ♦Petra Bjorum, 01. 1906. 280 
JoRDAHL, Daniel Christopherson. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Øksendalen, Indre Nordmøre, 29 mars 1864, 
af Christopher O. J. og Helga (f. Melkild), udv. 
80, frekv. Luther Coll., 81—88 (A.B.), Luther 
Sem., 88—91 (C.T.), Kristiania univ., 92, prest, 
Norway Lake, Minn., 92 — 13, Ridgeway, la., 13 — , 
sekr.. Minn. distrikt af Norske synode, 95 — 08, 
v.formand for samme, 07 — 13, v.formand for Iowa 
f'istrikt, 13, sekr. for Norske synode, 08 — . *Jo- 
hanna Ylvisaker, 93 (t05), Anne E. Egge, 06. 1913. 
1904. LiNDTWED, Charles Boras. Ord. 1^ Forenede kirke, 1892— 9.S. F. nær Springfield, 111., 25 aug. 1857, af Terje 
Christensen L. og Anne Bergitte (f. Simonsen, 
begge fra Arendal), frekv. Springfield High School, 
76—80, Carthage Col]., 80—86 (A.B.), Mt. Airv 
Sem., 86—89 (C.T.), prest. Red Wing (Svenske 
Augustana), Minn., 89 — 92, lærer i religion og ma- 
tematik, osv.. St. Olaf Coll., 92 — 95, prest (Pitts- 
burg synoden), Washington, Pa., 95 — 99, Bridge- 
water, N. S., 99 — 03 (Nova Scotia synoden), be- 
styrer, Bethany barnehjem, Bridgewater, 03 — 06, 
(English Synod of the N. W.), Livingston, Mont., 06 — 07, Oshkosh, Wis., 
07 — 11, (Pa. Ministerium) Jersey Shore, Pa., 12 — . *Carrie Galt, 12. 
Lund, Helmer. Ord. II Forenede kirke, 1892- F. i Hammerø, N. Salten, Tromsø, 2 feb. 1865, 
af Arnt L. og Karen (f. Pedersen), udv. 82, frekv. 
Augsburg Sem., 83 — 91 (C.T.), prest, Sioux Falls, 
S. D., 92—95, Chetek, Wis., 95—03, Dallas, Wis., 
03 — 13, Drummond, Mont., 13 — . *Mary Simon- 
sen, 92. 
Lunde. Johannes Hanson. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Torpen, N. Land, Hamar, 4 sept. 1866, 
af Hans Christian L. og Ingeborg Maria (f. Tor- 
gunsbøen), udv. 68, frekv. Luther Coll., 82—89 
(A.B.), Luther Sem., 89—92 (C.T.), prest, Cleve- 
land, Ohio, 92—94, Luverne, Minn., 94—02, Hills, 
Minn., 02 — 13, Hartland, Minn., 13 — , suppleant 
for sekr., la. distrikt, 10 — . * Helena SmebN , 93. 281 
Malmin, Rasmus. 1902. 
1909. Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 2 okt. 
1865, af Ole M. og Marie (f. Stavnmyr), frekv. 
Haugesunds middelskole, 7-1 — 77, 78 — 80, Kristian- 
sands latinskole, 77 — 78, fik privat undervisning i 
Haugesund, 80—82, Kristiania univ., 82—91 (A.B., 
A.M., C.T.), konstit. manduktør og lærer i sprog 
og historie, Haugesunds middelskole, 86 — 87, vi- 
kar, Farsunds og Drøbaks middelskole, 90, lærer i 
religion, Aars og Voss, latinskole, 90 — 91, udv. 92, 
prest, Yankton, S. D., 92—95, Thompson, la., 95—, 
rytmisk koralbog kom., 02 — 03, foreningskom., 11 
12. *Gabrielle^Aas, 92. 

Mellby, Carl August. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Kristiania, Norge, 5 jan. 1869, af pastor 
Ole Andersen M. og Sigrid M. (f. Grundt), udv. 
72, frekv. Luther Coll., 83—88 (A.B.), redig. 
"Amerika", 88—89, frekv. Capital Univ., 89—90, 
Augsburg Sem., 90—92 (C.T.), prest nær Kenyon 
(Vang og Urland mghdr.), Minn., 92 — 98, Osage, 
la., 98—01, frekv. Leipzig Univ., 95—96, 99—01 
(Ph.D.), lærer i hebraisk, U. C. Sem., 96—97, i 
historie. St. Olaf Coll., 01 — , v. bestyrer af samme, 
06—07, 12—13, engelsk sangbogkom'., 08—12, forf.* 

"Beitriige zur Geschichte der religiosen Duldung im 17ten Jahrhundert", 01. 

*Thina M. Biørn, 03. Moen, Tobias Johnsen. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—02, Frikirken, 02—. 

F. i Tufsingdal, Tolgen, N. Østerdalen, Hamar, 
14 aug. 1859, af John Johnsen M. og Sarah (f. 
Torgersen), frekv. Hamar sem., 76 — 79 (semi- 
narist), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 89 — 92 
(C.T.), prest, Fairhaven, Wash., 92—02, Belling- 
ham, Wash., 02 — , Bethania Coll. kom., 95 — . 
*Bergith Halvorsen, 92. Nilsson, Thomas. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892— K^ — . 

F. i Tveit, V. Nedenes, Kristiansand, 2 april 
1862, af Nils Dønnestad og Marthe (f. Isefja*r), 
handelsbetjent, Kristiansand, 78 — 83, udv. 83, frekv. 
Luther Coll., 85—89 (A.B.), Wis. Synod Luth. 
Sem., Wauwatosa, 90 — 91, Luther Sem., 91 — 92 
(C.T.), prest, Chicago, 111., 92—97, St. Paul, 
Minn., 97—04, Ridgeway, la., 04—13, redig. "Ev. 
luth. kirketidende", 13—, "Børneblad", 09—13, for- 
mand. Norske synodes prestekonferens, O-l — 09, for- 
lagskom., 08— , Luther C\)II. rnistee, 05—08. *lsa- 
bclle F. Oison, 92. 
1911. 282 
NjusT, Markus. 

Ord. 1892. Hauges synode, 1892—, 

F. i Opstad, Odalen, Hamar, 26 sept. 1860, af 
Martinus E. N. og Marie (f. Monsen Haug), 
frekv. S. Odalens amtsskole, 77 — 78, Fredrikshalds 
Iste brigades underofficerskole, 79 — 83, udv. 86, 
frekv. Red Wing Sem., 88—91 (C.T.), prest, 
Cooperstown, N. D., 92—93, Rindal, Minn., 92— 
94, Fosston, Minn., 93—94, Galesburg, N. D., 
94—97, Hannaford, N. D., 94—. *Thea C. Hol- 
ter, 93. 1891. 
1894. 
Nordby. Halvor Olsen. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Urskog, Nedre Romerike, 13 mai 1860, af 
Ole O. N. og Gunhild M. (f. Nilsen), frekv. Holan 
og Gundersons latin- og realskole, 78 — 81, Aars og 
Voss' latin- og realskole, 81 — 84 (dimitteret til 
artium), udv. 89, frekv. Luther Sem., 89—92 (C. 
T.), prest, Audubon, Minn., 92—94, Daily, N. D., 
94—11, Gary, Minn., 11—. *Maria Hansen, 95. Norman, Frantz Christian Elisen. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Buksnes, Lofoten, Tromsø, 13 juni 1862, 
af Johan Peter N. og Martha F. (f. Hartvigsen), 
udv. 62, frekv. Augsburg Sem., 84—92 (A.B., 
C.T.), prest, Watertown, S. D., 92—99, Brookings, 
S. D., 99—04, Fosston, Minn., 04—07, Seneca, 111., 
07—10, V\^indom, Minn., 10—, kredsfinanssekr., 08 
—09, visitator, 12—. *Emma A. Olson, 95. 1913. 
1906. NoRSETH, Theodor Tollefsen. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—94. 

F. i Rindalen, Indre Nordmøre, Trondhjem, 4 
nov. 1856, af Tollef N. og Berthe (f. Johnsen), 
frekv. Hamars sem., 73 — 75 (seminarist), lærer, 
Rindalen, 75 — 76, frekv. Kristiania skoler, 76 — 77, 
lærer, 77—83, frekv. Kristiania univ., 83—85 (A. 
B.), 86 (A.M.), 87—91 (C.T.), lærer, Kristiania, 
85—92, udv. 92, prest, Marshfield, Wis., 92—94, 
til Norge, emissær ved jernbaneanlægget i Gud- 
brandsdalen, 94 — 95, kaldskapellan, Modum, 95 — 
98, forskjellige embeder, 98 — 00, hjælpeprest. Hole, 
00 — 03, kaldskapellan, Lyngdal, 03 — 05, sogneprest, 
Lesje, 05 — . * Margit Emilie Nordby, 91. 283 Olsen, Johannes. 

Ord. 1881. Forenede kirke, 1892—09. 

F. i Hurum, Asker, Kristiania, 28 mars 1844, af 
Ole Halvorsen og Andrine (f. Johannesen), studerte 
privat, tjente som lærer, garver og skohandler, 6-\ — 
70, udv. 71, retoucher og fotograf, 72 — 76, frekv. 
Berman Miss. Sem. of General Synod, 77 — 81 (gra- 
duerte fra college- og teolog, afdelinger), semina- 
riets prest, Chicago, 81 — 82, prest (N. 111. Synod), 
Ephraim (4 mghdr.), Wis., 82 — 92, Chicago 
(Moreland), 111., 92—95, Grand Rapids, Mich., 95 
—97, Muskegon (3 mghdr.), Mich., 97—03, Medo 
(2 mghdr.), Minn., 03—09, postmester, Pemberton, 
Minn., 10 — . *Karen Marie. Guttormsen, 72. 

Ottersen, Ole. 

Ord. 1892. Norske sj-node, 1892—. 

F. i Lier, Asker, Kristiania, 27 feb. 1868, af 
Otter Olsen og Mari (f. Andersen), udv. 73, frekv. 
Luther Coll., 82—89 (A.B.), Luther Sem., 89—92 
(C.T.), prest. Eureka, Cal., 92 — 95, Cresco, la., 
95—07, Lake Mills, la.,, 07—09, West Salem, Wis., 
09 — , lærer, Sioux Falls Luth. Normal, 09 — ? 
*Anna Martine Ruh, 93. RiSTAD, DiTLEF GeORGSON. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—01. 

F. i Overhallen, Indre Namdalen, Trondhjem, 
22 nov. 1863, af Georg Vilhelm R. (Tetlie) og 
Johanna Bergitte (f. Ristad), frekv. folkeskolen i 
Norge, 70 — 79, Klæbu sem., 79 — 82 (seminarist), 
læste privat til artium, 83 — 87, men tog ikke eks- 
amen, lærer, Namsos middelskole, 83 — 87, udv. 87, 
frekv. Luther Sem., 89 — 92 (C.T.), Chicago Univ., 
95 — 96, studiereiser i Europa, 94, 04, prest, Edger- 
ton og 0. Koshkonong, Wis., 92 — 01, bestyrer, Al- 
bion (Preus) Acad., 01 — 06, Park Region Luth. 
'Jubelfesterne paa Koshkonong", 94, redig. "Lutheran 
Sunday School Hymnal", 97, engelsk salmebogkom., 08 — 10, norsk-engelsk 
søndagsskolesangbog kom., 13 — . *Sara Moltzau Johnson, 97. 

tSANDNEss, Olaf Antonius Hal- 
vorsen. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—97. 

F. i Nærø, Ytre Namdalen, Trondhjem, 29 
april 1864, af Halvor Olsen og Ingeborg Anna 
(f. Jønnum), frekv. Klæbu sem., 81 — 83 (semi- 
narist), hurer, Nærø, 83 — 85, udv. 85, frekv. Augu- 
stana Coll., Canton, 85 — 89, Augsburg Sem., 89 — 
92 (C.T.), prest, Tvvo Harbors, Minn., 92—95, 
Ashland, Wis., 95—97. ti Nærd, 1 april 1898. 
LIgiff. 
1913. Coll., 06—, forf. 
284 
Schive, Carl Lauritz. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—06. 

F. i Holmestrand, N. Jarlsberg, Kristiania, 27 
juni 1867, frekv. Aars og Voss, latinskole, — 85 
(A.B.), Kristiania univ., 85—91 (A.M., C.T.), 
udv. 92, prest, Hoboken og Jersey City, N. J., 92 
—95, W^estby, Wis., 95—96, New Lisbon (Lemon- 
weir, Elroy osv.), Wis., 96 — 06, til Norge, 06, 
residerende kapellan, Rakkestad, 06 — .. *Anna 
Holst, 92 eller 93. 
Shefveland, Ole. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. i Høiland, Jæderen, Kristiansand, 23 dec. 
1863, af Osmund S. og Elise (f. Christiansen), 
rekv. almueskolen, 69 — 78, en amtsskole, 80 — 81, 
m dagskole, 82—83, Stords sem., 84—85, udv. 85, 
frekv. Augsburg Sem., 85 — 92 (C.T.), prest, Dows, 
la., 92—94, Badger, la., 94—08, Lisbon, 111., 08—, 
visitator, 01 — 07, missionskom., 04 — 06, 07 — , forf. 
"Pastor Gram". *Hannah Gurine Hansen, 92. ISkabo, Eivind Ditlev. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—05. 

F. i Drammen, Kristiania, 1863, af — , frekv. Kristiania univ., 82 — 92 
(A.B., A.M., C.T.), udv. 92, missionsprest. Salt Lake City, Utah, 92—99, 
Hayward, Minn., 99—05. t4 juni 1905. * 
Steen, Peder. 

Ord. 1892. Forenede kirke. 1892—98. Frikirken. 98—. 

F. i Carver, Minn., 26 dec. 1865, af Steen Olsen 
Haajem og Guro (f. Davidsen Sivertvedt), frekv. 
Augsburg Sem., 84—88, Dixon Coll., 88—89, Augs- 
burg Sem., 89—92 (C.T.), prest, Astoria, Ore., 
92—98, Wahpeton, N. D., 98—02, Fosston, Minn., 
03—. *Enkefru Martha Olson, 94. 1912. 285 
1895. Stensaas, Peder Tørrisen. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 189J— 97. 

F. i Røros, S. Dalene, Trondhjem, 21 juli 1864, 
af — , frekv. Kristiania univ., 83 (A.B.), 84 
(A.M.), 85—89 (C.T.), udv. 92, prest, Mandt, N. 
D., 92—95, Frankfort, Tenn., 95—97, vikarierende 
sjømandsprest, Cardiff, Wales, 97, lærer, Baklan- 
dets gutteskole, Trondhjem, 98, sogneprest. Vær- 
dalen, 98, stiftskapellan, Tromsø, 98^33, sogne- 
prest. Bakke, 03 — ?, Nesset, Indre Romsdalen, ? — . 
*Dagny Olsen, 92. 
189: 
Strand, Johan Johanneson. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Strand, Stavanger, Kristiansand, 10 april 
1863, af Johannes H. S. og Anna T. (f. Barque), 
udv. 81, frekv. Luther Coll., 82—89 (A.B.), Luther 
Sem., 89—92 (C.T.), prest, Great Falls, Mont., 
92—93, Hartland, Minn., 93—08, Grand Forks, 
N. D., 08—10, St. Peter, Minn., IQ—. *Cathinka 
Hjort, 97. Tetlie, Paul H. 

Ord. 1892. Forenede kirke, 1892—. 

F. paa Hestøen, Alstahaug, N. Helgeland, 
Tromsø, 10 aug. 1857, af Hans Petter T. og 
Ane (f. Jonsen), udv. 70, frekv. Augustana Sem., 
Marshall, 79—81, farmer, 81—89, frekv. Augu- 
stana Sem., Beloit, 89—90, Augsburg Sem., 90—92 
(C.T.), prest, Lime Grove, Neb., 92 — 94, Canton, 
S. D., 95 — 14, Madison, Minn., 14 — , ordinations- 
kom., 13 — . *Gunhild Erikson, 82. 1900. 
tTHORSETH, Olaf Iversen. 9.?, iMikirki 'K\ -96. Ord. 1892. Forenede kirke, 18' 

F. i Hemsedal, Halhngdal, Kristiania, 27 mai 
1859, af Iver Sal vesen T. og Margit (f. Evensen), 
udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 85 — 88, skolelærer, 
Blooming Prairie, Minn., 88 — 89, frekv. Augsburg 
Sem., 89—91 (C.T.), prest. Lyle, Mowcr Co.. 
Minn., 92—93, N. E. Minneapohs (St. Pctri 
mghd.). Minn., 93—96, til Norge, 96. t28 jan. 
1897. *Lovise Marie Thalbcrg, 91. 286 Vereide, Ole M. Old. 1892. Norske synode, 1892—. 

F. i Bergen, Norge, 20 okt. 1860, af Ole Olson V. og Martha (f. 
Sandal), udv. 72, frekv. Luther Coll., 82—89 (A.B.), Luther Sem., 89—92 
(C.T.), prest, Forest City, la., 92—94, Depew, Palo Alto Co., la., 94—96, 
Elmore (^1 — 3 mghdr.), Minn., 96 — . *Clara L. Sampson, 96. 
Vik, Gunder Olaus. 

Ord. 1892. Hauges synode, 1892—. 

F. i Vikør, Hardanger, Bergen, 26 jan. 1862, 
af Hans G. V. og Ingeborg (f. Torgerson Vik), 
udv. 83, frekv. Red Wing Sem., 84—85, 87—92 
(C.T.), prest, Beresford, S. D., 92—11, Ruthton, 
Minn., 12 — , trustee, 00 — . *Bertha Johnson, 92. 1911. WiHLBORG, Albert. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—95. 

F. i Skaane, Sverige, 9 juli 1848, af — , frekv. Lunds latinskole, ? — 69 
(A.B.), huslærer, Bohuslæn, 69 — 70, informator hos kammerherre Reuter- 
skjold, Ulfaasa, Østergøtland, 70 — 72, udv. 73, lærer, Gustavus Adolphus 
Coll., 73, Augustana Coll., 73 — 77, forretningsmand, Big Stone City, S. D., 
77 — 91, lærer, tysk mghds.-skole. St. Paul, Minn., 91 — 92, tog teologisk 
eksamen, prest, Manistique, Mich., 92 — 95, nu i (Missourisynoden) Owens- 
ville, Mo. *Verena Ryser, 74. tWiPRUD, Thorgrim Thorgrimsen. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—03. 

F. paa Skogen, Sauland, Øvre Telemarken øst, Kristiansand, 26 mai 
1863, af Thorgrim Ambrosen W. og Anna (f. Olsen), frekv. Hitterdals 
amtsskole, udv. 81, frekv. Luther Coll., 84—89, Luther Sem., 89—92 
(C.T.), prest, Milnor, N. D., 92—99, Fessenden, N. D., 99—01, N. Min- 
neapolis (Zions), Minn., 02, (Gethsemane mghd.), 02 — 03, landagent, 03 — . 
t. *Thora Thorkildsen Semb, 90. WoLL, Oluf. 

Ord. 1892. Norske synode, 1892—94. 

F. i Edø, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 2 feb. 1851, af Simon H. W. og 
Elen (f. Olsen), frekv. Tromsø sem., 71 — 73 (seminarist), lærer, Lvngen, 
73—76, Edø, 76—81, udv. 81, lærer, 81—89, frekv. Red Wing Sem., 89—91, 
Luther Sem., 92—93 (C.T.), prest, Dunlap, S. D., 92—94. 287 
1908. Aasheim, Johannes Anderson. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—06. 

F. i Hosanger, Osterøen, Bergen, 14 juni 1859, 
af Anders Nilsen A. og Magdeli (f. Monsen), 
frekv. Voss lærerskole, 75 — 77, folkeskolelærer, 
Frøien, 77—80, frekv. Hamar middelskole, 80—81, 
lærer, Trondhjem, 81 — 82, frekv. Hambros latin- 
skole, 82—84 (A.B.), Kristiania univ., 84—85 
(A.M.), 86—92 (C.T.), vikarierende lærer, Hau- 
gesund, eugeniaststiftelsen og Grynerløkkens folke- 
skole, 85—92, Solør, 92—93, udv. 93, prest, Coon 
Prairie, Wis., 93—94, Westby, Wis., 94—95, West 
Prairie, Wis., 95 — 06, til Norge, 06, sogneprest. 
Botne, 07, Lve, 07, Vanse, 08, Surendaien, 08—. 
*Inga Holst, 99. 
Adrianson, Johan Fredrik. 

Ord. 1893. Hauges synode, 1893—. 

F. i Tromsø, Norge, 22 sept. 1860, af Adrian 
Berg Sørensen og Elisabet Marie (f. Olsen), udv. 
— , frekv. Augsburg Sem., 86, Red Wing Sem., 
87—92 (C.T.), prest, Bottineau Co., N. D., 93— 
98, Greenbush, Minn., 98—07, Moscow, Ida., 
07—. Arevik, Johan Olsen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—96, Frikirken, 96—. 

F. i Bremnæs, Finnaas, S. Søndhordland, Ber- 
gen, 14 jan. 1868, af Ole E. A. og Martha (f. 
Johnson), udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 89 — 90, 
teol., 90—93 (C.T.), prest, Adrian, Minn., 93—99, 
Hampden, N. D., 00—05, LitchviUe, N. D., 05—07, 
Silverton, Ore., 07—08, Everett, Wash., 08—11, 
Lake Mills, la., 11 — 14, finanssekr., Bethania Coll., 
09—10. *Julia Nilsen, 93. 1893. 
Bakken, Knut Eliam. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—11, 13—. 

F. i Warsavv town, Goodhue Co., Minn., 24 
juli 1861, af Helge G. og Kari K. (f. Tasa), frekv. 
St. Olaf School, 80—82, Decorah Inst., 82—83, 
Archibald Coll., 83—84, U. C. Sem.. 90—93 (C. 
T.), prest, Decorah, la., 93 — 11, Wadena, Minn,. 
13 — , kredsfinanssekr., 07 — 08, visitator, 08 — 11. 
*Signe Augusta Jacobsen, 94. 288 
%^ Ballestad, Erik. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F, i Gjerpen, Skien, Kristiansand, 5 nov. 1865, 
af Thor T. B. og Andrea (f. Eriksen), udv. 84, 
frekv. Luther Coll, 85—89, Luther Sem., 90—93 
(C.T.), prest, Tacoma, Wash, 93—95, Thor, la, 
95—04, Walcott, N. D, 04—. *Clara A. Tenny- 
son, 93. 1913. 
Berg, Henry L. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Grue, Solør, Hamar, 19 dec. 1858, af Ole 
Larson og Berthe (f. Paulson), udv. 76, frekv. 
Augsburg Sem., 87 — 93 (C.T.), prest nær Camp- 
bell, Neb., 93 — 11, Gonvick, Clearwater Co., Minn., 
11—. *Gina Sæthre, 93. 1913. 
1913. Broen, Engebret Mikkelson. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—03, Crodersamfundet, 03--. 

F. i Tufsingdal, Tolgen, N. Østerdalen, Hamar, 
7 okt. 1863, af Mikkel B. og Ingeborg (f. Olsen), 
udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 85—93 (A.B., 
C.T.), prest, Ellsworth, la., 93—97, Osakis, Minn., 
97 — 03, Wahpeton, N. D., 03 — , bestyrer og lærer, 
Wahpeton Luth. Bible School, 03 — 12, formand, 
Brodersamfundet, 08 — , forf. "Den Helligaand", 
99, "Konfirmationen", 01, "Gjensvar til past. Lun- 
deberg", 11, redig. "Broderbaandet", 11 — . *Ju- 
lianna Hanson, 93. 
Diesen, Jacob Amundsen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—06, 12—. 

F. i 0. Aker, Asker, Kristiania, 12 mai 1854, 
af Amund Hansen D. og Marte (f. Olsen), i 
smedelære, 71 — 75, mekaniker, 75 — 89, udv. 82, 
frekv. Augsburg Sem., 89 — 92 (C.T.), prest, Wash- 
burn, N. D., 93—01, Skudesnæs, Kidder Co., N. 
D., 93—04, Ft. Clark, 93—06, Malcolm, 04 
— 06, farmer og prædikant, 06 — 12, prest, Ft. 
Berthold, N. D., 12—. *Marie Voldbæk, 75 (t76). 1904. 289 
EcKMANN, Wilhelm Alfred. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—03. 1908. F. i Kristiania, Norge, 25 sept. 1866, af Søren 
Holth og Karoline (f. Eckmann), frekv. Ankers 
waisenhus, 76 — 83, Hauges minde, 83 — 85 (A.B.), 
Kristiania univ., 85—93 (A.IM., C.T.), lærer, 82 
—87, udv. 93, prest, Neenah, Wis., 93—96, Elgin, 
IlL, 96 — 03, tilbage til Norge, 03, forskjellige em- 
beder, 03 — 05, prest i Kristiania indremission, 05 — , 
forf. "Nadveren", 01, "Andagtsbog for børn", 95, 
tilsvnsmand ved Chicago diakonissehjem, 00 — 01. 
*Anna Eriksen, 93 (t95). 
1897. 
Eikenes, Christian Davidsen. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Ytre Holmedal, Søndfjord, Bergen, 5 okt. 
1862, af David H. E. og Karen Johanne (f. Søren- 
sen), frekv. Sandfjords amtsskole, 81 — 82, Sogn- 
dals folkehøiskole, 82 — 83, Hambros latin- og real- 
skole, 83—87, udv. 87, Luther Sem., 90—93 (C.T.), 
prest, Bottineau, N. D., 93—97, Willow Citv 
(Kringen), N. D., 97—06, Overly, N. D., 06—. 
*Marie C. Steen, 93. t Engen, Martin. 

Ord. 1893. Ellings synode, 1893—01. 

F. i Vermeland, Sverige, 3 mars 1865, af Ole 
E. (fra Østerdalen) og Stina (f. Olsson), udv. 
69, frekv. Gustavus Adolphus Coll., 88—89, 99— 
00, lærer, S. D., commonskoler, 92, prest, Center- 
ville, S. D., 93—96, Taylor, Wis., 96—00, gjorde 
missionsarbeide i Minn., la. og S. D., sekr.. Elling 
Eielsens samfund, 9^ — 95, asst. sekr., 96 — 97. tl3 
juli 1901. *Othilde Rode, 92. 1890. 
Foss, Kristian Colbjørnsen. 

Orå. 1893. Norske synode, 1893—97. 

F. i Fet, Nedre Romerike, Kristiania, 2 okt. 
1868, af Kolbjørn F. og Karen (f. Larsen Hau- 
gen), frekv. Asker sem., 87 — 88, udv. 88, lærer, 
Homcdahl, Minn., 88 — 90, fik privat undervisning 
af pastor Skattcbøl, 88—90, frekv. Luther Sem.. 90 
—93 (C.T.), prest, Rice Lake (5 mghdr.), Wis., 
93 — 97, fabrikant (Foss smergelschivcfabrik og stø- 
beri), Fetsund, Norge, 97—. *Inga Schjatvct. 99. 1896. 290 tGARMOE, SyVERT NeWSON. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1893—00. 

F. i Trænen, Ytre Romsdal, Trondhjem, 25 feb. 
1863, af Knut G. og Berit (f. Hauge), udv. 68, 
bogtrykker, 82 — 86, redig, et engelsk blad i Man- 
kato. Minn., 87, frekv. Chicago Theol. Sem., 89 — 
90, Chicago Ev. Free Church Sem. (Trandbergs), 
90—92 (C.T.), Chicago Theol. Sem.,' 92— 94, lærer, 
Ev. Free Church Sem., 90—92, medredaktør, "H^t- 
derøsten", 92 — 94, betjente Messias mghd., Chicago, 
93—94, prest, Berlin Mills, N. H., 9^^99, W. Du- 
luth. Minn., 99 — 00, skrev salmer over 3dje række i 
"Gammel og ung", 98 — 00, søndagsskolelekserne i 
Hommes "Søndagsskolebladet", 98—00. tlO mai 1900. *Mathilde An- 
derson Thorn, 94. 
1895. GuLLixsoN, George Albert. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Bode, la., 19 dec. 1866, af Andreas G. og Anne (f. Rossing), 
frekv. Luther Coll., 82—90 (A.B.), Luther Sem., 90—93 (C.T.), prest, 
Beloit, Wis., 93—02, Chicago, 111., 02—, bestyrer, Bode Luth. Acad., 87 
— 88, Østlige distrikts missionskom., 98 — 13, formand for Ev. Luth. Home 
Finding Society of 111., 12 — 13. *Minnie Amanda Olson, 97. 
tGuRLAND, Rudolf Hermann. 

Ord. 1867. Zionsforeningen, 1893—05. 

F. i Wilna, Rusland, 29 juni 1836, af kultus- 
rabbiner Raphael G. og — , frekv. Talmudskolen, 
Wilna, 42—47, rabbinerskolen, Wilna, 48—53, rab- 
hinerkonviktet (college), Wolosin, 5^1 — 55 (rabbi), 
57 (doktor), asst. rabbi, 56, supt. rabbi, Lemberg, 
Galicien, 56, kultusrabbi og bestyrer for rabbiner- 
konviktet, Berditschevv, 57 — 60, omvankende og i 
tvil, 60--63, lærer for pastor Faltin, Kishinev, 
63 — 64, frekv. Berlin Univ. og Missionssem., 64 — 
67 (C.T.), jédemissionfer, Kishinev, 67 — 71, Mitau, 
71 — 93, Riga, 94 — 96, Odessa, 96 — 05, forf. "Jødedommen og dens reform 
i det 18de aarhundrede", 60 — 62, "In zwei Welten" — "I tvende verdener" 
(udgit paa norsk, 12), mange missionsartikler og fortællinger (se Walde- 
lands "Israelsmissionen", Blegens "Zionsforeningens historie" og Gurlands 
selvbiografi i "I tvende verdener"). 121 mai 1905. *Marie — , — (t75), 
Helene von Drachenfels, 78. 1895. 
1903. 291 Halvorsen, Nils. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—95, Frikirken, 95—. 

F. paa Lyngø, Manger, Nordhordland, Bergen, 
7 april 1860, af Halvor Monsen og Kari (f. Kri- 
stoffersen), udv. 1882, frekv. Augsburg Sem., 87 — 
93 (C.T.), prest, Wanamingo, Minn., 93—01, Hat- 
ton, N. D., 01—03, Colfax, Wis., 03—11, Lake 
Park, Minn., 11—. *Marie Seeland, 93. 
Hanson, Andreas E. 

Ord. 1893. Hauges synode, 1893—13, Forenede kirke, 13—. 

F. i Kristiania, Norge, 26 juni 1853, af Erik 
H. og Andrine (f. Eriksen), udv. 71, frekv. Red 
Wing Sem., 90—93 (C.T.), prest. Heron Lake, 
Minn., 93 — 99, Eagle Hill, Camrose og Black Falls, 
Alta., 99—13, Viking, Alta., 13—. * 1895. Helland, Andreas Andersen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893-95, Frikirken, 95 -. 

F. i Fitjar, N. Søndhordland, Bergen, 10 juli 
1870, af Anders Kristoffersen H. og Bertha (f. Kri- 
stensen Meling), frekv. Stavanger katedralskole, 
84—88 (A.B.), Kristiania univ., 89—90 (A.M.), 
udv. 90, frekv. Augsburg Sem., 90—93 (C.T.). 
prest, Mclntosh, Minn., 93—94, Minneapolis (St. 
Olaf mghd.), Minn., 94—02, frekv. Kristiania univ., 
04 — 05, professor i N. T. eksegese og pastoral- 
teologi, Augsburg Sem., 05 — , Frikirkens indremis- 
sionskom. sekr., 98 — 03, kasserer, Augsburg Sem., 
01 — 03, hedningemissionskom. sekr., 07 — , forf. "Jeg 
leder efter mine brødre", 98, "Frem eller tilbage", 01, "Om skriftemaal og 
absolution", 08, "Our Madagascar Mission", 08, redig. prof. "Sverdrups 
samlede skrifter i udvalg" I — VI, 09 — 12, "Barnets ven", 03 — 04, "Gasse- 
ren", 07—, "Luthersk tidsskrift", 08—10. *Clara Rockne, 93 (tOO), 
Helen Andersen, 05. 
1912. 292 
Helmers, Henrik O. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—10. 

F. i Florø, Sandfjord, Bergen, 16 april 1859, 
af Lorentz H. og Anna (f. Arnesen), handelsbe- 
tjent, 74 — 85, udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 89— 
93 (C.T.), prest, S. og W. Superior, Wis., 93—99, 
Sioux Rapids, la., 99—08, Paullina, la., 08—10, 
til Drammen, Norge, vikarierte en tid et ledigt 
kaldskapellanembede i Jarlsberg, blev sekr. i Dram- 
mens kreds af Det norske missionsselskab. *Perla 
Dorothea Friis Olsen, 97 (tl2). 1903. 
1909. Hvistendahl, Anders William. 

Ord. 1893., Norske synode, 1893—02, Forenede kirke, 02—. 

F. i Larvik, Kristiania, 5 april 1857, frekv. 
Tønsbergs borgerskole, 64 — 71, i forretning, 73 — 
82, sjé?nands?nissionær, Buenos Aires, Argentina, 
82—88, tilbage til Norge, 88, til Amerika, 90, frekv. 
Luther Sem., 90—93 (C.T.), Brown Univ., 95, 
prest, Providence, R. I., 93—01, Merrill, Wis., 01 
—03, Providence, R. I., 03—05, Merrill, Wis:, 05— 
07, Philadelphia, Pa., 07 — . *Jenny Louise Ma- 
thilde Larsen, 94. 
Isolany, Gabriel Nilsen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Betafo, Madagaskar, 8 dec. 1868, af mis- 
sionær Nils Nilsen og Inger (f. Omundsen), frekv. 
skole for missionærbørn, Madagaskar, 81 — 85, 
Storms latinskole, Stavanger, 86 — 88, til Amerika, 
89, frekv. Augsburg Sem., 89—92 (C.T.), ?nissio- 
nær, Ft. Dauphin, Madagaskar, 93 — 01, prest, 
Mclntosh, Minn., 03—04, Browns Valley, Minn., 
05—06, Sims, N. D., 07—12, Conway, Wash., 13—. 
"•'Inga Halvorsen, 93. 1903. 
Kvam, Isaac Jakobsen. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—11, — . 

F. i Foldereid, Ytre Namdalen, 28 jan. 1864, af 
Jakob O. Quam og Susanna (f. Ingebrigtsen), 
frekv. Artilleriets underofficerskole, Trondhjem, 80 
—82, udv. 82, frekv. Luther Coll., 86—90, Luther 
Sem., 90—93 (C.T.), prest, Seattle, Wash., 93—95, 
Rice Lake, Wis., 95 — 11, paa reise i Palestina og 
Europa, 11—12, Port Arthur, Ont., 13—. *Chri- 
stine Crogen, 93. 1910. 
1895. 
293 LiNNEvoLD, Johan. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Decorah, la., 3 sept. 1868, af Jørgen L. og 
Johanne (f. Sivesind), frekv. Luther Coll., 83 — 90 
(A.B.), Luther Sem., 90—93 (C.T.), prest, 
Hayfield, Kasson, Rochester og Zumbrota, Minn., 
93 — 00, Edgerton, Wis., 00 — , lærer i tj-sk, Albion 
Acad., 01, forf. "Mindeblade fra jubelfesten paa 
Washington Prairie, 03. *Anna Clauson, 00. LocKREM, Nils Jørgen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Norge, 27 nov. 1863, af Jørgen L. og — , 
udv. — , frekv. Augsburg Sem., 91 (?), Chicago 
Theol. Sem., 92, Chicago Luth. Sem., 93 (?), prest, 
Norway, 111., 93 — 06, Superior, Wis., 06 — , grundla 
Pleasant View Luther Coll., 96, formand for denne 
skoles trustees, 96 — 06, medlem af Chicago diako- 
nissehjems bestyrelse, 06 — , formand for samme, 
11—. * Meisel, Severin Elicius Sigvard. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Horsens, Jylland, Danmark, 4 juni 1869, 
af Christian A. M. og Thora (f. Bentzen), frekv. 
Horsens realskole, 85—88, latinskole, 88—89, udv. 
89, frekv. Chicago Theol. Sem., 89—93 (C.T.), 
prest, Milwaukee, Wis., 93 — 98, Osakis, Minn., 
98—01, Fergus Falls, Minn., 01—03, Garske, N. 
D., 03 — , lærer i religion, Park Region IvUth. Coll., 
01—03. *Hannah O. Andersen, 98. 1911. 
1910. MiKAELSEN," Jacob M. (Kviebakke). 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893-02, Frikirk.ii. 01—. 

F. i Vannelven, S. Scindmøre, Bergen, 28 
mars 1861, af Mikael Jacobsen Kviebakke og Ber- 
the (f. Rasmussen), frekv. Voldens sem., 77 — 79 
(seminarist), l;i'rer, Søvde, 79 — 81, udv. 83, skole- 
årer i Donnclly, Minn., 83 — 86, Lowry, Minn., 
86—88, frekv. Augsburg Sem., 90—93' (C.T.), 
prest, Wilmot, S. D., 93—95, Clinton, Minn., 95— 
06, Montcvideo, Minn., 06 — 11, Colfax, Wis., 11 — , 
kredsformand, 07—09, Bethesda Homes kom., 08—. 
^''Arm:. RcbcrcM Wclt/in, SS. 294 
1894. 
1913, 
Olderr, Hans Kristian. 

Oi-d. 1893. Norske synode, 1893—00. 

F. i Skjerstad, S. Salten, Tromsø, 18 mai 1862, 
af Ole Hansen og Elen Kristine (f. Andersen), 
udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 86 — 88, Luther 
Sem., 90—93 (C.T.), prest, Dailv, Barnes Co., N. 
D., 93—94, Wadena, Minn., 94—01, Lake Benton, 
Minn., 01—03, Pipestone, Minn., 03—07, Wakonda, 
S. D., 07—08, Chicago, 111., 10— 11, asst. bymis- 
sionær, Chicago, 11 — 13. *Ovidia C. Petersen, 86. Olson, Gabriel Osiander. 

Ord. 1893. Ellings synode, 1893—08, Hauges synode, 08—. 

F. i Primrose, Wis., 4 juli 1863, af Jens O. og 
Kari (f. Helgeson), frekv. Red Wing Sem., 83—84, 
prest, Frost, Minn., 93—09, Forest City, la., 93— 
06, nær Lake Mills, la., 93 — , sekr., Ellings synode, 
95 — 96, missionssekr. for samme, 90 — 93. *Jennie 
Berg, 92. Peterson, James J. 

Ord. 1893. Udenom, 1893—01, Brodersamfundet, 01—. 

F. i Tromsø, Norge, 30 sept. 1841, af Peter O. 
Knudson og Karen (f. Hansen), almindelig reli- 
gionsskoleuddannelse, lægprædikant, 60 — 93, udv. 
67, prest, Colfax, Wis., 93—01, Milwaukee, Wis., 
01—03, Colfax, Wis., 03—06, Mohall, N. D., 06— 
10, Wahpeton, N. D., 11—12, Colfax, Wis., 12— 
Brodersamfundets sekr., 01, formand, 04. *Anne 
Olson, 65. 1906. 
1904. QuANBECK, Halvor Svenungsen. 

Ord. 1893. Frikirken, 1893—. 

F. i Seljord, Øvre Telemarken øst, Kristian- 
sand, 6 mai 1862, af Svennung Q. og Hæge (f. 
Jakobsen. Kultan), udv. 79, frekv. Augsburg Sem., 
84—90 (A.B.), 90—93 (C.T.), prest, Waseca, 
Minn., 93—96, Aneta, N. D., 96—04, Hatton, N. 
I)., 04—08, Finley, N. D., 08—12, Huntley, Mont., 
12 — , formand, Board of Trustees, Oak Grove 
Luth. Ladies' Sem., 07 — 09, Huntley, Mont., skole- 
kom. formand, 13 — , forf. "Profeten Elias" (fore- 
drag), 00, "Om vækkelse" (foredrag), 07. *Caro- 
hne T. Gorden, 93. 293 
Refsdal, Olav. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 18 nov. 1862, af 
Anfin R. og Anna (f. Risløv), frekv. Sogndals 
folkehøiskole, 78—80, Hamar sem., 80—82 (semi- 
narist), lærer, Jevnaker, 82 — 83, Arnefjord, 83 — 89, 
udv. 89, frekv. Augsburg Sem., 89—93 (C.T.), 
prest, Escanaba, Mich., 93 — 94, Fosston, Minn., 94 
—03, Ishpeming, Mich., 03—05, Chetek, Wis., 05—, 
Det nationale afholdsforbunds sekr.. Fremad Pub, 
Co.s ("Reform") sekr., forf. "Barnebogen og læse- 
bogen", 02, "To konfirmanter", 03, "Fagerliens 

tvillinger", 12, redaktør, "Barnets ven", 99 — 03, "Lyngblomsten" (afholds- 

blad), 07—. *Inger Løbeck, 93. 1893. 
Rendahl, Johannes Johanneson. 

Ord. 1893. Hauges synode, 1893 — . 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 13 feb. 
1862, af Johannes A. R. og Gjørond A. (f. Me- 
land), frekv. Sogndals folkehøiskole, 78 — 79, Bale- 
strands lærerskole, 79 — 81, udv. 82, frekv. Red 
Wing Sem., 87—93 (C.T.), prest, nær Dawson, 
Minn., 93, Fergus Falls, Minn., 9-4 — , missionskas- 
serer, 07 — 10, kredsformand, 09 — 12. 1897. 
1913. RisLøv, Sjur Johnson. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—01, Frikirken, 01—. 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 2 feb. 1862, af 
John Sjursen R. og Ragnhild (f. Johnsen), frekv. 
underofficerskolen i Bergen, 81 — 84, udv. 86, frekv. 
Augsburg Sem., 89—93 (C.T.), prest, Dexter, Cod- 
dington Co., S. D., 93 — 01, Wanamingo, Minn., 
01 — , Augsburg Sem., direktør, 07 — 09, Bethesda 
Homes sekr., 05 — 14, organisationskom. formand, 
12—14, direktør, "Folkebladet", 12—, redig. "Lu- 
thersk tidsskrift", 07—. *Julia K. Axlund, 99. 
RØVIK, Johan Willmar Olsen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—11. 

F. i Trondhjem, Norge, 15 april 1862, af Ras- 
mus O. og Mætte (f. Kaspersen), udv. 80, frekv. 
Luther Coll., 85 (?), Red Wing Sem., 86—89, 
Augsburg Sem., 90—93 (C.T.), prest, Dwight, N. 
D., 93—95, Wheaton, Minn., 95—98, Flandreau, 
S. D., 98—04, Racine, W^is., 04—07, Shell Brook, 
Sask., 07 — 11, kjøbmand og postmester, Parkside, 
Sask., 11—. *Hiida Kasa, 92. 1895. 296 
1895. Sanders, Ole Bredesen. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. paa Atlanterhavet, 16 juli 1864, af Ole B. S. 
(fra Brandval, Solør), og Eli (f. Kjøstelsen Sep- 
pingen), frekv. Alexandria, Minn., High School, 
80—81, Augsburg Sem., 83—84, Minneapolis Acad., 
84 — 85, Valparaiso Univ., 86—88, Augsburg Sem., 
89—91 (C.T.), Minn. Univ., 92 (medical dept.), 
missionær. St. Augustin, Madagaskar, 93 — 02, 
prest, Brooklyn, N. Y., 03 — 04, Estevan, Sask., 
05—07, Ambrose, N. D., 08—11, Viceroy, Sask., 
12 — , visitator, 10 — 12. *Hanna Louise Larson, 93. 
1904. 
SoLUM, Henry Ellingson. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Spring Grove, Minn., 17 sept. 1867, af 
Elling H. S. og Ambjør H. (f. Bjøre), frekv. Lu- 
ther Coll., 83—90 (A.B.), Luther Sem., 90—93 
(C.T.), prest, Deadv^ood, S. D., 93—94, Dallas, 
Tex., 94—96, Renville, Minn., 96—99, Kerkhoven, 
Minn., 99—04, Sioux Falls, S. D., 04—12, Story 
City, la., 12—, bestyrer, Willmar Sem., 99—04, 
*Randie Løberg, 95. Stavik, Bertil A. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—08. 

F. i Kinn, Søndfjord, Bergen, 28 nov. 1857, af 
Anders S. og Malene (f. — ), fik privat undervisning 
i Trondhjem, udv. 81, farmer, S. D., 81 — 90, frekv. 
Augsburg Sem., 90 — 93 (C.T.), prest, Jamestown, 
Kans., 93—08. 1895. 
Stubkjær, Niels Anderson. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Holstebro, Danmark, 17 nov. 1867, af 
Anders S. og Inger Marie (f. Nielson), frekv. Vi- 
borg og Fredericia latinskoler, 84 — 88, udv. 88, 
frekv. Augsburg Sem., 90 — 93 (C.T.), prest. Piano, 
111., 93—94, Lake Preston, S. D., 94—04, Philadel- 
phia, Pa., 04—06, Bryant, S. D., 06—11, De Forest, 
Wis., 11 — , visitator, 11. ^Charlotte Josephine 
Bers, 93. 1913. 297 Sætveit, Torbjørn. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Jondal, Hardanger, 25 juni 1867, af Eilef 
S. og Kristi (f. Tråa), frekv. Rosendals privatskole, 
83 — 85, Haugesunds middelskole, 85 — 86, Gunder- 
sons latingymnasium, Kristiania, 86 — 87, Arnebergs 
latinskole, Kristiania, 87 — 88 (A.B.), Kristiania 
krigsskole, 88 — 89, lærer i engelsk og tvsk, Odda, 
Hardanger, 89—90, udv. 90, frekv. Luther Sem., 
90—93 (C.T.), Minn. Univ., 94, 96—97, prest, 
Marshfield, Wis., 93—99, Minneapolis. Minn., 99 
—07, Colfax, Wis., 07—. *Hannah Henjum, 97. 

Tanner, Jakob. 

Ord. 1893. Udenom, 1893—98, Forenede kirke, 98—07, 09—. 

F. i Bolsø, Ytre Romsdal, Trondhjem, 15 okt. 
1865, af Joh. T. og Anne (f. Andersen), frekv. 
Molde latinskole, 76 — 80 (A.B.), Kristiania univ., 
85—87, 88—93 (A.M., C.T.), udv. 93, prest, Storv 
City, la., 93—98, Gunder, la., 98—03, Brooklyn, 
N. Y., 03 — 07, finansagent for Fairview Hospital, 
Minneapolis, 07 — 09, prest, Westbv, Wis., 09, Fede- 
ral, Alta., 10—13, Milnor, X. D., 13—, jødemis- 
sionskom., 00 — 08, formand for Zionsforeningen for 
Israel, 02 — 08, ordinationskom., 02 — 03, formand 

for Bethesda slum mission, 03 — 07, finansagent for Camrose Coll., 13. 

*Ingeborg Aarø, 93. 
1905. 
1910. Thomasberg, Nils J. 

Ord. 1893. Forenede kirke, 1893—96, — , udenom, 99—. 

F. i Sinding, Silkeborg, Jylland, Danmark, 11 
mars 1862, af Lauritz J. T. og Maren (f. Nilsen), 
udv. 86, fiekv. Augsburg Sem., 88—93 (C.T.), 
prest, Atwater, Minn., 93 — 95, sadelmager, 95 — 99, 
indianermissionær og kolportør, Milaca, Minn., 99 
— 06, prest, Ostlun, Aitkin og Cass Cos., Minn., 
06—. * 

TjøRNHOM, Tobias. 

Ord. 1891. Forenede kirke, 1893—. 

F. i Hægebostad, Lister, Kristiansand, 26 april 
1866, af Aanen T. T. og Malene (f. Soland), 
frekv. Flekkefjord borgerskole, 81 — 83, Hauges 
minde (middelskole), 83 — 84, Arnebergs latinskole, 
Kristiania, 84 — 85, sjpniandsniissiotuir, Amsterdam, 
Holland, 87—90, udv. 90, frekv. Mt. Airy Luth. 
Sem., 90—91, prest. Philadelphia, Pa., 91—92, St. 
Paul. Minn.. 93—98, Fergus Falls, Minn., 99—05, 
immigrantmissionær, Ellis Island, New York, 06 — 
10, prest, Northwood, N. D., 10 — 13, evangelist, 
12, Hatton, N. D., 13 — , lærer i Northwestern 
Coll., 93—95. *Hanna A. Olsen, <SS {W)) ^ Karen 
B. Larsen. 01. 298 
Toft, Peder. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—09. 

F. i Sund, Midthordland, Bergen, 28 jan. 1861, 
af Anders Pedersen T. og Agathe (f. Larsen), 
frekv. Kristiansand sem., 80 — 82 (seminarist), hus- 
lærer, 82—85, frekv. Hauges minde, 86—89 (A.B.), 
Kristiania univ., 90 (A.M.), 91—93 (C.T.), lærer, 
diakonhjemmet, Kristiania, 96, udv. 96, prest, Bald- 
vvin, Wis., 96—97, Menomonie, Wis., 97—99, 
Strum, Wis., 99 — 09, til Norge, 09, sogneprest, Edø, 
Ytre Nordmøre, 10—. 1896. 
1909. ToLo, Thore Olsen. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F. i Norheimsund, Vikør, Hardanger, Bergen, 
3 mai 1867, af Ole A. T. og Anna T. (f. Skaal- 
heim), udv. 82, frekv. Willmar Sem., 84—85, Lu- 
ther Coll., 85—90 (A.B.), Luther Sem., 90—93 
(C.T.), prest, Great Falls, Mont., 93, Hajward 
og Oakland, Minn,, 93 — 99, Crow River og Big 
Grove, nær Belgrade, Minn., 99 — , finanskom., 11 — , 
forf. "Modern Woodmen of America", 97, "Crow 
River menigheds 50-aarsfestskrift", 11, "The Other 
Side of Socialism", 14. *B. Olina Thorpe, 94. 
Urberg, Søren Sørensen. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—. 

F, i Søndeled, 0. Nedenes, Kristiansand, 18 sept. 
1861, af Søren Larsen og Anna (f. Strat), frekv. 
Maribogadens latinskole, 82 — 83, Gundersens latin- 
skole, 84, Arnebergs latinskole, 85 — 87, lærer, 
Sandøkedal, 87—89, udv. 89, frekv. Luther Sem., 
90—93 (C.T.), prest, Blair, Wis., 93—, Kinamis- 
sionskom., 11 — . ^Caroline Christensen, 93. 1912. ØXENDAHL, Iver Larsen. 

Ord. 1893. Norske synode, 1893—09. 

F. i Voss, Bergen, 9 feb. 1861, af Lars Nilsen 0. og Borghild (f. Tor- 
bjørnsen), udv. 82, frekv. Luther Coll., 83 — 85, religionsskolelærer, Kasson, 
Minn., 85—89, frekv. Luther Sem., 89—92 (C.T.), prest, Devils Lake, 
N. D., 93, Maddock, N. D., 93—09 (sygelig). 
299 Berthelsen, Hans Peter. 

Ord. 1894. Norske synode, 189-t — . 

F. i Skallebølle skole, Vissenbjerg, Danmark, 
6 ian. 1868, af lærer Xiels B. og Maren Dorthea 
(f.' Rasmussen), udv. 89, frekv. Luther Coll., 89— 
91, Luther Sem.. 91—94 (C.T.), prest. Lead City, 
S. D., 9-1 — 97, Momence, 111., 97—05, Indianapolis, 
Minn.. 05 — . *Gunhild Prestgaard, 94. 1913. IEgge, Thorstein Halvorsen. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—95. 

F. i v. Slidre, Valdres, Hamar, 11 dec. 1862, af Halvor Egge og Jdrand 
(f. — ), udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 89—91, Luther Sem., 91—93 
(C.T.), prest (vikar). Dailv, Barnes Co., X. D., 94 (svgelig). t— . 
*— , 93. 
Elstad, Ole Haagenson. 

Ord. 1S94. Hauges synode, 1S94— . 

F. i Ullensaker, Øvre Romerike, Kristiania, 5 
feb. 1867, af Haagen H. E. og Martha (f. Hau- 
gen), udv. 70, frekv. Red Wing Sem., 86—89 (C. 
T.), prest, Osseo, Wis., 9-1 — 06, Morrisonville, 
Wis., 07—. *Mathilde Jenson, 95. 1912. 
1894. Eriksen, Michael Benjamin. 

Ord. 1894. Forciie-le kirke, 1894—. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 19 dec. 1868, 
af pastor Edvard M. E. og Seferine (f. Olson 
Knvg), udv. 70, frekv. V^indom Institute, 86, Augs- 
burg Sem., 87—91 (A.B.), 92—94 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 95, prest, Maynard (Saron, Hawk 
Creek, Rock Valle mghdr. osv.), Minn., 9-^ — , sin 
fars kapellan, 94 — 00, fa41eskald med broren (^laf 
J., 04 — , kredsformand, 09 — 11. ♦F^mma Ander- 
son, 97. 300 
1913. 
Frost, Hemming Hanson. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—. 

F. i Forstnæs, Møen, Danmark, 22 mai 1871, 
af Hans Rasmussen F. og Karenstine (f. Jørgen- 
sen), udv. 89, frekv. Luther Sem., 91—94 (C.T.), 
prest. Council Bluffs, la., 94—99, S. Omaha, Neb., 
99—00, Sheyenne, N. D., 00—12, Riceford, Minn., 
12—. *Kari Hendrickson, 95 (t02), Gena Eliza 
Ellingsen, 04. Frøiland, Gunnar Svendson. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 13 jan. 1867, af 
Svend F. og Rakel (f. Froiland), udv. 69, frekv. 
Augustana Coll., 83—91, U. C. Sem., 91—94 (C. 
T.), prest, Milan, Minn., 94 — 08, Zumbrota, Minn., 
08 — 13, Dawson, Minn., 13 — , lærer, commonskole, 
85 — 86, visitator, 07 — 08, skolekom., pensionskom., 
12 — , ordinationskom., 11 — 12. *Elena Marie Te- 
terud, 94 (t97), Alma Gorder, 99. Gimmestad, Lars Monsen. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—. 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 20 jan. 1868, 
af Mons M. G. og Anne (f. Hansen Vasenden), 
udv. 79, frekv. Luther Coll., 84—91 (A.B.), Luther 
Sem., 91—94 (C.T.), prest, Galesville, Wis., 94—, 
Eau Claire, Wis., 94- — 95, Spring Prairie, Wis., 
95 — 99, Rio, Wis., 99—01, bestyrer og lærer i reli- 
gion og sprog, Gale Coll., 01 — . *Amalie Bergine 
Andersen, 96. 1904. 
1894. Hagen, Ole Jacobsen. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894-. 

F. i Kongsvinger, Odalen, Kristiania, 22 feb. 
1860, af Jacob H. og Ambjør O. (f. Hagen), frekv. 
Voss lærerskole, 76 — 78, lærer, Næs, Hallingdal, 
Nore og Rollag, 79—83, udv. 84, lærer i N. D., 
84—92, frekv. WiUmar Sem., 88—89, Augsburg 
Sem., 91—93, U. C. Sem., 94 (C.T.), prest, Slay- 
ton. Minn., 95—06, Avoca, Minn., 06—11, Culbert- 
son. Mont., 11 — 14-, Redstone, Mont., 14 — . *Jo- 
hanna Engen, 96. 
1896. 1896. 301 Hansen, Lars Peter. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—10, — . 

F. i Ferslev, Danmark, 1 mai 1867, af Hans 
Hansen og Marie (f. Larsen), frekv. Tune høi- 
skole, 84 — 85, Blaagaardsgades realskole, 85—89, 
fik privat undervisning i medicin, 89 — 90, udv. 90, 
frekv. Luther Sem., 91—94 (C.T.), prest, Cleve- 
land, Ohio, 94—05, Clifton, 111., 05—10, (syge- 
lig, Caraucahua, Tex., 10 — ). *Louise H. Chri- 
stensen, 98. 

Harrison, Charly. 

Ord. 1894. Hauges synode, 1894—00. 

F. i Goodhue Co., Minn., 30 sept. 1869, af 
Halvor H. og Kjersti (f. — ), frekv. Red Wing 
Sem., 88— 94 (C.T.), prest, Eureka, Kans., 94— 
98, Pontiac, 111., 98 — 00, forretningsmand, Jewell, 
la., senere i Kenyon, Minn. * — Holter, — (f), 
Serina Wing, 98 (t02), — . Holm, Martin Gunderson. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—. 

F. i Asker, Kristiania, 10 dec. 1859, af Ingebret 
Gundersen og Justine Marie (f. Andreassen), 
frekv. Asker sem., 77 — 79 (seminarist), lærer i 
Enebak, 79 — 83, udv. 83, lærer i Coon Prairie, 
Wis., 83—90, frekv. Augsburg Sem., 90—93 (C. 
T.), prest, Viroqua, Wis., 94 — 05, Windom, Minn., 
07—. *Ellen M. Thompson, 96. 1912. 
HouKOM, Anders. 

Ord. 1S94. Frikirken, 1894—07, Forenede kirki', 07—. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 17 aug. 1861, af Svenung Olsen og Mari 
(f. Hansen), frekv. Kviteseid realskole, 76 — 78, 
Ullmanns folkehøiskole, 80—81, udv. 81, frekv. 
Augsburg Sem., 85—93 (C.T.), prest. Madelia, 
Minn., 94—97, Portland, N. D., 99—07, Halstad, 
Minn., 07 — , kredsfinanssekr. *Nellie S. Johnson, 
94. 1913. 302 
1913. 
1900. 
Johnson, Alfred Otto. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—. 

F. i Zumbrota, Minn., 12 mai 1871, af Hans 
J. og Guro (f. Strand), frekv. Luther Coll., 85 — 
91 (A.B.), Luther Sem., 91—94 (C.T.), prest. 
Spring Prairie, Wis., 94 — 95, Chicago (Vor Frel- 
sers mghd.), 111., 95 — 10, Spring Grove, Minn., 
10—. *Berntine Marie Olson, 95. KoLSTE, Thormod Severin. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—00, 02—. 

F. i Erfjord, Ryfylke, Kristiansand, 8 juni 1864, 
af Lars Gauteson og Kjirsti Margreta (f. Kalste), 
frekv. Ryfylkes amtsskole, 79 — 80, udv. 82, frekv. 
Northfield Sem., 86—87, St. Olaf Coll., 87—90, 
Wis., Univ., 90—92, Chicago Luth. Sem., 92—94 
(B.D.), Leipzig Univ., 00—01, Halle— Wittenberg 
Univ., 01—02, prest, Norway, la., 94 — 00, Chicago, 
III, 02—04, Howard, S. D., 04—08, Bemidji, 
Minn., 08—14, lola, Wis., 14 — , lærer i hebraisk 
og kirkehistorie, Chicago Luth. Sem., 02 — 04, visi- 
tator, 09 — , forf. "Relation of Church and State in 
Mass. in 1628-1686" (ms.), 04, "Peters andet brev 
fortolket", 12. *Leontina J. Christiansen, 95. KvALE, Ole J. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894 — . 

F. i Decorah, la., 6 feb. 1869, af Juul T. K. 
og Gro (f. Egge), frekv. Luther Coll., 83—90 
(A.B.), Luther Sem., 90—93 (C.T.), Chicago 
Univ., 13 — , lærer i latin og engelsk, Bruflat Acad., 
93—94, prest, Orfordville, Wis., 94—, skoledirek- 
tør, 08—. *Ida T. Simley, 95. 1910. 
tLiuM, Ingebrigt. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—13. 

F, i Orkedalen, S. Dalene, Trondhjem, 8 april 
1860, af Jens O. L. og Marit (f. — ), udv. 79, 
frekv. Augsburg Sem., 83 (?)— 88 (A.B.), 88—91 
(C.T.), Valparaiso Univ., 93 — 94, prest, Vermil- 
lion, S. D., 94—99, Superior, Wis., 99—05, Kindred, 
N. D., 05—12, Silverton, Ore., 12—13. flS mai 
1913. *Louise Nelson, 02. 1913, 303 
1889. Lofthus, Jakob Aslakson. 

Ord. 1894. Forenede kirke. 1894—97, Frikirken, 97—04, 
Forenede kirke, 04 — . 

F. i V. Moland, V. Nedenes, Kristiansand, 26 
april 1863, af Aslak Andersen og Ingeborg K. (f. 
Gundersen), matros, 78 — 86, frekv. Lillesand na- 
vigationsskole, 80, V. Moland amtsskole, 85, Asker 
sem., 86 — 88 (seminarist), udv. 88, emissær paa 
vestkysten, 88—90, frekv. Augsburg Sem., 90—93 
CC.T.), prest, Rhinelander, Wis., 94 — 97, emissær 
i~ Minn. og N. D., 97-04, Jonstad, Minn., 04—09, 
Newfolden, Minn., 09—13, Metiskow, Alta., 13—. 
*Gyda Pedersen, 92. 
t LØVLAND, ElLEF. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—01. 

F. i Evje, Torridal, Kristiansand, 26 dec. 1842, 
af Gunder L. og Siri (f. — ), frekv. Holt sem., 
2 aar, lærer, — 68, udv. 68, religionsskolelærer, 
Lanesboro, Minn., 68 — 93, frekv. U. C. Sem., 93 — 
94 (C.T.), prest, Devils Lake (7 mghdr.), N. D., 
94—00, Churchs Ferrv (4 mghdr.), N. D., 00—01. 
tlO mars 1901. 1895. 
1907. Meyer, Johan Hansen. 

Ord. 1888. Forenede kirke, 1894—. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 4 juni 1862, af 
Hans Ellingsen og Marit (f. Iversen), udv. 86, 
frekv. Morgan Park Theol. Sem., 86 — 88, Home 
and Foreign Mission Inst., London, prest (Evan- 
geliske frikirke), New York, N. Y., 88—94, (For- 
enede kirke) 94 — 97, Chicago, 97^)5, San Fran- 
cisco, Cal., 05 — 06, Chicago, 06 — , lærer i norsk 
og literatur, Macalester Coll., 90, redig. "Frikir- 
kens budbærer", 90, "Missionæren", 92, "Chicago 
missionæren", 98. *Mathilde Person, 88. 
Moe, Haktor. 

Ord. 1894. Ilangcs synode, \^^A -. 

F. i Øistesø, Hardanger, Bergen, 22 okt. 1863, af 
Ola M. og Marie (f. Eriksen Stenstø), udv. 82. 
frekv. Red Wing Sem., 87—94 (C.T.), prest. 
Oakes, N. D., 94—00, Beresford, S. D., 00—03. 
Blackfalds, Alta., 03—08, Oakes, N. D., 08—, be- 
styrer, Bethesda barnehjem, Beresford, 00^ — 03. 
*Lena Mortvedt, 06. 1911. 304 
1899. Nesseth, Guttorm Pederson. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894 — . 

F. i Minneola, nær Zumbrota, Minn., 26 aug. 
1867, af Peder N. N. og Ingebor (f. Nustal), frekv. 
Luther Coll., 82—87, St. Olaf Coll., 87, Luther 
Coll, 89—90, Luther Sem., 91—94 (C.T.), prest, 
Duluth (Immanuel mghd.), Minn., 94 — 95, nær 
Fosston (7 mghdr.), addresse Weme, Minn., 95 — . 
*Bcrtha O. Moen, 99. NORDGAARD, NiLS. 

1894. Norske synode, 1894- F. nær Decorah (Washington Prairie), la., 25 mars 1865, af Nils N. 
og Eline (f. Lundberg), frekv. Luther Coll., 84—91 (A.B.), Luther Sem., 
91—94 (C.T.), prest, Westby, Wis., 94—97, Indianapolis, Ind., 97—04, 
Mankato, Minn., 04 — . Odland, Severin Eilefsen. 

Ord. 1894. Frikirken, 1894—. 

F. i Sveen, S. Søndhordland, Bergen, 21 sept. 
1862, af Eilef Olsen O. og Anna (f. Larsen), udv. 
84, frekv. Augsburg Sem., 84—87, 89—94 (C.T.), 
prest, Kittson Co., Minn., 94 — 00, Maplebay, 
Minn., 00—02, Roseau, Minn., 02—09, Medina, N. 
D., 09—. *Ingrid Ruud, 97 (fH). 
1909. Oppegaard, Anders A. 

Ord. 1894. Norske synode, 1894—12. 

F. i Norderhov, Ringerike, Kristiania, 7 dec. 1865, af Anders Pedersen 
O. og Olava (f. Strande), frekv. Ringerikes middelskole, 81 (?), Kristiania 
katedralskole, 81 ( ?)— 84 (B.S.), Kristiania univ., 84—85 (A.M.), 85—88, 
udv. 88, frekv. Luther Sem., 91—94 (C.T.), prest. Grand Forks, N. D., 
94 — 97, missionsprest nær Mclntosh (5 — 7 mghdr.), Minn., 97 — 10, Pingree 
og Bowman, N. D., 10 — 12, (sygelig). 
Romstad, Martin. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894-. 

F. i Namsos, Indre Namdalen, Trondhjem, 19 
mai 1868, af Georg A. R. og Sofia (f. Bangsund), 
frekv. Namdals folkehøiskole, 84 — 85, Klæbu sem., 
85—87, udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 88—93 (C. 
T.), prest, Cottonwood, Minn., 94 — 07, Hatton, 
N. D., 07 — 13, Cottonwood, Minn., 13 — , visitator, 
05 — 07, ordinationskom., 09 — 12. *Sophia Lockrem, 
96. 1895. 305 
1898. Stenberg, JoHxN H. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—. 

F. i Polk Co., la., 11 sept. 1868, af Hans S. og 
Marie (f. Amundrud), frelcv. Augsburg Sem., 85 
—90 (A.B.), 91—94 (C.T.), prest, Leland, 111., 
9-1 — 04, Duluth, Minn., 04—, visitator, 05—, hed- 
ningemissionskom., 12 — . *Josephine Johnson, 94. X 
1908. Strand, Jens Schreuder. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—98, Frikirken, 98—. 

F. i Vannelven, S. Søndhordland, Bergen, 19 
april 1869, af Klaus S. og Hanna (f. Schreuder), 
udv. 71, frekv. Augsburg Sem., 87—94 (C.T.), 
prest, Hanley Falls, Minn., 9A — 98, Dawson, 
Minn., 98—02, Milwaukee, Wis., 03—04, Ft. Ran- 
som, N. D., OA — 05, Minneapolis (Trefoldigheds 
mghd.), Minn., 06 — 12, Benson, Minn., 12 — , ordi- 
nator, 05—07, 11—12. *Augusta Ellingson, 95. 
Tiller, Carl Edward. 

Ord. 1894. Hauges synode, 1894—02, Forenede kirke, 01—. 

F. i Goodhue Co., Minn., 22 juli 1868, af Ole 
Andreas T. og Hanna Bergitte (f. Hegge), frekv. 
Red Wing Sem., 86—90, 91—93 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 93—94, prest, Lee, 111., 94—98, Mor- 
risonvillc, Wis., 98 — 01, Chicago ( Bcthcl mghd.), 
111., 01—. *Lina G. Ncrhougen, 94. 1912. TORGERSON, AUGUSTINUS JeNSENIUS. 

Ord. 1X94. Norske synode, 1894—. 

F. i Worth Co., la., 27 nov. 1870, af pastor Torger A. T. og Dina 
(f. Anderson), frekv. Luther Coll., 86—88, 89—90, N. Ind. Normal, 90, 
Luther Sem., 91—94 (C.T.), prest. Lake Mills, la., 94, Renvillc. Minn.. 
95—96, Lake Mills, la., 96—. *Ingcborg Pederson, 95. 306 
1908. 1897. 

1903. ViGNEss, Lauritz Andreas. 

Ord. 1894. Forenede kirke, 1894—95, 01—. 

F. paa Highland Prairie, Minn., 14 jan. 1864, af 
Ole L. V. og Anne (f. Helium), frekv. Augustana 
Coll, Marshall, 79—81, Augustana Coll., Beloit 
og Canton, 81 — 85, Augustana Sem., Beloit, 85 — 
86, . Dixon Coll. (A.B.), lærer i latin og græsk, 
Augustana Coll., 86—90, Highland Park Coll., 90 
—94, Jewell Luth. Coll., 94—95, Pleasant View 
Luth. Coll., 95—, bestyrer, Jewell Coll, 94—95, 
og Pleasant View Coll., 95 — 14, tog teologisk eksa- 
men, U. C. Sem., 94 (C.T.), prest, Des Moines, 
la., 94—95, Ottawa, HL, 01—14, Bucyrus, N. D., 
14—, Chicago diakonissehjems bestyrelse, 06 — . 
*Margret Krogness, 87. Winther, Carl Magnus P. 

Ord. 1894. Hauges synode, 1894 — . 

F. i Hammerd, N. Salten, Tromsø, 5 feb. 1859, 
af P. Carlson og Anne (f. Winther), udv. 85, 
frekv. Augsburg Sem., 87—89, Red Wing Sem., 90 
—94 (C.T.), prest, Minnewaukan, N. D., 94—96, 
Horace, N. D., 96—03, Cando, N. D., 03—04, Ray, 
N. D., 04 — . *Bessie Magnusen, 90. Aastad, Ivar Torgerson. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i V. Slidre, Valdres, Hamar, 17 nov. 1869, 
af Torger Olsen A. og Anne (f. Nilsen Øie), frekv. 
Valdres amtsskole, 84 — 86, og middelskole, 86 — 88, 
udv. 88, frekv. Luther Coll, 89—92, Luther Sem., 
92—95 (C.T.), prest, Thief River Falls, Minn., 
95—. *Anna K. Jensen, 97. Amdalsrud, Oddmund Olsen. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—99, 02—. 

F. i Sand, Ryfylke, Kristiansand, 7 juli 1859, af 
Ole A. og Bertha (f. Østrem), frekv. Tromsø 
sem., 78 — ^^81 (seminarist), Vonheim folkehøiskole, 
88, lærer, Tromsø, 81 — 91, udv. 91, assistent ved 
sjømandsmissionen, New York, 91 — 92, frekv. Lu- 
ther Sem., 92—95 (C.T.), prest, Minneapolis 
(Zion), Minn., 95, 0. Koshkonong, Wis., 95—96, 
Hoboken, N. J., 96—99, Crookston, Minn., 98— 
99, sjømandsprest (Den norske sjømandsmission), 
Rio de Janeiro, Brazilien, 99 — 02 (sygelig), 
Crookston, Minn., og Los Angeles, Cal., 02 — 05, 
Hayward, Minn., 05—12, Hoboken, N. J., 12—. 
1911. 
1901. 
307 
Andersen, Johannes Nilson. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Blair, Neb., 12 okt. 1871, af Nils J. A. 
og Anne Marie (f. Johannesen, begge fra Fyen), 
frekv. Blair High School, 85—86, Luther Coll, 
86—88, 89—91, Luther Sem., 92—95 (C.T.), 
prest, Momence, III, 95—96, Omaha, Neb., 96—99, 
Oakland, Cal., 99—02, St. Paul, Minn., 02—04, 
Willmar, Minn., 0*1 — , lærer i religion, Willmar 
Sem., 06—. *Martina Hovey, 95 (til). Berg, Nils Iverson. 

Ord. 1895. Norske synode,. 1895—. 

F. i N. Aurdal, Valdres, Hamar, 2 okt. 1864, 
af Iver E. B. og Ragnhild S. (f. Ødegaard), udv. 
80, frekv. Luther Coll., 86—92 (A.B.), Luther 
Sem., 92—95 (C.T.), prest, Kalispell, Mont., 95 
—99, Vallev City, N. D., 99—02, Fenton, la., 02—. 
*Jennie A. Woldstad, 00. Berntsen, Edward. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—. 

F. i Sirnes, Bakke, Flekkefjord, Kristiansand, 
14 sept. 1869, af Bernt A. Ellingsen og Inger S. (f. 
Olsen), udv. 82, frekv. Willmar Sem., 84—86, 
Augsburg Sem., 87—91 (A.B.), 91—94 (C.T.), 
prest, Colfax, Wis., 95—02, La Crosse, Wis., 02— 
06, Escanaba, Mich., 06—12, Fargo, N. D., 13—, 
Frikirkens sekr., 08 — 10, 13 — 14. *Emelia Simon- 
sen, 96. 1913. 
Blessum, Gudbrand. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—. 

F. i Vaage, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 6 aug. 
1859, af John B. og Thora (f. Nilsen), udv. 76, 
frekv. Augsburg Sem., 89—95 (C.T.), prest, Cla- 
rissa, Minn., 95—04, Bremerton, Wash., 0-^ — 06, 
Spokane, Wash., 06—07, Astoria, Ore., 07—. 
*Mathea Sander. 83. 1913. 308 
1900. 
1896. 
Blækkan, Ingebrigt Johnson. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Halse, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 15 nov. 
1862, af John B. og Marie (f. Sæter), frekv. 
Trondhjems borgerskole, 73 — 75, forskjellige høi- 
skoler, Orkedalen og Halse, 76 — 82, Trondhjems 
militærskole, 82—84, udv. 84, frekv. Luther Coll., 
86—92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 (C.T.), prest, 
Eureka, Cal., 95—98, Everett, Wash., 98—00, 
Rockford, Wash., 00—, Pacific distrikts sekr., 99—. 
*Clara Wiger, 99. BuRSETT, Johan Theodor. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—. 

F. i Goodhue Co., Minn., 10 mars 1867, af 
Peder A. B. og Berith (f. Erikson), frekv. Red 
Wing Sem., 84 — 87, religions-^ og commonskolelærer 
(Norman Co., Minn.) og farmer, 87 — 93, frekv. 
Augsburg Sem., 93, U. C. Sem., 93—95 (C.T.), 
prest, Crookston, Minn., 95—99, Berlin Mills, N. 
H., 99—02, Ft. Dodge, la., 02—06, Clermont, la., 
06—14, Beach, N. D., 14—. *Carrie Kins, 95. Christensen, Martin Alexander. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Gayville, S. D., 17 mai 1869, af pastor Emil 
C. og Amalie (f. Morbeck), frekv. Luther Coll., 
85—92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 (C.T.), prest, 
Genesee, Ida., 95—99, Seattle, Wash., 99—08, Oak- 
land, Cal., 08—10, Stanwood, Wash., 10—, forf. 
"Stanwood menigheds historie", 13. *Regina Hille- 
boe, 96. 1908. 
Dahl, Anton Anderson. 

Ord. 1895. Hauges synode, 1895—. 

F. i Skiptvedt, Øvre Borgesyssel, Kristiania, 16 
aug. 1855, af Anders Larson og Anne Marie (f. 
Erikson), udv. 80, snedker, 81—87, frekv. Red 
Wing Sem., 87—90 (C.T.), emissær i Norge, 90— 
93, i Amerika, 93—95, prest, Tavlor, Wis., 95—08. 
Cando, N. D., 08—11, Ada, Minn., 11—. *Lina 
Dorthea Elstad, 96. 1913. 
1899. 
1910. 309 Danielson, Anton Martinus. 

Ord. 1895. Hauges synode, 1895—. 

F. i Kragerø, Bamle, Kristiansand, 17 dec. 1864, 
af Daniel Iversen og Petrea (f. Eriksen), frekv. 
Kragerø navigationsskole, 85, udv. 87, frekv. Red 
Wing Sem., 88—94 (C.T.), prest, Clark, S. D., 
95—98, Muskegon; Mich., 99—01, Brainerd, Minn., 
01—02, Langford, S. D., 02—06, evangelist, 06—. 
*Elise Drever, 94 (t03), Olava Liknes, 03. Dyrvik, iMartin Olaus. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—03, 04—. 

F. i Skaatø, Bamle, Kristiansand, 2 aug. 1865, 
af Johan Ludvig Østensen og Lovise Marie (f. 
Larson), læste privat hos 3 lærere, 81 — 83, Hamar, 
sem., 8-1 — 86 (seminarist), udv. 87, frekv. Chicago 
Theol. Sem., 89—90, Red Wing Sem., 91—93 (C. 
T.), U. C. Sem., 94, prest, Racine, Wis., 95—01, 
Menominee, Mich., 01—03, McHenry, N. D., 04— 
12, Dazev, N. D., 12—. ^Talrna A. Nelson, 99. 
Eden, Martin Peter. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—96. 

F. i Lee Co., 111., 6 jan. 1869, af Haldor A. E. 
og Britha (f. Johnson), frekv. Luther Coll., 85 — 
92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 (C.T.), prest, 
Milnor (3 mghdr.), N. D., 95—96, frekv. Chicago 
Univ., 96—97, farmer, Lee, 111. * 1895. 
Fjelde, Jacob. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 22 juni 
1864, af Johannes Fjeldø og Ester J. (f. Prcstø), 
udv. 83, frekv. Wittenberg Luth. Normal, 87—90, 
rcligionsskolclærer, Bear Creck mghd., Minn., 90 — 
92, frekv. U. C. Sem.. 92—95 (C.T.), pnst. Bel- 
lingham, Minn., 95—03. Waiikon, la., 03—. ♦Elise 
Torgrimson, 96. 1913. 310 
1905. tFoRTHUN, Christen. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—04, 07—08. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 28 jan. 1867, 
af Ole F. og Anna (f. Furaas), frekv. Sogndals 
folkehøiskole, 84 — 87, udv. 87, religionsskolelærer, 
87—92, frekv. Red Wing Sem., 92—93, U. C. Sem., 
93—95 (C.T.), prest. Port Townsend, Wash., 95— 
98, Ashland, Wis., 98—02, Ellsworth, la., 02—04, 
opholdt sig i Lvster, Sogn, O-l — 07, prest, Ryder, 
N. D., 07—08. 't27 april 1908. *Elen Olsen Sør- 
heim, 92. §Hagoes, Owe. 
Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 
F. i Inderøen, N. Indherred, Trondhjem, 28 
aug. 1864, af Lorents Larson og Lovise (f. Olsen), 
udv. 81, frekv. WiUmar Sem., 86—90, Luther Coll., 
90—91, Willmar Sem., 91—92, Luther Sem., 92— 
95 (C.T.), prest, Neu^ Whatcom, Fairhaven, Law- 
rence, Ferndale, Van Zant, Edison, Olympic 
Marsh, Anacortes, Lynden, S. Fork, Wash., og 
Wharnock, W. Alder Grove, B. C, 95—00, Stan- 
- - wood og Everett, Wash., 00—01, Portland, Kelso, 

Barlow og Rainier, Ore., 01 — 10, Rugby, Berw^ick 
og Towner, N. D., 10—11, Pt. Madison, Millers Bay, Island Lake, 
Tracyton, Pt. Blakeley og Olalla, Wash., 11 — 13, Tacoma, Winlock, Doc- 
ton og Olalla, Wash., 13 — , redig. "Seminary Echo", 90. *Hanna K. E. 
Dahl, 99. Heidal, Syver Olson. 
Ord. 1895. Hauges synode, 1895—. 

F. i Vaage, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 23 juni 
1859, af Ole Svverson og Kari (f. Stenerson), 
udv. 83, frekv. Red Wing Sem., 88—89, 92—94 
(C.T.), prest, Radcliilfe, la., 95—08, kredsformand, 
10—. *Mari Rvggen, 95. Hektner, Karl Christiansen. 

Ord. 1895. Hauges synode, 1895—02. 

F. i Rælingen, Nedre Romerike, Kristiania, 17 
juni 1865, af Christian Pederson H. og Bolette 
(f. Torkelsen), udv. — , frekv. Augsburg Sem., 
88—89, Red Wing Sem., 89—94 (C.T.), prest, 
Milwaukee, Wis., 95—96, Cando, N. D., 96—02, 
forretningsmand, 02 — . 1895. 
31 tHovDE, Christian Joachim Mohn. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—04. 

F. i Spring Prairie, Wis., 11 sept. 1871, af 
pastor Brvnjolf H. og Elizabeth (f. Mohn), frekv. 
Luther Coll., 85—92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 
(C.T.), prest, Hoboken, N. J., 95—97, Amherst, 
Wis., 97—03, Blair, Wis., 03—04. 116 nov. 1904. 
*Marie Jacobsen, 95. 1895. 
1914. Jensson, Halvor. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—01, —03—04, Forenede kirke, 
04—08, —10—. 

F. i S. Osen, S. Østerdalen, Hamar, 15 aug. 
1857, af Jens J. og Gjertrud (f. Vika), frekv. 
Hamar sem., 76 — 78 (seminarist), lærer, Trysil og 
Vaaler, 78—90, udv. 90, frekv. Augsburg Sem., 92 
—95 (C.T.), prest, Farwell, Minn., 95—99, Bel- 
grade, Minn., 99 — 01, lærer, Nordvestens missions- 
skole, Belgrade, 97 — 03, prest, Hanley, Sask., 04, 
Northome, Minn., 0^1 — 08, lærer, Wahpeton Luth. 
Bible School, 08—09, prest, Presho, S. D., 10—. 
*Eli Kjenningen, 84. 
1904. Madsen, Jørgen Elesius. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—. 

F. i Risør, 0. Nedenes, Kristiansand, 2 okt. 
1856, af Hans M. og Kristine Marie (f. Jørgen- 
son), frekv. Risør almueskole, 6A — 66, udv. 66, 
frekv. Sheboygan, Wis., skoler, 66 — 73, Luther 
Coll., 73—75, 78—80, Luther Sem., 80—82, i Syden 
for sin helbred, 82 — 84, religionslærer, Winchester, 
Wis., 8^^87, farmer, Neb., 87—93, frekv. U. C. 
Sem., 93—94 (C.T.), prest, Melville, Mont., 95— 
02, Absarokee, Mont., 02 — . *Helga Andrine 
Nayes, 82. 
Myhre, Olaf C. 

Ord. 1895. Formede kirke, 1895-. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 18 jan. 1869, af 
ChristofiFer M. og Marit (f. Myhre), udv. 82, 
frekv. Luther Coll., 84—87, St. Olaf Coll., 88— 
90, Dr. Martin Luther Coll., New Ulm, 90—92, 
Augsburg Sem., 92—93, U. C. Sem., 93—95 (C 
T.), prest, Windom, Minn., 95 — 06, Adams, Minn., 
06—. *Clar.'. ALni".- H.-.nson. 01. 1913. 312 
1912. NORDGAARD, JOHANNES SiMON. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—. 

F. i V. Gausdal, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 
17 juni 1852, af Peder N. og Sigrid (f. Nesseth), 
udv. 66, frekv. Viroqua, Wis., High School, 70^ 
71, Luther Coll., 73—80 (A.B.), Kristiania univ., 
80—81, Co. Clerk, Polk Co., Wis., 81—88, frekv. 
Valparaiso Univ., 88—89, U. C. Sem., 94—95 
(C.T.), prest, Madison, Minn., 95—97, St. Petri, 
Lincoln Co., S. D., 97—00, Bridgewater, S. D., 
00—, lærer i historie, St. Olaf Coll., 89—94, i 
religion, latin og græsk, Augustana Coll., 97 — . 
*Florence Olive, 83. 
1913. Olsen, Engel Olai. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Bergen, Norge, 7 juni 1867, af Helge O. og 
Karen Oline (f. Madsen), udv. 80, frekv. St. Ans- 
gar Sem., 87—88, Luther Coll, 88—92, Luther 
Sem., 92—95 (C.T.), prest, Great Falls, Mont., 
95—98, Morris— Alberta, Minn., 98—. *Gunda 
Marie Lund, 98. 
Olsen. Hans Christian. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Salby, Hinderholm, Fyen, Danmark, 30 mai 
1867, af Hans Christian O. og Karen Marie (f 
Jørgensen), fik privat undervisning, 84 — 86, udv. 88 
frekv. Luther Sem., 93—95 (C.T.), prest, S 
Omaha, Neb., 95 — 98, nær Petersburg (5 mghdr.) 
Nelson Co., N. D., 98—. *Bertha Andersen, 95 1900. 
Reque, Sigvard Theodor. Ord. 189: Norske svnode, 1895- F. i Gilchrist, Pope Co., Minn., 4 juni 1871, af 
Peder S. R. og Sarah (f. Larsen), frekv. Willmar 
Sem., 83—85, Luther Coll., 88—92 (A.B.), Luther 
Sem., 92—95 (C.T.), prest. Chicago, 111., 95—02, 
Minneapolis, Minn., 02—04, St. Paul, Minn., 04—, 
Minn. distrikts missionskom., 04 — 13, redig. "Kir- 
keblad", 06—. *Maric Mathilde Laidquit, 00. 1911. 
1896. 
1908. 
313 Rue, Halvor Syverson. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—. 

F. i Hol, Hallingdal, Kristiania, 7 jan. 1867, af 
Svver O. R. og Maren Kathrine (f. Halvorson 
Ulshagen), udv. 67, frekv. St. Olaf Coll, 82—85, 
Luther Coll., 85—92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 
(C.T.), prest, Suttons Bav, IMich., 95—96, Eik 
Rapids, Mich., 96—00, Frankfort, Mich., 00—05, 
Vermillion, S. D., 05—10, Callender. la., 10—. 
*Martine Peterson, 96. Sand, Benjamin Andreas. 

Ord. 1895. Frikirken. 1895—08, Forenede kirke, 08—12. 

F. i Bjugn, Fosen, Trondhjem, 17 aug. 1865, 
af Jakob Jakobsen S. og Dorothea (f. Nikolaisen), 
frekv. Daniel Sæthers folkehc^iskole, Trondhjem, 
82—85, udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 89—95 
(C.T.) prest, Willis, Brown Co., Kans., 95—01, 
Everett, Wash., 01 — 06, New Westminster, B. C, 
06 — 11, Vancouver, B. C, 11 — , redig. "Menigheds- 
budet", 04—11, 12—. *Anna Mathilde Thorsen, 
96. SiLNEss, Even Toresius. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—. 

F. i Søndeled, 0. Nedenes, Kristiansand, 31 nov. 
1864, af Nils Torjussen og Anne Tørine (f. — ), 
udv. 83, frekv. Chicago Theol. Sem., 85—87, Be- 
loit Coll., 87—91, Augsburg Sem., 91—92, Minn. 
Univ., 92—93, U. C. Sem.,^93— 95 (C.T.), prest, 
Cooperstown, N. D., 95—05, Bisbee, N. D., 05—. 
*Regina D\ rud, 02. 1904. 
Skunes, Laurits Marcelius. 

Ord. 1895. Fortnede kirke, 1895—. 

F. i Vass, Karmsund, Kristiansand, 8 dec. 1864, 
af Nils Nesheim og Marie (f. Madsen), frekv. 
Stavanger amtsskole, Vass aftenskole, 85, udv. 88, 
hckv. Augustana Coll., 88 — 92, Augsburg Sem., 
92—93, U. C. Sem., 93—95 (CT\), prest. Warren, 
Minn., 95—00, Glvndon (Buffalo). Minn., 00—03, 
Perley, Minn., 03—06, Hillsboro, N. I).. 06—. 
*fL-innah Jvarson, 95. 191J. 314 
1894. Stenerson, Peder Severin. 

Ord. 1895. Hauges synode, 1895—. 

F. i Chicago, 111., 28 sept. 1861, af Samuel S. 
og Sara (f. Pedersen), frekv. Red Wing Sem., 87 
—95 (C.T.), prest, Ossian, la., 95—07, Pierpont, 
S. D., 07 — 13, nu bosat i Åmes, la., 13 — , kreds- 
sekr., 11—12. *Mathilde Gustava — , 97. 
Strand, Kittel Torgerson. 

Ord. 1895. Hauges synode, 1895—. 

F. i Fyresdal, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 3 okt. 1855, af Torger Kittelsen og Sigrid 
(f. Gunderson), frekv. almueskolen, gaardbruger, 
78—82, udv. 82, farmer, 82—95, prest, Sedgwick, 
S. D., 95—04, Rolette, N. D., 04—, kredsformand, 
11—. ^Torbjørg O. Brevik, 78. 1913. 
1913. Strass, Olaus Christian. 

Ord. 1895. Forenede kirke, 1895—10. 

F. i Strand, Ryfylke, Kristiansand, 9 okt. 1862, 
af Lorens S. og Ragnhild (f. Thorsen), udv. 81, 
farmer, 81—85, frekv. Augsburg Sem., 85—89 
(A.B.), Minn. Univ., 89—90, Augsburg Sem., 90— 
93 (C.T.), lærer i sprog og historie, U. C. Sem., 
93—95, prest, Twin Valley, Minn., 95—99, Moe, 
S. D., 99—03, Westerville, S. D., 03—05, Presho, 
S. D., 05 — 10, tilbage til Norge, 10, privatlærer 
og tilfældig forkyndervirksomhed, 10 — . *Christo- 
fine Serine Tou, 97. 
1906. Strøm, Eimar Ingvald. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—97, 02—. 

F. i Zumbrota, Minn., 9 juni 1871, af Christian 
L. S. og Christine (f. Solem), frekv. Zumbrota, 
Minn., High School, 84—86, Luther Coll., 86— 
91 (A.B.), Luther Sem., 91—92, 93—95 (C.T.), 
prest, Minot, N. D., 95—97, Belgrade, Minn., 02— 
03, Red Wing, Minn., 03—09, Watson, Minn., 
09 — , lærer i latin og matematik, Zumbrota High 
School, 92 — 93, bestyrer, Luther Acad., Albert Lea, 
97 — 02, bestyrer. Red Wing menighedsskole, 03 
— 09, revisor, 05 — , sekr. pensionsfondet, 13 — . 
*Helina M. Nedrud, 97. 
1896. 
1895. 
315 Tekse, Tobias Osmundsen. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—. 

F. i Lunde, Flekkefjord, Kristiansand, 5 april 
1860, af Osmund Tobiassen T. og Elizabeth (f. 
Thoresen), frekv. Stavanger amtsskole, 81 — 82, 
udv. 84, frekv. Willmar Sem., 87—88, Augsburg 
Sem., 88—92 (A.B.), 92—95 (C.T.), prest, Esca- 
naba, Mich., 95—98, Amerv, Wis., 98—12, Fergus 
Falls, Minn., 12—. *Mina Sveberg, 96. Thoen, Jacob Ellingsen. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—03, — . 

F. nær Decorah, la., 10 mai 1864, af Elling 
Nilson T. og Anne Sophia (f. Brekke), frekv. St. 
Ansgar, la., High School, 80, St. Olaf Coll., 81— 
83, commonskolelærer og farmer, 83 — 87, frekv. 
Luther Coll, 87—92 (A.B.), Luther Sem., 92—95 
C.T.), prest, Henningford (Sweetwater mghd. 
osv.), Neb., 95—97, Wells, Minn., 97—03, besty- 
rer og lærer i religion, Luther Acad., Albert Lea, 
03—. Tollefsen, Eberg Christian. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—09, Forenede kirke, 09—. 

F. i Ibestad, Trondenes, Tromsø, 26 jan. 1867, 
af Ole Johan T. og Anna Marie (f. Samuelsen), 
udv. 67, frekv. Minneapolis Acad., 8-1 — 85, Augs- 
burg Sem., 85—86, 92—95 (C.T.), prest, Neenah, 
Wis., 95—98, Brooklyn, N. Y., 98—02, Clinton- 
viUe, Wis., 02—03, Escanaba, Mich., 03—05, 
Brooklyn, N. Y., 05—09, Finley, N. D., 09— 
visitator, 11 — , rektor, Brooklyn diakonissehiem, 05 
—09. *Ellen Berntsen, 89. 1909. 
Torvik, Ole Larsen. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895—. 

F. i Strandebarm, Hardanger, Bergen, 31 okt. 
1863, af Lars T. og Marie (f.' Linge), udv. 85, 
frekv. Augsburg Sem., 88—95 (C.T.), prest. Aber- 
crombie, N. D., 95—01, Morris, Minn., 01—10, 
Clinton, Minn., 10 — 13, Racine, Wis., \A — , for- 
mand, Board of Trustees, Oak Grove Luth. Ladies' 
Sem., 08 — 12, finanskommissær for samme, 11 — 12. 
*()Iga Dahl, 07. 1910. 316 
Tufte, Martin Cornelius. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—97. 

F. i Glenwood, la, 11 feb. 1868, af Ole Knud- 
sen og Barbro (f. Hjelle), frekv. Luther Coll., 
84—91 (A.B.), Luther Sem., 91—94 (C.T.), be- 
styrer og lærer, Glenwood Acad., 94^95, prest, 
Brookhm, N. Y., 95 — 97, en tid senere forretnings- 
mand, Dallas, Tex. 1895. 
1906. tURSETH, Hans Andreas. 

Ord. 1895. Frikirken, 1895— 09. 

F. i Dyrø (Indland), Senjen, Tromsø, 3 okt. 
1866, af Christian Hansen U. og Anna (f. Finseth), 
udv. 75, frekv. Augsburg Sem., 85—91 (A.B.), 
92—95 (C.T.), prest, Rochester, Minn., 95—98, 
professor i N. T. eksegese og praktisk teologi, Augs- 
burg Sem., 98 — 09, Augsburg Sem. kasserer, 03 — 
06, Frikirkens sekr., 98 — 99, forf. engelske oversæt- 
telser af Luthers "Lille katekismus", 04, Sverdrups 
"Forklaring", 06, og Vogts "Bibelhistorie", 09. 
t3 april 1909. *Martha Olsen Susag, 95. 
1909. Xavier, Karl. 

Ord. 1895. Norske synode, 1895—03, 10—. 

F. i Lyngen, Tromsø, 17 feb. 1869, af pastor 
Nils Paul X. og Amanda Magdalene (f. Norum), 
udv. 73, frekv. Luther Coll., '8^^87, 88—92 (A. 
B.), Luther Sem., 92—95 (C.T.), prest, Saude, 
la., 95 — 03, lærer i norsk, religion og historie, 
Sioux Falls Luth. Normal, 03 — 10, prest, Bradish, 
Neb., 10—, redig. "Skoleblad", 05— 11, forf. "Tre 
pastoralteologiske afhandlinger", 13. *Henriette 
E. Larsen, 95 (t04), Bina C. Kammerud, 06. 
Akre, Ole Johnson. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Highlandville, la., 1 mai 1870, af Johannes 
J. A. og Martha Margrethe (f. Særvold), frekv. 
Luther Coll., 86—93 (A.B.), Luther Sem., 93— 
96 (C.T.), prest. Lead Citv, S. D., 96—01, White- 
water, Wis., 01—07, Veiva, N. D., 07—, North- 
western Coll. korporations formand, 10 — . *Anna 
Louise Strand, 97. 1913. 
1913. 
1911. 
317 Amundson, Carl. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Litchfield, Minn., 3 sept. 1871, af Ole A. 
og Oline ]\Iarie (f. Sivertsen), frekv. Litchfield, 
Minn., High School, 86 — 89, religionslærer, Ness, 
Aleeker Co., Minn., 89 — 90, frekv. Augsburg Sem., 
90—96 (C.T.), prest, Henning, :Minn., 96—03, 
Verndale, Minn., 03—07, Nymore, Minn., 07—12, 
Cumberland, Wis., 12 — , kredsformand, 13 — . 
*Selma Larsen, 99. Astrup, Johannes. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896 — . 

F. i Kristiania, Norge, 3 dec. 1872, af pastor 
Nils A. og Anna C. A. U. (f. Thurman), udv. til 
Natal, 83, til Amerika, 90, frekv. Luther Coll., 90— 
93 (A.B.), Luther Sem., 93—96 (C.T.), missiona-r 
(Schreudermissionen), Untanjambuli, Natal, S. 
Afrika, 96 — , redig, et blad i zulusproget. *Bertine 
Rødsæter, 96. Barstad, Bjørn Kittelson. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Svartdal, Seljord, Øvre Telemarken øst, 
Kristiansand, 8 juni 1868, af Kittel HaK^orson og 
Ingeborg (f. Johnsen Barstad), udv. 81, frekv. 
Red Wing Sem., 88—96 (C.T.), prest, Ft. Ransom, 
N. D., 96—98, Grafton, N. D., 98—04, Santa Rosa, 
Cal, 04—07, Lac qui Parle, Minn., 07—, kirke- 
raadsmedlem, 08—, kredsformand, 00—04, 07—09, 
12—. *Susanna P. Heitne. 96. 1908. 
Bestul, Christian Brandt. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Keyser, Wis., 13 nov. 1870, af John I. B. 
(lg Ingeborg (f. Brandt), frekv. Luther Coll., 86 — 
93 (A.B., A.M.), Luther Sem., 93—96 (C.T.). 
prest, ^L^^shfield, Wis., 96—97, Viroqua, Wis., 97 
— 01, French Creck, Wis., 01 — , church e.xtcnsion 
sckr., 02 — 05, 0. distrikts indremissionskom, 10 — . 
*Harriet E. Halvorsen, 00. 1903. 318 
1896. 
1907. 
1906. 
1911. Bestul, Jonas L. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Scandinavia, Wis., 12 dec. 1867, af John 
Rasmussen B. og Sigrid B. (f. Johansen), frekv. 
Oshkosh State Normal, 8^1 — 85, Augsburg Sem., 89 
—92 (A.B.), 93—96 (C.T.), prest, Badger, Minn., 
96—99, W. Superior, Wis., 00—04, Everest, Kans., 
04—06, lærer, Bethania Coll., 06—12, prest, Fern- 
dale, Wash., 12 — , kasserer, Bethania Coll., 10 — . 
*Laura Hayord, 97 (tOl), Celia Munson, 03. Bugge, Johan Peder. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Næsset, Indre Romsdal, Trondhjem, 28 okt. 
1867, af Peder P. B. og Maridt (f. Ivarson), fik 
privat undervisning, 85 — 86, 87 — 89, frekv. Roms- 
dals amtsskole, 86 — 87, udv. 90, frekv. Washburn, 
Wis., commonskole, 90 — 91, Chicago Theol. Sem., 
91—94 (C.T.), Chicago Luth. Sem., 94—96, stu- 
diereise i Ægjpten og Syr*en, 07, prest, Oconto 
Falls (Green Valley mghd. osv.), Wis., 06 — , in- 
spektør, Hommeanstalterne, 99—00, direktør for 
samme, 11 — 13, Board of Charities, 11 — 13, redak- 
tør, "Søndagsskolelekser", 91 — 96, "Visergutten", 
08. *Clara R. Eidahl, 97. Carlsen, Thomas T. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 25 mars 
1864, af Tanger C. Bø og Kristine (f. Tostensen), 
udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 90—96 (C.T.), 
prest, Davis, S. D., 96—06, Camrose, Alta., 06—, 
kasserer, Bethesda barnehjem, Beresford, S. D., 
kredsformand, 01—. *Martha Skatvold, 94. DØVING, Carl. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Norddalen, 0. Søndmøre, Bergen, 21 mars 
1867, af Ingebrigt N. D. og Inger Martha (f. 
Bjørstad), fik privat undervisning af biskop N. 
Astrup, lærer osv. i Schreudermissionen, Natal, S. 
Afrika, 83—90, til Amerika, 90, frekv. Luther 
Coll, 90—93 (A.B.), Luther Sem., 93—96 (C.T.), 
prest, Red Wing, Minn., 96—97, Montevideo (R. 
4), Minn., 97—04, Greenpoint, Brooklyn, N. Y., 
04—11, bymissionær, Chicago, 111., 12 — , engelsk 
salmebogkom., 10 — 13, forf. "Billeder fra Syd 
Afrika",^ 91, "Blandt zuluerne i Syd Afrika", 95, 
cndel salmeoversættelser, hvoraf 32 i "Lutheran 
Hymnary", 13. 
1896. 
1896. 
319 Finstad, Martin. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 1 feb. 
1867, af Ole F. og Anne Marie (f. Christianson), 
frekv. Eidsvolds høiskole, 84—87, udv. 89, frekv. 
Augsburg Sem., 89—93, U. C. Sem., 93—96, prest, 
Rindahl, Minn., 96—03, Osakis, IVIinn., 03—06, 
Viroqua, Wis., 06 — , hedningemissionskom., 07 — 08, 
inspektør, Lake Park barnehjem, 97 — 00. *Martha 
Sutnes, 98. Flekke, Matias. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Ytre Holmedal, Søndfjord, Bergen, 7 nov. 
1867, af Østen Ingebrigtsen F. og Anne Lovise 
(f. Torstensen), frekv. Sogndals folkehøiskole, 84 
— 86, Hamar sem., 86 — 88 (seminarist), lærer, 
88—90, udv. 90, religionsskolelærer, S. D., 90—94, 
frekv. Luther Sem., 94—96 (C.T.), prest. Holt og 
Sorum, Marshall Co., Minn., 96 — 03, Gary, Minn., 
03—11, Sand Creek, Wis., 11—. ' Fosnes, Hans E. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Beitstaden, N. Indherred, Trondhjem, 9 
aug. 1865, af Ole Hansen og Torine (f. Velden), 
udv. 84, frekv. Northfield Sem., 87, St. Olaf Coll., 
87— 93 (A.B.), U. C. Sem., 93—96 (C.T.), prest. 
Hudson, Wis., 96—99, Ishpeming, Mich., 99—03, 
Fertile, la., 03—07, Winnebago, la., 07—10, Brook- 
ings, S. D., 10 — , visitator, 07 — 10. *Karcn Ma- 
thea Holmen, 96. 1913. 
Fossum, Jens Evensen. 

Onl. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Meridian, Wis., 2 mai 1872, af E\en jen- 
sen F. og Gunhild (f. Bordahl), frekv. Augsburg 
Sem., 88—93 (A.B.), 93—96 (C.T.), prest, Ash- 
and, Wis., 98 — 07, Frikirkens sekr., 06 — 07, lærer 
i sprog og matematik, bestyrer, Oak Grove Luth. 
I>adies' Sem., Fargo, N. R, 07—. ♦Olga M. Pe- 
tersen, 98. 1906. 320 
1896. 
1896. Grønningen, Thore Johnson. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Torvestad, Karmsund, Kristiansand, 10 mai 
1861, af John Johnsen G. og Anne Marie (f. Nil- 
sen), udv. 89, frekv. Augsburg Sem., 89—92, High- 
land Park Coll., 92—93, U. C. Sem., 93—96 (C. 
T.), prest, Bath, S. D., 96— OlS Seattle, Wash., 01 
— 05, Buxton, N. D., 05 — , visitator. *Anna R. 
Burseth, 96. Gundersen, Hans Martin. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Tromsø, Norge, 28 mars 1867, af K. G. og 
Berith (f. Amundsen), frekv. Tromsø høiere real- 
skole, 75 — 83, sjømand, 83 — 87, privat studium i 
sprog og historie, 87 — 88, underkastet sig tillægs- 
prøver ved Tromsø høiere realskole, 88, frekv. 
Tromsø sjømandsskole, 88 — 89 (navigationseksa- 
men), sjømand, 89 — 93, udv. 93, frekv, Luther 
Sem., 93—96 (C.T.), prest, Seattle, Wash., 96— 
99, Hoboken, N. J., 99 — 12, bvmissionær, Brooklyn, 
N. Y., 13—, redig. "Luthersk sendebud", 09—13. 
*Kathinka Nordby, 99. 
Hafstad, Olaf Olson. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 21 mars 1869, 
af Ole Madson og Anne (f. Hafstad), frekv. amts- 
skolen, 87 — 89, Hauges minde latinskole, 89 — 90, 
udv. 90, frekv. Augsburg Sem., 90 — 91, Valparaiso 
Univ., 91—92, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), prest, 
Leona, Kans., 96—00, Des Moines, la., 00—03, 
Webster, la., 03 — . 1896. 
Hage, Edward Aslaksen. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Kvernes, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 30 
april 1865, af Aslak H. og Anne (f. Olsen), frekv. 
Hauges minde, Kristiania, 88 — 89, udv. 89, frekv. 
Augsburg Sem., 89—93, 93—96 (C.T.), prest, 
Amery, Wis., 96—98, Bella Coola, B. C, 98—07, 
Ballard, Wash., 07—11, Gowan, Sask., Can., 11—. 
*Marie Thomason, 96. 1898. 
1910. 
321 Halling, Luther Martin. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Christiania, Dakota Co., Minn., 25 dec, 
1866, af Ole Olsen H. og Chirsti (f. Larsen), 
frekv. Augsburg Sem., 87 — 91, St. Ansgar Sem., 91 
—93, Augsburg Sem., 93—96 (C.T.), prest, Val- 
ley City, N. D., 96—12, Binford, N. D., 12—. 
*Anna Mathea Monsen, 96. Halvorson, Joseph Simon. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Winneshiek Co., la., 31 aug. 1870, af pastor 
Johannes Halvorsen Melom og Marie (f. Iverson 
Hvtta), frekv. Red Wing Sem., 89—96 (C.T.), 
Prest, Strand, la., 96—98, Pierpont, S. D., 99—02, 
Spicer, Minn., 02—08, Buxton, X. D., 08—. *lda 
Andrea Anderson, 96 (tOO), Nettie Gurine John- 
son, 02. 1896. 
1896. Halvorson, Peter C. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896 — . 

F. i Nannestad, Øvre Romerike, Kristiania, 30 
sept. 1866, af Christoffer H. og Karen Henrikka 
(f. Rønsen), udv. 70, frekv. S. D. Agricultural 
Coll., 85—88, Augustana Coll., Canton. 89—93, 
U. C. Sem., 93 — 96 (C.T.), missionar, Ft. Dau- 
phin, Madagaskar, 96 — 05, 09 — , reiste i missionens 
tjeneste i Amerika, 05 — 08, bygget Ft. Dauphin 
gutteasyl, 97, bestyrer for samme, 97 — 05, b\gget 
Ft. Dauphin presteskole, 09, bestyrer for samme, 
09 — . *Antoncttc Nilson, 96. 
Hammer, Arnt Johnson. 

Onl. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

V. i Buviken, N. Dalene, Trondhjem, 5 mai 
1866, af John H. og Guri (f. Anderson Olsohn- 
hagen), udv. 88, frekv. St. Olaf Coll., 90—93. U. 
C. Sem., 93 — 96 (C.T.), prest. Hartington, Ncb., 
96—97, Medo, Minn., 97—02, Berlin Mills, N. H., 
02—04, Edmorc, N. D., 04—12. *Annie Randinc 
Andersen, 94. 1903. 
Hammer, Ludvig Erikson. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Hamar, Norge, 24 nov. 1862, af Erik Lar- 
son og Sidsel (f. Andersen), udv. 81, frekv. St. 
Olaf Coll., 88—92, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), 
prest, Roslyn, Day Co., S. D., 96^ — , visitator, 06 — 
11. *Laura Anderson, 96. 1896. 
1911. Hansen, Eldor Mikael. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Vik, Brønø, S. Helgeland, Tromsø, 4 sept. 
1862, af Hans Pedersen Vaag og Johanna (f. 
Olsen), frekv. amtsskolen i Brønø, 78 — 79, udv. 
87, frekv. Augsburg Sem., 87—93 (A.B.), 93—96 
(C.T.), prest, Brandon, Minn., 96—03, Plumb, 
Becker Co., Minn., 03 — 05, Christiania, Dakota 
Co., Minn., 05—11, New London, Minn., 11—, 
indremissionssekr., 09 — 10, viceformand, 10 — 11, 
kredssekr., 97—99, 02, 06—09, Augsburg Sem. di- 
rektør, 11 — 12, ordinationskom., 13. *Minda Chri- 
stine Berg, 97. 
Helseth, Hans Olsen. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Frænen, Ytre Romsdal, Trondhjem, 20 
feb. 1865, af Ole Jensen H. og Eli (f. Olsen Skjær- 
seth), frekv. Romsdals amtsskole, 84 — 86, udv. 86, 
frekv. Augsburg Sem., 87 — 89, Valparaiso Univ., 
89—90, Augsburg Sem., 90—93 (A.B.), 93—96 
(C.T.), prest, Brainerd, Minn., 96 — 00, Abercrom- 
bie, N. D., 01—06, Tioga, N. D., 06—09, Churches 
Ferry, N. D., 09 — . *Christine Geoline Søgaarden, 
98. 1913. 
Hendricks, John. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Selbu, N. Dalene, 10 sept. 1865, af Henrik 
Pedersen og Karen (f. Hammer), frekv. Trond- 
hjems realskole, — , udv. 83, frekv. St. Ansgar 
Sem., — , Luther Sem., 93—96 (C.T.), prest, Big 
Rapids, Mich., 96—02, Viroqua, Wis., 02—06^, 
West Prairie, Wis., 06 — 12, Minneapolis, Minn., 
12 — , Sioux Falls Normal bvgningskom., — . *Tulia 
Grøndal, 93. 
323 Herre, Jacob Christiansen. 

Ord. 1S96. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Porsgrund, Skien, Kristiansand, 11 juli 1871, 
af Kristian Jacobsen og Karen (f. Johnsen), frekv. 
Hauges minde, Kristiania, 88—89 (A.B.), udv. 90, 
frekv. U. C. Sem, 93—96 (C.T.), prest, Henning, 
Minn., 96—02, Kindred, N. D., 02—05, Menomi- 
nee, Mich., 05—08, Larimore, X. D., 08—11, by- 
missionær, New^ York, bestyrer, Bethesda slum- 
mission, Brooklvn, N. Y., 11 — . *Thea Lund, 02. 1913. 
1911. HjORTHOLM, Christen Hansen. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 
F. i Rudkjøbing, Langeland, Danmark, 30 april 
1865, af Hans Jørgen H. og Dorthea (f. Christen- 
sen), udv. 66, gik: paa commonskolen, — 83, 
frekv. St. Olaf Coll., 86 — 88, postmester og school 
board clerk, Gem, S. D., commonskolelærer i 
Brown Co., S. D., 87—91, frekv. St. Olaf Coll., 
91—93, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), prest, Soldier, 
la., 96—00, Duluth, Minn., 00—04, Ellsworth, la., 
0-i — . ^Caroline Hannah Lobenstein, 89 (tl3). 
HoLiE, Rasmus Martinus. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Sunnelven, 0. Søndmøre, Bergen, 29 mai 
1865, af Steffen Olson H. og Olave N. (f. Frøse), 
frekv. privatskoler, 82—85, Stord sem., 85—88 
(seminarist), huslærer, Ekersund, 88 — 90, udv. 
90, religionsskolelærer, Orfordville, Wis., 90 — 93, 
frekv. Luther Sem., 93—96 (C.T.), prest, Brainerd, 
Minn., 96—97, Milnor, N. D., 97—. *Clara 
Thoen, 97. 1913. 
Holland, Johan Syvertsen. 

Ord. 1S96. Forintck- kirke, 1896 -1.^. 

F. i Holme, Mandal, 3 aug. 1855, af Sy vert 
Eriksen og Inger Marie (f. Aanensen), kolportør 
Norge, 82 — 88, udv. 88, emissær i Chicago kreds, 
88 — 94, og for Zionsforeningen, 93, frekv. U. C. 
Sem., 94—96 (C.T.), prest. Mound Citv, S. D., 
96—00, Bryant, S. D.. 00—06. Hettingcr, N. D., 
06 — 12, Cottonuood, Minn., 13. *Elizabeth Lar- 
son Fkeland. 83. 1900. 324 
Holm, Nicolay Hanson. 

Ord. 1896. Forcncck- kirke, 1896—. 

¥. i Edø, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 22 jan. 
1861, af Hans Johannesen og Gurine (f. Nielson), 
frekv. Nordmøre amtsskole, 79 — 80, Trondhjems 
militærskole, 80 — 83, udv. 88, frekv. Augsburg 
Sem., 93, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), prest. Nor- 
way, Kans., 96 — 02, Bemidji, Minn., 03, Deer 
Park, Wis., 03—11, Ryder, N. D., 11—. *Lina 
Ankrust, 97. 1913. 
1912. HouGSTAD, Christian. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Biri, Toten, Hamar, 15 juli 1867, af Hans 
Christian H. og Gunhild (f. Evensen Bratsven), 
udv. 69, frekv. Galesville Univ., 85 — 88, common- 
skolelærer, Holmen, Wis., 87 — 88, farmer, frekv. 
Luther Coll., 89—93 (A.B.), Luther Sem., 93— 
96 (C.T.), prest. El Campo og Galveston, 'Tex., 
96—98, Lodi (3 mghdr.), Wis., 98—07, Brainerd 
(4 mghdr.). Minn., 07 — , redig. "College Chips", 
92—93. *Martha Hove, 98. 
HøiGAARD, Jonas Bernhard. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—01. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 5 juli 1869, af 
Christen Jonassen H. og Elizabeth H. (f. Aamodt), 
frekv. Stavanger latinskole, 80 — 86, udv. 86, frekv. 
Curtiss Business Coll., Minneapolis, Minn., 88 — 89, 
forretningsmand, Tacoma, Wash., 89 — 92, frekv. 
Augsburg Sem., 92—93 (A.B.), 93—96 (C.T.), 
missionar, Tulear, Madagaskar, 96 — 01, lærer, 
Stavanger, 02—. *Julie Larsen, 98 (tOO). 1896. 
1913. HøvERSTAD, Helge. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 15 mars 1870, af 
Torger T. H. og Gjertrud (f. Helgeson), frekv. 
Valdres amtsskole, 81 — 84, Hamar sem., 87 — 89 
(seminarist), udv. 92, frekv. U. C. Sem., 93 — 96 
(C.T.), Chicago Luth. Sem., 96—97, prest, ElHott, 
111., 97—04, Perry, Wis., 04—09, Sioux City, la., 
09 — , visitator, 08 — 09, hedningemissionskom., 06 — 
07, 09—, forf. "Programhjælp", 12, redig. "Ved 
juletræet", 09 — 13, "Julen er kommen", 09 — 13, 
"St. Petri tidende" (mghds.-blad), 10 — . 325 
Johnson, Lorentz Christian. 

Ord. 1886. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Frosten, S. Indherred, Trondhjem, 8 aug. 
1855, af John J. og Bereth (f. Thrones), frekv. 
Trondhjems underofficerskole, 73 — 76 (underoffi- 
cer), udv. 84, frekv. Chicago Theol. Sem., 85 — 86 
(C.T.), prest (Den evang. frikirke), Wesle\ , Britt, 
Buffalo Grove og Flaten, la., 86 — 90, Minneapolis, 
Minn., 90 — 96 (Forenede kirke), Suttons Bay, 
Xorthport og Grand Rapids, Mich., 96 — 99, Alpena, 
Mich., 99—13, Marmon, Rudser, E. Fork, X. D., 
^'^^^- 13, Den evang. frikirkes formand, 89 — 95, skrev 

kopi af den norske bibel (1,147 sider), 08 — 09, af den engelske bibel 

(1,032 sider), 09—10. *Hanna Emelie Øien, 79. 
Johnson, Osmund. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Cambridge, la., 14 nov. 1865, af John O. 
Johnson og Martha (f. Weeks), frekv. Augsburg 
Sem., 81 — 84, common- og religionsskolelærer, 8-4 — 
87, frekv. la. State Normal, 87—92 (B.Did.), 
Chicago Luth. Sem., 92—93, U. C. Sem., 93—96 
(C.T.), prest, S. Superior, Wis., 96—98, Blooming 
Prairie, Minn., 98—12, Waterford, Wis., 12—. 
*Leonora A. Fjeldstad, 97. 1913. 
Johnson, Ulrik Dahl. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Leka, Ytre Namdalen, Trondhjem, 19 jan. 
1858, af John Haldorsen og Hannah (f. Fridrek- 
sen), udv. 88, frekv. Red Wing Sem., 93—96 (C. 
T.), prest, Rothsay, Minn., 96 — . KoLSTøE, Ole. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Avaldsnes, Karmsund, Kristiansand, 14 feh. 
1852, af Søren K. og Martha (f. Matland), tog 
lærercksamen i Norge, lærer, Hjelmeland, 78 — 90, 
udv. 90, frekv. Red Wing Sem., 93—96 (C.T.), 
prest, Plummer, Minn., 96 — , kredsformand, 12 — . 
* Mette Høincs, 79. 1913. 326 
1906. 1913. Landahl, Carl W. 

Ord. 1904. Hauges synode, 1896—. 

F. i Søraasen, Sexdeega, Sverige, 3 jan. 1870, af 
Carl Carlson og Anna Katarina (f. — ), udv. 89, 
frekv. Red Wing Sem., 91 — 95, viissionar, Taiping- 
tien, Hupeh, Kina, 96—04, i Amerika, 04—05, Tai- 
pingtien, 05—. *Thea Rønning, 97 (t98), Alice 
Holmberg, 99. 
Langehaug, Lars. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Hemsedal, Hallingdal, Kristiania, 28 mars 
1867, af Kristen O. L. og Barbro L. (f. Kirkebø), 
udv. 87, frekv. Red Wing Sem., 89—96 (C.T.), 
prest. Sioux City, la., 96 — 97, Bottineau, N. D., 
97—03, Sharon, N. D., 03—, kredsformand, 06—09, 
11 — 13. *Ellen Lovina Anderson, 96. 
Lee, Aslak Gunnarsen. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Laardal, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 21 sept. 1866, af Gunnar P. Juve og Thone 
(f. Turtedalen), udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 
87—96 (C.T.), prest, Harvey, N. D., 96—01, 
Manfred, N. D., 01—06, Tioga, N. D., 06—08, 
Stanley, N. D., 08—10, Palermo, N. D., 10—. 
*Clara Gundersen, 07. 1907. 
Lind, Nils Hanson. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Sigdal, Drammen, Kristiania, 31 dec. 1865, 
af Hans N. Linbraaten og Helga (f. Christiansen), 
udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 89—93, U. C. 
Sem., 93—96 (C.T.), prest, Wolverton, Minn., 96 
—01, Clarissa, Minn., 02—08, Erskine, Minn., 
08—. *Ottine Gurine Ness, 02. 1896. 
327 tLOFTAAS, J. J. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—06. 

F. i Lindaas, Nordhordland, Bergen, 6 nov. 
1856, af — , snedker, 71—88, udv. 81, frekv. Red 
Wing Sem., 88 — 96 (C.T.), prest, Minnewaukon, 
N. D., 96—05. tl6 feb. 1906. 1905. 
1911. Meland, Rasmus Johnson. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Faribault Co., Minn., 1 dec. 1869, af John 
J. M. og Mari (f. Brekke), frekv. Luther Coll., 
86 — 92, commonskolelærer, 92 — 93, frekv. Luther 
Sem., 93—96 (C.T.), prest, Waco, Tex., 96—00, 
Mora, IMinn., 00—03, Grantsburg, Wis., 03—07, 
Lodi, Wis., 07 — , formand, Nordfjordlaget, 13 — , 
forf. "Norske settlementer og menigheder i Benton, 
Sherburne og Mille Lacs Co., Minn." (se P. Lang- 
seth, A. Larsgaard), 03. *Dina Moe, 96. 
Michaelsen, Carl. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896 — . 

F. i Kristiania, Norge, 28 dec. 1862, af Michael 
Christensen Maura og Marie (f. Carlson), udv. 
70, frekv. Augustana Coll., Northwestern Univ., 
Evanston, Augsburg Sem., 90 — 93, U. C. Sem., 93 — 
96 (C.T.), prest, Washburn, Wis., 96—01, Rowe, 
111., 01 — 13, Canby, Minn., 13 — , Chicago diakonis- 
sehjemmets kom., 09 — 12. *Rose A. Larson, 96. 1913. 
Olberg, Carl Johan. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—. 

F. i Haaland, Jæderen, Kristiansand, 4 feb. 
1866, af Ingebret P. Ølberg og Jorine T. (f. 
Niaa), udv. 87, frekv. Red Wing Sem.. 88—96 
(C.T.), prest, Volin, S. D., 96—06, Irene, S. 
D., 06—, kredssekr., 96—99. kredskasserer, 12—. 
*Alma Victoria Carlson. 97. 1913. 328 
Otte, Heinrich. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Hermannsburg, Natal, S. Afrika, 24 nov. 
1870, af Carl O. og Marie (f. Tørresing), fik 
privat undervisning i latin af pastor N. Astrup i 
Entumeni, Natal, 86 — 90, udv. 90, frekv. Luther 
Coll., 90—93 (A.B.), Concordia Sem., 93—96 (C. 
T. ), jnissiontrr (Schreudermissionen), Kwahlabisa, 
Zululand, S. Afrika, 96—. *Hanna Astrup. 
1904. Pedersen, Mathias Andreas. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 31 juli 1869, af 
Mads Pedersen Horne og Anna (f. Kvammen), 
udv. 70, frekv. WiUmar Luth. Sem., 87—89, St. 
Olaf Coll., 89—90, Augsburg Sem., 90—93 (A.B.), 
93—96 (C.T.), prest, St. Paul, Minn., 96—99, Chi- 
cago, 111., 00—03, Calumet, Mich., 03—04, missio- 
nar, Santalistan, Indien, 04 — 13, besøgte Amerika, 
13 — 14, til Benagaria, Santalistan, Indien, 14 — , 
forf. "Bolae Dotto", 10, "Sketches from Santhali- 
stan", 13. *Emma Tollefsen, 94. 
QuALEN, Peder Olaus. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Burke, Dane Co., Wis., 22 mars 1871, af 
Ole Q. og Birgit (f. Aarvigen), frekv. St. Olaf 
Coll., 87—92, Wis. Univ., 92—93, U. C. Sem., 93 
—96 (C.T.), prest, Rosendale, la., 96—98, Van- 
couver, B. C, 98— 00, Chicago, 111., 01—06, Mar- 
shalltown, la., 06 — 11, Slayton, Minn., 11 — 13, Ot- 
tawa, 111., 13 — . *Anna Heggelund, 96. 
Rachie, Christian Lassessen. 

Ord. 1896. Hauges synode, 1896—98, Forenede kirke, 98—. 

F. i Olden, Nordfjord, Bergen, 29 mars 1866, af 
Lasse C. R. og Dorthea (f. Monsen Algjelden), 
udv. 71, frekv. Granite Falls, Minn., High School, 
83—84, Montevideo High School, 85, Windom In- 
stitute, 86—87, Red Wing Sem., 88—93 (C.T.), 
Chicago Luth. Sem., 93 — 96, prest, Arendal og Pe- 
terson, Minn., 96—98, DodgeviUe, Wis., 98—03, 
Lewiston, Ida., 03—04, Portland, Me., 04—06, 
Norway, Kans., 07 — 10, Robinson (Upper Wolf), 
Kans., 10—13, Naples, S. D., 13—, visitator, 08— 
13. *Petra Susanna Matson, 96. 329 
1900. 1896. Raftshol, Kristoffer Olai. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896 — . 

F. i Eid, Nordfjord, Bergen, 28 sept. 1868, af 
Kristoffer Johnson R. og Anne (f. Kristiansen), 
frekv\ Vesteraalens amtsskole, 85, asst. lensmand 
og handelsbetjent, 85 — 89, frekv. Tromsø sem., 89 
— 91 (seminarist), udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 
91—93, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), prest. Bot- 
tineau, N. D., 96 — 11, Churches Ferry, N. D., 11 — , 
visitator, 08 — . *Anna Thorsen, 98. Reinertsen, Jens B. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Bergen, Norge, 20 aug. 1868, af Peder R. 
og Stina Marie (f. Jensen Roseland), udv. 70, 
frekv. Augustana Coll., Canton, 84 — 93, U. C. 
Sem., 93—96 (C.T.), prest, Rhinelander, Wis., 96 
—01, Prairie Farm, Wis., 01—04. Clarkfield, 
Minn., 04—07, Watertown, S. D., 07—12, Water- 
town hospitals finansagent, 12 — . ^Christine Hin- 
derlie, — . RiKANSRUD, OlAUS ThORLEIVSON. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—03, 11—. 

F. i Waukon, la., 4 mars 1865, af Thorleiv R. 
og Ragnhild (f. Opheim), frekv. Luther Coll., 81 
—88 (A.B.), Kristiania univ., 88—90, Yale Univ., 
92—94, Luther Sem., 94—95 (C.T.), prest. Clifton, 
Tex., 96—00, Waco, Tex., 00—03 (sygelig, i El 
Paso, Tex., 04 — 10), prest, Denver, Colo., 11 — , 
lærer i norsk, religion osv., Clifton Luth. Coll., 
97—00. *Kmma Schultz, 10. 1903. 
RøDSÆTER, Theodor Adolph. 

Ord. 1896. Norske synode. 1896—. 

F. i Manchester, Minn., 22 mars 1870, af Iver 
A. R. og Ingeborg T. (f. Anderson), frekv. Luther 
Coll., 85—91, Luther Sem., 93—96 (C.T.), prest. 
Anaconda, Mont., 96—99, Forest Citv. la., 99—08. 
Brandon, S. D., 08—13, Hill.. Minn.. 13—. *Ann:i 
C. Nilson, 96. 1913. 330 
1910. Siljan, Ole Gabriel Ueland. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Mælum, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
11 feb. 1870, af Hans C. S. og Maren (f. Larsen), 
frekv. Skiens latinskole, 85 — 87, udv. 88, fik privat 
undervisning af pastor B. J. Muus, 88, frekv. St. 
Olaf Coll, 89—92 (A.B.), Mt. Airy Sem., 92—93, 
Chicago Luth. Sem., 93—96 (B.D.), Chicago Univ., 
00, prest, Northwood, la., 96—06, Madison, Wis., 
07 — , engelsk sangbogkom., 02 — 05, forlagskom., 03 
— 06, 08 — 12, skolekom., 12 — , redig. "Lutheran 
Almanac", 03 — 06, 08 — 11, oversatte fra tysk G. 
Fritschels "Traktat om naadevalget", 03. *Ella L. 
Gullickson, 98. 
SiMUNDSEN, SiMUND OlSEN. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. nær Hanley Falls, Minn., 26 okt. 1870, af 
Ole S. og Hannah (f. Johnson), frekv. Red Wing 
Sem., 85, Willmar Sem., 86—88, St. Olaf Coll, 89 
—90, Augsburg Sem., 90—93 (A.B.), U. C. Sem., 
93—96 (C.T.), prest, Kenyon, Minn., 96—. *Caro- 
line Hammerstrøm, 93. 1913. 
Skaar, Johannes J. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Stryn, Nordfjord, Bergen, 30 sept. 1863, 
af Jens R. og Anne (f. Knudson), udv. 85, frekv. 
Wittenberg Normal. 89 — 90, Augsburg Sem., 90 — 
93, U. C. Sem., 93—96 (C.T.), viissionar. Ste. 
Luce, Madagaskar, 96 — 02, vikar, Philadelphia, 
Pa., 03, Perry, Wis., 04, Wilmot, S. D., 04—06, 
missionsemissær, 06 — 07, vikar, Tacoma, Wash., 07, 
Aberdeen, Wash., 07 — 12, Stephanforeningens emis- 
sær, Portland, Ore., 12 — . *Tena O. Serum, 96. Sneve. Johan Svensen. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—09. 

F. paa Sneve, Opdal, S. Dalene, Trondhjem, 4 
nov. 1864, af Sven S. og Sigrid (f. — ), udv. 74, 
frekv. Red Wing Sem., 83—88, farmer, 88—94, 
frekv. U. C. Sem., 94—96 (C.T.), prest, Franklin, 
Minn., 96—98, Minot, N. D., 98—03, Des Lacs, 
N. D., 03—04, Grelland, N. D., 04—10, Siletz, 
Ore., 10—11. 18<)6. 
1910. 331 Stokke, Knut Sørensen. 

Ord. 1896. Forenede kirke, 1896—. 

F. i Volden (?), S. Søndmøre, Bergen, 10 nov. 
1858, udv. 94, frekv. Augsburg Sem., missionær 
(Amerikansk-norsk Kinamissionsselskab), Juning, 
Honan, Kina, 96 — 09, i Amerika, 09 — 11, Juning, 
11 — . *Marie Lichthauser, 00. 
SuNDAL, Bernt Larsen. 

Ord. 1896. Frikirken, 1896—. 

F. i Løiten, Hedemarken, Hamar, 15 juli 1864, 
af Lars Olsen S. og Julianna (f. Pedersen), udv. 
81, frekv. Augsburg Sem., 86—92 (A.B.), 92—95 
(C.T.), prest, Crookston, Minn., 96 — 01, Badger, 
Minn., 01 — 13, Christiania, Minn., 13 — . *Svlvina 
Jacobsen, 96 (t02), Hilda Jacobsen, 03. 1899. 
1904. Waller, Martinus Christian. 

Ord. 1896. Norske synode, 1896—. 

F. i Biri, Toten, Hamar, 23 dec. 1866, af Hans 
O. W. (Væhler) og Marthe Marie (f. Bratsveen), 
udv. 69, frekv. Galesville Univ., M — 87, Luther 
Coll, 88—93 (A.B.), Luther Sem., 93—96 (C.T.), 
Brands Voice Building Institute, Madison, 03 — 04, 
prest, Dawson (3 mghdr.), Minn., 96 — 99, Madi- 
son, Wis., 99—04, Renville (2 mghdr.), Minn., 
04—08, Wittenberg, Wis., 08—. *Anne Marie An- 
derson, 96. 
Berg, Hans Johanson. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—. 
F. i Saltdalen, S. Salten, Tromsø, 27 jan. 1865, 
af Johan Olson og Si rine (f. Anderson), fisker, 
udv. 88, snedker, frekv. Red Wing Sem. (bare 7 
aar), 89—97 (C.T.), prest, Muskegon, Mich., 97— 
99, Ostrander, Minn., 99—. *Juline Johnson Se- 
ther, 98. 1908. 332 Birkelund, Johannes Rasmussen. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. Aalborg, Danmark, 26 okt. 1865, af Rasmus 
R. B. og Ingeborg (f. Jensen), frekv. Aarhus latin- 
skole, 79—84, Kjøbenhavns univ., 85—86 (A.B.), 
Kjøbenhavns missionsskole, 87 — 89, udv. 90, prest, 
Pullman, 111., 91 — 92, niission<-cr, Utsunsmiva, Ja- 
pan, 92—97, prest, Chicago, 111., 97—98, frekv. 111. 
Univ. (Coll. of Physicians and Surgeons), 97 — 00 
(M.D.), missionær, Tokyo, Japan, 00 — 02, prest, 
Phillips, Wis., 02 — 05, bymissionær, Chicago, 05 — , 
lærer i Ev. luth. frikirkelige presteskole (Trand- 
bergs), Chicago, 90 — 92, hedningemissionskom. for- 
mand, 11 — , paa undersøgelsesreise til Central Kina, 12 — 13. Anna C. Pe- 
tersen, 91. 
1911. 
1913. t Bolstad, Anders E. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—01. 
F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 22 nov. 1862, 
af Ingebrigt Pederson og Gunilde (f. Olson), udv. 
72, frekv. St. Olaf Coll., 87—89, religions- og com- 
monskolelærer, 89—94, frekv. U. C. Sem., 94—97 
(C.T.), prest, Stanlev, Wis., 97—01, Elbvvorth, 
la., 01. tl5 aug. 1901. *Bertha Anderson, 95. BoRREviK, Bernt A. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Stord, N. Søndhordland, Bergen, 16 april 
1868, af Berge Bergesen B. og Anna (f. Reinert- 
sen), udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 92 — 97 (C. 
T.), prest, Seattle, Wash., 97 — 07, Everett, Wash., 
07 — 10, Silverton, Ore., 10 — , missionssupt., Pacific 
distrikt, 08 — 10, var med at oprette Bethania Coll., 
04, medlem af bestyrelsen, 04—, finanskomissær for 
samme, 12 — 13, kredsformand, sekr. osv., medre- 
daktør, "Waisenhus tidende", 07 — . *Marie Stav- 
ney, 97. 
Brevig, Oluf Leonhard. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Sacred Heart, Minn., 19 mai 1871, af Paul 
Christian B. og Anna Sofia (f. Bjørgaa), frekv. 
Luther Coll., 88—94 (A.B.), Luther Sem., 94—97 
(C.T.), prest, Garretson, S. D., 97—98, Leeds, N. 
D., 99—12, Plaza, N. D., 12—. *Caroline Ellef- 
son, 97. 333 
1910. 

]90: Carlson, Knut Peter. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897 — . 

F. i Ulstein, S. Søndmøre, Bergen, 11 dec. 1867, 
af Carl Lienes og Pauline (f. Myklebust), frekv. 
Asker sem., 78 — 80 (seminarist), udv. 81. frekv. 
U. C Sem., 9+— 97 (C.T.), prest, Bvron,Minn., 
97—09, Two Harbors, Minn., 09—. *Anna Marie 
Josefine Martinsen, 94. Christiansen, Christian. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i Sandnes, Torridal, Kristiansand, 18 okt. 
1859, af Christian Sivertsen og Bertine (f. Aar- 
stad), frekv. høiere almueskole, udv. 81, fik privat 
undervisning af en kandidat teolog., 8-1 — 85, frekv. 
Chicago Theol. Sem., 86 — 87, prest (Den evange- 
liske frikirke), Danway, 111., 87—97 (Den for- 
enede kirke), Gardner, 111., 97 — 07, Washburn, 
Wis., 07—, og Ashland, Wis., 10—, Gardner School 
Board medlem, 5 aar, Washburn School Board 
medlem, 07 — , formand af samme, 12 — . *Lina 
Larsen, 83. 

Edwards, Ole Jørgen. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—05, Forenede kirke, 05—. 

F. i Hemnes, Indre Helgeland, Tromsø, 19 
mars 1868, af Edward Erikson og Berith (f. Ol- 
sen), frekv. Hemnes amtsskole, 8-1 — 86, udv. 88, 
frekv. Red Wing Sem., 89 — 97, prest, Cooperstovvn, 
X. D., 97—99. Northwood, X. D., 99—05, Duluth, 
Minn., 05 — 06, Bellingham, Wash., 06 — 07, Everett, 
Wash., 07 — 13, Watertown, S. D., 13 — . lærer i 
rehgion, Columbia Coll., 09 — 11, indremissionskom., 
ordinationskom., finanssekr., 09 — 10, forf. "Findcr 
du døren?", 01, "Vaagn op", 02, "Tre pr.udikener", 
12, redig. "Harpetoner", 03, "Pacific emissæren", 
07—08, "Budstikken", 08—12, "Sendebudet", 13—. 
*Hulda Gunderson, 93. 

Fechtenburg, Claus Hansen. 

Ord. 1897. .\orske .synodi', 1S97— . 

l'\ paa Kidingmark, Sundeved, Slesvig. T>sk- 
land, 21 mai 1870, af Jørgen H. F. og Catharinc 
Sophie (f. Duus). frek\'. Braagcrs t\skc prixatskolc, 
80—86, Flensborg latinskole, 86—87, Paulsens skole 
i Kropp, 87—89 (student, cf. A.B.), udv. 89, frekv. 
Den danske kirkes presteskole, W. Denmark, Wis.. 
89—91. Chicago Luth. Sem., 92—93 (C.T.). prest 
(Danske kirke). Kenosha, Wis., 93 — 95 (missions- 
foreningen), Fredsville, la., 95 — 96, Denver, Colo., 
97—01, S. Omaha, Xcb., 01—02, Latimcr, la., 02 
— 10, Clifton, 111. 10—. ♦Kristine Hansen 93. 334 
1911. 
1913. Garness, Nils Cornelius A. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Norman, la., 31 mars 1871, af An- 
ders G. og Guro (f. Svaleson), frekv. Luther 
Acad., Albert Lea, 89—94, Luther Sem., 94—97 
(C.T.), prest. St. Johns, Neb., 97—03, Lead, S. D., 
03—07, Whitewater, Wis., 07—. *Maria Petrine 
Beaverson, 98. Gjerde, Mons Pedersen. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Norddalen, 0. Søndmøre, Bergen, 11 nov. 
1867, af Peder Olsen G. og Berthe Oline (f. Mon- 
sen), udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 89—97 (C. 
T.), prest, Minot, N. D., 97—00, Poulsbo, Wash., 
00—02, Tacoma, Wash., 02—09, Camrose, Alta., 
09 — 11, Amery, Wis., 11 — , redig. "Waisenhus ti- 
dende", 01—08, forf. "Kamp og seir", 08. *Chri- 
stine Dalager, 07. 
Hanson, Thomas. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—. 

F. i Aspelund, Minn., 3 feb. 1871, af pastor 
Østen H. og Anne T. (f. Hoven), frekv. Red Wing 
Sem., 87—93, 94—97 (C.T.), prest, Franklin, 
Minn., 97 — , forlagskom., 13 — . *Julia Hansen, 97. 1901. 
Haugen, Anders J. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897 — . 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 24 dec. 1864, 
af Ingebrigt Olsen H. Svangstu og Brita (f. Olsen 
Haugen), udv. 87, frekv. Red Wing Sem.^ 89—94, 
U. C. Sem., 95—97 (C.T.), prest, Veblen, S. D., 
97—04, Everett, Wash., 04—06, Vernon, S. D., 
07—. *Måry Haverly, 00. 1897. 
335 tHELSETH, Jakob Nikolai. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—03. 

F. i Volden, S. Søndmøre, Bergen, 19 juni 1861, 
af Jakob Jakobsen og Martha Severine (f. Siursen 
Strømme), frekv. Voldens almueskole, 68 — 76, udv. 
91, frekv. Augsburg Sem., 91—93, U. C. Sem., 93 
—97 (C.T.), prest, Fertile, Minn., 97—98, Mandt, 
X. D., 98—99, Detroit, Minn., 99—03. t22 mai 
1903. *Helene Omundson, 01. 1897. 
1909. Hendrickson, Henrik Norman. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Brønø, S. Helgeland, Tromsø, 30 mars 
1869, af Andreas H. og Nikoline (f. Nilsen), udv. 
71, frekv. Augsburg Sem., 86—91 (A.B.), National 
Normal Univ., Lebanon, Ohio, 91 — 92, Minnesota 
Univ., 92—94, Augsburg Sem., 94—97 (C.T.), 
prest, Superior, Wis., 97 — 00, lærer i latin, Augs- 
burg Sem., 00 — , sekretær. Frikirken, 00 — 02, redig. 
"Laudate" (sangbog for mandskor), 08. *Gina 
Marie Solberg, 97. 
tHoLDEN, Ole Martin. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—11. 

F. i Orfordville, Wis., 20 april 1870, af Hans 
Andreas Olsen Larstuen og Olave (f. Hansen Sør- 
lien), frekv. Bode Luth. Acad., 85 — 86, Luther 
Coll., 86—89, 91—94 (A.B.), Luther Sem., 94—97 
(C.T.), prest, Astoria, Ore., 97—05, Spokane, 
Wash., 05—08, Coeur d'Alene, Ida., 08—09, Port- 
land, Ore., 10—11, Pacific distrikts sekr., 02—11. 
ti juni 1911. Ugift. 1897. 
1898. Hovde, Kolbein Sigvart Johannes. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—13. 

F. paa Spring Prairie, Wis., 16 nov. 1869, af 
pastor Brjnjolf H. og Elisabeth (f. Mohn), frekv. 
Luther Coll., 85—93, Luther Sem., 94—97 (C.T.), 
prest. Grand Forks, N. D., 97 — 01, emissær for 
S\ nodens indiancrmission, 01 — 02, prest, Bode, la., 
og bestyrer for Bode menighedsskole, 02 — 03, I)ail\ 
(svgelig), N. D., 03 — 04, Gravcnhurst, Ont., 04— 
08, Ottawa, Ont., 08—12. Shcboygan, Wis., 13. 
bosat i Norwich, N. D., 13 — . *Henricttc Josefine 
Alfsen, 98. 336 
1909. 
Ingebrigtson, Carl Bertinius. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Albert Lea, Minn., 27 mai 1869, af Knudt 
L og Sigrid (f. Hopperstad), frekv. Luther Acad., 
Albert Lea, 89, WiUmar Sem., 90, Luther Coll., 92 
—94, Luther Sem., 94—97 (C.T.), prest, Rockford, 
Wash., 97—99, Wheaton, Minn., 99—07, Rochester, 
Minn., 08—10, Gavlord, N. D., 10—. *Marie 
Glesne, 98 (106), Gustine Bugge, 08. tjACOBSEN, Jacob Mathias. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—00. 

F. i Slimmestad, Kvinesdal, Flekkefjord, Kri- 
stiansand, 11 april 1865, af Samuel J. og Inger 
Tonette (f. Tønnessen), udv. 86, frekv. Augsburg 
Sem., 88—92, Valparaiso Univ., 92—93, Augsburg 
Sem., 94—97 (C.T.), prest, N. E. Minneapolis 
(St. Petri mghd.). Minn., 97—00. tlO dec. 1900. 
*Regina D. Fjeldsta(d), 97. 189; 
1906. Johnson, Edward. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—. 

F. i Humboldt, la., 5 nov. 1871, af Ole J.og 
Anna (f, Anderson), frekv. commonskolen, 76 — 88, 
Red Wing Sem., 88—95, Chicago Luth. Sem., 95— 
97, prest, MiWaukee, Wis., 97—01, Deerfield, Wis., 
02—03, Sioux City, la., 0^1 — 11, Minneapolis, 
Minn., 12 — , lærer, la. commonskoler, 91 — 92. 
*Kierstine Anderson, 97. Johnsen, Erik Kristian. 

Ord. 1897. Forenede kirke. 1897—00, — . 

F. i Stavanger, Kristiansand, 20 sept. 1863, af 
Erik J. og Else Kristine (f. Finkelson), frekv. 
Stavanger høiere almueskole, 70 — 82 (A.B.), Kri- 
stiania univ., 82—88 (A.IVL, C.T.), manduktør, 
Kristiania univ., 88 — 91, udv. 92, professor i teolo- 
gien. Red Wing Sem., 92 — 97, prest, Hudson (3 
mghdr.), Wis., 97 — 00, professor i G. T. eksegese, 
U. C. Sem., 00 — , forlagskom., 00 — , forenings- 
kom., 05 — 12, forf. "En kort udredning", 95, "Pau- 
lus", 02, "Lykke i livet" (se Bøckman), 11, 
"I kirke", 13, redig. "Folkekalender", 00 — , "Jule- 
bog for barn", 02 — , Hoymes efterladte skrifter (2 bind), 04, "Fredstanker" 
(postillc II r;rkkc), "Kors og krone" (postillc 111 række), 09, "Kristi 
337 

lidelseshistorie", 09, "Anday;tsstundcr" (husandagtsbog) , 13. *Amiiiula 
Sørensen, 92 (tl2). Kleppe, Ludvig Emil. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i Hitterø, Flekkefjord, Kristiansand, 23 aug. 
1869, af Lars Ber K. og Elen Gurine (f. Didrik- 
sen), udv. 89, frekv. St. Olaf Coll., 90—93, U. C. 
Sem., 93—97 (C.T.), prest, Deer Park, Wis., 97— 
02, Elbow Lake, Minn., 02—06, Fergus Falls, 
Minn., 06 — 11, Humboldt, la., 11 — 13, Sioux 
Rapids, la., 13 — , lærer i norsk og religion, North- 
western Coll., Fergus Falls, 07 — 10. *Hedvig 
Lovise Olsen, 97. Kleveland, Knud Larson. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—11, — . 

F. i Skjold, Stavanger, Kristiansand, 29 aug. 
1862, af Lars Larson og Randi (f. Bjørnsen), udv. 
82, farmer, 82—90, frekv. Red Wing Sem., 90—96 
(C.T.), prest, Hellem, Marshall Co., Minn., 97— 
00, Oakes, N. D., 00—07, Ossian, la., 07—10, 
Mott, X. D., 11, reiseprædikant, bosat ved Viking, 
Minn., 12 — . *Louise Hanson, 97. 
1913. 
1896. 
Kluxdal, Gudmund. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i Mt. Morris, Wis., 21 aug. 1866, af Iver G. 
og Ingeborg Karine (f. Tømmeraas), frekv. St. 
Olaf Coll., 87—92, U. C. Sem., 94—97 (C.T.), 
prest, Ephraim, Wis., 97—00, Ncenah, Wis., 00— 
11, Adams, X. U., 11—. *HcIga Thorinc Mandc- 
rud, 97. 
Knutson, Mathias Norum. 

Orrl. 1S97. Forenede kirke, 1897 — . 

I', i Melø, N. Helgeland, Tromsø, 26 april 
1868, af Wcbjørn B. K. og Hanna (f. Steffensen), 
udv. 76, frekv. S. D. Agricultural Coil., U. C. 
Sem., 94—97 (C.T.), prest. Park River, N. D.. 
97— (X), La Crosse, Wis., 00—04. Jeweil, la.. 04—. 
kredssekr,, 03, kredsformand, 11 — 12. *S<)phie O. 
Sncve, 95. 1904. 338 
Lea, Anton Petersen. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i Kongsberg, Kristiania, 28 mars 1869, af 
Petter Lia og Grethe (f. Olson), udv. 89, frekv. 
Augsburg Sem, 90—94 (A.B.), U. C. Sem, 94— 
97 (C.T.), prest, Chippewa Falls, Wis, 97—, Col- 
fax, Wis, 99— 01, Cornell, Wis, 99—12, Bateman, 
Wis, 06 — 09, 11 — , oversatte Traasdahls "Aande- 
lige Brydninger" ("The Baron's Daughter"), 10. 
*Emilie Melby, 01. Leas, Joseph Allen. 

Ord. 1894. Hauges synode, 1897—98. 

F. i Adams Co., Pa., 2 jan. 1868, af Joseph 
N. L. og Harriet (f. Metz), frekv. Valparaiso 
Univ., — , Chicago Luth. Sem., 90—94 (B.D.), 
prest (General Council), Goshen, Ind., 94 — 96, 
Red Wing, Minn., 96—01, Portland, Ore, 01—, 
engelsk lærer i teologi, Red Wing Sem., 97 — 98, 
Chicago svnodens sekr., 96, Pacific synodens for- 
mand, 01—10. *Dora Harbison, 95. Lindland, Jakob Halvorson. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i Vegaarsheien, 0. Nedenes, Kristiansand, 31 
mai 1861, af Halvor J. L. og Anne J. (f. Bakken), 
udv. 84, frekv. Augsburg Sem., 91—93, U. C. Sem., 
93—97 (C.T.), prest, Ellendale, N. D., 97—04, 
Oakes, N. D., 04— . *Anne E. Gurholt, 97 (t05), 
Jensine R. Erickson, 06. 1906. LøHRE, Nels Johnson. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—03, — , 12—. 

F. nær Vermillion, S. D., 25 mai 1873, af John 
A. L. og Gunhild (f. Iverson Tranmel), frekv. Red 
Wing Sem., 92—93, 95—96 (C.T.), S. D. Univ., 
96—98, 99-00 (B.L.), prest, Minneapolis, Minn., 
97 — 03, bestvrer og lærer, Jewell Luth. Coll., 04 — 
11, frekv. S. D. Univ., 11—12 (A.M.), prest, 
Grand Forks, N. D., 12 — , Hauges synodes sekr., 
98 — , skolekom., 09 — , forlagskom., 99 — 01, engelsk 
missionskom., 6 aar, Intersynodical Ev. Luth. 
Orient Mission Societys formand, 13 — , Horigbyg- 
delagets formand, 13 — , redig. Hauges synodes 

"Aarsberetninger", 98 — , forf. "Lectures to Young Men and Women", 02. 

*Caroline Annette Eek, 05. 
1913. 
1908. 339 Magelssen, Hans Gynther. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Highland Prairie, Minn., 20 aug. 1871, 
af pastor Kr. M. og Sara (f. Stockfleth), frekv. 
Luther Coll, 87—94, Luther Sem., 9^^-97 (C.T.), 
prest. Red Wing, Minn., 97 — 03, La Crosse, Wis., 
03 — , sekr., Church Extension, 09 — 11, formand af 
samme, 11 — . *Lizzie J. Davidson, 98. 
Norum, Carl Sefaniassen. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Inderøen, N. Indherred, Trondhjem, 11 jan. 
1857, af Sefanias Pedersen N. og Ingeborg Anna 
(f. Olsen Halseth), frekv. militærskolen i Trond- 
hjem, 75 — 79, udv. 79, frekv. Augsburg Sem., 92 
—97 (C.T.), prest. Hav Creek, Minn., 97—99, 
St. Thomas, N. D., 00—05, Ridgeford, Sask., 05— 
09, Watrous, Sask., 10—. *Marie Carlson, 85. 1899. 
1910. Odland, Lars Jakobsen. 

Ord. 1897. Hauges synode, 1897—. 

F. paa Odland, Falnes, Karmsund, Kristian- 
sand, 4 juli 1869, af Jakob Gregoriusen O. og 
Bertha (f. Gudmundsen Hilbsland), udv. 85, frekv. 
Tilford Collegiate Acad., 90—93, Cedar Rapids 
Business Coll., 94, Red Wing Sem., 94—97 (C.T.), 
Chicago Luth. Sem., 04, prest, Clark, S. D., 97—03, 
Chicago, 111., 04, Frost, Minn., 05—08, Grand 
Forks, N. D., 09—10, Wallace, S. D., 10—, com- 
monskolelærer, Benton Co., la., 92 — 94. *Clara 
Oliva Quam, 96 (108), Christine Dorthea Wee, 11. 
Opsata, Lars Olsen. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Aal, Hallingdal, Kristiania, 2 mars 1861, 
af Ole Larsen Nordre Loa og Bergit (f. Olsen 
Opsata), frekv. militærskolen, Modum, 80 — 81, 
udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 87 — 90, lærer og 
kirkesanger, Red Oak Grove, Minn., 89 — 94, frekv. 
Augsburg Sem., 94 — 97 (C.T.), prest, Bemidji, 
Minn., 97 — 12, Torgersen, Marshall Co., Minn., 
12 — , kredsformand, 02 — 03. *Guri Sundrehagen, 
82. 1897. 340 
1903. 1913. Reque, Lauritz Styrkard Justin. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Gilchrist, Pope Co., Minn., 9 feb. 1873, af 
pastor Peder S.- R. og Sarah (f. Larsen), frekv. 
WiUmar Sem., 85—90, Luther Coll, 90—94 (A. 
B.), Luther Sem., 94—97 (C.T.), prest, Helena, 
Mont., 97—99, Morrisonville (Spring Prairie), 
Wis., 99—. *Thora Julia Hjehnstad, 98. 
RuDiE, Knudt Nilsen. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—. 

F. i Haavi, Østre Slidre, Valdres, Hamar, 24 
mars 1867, af Nils Nilsen R. og Kari (f. Knudsen), 
udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 89—94, 94—97 
(C.T.), prest, Lidgerwood, N. D., 97—98, Sisseton, 
S. D., 98—. *Millie A. Hegge, 98. 
Schmidt, Otto Emil. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—. 

F. i St. Louis, Mo., 12 juli 1873, af prof. dr. 
Friedrich A. S. og Caroline (f. Allwardt), frekv. 
St. Olaf Coll., 85—88, Capital Univ., 88—91, Au- 
-ustana Coll., Canton, 91—94 (A.B.), U. C. Sem., 
94—97 (C.T.), prest, Chicago (Pullman), 111., 97 
—01, Muskego, Wis., 01—07, Dccorah, Li., 07—, 
visitator, 11—13. *Mollie Helgerson, 97. 1912. 
1913. SiLSETH, Martinus Olson. 

Ord. 1897. Frikirken, 1897—99, Forenede kirke, 99—. 

F. i Battenfjordcn, Tingvold, Indre Nordmøre, 
Trondhjem, 7 aug. 1871, af Ole Andersen S. og 
Jensine Marie (f. Flor), frekv. Bergens indremis- 
sionsskole, 89 — 90, Goszners Missionsschulc, Ber- 
in, Tvskland, 90—92, udv. 93, frekv. Augsburg 
Sem., 93—97 (C.T.), prest, Minneapolis (St. Lu- 
kas mghd.), Minn., 97—99, Rugby, N. D., 99—01, 
Larimorc, N. D., 01—05, Staten Island, N. Y., 
05—06, Bisbee, N. D.. 06—. *Ella E. Grorud, 96. 341 
Stensrud, Edward Martinus. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Holden, Goodhue Co., Minn., 25 aug. 1866. 
af Knud \l. S. og Ingeborg (f. Bøflaten), frekv. 
^lontevideo, Minn., High School, 85 — 86, Luther 
Coll., 86—93 (A.B.), Luther Sem., 93—94, 95—97 
(C.T.), prest (Synodens fc^rste engelske missio- 
nær), San Francisco, Cal., 97 — , Cal. special kon- 
ferenses sekr., 98 — 12, Pacific distrikts v.formand, 
07 — , San Francisco sjomandsmissionskom. sekr., 
San Francisco b\ missions formand, og kasserer, 13 — , 
Synodens transportkom.. 13 — , forf, "Lutheran 
Church in California", 14. *Julia Broerby, 97. 
1899. Thollehaug, Sivert Knudsen. 

Ord. 1S97. Norske synode, 1897 — . 

F. i X. Etnedalen, Valdres, Hamar, 25 dec. 
1871, af Knud E. Braaten og Bergit (f. Tholle- 
haug), udv. 1887, frekv. Bruflat Acad., 89—90, 
Luther Coll., 91—94, Luther Sem., 94—97 (C.T.), 
prest, Little Falls. Minn., 97 — 01, Grand Forks, 
X. D., 01—04, Fessenden, X. D., 0-1—07, Vallev 
City, X. D., 07—11. Hillsboro, X. D., 11— lærer 
i norsk og religion. Grand Forks Coll., 01 — 03, 
forf. "Undervis den unge om den vei han skal 
xandrc", 04. *Anna Lovise Gundersen, 97. 
IThorp, Nils Pedersen. 

Ord. 1897. Forenede kirke, 1897—00. 

F. i Lyngdrup, Danmark, 29 mars 1862, af 
Hans Martinus Nielsen og Mette Cecilie (f. Peder- 
sen), frekv. en høiere skole i Aarhus, 2 aar, Kjø- 
benhavn, udv. 91, frekv. Trandbergs Ev. Free 
Church Sem., 91—94 (C.T.), evangelist, 94—97, 
prest. Inwood (3 mghdr.), la., 97 — 00. t9 juni 
1900. 1898. 
Wasbotten, Rasmus P. 

Ord. 1897. rorcncde kirke, 1897—. 

F. i Volden, S. Søndmøre, Bergen, 8 juli 1861, at 
Peder W. og X ille (f. Heitne), frekv. Viddens 
sem., 78 — 80 (seminarist), Maribogadens latin- og 
realskole, Kristiania. 80—82, udv. 92, frekv. U. C. 
Sem., 94—97 (C.T.), prest. Waseca, .Minn.. 97—. 
*Laura Sakshaug, 98. 342 
ØIEN, Lauritz Olaus Olsen. 

Ord. 1897. Norske synode, 1897—. 

F. i Hitteren, Fosen, Trondhjem, 25 juni 1870, 
af Ole Eriksen og Olava (f. Jørgensen), snedker, 
lægprædikant, 90 — 92, udv. 93, frekv. Luther Sem., 
94—97 (C.T.), prest. Star Lake, Wis., 97—08, 
Wausau, Wis., 01—08, Manistique, Mich., 09—. 
*Marie Jevne, 97. 1913. 
1909. Bakke, Ole Martinson. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—. 

F. i Jevnaker, Hadeland, Hamar, 22 mars 1861, 
af Martin Olsen B. og Johanne (f. Pedersen), udv. 
92, frekv. Augsburg Sem., 92—97 (C.T.), prest, 
Fergus Falls, Minn., 98—99, Golden Lake, N. D., 
99—00, evangelist (N. W. distrikt), 00—07, prest. 
Battle Lake, Minn., 07—08, Madelia, Minn., 08— 
09, evangelist (Pacific distrikt), 10 — 12, prest, Hen- 
ning, Minn., 12 — 13, Battle Lake, Minn., 13 — . 
*Johanne Espeseth, 12. 
Barron, Andrew Cornelius. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Racine, Wis., 13 juli 1867, af Lars Knutsen 
Baerven og Sophia (f. Gabriel), frekv. Stoughton, 
Wis., High School, 80—82, butikbetjent, 82—87, 
frekv. Stoughton High School, 87—89, Beloit Coll., 
89—95 (A.B.), Chicago Luth. Sem., 95—97, U. C. 
Sem., 97—98 (C.T.), prest, Ottawa, 111., 98—01, 
Watertown, S. D., 01—07, Merrill, Wis., 07—10, 
Devils Lake, N. D., 10—. *Agnes H. Halvorsen, 
99. 1914. 
Bjørnson, Halvor. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kri- 
stiansand, 28 mai 1868, af Bjørn J. Brekke og 
Ingeborg H. (f. Berge), frekv. Kviteseid lærersem., 
83 — 85, Hamar sem., 87 — 88 (seminarist), lærer og 
kirkesanger, Brunkeberg, 88 — 93, udv. 93, frekv. 
Bruflat Acad., 93—94, Luther Sem., 95—98 (C.T.). 
prest, Mavie (7 mghdr.), Minn., 98—. *Thea 
Johnson, 99. 1898. 
343 Borgen, Daniel Tjæranson. 

Ord. 1898. Hauges synode, 1898—. 

F, i Aardal, Ryfylke, Kristiansand, 13 nov. 1871, 
af Tjæran B. og Gunla (f. Tysdal), udv. 83, frekv. 
Red Wing Sem., 91—98 (C.T.), prest, Buxton, 
N. D., 98—08, Taylor, Wis., 08—, kredsformand, 
09—10, trustee, 09—. *Christine R. Sando, 99. BoRUP, Paul. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Aarhus, Jylland, Danmark, 23 jan. 1869, af 
Eskild B. og Mette Sine (f. Jensen), udv. 89, 
menighedsforstander, Montreal, Canada, 89 — 95, 
fik privat undervisning, 89 — 95, frekv. Luther Sem., 
95—98 (C.T.), prest, S. Omaha, Neb., 98—99, 
Eureka, Cal., 99 — 02, Suisum City, Cal., 02 — , sjø- 
mandsmissionskom., 12 — . *Elsie Marie Lund, 00. Brodland, Ole Hanson. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i N. Undal, Mandal, Kristiansand, 28 mai 
1868, af Hans B. og Torborg (f. Bergstol), udv. 
87, frekv. Augustana Coll., 89—94, U. C. Sem., 
94—97 (C.T.), prest, Ashland, Wis., 98, Nielsville, 
Minn., 98 — 11, Freeman, S. D., 11 — , lærer, com- 
mon- og religionsskoler, visitator, 04 — 11. *Inger 
G. Mosby, 95. 1899. 
vik), 11 

"Forkla 1905. 

, ove 
ring". Dæhlin, Ingvald (Dæhlen). 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Lunner, Hadeland, Kristiania, 23 sept. 1873, 
af Ole D. og Ingeborg (f. Balken), kontorbetjent 
i Randsfjord, 90—94, udv. 94, frekv. Argvle, Wis., 
(ommonskolc, 94—95, U. C. Sem., 95—98 (C. 
r. ), jnissiona-r ( Amcrikansk-norsk Kinamissionssel- 
skab), Hankow, Hiipeh, Kina, 98—03, frekv. 
U. C. Sem., 04—05. Minn. Univ., 04—05. 
prest, Montevidco, Minn., 05 — 06, best> rer 
og lærer i religion og engelsk. Lutheran High 
School, Sinyang, Honan. 07 — 14, forf. "The United 
Norw. Luth. Mission Field in China" (se E. Sø- 
rsatte til kinesisk Luthers "Lille katekisme", L?, Sverdrups 
13. *Nikoline Dahl, 98 (t06), Emma Karoline Hasle, 07. 344 Eliassen, Johan Arndt. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—. F. i Chicago, III., 29 nov. 1867, af Jakob E. og Karen (f. Torgersen 
Berge), frekv. en høiskole i Chicago, III., 85 — 90, Augsburg Sem., 90 — 94 
(A.B.), 94—97 (C.T.), prest, Ishpeming, Mich., 98—00, Escanaba, Mich., 
00 — 01, Bemidji, Minn., 01, gademissionær, Chicago, 02 — 07, jødekvarteret, 
Chicago, 07 — 12, N. Minn,, 12, gademissionær i jødekvarteret, Chicago, 
13 — . *lennie M. Gissenaas, 11. 
1900. Engerholm, Johan Nilson. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Enebak, Nedre Romerike, Kristiania, 2 juni 
1863, af Nils C, E. og Jakobine (f. Enersen), udv. 
82, frekv. Red Wing Sem., 94—95, U. C. Sem., 96 
—98 (C.T.), prest, Homestead, N. D., 98—. 
*Hjertrud Stubsjøen, 98. 
Fretheim, Thorstein. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—1900. 

F. i Aadalen, Ringerike, Kristiania, 26 feb. 1867, 
af — , frekv. Kristiania univ., 87 — 93 (A.B., A.M., 
C.T.), lærer, Buskeruds amtsskole, Kristiania bor- 
gerskole, 95 — 97, tog eksamen i finsk og lappisk, 
97, udv. 98, prest, Stanley (3 mghdr.), Wis., 98—00, 
til Norge, 00, kaldskapellan, Vanse, 00 — 03, hjælpe- 
prest, N. Østerdalens fjelddistrikter, 03 — 09, resi- 
derende kapellan, Aarnes, 09 — . *Helga Høyer El- 
lefsen, 03. 1906. 
Glesne, Ole. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898-. 

F. i St. Olaf, la., 30 sept. 1869, af Ole G. og 
Helga (f. Sønstebv), frekv. St. Olaf Coll., 88—95 
(A.B.), U. C. Sem., 95—98 (C.T.), prest. Aber- 
deen, S. D., 98 — , visitator, 04 — , formand, S. D. 
Luther League, 05 — 09, National Luther League 
Topics kom., 11 — . *Hannah Bøe, 98. 1913. 345 
1913. Haatvedt, Lars Aslakson. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898 — . 

F. nær Decorah, la., 6 okt. 1872, af Aslak J. H. 
02 Ingerid (f. Fjeldstul), frekv. Luther Coll., 89 
—95 (A.B.), Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Lakota, N. D., 98—03, Grand Forks, N. D., 03— 
07, Hillsboro, N. D., 07—08, Gallender, la., 08— 
10, Grand Forks, xN. D., 10—12, Lakota, N. D., 
12 — , bestyrer. Grand Forks Coll., 04 — 07. *Insi;e- 
horii Oline Aakcr, 98 (104), Hilda fohnson, '()7 
(tl3). 
Hegland, Edward. 

Ord. 1898. Forencdf kirke, 1898—. 

F. i.Perry, Wis., 15 -nov. 1868, af John J. H. 
og Guro (f. Steensland), frekv. Dodgeville, Wis., 
High School, 88—91, U. C. Sem., 91—98 (coll.- 
graduent og C.T.), prest, Menomonie, Wis., 98 
—00, Vignes, Wis., 00—06, Menomonie, Wis., 06—, 
redig. "Menomonie Lutheran", 13 — , lærer, Wis. 
commonskoler, 90 — 97. *Mollie Thompson, 98 
(tl3). 
Heimdahl, Olaf Emil. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—05. 

F. i Nes, Hallingdal, Kristiania, 28 mai 1872, 
af Hans Andreas Olsen og Marie (f. Johanessen), 
udv. 87, handelsbetjent, 87 — 90, frekv. Luther Coll., 
90—95 (A.B.), Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Chicago, 111., 98—02, Willmar, Minn., 02—05, dag- 
arbeider, Minneapolis, Minn., 05 — 07, kapellan, 
Everett, Wash., 07—08, lærer, Pacific Luth. Acad., 
08—10, prest, S. Tacoma, Wash., 10—12, Viv, 
Wash., 12—. *Palma Wulfsberg (?). 01. 1898. 
HouGUM, John C. 1890. F de kirke J^\ i V^ardal, 'Foten, Hamar, 24 juni 1860, af 
Christian C. H. og Anne (f. Olsen), frekv. Gjø- 
viks middelskole, ? — 81, udv. 82, frekv. Chicago 
Univ., 83 — 87, Northwestern Univ., Evanston, 87 — 
88, German Ev. Luth. Sem., Chicago. 88-90 
(C.T. ), prest (General Svnod), Lead ville, Colo., 
90—94, Laramie, Wvo., 94—98, (Forenede kirke) 
W. Superior, Wis., 98—00, Knox Mills. Wis.. 00— 
01. Auburndale. Wis., 01 — . *Canie Srr.ind, 93. 10 1.? 346 Jensen, Anders Hansen. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—99. F. i Strib, Danmark, 15 okt. 1868, af Jørgen Jensen og Signe (f. 
Andersen), frekv. Skaarup sem., 85 — 88, i soldatertjeneste, 88 — 91, udv. 
91, frekv. Luther Sem., 95—97 (C.T.), prest. Eureka, Cal., 98—99, siden 
prest i Den forenede danske kirke, San Francisco, Cal. 
1909. tjERSTAD, Jakob Berntsen. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—11. 

F. i Kvinesdal, Flekkefjord, Kristiansand, 18 
sept. 1865, af Elias B. J. og Ingeborg (f. Svend- 
sen), frekv. Stavanger missionsskole, 86—87, udv. 
87, frekv. Augsburg Sem., 91—95, 95—98 (C.T.), 
missionær, Manasoa, Tongobory, Madagaskar, 98 
—99, Vohimari, 99—00, Mahafali, 00—08, St. Au- 
gustin, 09, til Amerika, 09—10, Manasoa, Mada- 
gaskar, 10 — 11. t27 mai 1911. *Hannah Augusta 
Loney, 98. 
Johnson, Sven Aron. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Eau Claire, Wis., 14 mars 1874, af pastor 
Amund J. og Anna (f. Moland), frekv. Augsburg 
Sem., 87—91 (A.B.), Buena Vista Coll., 91—92, 
Thiel Coll., 92—93, U. C. Sem., 94—95, 96—98 
(C.T.), prest, Elbow Lake, Minn., 98—02, Two 
Harbors, Minn., 02—09, Leland, 111., 09—. *Louise 
Bakke, 00. 1900. 
Juul, Otto Gerhard. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i New York City, N. Y., 23 feb. 1873, af 
pastor Ole J. og Gustava Maria (f. Gruda), frekv. 
Vor Frelsers menighedsskole, Chicago, 80 — 87, Lu- 
ther Coll., 87—94 (A.B.), Minn. Univ., 94—95 
(medicin), Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Madison, Wis., 98, Elbow Lake, Minn., 99—. 
*Marion S. Olson, 00. 1912. 347 
1913. KiLDAHL, Harald Berg, 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 
F. i Beistaden, N. Indherred, Trondhjem, 13 
mars 1865, af Johan K. og Nicoline A. (f. Bu- 
warp), udv. 66, frekv. St. Olaf Coll, 88—95 (A. 
B.), U. C. Sem., 95—98 (C.T.), prest, Moorhead, 
Minn., 98—00, Chicago, 111., 00—02, rektor, Chi- 
cago diakonissehjem, 02 — 12, prest, Milwaukee, 
Wis., 12 — , lærer i religion, Concordia Coll., 98, 
redig. "Children's Companion", 00 — 04, "Diakonis- 
sen", 09—12. *Carrie Emelia Olson, 98. Lane, George Ole. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Dodgeville, Wis., 2 mai 1869, af Augustinus 
O. L. og Gunhild Christine (f. Torgerson), frekv. 
Luther Acad., Albert Lea, 91, Luther Coll., 91— 
94, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, Fairhaven, 
Wash., 98—02, Hillsboro, N. D., 02—08, Custer 
og Bellingham, Wash., 08 — . 1898. 
1904. Larsgaard, Anders. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Bynesset, Nordre Dalene, Trondhjem, 24 
april 1872, af Ole L. og Bereth L. (f. Oppegaard), 
udv. 81, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 89—91, 
Sioux Falls Business Coll., 91—92, Sioux Falls 
Luth. Normal, 92—94, lærer, 94—95, frekv. Luther 
Sem., 95—98 (C.T.), prest. West Point, Neb., 98 
—99, Willmar, Minn., 99—01, Princeton og Mi- 
laca. Minn., 02—12, Garretson, S. D., 12—, forf. 
"Norske settlementer og menigheder" (se P. Lang- 
seth). *Hannah Estrem, 01. 
1905. LocKREM, Andreas K. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898-02, Norske synode, 04—. 

F. i Rice Co., Minn., 17 jan. 1864, af Christof- 
fer L. og Gjertrud (f. Lien), frekv. Augsburg 
Sem., 91—98 (C.T.), prest, Bagley, Minn., 98—02, 
frekv. Chicago Luth. Sem., 02—03, prest, Valley 
City, N. D., 04 — 07, prest for Stoughton alder- 
domshjem, og bestyrer for M. Luther barnehjem, 07 
— 09, reisende indremissionsprest, Pinewood, Minn., 
11 — , Tønseth fri luth. mghd. og Pinewood engelsk 
luth. mghd., 13—. *Samulinc Aaseby, 98 (t02), 
Christiana Aaseby, 05. 
1913. 1899. Lunde, Alexander Marthenius. Ord. li Forenede kirke, 1898- 

F. i Nes, Hedemarken, Hamar, 27 jan. 1865, 
af John Mortensen L. og Helene (f. Amundson), 
udv. 65, frekv. Willmar Sem., 86—87, Red Wing 
Sem., 89—97 (C.T.), U. C. Sem., 97—98 (C.T.), 
prest, St. Hilaire, ¥linn., 98—02, Maplebav, Minn., 
02—07, Christine, N. D., 07—, kredsformand, 12—. 
*Gertrud Johnson, 03. t Lysne, Peder Andersen. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—99. 

F. i Lærdal, Midtre Sogn, Bergen, 28 juni 
1867, af Anders Andersen L. og Anna (f. Peder- 
sen), udv. 83, frekv. Madison, S. D., State Nor- 
mal, 87, 88, Wittenberg Normal, 89—90, St. Ans- 
var Sem., 90 — 93, religionsskolelærer, New Hope, 
Wis., 93—95, frekv. U. C. Sem., 95—98, prest, 
Summit (3 mghdr.), S. D., 98—99. 119 mars 1899. 

Ucrift. Malkewick, Ole Jakobsen. 

Ord. 1898. Hauges synode, 1898—. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 15 
mars 1865, af Jakob M. og Kari (f. Olson Mellie), 
udv. 88, frekv. Red Wing Sem., 95—98 (C.T.), 
prest, Grantsburg, Wis., 98 — 00, Faribault, Minn., 
00—04, Galesburg, N. D., 04—, kredssekr., 01—04, 
07—11. *Pernille S. Stensletten, 95. 1913. 
Mattson, Johan. 

Ord. 18^8. Frikirken, 1898—. 

F. i Hevne, Fosen, Trondhjem, 30 sept. 1867, af 
Martinius Olsen Vash' og ]\Iartha (f. Johnson), 
udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 90—95, 95—98 
(C.T.), prest, Madelia, Minn., 98—08, Battle 
Lake, Minn., 08—13, Ellendale, Minn., 13—, for- 
mand, organisationskom., 07 — 09, 11 — 13, bidrags- 
yder til "Luthersk tidsskrift", 06 — , medredaktør, 
"Gasseren", 06 — 10. *Minnic C. Johnson, 99. 1908. 
1904. 
349 

Naess, Johannes Arndt Emanuel 
(Næss). 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Dodgeville, Wis., 18 jan, 1872, af pastor 
Olaus X. og Anna D. (f. Buck), frekv. Boscobel, 
Wis., High School, 87—89, St. Olaf Coll., 89—95 
(A.B.), U. C. Sem., 95—98 (C.T.), prest, Bosco- 
bel, Wis., 98—02, Albert Lea, Minn., 02—08, 
Austin, Minn., 08 — . *Amanda Louise Larson, 05. Nervig, Anders Johansen. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Orkedalen, S. Dalene, Trondhjem, 4 mars 
1867, af Johan Olsen Nervigsløkken og Bereth (f. 
Engen), udv. 80, farmer, 80—87, frekv. WiUmar 
Sem., 87—90, Luther Coll., 90—93, commonskole- 
lærer, Kandivohi Co., Minn., 93 — 95, frekv. Luther 
Sem., 95—98 (C.T.), prest, Minneota, Minn., 98— 
01, Tracy, Minn., 99—05, Minneapolis, 06—08, 
Hartington, Neb., 08 — . *Mina Alette Hansen, 00. 1898. 
Nielsen, Halfdan. 

Ord. 1898. Xorskc synode, 1898-08. 

F. i Skaatø, Bamle, Kristiansand, 19 juni 1868, 
af Claus N. og Olette Andrea (f. Pedersen), frekv. 
Krageri^ middelskole, 82 — 84, Otto Andersens latin- 
skole, 85—88 (A.B.), Kristiania univ., 90—96 (A. 
\L, C.T.), Trondhjems ynglingeforenings sekr., 97 
— 98, udv. 98, prest, Milaca og Princeton, Minn., 
98—99, Stanlev, Wis., 00—03, N. og N. E. Min- 
neapolis, 05— 07, Roxbury, Mass., 07— 08, til Norge, 
08, stiftskapellan, Kristiania stift. 09 — 13, reside- 
rende kapellan. Haus, 13 — . *Bertha Frøyland, 99. 
Orwoll, Sylvester Martinus. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Yellovv Medicinc Co., Minn., 1 aug. 1869, 
af Svlfest L. O. og Martha (f. Bjeldc), frekv. 
Luther Coll., 89—95 (A.B.), Luther Sem., 95—98 
(C.T.), prest, Portland, Ore.. 98—01, Toronto, S. 
D., 01 — 12, Sioux Falls, S. D., 12—. *Anna Dahl, 
98. 1910. 350 
1912. 
1903. Rasmussen, Halbert Jacob. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F. i Lisbon, 111., 5 nov. 1872, af pastor P. A. R. 
og Ragnild (f. Holland), frekv. Capital Univ., 88 
— 90, Augsburg Sem.. 90 — 91, Chicago Luth. Sem., 
92—94, U. C. Sem., 97—98 (C.T.), prest, Winona 
(3 mghdr.). Minn., 98 — 13, Blooming Prairie (2 
mghdr.), Minn., 13 — . *B. Marie Sampson, 99. Rugland, Jacob Gulbrandson. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Worth Co., la., 16 okt. 1867, af Gulbrand 
G. R. og Sigrid (f. Pletonhagen), frekv. St. Ans- 
gar Sem., 87—88, Valders Business Coll., 90—91, 
Luther Acad., Albert Lea, 91—94, Luther Coll., 
94—95, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, Barnes- 
ville, Minn., 98—03, Saude, la., 03—09, Robinson, 
N. D., 09—. *#ohanna Rosholdt, 98. 
Salveson, Adolph. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898 — . 

F. i Douglas Co., Minn., 28 sept. 1873, af Ole 
S. og Gjertrud (f. Larson Åkre), frekv. Sioux 
Falls Luth. Normal, 92—93, Park Region Luth. 
Coll., 94, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Brainerd, Minn., 98—99, Duluth, Minn., 99—04, 
Crookston, Minn., 0^1 — 12, Toronto, S. D., 12—. 
*Anna Beaverson, 02. 1912. 
Simensen, Halfdan. 

Ord. ]898. Forenede kirke, 1898—13. 

F. i V. Toten, Toten Hamar, 13 jan. 1861, af 
Simen Andreassen og Kristiana (f. Mikkelsen), 
udv. 86, frekv. U. C. Sem., 93—98 (C.T.), prest, 
Kittson, Marshall og Roseau Cos., Koland, Minn., 
98 — 11, Somers, Mont., 11 — 13. *Jennie Amanda 
Omberg, 98. 1899. 
351 Skarpness, John J. 

Ord. 1898. Hauges synode, 1898—. 

F. i Edø, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 8 dec. 
1867, af Johan Johannessen og Johanna (f. Olsen), 
iidv. 86, frekv. Red Wing Sem., 91—98 (C.T.), 
Chicago Luth. Sem., 03 — 04, prest. Strand, la., 98 
—04, Chicago, 111., 04—08. Centerville, S. D., 08— 
kredsformand, 07 — 08, formand, Bethesda barne- 
hjems bestyrelse, 08 — , forf. "Forlovelsen", 08. 
*Ida Fornlof, 98 (t99), Anna Strøberg, 01. 1907. 
Strand, Thor Johanneson. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Strand, Stavanger, Kristiansand, 10 aug. 
1866, af Johannes H. S. og Anna T. (f. Barque), 
frekv. Ryfylke amtsskole, 80 — 82, gaardbruger, 82 
— 87, udv. 87, handelsbetjent og farmer, 87 — 90, 
frekv. Luther Acad., Albert Lea, 90—94, Luther 
Coll., 94—95, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Summit, S. D., 98—00, Appleton, Minn., 00—05, 
Danvers, Minn., 05 — 07, Luther Acad. finansagent, 
07—08, Hartland, Minn., 08—. 1900. 
SwENsoN, Ole. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—. 

F. i Kvinesdal, Flekkefjord, Kristiansand, 31 
mai 1867, af Ole S. Jerstad og Trine Elizabeth 
(f. Danielsen), udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 90 
—98 (C.T.), prest, Chippewa Falls, Wis., 98—00, 
Binford, N. D., 00—11, Carpio, N. D., 11—, sekr., 
Oak Grove Luth. Ladies' Sem., 10 — . *Anna Kri- 
stiansen Jerstad, 97. 1898. 
Tastad, J. i. 

Ord. 1898. Hauges synode, 1898—02. 

V. i Hetland, Stavanger, Kristiansand, 17 juni 
1863, af Iver Sivertsen T. og Berthe (f. Jensen), 
udv. 82, frekv. Red Wing Sem., 93—97 (C.T.), 
prest, Wallingford, la.. 98—02. * Hilma Lidblom, 
98. 1898. 352 
1913. 1909. 1903. 1909. 

Thorson, Peter Edward. 

Ord. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Martell, Wis., 26 jan. 1868, af Stener T. 
og Trine Andrea (f. Haugen), frekv. River Falls, 
Wis., State Normal, 85 — 91 (graduent), Minn. 
Univ., 92—95, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, 
Manitowoc, Wis., 98—07, Clifton, Tex., 07—, læ- 
rer i norsk, religion, pedagogik, Clifton Luth. Coll., 
07 — 13, agter at gaa som missionær til Honan, 
Kina, 14—. *CIara Tonette Nelson, 99 (t08), 
Marian Emelie Hansen, 09. Vartdal, Andreas Jakobson. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—09, Forenede kirke, 09—. 

F. i Ulfstnes, Vartdalsstranden, S. Søndmøre, 
Bergen, 21 sept. 1867, af Jakob Mattiassen og 
Amundia (f. Ellingsen), udv. 88, frekv. Augs- 
burg Sem., 89—95 (A.B.), 95—98 (C.T.), prest, 
Churches Ferry, N: D., 98—09, Wolverton, Minn., 
09—. *Maria Mathilda Kleven, 98. Wang, Knute Jensen. 

Ord. 1898. Frikirken, 1898—08, Forenede kirke, 09—. 

F. i Kvinnherred, N. Søndhordland, Bergen, 9 
mai 1866, af Jens K. W. og Eli (f. Olson), udv. 84, 
frekv. Valparaiso Univ., 93 — 95, Augsburg Sem., 
89—92, 95—98 (C.T.), prest, Windom, Minn., 98 
—04, Hills, Minn., 04—07, Chicago, 111., 08—11, 
Gardner, 111., 11 — , hedningemissionskom. *Laura 
Skillingstad, 03. 
Wee, Mons Olson. Ord. 1898. llauL Hvnodc, 1900—04, F. i Etne, S. Søndhordland, Bergen, 13 mai 
1871, af Ole Monsen og Marie (f. Monsen Vce), 
udv. 91, frekv. Red Wing Sem., 92—98 (coll.- 
graduent og C.T.), Minn. Univ., 00, Kjøbenhavii 
univ., 07, Edinburgh Univ., 11, undersøgelsesreise 
til Malechmissionen, Persien, 99, prest, Dell 
Rapids, S. D., 00—04, Jackson, Minn., 04—08, 
prof. i G. T. Eksegese og systematisk teologi. Red 
Wing Sem., 08 — , sekr. for Kinamissionskom., 05 — 
08, for Board of Trustees, 08 — 11, for forlagskom., 
13 — , formand for ungdomsforbundet, 11 — , forf. 
"Fra undersøgelsesreisen", 00, redig. "Hauges synodes folkekalender", 00 — 
12, "Tidsskrift for kirke og samfund", 12 — , medredaktør, "Norsk luther- 
ske prester i Amerika", 14. *I\Iary E. Nelson, 00. 353 
1913. Weswig, Carl Marcus. 

Old. 1898. Forenede kirke, 1898—06, — . 

F. i Trondhjem, Norge, 21 mars 1873, af Carl 
L. W. og Marie M. (f. Moe), udv. 80, frekv. 
xMarinette, Wis., High School, 86—90, St. Olaf 
ColL, 91—95 (A.B.), Chicago Luth. Sem., 95—98 
(B.D.), Leipzig Univ., Tyskland, 06—07, prest, 
Chicago, 111., 98—00, Jefferson Prairie, Wis., 00— 
06, professor i historisk teologi, U. C. Sem., 05 — 06, 
07 — , v.formand, Forenede kirkes ungdomsforbund, 
07 — 10, formand for samme, 10 — 12, engelsk mis- 
sionskom. sekr., 10 — 13. *Marie M. Wing, 98. 
1907. Wold, Oscar Rudolph. 

Ord. 1898. Hauges synode, 1898—. 

F. nær St. Peter, Minn., 11 aug. 1874, af Nils 
W. og Cecelie Amalie (f. — ), frekv. Red Wing 
Sem., 89—91, Concordia Coll., Moorhead, 93—94, 
Chicago Luth. Sem., 94 — 98 (B.D.), missionær, 
Fancheng, Hupeh, Kina, 98 — 01, Tszho, Hupeh, OI 
— 06, paa ferie i Amerika, 07 — 09, lærer i teologi, 
Red Wing Sem., 07 — 08, missionær, Fancheng, 10 — 
13, bestyrer. Union Luth. Theol. Sem., Shekow, 
Hupeh, 13 — , missionskasserer i Kina, 99 — 06, 11 
— 12. *Clara Sophie Simonsen, 98. 
Wold, Severin Simensen. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1898—. 

F, i Stange, Hedemarken, Hamar, 25 feb. 1861, 
af Simon Andersen Wolden og Helene (f. Even- 
sen), frekv. Fredrikshald militærskole, 79 — 82 (un- 
derofficcr), udv. 82, religionsskolelærer, Orfordville, 
Wis., 82—96, frekv. U. C. Sem., 96—98 (C.T.^ 
prest. Pekin (4 mghdr.), N. D., 98 — , visitator, 
09—11. *Clara Paulogna Pettersen, 82. 1898. 
Ylvisaker, Schak Joakim Nikolaus. 

Or<l. 1898. Norske synode, 1898—. 

F. i Zumbrota, Minn., 8 okt. 1873, af pastor 
Nils Th. Y. og Kirstine (f. Hundcre), frekv. Lu- 
ther Coll., 88—95 (A.B.), Luther Sem., 95—98 
(C.T.), prest, Havfield, Minn., 98—00, Zumbrota, 
Minn., 00—08, Fergus Falls, Minn., 08—, v.for- 
mand, Minn. distrikt, 13 — . *Fmclia Fstrem, 09. 1900. 354 
1913. 
1913. Aasen, Anders O. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—. 

F. i Lyngdal, Kongsberg, Kristiania, 16 jan. 
1874, af Ole A. og Jørand (f. — ), udv. 85, frekv. 
Luther Coll., 89—94, Wis. Univ., 94—95, Luther 
Sem., 96—99 (C.T.), prest, Belview, Minn., 99— 
11, Minneapolis (Immanuels mghd,), Minn., 11 — 
*Marith Xavier, 99. Anderson, Christian. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—. 

F. i Grant Co., Minn., 7 april 1874, af Christen 
A. og Karen Margrethe (f. Hartvigsen), frekv. 
Luther Coll., 90—96 (A.B.), Luther Sem., 96—99 
(C.T.), prest, Genesee, Ida., 99 — 03, Minneapolis 
(Zions mghd.), Minn., 03 — , Synodens ungdoms- 
forbunds formand, 06 — 08, redig. "Bible Study 
Manual", 11—. *Inger E. Wulfsberg, 00. 
Berger, Anders Hansen. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899—. 

F. i Urskog, Nedre Romerike, Kristiania, 25 
okt. 1865, af Hans Kristofferson og Karen (f. Iver- 
son), udv. 93, frekv. Concordia Coll., Moorhead, 
95—96, Red Wing Sem., 96—99 (C.T.), prest, Ft. 
Ransom (6 mghdr.), N. D., 99—. 1898. 
1913. Bjelland, Carl Gustav. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Sogndal, Dalene, Kristiansand, 19 mai 1870, 
af Hans A. B. og Guri (f. Møgedahl), udv. 79, 
farmer, frekv. Concordia Coll., 91, 92, Augsburg 
Sem., 93—94, U. C. Sem., 94—99 (C.T.), prest, 
Minneapolis (Bethel), Minn., 99 — 05, bestyrer og 
prest. Hommes barne- og alderdomshjem, Witten- 
berg, Wis., 05 — 11, prest, Hanska, Minn., 11—, 
redig. "For gammel og ung", 06 — 11, "Waisenhus 
kalender", 06—11, "Our Messenger", 06—07. 
*Minnie Louise Rundhaug, 11. 
1913. 
1913. 
355 BoDE, Hans Edwardsen. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Bodø, S. Salten, Tromsø, 22 juni 1867, af 
Edward Hansen B. og Martha (f. Davidsen), 
frekv. amtsskolen, 84 — 86, udv. 88, frekv. Augs- 
burg Sem., 90—99 (C.T.), prest, Wadena, Minn., 
99—01, Mallard, Minn., 01—08, Barton, N. D., 
08—11, Vang, N. D., 11—. *Marie C. Rørback, 
97. Byberg, Johannes Berthinius. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899 — . 

F. i Haaland, Jæderen, Kristiansand, 11 feb. 
1867, af Jonas Johannessen og Elizabeth (f. Inge- 
brigtsen), frekv. Jæderens og Dalernes amtsskole, 
87—89, udv. 90, farmer, ?— 92, frekv. Red Wing 
Sem., 92—99 (C.T.), prest, Edinburg (3 mghdr.), 
N. D., 99—, Fairdale (4 mghdr.), N. D., 99—. 
*Ellen Hvidding, 01. Carlson, Peter Nicolai Modeneg. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—06. 
F. i Kongens Lyngby, Sjælland, Danmark, 10 
okt. 1873, af Julius Emil Modeneg C. og Margrete 
Louise (f. Schumacher), frekv. Lyngby realskole, 
80 — 89, rektor. Bobens skole, privatstudium, land- 
brug, 89 — 93, udv. 93, tilbage til Danmark, land- 
brugsskoler, 93 — 96, udv. 96, frekv. Luther Sem., 
96—99 (C.T.), prest, Oakland, Cal., 99—02, Hav- 
ward, Cal., 02—04, Oakland, Cal., 04—06. 1906. 
1V13. Caspersen. Hans Carl. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 
F. i Soon, Moss, v. Borges>ssc!, Kristiania, 29 
april 1869, af Christian C. og Alcttc Marie (f. 
Hansen), frekv. Kristiania realskole, 86 — 88, udv. 
88, frekv. Parsons Business Coll., Duluth, .Minn., 
92—93, Augsburg Sem., 95—99 (C.l\), prest. Han- 
cock, Mich., 99—04, Madclia, Minn., 04—05, Kllcn- 
dale. Minn., 05—12, frekv. Hartford Theol. Sem., 
Conn., 12 — 13, prest, Aitlcin, Minn., L? — , seler., 
Frikirken, 05 — 06, redig. "Luthersk tidsskrift". 06 
— 12. *Bcnedikte O. Anderson, 05. 356 
1908. 
Christensen, Olaf L. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Christiania, Minn., 3 juni 1872, af Lars 
Chr. og Lovise (f. Olsen), frekv. Augsburg Sem., 
89—96, 96—99 (C.T.), prest, Peshtigo, Wis., 99 
— 06, La Crosse, Wis., 06 — , kredakasserer, 01 — 06, 
07 — 11, kredssekr., 12 — 13, hedningemissionskom., 
10 — 11, forf. "Bethel menigheds historie", 12. 
*Juditha Larsen, 02. Flagstad, Olaf Jørgensen. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Hemnæs, Indre Helgeland, Tromsø, 13 
dec. 1873, af Jørgen Pedersen F. og Julianna (f. 
Olsen Solhaug), udv. 75, frekv. Augsburg Sem., 
90—96 (A.B.), 96—99 (C.T.), prest, Rochester, 
Minn., 99—04, St. Paul, Minn., 04—11, Duluth, 
Minn., 12 — , kredssekr., 13 — . *Onnie Kvalheim, 
02. 1914. 
1913. FONKALSRUD, AlFRED O. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—09, — . 

F. i Montevideo, Minn., 22 jan. 1874, af Ole 
F. og Mina (f. Hanserud), frekv. Windom Insti- 
tute, 90—95, U. C. Sem., 95—98 (C.T.), Augu- 
stana Coll., Rock Island, 06—08 (A.B., A.M.), 
New York Univ., 10—13 (Ph.D.), prest, Manfred, 
N. D., 99—01, Devils Lake, N. D., 02—03, Fargo, 
N. D., 04 — 09, rektor og bestyrer for Norwegian 
Luth. Deaconess Home and Hospital, Brooklyn, 
N. Y., 10 — , forf. theses: "Social Conditions of 
Israelites During Minor Prophets" (ms.), 07, 
"Scandinavians as a Social Force in America", 13. 
*Anna Nerby, 00. 
1913. Fylling, Lars Larsen. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899--. 

F. i Hammer, Osterøen, Bergen, 21 april 1872, 
af Lars Larsen F. og Helene (f. Johnsen Eidsnes), 
frekv. Hammer dagskole, 87, Seims dagskole, 88, 
udv. 89, farmer, 89 — 93, frekv. Augustana Col!.. 
Canton, 93—94, Luther Coll., 94—96, U. C. Sem.. 
96—99 (C.T.), prest, Sioux Citv, la., 99—00, 
Lakefield (3 mghdr.), Minn., 00—06, Woodville 
(3 mghdr.), Wis., 06—, kredsfinanssekr., 08—09. 
*Wilhelminc Irgens Max, 00. 
1899. 1913. 357 tHATLEM, Nils A. 

Ord. 1899. Frikirken. 1899—00. 

F. i Hyllestad, Ytre Sogn, Bergen, 2 mai 1864, 
af Arne Olsen Sørfjord og Anna (f. Einarsen 
Lien), frekv. skolen i Ulvig, 78 — 80, Hambros 
skole, Bergen, 80 — 82, udv. 85, frekv. Augsburg 
Sem., 90—95 (A.B.), 95—98 (C.T.), frekv": nor- 
malskolen i Slav, Frankrig, 98 — 99, rnissiorucr, Ma- 
nasoa, Tongoborv. Tulear, Madagaskar, 99—00. 
tlO aug. 1900. 

Haugland, Anders A. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899—. 

F. i Stord, N. Søndhordland, Bergen, 10 jan. 
1868, af Anders B. H. og Eli S. (f. — ), udv. 88, 
frekv. Red Wing Sem., 89—92, 98—99 (C.T.), 
prest, Sharon, N. D., 99—03, Clark, S. D., 03—. 
*Britha Severine Johnson, 97. HjERMSTAD, Christian August 
Hansen. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—. 

F. i Red Wing, Minn., 20 mars 1869, af pastor 
Ulrik C. S. H. og Georgine C. (f. Kolstad), frekv. 
Luther Acad., Albert Lea, 89—90, Luther Coll., 
90—95, Luther Sem., 95—98 (C.T.), prest, Mani- 
stique, Mich., 99 — 06, nær New Lisbon (Lemon- 
weir og Elro^'), Wis., 06 — . *Lilh'e AL Gaardcr, 
99. 1908. 
Holte, Hans Hanson. 

Ord. 1899. Foront-dc kirke, 1899—. 

1\ i Kolbu, Toten, Hamar, 15 dec. 1867, af 
Hans (). H. og Elene E. (f. Bjerke), udv. 68, 
frekv. St. Olaf Coll., 88—91, Concordia Coll., 92 
—94. 95—96, U. C. Sem., 96—99 (C.T.), prest, 
Mt. Horeb, Wis., 99—07, Windom, Minn., 07—10, 
Bellingham, Wash., 10 — . *Minnie Thompson, 00. 358 JoHANsoN, Iver Anker. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—00, udenom, 02 — . 

F. i Breivik, Dønnes, N. Helgeland, Tromsø, 
10 april 1874, af Johan Mathias Johannesen og 
Anna Mathea (f. Arntsen), sjømand, udv. 92, 
frekv. Red Wing Sem., 93— 96, Humboldt Coll., 
97, U. C. Sem., 97—98, Augsburg Sem., 99 (C.T.), 
prest, Larimore, N. D., 99 — 00, Nordlands indre- 
mission, Norge, 00—02, Stoughton, Wis., 02—07, 
St. Paul (Hauges mghd.). Minn., 07—09, Spicer 
(3 Hauges mghdr.). Minn., 09 — , Sion (Forenede), 
13 — , borgermester, Spicer, 13 — , stifter af Nord- 
landslaget, 09, sekr. for samme, 09 — 11, formand 

for samme, 11, diplom fra Norsk selskab til skibbrudnes redning, 11. 

*Charoline Sophie Strandness, 00. 
1910. 
Jordheim, Ole Nilson. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Hemsedal, Hallingdal, Kristiania, 26 aug. 
1869, af Nils J. og Oline K. (f. Thordok), udv. 87, 
frekv. St. Olaf Coll., 90—96, U. C. Sem., 96—99 
(C.T.), prest, Glenwood Citv, Wis., 99—07, Saw- 
yer, Wis., 07—. *Dorthea Dahle, 99. 1900. 
1908. JØRGENSEN. Christian Georg. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Vik, S. Helgeland, Tromsø, 15 juli 1866, 
af Johan H. Jørgensen Sømhaug og Johanne (f. 
Andreassen), frekv. Nordlands amtsskole, 84 — 85, 
udv. 90, frekv. Augsburg Sem., 92—99 (C.T.), til 
Frankrig, 99, frekv. normalskolen i Slay, Frank- 
rig, 99 — 00, 7ntssionccr i Manantenina, Madagas- 
kar, 00—01, Tsivory, Madagaskar, 01—05, til Ame- 
rika, 05, prest, Marmon, N. D., 05—09, Hendricks, 
Minn., 10—. *Mattie Larsen, 00. 
Kile, Nils Folkeson. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Aamli, 0. Nedenes, Kristiansand, 4 sept. 
1869, af Folke Nilson K. og Hælge A. (f. Hom- 
drom), udv. 77, frekv. Augsburg Sem., 89 — 92, 
Grand Forks Coll., 92—94, U. C. Sem., 94—99 
(C.T.), prest. St. Paul, Minn., 99—00, Warren, 
Minn., 01—04, Fisher, Minn., 04—08, Glyndon, 
Minn., 08—. *Gro Nilson, 89 (tl3). 1903. 359 
1909. Kvamme, Kristen. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—, 

F. i Lom, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 17 feb, 
1866, af .Rolf G. K. og ThorØ (f. Sulheim), frekv. 
N. Gudbrandsdalens amtsskole, 81 — 82, udv. 82, 
frekv. St. Ansgar Acad., 86, Luther Coll., 88—94 
(A.B.), Luther Sem., 94 — 96, lærer i sprog og 
religion, Luther Coll., 96 — 98, frekv. Luther Sem., 
98—99 (C.T.), prest, New York, N. Y., 99—09, 
Washington, D. C, 02 — 08, (holdt den første nor- 
ske præken i W., 22 juni 1902), Salt Lake Citv, 
Utah, 09—12, Ossian, la., 12—, redig. "Børne- 
blad", 13 — . *Caroline Maria Anderson, 99. 
1899. 
t Lange, Andreas Hansen. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—01. 

F. i Drammen, Kristiania, 9 mars 1861, af 
Hans Andersen Langegaarden og Johanne (f. Ol- 
sen Renskou), privatstudium, 79 — 80, udv. 80, (til 
Hawaii), 82 (til Amerika), privatstudium, 82 — 96, 
frekv. Luther Sem., 96—99 (C.T.), prest, Rock- 
ford, Wash., 99 — 01, San Francisco, Cal., 01. 
t7 okt. 1901. MiCHAELSON, Michael Britanius. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Vannelven, S. Søndmøre, Bergen, 9 april 
1868, af Michael Jacobsen Kviebakke og Berthe (f. 
Rasmussen), udv. 86, frekv. Augsburg Sem., 90 — 
96 (A.B.), 96—99 (C.T.), prest, Mankato, Minn.. 
99—05, Willmar, Minn., 05—, Bethesda Homes 
sekr,, 00 — 05, kasserer, 05 — 09, Augsburg Sem. 
direktør, 08—12, kredsformand, 07—09. *Flse 
Magdalene Sverdrup, 99. 1913. 
1904. Mohn, Christopher. 

Ord. l.S'>9. Frikirken, 1899—. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, 28 sept. 1869, 
af Ole M. og Gusta (f. Olsen Smessta), udv. 
70, frekv. Augsburg Sem., 89 — 92, skolelærer, Chri- 
stiania, Dakota Co., Minn., 92 — 03, frekv. Caton 
Business Coll., 93—94, Augsburg Sem., 94—99 
(C.T.), prest. Lake Lillian, Minn., 99—05. Be- 
thesda Homes finanssekr., 05 — 06, prest, Poulsbo. 
Wash., 07 — , bestyrer, Ebenezcr gamlehjem, 07 — . 
formand, Bcthania Coll. Assoc, 11 — , West Coast 
School and Charities Assoc, LS — 14, asst. redaktør, 
"VVaisenhus tidende", 09 — . ♦Hattie fv. Hansen, 04. 360 
1913. 
1900. NjAA, Sven Hanson. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F, i Time, Jæderen, Kristiansand, 8 aug. 1870, 
af Hans N. og Ane (f. Høiland), frekv. Stavan- 
ger lærerskole, 90 — 91, Hauges minde, 91 — 92, 
udv. 92, frekv. Concordia Coll., 93—94, U. C. 
Sem., 94—99 (C.T.), prest, Hanlev Falls, Minn., 
99—03, Birch HiUs, Sask., 03—13, Northwood, N. 
D., 13 — , kredsfinanssekr., 07 — 09, vlsitator, 09 — 
13. *Inger Ueland, 03. Olson, Ingebrigt Steffensen. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899—. 

F. nær Gay ville, S. D., 9 april 1874, af Steffen 
O. og Anne (f. Jonassen Raataarud), frekv. Red 
Wing Sem., 92—99 (C.T.), prest, Gayville, S. D., 
99—00, Geddes, S. D., 00—. *Anna Eline Aune, 
00. 
Paulsrud, Gilbert Olson. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899—. 

F. i Strøm, Odalen, Hamar, 13 juli 1867, af 
Ole G. P. og Jakobine (f. Amundsen), udv. 87, 
frekv. Red Wing Sem., 91 — 95, Hamma Divinitv 
School, 95—98 (B.D.), Kristiania univ., 98—99, 
prest, Chicago, 111., 99—01, Randall, la., 01—, 
kredsformand, 09 — 11, skoledirektør, 09 — , for- 
mand af skoledirektionen, 13 — . *Annie Olson, 99. 1901. 
J913. Pedersen, Ludvig Cornelius 
Christian. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Manandona, Betsileo, Madagaskar, 9 mars 
1874, af pastor Peder Andreas P. og Kristine (f. 
Larsen), til Norge, 86, frekv. Storms latin- og 
realskole, 86 — 92, til Amerika, 93, frekv. Augsburg 
Sem., 93—96 (A.B.), 96—99 (C.T.), misswrurr, 
Vohimarv, Madagaskar, 99 — 02, prest, Montevideo, 
Minn., 03—05, Fairdale, N. D., 05—11, Fergus 
Falls, Minn., 11—12, Montevideo, Minn., 12—, 
kredsformand, 10 — 11, kredssekr., 1-^ — , pensions- 
kom., 12 — , hedningemissionskom., 06 — 07. *Marie 
Mohn, 99. 
1910. 36] QuELLo, Julius A. 

Ord. 1899. Hauges synode, 1899—. 

F. i Ottertail Co., Minn., 6 juli 1875, af Anders 
Q. og Berthe Marie (f. Kveile), frekv. Red Wing 
Sem., 92—99 (C.T.), prest. Sioux Citv, la., 99— 
02, Chicago, 111., 02—07, Beresford, S. D., 07—, 
Bethesda barnehjems kasserer, 09 — , jodemissio- 
nens centralkom., 13 — . engelske indremissionskom. 
*Marie Norheim, 99. Resnick, John. 

Ord. 1899. Norske synode, 1899—05. 

F. i Ostrog, Wahnien, Rusland, 15 aug. 1874, af Abraham Resnick og 
— , frekv. det rabbinske seminar, Valosin, 87 — 90, Kief latinskole, — , blev 
kristen, frekv. Upsala univ., 92 — 94, Fosterlandsstiftelsen, Stockholm, 9-^ — 
97, Upsala univ., 98 (C.T.), udv. 98 (til London), 99 (til Amerika), prest, 
Brooklyn, N. Y., 99 — 05, til Europa, 05, redig, missionsblad og traktater for 
israelsmissionen. *Hannah Barnett, 00. 
1911. RUNSVOLD, JØRGEN D. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Mosjøen, Vefsen, Indre Helgeland, Tromsø, 
23 sept. 1872, af Jonathan J. R. og Dorthea 
X. (f. Andersen), udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 
91—92, Augustana Coll., 92—93, U. C. Sem., 94 
—99 (C.T.), prest, Two Harbors, Minn., 99—01, 
Dwight, N. D., 02—03, Hanley Falls, Minn., O-l— 
06, Xorthvvood, N. D., 07 — , hedningemissions- 
kom., 10 — 12, finanskom. formand, 12 — 13. *Beret 
Marie Soelberg, 99. 
SOTENDAHL, MoNS A. 

Ord. 1899. Fure ne. k- kirke, 1899—. 

F. i Austevold, Midthordland, Bergen, 15 
sept. 1866, af Anders (). S. og Ingeborg M. (f. 
Nordeide), udv. 87, frekv. Bruflat Acad., 89—90. 
Madison Luth. Normal, 92, U. C. Sem., 93—96, 
97—99 (C.l\), prest, Hazel Run, Minn., 99— 
01, Norway Lake, Minn., 02 — , kredsformand, 11. 
kredsungdomsligaformand, 11 — . *Bertha H. Hen 
son, 00. 1913. 362 
1913. 
1905. 
Stearns, Gustav. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i New Richland, Minn., 23 mars 1874, af 
Halvor S. og Bergitte (f. Sevats), frekv. St. Olaf 
Coll., 89—90, 91—96 (A.B.), U. C. Sem., 96—99 
(C.T.), prest, Milwaukee, Wis., 99 — , engelsk mis- 
sionskom., 10 — 13, visitator, 13 — , formand. St. 
Olaf Coll. Alumni, 13 — , referent for engelske dag- 
blade ved Forenede kirkes aarsmøder, 05 — . Strandness, John Johannesen. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Sarpsborg, V. Borgesyssel, Kr.ania, 15 dec. 
1869, af Johannes S. og Else (f. — ), udv. 71, frekv. 
Red Wing Sem., 85 — 91, commonskolelærer, Griggs 
Co., N. D., 91—96, frekv. U. C. Sem., 96—99 (C. 
T.), prest, Devils Lake (5 mghdr.), N. D., 99— 
05, Churches Ferry (4 mghdr.), N. D., 05—11, 
Perth, N. D., 11 — , kredsfinanssekr. *JuHe — , 01. Syrdal, Peter Rolfsen. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. J^ 

F. i S. Undal, Mandal, Kristiansand, 10 okt. 
1870, af Reinert A. Rolfsen og Trine Marie (f. 
Pedersen), sjømand, Syd Amerika, 86 — 89, frekv. 
Ulrichsens navigationsskole, Mandal, 89, udv. 91, 
frekv. U. C. Sem., 94—99 (C.T.), prest, Poulsbo, 
Wash., 99—02, Hatton, N. D., 02—07, Brooklyn, 
N. Y., 07—09, Milan, Minn., 09—, indremissions- 
kom., 03 — 05, sekr., Bethesda slummission, 09. 
*Marie Nathah*a Nilson. 98. 1909. 
Thoreson, Haldor (Henry). 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Lille Elvedalen, N. Østerdalen, Hamar, 
14 nov. 1865, af Thore T. og Ingeborg (f. Haldor- 
sen), udv. 69, lærer, commonskolen, 86 — 90, frekv. 
St. Olaf Coll., 90 — 94, lærer, commonskolen, 9A — 
96, frekv. U. C. Sem., 96—99 (C.T.), prest, Bag- 
ley. Minn., 99—03, Prairie Farm, Wis., 04—. 
*Jessie Sandvig, 94. 1912. 
1903. 
363 Tollefsen, Christen Martin. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Willmar, Minn., 5 sept. 1869, af Ole Johan 
T. og Anna Marie (f. Sørensen), frekv. Willmar 
Sem., 87 — 89, Augsburg Sem., 89 — 93, Valparaiso 
Univ., 93—94, lærer, Bethania Coll., 95—96, frekv. 
Augsburg Sem., 96 — 99 (C.T.), prest. La Crosse, 
Wis., 99—01, Brooklyn, N. Y., 01—09, Madelia, 
Minn., 09—. *Hanna Hetland, 07 (f 14). Vang, Carl Sivertsen. 

Ord. 1899. Frikirken, 1899—. 

F. i Verran, N. Indherred, Trondhjem, 3 mai 
1862, af Sivert Thoresen V. og Paulianna (f. Ven- 
nes), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 91 — 96 (A. 
B.), 96—99 (C.T.), prest. Rugby, N. D., 99—13, 
indremissionssupt., 13 — , indremissionssekr., 05 — 06, 
indremissionskom. formand, 08 — 09, kredsformand, 
09—12. 1899. 
1909. Westel, Halvor Larson. 

Ord. 1899. Udenom, 1899—00, lirodersamfundet, 00—09. 

F. i Gjerstad, 0. Nedenes, Kristiansand, 15 
sept. 1846, af Lars K. W. og Gundborg W., frekv. 
Arendals høiere skole, 64—68, i snedkerlære i 
Norge, Danmark og Tyskland, organiserte en fri- 
menighed i Arendal, 77, menighedsældste, 77 — 87, 
organiserte den første norske lutherske "frikirke" 
under navn af "Det lutherske brodersamfund", 
Superior, Wis., 94, ældste, 9A — 99, prest, Duluth, 
Minn., — , Superior, Wis., 99 — 09, Brodersamfun- 
dets sekr., 01—03, formand, 06—08. *Inga As- 
bjørnsen, 83 (t84). 
WoLLAN, Edward Bernhard. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—06. 

F. i Pope Co., Minn., 24 juli 1871, af Ernst 
Olaus Benjamin W. og Bergeta (f. Mikkelsen 
Berg), frekv. St. Olaf Coll., 88—94 (A.B.), U. C. 
Sem., 95—99 (C.T.), prest, Adams (4 mghdr.), 
N. D., 99—05, farmer, Adams. N. 1)., 05—. 
*Maria Elisabeth Olson, 11. ] '>06 364 
1913. 
19.05. 
ØVREBØ, Ole Johanneson. 

Ord. 1899. Forenede kirke, 1899—. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 22 sept. 1869, 
af Johannes Olson 0. og Martha (f. Larson), 
udv. 91, frekv. Red Wing Sem., 93—97, U. C. 
Sem., 98—99 (C.T.), Chicago Luth. Sem., 08, 
prest, Summit, S. D., 99 — 05, Wolverton, Minn., 
05—09, Aneta, N. D., 09—. *Mina Morten- 
son, 00. AusTvoLD, Edwin B. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—09, 11—. 

F. i Glenwood, Minn., 21 sept. 1873, af Bjørn 
A. og Live (f. Evenson Moen), frekv. Willmar 
Sem., 90—91, Carleton Coll, 91—93, Luther Coll., 
93—97 (A.B.), Luther Sem., 97-00 (C.T.), prest, 
Helena, Mont., 00 — 09, finansagent for Sioux Falls 
Luth. Normal, 09 — 11, prest, Missoula, Mont., 11 
— 12, nær Pelican Rapids, Minn., 12 — . *Dora 
Marie Bendtson, 08. Benson, Bennet a. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Perry, Dane Co., Wis., 14 feb. 1870, af 
Andrias B. og Kari (f. Lien), frekv. Dodgeville, 
Wis., High School, 87—88, Stoughton Acad., 90— 
93, Mt. Horeb Acad., 95—96, U. C. Sem., 96—00 
(C.T.), prest, Alexandria, Minn., 00 — , visitator, 
11—. *Thea G. Goli, 00. 1913. 
Brevig, Samuel Bernhoff. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—01. 

F. i Sacred Heart, Minn., 6 okt. 1874, af Paul 
Christian B. og Anna Sofia (f. Bjørgaa), frekv. 
Luther Coll., 89—96 (A.B.), Luther Sem., 96—99 
C.T.), 99—00, prest, Princeton (5 mghdr.). Minn., 
00—01, Clifton, Tex., 01—02, bestyrer, Clifton 
Luther Coll., 01 — 02, bankbetjent, Leeds, N. -D., 
02—13. *Thora Larson, 04. i8<)r). 
365 BØE, Thosten Thostenson. 

Ord. 1900. Hauges synode, 1900—. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 20 jan. 
1867, af Thosten O. B. og Ellen L. (f. Sørbo). 
udv. 83, farmer, 83—93, frekv. Red Wing Sem., 93 
—00 (C.T.), prest, Beltrami, Minn., 00—02, Ma- 
rietta. Minn., 02 — . *Marie Emelie Hendrik- 
sen. 00. 1899. 
1894. Bøen, Eystein Olsen. 

Ord. 1900. Amerikanske norske Kinaniissionsselskab, 
1896—1900. 

F. i Tinn, Øvre Telemarken øst, Kristiansand, 
22 dec. 1860, af Ole O. B. og Aslaug C. (f. Vaa- 
lund), udv. 85, frekv. Augsburg Sem., 86 — 88, 
Chicago Theol. Sem., 88—89, Red Wing Sem., 89 
— 94 (C.T.), missionær, Hankow, Kina, 96 — 97, 
Shan-hai-kuan, 97 — 98, Sinyangchow, Honan, 98 
— 00, Hsichien, Honan, 02—06,- til Amerika, 06, 
missionsemissær, 07 — , missionsselskabets sekr., 98 
—00. 
Clauson, Carl T. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Red Wing, Minn., 4 april 1876, af C. C. og 
Bertha (f. Ylvisaker), frekv. Red Wing High 
School, 89—93, Luther Coll., 93—96 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 96—99 (C.T.), prest, Twin Valley (5 
mghdr.), Minn., 00, Bemidji (7 mghdr.). Minn., 
00—01, Granite Falls (4 mghdr.). Minn., 01—09, 
bvmissionær, Minneapolis, 09 — 13, Bloomer. Wis., 
13—. *Lena Bjørgo, 01. 
1912. Dyrnes, John Olsen. 

Ord. 1900. Frikirken. 1900-. 

F. i Edø, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 5 m;ii 
1867, af Ole Arntzen D. og Anne Martha (f. 
Johnson), udv. 83, frekv. St. Paul Acad., 84— 
85, Augsburg Sem., 88—92 (A.B.), 92—95 (C.T.), 
Hamline Coll. of Phvsicians and Surgcons, 95 — 98 
(>LD.), læge i Hanlev Falls, Minn., 98—99, til 
Krankrig, 99, frekv. Paris Univ. (medicin), 99—00, 
laf/ernissionar, \Linasoa, .VLidagaskar, 00 — 10, 
frekv. Paris Univ., 10 — 11 (ALI).), bcsøgtc Ame- 
rika, 1 1 — 12, Tongobory. lulcar. ALidakaskar, 
12 — . *Sarah Johnson, 06. 366 EiTTREM, Knute Olson. 

Ord. 1900. Hauges synode, 1900—11, — . 

F. nær Ft. Dodge, la., 15 juni 1870, af Ole O. 
E. og Martha K. (f. Kalvevig), frekv. Red Wing 
Sem., 88 — 89, Beeman's Business Coll., Red Wing, 
89—90, bogholder, Chicago, 90—95, frekv. Chi- 
cago Luth. Sem., 95 — 00, prest, Creston, III., 00 — 
11, lærer i forretning og norsk, Jewell Luth. Coll., 
11 — 12, bestyrer af samme, 12 — , engelsk salme- 
bogkom., 04-^12 ("Lutheran Hymnary"), Kina- 
missionskom., 08 — 12, forlagskom., 09 — 10, Church 
Extension kom., 10 — 12, skoledirektør, 11 — 12, 
Kinamissionskasserer, 10 — 11, Church Extension 

kasserer, 11 — 12, forf. "Short History of Hauge's Synod" (i "Norwegians 

of Illinois"), 05. *Anne Maria Digerness, 93. 
1913. 
1913. 
EspESETH, Ole Knudson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i S. Aurdal, Valdres, Hamar, 11 juni 1869, 
af Knud Guldbrandson E. og Ingeborg (f. Jørgen- 
son Higdem), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 87 
— 90, Valparaiso Univ., 91 — 95, elocution kursus 
(B.S., A.B.), Chicago Luth. Sem., 96—00 (C.T., 
B.D.), prest, Chicago (Moreland mghd.). III., 00— 
07, Manitowoc (4 mghdr.), Wis., 07 — , visitator, 
11—. *Anna O. Olsen, 03. Esser, Nels Nelson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—02, 06—. 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 26 sept. 
1876, af Nils Ellingsen og Sigrid (f. Johannesen), 
udv. 92, frekv. Stoughton Acad., 92—93, Red Wing 
Sem., 93—96, U. C. Sem., 96—99 (C.T.), Central 
Univ., 99 (Ph.B.), S. Normal Univ., 99 (LL.B.), 
Chicago Luth. Sem., 01—02 (C.T., B.D.), Augu- 
stana Sem., 06 — , prest, Suttons Bay, Mich., 00 — 01, 
Stoughton, Wis., 02, bestyrer, Scandinavia Acad., 
02—06, prest, Lyle, Minn., 06—12, Crosby, N. D., 
13 — , kredssekr., 99 — 01, 13 — , Hommeanstalter 
kom., 03—05. *Eleda B. Johnson, 02 (t09). Hagen, Torsten Anderson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 12 
mars 1863, af Anders Torstensen Waltvet og Ber- 
git (f. Torstensen), frekv. almueskolen, 10 aar, 
udv. 83, religionsskolelærer og emissær, Norman 
Co., Minn., 88—98, frekv. U. C. Sem., 98—00 
(C.T.), prest, Drayton, N. D., 00 — , visitator, 
11 — , indremissionskom., 12 — . *Anna Olson Lia, 
85. 1900. 
1900. 1905. 367 Halvorsen, Nils Edwin. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Westby, Wis., 11 mai 1876, af pastor Hal- 
vor H, og Marie (f. Olsen), frekv. Luther Coll., 
91—96 (A.B.), Luther Sem., 97—00 (C.T.), prest, 
Gravenhurst, Ont., 00—01, Westby, Wis., 01—02, 
Holton, Mich., 02—. 
Hanson, Simon E. 

Ord. 1900. Hauges synode, 1900—. 

F. i Aspelund, Minn., 25 mars 1875, af pastor 
Østen Hanson (Holtan) og Anne T. (f. Haaven), 
frekv. Red Wing Sem., 91—96, 98—00 (C.T.), 
prest, Spicer, Minn., 00 — 03, Dawson, Minn., 03 — 
05, Slater, la., 05—09, Jackson, Minn., 09—. 
*Inger Anderson, 00. 
Hauge, Søren Gabrielsen. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 23 april 1875, 
af Gabriel M. H. og Brite (f. Sørensen), udv. 91, 
frekv. Augustana Coll., 93—96, U. C. Sem., 96—00 
(C.T.), prest, Hawley, Minn., 00—. *Anna B. 
Thompson, 00. 1902. 
Henriksen, Georg. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Cleveland, ()., 6 mai 1877, af C. A. H. og 
Maria C. (f. Christiansen), frekv. Luther Coll., 
91—92, tvske Pro-Seminar, Cleveland. ()., 95—96, 
Luther Sem., 97-00 (C.T.). prest. Omaha, Neb., 
00—04, Broken Bow, Neb., 04—06, Newman 
Grove, Neb., 06—12. Portland, Ore., 12— , Stc- 
phanforeningens formand, 13 — . *Johannc Christine 
Enger. V)\i. 368 
1902. Johnson, Conrad Frederick. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. paa Nesvaag, Sogndal, Dalene, Kristiansand, 
28 feb. 1862, af Johannes Gundersen Nesvaag og 
Gunhild (f. Immersten), udv. 72, frekv. Augs- 
burg Sem., 89 — 92, handelsbetjent, Chicago, 92 — 
96, frekv. Red Wing Sem., 96—98, U. C. Sem., 
98 — 00 (C.T.), prest, Chicago (Emmaus mghd.), 
111., 00—01, Spokane, Wash., 01—13, Baldwin, 
Wis., 13—, visitator, 04 — 13. *Mina Olson, 90 
(tOl), Sunna Ove, 03. Kirkeberg, Ole Larson. 

Ord. 1874. Forenede kirke, 1900—. 

F. i S. Aurdal. Valdres, Hamar, 11 okt. 1849, 
af Lars K. og Anne (f. Olmhus), frekv. Bruuns 
folkehøiskole, 67 — 69. Askovs sem., Danmark, 71 
— 74 (C.T.), udv. 74, prest (Danske ev. luth. 
kirke), Indianapolis, Ind., 7-4 — 76, Eik Horn, la., 
76—80, Racine, Wis., 80—82, Chicago, 111., 89—00, 
Urne, Wis., 00—06, Hoople, N. D., 06—13, Dallas, 
Wis., 13 — , reiseprest i Danmark for Den dansk- 
amerikanske mission, 82 — 84, lærer, Etnedalens al- 
mueskole, 69 — 70, Bruuns folkehøiskole, 70 — 71, 
bestyrer. Eik Horn Danish High School, 78 — 80, Buskerud folkehøiskole, 
Norge, 84 — 89, v.formand. Danske ev. luth. kirke, 81—82, 89—90, formand 
for samme, 92 — 93, formand, skoleraadet for samme, 94 — 95, ordinator 
for samme, 95 — 00, forf. "Syvendedags adventister", 80, "Hvorfor skabte 
Gud mennesket?", 93, "Jesu liv og gjerning", 95, "Mormonismen", 02, 
"Oldsagn om Vølsunger og Gjukunger", 05, "Læsebog, 3dje trin", 10, 
"Hemmelige foreninger", 10, "Det gamle og det nye menneske", 12, redig. 
"Dannevirke" (ugeblad), 80—81, "Kirkelig samler", 81, "Norsk folkehøi- 
skoleblad", 86. *Julie Malirna Christmas, 74 (t02). Ella Larsen, 03. 

Land, Iver Bernhard Iversen. 

Ord. 1900. Frikirken, 1900 -. 

F. i Vemundvik, Indre Namdalen, Trondhjem, 
23 juni 1867, af Iver Paulson L. og Bereth Jo- 
hanne (f. Thomassen), udv. 85, frekv. Augsburg 
Sem., 87—90, 97-00 (C.T.), prest, Hallock, 
Minn., 00—04, Ancta, N. D., 05—11, Lucky Lake, 
Sask., 11 — , kredssekr., 07 — 11, kredsviceformand, 
12—. *Anne Marie Hoft, 92 (109), Carda O. 
Hevle, 10. 1911. 369 
Larsen, Nikolai Astrup. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900 — . 

F. i Decorah, la, 13 juli 1878, af prof. P. 
Laur. L. og Ingeborg (f. Astrup), frekv. Luther 
Coll, 88—96 (A.B.), Luther Sem, 97—00 (C.T.), 
Concordia Sem, St. Louis, 01, Cal. Univ., 10, 
prest, Bricelyn, Minn., 00 — 01, Fessenden, N. D., 
02—03, Minot, N. D., 03—11, Tacoma, Wash., 
11 — 13, missionar, Nanking, Kina, 13, Honan, 
14—. *Tora L. Ylvisaker, 04 (flO), Marie 
Weltzin, 12. 1914. 
Larson, George. 

Ord. 1900. Frikirken,. 1900--. 

F. i Wanamingo, Minn., 30 mars 1874, af Ed- 
ward L. og Brita (f. Onstad), frekv. Minneapolis 
High School, 89—90, Augsburg Sem., 90—00 (C. 
T.), prest. St. Paul, Minn., 00—05, Silvana, Wash., 
05—09, Arlington, Wash., 09—13, Bemidji, Minn., 
13 — , kredssekr., 05 — 06, Bethania Coll. trustee, 05 
— 13, kredsformand, 12 — 13. *Charlotte Tojcen, 
00. 1900. 
Lee, Jacob Johnson. 

Ord. 1900. Hauges synode, 1900—. 

F. i Vernon, Minn., 26 nov. 1875, af John J. 
Lee og Britha (f. Nilson), frekv. Red Wing Sem., 
93-00 (C.T.), prest. Grand Rapids, Mich., 00— 
02, Morrisonville, Wis., 02—06, Rio, Wis., 02—07, 
Stoughton, Wis., 07—. *Elizabeth Carlson, 98. 
Lunde, Amund Guldbrandson. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900--. 

F. i Utica, Wis., 22 okt. 1874, af pastor (}uld- 
brand A. L. og Anna Maria (f. Mandt), frekv. 
Luther Coll., 90—97 (A.B.), Luther Sem., 07-00 
(C.T.), prest, Great Falls, Mont., 00—. *Karen 
Johnson, 01. 1914. 370 
1902. 
1907. 
LuNDLY, Ole Johnson. 

Ord. 1900. Hauges synode, 1900—. 

F. i Sundalen, Indre Nordmøre, Trondhjem, 17 
feb. 1873, af John Pederson og Randi (f. Lundli), 
udv. 90, frekv, Dawson, Minn., High School, 93 — 
94, Red Wing Sem., 94—00 (C.T.), prest, Wisner, 
Neb., 00—04, Herrick, S. D., 05—. *Anna 
Kathrine Graven, 98. M ÅSTED, Ludvig Larson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Nordbotn, Fosen, Trondhjem, 12 mars 
1875, af Lars L. og Olava O. (f. Gjevig), udv. 81, 
frekv. Burlington Business Coll., 90, Red Wing 
Sem., 90—94, Minn. Univ., 95—96, Red Wing 
Sem., 97 — 98, commonskolelærer, 92 — 97, frekv. U. 
C. Sem., 98—00 (C.T.), prest, New York, N. Y., 
00—04, Freeman, S. D., 04—06, Sawver, Wis., 06 
—10, Amherst Jet, Wis., 10—. *Trine O. Brekke, 
98. MiDTTHUN, Anders Eriksen. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—06. 

F. i Aardal, Indre Sogn, Bergen, 18 juni 1857, 
af Erik Larson M. og Johanna (f. Olsen Ve), 
frekv. Balestrands lærerskole, 73 — 74, lærer, Lær- 
dal og Aardal, 74 — 78, frekv. Stords sem., 78—80 
(seminarist), lærer, Aardal, 80 — 82, udv. 82, lærer, 
Blue River, Wis., 82—87, Buffalo Co., Wis., 87— 
91, frekv. St. Olaf Coll., 91—97 (A.B.), U. C. 
Sem., 97-00 (C.T.), prest, Kalispell, Mont., 00— 
04, Milton, N. D., 05—06, (svgelig), skolelærer. 1900. 
NoREM, Ole Andreas. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Etne, S. Søndhordland, Bergen, 22 juli 
1874, af Christoffer og Guro, udv. 82, frekv. Augs- 
burg Sem., 92—93, U.. C. Sem., 93—94, St. Olaf 
Coll., 94—95, U. C. Sem., 95-00 (C.T.), prest, 
Sioux City, la., 00—09, St. Paul, Minn., 09—12, 
Minneapolis, Minn., 12 — . *Bertha J. Nelson, 99. 1908. 
371 Normann, Stefanus Theodor. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Sioux City, la., 20 mai 1875, af pastoi 
Olaus A. N. og Anna (f. Olsen), frekv. Luther 
Coll, 91—97 (A.B.), Luther Sem., 97—00 (C.T.), 
prest, Leon (5 mghdr.). Beltrami Co.. Minn., 00— 
03, Hayfield (2 mghdr.), Minn., 03—10, bymissio- 
nær. St. Paul, Minn., 10 — , bestyrer for Martha- 
Maria redningshjem, 11 — . 1900. 
1900. Olsen, Bertel Johan (Hustvedt). 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. paa Hustvedt, Sand, R\f\lke, Kristiansand, 
10 april 1869, af Ole O. Hustvedt og Barbro (f. 
Vanvig Thormodsen), frekv. amtsskolen i Ryfylke, 
86 — 87, Kristiansands sem., 87 — 89 (seminarist), 
udv. 92, religionslærer. Dane Co., Wis., 92 — 93, 
Trempealeau Co., Wis., 93 — 96, frekv. Decorah 
Institute og Luther Coll., 96 — 97, Luther Sem., 
97-00 (C.T.), prest, Brandt, S. D., 00—. *Ma- 
tilda Martin, 02. 
i Olsen, Ole Theodor. 

Ord. 1900. Frikirken, 1900—11. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 25 
mars 1864, af Thore O. og ALirtha (f. Ostebo), 
udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 86—91 (A.B.). 
Valparaiso Univ., 91 — 92, Augsburg Sem., 92 — 95 
(C.T.), prest, Fergus Falls, Minn., 00—01, Car- 
pio, N. D., 01—11. t4 mai 1912. *Jennie Od- 
land. 1903. 
tPEDERSEN, Andreas Johannes. 

Ord. 1900. Frikirkiii. 1900 ()4. 

F. i Hanley Falls, Minn., 24 okt. 1873. af 
.Mads Pedersen Horne og Anna (f. Kvammen), 
frekv. St. Cloud State Normal, 91 — 92, Madison 
Luth. Normal, 92—94, Augsburg Si-m., 94—97 
(A.B.), 97—00 (C.T.), prest, Chicago. 111., 00— 
01, Willis, Kans., 01—04. t9 okt. 1904. ♦Anna 
Tollefsen, 00. 1900. 372 
1905. 1910. Pedersen, Elias (Skarland). 

Ord. 1900. Frikirken, 1900—. 

F. i Grong, Indre Namdalen, Trondhjem, 14 
juni 1865, af Peder Larsen Skarland og Anna (f. 
Eriksen), udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 92 — 96, 
97—00 (C.T.), prest, Adrian, Minn., 00—05, Chip- 
pewa Falls, Wis., 05—08, HiUs, Minn., 08—, 
Bethesda Homes kom., 04 — 06, kredssekr., 07 — 09, 
kredsformand, 09 — 11. *Hannah Kittilson, 01. 
QuAMMEN, Albert Gustavus. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Dakota Co., Minn., 2 juni 1874, af pastor 
Nils A. Q. og Margretha (f. Bolstad), frekv. 
Luther Coll., 89—97, Luther Sem., 97-00 (C.T.), 
prest, Crookston, Minn., 00 — 01, Rochester, Minn., 
01—08, Detroit, Minn., 08—. *Tina Hilmen, 01. 
RossiNG, Olaf Johansen. 

Ord. 1900. Frikirken, 1900—. 

F. i Trondhjem, Norge, 11 mars 1860, af Johan 
R. og Anna (f. Olsen Sundet), udv. 81, frekv. Red 
Wing Sem., 90 — 91, lærer og kirkesanger, Gary\ 
Minn., 91—93, Clarissa, Clay Co., Minn., 94—96, 
frekv. Augsburg Sem., 96 — 00 (C.T.), prest, Tow- 
ner, N. D., 00—06, Bergen, N. D., 06—. *Marthe 
Milsten, 92. 1904. 
RØRSTAD, Thomas. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Hjørundfjord, S. Søndmøre, Bergen, 13 
jan. 1872, af John P. R. og Bertha E. (f. Wildal). 
udv. 93, frekv. U. C. Sem., 94—00 (C.T.), Chi- 
cago Luth. Sem., 06 — 07, prest, Wilmot, S. D., 
00—03, Dwight, N. D., 03—12, Fergus Falls, 
Minn., 12 — , visitator, 07 — 12. *Jørgine Sandvig, 
02. 1913. 
1910. 373 
Solberg, Carl K. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Rushford, Minn., 2 juni 1872, af Knut 
K. S. og Aashild (f. Haugen), frekv. St. Olaf 
Coll., 89—96 (A.B.), U. C. Sem., 97—00 (C.T.), 
prest, Vermillion, S. D., 00—05, Chicago, 111., 05 
— 11, Minneapolis, Minn., 11 — , formand, Zions- 
foreningen for Israel, 12 — , forlagskom., 06 — 08, 
indremissionskom., 08 — , graded søndagsskolekom., 
12 — , redig. "Chicago Lutheraneren", 09 — 11. 
*Gunhild S. Berg, 98 (tH), diakonisse Sina Mar- 
guerite Varland, 14. 
Stensby, Ole Larson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Ullensaker, Øvre Romerike, Kristiania, 1 
feb. 1867, af Lars J. S. og Marie (f. Anderson), 
udv. 88, frekv. St. Olaf Coll., 91—93, U. C. Sem., 
93 — 00 (collegegraduent og C.T.), prest, Glenham, 
S. D., 00—. *Anna Grønland, 09. 1900. 
1912. Stolee, Michael Olaf Jakobson. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Skaare, Karmsund, Kristiansand, 24 sept. 
1871, af Jakob M. Støle og Knutianna (f. Røvær), 
udv. 86, frekv. Augustana Coll., 90—94, St. Olaf 
Coll., 94—97 (A.B.), U. C. Sem., 98—00 (C.T.), 
Ecole de St. Marcel, Paris, 00—01, Sorbonne, 11, 
Kristiania univ., 11 — 12, ynissiona-r, Ft. Dauphin, 
Madagaskar, 01 — 09, tilsjnsmand paa Madagaskar, 
03 — 09, professor i praktisk teologi, U. C. Sem., 
11 — , formand. Forenede kirkes ungdomsforbund, 
12 — , hedningemissionskom., 12 — 13, sekr, for 
samme, 13 — 14. *Martha Knutson, 00. 
Strøm, Oscar Adolf. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. i Zumbrota, Minn., 8 juni 1876, af Christian 
L. S. og Christine (f. Solem), frekv. Zumbrota 
High School, 91—92, Luther Coll., 92—97 (A.B.), 
Luther Sem., 97 — 00 (C.T.), prest. Sheboygan, 
Wis., 00—01, Wittenberg, Wis., 01—07, Cleveland, 
Ohio, 07 — , lærer i religion, norsk osv., Wittenberg 
Acad., 02 — 05, indianermissionær, 02 — 07. *Anna 
\j. Jacobson, 02. 1907. 374 
1900. SØRENSEN, Andreas. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—03, 13—. 

F. i Decorah, la., 10 sept. 1876, af Johan S. 
og Anna (f. Amonson), frekv. Luther Coll., 89 — 97 
(A.B.), Luther Sem., 97—00 (C.T.), prest, Tracv, 
Minn., 00—01, Ruthton, Mmn., 01—03. Teigen, Martin Olsen. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900 — . 

F. i Little Cobb, Minn., 15 jan. 1872, af Ole Finnesteig og Brita (f. 
Brække), frekv. Luther Coll, 91—96, Minn. Univ., 96—98, Luther Sem., 
97-00 (C.T.), prest, Bottineau, N. D., 00—02, Souris, N. D., 02—06, 
Landa, N. D., 06—10, Max, N. D., 10—13, Newburg, N. D., 13—. 
*Mathilda Wollan, 05. 

Thomesen, Tobias Edvard. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Kvæfjord, Trondenes, Tromsø, 22 feb. 
1861, af Thomas Pedersen og Elerine (f. Hanson), 
frekv. Tromsø amtsskole, 77 — 78, privat folkehøi- 
skole, 78 — 79, privat undervisning af pastor P. O. 
Bugge, 79 — 80, Tromsø sem., 80—82 (seminarist), 
lærer, almueskolen, 82—89, udv. 89, frekv. U. C. 
Sem., 97—00 (C.T.), prest, Willow City, N. D., 
00 — . *Bergitte Israelsen, 85 (193), Jaada Reitan, 
94. Thompson, Thor Carlyle. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i York, Wis., 10 okt. 1869, af Knudt T. og 
Birgit (f. Foss), frekv. Augsburg Sem., 90 — 93, 
U. C. Sem., 93 — 95 (coUegegraduent), Valparaiso 
Univ., 95 — 96 (elocution), Chicago Luth. Sem., 96 
—99 (C.T.), U. C. Sem., 99-00 (C.T.), prest, 
Estherville, la., 00—08, Chicago, 111., 08—, lærer, 
commonskolen, 92, 93, redig. "Chicago Lutherane- 
ren", 11 — . Unseth, Joseph Bernhard. 

Ord. 1900. Norske synode, 1900—. 

F. paa Coon Prairie, Wis., 11 nov. 1875, af 
Peter T. U. og Johanne (f. Bjørge), frekv. Luther 
Coll., 91—97 (A.B.), Luther Sem., 97—00 (C.T.), 
prest, Edmore. N. D., 00—13, Thor. la., 13— . 
indremissionskom. for N. W. distrikt, 12 — 13. 
*Alice C. Bve, 01. 
1909. 
373 tViGESTAD, Andreas Jakobsen. 

Ord. 1900. Frikirken, 1900—12. 

F. i Vikten, Ytre Namdalen, Trondhjem, 5 mai 
1862, af Jakob Andreassen V. og Maren (f. Ben- 
jaminsen), frekv. Vigmarkens amtsskole, Grimstad, 
83 — 86, udv. 87, fik privat undervisning, 89 — 90, 
frekv. Willmar Sem., 92 — 93, Augsburg Sem., 95 
—00 (C.T.), prest, Little Falls, Minn., 00—04, 
Benson, Minn., 0-1 — 12, kredssekr., 07, kredsfor- 
mand, 08. tl7 april 1912. *Inga Braaten, 00. 1908. 
1913. 
1910. Waldeland, Martin Enoch. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Gunder, la., 18 sept. 1876, af pastor Ole 
W. og Caia (f. Holmboe), frekv. Blair, Wis., High 
School, 90—92, Minneapolis Acad., 96—97, U. C. 
Sem., 92—96 (collegegraduent), 97—00 (C.T.), 
prest, Fertile, Clear Lake, Mason Cit\', la., 00 — 
02, St. Ansgar, la., 02 — , lærer. St. Ansgar Sem., 
02 — 04, kredsfinanssekr., 06 — 08, ungdomsforbun- 
dets sekr., 08 — , jernbanekom. (President's repre- 
sentative), 10 — . *Laura Andrea Eggen, 00. WiLLiAMSEN, William (Williams). 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900—. 

F. i Leland, III, 31 juli 1867, af Ole W. og 
Kristi (f. Sagaard), frekv. Northwestern Business 
Coll., Madison, 86—87, Red Wing Sem., 87—91, 
lærer, Tobin Coll., Ft. Dodge, 92—93, frekv. 
Minn. Univ., 93 — 95, lærer i historie og statsøko- 
nomi, Jewell Luth. Coll., 95—97, frekv. U. C. 
Sem., 97-00 (C.T.), prest, Portland, Me., 00—02, 
Thompson, la., 02—05, Des Moines, la., 05—09, 
udnævnt til Supt. of Public Instruction, Philippines, 
02, Antisaloonligaens skandinaviske statssupt., la., 
adresse Ft. Dodge, 09 — 13, Minn., 13 — . *L()uise 
Ritland, 95. 
WiLMANN, Johannes. 

Ord. 1900. Forenede kirke, 1900-04, 11 — 12. 

F. i Orkcdalsørcn, S. Dalene, Trondhjem, 30 
jan. 1869, af Ingebrigt J. W. og Maren Kristine 
(f. Aarøe), frekv. amtsskolen og privat middel- 
skole, 88—90, udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 91 — 
93, Madison, S. D., State Normal, 9+— 95, U. C. 
Sem., 96—99 (C.T.). prest. Bemidji. Minn., 00— 
03, Black Duck, Minn., 04. Gull Lake. Sask., 11— 
12, Co. auditér, Beltrami Co., Minn., 05 — li. 
♦Kristine B. Jellestad. 04 (iO*^). 190.?. 376 
Aaberg, Melkior Knutson. 

Old. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 11 mars 1864, 
af Knut Dyresen Prestegaard og Anna (f. Larsen 
Bollingsberg), udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 91 
—92, U. C. Sem, 93—00 (C.T.), Chicago Luth. 
Sem, 00—01, prest, Madison, S. D, 01—08, Sioux 
City, la, 09—10, Glenwood City, Wis, 10—. 
*Emma Lerum, 01. Aasen, Olaus Andersen. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—. 

F. i Worth Co., la., 18 sept. 1870, af Anders 
A. og Gunbjørg (f. Olsen), frekv. Augsburg Sem., 
91—98 (A.B.), 98—01 (C.T.), prest, Dunlap, S. 
D., 01—03, Two Rivers, Hallock, Minn., 03—, 
kredssekr., 10 — 11. *Klaudine Evensen, 03. 1908. 
Aasgaard, Johan Arnd. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Albert Lea, Minn., 5 april 1876, af Anders 
L. og Maren B. (f. Brustad), frekv. U. C. Sem, 
93—94, St. Olaf Coll., 94—98 (A.B.), U. C. Sem., 
98—01 (C.T.), Princeton Univ., 04—05 (B.D.), 
Wis. Univ., 05 — 06, prest, Norway Grove, De 
Forest, Wis., 01—11, Salem, Cass Co., N. D., 11—, 
lærer i kirkehistorie, U. C. Sem., 06 — 07, bestyrer, 
Concordia Coll., Moorhead, Minn., 11 — , teologisk 
stipendiat, 04—05, skolekom., 06 — , sekr. for 
samme, 10 — , indsamler for Chicago diakonissehjem 
og Mohn Ladies' Hall, 09—11, forf. "St. Olaf College 25 Yr. Souve- 
nir", 99, redig. "United Lutheran", 08—09, "Kirkebladet", 10—11. *Ragn- 
liild E. Hoyme, 02. 1907. 
BiRKELO, Peder Christenson. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Breim, Nordfjord, Bergen, 24 sept. 1871, 
af Christen B. og Elisabeth (f. Klippe), frekv. 
Nordfjords amtsskole, 86 — 87, Horningdals folke- 
høiskole, 87—88, udskytningsskole, 88—90, udv. 91, 
frekv. Luther Coll., 94—97, Minn. Univ., 97—99, 
Luther Sem., 99—01 (C.T.), prest, Greenbush, 
Minn., 01—03, Colton, S. D., 03—12, Huxley, Li, 
12—. *Ena Alma Brevig, 02. 1913. 
1908. 
1913. 377 
tBoNDAHL, Bendik Gunnarson. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—08. 

F. i Fyresdal, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 4 dec. 1868, af Gunnar B. og Aashild (f. 
Taraldlie), frekv. Kviteseids sem., 85 — 87 (semi- 
narist), udv. 90, frekv. Concordia Coll., 91 — 93, 
U. C. Sem., 93 — 00 (collegegraduent og C.T.), 
prest, Racine, Wis., 01 — 04, Glyndon, Minn., 04-— 
08, redaktør, "Seminariet", — , formand, Det nor- 
ske selskab, 03—08. j9 aug. 1908. *Gudrun 
Kirkeberg, 02. BØE, Lars Wilhelm. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—08, 11—12, — . 

F. i Calumet, Mich., 27 dec. 1875, af pastor 
Nils E. og Anna D. (f. Reque), frekv. St. Ansgar 
Sem., 90—93, U. C. Sem., 93—94, St. Olaf Coll., 
94—98 (A.B.), U. C. Sem., 98—01 (C.T.), prest, 
Lawler, la., 01—04, Forest City, la., 0-1—08, 11— 
12, bestyrer, Waldorf Coll., 04^14, formand, pen- 
sionskom., 12 — , legislaturmedlem, la., 09, senator, 
la.. 13. *Helga Jacobson, 09. 
Dahle, Johan Johannesen. 

Ord. 1901. Hauges synode, 1901 — . 

F. i Balestrand, Ytre Sogn, Bergen, 4 jan, 1867, 
af Johannes Ellingsen D. og Lussie (f. Hermensen 
Xæse), udv. 88, frekv. Red Wing Sem., 89—98 
(C.T.), Chicago Luth. Sem., 99—01, prest. Muske- 
gon, Mich., 01—06, Grantsburg, Wis., 06—. 
*Carolina Pederson, 01. 1901. 
Dyre, Adolph Bern hoff. 

Old. 19(J1. iJrodci^anifnn.Jil, IVUl U'i, - -. 

F. paa Sætren, Frøien, Fosen, Trondhjem, 25 
aug. 1868, af Lars Enokson og Julianna (f. Johan- 
son), udv 88, frekv. Red Wing Sem., 89—92, Eau 
Claire, Wis., High School, 93 — 94, Greenwood, 
Wis., High School, 94—95, lærer og farmer. 95—01, 
prest, Colfax, Wis., 01—03, Portland-Buxton. N. D., 
04—07, Grand Forks-Mekinock, N. D., 04—09, 
farmer og evangelist, 09 — . *EHne P'ngebretson, 
93. 1913. 378 
1913. 
Eidesvik, Edward O. Simonson. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Finnaas, S. Søndhordland, Bergen, 22 nov. 
1867, af Simon Larson E. og Anna (f. Røsseberg), 
frekv. emissærkursus i Bergen, 90—91, Nordhord- 
lands amtsskole, 91 — 92, udv. 93, frekv. U. C. 
Sem., 93—94, St. Olaf Coll., 94—95, U. C. Sem., 
95—01 (C.T.), prest, Manfred, N. D., 01—08, 
Bowman, xN. D., 08—12, Bryant, S. D., 12—, visi- 
tator, 09 — 12. *Hannah Caroline Teigen, 06. Elle, Theodor Albrekt Randin. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Sogndal, Dalene, Kristiansand, 22 feb. 
1872, af Johannes Irgens og Regine (f. Elle), udv. 
91, frekv. U. C. Sem., 95—01 (C.T.), missionær. 
St. Augustin, Madagaskar, 02 — 03, prest, Pierpont, 
S. D., 04—. *Anna Nelson, 01. 1908. 
1913. Erickson, Erick Arneson. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—05, 06—09. 

F. i Grue, Solør, Hamar, 28 mai 1873, af 
Arne E. og Johanna (f. Larson), udv. 75, frekv. 
Grand Forks, N. D., High School, 85—87, Grand 
Forks Coll., 87—92 (B.Pd.), Augsburg Sem., 96 
—01 (A.B., C.T.), prest, Bellingham, Wash., 01— 
05, lærer i pedagogik, Madison Luth. Normal, 
05—06, prest, BiUings, Mont., 06—07, Big Timber, 
Mont., 07—09, City School Supt., Big Timber, 
09 — , livsdiplom som lærer. *Marie Mahlum, 02. 
Eriksen, Olaf Johan. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. nær Wegdahl, Minn., 28 dec. 1875, af pastor 
Edward M. E. og Seferine (f. Olson Knvg), frekv. 
Augsburg Sem., 92—98 (A.B.), U. C. Sem., 98—01 
(C.T.), prest, Underwood, Minn., 01 — 04, Mav- 
nard. Minn., 04—08, Granite Falls, Minn., 08—, 
fælleskald med broren, Michael B., 04 — . *Bertha 
Bang, 01. 1913. 
1901. 
1911. 
379 Fosse, Peder M. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—. 

F. i Skudenes, Karmsund, Kristiansand, 29 jan. 
1869, af Haaver F. og Ragnhild (f. — ), udv. 85, 
frekv. Augsburg Sem., 96 — 01 (C.T.), prest, Clo- 
quet. Minn., 01—04, Poulsbo, Wash., 04—06, Veb- 
len, S. D., 07—10, Everett, Wash., 11—13, Seattle, 
Wash., 14—. *Ragnhild Mørk, 90. Gram, Jacob Christian. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Fjelberg, N. Søndhordland, Bergen, 19 feb. 
1871, af Torger Thorbjørnsen G. og Augusta An- 
tonette (f. Wergeland Nielsen), frekv. Stords sem., 
88 — 90 (seminarist), lærer, Valestrand og Stord- 
øen, 90 — 92, udv. 93, frekv. Decorah Institute, 93 
— 94, common- og religionsskolelærer, 9-1 — 98, frekv. 
Luther Sem., 98— Of (C.T.), prest, Shevlin (6 
mghdr.), xMinn., 01—09, New York City, N. Y., 
09—. *Caroline Alve&on, 02. Haaheim, Olav Ellingsen. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—. 

F. i Ulvik, Hardanger, Bergen, 18 sept. 1870, 
af Elling Olafsen H. og Kari (f. Odmundson Jaa- 
stad), udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 93—98 (A. 
B.), 98—01 (C.T.), prest. Astoria, Ore., 01—07, 
reisende finanskommissær, Bethania Coll., 08 — 09. 
prest, Ellensburg, Wash., 09 — , bidragsyder til 
"Waisenhus tidende", 09 — . *Mattie Kaarø, 01. 1901. 
Heimarck, Thor T. 

Ord. 1901. Forcnrdr kirkr, 1901—. 

F. i Hetland, Stavanger, Kristiansand. 16 nov. 
1869, af Thore P. Grøden og Flen Marie (f. Tho- 
resen), frekv. lærerskole i Stavanger, 90 — 92, udv. 
93, religionsla^rer i Norman Co., Minn., 93 — 94. 
frekv. U. C. Sem., 94—97. til Norge, 97. vikar. 
New York (Immanuel mghd.), N. Y., 98—99. 
frekv. U. C. Sem., 99—01 (C.T.), prest. Story 
City, la., 01 — , hedningcmissionskom., 08 — 09. 
finanskom., 12 — 13. visitator. 13—. *Brit;i Opheim, 
99. 380 
1907. 1901. Johnson, Johan Lewis. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901 — . 

F. i Thor, la., 19 nov. 1872, af Nils M. J. og 
Margrete (f. Ullensvang), frekv. Bode Acad., 90, 
Luther Coll, 90—93, 95—98 (A.B.), Luther Sem., 
98—01 (C.T.), prest, Great Falls, Mont., 01—02, 
Anaconda, Mont., 02—03, Wells, Minn., 03—. 
*Marian Gullickson, 03 (t05), Josephine S. Olson, 
08. 
tJoHNsoN, Ludvig Engman. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—04. 

F. i Ishpeming, Mich., 11 juni 1876, af Peter 
J. og Anna (f. Johnson), frekv. Ishpeming High 
School, 92—94, Augsburg Sem., 94—98 (A.B.), 
98—01, (C.T.), prest, Escanaba, Mich., 01—04. 
t27 mai 1904. *Gyda Graverock, 01. 
Juul, Martin Bernhard. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—12. 

F. i New York, N. Y., 7 jan. 1876, af pastor 
Ole J. og Gustava M. (f. Gruda), frekv. Vor 
Frelsers menighedsskole, Chicago, 84—88, Luther 
Coll, 89—96 (A.B.), Luther Sem., 97, 98—01 
(C.T.), prest, Detroit, Minn., 01—02, Brandon, 
Minn., 03—12, Minneapolis, Minn., 13—. 1902. 
Knudsen, Nils G. William. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Freeborn Co., Minn., 15 sept. 1875, af 
— , frekv. U. C. Sem., 93—94, 95—01 (college- 
graduent og C.T.), prest, Rhinelander, Wis., 01 — 
09, Warren, Minn., 09—. *Anna C. Hanson, 05. 1905. 
381 Larsen, Ditman. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Sandefjord. Larvik, Kristiania, 13 sept. 
1870, af Rasmus L. og Andrea (f. Ditmansen), udv. 
84. frekv. Augsburg Sem., 90 — 91, Valparaiso 
Univ., 91—92, Augustana Coll., 93—94, St. Olaf 
Coll., 94—98 (A.B.), U. C. Sem., 98—01 (C.T.), 
prest, Evanston, 111., 01—03, Elgin, 111., 03—08, 
Portland, Ore., 08 — , visitator, 12 — 13. *Anna 
Andrea Lysnes, 01. 1913. 
1912. Laurhammer, Peder Olsen. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—03, — . 

F. i Bremnes, S. Søndhordland, Bergen, 15 mai 
1875, af Ole Hansen L. og Ranvei (f. Larsen), 
udv. 90, frekv. Concordia Coll., Moorhead, 91 — 92, 
Augsburg Sem., 93—98 (A.B.), 98—01 (C.T.), 
prest. St. Paul, Minn., 01 — 03, frekv. Kjøbenhavn 
univ. og Halle, 03 — 04, Berlin, 10, lærer i sprog, 
Bethania Coll., Everett, Wash., 04—, bestyrer for 
samme, forf. "Religionsskolen", 05, redig. "Waisen- 
hus tidende", Everett, 08 — , udga "Fra kirkens 
arbeidsmark", 11. *Inga Sivertsen, 02. 
Lund, Theodor J. 

Ord. 1898. Udenom, 1898—01, Hauges synode, 01—. 

F. i Eidsberg, Mellem Borgesyssel, Kristiania, 
18 mars 1866, af Johannes Thorsteinson og Charo- 
line (f. Simenson), udv. — , prest. Chicago, III., 98 
—04, Madison. Minn.. 04^12, Minot, N. D., 12—. 
* Annette Jacobson, 87. 1913. tMoSAKER, ThORSTEN J. 

(^rd. 1901. Forenede kirke. 1901—08. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 1864, af John T. M, og Berit Thorstenscn 
(f. Hamre), frekv. Valdres amtsskole, 80 — 84, udv. 86, frekv. Granite 
Falls, Minn.. High School, — , Willmar Sem., — U. C. Sem., 94—00 
(C.T.), prest. Fessenden, N. I)., 01—02, Harvcv, N. D., 02—06, Norge, 
Va., 06—08. t6 april 1908. * 382 
Nervig, Johan M. Mikkelsen. 

Old. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Orkedalsøren, S. Dalene, Trondhjem, 22 
okt. 1865, af Mikkel A. N. og Gjertine (f. Arnt- 
sen), udv. 87, frekv. U. C. Sem., 96—01 (C.T.), 
prest, Portland, Ore., 01—07, Hanska, Minn., 07— 
10—, Duluth, Minn., 10—, visitator, 06— 07. *Ka- 
ren M. H. Aandal, 87. 1912. 
Nielsen, Carl Johannes Otto. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—06. 

F. i Amager, Kristianshavn, Danmark, 28 nov. 
1879, af Otto KjøUer N. og Marie Annine Caroline 
(f. Petersen), frekv. Frederiksbergs realskole, 87 — 
96, udv. 97, frekv. Luther Sem., 97—01 (C.T.), 
prest, Hayward, Cal., 01 — 06, til Danmark, 05. 
Nilsen, Nicolay. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—. 

F. i Minneapolis, Minn., 18 april 1876, af pastor 
Peter N. og Marie Olive (f. Trongaarden), frekv. 
Duluth, Minn., High School, 91—92, Augsburg 
Sem., 92—97 (A.B.), 98—01 (C.T.), prest, Minot, 
N. D., 01—, kredssekr., 10—12, kasserer, 13—14, 
Poor Farm, Ward Co., N. D., inspektør, 12 — . 
*Dina Marie Hilstad, 03. 1912. 
Njus, Lars Johanneson. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, Bergen, 6 dec. 
1870, af Johannes O. N. og Mette L. (f. Kvalen), 
frekv. Sogndals folkehøiskole, 87—88, udv. 88, 
frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 90 — 93, Luther 
Sem., 98—01 (C.T.), prest, Lakefield, Minn., 01 
—02, Grove City, Minn., 02—05, Mclntosh, Minn., 
05 — , Mclntosh skolekom. sekr. *Susie Johnson, 
02 (iiO), Ingeborg Sime, 12. 1912. 383 
Ordal, Ola Johannessen. 

Ord. 190!. Norske synode, 1901—. 

F. paa Ordal, Jolster, Sondfjord, Bergen, 2 aug. 
1870, af Johannes Johannessen Aalhus og Martha 
(f. Sandal), udv. 80, frekv. Sioux Falls Luth. Nor- 
mal, 89—90, 91—92, religionslærer, Hu.xlev, la., 
92—93, frekv. Luther Coll, 93—98 (A.B.), Luther 
Sem., 98 — 01 (C.T.), prest, Whatcom, Wash., og 
Bellingham, Wash., 01—09, Red Wing, Minn., 09— 
13, Tacoma, Wash., 13 — , Synodens ungdomsfor- 
bunds formand, 11 — , Church Extension kom., 11 — , 
Luther Sem. inspektør, 10 — 13, redig. "Pacific 
Herold", 06 — 08, 13 — . *Anna Christina Leque, 
02. 
1913. 
RiNGøEN, Theodor Ribe. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—06, — . 

F. i Ridgeway, la., 20 dec. 1876, af Magnus 
Ribe R. og Martha Maria (f. Olsen), frekv. Lu- 
ther Coll., 92—98 (A.B.), Luther Sem., 98—01 
(C.T.), prest, Chicago (St. Markus), 111., 01—04, 
Deerfield, Wis., 0-4 — 06, bestyrer og lærer i religion 
og sprog, Albion Acad., 06 — . *Ada AL Bushong, 
04. tRisvoLD, Ordin Olson. 

Ord. 1901. Hauges synode, 1901— (18. 

F. i Søvde, S. Søndmøre, Bergen, 2 mai 1875, 
af Ole Ormson og Ingeborg (f. Pederson Risvold), 
udv. 90, frekv. Red Wing Sem., 9-1—01 (C.T.), 
prest, Pontiac, 111., 01— (J3, Joliet, III., 03—07, Pon- 
tiac (engelsk mghd.). 111., 06—08. t3 mars 1908. 
*Nettie Lommatch, 02 (t09). 1903. 
ScARviE, Simon Aslakson. 

Or<l. 19(11. .Vorske synode, 1901—. 

F. i Kviteseid, Øvre Telemarken vest, Kristian- 
sand, 16 juli 1863, af Aslak (). S. og Sigrid (f. 
\'raali), udv. 72, frekv. Winncbago City, Li., High 
School, 83 — 84, lærer i Minn. og la. commonskoler. 
8-4 — 90, Co. School Supt., Norman Co., ^L■nn., 90 
—93, redig. "Delavan, Mmn., Herald", 95— 9S. 
frekv. Luther Sem., 98—01 (C.T.). prest, nær Wa- 
tcrville. la.. 01—05, nær Decorah, la., 05—. *ALig- 
dalena Iverson, 93. 1913. 384 
1912. 1913. SiMONSoN, Simon C. 

Ord. 1901. Hauges synode, 1901—. 

F. i Newman Grove, Neb., 27 mars 1877, af 
Christian S. og Bertine (f. Jørgenson), frekv. Red 
Wing Sem, 94—01 (C.T.), Chicago Luth. Sem, 
03—06, prest, Norwich, N. D, 01, Chicago, 111, 02 
—06, Eagle Bend, Minn, 06—09, St. Paul, Minn, 
09—13, Williams, la, 13—. *Kanutte J. Waage, 
02. 
Stub, Jacob Aall Ottesen. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Utica, Wis., 6 aug. 1877, af pastor (prof.) 
Hans G. S. og Didrikke Aal (f. Ottesen), frekv. 
Luther Coll., 90—91, 93—98 (A.B.), Luther Sem., 
98—01 (C.T.), prest, Viroqua, Wis., 01—02, 
Stoughton, Wis., 02 — , Kinamissionskom., 11 — . 
*Aleda Hooverson, 02. 
SwENsoN, Bernt Conrad. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Cranfills Gap, Tex., 18- okt. 1871, af Ber- 
svend B. S. og Siri (f. Knudson), frekv. Luther 
Coll., 89—92, 92—98 (A.B.), Luther Sem., 98—01 
(C.T.), prest, Kilbourn, Wis., 01—. *Caroline 
Biislee, 01 (t04). 1913. 
Thompson, Christian S. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Mt. Horeb, Wis., 22 juni 1876, af Sam T. 
og Martha (f. Skogen), frekv. St. Olaf Coll., 90— 
93, Luther Coll, 93—97 (A.B.), bestyrer, Mt. 
Horeb, Wis., Schools, 97—98, frekv. U. C. Sem., 
98—01 (C.T.), prest, Cresco, la., 01—04, Moscow, 
Ida., 04 — 07, Spokane, Wash., 07^11, Oconomo- 
woc, Wis., 11 — 14, lola, Wis., 14—, lærer, Spokane 
Coll, 07—11. *Hilda Hovme, 10. 1913. 385 
1908. Torvik, Gunnerius Taraldson. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Eid, Indre Romsdal, Trondhjem, — , af 
Tarald Børgeson og Anne (f. Knudson), skrædder, 
udv. 90, frekv. Augsburg Sem., 91—93, U. C. Sem., 
94—98 (collegegraduent), 98—01 (C.T.), missio- 
na'r, Ft. Dauphin, Madagaskar, 01 — , tilsynsmand 
paa Madagaskar, 09 — , i Norge og Paris i anled- 
ning af S3gdom i familien og Augagneurs forfølgelse 
af missionen, osv., 07 — 08, delegat til missionskon- 
ferensen i Tananarive, 13. *Anna Nerli, 01. 
Trelstad, Peder B. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Zumbrota, Minn., 11 aug. 1873, af Baardi- 

nus T. og Gjertrude (f. Fordahl), frekv. Red Wing 
Sem., 92 — 96, Curtiss Business Coll., Red Wing, 
93, U. C. Sem., 98—01 (C.T.), prest, IVIenomonie, 
Wis., 01—06, Blue Earth, Minn., 06—. *Mathea 
Kolsum, 02. 1913. 
1913. TuRMO, Olaf. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. paa Washington Prairie, la., 13 sept. 1876, 
af pastor Andreas O. T. og Marie S. (f. Medalen), 
frekv. Luverne, Minn., High School, 92 — 94, Luther 
Coll., 94—98 (A.B.), Luther Sem., 98—01 (C.T.), 
prest, Minneapolis, Minn., 01 — 02, Holmen, og 
efter kaldets deling i 06 West Salem, Wis., 02 — 09, 
Hillsboro, N. D., 09—10, Cliliford. N. D., 10—, 
Church Extension kom. sekr., 05 — 09, Nordvestlige 
distrikts sekr., 11 — , Synodens prestekonferenses 
sekr., 10 — . *Georgine Ulrikka Hjermstad, 02 
(t09). 
Urness, Henrik Lyder. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1901—. 

F. i Cottonwood Co., Minn., 21 aug. 1874, af 
Ole U. og Anna Bergetha (f. P>ickscn Rcxtcn). 
frekv. Madison Luth. Normal, 93 — 95, U. C. Sem., 
95—01 (C.T.), prest. Grantsburg, Wis.. 01—02. 
Miller, la.. 03—05, Preeceville (8—12 Mi.'h.l. V 
Sask., 05—. *Mathea Brusven, 97. 1913. 
1901. 1912. tVANG, Peter Sivertsen. 

Ord. 1901. Frikirken, 1901—05. 

F. I Verran, N. Indherred, Trondhjem, 13 feb. 
1860, af Sivert Thoresen V. og Paulianna (f. Ven- 
nes), udv. 82, frekv. Augsburg Sem., 93 — 01 
(C.T.), prest, Crookston, Minn., 01—05. t7 juli 
1905. *Helga Odelia Aune, 01. 

Walstead, John Nilson. 

Ord. 1901. Hauges synode, 1901 — . 

F. i Ashby, Minn., 15 mai 1873, af Nils W. 
og Guri (f. Qveta), frekv. St. Cloud Normal, 94, 
Minn. commonskolelærer, 93 — 96, frekv. Red Wing 
Sem., 96—01 (C.T.), prest. Eureka, Kans., 01—04, 
Dalton, Minn., 04—07, Chicago, III, 07—, redig. 
"The Weekly Reminder", 08 — . *Ingeborg Gurina 
Arntzen, 01. Wein, Hans Jensen. 

Ord. 1901. Norske synode, 1901—. 

F. i Karlsminde, Als, Slesvig, Tyskland, 30 juli 
1872, af Hans Christian W. og Ellen (f. Jensen), 
udv. 81, frekv. Willmar Sem., 88, Minn. School 
of Agriculture, 89 — 91 (graduent), Luther Coll., 
94—98 (A.B.), Luther Sem., 98—01 (C.T.), prest, 
Milwaukee, VV^is., 01 — 03, Spring Grove, Minn., 
03 — 10, Caledonia, Minn., 10 — , finanskom., 11 — . 
*Ingeborg Gurida Bergh, 01. 1913. 
Westby, Sivert Sjurson. 

Ord. 1901. Hauges synode, 1901—. 

F. i Fjelberg, N. Søndhordland, Bergen, 22 dec. 
1869, af Sjur J. Klingland og Siri S. (f. Øfstebø), 
udv. 90, frekv. Red Wing Sem., 93—00 (C.T.), 
Chicago Luth. Sem., 00 — 01, prest, Chicago, III., 
00—03, Newman Grove, Ncb., 03—09, Edinburg, 
N. D., 09—. *Tobia Louise Rvgh, 01. 1902. 387 
1913. Xavier, Johan Ulrik. 

Ord. 1901. Xorske synode, 1901—04. 

F. i Lyngen, Tromsø, 26 juni 1870, af pastor 
Nils Paul X. og Amanda ]\Iagdalena (f. Norum), 
udv. 73, frekv. Luther Coll., 85—88, 89—93 (A. 
B.), Luther Sem., 95—98 (C.T.), Minn. Univ., 
99, lærer i sprog og religion. Red Wing Luth. 
Ladies' Sem., 99 — 01, i religion, Parkland Luth. 
Acad., 02 — , prest, Madison, la., 01, Parkland, 
Wash., 04, utga i mimeografisk aftr3k Ylvisakers 
"De fire evangelier", 96 — 99, redig. "Pacific 
Herold", 13. *Signe Skattebøl, 12. 
1902. 
Aarnes, Samuel Halvorsen. 

Ord. 1902. Xorske synode, 1902—. 

F. i Renville Co., Minn., 11 april 1873, af 
Halvor C. Aa. og Kari (f. Andraa), frekv. Luther 
Coll., 90—98 (A.B.), Luther Sem., 98—01 (C.T.), 
prest, Cass Lake, Minn.. 01 — 02, Queen, Polk Co., 
Minn., 02—07, Liner, Marshall Co., Minn., 07— 
09, Sacred Heart, Minn., 09—12. Bakke, Thorvald Martinus. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Fjære, V. Nedenes, Kristiansand, 12 nov. 
1871, af Østen Thorsen B. og Oline Marie (f. 
Anderson), udv. 72, frekv. St. Olaf Coll., 93—99 
(A.B.), U. C. Sem., 99—02 (C.T.), prest, Nor- 
wav. Kans., 02 — 07, Oconomowoc, Wis,, 07 — 08, 
Waterford, Wis., 08—11, ^L1pleton, Minn., 11—, 
forf. "Crystal and Crown" (digte), 00. *Thonette 
Strdmmcn, 02 (tlO), 1 hora Rønscn, 11. 1909. 
Bjerke, Anders Olson. 

Old. 1902. Norske synode, 1<MIJ . 

I'\ i Jostedalen, Indre Sogn, Bergen, 29 mai 
1872. af Ola B. og Kristine (f. Breum), frekv. 
Sogndals folkehøiskole, 89 — 91, udv. 92. religions- 
skolclærer, 92—99. frekv. Sioux Falls Luth. Nor- 
mal, 92—93, Luther Coll.. 96—98, Luther Sem., 
99—02 (C.T.). prest. Bcllingham (Fairhaven). 
Wash., 02—11, S. Tacoma, Wash., II—. 388 
1913. 1901. BoYD, Edwin Arthur. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Willmar, Minn., 30 april 1877, af John 
B. og Maren (f. Knudson), frekv. Willmar High 
School, 89—91, Willmar Sem., 90—93, Luther 
Coll., 94—98 (A.B.), Luther Sem., 99—02 (C.T.), 
prest, Roseau, Minn., 02 — 04, Barnesville, Minn., 
04 — 13, Manitowoc, Wis., 13 — , lærer i civics. Park 
Region Luth. Coll, 98—99. *Frida Wulfsberg, 
02. 
BusLEE, Adolph Martin. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Chicago, III, 14 sept. 1871, af John A. B. 
og Karen (f. Skjefstad), frekv. Luther Coll., 89 
— 93, handelsbetjent, Chicago, 93 — 99, frekv. Luther 
Sem., 99—02 (C.T.), prest, Balfour, N. D., 02—. 
*Magla L. Larsen, 94. 
Egge, John Ivarson. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Breim, Nordfjord, Bergen, 11 feb. 1866, af 
Ivar M. Aardal og Thora (f. Frøistad), udv. 83, 
frekv. Luther Coll., 84—87, St. Olaf Coll, 88—92 
(A.B.), Wittenberg Sem., 96—99 (A.M., B.D.), 
prest (General Synod), Chicago, III, 00 — 02, Edin- 
burg, N. D., 02—04, Hampden, N. D., 04—, lærer, 
commonskolen, Hampden, 02 — 12. *Sina Skei, 05. 1892. Eggen, P. O. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

Frekv. U. C. Sem., 99 — 02 (C.T.), prest, Jamestown (3 mghdr.), Jewell 
Co., Kans., 02—06, Stordahl, N. D., 07—11, Epping (3 mghdr.), Williams 
Co., N. D., 11—. 
1908. '1907. 389 Erickson, Edward L. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—. 

F. i Willmar, Minn., 4 sept. 1874, af Lars 
Erickson og Hannah (f. Schreuder), frekv. Will- 
mar High School, 90. Augsburg Sem., 91—99 (A. 
B.), 99—02 (C.T.), prest, Mohall, N. D., 02—03, 
Kenmare, N. D., 03—10, Ambrose, N. D., 10—, 
kredssekr., 05—08. *Sena Hansen, 02. 
Fadum, Julius Iversen. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—04, Forenede kirke, 05—. 

F. i Sem, S. Jarlsberg, Kristiania, 19 okt. 1872, 
af Iver Hansen og Kari (f. Jakobsen), udv. 90, 
frekv. Augsburg Sem., 95 — 02 (C.T.), prest, Bav- 
field, Wis., 02—04, Virginia, Minn., 05—. *Ande- 
line Andersen, 03. 
Figenbaum, Karl. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Kristiania, Norge, 2 mai 1880, af Kristof- 
fer Y. og Ingerthe F. (f. Kristensen), udv. 86, 
frekv. Boston, Mass., High School, 95 — 96, fik 
privatundervisning, 97 — 98, frekv. Luther Sem., 98 
—02 (C.T.), prest, Esmond, Benson Co., N. D., 
02 — 13, Cresco, la., 13 — , Lakota specialkonferen- 
ses formand, 03 — 05. *Sofie C Ertsgaard, 02. 1902. 
Fladmark, Sigurd. 

Ord. 1902. Nor.ske synode, 1902 -. 

F. i Hammerø, N. Salten, Tromsø, 5 feb. 1867, 
af Fredrik M. R. F. og Stine Kathrine (f. Johan- 
sen), frekv. Hortens tekniske skole, 85 — 87, udv. 
— , frekv. Luther Sem.. 99—02 (C.T.), prest. Ken- 
mare, N. D., 02—10, Wiprud, N. U., 10—. North- 
western Coll., Veiva, finans^ekr., 13 — , Minor- 
Lakota specialkonfcrcnscs formand. 1903. 390 
Fossum, Ludvig Olsen. 

Orcl. 1902. Forenede kirke, 1902—05, — . 

F. i Wallingford, la., 5 juni 1879, af Kristian 
Olsen (fra Fossum i Blakjer) og Anne (f. Larsen, 
fra Rud i Urskog), frekv. St. Ansgar Sem., 95—99, 
U. C. Sem., 99—02 (C.T.), prest, Slayton (3 
mghdr.), Minn., 02 — 05, missionær (Malechs nesto- 
rianske kaldæiske mission), Urmia, Persien, 06 — 09, 
prest, Chicago, 111., 09 — 10, emissær for Ev. Luth. 
Oriental Mission Society, 10 — 11, missionær, Souj- 
boulak, Kurdistan, Persien, 11 — , redig. "Zions 
røst", 09 — 10, "Kurdistan Missionary", 10—11, 
oversætter N, T. paa kurdisk, 13 — . *Odine Gran- 
gaard, 02. Graebner, Theodor. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—06, —13. 

F. i Watertown, Wis., 23 nov. 1876, af August 
L. G. og Anna (f. Schaller), frekv. Dr. Martin 
Luther Coll., 92 — 93, Concordia Coll., Ft. Wayne, 
93—94 (A.B.), Concordia Sem., St. Louis, 94—97, 
(C.T.), lærer, Walther Coll., St. Louis, 97—00, en- 
gelsk literatur, Red Wing Luth. Ladies' Sem., 00 — 
—06, prest, Red Wing, Minn., 02—06, Chicago (Ir- 
ving Park), 06 — 08 (Logan Square), 08 — 13, prof. 
i homiletik, Concordia Sem., St. Louis, 13 — , forf. 
"Lessons for Sunday Schools", I — IV, 05, "Life of 
Christ" (engelsk og t5'sk), 10, "Parables of Christ" 
(e. og t.), 11, "Forget-me-not", 11, "Lives of the Apostles" (e. og t.), 
12, "The Victory of the Cross" (e. og t.), 13, "Our Faith Victorious" (e. 
og t.), 13, 16 andre julebøger, redig. "Lutheran Herald", 08 — 13, "Con- 
cordia", 10 — 13, "Der Lutheraner", 13 — , medredaktør, "Lehre und 
Wehre", 13—. *Selma Brohm, 00. 
1911, 
Grimsrud, Carl Melwin. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Vernon Co., Wis., 29 mai 1872, af Gulbrand 
[. G. og Olia A. (f. Lee), frekv. St. Ansgar Sem., 
91—93, St^ Olaf Coll., 95—99 (A.B.), U. C. Sem., 
99 — 02 (C.T.), prest nær Aberdeen (Skandinavia 
mghd. osv.), S. D., 02—08, Bagley, Minn., 08—12, 
Moscow, Ida., 12—. *Dora Lavik, 04. 191.^. 
1913. 1911, 39 Hallanger, Christopher Martinus. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Blair, Wis., 15 sept. 1876, af Amund T. H. 
og Anna (f. Hjeltnes), frekv. Bode Acad., 89 — 92, 
Luther Coll, 92—97 (A.B.), lærer i Bode, la., 
offentlige skole, 97—98, Bruflat Acad., 98—99, 
frekv. Luther Sem., 99—02 (C.T.), prest, Little 
Falls, Minn., 02—10, Newburg, N. D., 10—11, 
Rugby, N. D., 11—. *Jacobine Stang, 03. 
Halvorson, Jens M. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—. 

F. i Wanamingo, Minn., 16 feb. 1878, af Martin 
H. og Grethe (f. Fraas), frekv. Augsburg Sem., 93 
—99 (A.B.), 99—02 (C.T.), prest, Argvle, Wis., 
02—04, Chicago, 111., 05—07, Ashland, Wis., 08—, 
kredssekr., 09 — . *Anna Hadeler, 06. 
Hegg, James Edward. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Vernon Co., Wis., 21 mars 1875, af Henrik 
H. og Anna (f. Næss), frekv. Luther Coll., 90—98 
(A.B.), Luther Sem., 99—02 (C.T.), prest, Beloit, 
Wis., 02—. *01ga Emilie Saltnæss, 03. 1901. 
Hjelmeland, Rasmus Olai. Ord. 190. Frikirken, 1^02-07. Forenede kirke, 07- F. i Bvgstad, Søndfjord, Bergen, 27 jan. 1870, 
af Anders R. H. og Sofie (). (f. Aase), udv. 90, 
frekv. Minn. Normal School, 98, Augsburg Sem., 
95—02 (C.T.), prest. Portal, N. D., 02—07, Fer- 
tile, la., 07—. ♦Anna Lunde, 92. 1910. 392 
1902. 
1902. HoLEY, Mikkel Larsen. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Brandbu, Hadeland, Hamar, 31 aug. 1868, 
af Lars Mikkelsen Røken og Gudbjørg (f. Olsen 
Blegen), udv. 88, frekv. Luther Coll., 91—93, Val- 
paraiso Univ., 95—96, Luther Sem., 98—01 (C.T.), 
prest, Gary, Minn., 02, Newman Grove, Neb., 03 
—06, Williston, N. D., 06—09, Arnegaard, N. D., 
09—. *Thena Western, 96. t Iversen, Fredrick O. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—11. 

F. i Eidsvold, Øvre Romerike, Kristiania, 6 juni 
1869, af Iver M. Holt og Johanne (f. Iversen), 
udv. 81, frekv. Crookston Business Coll., 93 — 94, 
Park Region Luth. Coll., 94 — 95, Augsburg Sem., 
95—99 (A.B.), 99—02 (C.T.), prest. Battle Lake, 
Minn., 02—07, Seattle, Wash., 07—11. t29 okt. 
1911. *Milla J. Hansen, 02. 
Jacobs, Thore Knudson. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902—. 

F. i Rennesø, Stavanger, Kristiansand, 23 juli 
1869, af Knud Finnesand og Inger (f. Hodnefjeld), 
udv. 71, frekv. Red Wing Sem., 91—00 (C.T.), 
prest. Grand Marais, Minn., 01—03, Strand, 
Adams Co., la., 03—12, Tuttle, N. D., 12—. 
*Gjertine Lavick, 03. 1912. 
1904. Jacobson, Lauritz Conrad. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902—. 

F. i Mahaska Co., la., 9 mai 1872, af Lars J. 
og Cecilia (f. Danielsen Vik), frekv. Red Wing 
Sem., 89 — 92, commonskolelærer, 92 — 99, soldat i 
den spansk-amerikanske krig, 98, lærer i engelsk 
og civics, Jewell Luth. Coll., 98—99, frekv. Red 
Wing Sem., 99—02 (C.T.), prest, Sioux City, la., 
02—03, Viroqua, Wis., 04 — 12, bestyrer. Hauges 
synodes trykkeri og boghandel, 13 — , kredsformand, 
12 — , Hauges synodes trustee, 13 — . *Lillie R. L. 
Tendeland, 03. 
1913. 1902. 393 Johnson, Wilford Alpheus. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Red Wing, Minn., 6 okt. 1876, af Hans 
J. og Guro (f. Strand), frekv. Red Wing High 
School, 93—96, Luther Coll., 96—99 (A.B.), Lu- 
ther Sem., 99—02 (C.T.), prest, Audubon, Minn., 
02—07, Janesville, Wis., 07—13, Capron, III., 13—. 
*Adla C. Moldstad, 02. 
JuvLAND, Adolph Torgerson. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Northfield, Minn., 15 jan. 1870, af Torger 
J. og Dorthea (f. Vermundsberget), frekv. Augs- 
burg Sem., 89 — 92, Minneapolis Acad., 92 — 95, 
common- og religionsskolelærer, 95 — 00, frekv. U. 
C. Sem., 99—01 (C.T.), prest, Ephraim, Wis., 
02—. 
tKlLEN, ReINHOLT. 

Ord. 1902. Brodersamfundet, 1902—13. 

F. i Aasnes, S. Østerdalen, Hamar, 14 mai 
1873, af Martin K. og Martha (f. Danielsen), udv. 
82, frekv. Pleasant View Luth. Coll., 94—95, Grand 
Forks Coll., 96 — 97, Northwestern Bible School, 
98—00, Augsburg Sem., Hamline Univ., 01—02, 
viissionar, Tsaoyang, Hupeh, Kina, 02 — 13. f 19 
mars 1913. *JuIine M. Olsen, 02. 1910. 
KiLNEss, Peter Johnson. 

Ord. 1902. Norske syno.le, VHM -. 

F. i Zumbrota, Minn., 15 mars 1873, af John 
.\. K. og Marit (f. Trelstad), frekv. Sioux Falls 
Luth. Normal, 92—93, Luther Coll., 94—99 (A. 
H.), Luther Sem., 99—02 (C.T.), prest. Great 
Falls, Mont., 02—03, Peever, S. D., 02—. ♦Alma 
Marie Aanestad, 03. 1902. 394 
1909. 
1908 (?). 
Knutson, Thomas Johnson. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902—. 

F. i Story City, la., 28 juli 1875, af John C. K. 
og Bertha (f. Thompson), frekv. Red Wing Sem., 
92—94, Jewell Luth. Coll., 94—96, 99—00, Red 
Wing Sem., 00—02 (C.T.), prest. St. Paul, Minn., 
02—05, Grafton, N. D., 05—08, Radcliffe, la., 
08—. *Linda Knudtsen, 06. Larsen, Wilhelm August. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Indianapolis, Ind., 28 nov. 1870, af Jens 
Peder L. og Maren Sophie (f. Pederson), frekv. 
Bode Luth. Acad., 90—91, Luther Coll., 95—99, 
Luther Sem., 99—02 (C.T.), prest, Oakland, Cal., 
02—05, Livermore, Cal, 05—08, Clifford, N. D., 
08—10, McHenry, N. D., 10—. *Ingeborg Karls- 
braaten, 02. Larson, Anton Louis. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—. 

F. i Yellowstone, Lafayette Co., Wis., 19 dec. 
1875, af Ole L. og Randi (f. Svendsbraaten), frekv. 
Augsburg Sem., 94 — 98, skolelærer, Ransom, N. 
D., 98—99, frekv. Augsburg Sem., 99—02 (C.T.), 
prest, Fergus Falls, Minn., 02—08, Thief River 
Falls, Minn., 08 — , kredssekr., 04 — 05, kredsfor- 
mand, 11 — . *Petrina Regina Enderson, 02. 1910. 
190. Lillehei, Torger August. 

Ord. 1902. 'Forenede kirke, 1902—11, 13—. 

F. i Tysnes, N. Søndhordland, Bergen, 25 mars 
1870, af. Lars Ingebrigtsen L. og Ingeborg Olson 
(f. Hollekim), frekv. Søndhordlands amtsskole, 87 
—88, udv. 88, frekv. Augsburg Sem., 88—92, U. C. 
Sem., 93—94, Augsburg Sem., 96—98, U. C. Seni., 
00—02 (C.T.), Minn. Univ., 11—13 (A.B., A.M.), 
prest, St. Hilaire, Minn., 02 — 06, Ishpeming, Mich., 
06 — 11, New York, N. Y., 13 — , immigrantmissio- 
nær, Ellis Island, N. Y., 13— forf. "The Bril- 
liancy and Brevitv of A. Kielland's Authorship" 
(ms.), 13. *Anne Mathilde Øien, 02. 
1901. 395 Marken, Ole Jenson. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Stenset, Etnedalen, Valdres, Hamar, 15 
mai 1868, af Jens M. og Olea (f. Erikson), udv. 
92, frelcv. U. C. Sem., 93—01 (C.T.), prest. 
Xoree, James Citj-, Va., 02 — 04, Louisburg, Minn., 
04 — . *Anna Boraas, 04. 
IMartinson, Andrew. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—13. 

F. paa Værø, Askvold, Sandfjord, Bergen, — 
1868, af — , udv. 88, frekv. U. C. Sem., 95—02 
(C.T.), viissionar, Sinyang, Honan, Kina, 02 — 04, 
Kioshan, Honan, 0^1 — 10, i Amerika, 10 — 12, 
Kioshan, 12 — 13. tokt. 1913. *Anna Martine 
Hauge, 00. 1910. 
1902. Mathieson, Jens. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Borgund, N. Søndmøre, Bergen, 7 sept. 
1860, af Mathias Skarbø og Olava J. (f. Helle), 
merchant marine, 79 — 83, udv. 83, matros i U. 
S. flaade (Kina), 83—86, frekv. U. C. Sem., 93— 
02 (collegegraduent og C.T.), prest. St. James, 
Minn., 02—05, lola, Wis., 05—08, Mihvaukee. 
Wis., 08 — 12, lola, Wis., 12 — , medlem af besty- 
relsen, Hommeanstalterne, 05 — . *Ruth Simon- 
son, 02. 
Moen, Paul. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902 -. 

F. i Ellsvvorth, Wis., 14 aug. 1873, af Thrond 
(). M. og Goro (f. Bjerkeng), frekv. Willmar 
Sem., 92—93, Luther Coll., 93—99 (A.B.). Luther 
Sem., 99—02 (C.T.), prest. Spokane. Wash.. 02— 
04, Spring Valley, Wis., 0-4—12, Canby, Minn., 
12—. *Mabel C. jensen, 09. 1908. 396 
1896. MosTUE, Elias Arnesen. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902—07. 

F. i Stange, Hedemarken, Hamar, 17 april 
1861, af Arne Pederson M. og Anna (f. Larsen), 
udv. 69, frekv. Red Wing Sem., 83—86, St. Cloud 
State Normal, 87 — 90 (graduent), commonskole- 
lærer, 90—94, frekv. Red Wing Sem., 94—96 
(C.T.), lærer, 96—02, prest, Winsor, Minn., 02 
— 06, Rhoda, Minn., 06 — 09, county skolebestyrer, 
Pennington Co., Minn., 11 — . *Regina G. Arn- 
stad, 98. Ness, Ole Larsen. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902 — . 

F. i Hafslo, Indre Sogn, Bergen, 1 april 1871, af Lars Torstensen og 
Brita (f. Lassesen), udv. 90, frekv. Red Wing Sem., — , 94—02 (C.T.), 
prest. Veiva, N. D., 02—08, Norwich, N. D., 08—. Okerlund, Nicholas. 

Ord. 1902. Hauges synode, 1902—. 

F. i Ovanoker, Helsingland, Sverige, 16 mai 
1871, af Ole O. og Martha (f. Olson), udv. 86, 
frekv. Jewell Luth. Coll, Red Wing Sem., 94—02 
(C.T.), prest. Mt. Vernon, S. D., 02—04, Edin- 
burg, N. D., 04—09, Frost, Minn., 09—. *Hannah 
Groseth, 04. 
1902. Ordal, Zakarias J. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—08, — . 

F. i Jølster, Søndfjord, Bergen, 11 mars. 1875, 
af Johannes Johannesen Aalhus og Martha (f. 
Sandal), udv. 80, frekv. Luther ^Coll., 93—98 
(A.B.), hjælpelærer, Luther Coll., 98—99, frekv. 
Luther Sem., 99—02 (C.T.), prest, Luverne, 
Minn., 02—03, Waterville, la., 05—08, bestyrer, 
Sioux Falls Luth. Normal, 08 — , gjorde studie- 
reise til 42 høiere skoler (4 Acads., 11 Normals, 
22 Coils, og Univs., 5 Sems), 11 — 12, menigheds- 
og søndagsskolekom., 11 — , asst. bestyrer, Luth. 
Publishing House, Decorah, 03 — 05, midlertidig 

redaktør, "Kirketidende", 05, medredaktør, "Skoleblad", 11 — . *Sina C. 

Wulfsberg, 02. 
1909. 
397 Ove, Thorleif T. 

Old. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 4 nov. 1872, af 
Thorleif T. O. og Margrethe S. (f. Johannessen), 
frekv. Porsgrunds almueskole, 80^83, Porsgrunds 
middelskole, 83—87, udv. 88, Red Wing Sem., 96 
—98. Chicago Luth. Sem., 99, U. C. Sem., 99—02 
(C.T.), prest, Sawyer, Wis., 02 — 05, Crookston, 
Minn., 06 — 12, Spokane, Wash., 13 — . *Jennie E. 
Moe, 03 (t08), Gunda Johnson, 11. 1902. 
1913. Petersen, Peter Andreas Gotfred. 

Ord. 1892. Udenom, 1902—03, Forenede kirke, 03—. 

F. i Mandal, Kristiansand, 2 juli 1864, af Theo- 
dor P. og Ovidia Semine (f. Tønnesen), frekv. 
Stavanger missionsskole, 87 — 92, missionar (Nor- 
ske missionsselskab), blandt sakalaverne paa Ma- 
dagaskars vestkvst, 93 — 00, udv. 02, prest, Amerv, 
Wis., 02, Polk Co., Wis., 03, nær Columbus, N. E)., 
03 — , finanssekr., 11 — , visitator, 12 — , forf. "Seks 
aar paa Madagaskar" (i "Den forenede kirkes 
missionsblad"), 05 — 06. *Agnete Hedvig Emelie 
Jensen, 96. 
Raftshol, Anders Johan. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Eid, Nordfjord, Bergen, 28 sept. 1868, af 
Kristoffer Johnsen R. og Anne (f. Kristiansen), 
frekv. Tromsø sem., 88 — 90 (seminarist), udv. — , 
frekv. Augsburg Sem., 90 — 92, Valparaiso Univ., 
92—99 (A.B.), U. C. Sem., 99—02 (C.T.). prest, 
Suttons Bay, Mich., 02 — , visitator, 08, redig. "The 
Hoosier", 98. *Maret Waagboe, 03. 1902. 
1903. RosHOLT, Thore Laurentius. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Norwegian Grove. Ottertai! Co., Minn., 
21 mars 1875, af pastor Tollef R. og Gjertrud 
(f. Skotland). frekv. Park Region Luth. Coil.. 92 
—95. Luther Coll., 95—99 (A.B.). Luther Sem., 
99 — 02 (C.T.), prest. Norwegian (jrove. Minn.. 
02—03, Sorum, Marshall Co., Minn., 03—05, 
Hrainerd, Minn., 05 — 07, la-rcr i matematik, Glen- 
uood Acad.. 07—09, prest, Renville, Minn.. 09—11, 
(jlasgow. Mont., 12 — . *Anna W. Hcndricksoii. 04. 398 
1902. 1902. tRØREM, OSGAR A. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1902—08. 

F. i Lisbon, 111., 6 feb. 1876, af Andreas O. R. 
og Sarah (f. Mathre), frekv. Pleasant View Luth. 
Coll., 96—98, U. C. Sem., 99—02 (C.T.), prest, 
Newcastle, Neb., 02 — 07. ti Longmont, Colo., 1 
dec. 1908. *Ida Johnson, 04. 

Sageng, Halvor Olsen. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902—. 

F. i Tønseth, N. Østerdalen, Hamar, 25 mai 
1873, af Ole Hansen S. og Mali (f. Olsen Dahlen), 
udv. 78, frekv. Park Region Luth. Coll., 93—94, 
Augsburg Sem., 95—99 (A.B.), 99—02 (C.T.), 
7nissio7iær, St. Augustin, Madagaskar, 02—07,. til 
Amerika, 07, missionskonferensens sekr., Mada- 
gaskar, 06 — 07, farmer. *Marie S. Heskin, 02 
IW), Eva M. Hjermstad, 13. Sletten, Olai Henning. 

Ord. 1902. Frikirken, 1902-. 

F. i Kenyon, Minn., 14 mars 1878, af Ole Olsen 
S. og Margit (f. Jeglum), frekv. Kenvon High 
School, 92—94, Red Wing Sem., 96—99, Augsburg 
Sem., 99—02 (C.T.), prest, Chippewa Falls, Wis., 
02—05, Blanchardville, Wis., 05—09, N. Min- 
neapolis (St. Olaf mghd.), Minn., 10 — , Frikir- 
kens sekr., 10 — 11, indremissionskom. sekr., 09 — 11, 
kasserer for samme, 11 — . *Inga Oline Øie, 02. 1913. 
1913. Stensen, Mathæus Christopher. 

Ord. 1S96. Forenede kirke, 1902—. 

F. i Horten, N. Jarlsberg, Kristiania, 30 okt. 
1870, af Sten Andreas S. og Julie Gustava (f. Win- 
berg), frekv. Methodist prestesem., Kristiania, 91 
— 95 (C.T.), udv. 95, prest (norsk methodist), 
Calumet, Mich., 96—97, La C rosse, Wis., 97—99, 
Deer Park, Wis., 99—02, (Forenede kirke), New 
York, N. Y., 02—05, Mondovi, Wis., 05—11, New 
Westminster, B. C, 11 — 13, Spcnccr, Wash., 13 — . 
*Anna Sophie Johansen, 95. 
399 Sørensen, Harald Waldemar. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902 — . 

F. i Sundbyvester, Danmark, 23 sept. 1879, af 
Anders S. og ]\Iaren Kirstine (f. Hansen), udv. 
97, frekv. Luther Sem, 99—02 (C.T.), prest, 
Astoria, Ore, 02—07, Newman, Cal, 07—08, 
Seattle, Wash, 08—09, Shevlin, :\Iinn., 09—. 
*Dagmar Mine Larson, 04. 1913, 
1913. TjERNAGEL, HeLGE MaTHIAS. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—. 

F. i Story City, la., 23 mai 1871, af Ole 
Andrias T. og Martha Karina (f. Anderson Fol- 
linglo), frek\\ Luther Coll., 88 — 94, farmer og 
lærer, 94 — 98, lærer i forskjellige fag, Luther 
Acad., Albert Lea, 98 — 99, frekv. Luther Sem., 
99—02 (C.T.), prest, Stanwood, Wash., 02—10, 
Tiller, Alaska, 10 — 13, Santa Barbara, Cal., 13 — , 
Pacific distrikts indremissionskom., 03 — 10, eskimo- 
missionskom., 05 — 10, "Pacific Herold"s forret- 
ningsfører, 05 — 10, Josephine alderdomshjemmets 
kom. formand. 08—10. *Anna Brue, 04. 
TuRMO, Stener. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902, 03—. 

F. nær Decorah (Washington Prairie), la., 20 
okt. 1877, af pastor Andreas T. og Marie S. (f. 
Medalen), frekv. Luther Coll, 94—99 (A.B.), 
Luther Sem., 99 — 02 (C.T.), prest, Newman 
Grove, Neb., 02, lærer i religion og norsk, Sioux 
Falls Luth. Normal, 02 — 03, Fessenden, N. D., 
03—04, Brooklyn, N. Y., 04—. *Augusta Caroline 
Everson, 07. 1911. 
Ulen, George Christian. 

Ord. 1902. Norske synu.le, 1902-- 07, 09. 

F. i Peterson, Minn, 23 feb. 1874, af Reier K. 
U. og Bertha (f. Quale), frekv. Luther Coll., 89— 
95, farmer og lærer, 95 — 99, frekv. Luther Sem., 
99—02 (C.T.), prest, Cloquet, Minn., 02, Belt, 
Mont., 03, Spring Grove, Minn., 04 — 05, Wausau, 
Wis., 05—07, Hnvward. Minn., 09, foredragshol- 
der, 07—. 1909. 400 
1897. 
1913. 
tØDEGAARD, GuNNAR GUNDERSON. 

Ord. 1902. Norske synode, 1902—08. 

F. i S. Aurdal, Valdres, Hamar, 3 april 1875, 
af Gunder 0. og Olaug (f. Fægrud), udv. 76, 
frekv. Bruflat Acad., 92—95, Luther Coll, 95—98, 
Luther Sem, 98 — 02 (C.T.), prest, CranfiUs Gap, 
Tex, 02 — 12, formand, Clifton Coll. Assoc, 07 
— 12. t5 mai 1912. *Anna C. Christiansen, 02. Anderson, Edward Anderson. 

Ord. 1903. Ellings synode, 1903—. 

F. i Holt, 0. Nedenes, Kristiansand, 2 juli 
1852, af Anders A. og Siri (f. Hanson), udv. 71, 
prest, Lodi, Tajdor og Price, Wis., 03 — , har og- 
saa hvert aar gjort missionsreiser i Wis., Minn., 
la., N. D. og S. D., sekr., Eielsens samfund, 88 — 
89, v. formand for samme, 93 — 94, 04 — , medredak- 
tør, "Den kristelige lægmand", 04 — . *01ava Ma- 
thia Knudson Stutlien, 76 (tl4). Berrum, Erik. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Bærumsverk, Bryn, Asker, Kristiania, 18 
juli 1857, af L. Olsen B. og Maren (f. Chri- 
stensen Skavan), frekv. Asker sem., 74—76 (se- 
minarist), udv. 79. snedker, 79 — 93, redig. "Pacific 
Herold", 93—98, frekv. Luther Sem., 00—03 (C. 
T.), prest, Lakota, N. D., 03—05, Holmen, Wis., 
06—. *Ella Johnson, 85. 1913. 
t Bjørnstad, Guttorm Anderson. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—06. 

F. i Brandbu, Hadeland, Hamar, 12 mai 1872, 
af Anders B. og Ragnhild (f. Nilsen), udv. 94, 
frekv. Augsburg Sem., 95—99, 00—03 (C.T.), 
prest, Osakis, Minn, 03—05, Vining, Minn., 06. 
t21 aug. 1906. Ugift. 19U4. 
1894. 
401 BoNDAHL, Ole Hanson. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—09, — . 

F. i Tinn, Øvre Telemarken (østfjeldske 
provsti), Kristiansand, 3 okt. 1859, af Hans Ei- 
steensen og Signe G. (f. Ingulfsland), frekv. Skiens 
lærerskole, 77—78, udv. 87, farmer, 87—92, frekv. 
Augsburg Sem., 92—93, U. C. Sem., 93—99 (C. 
T.), religionsskolelærer, 99 — 03, prest, Black Duck, 
Minn., 03 — 09, til Norge, 09, indremissionstjeneste 
i Telemarken, 09 — . *Sigrid Hoem, 12. BØE. Ole Thorsen. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Ossian, la., 31 mai 1871, af Thore H. B. 
og Margit (f. Løken), frekv. Luther Coll., 91 — 
94, Wis. commonskolelærer, 9A — 96, frekv. Luther 
Coll., 96—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 (C.T.), 
prest, Wausau, Wis., 03 — 05, Clifton, Tex., 05 — 
07, Wausau, Wis., 07 — . *Synneva Henderson, 1903. 
BØE, ViGLEIK EnGEBRETSON. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Odda, Hardanger, Bergen, 30 mars 1872, af 
Engebret B. og Kristi (f. Skare), frekv. Garnes 
folkehøiskole, 89—90, udv. 92, frekv. U. C. Sem., 
94, St. Olaf Coll, 95—99, U. C. Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Finley, N. D., 03—09, New York, 
N. Y., 09 — , visitator, 10 — , redaktør, "Luthersk 
menighedsblad", 10 — 12. *]VIaria Haugen, 99. 
Chally, Louis H. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903-04. 

F. i Lisbon, III., 19 jan. 1865, af — frekv. 
Red Wing Sem., 88—95 (C.T.), Mt. Airy Sem., 
95 — 98 (C.T.), professor i teologi. Red Wing 
Sem., 98—02, prest, Pontiac, 111., 03—04. *Sarah 
Thompson, 1896. 402 
Dahlager, Ole Christoffersen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Silver Lake, la., 23 jan. 1878, af Christof- 
fer D. og Sigrid (f. Leikvold), frekv. Augsburg 
Sem., 95—00 (A.B.), 00—03 (C.T.), prest, White 
Earth, N. D., 03—04, Madison, Wis., 04—05, 
Everest, Kans., 06 — 12, Escanaba, Mich., 13 — . 
*Laura E. Bredesen, 03. 1913. 
1908. Dahle, John Olaus. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Bode, la., 14 aug. 1875, af John J. D. og 
Anna (f. — ), frekv. Bode Acad., 89—90, 91—92, 
Luther Acad., Albert Lea, 92—93, Luther Coll., 
90—91, 94—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 (C. 
T.), prest, Astoria, Ore., 03 — 04, Silvana, Wash., 
04—06, Tacoma, Wash., 06—08, Bothell, Wash., 
08—13, Landa, N. D., 13—, kredssekr., 05—07, 
Pacificministeriets sekr., 04 — 13, Puget Sound spe- 
cialkonferenses formand, 11 — 13. *Thora Eline 
Josefine Johnson, 08. 
1909. Evjen. John Oluf. Ord. 1903. Forenede kirke, 1903. Frikirken, F. i Ishpeming, Mich., 13 dec. 1874, af Johan 
Olsen E. og Anna (f. Kleven), frekv. Ishpeming 
Public School, —88, Augsburg Sem., 91—95 (A. 
B.), 95—98 (C.T.), Leipzig Univ., Tyskland, 99 
—03 (Ph.D.), prest, Muskegon, Mich., 03, 
professor i kirkehistorie, U. C. Sem., 03 — 05, i bi- 
belsk literatur, Pennsylvania Coll., Gettysburg, Pa., 
05 — 09, i kirkehistorie, symbolik osv., Augsburg 
Sem., 09 — , forf. "Die Staatsumwjilzung in Dane- 
mark im Jahre 1660", Leipzig, 04, "Scandinavia 
and the Book of Concord", 06, "Et kapitel fra symbolforpligtelsens historie", 
11, "Lutheran Germany and the Book of Concord", 11, "Georg Sverdrup" 
(paa tysk), 10, "Scandinavian Immigration to New York, 1630-1674", 14, 
"Veiledning i Den lutherske frikirkes principer", 14, bidragsyder til Herzog- 
Haucks "Realencyclopjidie fur prot. Theologie und Kirche" (Leipzig), 
"The New SchafF-Herzog Encyclopedia" (New York), "Ruoff's Volumc 
Library" (Chicago), "Danske i Amerika" (Minneapolis), og til forskjellige 
tidsskrifter. *Selma Ottilie Kretschmann, 04. 403 Falck, Christian. 

Ord. 1885. Norske synode, 1903 — 09. 

F. i Kjøbenhavn, Danmark, 17 okt. 1859, af 
Paulus F. og Jakobine (f. Lynneborg), frekv. for- 
skjellige skoler, Aarhus, 67 — 74, Askov sem., 80 — 
83, Udvalget, Kjøbenhavn, 83 — 84, udv. 84, prest, 
(Danske kirke), Yankton, S. D., 85—86, Oak Hill, 
la.. 86—88, Cordova, Neb., 88—94, Fredriksborg 
og Minden. Xeb., 9-1 — 95 (Forenede danske kirke), 
Xecedah, Wis., 95—99, Nelson, Minn., 99—03, 
(Norske synode) Milwaukee, Wis., 03 — 07, Mani- 
stique, Mich., 07 — 09, Jewell (Forenede danske 
kirke), la., 09 — , forf. "Om og af gamle pastor 

U. B. Grønbeck", 98, flere prækener, oversættelser, artikler i dansk luth. 

kirkeblade. *Karoline Kathrine Frederikke Madsen, 88. 
1883. 
Grambo, Olaus Paulson. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Trvssil, S. Østerdalen, Hamar, 22 april 
1874, af Paul G. og Martha (f. Olsen Øst- 
moe), udv. 88, frekv. Concordia Coll., Moorhead, 
Minn., 92 — 94, Nordvestens missionsskole, Belgrade, 
Minn., 94—96, Augsburg Sem., 96—03 (C.T.), 
prest, Cormorant, Minn., 03 — 08, Bagley, Minn., 
09—, sekr., Fargo kreds, 04—07. *Palma K. An- 
dersen, 03. Grefthen, Olaf Lauritz. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Worth Co., la., 26 mars 1876, af Jens 
M. G. og Gønnør (f. Erikson Nashaug), frekv. 
Luther Coll., 96—01, Luther Sem., 01—03 (C.T.). 
prest, Baudette, Minn., 03—07, Butte, Mont., 07— 
09, Anaconda. Mont., 09—11, Glcndive, Mont., 
11—. *Marie Bothne. 09. Grønen, Ole Eriksen. 

Ord. I'y03. Forciude kirke, 1903—. 

F. i Lom, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 20 aug. 
1864, af Erik Johanesen og Marie O. (f. Ulen), 
udv. 92, frekv. Augsburg Sem., 95—00, U. C. Sem., 
00—03 (C.T.), prest, Minot og Ryder, N. D., 03 
— 11, Chauvin, Alta., 11 — , religionsskolela*rer, Eik 
Creek, Wis., Dwight, N. D., osv. *lnga Thcrcssc 
Bergan, 08. 1903. 404 
1911. 
1912. 
Gudmundsen, Halfdan Sigurd 

JOHNY. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Kristiania, Norge, 11 aug, 1879, af Christian 
O. G. og Magdalene (f. Bergløv), frekv. Quams 
middelskole, 2 aar, Kristiania katedralskole, 1 aar, 
udv. 97, frekv. Luther Sem., 00—03 (C.T.), prest, 
Sweetwater, Neb., 03—04, Omaha, Neb., 04—07, 
Sweetwater, Neb., 07—. *Anna M. Dahlman, 03. Halvorson, Conrad Silas. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—04, Forenede kirke, 04—. 

F. i Fertile, la., 9 nov. 1873, af Halvor A. og 
Gunhild (f. Sagen), frekv. U. C. Sem., 96—97, 
Augsburg Sem., 97—03 (C.T.), prest, Woden, la., 
03 — 04, Camrose, Alta., 04 — 06, Thompson, la., 
06—. *Ida Hovland, 99 (tl2). Hansen, Johan H. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Brandon, Douglas Co., Minn., 28 april 
1873, af Hans Petter Hansen og Gunhild (f. Han- 
sen), frekv. Brandon High School, 91 — 92, Augs- 
burg Sem., 94—98, lærer, Hills, Minn., 98—99, 
frekv. Augsburg Sem., 00—03 (C.T.), prest, Sand- 
stone. Minn., 03—05, Adrian, Minn., 05—. *Hanna 
Hansen, 03. 1903. 
Hartmann, Marcus Kristian. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Benson, Minn., 3 april 1878, af pastor 
Hagbart A. H. og Aagot Hildegunde (f. Olsen), 
frekv. St. Olaf Coll, 93-00 (A.B.), U. C. Sem., 
00—03 (C.T.), prest. Portland, Me., 03—04, 
Cresco, Li., 04—10, St. James, Minn., 10—. *Thus- 
nelda Bøckman, 05. 1913. 405 
1906. Heimann, Emanuel Nathanael. 

Ord. 1881. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Laukowa, Rusland, 25 sept. 1856, af 
rabbi Nehemiah H. og Liebe (f. Perlmann), frekv. 
Cheder (jødisk privatskole), 60 — 67, Jeshibah (jø- 
disk høiskole), Dunnaburg, 67 — 70, Wilna rabbiner- 
skole, 70 — 72, Berlin rabbiherseminar, 73 — 75, fik 
privat undervisning af pastor B. Schmaltz, 75 — 76, 
frekv. Gossners Sem. og Berlin Univ., 76 — 80, udv. 
80, vikar, Rock Town, la., 80 — 81, prest (tyske 
Iowasynode), Cresco, Ridgeway, Locust, Howard 
Center og Luana, la., 81 — 94, jødemissionær, Chi- 
cago, 111., 9A — , lærer i hebraisk og eksegese, Chi- 
cago Luth. Sem., redaktør, "Zions røst", 10 — , forf. "Chanuka-Licht und 
das grosse Licht", 07, "Retten, pligten og udsigter til at drive jødemis- 
sion", 13, udga Gurlands "I tvende verdener", 12. *Jennie May Miller, 88. Hellekson, Oscar C. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Byron, Minn., 1 sept. 1877, af Christen 
H. og Saave (f. Sogsmark), frekv. Luther Coll., 
92—95, 96—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 (C. 
T.), prest, Genesee, Ida., 03 — 11, N. Yakima, 
Wash., 11 — , legislaturmedlem, Idaho, 11 — 12. 
*Bessie Mabel Stråte, 08. Hestenes, Jacob Mathias. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903 — . 

F. nær Bricelyn, Minn., 22 mars 1877, af Ras- 
mus D. H. og Ane Marie (f. Hestenesøren), frekv. 
Luther Coll., 93—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Wiprud, N. D., 03—08, Thor, la., 
09—12, Newman Grove, Neb., 13—. *Kari Sil- 
rum, 04. HiLDAHL, Knut Olson. 

Ord. 1903. Forcni-de kirke, 1903—. 

F. i Odda, Hardanger, Bergen, 18 juli 1872, af 
Ole E. H. og Anna (f. Sandven), udv. 93, frekv. 
St. Olaf Coll., 95—99, U. C. Sem., 99—02 (C.T.), 
prest, Ricc Lake, Wis., 03—04, Whitehall, Mich., 
04 — 07, Fosston, Minn., 07—, kredsfinanssekr., 
13. *Carolin(' Rogne, 03 (t08), Anna Thompson, 
10. 
406 
1909. 1913. HjoRTAAs, John J. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Hatlestranden, N. Søndhordland, Bergen, 
24 jan. 1873, af Johannes H. og Borgny (f. Eike- 
land), udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 94—96, U. C. 
Sem., 96—03 (C.T.), prest, Whitehall, Mich., 03 
—04, Berlin Mills, N. H., 05—10, Fowler, Colo, 
11—. 
Holman, Hans Johnson. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Pelican Rapids, Minn., 11 feb. 1874, af John 
JF og Beret (f. Brennen), frekv. Park Region 
Luth. Coll., 92, Hauges Sem., 93—94, U. C. 
Sem., 95—03 (C.T.), prest, Slater, la., 03—10, 
Chicago, 111., 10 — . *Anna Leona Hookland, 03. 
HouGLUM, Peder Pederson. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Kenyon, Minn., 16 april 1874, af Peder 
C. H. og Britha (f. Nisestad), frekv. Red Wing 
Sem., 89 — 93, religionslærer, Kenyon og Aspelund, 
Minn., 93—95, Lyle, Minn., 96—00, frekv. U. C. 
Sem., 00—03 (C.T.), prest, Britton, S. D., 03—05, 
Wittenberg, Wis., 05—11, Rugby, N. D., 11—. 
*Sophia P. Jenson, 95. 1912. 
HØYUM, Johannes Olsen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 21 juli 1870, 
af Ole Nilsen H. og Margrethe (f. Johannessen 
Raaum), udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 96 — 00, 
00—03 (C.T.), prest, Wanaska, Roseau Co., Minn., 
04—09, Lake Lillian, Minn., 09—, kredssekr., 11 
—12. *Anna R. Aase, 06. 1903. 
1913. 1903. 407 JoHANSON, Jens H. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—. 

F. i Saltdalen, S. Salten, Tromsø, 29 mai 1856, 
af Johan A. Jenson og Johanna (f. Hanson Wig), 
fisker, styrmand osv., 70 — 82, udv. 82, snedker, søn- 
dagsskolesupt. og lægprædikant, 82 — 03, prest, 
Greenbush, Minn., 03—07, Horace, N. D., 07—, 
Hauges skoledirektør, 95 — 03, kirkeraadsmedlem, 
98 — 01. *Christianne Larson, 82. 
Johnson, Oscar F. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903 — . 

F. i Sacred Heart, Minn., 8 sept. 1879, af John 
Fredrick J. og Valborg (f. Oberg — svensk), frekv. 
Red Wing Sem., 95—03 (C.T.), prest, Brainerd, 
Minn., 03—06, Cando, Minn., 06—08, Crookston, 
Minn., 08—11, Dell Rapids, S. D., 11—. *Inga 
Nicoline Gilbertson, 03. 
KiLNEss, Julius Bennett. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903 — . 

F. i Dell Rapids, S. D., 15 april 1877, af John 
A. K. og Marit (f. Pedersen Trelstad), frekv. 
Luther Coll., 95-00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Clifton, Tex., 03—05, Lily, S. D., 
05—11, Redelm, S. D., 11—, lærer i sprog, Clif- 
ton Luth. Coll., 03—05. *Julia Brevig, 04. 1903. 
Knutsen, Knut. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—, 

F. i Marinette, Wis., 11 aug. 1876, af Ole K. 
og Maren (f. Johnson), frekv. Augsburg Sem., 96 
—03 (C.T.), prest. Webster, S. D., 03—, skole- 
lærer, Cumberland, Wis., 00 — 02, kredsformand, 
12 — . *Emma Ovidia Olsen, 03. 1908. 
Lerohl, John Kristofersen. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 1 mai 1875, af 
Kristofer L. og Randi (f. Andersen Hermundstad), 
udv. 94, frekv. Red Wing Sem., 97—03 (C.T.), 
prest, Lisbon, N. D., 03—04, Moscow, Ida., 04 — 
07, Dalton, Minn., 07 — , medredaktør, "Tidsskrift 
for kirke og samfund", 12 — . *Marie E. Munke- 
berg, 05. 1910. 
1913. Lysnes, Olaf. 

Old. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. nær Decorah, la., 24 nov. 1874, af prof. 
David L. og Maren Jonette (f. Næss), frekv. Au- 
gustana Coll, 89—92, St. Olaf Coll., 94—98 (A. 
B.), Minn. Univ., 98—99, lærer. St. Olaf Coll., 
99—00, frekv. U. C. Sem., 00—03 (C.T.), S. D. 
Univ., 13 — , prest, Robinson, Kans., 03 — 10, Ver- 
million, S. D., 10 — , kredsfinanssekr., 06 — 10, en- 
gelsk indremissionskom., 10 — 13, forlagskom., 13 — , 
redig. "Manitou Messenger", 97 — 98, ungdomsspal- 
terne i "United Lutheran", 11 — 13. *Phoebe Pet- 
terson, 04. 
LØNDAHL, M. M. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1903—09. 

Prest (methodist), 98 — 03, (Forenede kirke) 
Marshalltown, la., 03—06, St. James, Minn., 06 
— 09, chaplain, U. S. armeens kystforsvar, 30th 
Regiment Infantry, Ft. Presidio, Cal., 09 — 13, 
Havnes, Alaska, 13 — . * 1909. 
Mannes, Albert Mandius. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—. 

F. i Skudenes, Karmsund, Kristiansand, 7 jan. 
1879, af Aanen M. og Anna Karine (f. Sevland), 
udv. 84, frekv. Roland, Li., High School, 94—95, 
Red Wing Sem., 95—99, 00—03 (C.T.), prest. La 
Crosse, Wash., 03, Beresford, S. D., 04—07, Yank- 
ton, S. D., 07—10, Mt. Vernon, S. D., 10—, 
skolekorn., 12 — , Bethesda barnehjemkom. formand, 
06—09. *Anna Marie Holten 03. 409 
1913. Morgan, Claus Christian. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. I Fillmore Co. Minn., 12 april 1879, af Peter 
M. og Karen (f. Thompson Bjerke), frekv. privat 
aftenskole, Ramsev, N. D., 9^ — 05, Augsburg Sem., 
96—99 (A.B.), 00—03 (C.T.), prest, Capron, 111., 
03—05, Mora, Minn., 05—09, Minneapolis (St. 
Lucas mghd.). Minn., 09 — , county skolebestyrer, 
Kanabec Co., Minn., 06 — 09, Frikirkens engelske 
konferenses formand, 10 — 14, organisationskom., 
13—. *Caroline Dahlager, 04. 
1906. Nelson, Ole N. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Willmar, Minn., 11 mars 1877, af Neis 
Nelson (dansk) og Sedse Johanne (f. Nelson — 
dansk), frekv. Augsburg Sem., 9A — 01, U. C. Sem., 
01—03 (C.T.), prest, Mekinock, N. D., 03—04, 
Chicago, 111., 05—07, Gardner, 111., 07—10, Twin 
Valley, Minn., 10 — , forf. "Lommeministerialbog", 
11. *Anna Neste, 03. 
Nestande, Peter J. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903 — . 

F. i Fairfax, Minn., 22 jan. 1875, af John P. 
N. og Lena P. (f. Lee), frekv. Madison Normal, 
— , U. C. Sem., 95—03 (collegegraduent og C.T.), 
prest, Dodgeville, Wis., 03 — . *Constance Emer- 
son, 03 (t09), Bertha J. Laren, 12. 1913. 
Njus, Nils Johanneson. 

Ord. l')()3. Norske synoiK-, 1903—. 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, 3 aug. 1875, af 
Johannes C). N. og Mette L. (f. Kvalen), udv. 91, 
frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 9-1 — 98, lærer, 
Hills menighedsskole, Minn., 98 — 00, frekv. Luther 
Sem., 00—03 (C.T.), prest, Greenbush, Minn., 03 
09, Landa, N. D., 09—13, Norway Lake, Minn., 
13 — . *EIlen Torgerson, 05. 1913. 410 
Normann, Halvor Martin. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Sioux City, la., 7 mai 1878, af pastor 
Olaus A. N. og Britha S. (f. Holum), frekv. Park 
Region Luth. Coll, 92—95, Luther Coll, 06—00 
(A.B.), Luther Sem, 00—03 (C.T.), prest. Su- 
perior, Wis, 03—08, Spooner, Wis, 08—09, Grand 
Forks, N. D, 09—10, Veiva, N. D., 10—12, Leeds, 
N. D, 12—, bestyrer. Grand Forks Coll, 09—10, 
Northwestern Coll, 10—12. *Clarissa Genet 
Heier, 04. 1912. 
1912. Norstad, Martin. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—. 

F. i Humboldt Co., la., 16 mars 1879, af Lars 
N. og Ingeborg (f. Lønning), frekv. Jewell Luth. 
Coll., 97, Red Wing Sem, 97—02 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem., 03, prest, Minneapolis, Minn., 03 — 13, 
Jewell, la., 13 — , Minneapolis indremissionsfor- 
enings bymissionær, 11 — 13, forlagskom., 07 — 10, 
skolekom., 08—11. *Marie E. Johnson, 03. 
Olson, Andrew. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Krødsherred, Drammen, Kristiania, 14 feb. 
1868, af Ole Kittilsen og Bereth (f. Ellefsen), udv. 
82, frekv. Augsburg Sem., 95—03 (C.T.), prest, 
Starbuck, Minn., 03—10, Morris, Minn., 10—. 
*Marie Jacobsen, 04. 1903. 
Palm, Stilluf Tobias. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i V^anse, Lister, Kristiansand, 6 jan. 1858, af 
Jan Gabriel Palm Jakobsen og Edwardine (f. Nil- 
sen), sjømand, 73 — 83, udv. 81, skolelærer og kirke- 
sanger, Polk Co., Minn., 83 — 01, frekv. Luther 
Coll, 83—85, Luther Sem, 01—03 (C.T.), prest. 
Fram, Minn., 03—08, St. Hilaire, Minn., 08^12, 
Griebrok, Minn., 12—. *Randie O. Sandland, 06. 1905. 
1906. 1913. 411 Pedersen, John Albert. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. ved Eagle Lake, Kandiyohi Co., Minn., 9 april 
1874, af Peder P. og Maren (f. Olsen Løberg), 
frelcv. Willmar Sem., 92 — 93, Augsburg Sem., 95 
—00 (A.B.), 00—03 (C.T.), prest, Harvey, N. D., 
03 — 12, missionsprest, Sask., 13, prest, Harvey, N. 
D., 14—. *Nora Nilsen, 03. 

Peterson, John. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Chicago, 111., 30 dec. 1870, af Hans S. P. 

og Serina (f. Carlson), frekv. Chicago Luth. Sem., 

94—95, St. Olaf Coll, 95—00 (A.B.), U. C. Sem., 
00—03 (C.T.), prest, Moorhead, Minn., 03—13, 

Clinton (Jefferson Prairie), Wis., 13 — , forf. "Ser- 

monettes", redig. "Children's Companion", 09 — . 
*Ella A. Larson, 03. Peterson, Samuel. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903 — . 

F. i Chatfield, Minn., 6 april 1876, af Lars 
Peterson og Regine (f. Andraae), frekv. Renville, 
Minn., High School, 88—92, Luther Coll., 92—97 
(A.B.), soldat, 98, commonskolelærer, 97—99, læ- 
rer i engelsk og matematik, og bestyrer, Clifton 
Luth. Coll., 99—00, frekv. Luther Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Flaxton, N. D., 03—05, Moose 
Jaw, Sask., 05—10, Wilton, N. D., 10—. 1914. 
Salhus, John Jansen. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Torvestad, Karmsund, Kristiansand, 2 mars 
1866, af Jan Johnson Vikingstad og Sofie (f. Pe- 
derson), sjømand, 80 — 89, udv. 89, snedker og car 
repaircr, 89 — 98, emissær i Des Moines kreds, 96 
—98, frekv. U. C. Sem., 98—03 (C.T.), prest, 
Hazel Run, Minn., 03—. *Sofie J. Salhus, 87. 1903. 412 
1907. 
1913. 
Samuelsen, Jacob. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. I Hemnes, Indre Helgeland, Tromsø, 10 juli 
1845, af Samuel Samuelsen og Maren Johanna 
(f. Jakobsen), frekv. Hemnes borgerskole, 59 — 63, 
navigationsskole, 80 — 81, udv. 81, skibsfører paa 
Lake Michigan, 83 — 96, kolportør og emissær i 
østlige Wis., 97 — 00, emissær, østlige Minn., 00 — 
03, prest. Pine River, Minn., 03—05, Bayfield, 
Wis., 05—13, W. Duluth, Minn., 13—. *Lettie 
Sommer, 91. Shefveland, Axel. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—. 

F. i Høiland, Jæderen, Kristiansand, 5 april 
1875, af Osmund S. og Elise (f. Aase), udv. 83, 
frekv. Augsburg Sem., 91—92, U. C. Sem., 93—00, 
St. Olaf Coll., 00—01 (A.B.), U. C. Sem., 01—03 
(C.T.), prest, Huxley, la., 03—12, Hayfield, 
Minn., 12—, kredsfinanssekr., 08—09. *Hildore 
M. Jacobson, 03. Shurson, Henry Olaus. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—07, 13—. 

F. i Lisbon, 111., 18 juli 1871, af John S. og 
Gjyri (f. Olson), frekv. U. C. Sem., 96—03 (C. 
T.), prest, Henning, Minn., 03 — 07, lærer i reli- 
gion og finanssekr., Concordia Coll., 07 — 11, besty- 
rer for samme, 09 — 11, bestyrer for Spokane Coll., 
11 — 13, lærer ved samme, 11 — 13, prest, Hoople, 
N. D., 13 — , indremissionskom., 13 — . *Stenvor 
Hauge, 95. 1913. 
SiGMOND, Thor Olsen. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—09, Forenede kirke, 09—. 

F. i Fister, Ryfylke, Kristiansand, 5 jan. 1874, 
af Ole Sigmundstad og Anna (f. Bergeland), udv. 
92, frekv. Chicago Luth. Sem., 00—03 (C.T.), 
prest, Grand Rapids, Mich., 03 — 06, Chicago, 111., 
09—. *Berthc G. Michaelson, 08. 1913. 413 
1913. blindets v.formand, 12- 

thorne" (ms.), 98. *Anne L. Jacobson, 96. Skonnord, Johannes Olsen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. { Biri, Toten, Hamar, 1 feb. 1872, af Ole 
S. og Nikoline Beathe (f. Hoff), frekv. amtsskolen, 
Gjcivik, 88—90, udv. 92, frekv. Augsburg Sem., 
92—98 (A.B.), 98—01 (C.T.), Minn. Univ., 01 
—02, prent, Roseau, IMinn., 02—03, Melfort, Sask., 
0-1—08, Minocqua, Wis., 08—10, Amery, Wis., 10 
— 12, Staples, Minn., 12 — . *Clara Theresse Clay- 
burgh (Kleberg), 04. Solberg, Charles Orrin. 

Ord. 1901. Forenede kirke, 1903—07, 13—. 

F. i Rushford, Minn., 24 dec. 1869, af Halvor 
K. S. og Anna J. (f. Nattestad), frekv. Augustana 
Coll., Canton, 82—84, Beloit Coll., 84—93 (A.B.), 
98 (A.M.), Chicago Luth. Sem., 93—96 (B.D.), 
lærer i sprog, Pleasant View Luth. Coll., 96 — 01, 
prest (Svenske Augustana), Rockford (Emmanuel 
engelske mghd.). 111., 01 — 03, Chicago (Covenant 
engelske mghd.), 111., 03 — 07, lærer i engelsk. St. 
Olaf Coll., 07 — 13, prest, Chicago (Covenant), 
13 — , 111. Luther Leagues formand, 01 — 05, En- 
gelske konferenses formand, 06 — 08, ungdomsfor- 
— , forf. thesis: "The Fictional Art of N. Haw- 
Stavney, John Andreassen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Dalton, Ottertail Co., Minn., 2 juli 1874, 
af Andreas S. og Sigrid (f. Røvang), frekv. Augs- 
burg Sem., 94—03 (C.T.), prest, Ferry Point, 
Alta., 03—08, Vashon, Wash., 09—. *Mina Rudh, 
03. 1912. 
Strøm, Axel Elias. Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Zumbrota, Minn., 23 mai 1878, af Christian 
L. S. og Hannah (f. Solem), frekv. Zumbrota, 
Minn., High School, 92—96, Luther Coll, 96-00 
(A.B.), Luther Sem., 00—03 (C.T.), prest. Fer- 
tile, Minn., 03 — . *Martha Aagatha Gulbrand- 
son, 08. 1913. 414 
1911. 1913. Stub, Hans Andreas, Jr. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Koshkonong, Wis., 18 mai 1879, af professor 
Hans G. S. og Didrikke (f. Aal Ottesen), frekv. 
Luther Coll., 95—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 
(C.T.), Minn. Univ., 95, prest, Seattle, Wash., 
03 — , Pacific distrikts indremissionskom., 10 — . 
^Gulborg Victoria Saxe, 03. 

Sundby, Gustave Adolph. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Manitowoc, Wis., 27 sept. 1878, af Søren 
Nelson og Martha (f. Halverson), frekv. Mani- 
towoc High School, 92—96, Luther Coll., 96—00 
(A.B.), Luther Sem., 00—03 (C.T.), prest, Am- 
herst og Stevens Point, Wis., 03 — 10, Rio og Bon- 
net Prairie, Wis., 10 — . *L}dia Bredesen, 04. Sundheim, Jørgen M. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903 — . 

F. i N. Aurdal, Valdres, Hamar, 24 sept. 1873, 
af Mons Anderson S. og Marie (f. Larson Kirke- 
berg), frekv. Valdres amtsskole, 90 — 91, udv. 93, 
frekv. U. C. Sem., 94—99 (collegegraduent), St. 
Olaf Coll., 99-00 (A.B.), U. C. Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Rindal, Minn., 03—10, Fertile, 
Minn., 10 — , visitator, 09 — 12. *Inga Marthea 
Anderson, 03. 1912. 
Tangvald, Georg Mauritz. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Søgne, Mandal, Kristiansand, 4 okt. 1874, 
af Jørgen Larsen T. og Anne Marie (f. Larsen), 
udv. 90, frekv. Pacific Luth. Acad., 94—95, Augs- 
burg Sem., 95—00 (A.B.), 00—03 (C.T.), prest, 
Mohall, N. D., 03—06, Westby, N. D., 06—10, 
Antelopc, Mont., 10 — . *Laurentia Dahl, 06 
(tlO). 1903. 
1910. 
1909. 415 Urdahl, Hans Jørgensen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1903—. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 1 mai 
1870, af Jørgen Hansen U. og Magdalene (f. An- 
derson Velde), udv. 89, frekv. Hanle}^ Falls, Minn., 
High School, 90—93, Augsburg Sem., 97—03 (C. 
T.), prest, Hatton, N. D., 03—10, Blanchardville, 
Wis., 10 — , kredsformand, 11 — , indremissionskom., 
13 — . *Laurentia Larsen, 03. Vang, Christian Sivertson. 

Ord. 1902. Forenede kirke, 1903 — . 

F. i Verran, N. Indherred, Trondhjem, 23 sept. 
1869, af Sivert T. og Paulianna (f. Vennes), udv. 
82, frekv. Grand Forks Coll., 92—93, Augsburg 
Sem., 93—01 (C.T.), prest, Camrose, Alta., 03, 
Muskegon, Mich., 03—09, lola, Wis., 09—11, Chi- 
cago, 111., 11—. *Clara C. Loe, 04. 
Wee, Ole Martin Olsen. 

Ord. 1903, Hauges synode, 1903 — . 

F. i Etne, S. Søndhordland, Bergen, 18 jan. 
1877, af Ole Monsen og Marie Malene (f. Mon- 
sen), udv. 95, frekv. Red Wing Sem., 95—96, U. C. 
Sem., 96—00, Red Wing Sem., 00—03 (C.T.), 
prest, Duluth, Minn., 03 — 06, Lakefield, Minn., 
06—. *Martha Eriksen, 03. 1900. 
White, Anders Ovesen. 

Onl. 1903. Norske synode, 1903—. 

V. i Ørumby, Thy, Danmark, 25 sept. 1877, af 
Mads J. W. og Christine M. (f. Sørensen), udv. 
90, frekv. Luther Coll., 93-00 (A.B.), Luther 
Sem., 00-03 (C.T.), prest. Lily, S. D., 03—05, 
Silverton, Ore., 05 — . *Bodil Marie Meyer, 03 
(109), Ingeborg J. Bcavcrson, 11. 1913. 416 
1903. 1903. WicK, Johan Martinson. 

Ord. 1903. Hauges synode, 1903—. 

F. i Aasen, Frosten, S. Indherred, Trondhjem, 
6 juli 1870, af Martin Sandvik og Bergetta (f. 
Hegge), udv. 93, frekv. Red Wing Sem., 95—03 
(C.T.), prest, Toronto, S. D., 03—12, Madison, 
Minn., 12 — , medredaktør, "Tidsskrift for kirke 
og samfund", 12 — . *Emma Rudh, 04. 
tWoLD, John W. 

Ord. 1903. Forenede kirke, 1903—06. 

F. i Hevnskjel, Hevne, Fosen, Trondhjem, 11 
dec. 1866, af Willik W. og Marit (f. — ), udv. 82, 
frekv. Augsburg Sem., 87 — 90, Moorhead State 
Normal, 93—96 (graduent), U. C. Sem., 00—03 
(C.T.), prest, Melville, Mont., 03—06, lærer, com- 
monskolen, 90—93, 96—00. t25 nov. 1906. *Hilda 
Marie Staaland, 04. 
ØIEN, John P. 

Ord. 1903. Norske synode, 1903—. 

F. i Tønset, N. Østerdalen, Hamar, 12 juli 
1874, af Peder Tangen 0. og Marit O. (f. Ols- 
berg), frekv. en middelskole, 90 — 92, udv. 93, frekv. 
Luther Coll, 94—96, frekv. Luther Sem., 00—03 
(C.T.), prest, McHenry, N. D., 03—10, Winni- 
peg, Man., 10 — . *Aase Marie Hendrickson, 04. 1912. 
1 Anderson, Olai Albertin. 

Ord. 1904. Hauges synode, 1904—06. 

F. i Minnehaha Co., S. D., 16 mai 1876, af 
Rolluf A. og Anna (f. — ), frekv. Red Wing Sem., 
90 — 94, commonskolelærer. Dell Rapids, 9A — 96, 
frekv. S. D. Univ., 96-00 (A.B.), Red Wing 
Sem., 01—03 (C.T.), Chicago Theol. Sem., 03— 
04, prest. Dell Rapids (5 mghdr.), S. D., 04—06. 
t6 dec. 1906. *Amanda EUingson, 04. 1904. 
1910. 1913. 417 Berven, Sven Kristensen. 

Ord. 19U4. Xoi-ske synode, 1904—. 

F. i Solheimsviken, Aarstad, Midthordland, 
Bergen, 21 sept. 1874, af Kristen Svendsen B. og 
Ingeborg (f. Saxe), udv. 75, frekv. Sioux Falls 
Luth. Normal, 94—95, Luther Coll., 95—01 (A. 
B.), Luther Sem., 01—04 (C.T.), prest, Luverne, 
Minn., 04—09, Nerstrand, Minn., 09—. *Luella 
Erickson, 05. 

Brensdal, Johan Olsen, 

Ord. 1904. Frikirken, 1904- . 

F. i Bø, Ytre Sogn, Bergen, 27 mai 1872, af 
Ole J. Takle og Ingeborg L. (f. Lassesen Brens- 
dal), udv. 92, frekv. Augsburg Sem., 95—01 (A. 
B.), 01—04 (C.T.), prest, Carmel, Minn., 04—05, 
Brunkeberg, Minn., 06—07, Bisbee, N. D., 08—10, 
Plentjvvood, Mont., 10 — . *Jacobina Hansen, 12, 1 Brevik, Severin Jæger Johansen. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—07. 

F. i Tjøtta, S. Helgeland, Tromsø, 25 aprii 
1867, af Johan Mathias Johannesen og Anna Ma- 
thea (f. Arntsen), udv. 91, frekv. Concordia Coll., 
92—93, Red Wing Sem., 93—96, Augsburg Sem., 
02—04 (C.T.), prest. Eagle; Bend, Minn., 04—05, 
Los Angeles, Cal., 05—06, Knox, N. D., 06—07, 
(svgelig, bodde i Minneapolis, Minn., 07 — 09). 
■\\9 jan. 1909. *Marie Monson, 97. 1908. 
Coll, Wilhelm. 

- Ord. 1904. Forenede kirke, 1904 . 

F. i Sarpsborg, V. Borgesyssel, Kristiania, 23 
mars 1869, af Olavar C. og Margrethe Marie (f. 
Lange), frekv. Lisleby brugsskole, 76 — 83, Fre- 
drikstads middelskole, 83 — 85, handelsbetjent, 85 — 
93, udv. 93, handelsbetjent i Chicago, 93 — 95, far- 
mer, 95—98, frekv. Concordia Coll., 98—01, U. C. 
Sem., 01—04 (C.T.), prest. Revillo, S. D., 04—07, 
Deering, N. D., 07—11, Wolf Point, Mont., 11—. 
Berthe Elene Lindeland, 04. 418 
1909. 1904. Dreng, Johan Olsen. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904—. 

F. i 0. Halsen, Tjølling, Larvik, Kristiania, 1 
nov. 1877, af Lars Johan O. D. og Julie Sophie 
(f. Swendsen), udv. 93, frekv. Luther Coll., 96—01 
(A.B.), Luther Sem., 01—04 (C.T.), prest, Chi- 
cago, 111., 04—09, Merrill, Wis., 09—11, Zum- 
brota, Minn., 11 — . *Emma Adelina Rudy, 05. 
Erikson, Johannes A. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904 — . 

F. i Leikanger, Midtre Sogn, Bergen, 1872, 
udv. 85, farmer, 85—96, frekv. Mt. Horeb Acad., 
96—98, St. Olaf Coll., 98—00, U. C. Sem., 01—04 
(C.T.), prest, Eleva, Wis., 04 — 12, Lemmon, S. 
D., 12—. 
EvENsoN, Alfred J. 

Ord. 1904. Hauges synode, 1904—. 

F. i Roland, la., 8 mars 1874, af Joachim E. 
og Malena (f. Olson), frekv. Jewell Luth. Coll., 
94—95, Red Wing Sem., 99—04 (C.T.), prest. 
Eureka, Kans., 04—08, Rio, Wis., 08—. *Nella 
Regina Peterson, 04 (t08), Bertha Josephine Sto- 
ring, 09. 1910. 
1904. Farness, Bottolf Pedersen. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Balestrand, Sogn, Bergen, 19 juni 1873, af 
Peder Hansen F. og Anna (f. Bottolfsen), frekv. 
Garnes folkehøiskole, 94 — 95, udv. 95, frekv. 
Augsburg Sem., 97—00, Warren, Minn., High 
School, 00—01, Augsburg Sem., 01—04 (C.T.), 
prest, Braddock, N. D., 04—08, frekv. Western 
Theol. Sem., 08—09, prest, Kimball, S. D., 09—, 
under arbeide "Grundrids i den kristelige troslære" 
(ms.), 14. *Betsey Engebretson, 05. 419 
1904. 1904. Foss, Lars. 

Ord. 1904. Xorske synode, 1904—. 

F. i Lyngdal, Lister, Kristiansand, 27 dec. 1870, 
af Tallak L. F. og Inga Marie (f. Finkelsen), 
frekv. Rødlands skole, 85 — 86, udv. 88, farmer, 
88—92, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 92—95, 
lærer og bestyrer, Gran Boarding School, May- 
ville, N. D., '96—00, frekv. Luther Sem., 00—04 
(C.T.), prest, Kathrvn, N. D., 04—08, Marion, 
X. D., 08—13, Shevenne, N. D., 13—. Froyen, Lars Hansen. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Bremanger, Søndfjord, Bergen, 23 jan. 
1870, af Hans Christensen F. og Berte (f. Jør- 
gensen), frekv. amtsskolen i N. Bergenhus, 85 — 
87, udv. 87, frekv. Duluth Business Univ., 92—93, 
Augsburg Sem., 97—04 (C.T.), prest. Lake De 
May, Alta., 04—09, Ferrv Point, Alta., 10—13, 
Litchville, N. D., 13—. *Kaja Falck, 04. Green. Joseph Marinius. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904 — , 

F. i Madelia, Minn., 17 feb. 1877, af pastor 
L. E. G. og Jennie (f. Jensen), frekv. St. Olaf 
Coll., 93—96, U. C. Sem., 96—00, St. Olaf Coll., 
00—01 (A.B.), U. C. Sem., 01—04 (C.T.), prest, 
Brookings, S. D., 04—10, Perry, Wis., 10—. *Ag- 
nes Bertha Estrem, 05 (tl3). 1914. 
GuTTEBø, Lauritz Seman. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904—. 

F. i Lake Park, Minn., 7 okt. 1881, af Kjøstel 
Larson G. og Kari (f. Peterson), frekv. Bode 
Luth. Acad., 94—95, Luther Col., 95—01 (A.B.), 
Luther Sem., 01 — 04 (C.T.), prest, Chicago (St. 
ALirk mghd.). III., 04—06, Story City, la., 06—08, 
Waterville, la., 08 — . *Anna Emelie Vangsnes, 
05. 1912. 420 
1913. "IHaarvei, Johannes Jensenius. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—14. 

F. i Herø, S. Søndmøre, Bergen, 13 mars 1873, 
af Johannes N. H. og Jensine E. (f. Pedersen), 
frekv. Søndmøre amtsskole, — , Bergens tekniske 
skole, — , udv. 91, frekv. Augsburg Sem., — 99 
(A.B.), U. C. Sem., 01—04 (C.T.), Yale Divinity 
School, prest, Grantsburg, Wis., 04 — 06, Devlls 
Lake, N. D., 06—09, Berlin Mills, N. H., 09— 
delegat til N. H. Constitutional Conv., 12, delegat 
til N. H. General Court, 13, forf, l3^riske digte i 
aviser og i Limas "Norsk-amcrikanske digte". 
t26 mars 1914. *Julia Siversen, 04. 
1912. 
Halland, Andreas W. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Aaseral, Mandal, Kristiansand, 3 jan. 1872, 
frekv. Waisenhusskolen, Stavanger, 83 — 87, udv. 
87, frekv. Augsburg Sem., 94—00 (A.B.), 00—03 
(C.T.), prest, Marburg, Natal, S. Afrika, 04—10, 
Pollock, S. D., 11 — 13, Jiiissioiuvr, Vohimari, Ma- 
dagaskar, 13 — . *Annc ]\Liric Johnsen, Nærø, 10. Harveland, Nils Iversen. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Sole, Jæderen, Kristiansand, 13 aug. 1873, 
af Iver, Osmundsen H. og Anne Marie (f. Lar- 
sen), udv. 89, frekv. Red Wing Sem., 93—97, Augs- 
burg Sem., 99—02 (C.T.), prest, Hampden, N. D., 
04—08, Vang, N. D., 08—10, Hampden, N. D., 
10—. *I\Larie Sund, 96 (t97), Alma Mattiasen, 1904. 
HjERMSTAD, Hans Andreas Leonard. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904—. 

F. i Red Wing, Minn., 29 dec. 1877, af pastor 
Ulrik Carl Severine Hj. og Georgine Christine 
(f. Kolstad), frekv. Luther Coll., 94—97, 99—01, 
Luther Sem., 01—04 (C.T.), prest. Washburn (10 
m-hdr.), N. D., 04—06, Lakota (6 mghdr.), N. 
D"., 06—12, Mohall (8 mghdr.). N. I).. 12—, 
redig. "IvUtheran Church Messenger", 12 — . *Hul- 
dah Sofie Thoreson, 05 (t08), Hanna Østbv 
Sandlie, 10. 1911. 
1910. 1912. 421 HuNGNEss, Ole Johan. 

Onl. 1904. Forenede kirke, 1904 — . 

F. i Bolsø, Ytre Romsdal, Trondhjem, 6 okt. 
1871, af Ole S. H. og Inger Anna (f. Larsen), 
frekv. Nordmøre amtsskole, 90 — 91, handelsbetjent, 
91—96, udv. 96, frekv. Augsburg Sem., 97—04 
(C.T.), prest, Langham, Sask., O-l — 09, Shevenne, 
X. D., 09—. *Gunhild Sollum, 04. 

HusTVEDT, Ingvald. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—13, Forenede kirke, 13—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 23 
okt. 1874, af Johannes E. H. og Anna (f. Peder- 
sen), udv, 96, frekv. Augsburg Sem., 98 — 04 (C. 
T.), prest, Hanlev, Sask., 04 — 06, Lake Lillian, 
Minn., 06—07, Luverne, Minn., 07—10, Broderick, 
Sask., 10 — 13, Alpena, Mich., 13—, redig. "Recita- 
tioner, norske og engelske", 13. *Mattie Skaar, 04. HøsTAGER, Martin Louis. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Wanamingo, Minn., 20 sept. 1877, af Ole 
Nilsen H. og Margaret (f. Kaupang), frekv. Augs- 
burg Sem., 92 — 94, Kenyon Business Coll., 95 — 96, 
skolelærer. Running Valley, Wis., 99 — 01, frekv. 
Augsburg Sem., 97 — 04 (C.T.), prest, Cloquet, 
A4inn., 04 — 10, Brainerd, Minn., 10—, krcdsfor- 
mand, 08—10. *Sigrid Husebv, 04. 1913. 
Johnson, Peder Johan. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904 -. 

F. i Norway Grove, Wis., 8 juli 1876, af Nils 
P- J- og Julia (f. Erickson Eggum), frekv. Mt. 
Horeb Acad., 93—96, St. Olaf Coll., 96—99, 00— 
01 (A.B.), Minn. Univ., 01—02, U. C. Sem., 01 
—04 (C.T.), prest. Blanchardville, Wis., 04—12, 
Kindred, N. I)., 12 — , indsamler, Mohn I>adies' 
Hall, 06—07. *Emma Knudtscn. 09. 422 
1913. 1913. Johnson, Torger Andreas. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904 — . 

F. i Lake Mills, la., 15 april 1872, af Knut 
J. og Else (f. Paulsen), frekv. Luther Acad., Albert 
Lea, 90—92, Luther Coll., 94—98, Luther Sem., 
01— 04 (C.T.), prest. Star City, Sask., 04—05, 
N. Minneapolis, Minn., 05 — 13, Brandon, Minn., 
13 — . *Dina Caroline Anderson, 07. 

KiTTELSON, MaTTHIAS HaRALD. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. nær Litchfield, Minn., 1 dec. 1869, af Harald 
Kittelson og Mette Dorothea (f. Paulson), frekv. 
Willmar Sem., 92—93, Augsburg Sem., 94—97, 
99—03 (C.T.), prest, Ellensburg, Wash., 04—08, 
Spokane, Wash., 08 — , forf. "Et blik paa en del 
aandelige foreteelser fra en fremmed leir", 12. 
*Ida Rønning, 10. Kleven, Nils. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—06, 08—11, — . 

F. i Litchfield, Minn., 3 mai 1879, af pastor 
Anders N. K. og Kirsten ff. Bjørndahl), frekv. 
U. C. Sem., 95-00 (collegegraduent). St. Olaf 
Coll., 00—01 (A.B.), U. C. Sem., 01—04 (C.T.), 
Leipzig Univ., 06—07, Princeton Univ., 07—08 
(A.M.), prest, Beloit, Wis., 04—06, Albert Lea, 
Minn., 08—11, lærer i religion. St. Olaf Coll., 11—. 
*Mabel Selma Ellefson, 12. 1912. 
KoLDEN, Arne Olsen. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Adams, Green Co., Wis., 25 juli 1873, 
af Ole Iversen K. og Marit (f. Øilund), frekv. 
Augsburg Sem., 96—04, 01—04 (C.T.), prest, Spo- 
kane, Wash., 04—06, Eagle Hill, Alta., 06—10, 
Minneapolis, Minn., 11, Opstead, Minn., 11 — 12, 
Eagle Hill, Alta., 12—13, Silvana, Wash., 13—. 
*Ida Hansen, 04. 1904. 
1904. 1913. 423 Lindeland, Johannes O. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—05. 

F. i Minnesota Lake, Minn., 6 okt. 1880, af 
Ole Gabriel L. og Grette (f. Josdahl), frekv. St. 
Ansgar Sem., 96—98, U. C. Sem., 01—04 (C.T.), 
Minn. Univ., 12 — , prest, Appleton, Minn., 04 — 05, 
farmer, Minnesota City, Minn., 05—. 
MosTRøM, Otto. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—. 

F. i Kensett, la., 18 juli 1873, af Knudt M. og 
Christine (f. Løkken), frekv. St. Ansgar Sem., 94 
—95, St. Olaf Coll., 96—01 (A.B.), U. C. Sem., 
01—04 (C.T.), prest, Lawler, la., 04—08, Mt. 
Horeb, Wis., 08 — . *Gena Bergitte Naeseth, 04. 
Oftedal, Asmund. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Minneapolis, Minn., 26 juni 1878, af pro- 
fessor Sven O. og Marie L. (f. Gjertsen), frekv. 
Augsburg Sem., 94—98 (A.B.), 98—01 (C.T.), 
Minn. Univ., 01 — 03, lærer i historie og matematik, 
Augsburg Sem., 01 — 03, prest, Rochester, Minn., 
04—11, Minneapolis (Olivet mghd.). Minn., 11 — , 
sekr. for Frikirkens engelske konferense, 12 — . 
*Clara O. Thuros, 04. 1912. 
Opseth, Ole Andreassen. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Førde, Sandfjord, Bergen, 22 dec. 1871, 
af Andreas Olsen O. og Anna (f. Salomonsen), 
udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 94—99, 01—04 
(C.T.), prest, Superior, Wis., 04 — 09, Chippewa 
Falls, Wis., 09—. *Anna Nilsen, 04. 1910. 424 
1904. 1913. t Quale, Andrew C. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—10. 

F. i Sunburg, Minn., 2 april 1872, af Chri- 
stopher Q. og Ingeborg (f. Olsen Hamre), frekv. 
Wilmar Sem,, — , U. C. Sem., — , Chicago Luth. 
Sem., 99—03 (C.T.), U. C. Sem., 03—04 (C.T.), 
prest, Vancouver, B. C, 04 — 06, Milton, N. D., 
06—07, Hurley, S. 0., 07—10. t29 sept. 1910. 
*Amalia Olson, 07. 
Redal, Jacob Johannes L. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—. 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 29 mars 1874, 
af Lars R. og Marie (f. Natvick), udv. 91, frekv. 
Augsburg Sem., 94—00, U. C. Sem., 01—04 (C. 
T.), prest, Bagley, Minn., 04 — 06, Hendrum, 
Minn., 06—. *Caroline Aasen, 98. 
Sauer, Carl Ignatius. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904—. 

F. i Ft. Dodge, la., 10 sept. 1873, af pastor 
Ole Ambrosen S. og Margit (f. Krohn), frekv. 
Bode Acad., 89—92, Luther Coll., 93—01, Luther 
Sem., 01—04 (C.T.), prest, Badger, Roseau Co., 
Minn., 04—08, Los Angeles, Cal., 08—11, Ken- 
mare, N. D., 11 — . 1904. 
Spande, Thomas Jakobson. 

Ord. 1904. Hauges synode, 1904—. 

F. i Finnø, Stavanger, Kristiansand, 4 okt. 1873, 
af Jakob K. S. og Dorthe J. (f. Haga), frekv. amts- 
skolen, 94 — 95, udv, 95, frekv. Concordia Coll., 
Moorhead, 98, Red Wing Sem., 99—03, Chicago 
Luth. Sem., 03— 05 (C.T.), Wis. Univ., 07—08, 
prest, Deerfield, Wis., 04—11, Eagle Grove, la., 
11—. *Klara Sofie Vaag, 09. 1905. 
1904. 1913. 425 Svare, Helge Olsen. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904—. 

F. i Nesne, N. Helgeland, Tromsø, 21 juli 
1876, af Ole H. S. og Johanne Kristine (f. Johan- 
sen), udv. 93, frekv. Park Region Luth. Coll., 96 
— 98, lærer, Fosston, Minn., menighedsskole, 98 — 
99, Pelican Rapids menighedsskole, 99 — 00, Bruflat 
Acad., 00—01, frekv. Luther Sem., 01—04 (C.T.), 
prest, Anaconda, Mont., O-l — 09, Granite Falls, 
Minn., 09—. *Frida Bendtsen, 06. 
SVENNUNGSEN, DaVID. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—. 

F. i Winona, Minn., 26 mars 1876, af pastor 
S. S. og Devirt (f. P>ich), frekv. Decorah Insti- 
tute, 92—94, St. Olaf Coll., 95-00 (A.B.), U. C. 
Sem., 01— 04 (C.T.), prest. Rugby, N. D., 04—11, 
Le Roy, Minn,, 11 — . *Carrie Monson Groethe, 
04. 
Sybilrud, Christen E. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—. 

F. i New Richland, Minn., 27 okt. 1880, af 
Edward og Ragndi (f. Burtnes), frekv. St, Olaf 
Coll., 95—01 (A.B.), U. C. Sem., 01—04 (C.T,), 
prest, St. Paul, Minn., 04—09, Westby, Wis., 09— 
12, St. Paul, Minn,, 12— . *Rubv C. Roseland, 04. 1913. 
SøvDE, Olaus Olsen. 

Ord. 1904. ]-"<)renc(K- kirke, )9()4 . 

F, i Sand, Ryfylke, Kristiansand, 27 sept. 1873, 
af Ole S. og Ingerid (f. Eide), udv. 90, frekv. 
U. C. Sem., 95—98, Valparaiso Univ., 98—00, St. 
Olaf Coll., 00—01, U. C, Sem., 01—04 (C.T.), 
Carnegie Univ., 08—09 (A.B.), Wis. Univ., 09—11 
(A.M.), prest. Fennimore, Wis., 04 — 11, Coon 
Vallev, Wis., 11—. *()Iena Henrietta Gordon, 04. 426 
1902. Trygstad, Aksel Haldor. 

Ord. 1904. Hauges synode, 1904 — . 

F. i Stenkjær, N. Indherred, Trondhjem, 15 
nov. 1875, af Andrias Sakarias T. og Hannah (f. 
— ), udv. 81, frekv. Red Wing Sem., 96—04 (C. 
T.), prest, Lisbon, N. D., 04—06, Veiva, N. D., 
06—09, Creston, Mont., 10—12, Crosby, N. D., 
12—13, Chicago, 111., 13—. *Anna G. Broe, 01. 
Wein, Jens D. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904 — . 

F. i Odense, Danmark, 10 feb. 1870, af Jørgen 
F. W. og Karen Christine (f. Hansen), frekv. 
Odense borgerskole, 76 — 84, udv. 89, frekv. Luther 
Sem., 01—04 (C.T.), prest, Big Bend, Chippewa 
Co., Minn., 04 — 10, Orum, nær Kennard, Neb., 
10—. *Marie J. B. Hansen, 96. 1910. 
1901. WiEK, Amund Larson. 

Ord. 1904. Ellings synode, 1904—. 

F. i Rio, Wis., 19 jan. 1861, af Lars Amund- 
son W. og Ingebør E. (f. Lie), frekv. North- 
western Business Coll., Madison, Wis., 84, com- 
monskolelærer, S. D., 87 — 01, frekv. Northwestern 
Bible and Missionary Training School, Minneapo- 
lis, 10 — 12, prest, Minneapolis, Cokato og French 
Lake, Minn., OA — , Ellings synodes sekr., 05 — , 
medredaktør, "Den kristelige - iægmand", 05 — , 
"Norsk-lutherske prester i Amerika", 14. *Louisa 
Henrietta Rode, 96. 
WiGDAHL, George Olson. 

Ord. 1904. Forenede kirke, 1904—. 

F. paa Hegelstad, Bjerkreim, Dalene, Kristian- 
sand, 9 mars 1867, af Ole Larson W. og Bertha 
Maria (f. Gunderson), udv. 81, frekv. Augsburg 
Sem., 98—04 (C.T.), prest, Ruthven, la., 04—05, 
Colton, S. D., 05—. *Alma Johnson, 04. 1903. 
1913. 1913. 427 Winther. Hans Adolph Brorson. 

Ord. 1904. Frikirken, 1904—. 

F. i Trondhjem, Norge, 12 okt. 1875, af pastor 
Anthon W. og Petrine (f. Wold), udv. 81, frekv. 
Zumbrota, Minn., High School, — , Augsburg Sem., 
97—04 (C.T.), prest, Clintonville, Wis., 04—06, 
Peshtigo, Wis., 06—11, Hillsboro, N. D., 11—. 
*Anna Hansen, 04. 
Wulfsberg, Einar, Jr. 

Ord. 1904. Norske synode, 1904 — , 

F. nær Albert Lea, Minn., 20 feb. 1882, af 
pastor F. Einar W. og Diderikke (f. Hoff), frekv. 
Luther Coll., 93—00 (A.B.), Luther Sem., 00—03 
(C.T.), Minn. Univ., 03—04, prest. West Duluth, 
Minn., 04—. *Karen O. Thorsen, 10. 
Aune, Albert. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Skogn, S. Indherred, Trondhjem, 20 feb. 
1869, af Anæus Westum og Bereth Marie (f. 
Aune), udv. 88 (?), frekv. Red Wing Sem., 94— 
02 (C.T.), prest, White Earth, N. D., 05—. 1902. 
Bergford, Albert Hieronymus. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. paa Bergford, Herø, N. Helgeland, Tromsø, 
2 mai 1869, af Paul Markus Eriksen og Anne 
Dorthea (f. Andreasen), udv. 93, frekv. Concordia 
Coll., 96—98, U. C. Sem., 98—00, St. Olaf Coll., 
00—02, U. C. Sem;, 02—05 (C.T.), prest, Under- 
wood. Minn., 05—09, Winnipeg, Man., 09—12, 
Pine Creek, Minn., 12 — . *Wendela Ericksen, 06. 1009. 428 
1905. 
1911. Bergsåker, Anders Johanneson. 

Ord. 190.S. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Høgsfjord, Stavanger, Kristiansand, 23 
jan. 1877, af Johannes B. og Martha (f. Berkved), 
udv. 92, frekv. U. C. Sem., 95—00, St. Olaf Coll., 
00—02 (A.B.), U. C. Sem., 02—05 (C.T.), prest, 
Slayton, Minn., 05—10, Dell Rapids, S. D., 10—, 
skoledirektør, Augustana Coll., 13 — , direktør, Be- 
loit barnehjem, 13 — , finanssekr., 13 — . *Hulda 
Mathilda Lunder, 11. BjELDE, Peter Andreassen. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Aurland, Midtre Sogn, Bergen, 2 juli 1872, 
af skolelærer N. Andreas B. og Guri O. (f. Win- 
jum), udv. 92, farmer, 92 — 98, frekv. U. C. Sem., 
98—00, St. Olaf Coll, 00—02, U. C. Sem., 02—05 
(C.T.), missionær, Manambaro, Madagaskar, 05 — . 
*Lukris S. Øium, 05. 
Bjerke, Johan August. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Enebak, Nedre Romerike, Kristiania, 12 
feb. 1871, af Jens Andreason og Mathea (f. Pe- 
terson), udv. 92, frekv. Red Wing Sem., 96—04, 
U. C Sem., 04—05 (C.T.), prest, W. Duluth, 
Minn., 05—12, Park River, N. D., 12—. *Stina 
Oline Fjerestad, 05. 1913. 
Bjørnson, Martin. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Argyle, Wis., 10 sept. 1879, af Bjørn B. 
og Ingeborg (f. Baardsen), frekv. Augsburg Sem., 
97—02 (A.B.), 02—05 (C.T.), prest, Duluth, 
Minn., 05—07, Newfolden, Minn., 07—12, Rock- 
ford. 111., 12—. *Pauline Marie Halvorsen, 05. 191.1. 
1913. 
1907. 
429 Brekke, Sjur J. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905 — . 

F. i Vik, Ytre Sogn, Bergen, 11 mai 1876, af 
Ingebrigt B. og Oline (f. Shurson Fitje), udv. 93, 
frekv. Red Wing Sem., 97 — 03, Chicago Luth. Sem., 
03—05, prest, Sacred Heart, Minn., 05—09, 
Muskegon, Mich., 09 — . *Otilia Siverson, 06. BUCKNEBERG, AdOLF JaKOBSEN. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Bokn, Karmsund, Kristiansand, 14 fcb. 
1875, af Jacob Thomassen Munkejord B. og Ane 
Malene (f. Gundersen Tjøsvold), frekv. Bokns 
fortsættelsesskole, 91 — 92, udv. 93, farmer osv., 
93 — 97, korporal, U. S. Second Cavalrj^ N. Mexico, 
97—00, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 00—01, 
Luther Sem., 02—05 (C.T.), prest, Flaxton, N. D., 
05—13, Stampede, N. D., 13—. *Ida Marie Isak- 
sen, 07. BuCKNEBERG, InGVALD JaKOBSEN. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Bokn, Karmsund, Kristiansand, 22 okt. 
1872, af Jakob Munkejord B. og Ane Malene (f. 
Cnmdersen Tjøsvold), udv. 90, frekv. Sioux Falls 
Luth. Normal, 99 — 01, religionsskolelærer, Hills- 
boro, N. D., 01—02, frekv. Luther Sem., 02—05 
(C.T.), prest, Charlson, X. D., 05—. *Tina 
Agatha Midthun, 08. 1905. 
Carlson. Nels. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Ølen, N. Søndhordland, Bergen, 17 mai 
1871, af Carl Johan Knudsen og Kari (f. Nilsen), 
udv. 86, frekv. Pleasant View Luth. Coll., 97—98, 
biTcr, 98—00, frekv. Red Wing Sem., 01—05 
(C\T.). prest. St. Paul, Minn.. 05—05, Milwaukee, 
Wis., 06—09, Racine, Wis., 10—. *Christinc Han- 
sen (nurse), 06. 430 
1913. 1913. Dahle, Magnus Larson. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. paa Dahle, Kirkeby, Ytre Sogn, Bergen, 19 
dec. 1874, af Lars D. og Else (f. Shurson Dahle), 
udv. 93, frekv. Red Wing Sem., 95—00, 01—04 
(C.T.), Chicago Luth. Sem., 04 — 06, prest, Chicago 
(Elims mghd.). 111., 05—06, Thief River Falls, 
Minn., 06—09, Eagle Bend, Minn., 09—, kreds- 
sekr., 08 — . *Bernhardine Lawrence, 07. 
DuEA, Edward. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Roland, la., 20 feb. 1876, af Jonas D. og 
Martha (f. Sheldahl), frekv. Roland, la.. High 
School, 92—96, Red Wing Sem., 97—05 (C.T.), 
prest, Armstrong, la., 05 — 08, Blue Earth, Minn., 
08 — . *Josephine Brohaugh, 07. 
Eger, Olaf. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Fredrikstad, Nedre Borgesyssel, Kristiania, 
18 aug. 1876, af N. O. E. og Helene A. (f. Hal- 
lingstad), frekv. Fredrikstads tekniske skole, 89 — 
91, udv. 93, frekv. Luther Coll., 96—02 (A.B.), 
Luther Sem., 02 — 05 (C.T.), prest. Los Angeles, 
Cal., 05 — 08, Tacoma, Wash., 08 — 11, bymissionær, 
Seattle, Wash., 11 — . *Emeline Høverstad, 06. 1910. 
tEiDE, Ole E. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—10. 

F. i Eide, Gloppen, Nordfjord, Bergen, 1 feb. 
1875, af Didrik O. Eide og Baarni (f. Myklebust), 
udv. 84, frekv. Augustana Coll., 93—96, St. Olaf 
Coll., 98—02 (A.B.), U. C. Sem., 02—05 (C.T.), 
prest, Brooklyn (Trefoldigheds mghd.), N. Y., 05 
—07, Port Richmond, N. Y, 07—09, Brooklyn, 
N. Y, 09—10. ill aug. 1910. 1905. 431 
Eikeland, Anton Jakobson. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905 — . 

F. i Sogndal, Flekkefjord, Dalene, Kristiansand, 
3 april 1864, af Jakob J. E. og Berthine (f. Bakke), 
udv. 85, frekv. U. C. Sem, 98—00, St. Olaf Coll, 
00—02, U. C. Sem, 02—05 (C.T.), prest, Hatton, 
N. D, 05—. *Carrie K. Elevick, 05. 1905. 
1905. 
Engum, Henrik Gundersen. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905 — . 

F. i Svatsum, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 29 
dec. 1868, af Gunder Paulsen og Kari (f. Bosaaen), 
udv. 87, frekv. Madison Luth. Normal, 95—96, 
Concordia Coll., 96—98, U. C. Sem., 98~-00, St. 
Olaf Coll., 00—02, U. C. Sem., 02—05 (C.T.), 
prest, Rolfe, la., 05—10, Newark, 111., 10—. 
*Rachel Klopstad, 05. tpLAATEN, Ole Thomas Olsen. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—11. 

F. i Indviken, Nordfjord, Bergen, 29 april 1868, 
af Ole Rasmussen F. og Kari (f. Pedersen), udv. 
90, frekv. Windom Institute, 90 — 93, lærer. West 
Prairie menighedsskole, Wis., 94 — 96, frekv. Luther 
Sem., 98 — 01 (C.T.), lærer og asst. hos pastor 
Em. Christophersen, Pigeon Falls, Wis., 02 — 03, 
frekv. Luther Sem., 04—05, prest, Phillips, Wis., 
05—07, Sand Creek, Wis., 08—11. t21 sept. 1911. 1901. 
Framstad, Albert Simonsen. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Adams, Green Co., Wis., 4 mars 1877, af 
Simon Hanson F. og Randi (f. Paulsrud), frekv. 
Augsburg Sem., 96—02 (A.B.), 02—05 (C.T.), 
prest, Lamberton, Minn., 05 — 10, Seattle, Wash., 
10 — 13, Everest, Kans., 13 — . *Lillian Fcrring, 
11. 1911, 432 
Hagen, Peter Peterson. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Opdal, S. Dalene, Trondhjem, 6 mars 1873, 
af Peter H. H. og Marit I. (f. Nysether), udv. 92, 
frekv. S. D. Univ., 95—01 (B.S.), U. C. Sem., 02 
—05 (C.T.), prest, Ottawa, 111, 05—07, Sheyenne, 
N. D, 08—11, Lake Andes, S. D., 11—, forf. 
"History of Freedom and St. Peter's Congregation" 
(i "Flistory of Norwegians in 111."), 06. 1912. 
Hagen, William Martin. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Leka, Ytre Namdalen, Trondhjem, 5 juni 
1872, af Peter Petersen H. og Ingeborg Anna 
(f. Jensen), frekv. privatskole i Gfavik, 88 — 89, 
udv. 89, frekv. Augsburg Sem., 94 — 99, lærer ved 
Nordvestens missions bibelskole, Belgrade, Minn., 
99—00, frekv. Augsburg Sem., 00— 03 (C.T.), 
kaldt til lærer, bestyrer og pengeindsamler (en af 
de fem som grundlagde) Bethania Coll., Evcrett, 
Wash., 03—04, prest, Vang, N. D., 05—07, Elbow, 
Sask., 07—10, Hatton, N. D., 10—13, Minneapolis 
(Trefoldigheds mghd.). Minn., 13 — , forf. "Hos 
Jesus i bønnens skole" (oversåt fra engelsk), 99, 
bidragsyder til "Luthersk tidsskrift", 09, forf. 
"Seierherren", 13. *Christine Samuelsen, 03. Hamborg, Einar. Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Hamar, Norge, 18 sept. 1866, af O. P. H. og Wilhelma H. (f. 
Bav), udv. 86, frekv. Luther Sem., 00—04 (C.T.), prest, Holmen, Wis., 
05-07, (syg). 
Hill, Olai. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 3 mars 
1867, af Lars T. Olferness Hauge og Gura A. (f. 
Holmedahl), udv. 84, frekv. N. la. Normal Coll., 
93—94, U. C. Sem., 98—00, St. Olaf Coll., 01—02, 
U. C. Sem., 03—05 (C.T.), prest, Havvkins, Wis., 
05—11, Ishpeming, Mich., 11—. *Knuddine Niel- 
son, 08. 
433 Hovland, Edward Syverson. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905 — . 

F. nær Rothsay, Minn., 15 feb. 1875, af Syver 
H. os; Guri (f. Flaten), frekv. Red Wing Sem., 
93—94, farmer, 95—98, frekv. Red Wing Sem., 98 
—05 (C.T.), prest, Maddock (3 mghdr^, x^. D., 
05 — . *Anna Olava Sonsthagen, 05, 1905. HusTVEDT, Sigurd Bernhard. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—12. 

F. i Northwood, la., 28 mars 1882, af pastor Halvor B. H. og Anna 
M. (f. Reque), frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 95—96, Luther Coll., 
96—02 (A.B.), Luther Sem., 02—05 (C.T.), Cal. Univ., 10—12, prest, 
Oakland (St. Paul's Eng. Luth. Church), Cal., 05—12, Hayward (Hope 
Church), Cal., 06 — 12, frekv. Harvard Univ., 12 — . Høverstad, Torgeir Torgeirson. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 10 april 1873, af 
Torger T. H. og Gjertrud (f. Helgeson), udv. 97, 
frekv. St. Olaf Coll, 96—97, U. C. Sem., 97—00, 
Minn. Univ., 01—02, Luther Sem., 02—04, U. C. 
Sem., 04 — 05 (C.T. ), prest, Houston, Minn., og 
La Crosse, Wis., 05 — 10, prest og distriktssekr., 
Thomas og Fairview hospitaler, 10^13. 
^ 1913. 
Kasberg, Karl Anderson. 

Ord. 1905. Xorskc synode, 1905—. 

F. i Ringsaker, Hedemarken, Hamar, 4 feb. 
1861, af Andreas C. K. og Marie (f. Rustad), udv. 
61, frekv. Luther Coll., 75—81 (A.B.), Wis. Univ., 
88, la*rer i matematik, historie og tysk, Albion 
Acad., 8-1 — 88, bestyrer og lagrer, Stoughton Acad., 
88—00. bestyrer og lærer. Grand Forks Coll.. 00— 
03. frekv. Luther Sem., 03—05 (C.T.), prest. Rice- 
ford. Minn.. 05—12, Pierre. S. D., 12—, skole- 
direktør, 08—11. *Maric H. Kravik, 87. 190: 434 
1905. 1907. Knudsvig, Halvor Halvorson. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905 — . \ 

F. i Ossian, la., 11 nov. 1873, af Halvor K. og 

Anna (f. — ), frekv. Red Wing Sem., ?— 05 

(C.T.), prest, Audubon, Minn., 05—. *MolIie 
Haugen, 05. 
Kvammen, Mads Andreas. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 13 jan. 1869, af 
Johannes K. og Oline (f. Salomonson), udv. 93, 
frekv. U. C. Sem., 03 — 05, prest, Osakis, Minn., 
05—. * 
Langseth, Johan M. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Stange, Hedemarken, Hamar, 18 mai 1871, 
af Mikel M. L. og Louise L. (f. Raavangen), udv. 
82, frekv. Concordia Coll, 97, U. C. Sem., 97—00, 
St. Olaf Coll, 00—02, U. C. Sem., 02—05 (C.T.), 
prest, Wanke, Polk Co., Minn., 05—07, Manfred, 
N. D., 08—. *Anna Clauson, 03. 1905. 
Leeland, Johan Tobias Pedersen. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Kvinesdal, Flekkefjord, Kristiansand, 26 juli 
1875, af Peder Andreas L. og Anne Oline ' (f. 
Jakobsen Brødeland), udv. 95, frekv. Augsburg 
Sem., 97—05 (C.T.), prest, Minnewaukan, N. D., 
05 — , skolelærer, Leeds, N. D., 01 — 02, kredskasse- 
rer, 12 — 14. *Trine Swenson, 05. 1907. 
1913. 1909. 435 Lund, Ole Hanson. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—09, 10—. 

F. i N. Fron, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 30 
jan. 1872, af Hans L. og Mari (f. Holten), udv. 
84, frekv. U. C. Sem., 97—00, St. Olaf Coll., 00— 
02, U. C. Sem., 02—05 (C.T.), prest, Appleton 
(West Bank osv.). Minn., 05 — 09, frekv. Chicago 
Luth. Sem., 09 — 10, prest, Aberdeen (Skandinavia 
osv.), S. D., 10—. *Anne Theoline Colby, 02. 
MjAANES, Kristian Martin J. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905 — 10, Forenede kirke, 10 — . 

F. nær Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 
8 jan. 1875, af Johannes Johannesen og Bertha 
Andrine (f. Mathiasson), udv. 93, frekv. Red Wing 
Sem., 97—05 (C.T.), Chicago Luth. Sem., 05—07, 
prest, Chicago, III, 05—12, Aneta, N. D., 12—. 
*Augusta Therese Voss Hiller, 12. 
Mona (Moen), Gaulik Olson. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Hegre, S. Indherred, Trondhjem, 14 juli 
1875, af Ole Gutormson M. og Gjertrud Tørrison 
(f. Pederson), udv. 80, frekv. Red Wing Sem., 97 
—05 (C.T.), prest. Mt. Vernon, S. D., 05—07, 
Grand Forks, N. D., 07—12, Toronto, S. D., 12— 
indremissionskom., 12 — . *He]ga Theodora Aare- 
stad, 05. 1912. 
Neste, Theodore Pederson. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Winneshiek Co., la., 18 jan. 1876, af Peder 
K. N. og Sigrid Maria (f. Torgerson), frekv. 
Valder Business Coll., 95—96, Luther Coll., 97— 
02, Luther Sem., 02—05 (C.T.), prest, Everett, 
Wash., 05 — 06, Astoria, Ore., 06 — . *Emma Caro- 
ine Molden, 05. 1900. 436 
Nesvig, Martin Larson. 

Old. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Hjelmeland, Ryfylke, Bergen, 27 mars 
1876, af Lars N. og Kari (f. Aasland), udv. 93, 
frekv. Red Wing Sem, 97—05 (C.T.), Chicago 
Luth. Sem, 11—12, prest, Litchville, N. D, 05— 
11, Chicago, 111, 12 — , redig. "Norsk ungdom", 13. 1912. 
Nordberg, Carl Edin. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Sparbuen, N. Indherred, Trondhjem, 7 
juni 1880, af John N. og Hansine (f. Kaspersen 
Bruem), udv. 84, frekv. Starbuck, Minn., High 
School, 95—96, St. Cloud, Minn., State Normal, 
97 — 99, lærer i Pope Co. public schools, 99 — 01, 
frekv. Augsburg Sem., 00—05 (C.T.), prest, hu- 
verne. Minn., 05 — 07, New London, Minn., 07 — 11, 
Marinette, Wis., 11 — , New London, Minn., skole- 
kom., 08 — 11, Bethesda Homes kasserer, 09 — 11, 
kredsformand, 11, forf. norsk oversættelse af Mil- 
lers "Hemmeligheden i et lykkeligt hjem", 10, "Følg 
mig", 11, redig. "Menighedsbudet", 11 — 13. *Elise 
Augusta Prescott, 06. 
Noss, Henry T. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i St. Peter, Minn, 1 jan. 1879, af Tollef 
N. og Marie S. (f. Moen), frekv. Mayville, N. D., 
State Normal, 94—96, U. C. Sem., 96—00, St. 
Olaf Coll, 01 (A.B.), U. C. *Sem., 02—05 (C.T.), 
Grand Forks Coll., 05, prest, Leland, 111., 05— 08, 
Sioux Rapids, la., 08 — 13, Mankato, Minn., 13 — . 
*Amanda Kleven, 06. 1905. 
1913. NøLSTAD, Carl Johan. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905- . 

V. i Haa, Jæderen, Kristiansand, 20 mai 1870, 
af Napoleon Pederson og Akselianne Christine (f. 
Njaa), frekv. høiere almueskole og tog amtsskolc- 
eksamen, udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 88 — 91, 
Red Wing Sem,, 92, jernbanebetjent osv., frekv. 
Y. M. C. A. skoler i Chicago, 92—02, U. C. Sem., 
02—05 (C.T.), prest, Warren, Minn., 05—09, Blue 
River, Wis., 09—12, Nashotah, Wis., 12—. *Alma 
Borghild Toft, 05. 
1912. 
190; 437 Opstad, Ole Johannes. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905 — . 

F. i Haa, Jæderen, Kristiansand, 17 jan. 1871, 
af Rasmus Johnson og Guri (f. Larson Gudme- 
stad), udv. 93, frelcv. Teachers' Institute, Decorah, 
94—96, Valder Business Coll., 96—97, drev han- 
delsforretnins:, 97 — 02, frekv. Luther Sem., 02 — 05 
(C.T.), prest, Kinistino, Sask., 05—10, Sinai, S. 
b.. 10—. Paulson, Johan Arndt. 

Ord. 1905. Frikirken, 1905—. 

F. i Tune, V. Borgesyssel, Kristiania, 8 nov. 
1875, af Søren P. Gretland og Mina (f. Jensen 
Hauge), udv. 81, frekv. Augsburg Sem., 98 — 05 
(C.T.). prest, Hancock, \Uch., 05—07, Henning, 
Minn., 07—12, Seattle, Wash., 12—13, Henning. 
Minn., 13 — . *Louise Wilhelmine Grønvik. 07. 
Preus, Johan Carl Keyser. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905 — . 

F. i Spring Prairie, Wis., 5 dec. 1881, af pastor 
Christian K. P. og Louise A. (f. Hjort), frekv. 
Luther Coll., 97—02 (A.B.), Luther Sem., 02—05 
(C.T.), Johns Hopkins Univ., 06 — 07, prest, Hart- 
land. Minn., 05—06, Manitowoc, Wis., 07—12. Be- 
loit, Wis., 12—. *Diderikke ^L Brandt, 07. 1913. 
Preus. Ove Jacob Hjort. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Spring Prairie, Wis., 21 jan. 1880, af 
pastor Christian Kevser P. og Louise Augusta (f. 
Hjort), frekv. Luther Coll., 95—01 (A.B.), Luther 
Sem., 01—04 (C.T.), Johns Hopkins Univ., 04— 
05, Southwestern Univ., Los Angeles, Cal., 13 — , 
prest. Tacoma, Wash., 05 — 10, Los Angeles, Cal., 
10 — 13, Pacific distrikts sekr., 11 — . *Amanda 
^Llgdalene Førde, 08. 438 Raffteseth, Benjamin Mathias. 

Ord. 1889. Norske synode, 1905—10, Hauges synode, 10—12. 

F. i HerØ, S. SøndmØre, Bergen, 5 feb. 1860, 
af Elias R. og Ingeborg (f. Igesund), frekv. Vol- 
dens sem., 79 — 81 (seminarist), til Natal, S. Afrika 
(forældre og to søstre druknet paa overreisen), 81, 
frekv. Brødrekirkens missionssem., Niesky, Schle- 
sien, 85 — 89, missionær (Norske missionsselskab), 
Shilo, Cape Colony, S. Afrika, 89, norsk prest 
(Norges statskirke), Marburg, Natal, 90 — 04, læ- 
rer i Marburg Government Aided School, 93 — 04, 
til Amerika, 05, prest. Lee, IlL, 05 — 06, nær St. 
Peter, Minn., 06—10, Santa Rosa, Cal., 10—12, 

forf. "kristi efterfølgelse", 07, "En røst i ørkenen", 10. *Marie Groth, 91 

(t93), Clara Dehmel, 94. 
1905. 
Rem, Ole Olson. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—. 

F. i Voldalen, Norddalen, 0. Søndmøre, Bergen, 
12 juni 1876, af Ole N. R. og Karen O. (f. Muri- 
aas), udv. 99, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 99 
— 00, religionsskolelærer, Valley Grove mghd., 
Farmington, Minn., 00 — 02, frekv. Luther Sem., 
02—05 (C.T.), prest, Opstead, Minn., 05—12, 
Milaca, Minn., 12 — . *Karen Helene Myklebust, 
98. 1909. 
RoGEN, Halvor. (Rogn). 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Bamle, Kristiansand, 22 okt. 1872, af 
Amund R. og Helene (f. Vinje), udv, 81, frekv. 
U. C. Sem., 96—00, Chicago Luth. Sem., 01—04 
(C.T.), prest, Canbv, Ore., 05 — 08, San Francisco, 
Cal, 08—11, Eugene, Ore., 11—. *01ga Røstvold, 
09. Ross, DiTLEF B. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. paa Dyrstad, Ibestad, Trondenes, Tromsø, 
4 juli 1874, af Peder R. og Anne Martha (f. Lar- 
sen), udv. 87, frekv. Augsburg Sem., 9-^ — 03 (C. 
T.), U. C. Sem., 04—05 (C.T.), prest, Seattle, 
Wash., 05 — 12, Hoquiam, Wash., 12 — . *Thora 
Wold, 11. 1910. 
1913. 
1913. 
439 RøGVER, Nils Olsen. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. paa Røg\^er, Skaare, Karmsund, Kristian- 
sand, 20 juli 1865, af Ole Olsen og Anna (f. 
Nilsen), udv. 86, farmer, 86—96, frekv. U. C. 
Sem., 96—00, St. Olaf Coll., 00—02, U. C. Sem., 
02—05 (C.T.), prest, Luverne, Minn., 05—08, 
Donnybrook, N. D., 08—11, Minot, N. D., 11—. 
*Anne Regine Hansen, 08. Skindlov, Anders Mathias. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Breim, Nordfjord, Bergen, 25 okt. 1876, af 
Arne Rasmussen og Anne (f. Olsen), udv. 93, 
frekv. U. C. Sem., 97, Augustana Coll., 98—01, 
Chicago Theol. Sem., 01—04 (C.T., B.D.), U. C. 
Sem, 04—05 (C.T.), Chicago Univ., 04, prest, 
Kalispell, Mont., 05—09, Sandpoint, Ida., 09—. 
*01ea Louisa Bjørneby, 09. SWEGER, ThEODORE EbEN. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Avalanche, Wis., 27 jan. 1882, af August 
Theodor S. og Mariane (f. Stevens), frekv. Viro- 
qua, Wis., High School, 94—99, St. Olaf Coll., 99 
—02 (A.B.), U. C. Sem., 02—05 (C.T.), prest, 
Peterson, Minn., 05—07, Moscow, Ida., 07—12, 
Cooperstown, N. D., 12 — , kredsfinanssekr., 08 — 11. 
*Inger Ness, 06. 1912. 
1900. SØVIK, Erik Andersen. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—11, — . 

F. paa Søvik, Eid, Indre Romsdal, Trondhjem, 
22 juli 1876, af Anders Eriksen S. og Gjertrud 
Jakobsen (f. Vold), udv. 94, frekv. U. C. Sem., 
94—00, St. Olaf Coll., 00—02 (A.B.), U. C. Sem., 
02 — 05 (CT.), Leipzig Univ., 11 — 12. missionar, 
Hankow, Hupeh, og Sinyang, Honan, Kina, 05 — 11, 
lærer i teologi. Union Luth. Theol. Sem., Shekow, 
Hupeh, Kina, 13 — , tilsynsmand i Kina, 08 — 11, 
forf. "United Norw. Luth. Mission Field in China" 
(se I. Dæhlen), 11. *Anna Olson, 06. 440 
1902. TjoMSLAND, Carl Gotfred. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Pontiac, 111., 3 juli 1875, af pastor Ole 
T. os; Anna Margrete (f. Bergstrøm), frekv. Red 
Wing Sem., 97—02, U. C. Sem., 02—05 (C.T.), 
prest, Deronda, Wis., 05—07, Willow River, Minn., 
07 — 10, Watson, Sask., 10 — , kredsfinanssekr., 12 — . 
*Anna Halvorson, 05. 
Trygstad. Gustav Marius. 

Ord. 1905. Hauges synode, 1905—. 

F. i Stenkjær, N. Indherred, Trondhjem, 28 
sept. 1879, af Andrias Sakarias T. og Hannah 
(f. — ), udv. 81, frekv. Red Wing Sem., 98—05 
(C.T.), inissionær, Fancheng, Hupeh, Kina, 05 — 
12, 13 — . *Christine Sogge, 05. 1905. 
Trygstad, Wilhelm. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. i Lake Campbell, S. D., 24 juni 1877, af 
Martin N. T. og Karoline (f. Engen), frekv. U. 
C. Sem., 95—00, St. Olaf Coll., 00—02 (A.B.), 
U. C. Sem., 02—05 (C.T.), mission^vr, Ft. Dau- 
phin, Madagaskar, 05 — 06, stationsbestj^rer, Ste. 
Luce, 07 — 10, Ranomofana, 10 — 13, i Amerika, 
13—. *Martha Holland, 05. 
tVAALER, Even A. 

Ord. 1905. Norske synode, 1905—12. 

F. i De Forest, Wis., 5 mars 1880, af pastor 
Johannes R. V. og Anna E. (f. Indlæggen), frekv. 
Park Region Luth. Coll, 96—98, Luther Coll., 98 
—02 (A.B.), Luther Sem., 02—05 (C.T.), prest, 
Grove City, Minn., 05—10, Beach, N. D., 10—12, 
bestyrer og lærer, Willmar Sem., 08 — 10. 126 juli 
1912. Ugift. 1909. 
44 Wareberg, Rasmus Hendriksen. 

Ord. 1905. Forenede kirke, 1905—. 

F. paa Omø, Rennesø, Stavanger, 13 mai 1873, 
af Hendrik W. og Dorthe (f. Mortenson), udv. 
81, frekv. Concordia Coll., Moorhead, 97—98, U. 
C. Sem., 98—00, St. Olaf Coll., 00—02, U. C. 
Sem., 02—05 (C.T.), prest, Hanlev, Sask., 05—07, 
Detroit, Minn., 07—09, Wakonda, S. D., 09—. 
*Anna Otelia Gilbertson, 05. 1905. 
Aarthun, John. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 12 
mars 1874, af Torger A. og Martha (f. Haugen), 
udv. 92, frekv. U. C. Sem., 96—00, St. Olaf Coll., 
00—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, 
Chicago (Pullman), 111., 06—09, Milton, N. D., 
09 — . *Gurine Anderson, 09. 
Anderson, Moses Bernhard. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Lake Johanna, Minn., 6 jan. 1878, af Peter 
A. og Kari (f. Hanson), frekv. Augsburg Sem., 
97—01, religionslærer. Castle Rock, Wis., 01—03, 
frekv., U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest. Clares- 
holm, Alta., 06—10, Barhill, Alta., 06—, visitator. 
*Pauline Berg, 00. 1906. 
Austad, Theodore Jensen. 

Ord. 1906. Hauges synode, 1906 . 

F. i Loge, Flekkefjord, Kristiansand, 11 dec. 
1875, af Jens Sigbjørnson og Ingeborg (f. Tønne- 
son), udv. 93, frekv. commonskolen, 93 — 94, D. F. I. 
McRaes, Blue Earth, Minn., 97, Augsburg Sem., 
00—03, Red Wing Sem., 03—06 (C.T.), prest. 
Duluth, Minn., 06—. *Matilda Rust, 08. 1907. 
1906. Belsheim, Gulbrand G. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Winnebago Co., la., 31 aug, 1871, af Gul- 
brand G. B. og Guro (f. Sæther), frekv. Forest 
City, la.. High School, 88—89, la. Univ., 91—95 
(M.D.), læge, Kensett, la., 95—96, Albert Lea, 
Minn., 96—00, Northwood, la., 00—03, frekv. U. 
C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Mason City, la., 
06 — , kredsfinanssekr., 11 — 12, forf. "Secret Socie- 
ties", 10, "Hemmelige selskaber", 12, "A Secret 
Society Catechism", 13. *Emma Caroline Isaacson, 
99 (t04). Merle E. Christiansen, 09. 
1906. Bergh, August Bernhard. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Waterloo, la., 9 jan. 1880, af pastor Johan 
A. B. og Bergitha (f. Meland), frekv. Beloit Coll., 
96—98, St. Olaf Coll., 98—02 (A.B.), Wis. Univ., 
02—03, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest. De 
Forest, Wis., 06—07, Hettinger, N. D., 08— 
kredsformand, 08 — . 
Bergh, Axel. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Vadsø, Varanger, Tromsø, 7 aug. 1873, 
af kjøbmand Erik B. og Henryette (f. Andersen), 
udv. 92, frekv. Moorhead State Normal, 94 — 98, 
Luther Coll., 98—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 
(C.T.), prest, Ruthton, Minn., 06—. *Inga John- 
sen, 06. ^ . ,^JiiJ 1910. 
Blicher, Peter Petersen. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Vind, Ringkjøping, Jylland, Danmark, 30 
sept. 1876, af Peter Christensen og Anne Margareth 
(f. Petersen), udv. 95, frekv. Luther Coll., 96—03 
(A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, Bothell, 
Wash., 06—08, Viborg, S. D., 08—10, White 
Earth, N. D., 10—14, Latimer, la., 14—. *Anna 
Margareth Bille, 07. 1913. 
443 Borge, Olaf. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Mankato, Minn., 6 juni 1882, af Michael 
B. og Aagot (f. Fossmark), frekv. Luther Coll., 
96—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, 
Whatcom, Wash., 06, Bellingham, Wash., 07, Law- 
rence, Wash., 08—11, Vancouver, B. C, 11—. 1906. 
Bruce, Gustav Marius. 

Ord. 1906. Hauges synode, 1906—11, — . 

F. i Kristiania, Norge, 11 feb. 1879, af Erik 
L. Brunsholdt og Anne Bolette (f. Anderson), udv. 
84, frekv. Fremont Normal, 99—01, 04 (Pd.B.), 
Red Wing Sem., 02—05 (C.T.), S. D. Univ., 06— 
09 (A.B., A.M.), prest. Hooker og Davis, S. D., 
06—08, Dell Rapids, S. D., 07—11, Pontiac, 111., 
11, lærer, Yankton Co., S. D., commonskoler, 98 
— 02, Jewell Luth. Coll. (norsk, engelsk, viden- 
skab), 05 — 06, Red Wing Sem. (praktisk teologi), 
11 — , S. D. ligningskom., 07, 09, 10, engelsk arbeidskom., 12 — , redaktør og 
udgiver, "Lutheran Intelligencer", 11 — . *Minnie Jensen, 02. 1913. 
Davick, Christen Andreas. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Daviken, Nordfjord, Bergen, 23 nov. 1874, 
af Rasmus D. og Kari (f. Lee), udv. 85, jernbane- 
arbeider, farmer og murer, 90^98, soldat i Philip- 
pinerne, 98 — 09, frekv. Park Region Luth. Coll., 
00—03, Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, Crary, 
N. D., 06—08, Pingree, N. D., 09, Plaza, N. D., 
10—12, Fargo, N. D., 12—. *Gertrude E. Elli- 
son, 11. 1914. 
Drage, Jacob Larson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Strandebarm, Hardanger, Bergen, 6 feb, 
1873, af Lars V. D. og Anna (f. Endresen Lille- 
linge), frekv. Rosendals privatskole, 90 — 91, Sønd- 
hordlands amtsskole, 95 — 96, udv, 96, frekv. Park 
Region Luth, Coll., 97—98, Augsburg Sem., 98— 
06 (C,T,), prest, Henning, Minn,, 06 — . *Sophie 
Sneen. 99. 1912. 444 
Egedahl, Hans Tønnesen. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Gyland, Flekkefjord, Kristiansand, 11 aug. 
1875, af Tønnes H. E. og Inger S. (f. Meland), 
udv. 93, frekv. Augsburg Sem., 96—99, U. C. 
Sem., 99—00, Augsburg Sem., 00—03, U. C. Sem., 
03—06 (C.T.), Central Univ., 13 (A.B.), prest, 
Viking, Alta., 06—12, Sedalia, Alta., 13—, kreds- 
finanssekr., 07 — 09, kredsformand, 09 — 12. *Emilia 
Falck, 10. 1906. 
Egge, Adolph. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. nær Albert Lea, Minn., 27 feb. 1877, af 
Martin A. E. og Inger (f. Flaskerud), frekv. St. 
James High School, 95—96, U. C. Sem., 98—00, 
St. Olaf Coll, 00—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 
(C.T.), prest. Mt. Vernon, S. D., 06 — , visitator, 
08 — . *Laura Iverson, 06. 
Ekeland, Tønnes Larson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. nær Flekkefjord, Kristiansand, 22 april 1878, 
af Lars Thomasen og Abel (f. Andersen), opdrat 
hos svigerbroren, pastor J. S. Holland i Stavan- 
ger, 84—88, udv. 88, frekv. U. C. Sem., 95—99, 
St^Olaf Coll., 99—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 
(C.T.), missionar, Runing Fu, Kina, 06 — 11, 
Chengyang, Kina, 11 — 13, i Amerika, 13 — , vice- 
tilsvnsmand, Honan, 10 — 13. *Birgit Lappegaard, 
04.' 1906. 
Evjenth, Reinholdt Ulstad. 

Ord. 1906. Hauges synodo. 1906-11, Norske synode, 13 — . 

F. i Udvig, Skjerstad, S. Salten, Tromsø, 28 juli 
1871, af kaptein Ludvig E. og Angeleth Diara (f. 
Green), udv. 99, Bethesda slummissions bestyrer, 
Brooklyn, N. Y., 01—05, frekv. Red Wing Sem., 11, 
Luther Sem., 12, prest, Madison, Wis., 06 — 07, 
Mt. Vernon, S. D., 07—09, Klatt, Cottonwood og 
Kadoka, S. D., 09 — 11, bymissionær, San Francisco, 
Cal., 13 — , forf. "Bibelsk veiledning for frelsesø- 
gende sjæle", 03. *Martha Lovise Pettersen, 99. 
1906. 
1906. 
445 Fylling, Carl Johan. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Hammer, Osterøen, Bergen, 5 feb. 1876, af 
Lars Larson F. og Helene (f. Johnsen Eidsnes), 
udv. 93, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 96—97, 
Sioux Falls Business Coll., 97—99, St. Olaf Coll., 
99—03, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Lily, 
S. D., 06 — , kredsfinanssekr., 08 — . *Emma Han- 
son, 06. Gerhard, Otto (Olsen, Otto Ger- 
hard). 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Chicago, 111., 22 juni 1873, af pastor Johan- 
nes Olsen og Marie (f. Guthormsen), frekv. 
Carthage Coll, 91—93, St. Olaf Coll., 99—03, 
U. C Sem., 03—06 (C.T.), prest, Roelvn, la., 06— 
08, Pipestone, Minn., 08—. *Pauline Oftedahl, 
06. Grimsby, Henry Peterson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Soldiers Grove, Wis., 19 juni 1878, af 
Hover M. P. og Maria (f. Larson), frekv. Viroqua, 
Wis., High School, 95—99, St. Olaf Coll., 99—02 
(A.B.), Wis. Univ., 02—03 (A.M.), Minn. Univ., 
03—05, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Min- 
neapolis (Bethel), Minn., 06 — , forf. "Gaa til 
kirke", 11, "A System of Graded Sunday Schools", 
12. *Theolina Christina Yttri, 10. 1913. 
GuLLERUD, Sven Olaf Michaelson. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. nær Zumbrota, Minn., 19 juni 1876, af 
Michael G. og Karen (f. Lunde), frekv. Luther 
Coll., 92—93, Valders Business Coll., 94—95, 
Sioux Falls Luth. Normal, 99 — 02, religionsskole- 
;i'rer, Cashton, Wis., 02 — 03, frekv. Luther Sem., 
03—06 (C.T.), prest. Tracy, Minn., 06—. *Sara 
Marie Tvssan, 06. 446 
1903. 
1900. Hansen, Emil. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Norman Co., Minn., 26 april 1880, af 
Østen H. og Matthea (f. Lerud), frekv. Park 
Region Luth. Coll., 96—97, Luther Coll., 97—03 
(A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, War- 
ren, Mmn., 06—08, Forest City, la., 08—. 
*Anette O. Anderson, 08. t Helleve, Henrik Olson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—07. 

F. i Tykkebyden, Voss, Bergen, 10 feb. 1853, 
af Ole Kjeldson og Ingerid (f. Mikkelson), frekv. 
Voss høiere almueskole, 69, lærerskole, 71 — 73, læ- 
rer, Laxevang, 73 — 75, Vossevangen, 75 — 00, udv. 
00, lærer og emissær, Baldw^in, Wis., 00 — 06, prest, 
Grantsburg, Wis., 06—07. t29 jan. 1907. *Bertha 
Nilsen, 84. 
HiNDERLIE, EnGVAL JoHAN. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 6 mai 
1877, af pastor Knut C. H. og Alette (f. Johnsen), 
udv. 84, frekv. Augustana Coll., 93—97, St. Olaf 
Coll., 99—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 (C.T.), 
prest, Seattle, Wash., 06—10, Minneota, Minn., 
10—. *Mathilde Bøckman, 10. 1906. 
Hofstad, Esaias O. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Canton, S. D., 15 sept. 1874, af pastor 
Ole E. H. og Mette H. (f. Skjelstad), frekv. 
Augustana Coll., 91—97, St. Olaf Coll., 97—01 
(A.B.), U. C. Sem., 01—04 (C.T.), prest, Kent, 
Wash., 06—07, Hayfield, Minn., 08—11, Viroqua, 
Wis., 11—. *Alma M. Grinde, 08. 1907. 447 Ingebritsen, Henry. Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Hamilton Co., la., 29 okt. 1876, af Haagen I. og Anna (f. Roms- 
dahl), frekv. Luther Coll., 96—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), 
prest. Fir, Wash., 06—10, Shelbv, Mont., 10—11, Fowler, Mont., 11—12, 
Gaylord, x\. D., 12—13, Lake Mills, la., 13—. Jacobson, Daniel Gustav. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—12, — . 

F. i Decorah, la., 23 okt. 1877, af prof. Jakob 
D. J. og Guro (f. Ingebrigtsen), frekv. Luther 
Coll., 94—95, 97—01 (A.B.), Wis. Univ., 01—02, 
Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, Fargo, N. D., 
06 — 12, lærer i naturfag og religion, Park Region 
Luth. Coll., 02—03, 13—, Nordvestlige distrikts 
sekr., 08—11. *Josephine Eide, 06. 
1912. 
Jenson, Jens Martin. n 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Green Ba}^, Wis., 19 mars 1875, af Lars 
J. og Karoline (f. Nilsen), frekv. U. C. Sem., 
97—99, St. Olaf Coll., 99—03, U. C. Sem., 03—06 
(C.T.), prest, Cooperstown, N. D., 06 — 11, Badger, 
la., 11 — , kredsfinanssekr., 09 — 11. *Anna Marie 
Qualey, 09. 1906. 
Lavik, Johannes Rasmussen. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—13, — . 

F. i Goodhue Co., Minn., 31 jan. 1881, af pastor 
Rasmus L. og Ingeborg (f. Tuff), frekv. St. Olaf 
Coll., 99—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 (C.T.), 
S. D. Univ., 09—10 (A.M.), prest, Vermillion, 
S. D., 06—10, Claresholm, Alta, 10—11, Camrose, 
Alta., 11—13, lærer, S. D. Univ., 06—09, bestyrer, 
Camrose Coll., 13 — . *Sophie B. Bergh, 06. 1913. 448 
Leirfallom, Sivert. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906^. 

F. i Hegre, S. Indherred, Trondhjem, 7 feb. 
1872, af Ole Iverson og Sigrid (f. Sivertson), udv. 
89, frekv. U. C. Sem., 99—00, St. Olaf Coll., 00— 
03, U. C. Sem., 03—06, prest, Shevlin, Minn., 
06—07, Aure, Minn., 08, Mohall, N. D., 09—10, 
Aure, Minn., 11, Rudell, Minn., 12—. *01ga 
Secilia Nelson, 08. 
1909. Lewis, Joseph. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Lee, 111., 23 dec. 1878, af John L. og 
Alice (f. Nelson), frekv. Augustana Coll., 99—03, 
U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Sloan, la., 06, 
Newcastle, Neb., 07 — 11, Westbrook, Minn., 11—. 
*Ida N. Johnson, 07. 
Lunde, Peder Jespersen. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 30 juli 1873, af 
Jesper L. og Rakel (f. Nilson Garpestad), udv. 
90, frekv. Concordia Coll., 98—00, Minneapolis 
Normal School & Business Coll., 01—02, U. C. 
Sem., 03—06 (C.T.), prest, Rav, N. D., 06—09, 
Rock Dell, Minn., 09—12, Campbell, Neb., 13—. 
*Hannah Skree, 06. 1906. 
Mason, Henry Matthew. 

Ord. 1906. Fonncde kirke, 1906—. 

F. i Calamus, la., 2 sept. 1878, af Peter M. 
og Serine (f. Svverson), frekv. St. Olaf Coll., 97 
—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest. 
Beloit, Wis., 06—09, Silverton, Ore., 09—11, Blue 
River, Wis., 13 — , finansagent, Columbia Coll., 12. 
*Sophie Gunderson, 06. 
449 Mehlen, Nils Gudbransen. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Næs, Hallingdal, Kristiania, 6 mars 1868, 
af Gudbrand M. og Barbara (f. Nilsen), frekv. 
Buskeruds amtsskole, 81—83, udv. 90, frekv. U. C. 
Sem., 96—00, St. Olaf Coll., 00—03, U. C. Sem., 
03—06 (C.T.), prest, Harvey (4—3 mghdr.), N. 
D., 06—, visitator, 10—. *01ga Oline Thorp, 05. 1906. 
1912. MoLDSTAD, Johannes Andersen. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. i De Forest, Wis., 14 april 1874, af Anders 
M. og Johanne Karine (f. Berg), frekv. Luther 
Coll., 88—94 (A.B.), Wis. Univ., 94—95, medar- 
beider paa "Amerika", 96, lærer, Luther Acad., 
Albert Lea, 96—97, bestyrer, Clifton Luther Coll., 
97—99, frekv. Wis. Univ., 99—00 (A.B.), kjøb- 
mand. De Forest, Wis., 99 — 03, frekv. Concordia 
Sem., St. Louis, 03 — 06 (C.T.), prest, Chicago 
(St. Markus mghd.), 111., 06 — , parochial- og søn- 
dagsskolekom., 11 — , redig. "Church Messenger", 
09—11, "Kirkebudet", 12—. 
Nelson, Alfred Thomas. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Mayville, N. D., 28 mars 1880, af Nils T. 
N. og Sophia (f. Paulson), frekv. Bruflat Acad., 
96—98, Luther Coll., 98—03 (A.B.), Luther Sem., 
03—06 (C.T.), prest, Presho, S. D., 06—12, Madi- 
son, S. D., 12—. *Marie Pederson, 10. 1910. 
Nesheim, Ole Jakobson. 

Onl. 1906. Hauges synode, 1906—. 

F. i Skjold, Karmsund, Kristiansand, 28 aug. 
1876, af Jakob N. og Anna (f. Olsen), udv. 81, 
frekv. Red Wing Sem., 98—03, 04—06 (C.T.), 
prest, Lisbon, N. D., 06 — , sek r. for bestyrelsen 
for det engelske arbeide, religionsskolcn og søndags- 
skolen, 11 — . *Gurine Sophie Iverson, 06. 1906. 450 
1913. 1912. NoRGAARD, Carl Henry. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Grove City, Minn., 4 sept. 1880, af Hans 
N. og Ragnild (f. Klausen), frekv. Luther Coll., 
97—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest. 
Spokane, Wash., 06—13, Everett, Wash., 13—. 
*Signe Storaasli, 09. 
Næseth, Carelius Gunnarson. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Wanamingo, Minn., 8 jan. 1881, af Gunnar 
K. N. og Berthea (f. Schulerud), frekv. Luther 
Coll., 96—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), 
prest, Kansas Citj^ Mo., 06—11, Valley City, N. 
D., 11 — . *Emma Louise Brandt, 12. 
Olsen, Harry Emil. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. i Madison, Wis., 7 dec. 1881, af Søren O. og 
Randi (f. Amundsen), frekv. Madison High School, 
95—99, Luther Coll., 99—03 (A.B., A.M.), Luther 
Sem., 03—06 (C.T.), prest, Milwaukee, Wis., 06—, 
redig. "South Side Lutheran", 08—. *Nelly C. 
Molstad, 11. 1906. 
Olsen, Holden Mathias. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906 — . 

F. i Herscher, 111., 11 april 1875, af pastor 

I Anders Christian O. og Anna (f. Risetter), frekv. 

II Luther Coll, 90—96 (A.B.), Chicago Univ., 96—01 
(A.B.), Harvard Univ., 11 — 12 (A.M.), lærer i 
engelsk og historie, Bradley Polytechnic Inst., 
Peoria, 111., 02 — 03, frekv. Concordia Sem., St. 
Louis, 03—06 (C.T.), prest, Madison, Wis., 06—. 
*Guida Constance Winden, 11. 1911. 
1911. 1907. 451 Olson, Olof. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Tjustorp, Smedstorp, Skaane, Sverige, 6 
aug. 1867, af Ola Maartensson og Mætta (f. Mik- 
kelsen), frekv, Cimbrishavns pædagogi, 83 — 86, 
Lunds privata realskola, 87 — 89, N. P. Nilssons 
bogholderiskole, 89, udv. 91, frekv. U. C. Sem., 
03—06 (C.T.), prest, Cavalier, N. D., 06—12, 
Buffalo, S. D., 12—. *Ingeborg Opdahl, 06. 
Onerheim, Lars Olai. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Calamus, la., 26 feb. 1874, af Jens L. O. 
og Brita (f. Jørgenson — George), frekv. Jewell 
Coll., 96, U. C. Sem., 97—00, St. Olaf Coll., 00—03, 
U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Wilbur, Wash., 
06—09, Kalispell, Mont., 09—, kredssekr., 06—07. 
*Martha Eline Snørteland, 06. 
Raaum, Ole Ingebrigtsen. 

Ord. 1906. Frikirken, 1906—. 

F. i Lyster, Indre Sogn, Bergen, 26 okt. 1874, 
af Ingebrigt R. og Oline (f. Jørgensen), udv. 91, 
frekv. Augsburg Sem., 98—03, 03—06 (C.T.), 
prest, Perham, Minn., 06 — 08, Westport, Ore., 
09—. *Anna Sæterbo, 06. 1906. 
Reece, Andrew A. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—10, 11—. 

F. i Strandebarm, Hardanger, Bergen, 17 mars 
1873, af Arne Olsen og Cecelia H. (f. Rise), udv. 
92, frekv. Valparaiso Univ. (graduent i oratory), 
Pleasant View Luth. Coll., 97—00, St. Olaf Coll., 
00—03 (B.S.), Wis. Univ., 03, U. C. Sem., 04—06, 
10—11 (C.T.), prest, Clarkston, Wash., 06—07, 
Billings, Mont., 07—10, Madelia, Minn., 11—, læ- 
rer i biologi, St. Olaf Coll., 03 — 04, forf. "Licensc 
vs. r>ibert>" (oration), 02, "The Issuc of tbc 
Age" (oration), 03. *Albertha Søgaarden, 07. 452 
1907. Shurson, George. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Lisbon, 111., 25 nov. 1876, af John S. og 
Gyri (f. Olson), frekv. Valparaiso Univ., 92 — 94, 
commonskolelærer, 94 — 98, frekv. U. C. Sem., 97 
—99, St. Olaf Coll., 99—00, commonskolelærer, 
01—02, frekv. U. C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, 
Superior, Wis., 06—10, Park River, N. D., 10—11, 
Spokane, Wash., 11 — 13, Patterson, Cal., 13 — , 
lærer i religion og norsk, Spokane Coll., 11 — 12. 
*Rachel E. Benson, 06. 
1907. Smeby, Hartwick Carinius. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. i Albert Lea, Minn., 17 juli 1879, af pastor 
Oluf H. S. og Marie (f. Carlsen), frekv. Luther 
Acad., Albert Lea, 95—98, Luther Coll., 98—02 
(A.B.), Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, Viro- 
qua, Wis., 06 — . *Julia Sather, 06. Svanøe, Atle. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—09. 

F. i Sandesund, Askvold, Søndfjord, Bergen, 1869, af Oskar S. og 
Kristine (f. — ), frekv. Bergens middelskole og Hambros skole, 81 — 88, 
Kristiania univ., 88 (A.B.), 89 (A.M.), 95 (C.T.), hedningemissions- 
emissær, Kristiania og Hamar stift, 95 — 98, udv. 98, emissær og skolelærer 
i Chicago, 111., 98 — 05, frekv. Chicago Luth. Sem., 05 — 06, prest, Green- 
wood, Wis., 06—09, til Norge, 09. 
SøRHUs, Olav Nicolai Torgalson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Tryssil, S. Østerdalen, Hamar, 30 juni 1864, 
af Torgal O. S. og Helene (f. Nilsen Viken), 
frekv. Vonheim folkehøiskole, 82—83, udv. 89, 
frekv. Concordia Coll., 91, 93, U. C. Sem., 93—00, 
St. Olaf Coll., 00—03, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), 
prest, Enderlin, N. D., 06, Camrose, Alta., 06 — 11, 
Outlook, Sask., 11 — 12, Conquest, Sask., 12 — , visi- 
tator, 10 — . *Margaret Sa^re, 09. 1906. 
1906. 1911. 453 Thoresen, Hans Martin. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. paa Haugen, Sandefjord, Larvik, Kristiania, 
17 okt. 1875, af Thor Hendrik T. og Maren Sibile 
(f. Varild), udv. 89, frekv. U. C. Sem., 97—00, 
St. Olaf Coll., 00—03, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), 
prest, Elbow Lake, Minn., 06 — . *Martha Karine 
Thyse, 06. 
Thorpe, Christian Scriver. 

Ord. 1906. Xorske synode, 1906 — . 

F. nær Willmar, Minn., 13 mars 1883, af Hon. 
Lars Olsen T. og Martha (f. Kvale), frekv. Will- 
mar Sem., 97—99, Luther Coll., 99—03 (A.B.), 
Luther Sem., 03 — 06 (C.T.), prest, Glendive, 
Mont., 06 — 11, S. E. Minneapolis (Hope mghd.), 
Minn., 11—. *Inga Marie Ylvisaker, 08. 
TwETEN, Jacob O. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. i Lake Mills, la., 26 juli 1878, af Ole O. T. 
og Susane (f. Midbø), frekv. Luther Acad., Albert 
Lea, 96—98, Luther Coll., 98—03 (A.B.), Luther 
Sem., 03— 06 (C.T.), prest, Grantsburg, Wis., 06 
—09, Washington, D. C, Norge, Va., 09—11, Chi- 
cago, 111., 11—. *Maud Odelia Kent, 09. 1912. 
Ullensvang, Lars Larsen. 

Ord. 1906. Xorske synode, 1906—11. 

F. nær Steward, Lee Co., 111., 22 sept. 1875, af 
Lars U. og Ingeborg (f. Kraakevik), frekv. Luther 
Coll., 95—97, 111. State Normal Univ., 97—98, 
Luther Coll., 99—03 (A.B.), Luther Sem., 03—06 
(C.T.), prest, Buljea (7 mghdr.), Sask., 06—11. 1911, 454 
1906. ■mmrm 
...^^...g^ l^ 1906. Vangstad, Severin Olsen. 

Old. 1906. Frikirken, 1906—. 

F. i Vuku, S. Indherred, Trondhjem, 25 sept. 
1869, af Ole Mikkelsen V. og Mæthe (f. Ander- 
sen), udv. 91, frekv. Augsburg Sem., 95 — 01 (A. 
B.), 02—05 (C.T.), prest, Clan William, Man., 
06—. *Gunda C. Nilsen, 06. 

Vogt, Carl Nilsen. 

Ord. 1906. Frikirken, 1906—. 

F. i Etne, S. Søndhordland, Bergen, 11 juli 1880, 
af Nils V. og Ingeborg (f. Jakobsen Wee), udv. 
96, frekv. Nordvestens missionsskole, Belgrade, 
Minn., 98 — 00, samme skole. Grand Forks, N. D., 
00—01, religionsskolelærer, N. D., 01—03, frekv. 
Augsburg Sem., 03 — 06 (C.T.), prest, Clintonville, 
Wis., 06—11, Hancock, Mich., 11—. *HiIda S. 
Bakke, 06. Walseth, Johan. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Hjørundfjord, S. Søndmøre, Bergen, 21 
jan. 1873, af Jakob A. W. og Brit J. (f. Atlestad), 
udv. 92, frekv. U. C. Sem., 97—00, Minn. Normal, 
Minneapolis, 00—02, Madison Normal, 02—03, U. 
C. Sem., 03—06 (C.T.), prest, Thief River Falls, 
Minn., 06—07, Clinton, Minn., 07—. *Jørgine 
Sebey, 98. 1906. 
Wangberg, John Olsen. 

Old. 1906. Forenede kirke, 1906—. 

F. i Frosten, S. Indherred, Trondhjem, 30 mai 
1872, af Ole J. Wangbergtrø og Ingebor Anna 
(f. Larson), udv. 91, frekv. U. C. Sem., 98—00, 
St. Olaf Coll., 00—03, U. C. Sem., 03—06 (C.T.), 
prest, Mohall, N. D., 06—08, Irwin, la., 08—. 
*Hilda Norbv, 06. 
1906. 
1912. 455 Westermoe, Christen Martinson. 

Ord. 1906. Forenede kirke, 1906 — . 

F. i Holden, Goodhue Co., Minn., 24 mars 
1879, af Martin C. W. og Anne (f. Huseth), frekv. 
St. Olaf Coll., 97—03 (A.B.), U. C. Sem., 03—06 
(C.T.), prest, Elizabeth, N. J., 06—09, New York 
(Immanuel), N. Y., 09—12, Lake Preston, S. D., 
12 — , immigrantmissionær, Ellis Island, N. Y., 09 
— 12. *Randie Bestul, 06. Ylvisaker, Nils M. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—. 

F. i Sogndal, Midtre Sogn, Bergen, 23 mars 
1882, af professor Johannes Th. Y. og Kristi (f. 
Flugum), udv. 82, frekv. Luther Coll., 98—02 
(A.B.), Minn. Univ., 02—03, Luther Sem., 03—06 
(C.T.), prest, Mohall, N. D., 06—09, St. Paul, 
Minn., 09—10, Chicago, III, 11—. *Karine E. 
]VIagelssen, 10. 
Ylvisaker, Olaf Sigvald. 

Ord. 1906. Norske synode, 1906—12. 

F. i Madison, Wis., 5 april 1880, af professor 
Johannes Th. Y. og Kristi (f. Flugum), frekv. 
Luther Coll., 95—99 (A.B.), Minn. Univ., 99—01, 
Luther Sem., 03—06 (C.T.), prest, Crosby, N. D., 
06—12 (svgelig, i St. Paul, Minn., 12—). 1906. 
AusAN, Hans Peter (Aasan). 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. paa Flaamoe, Meråker, S. Indherred, Trond- 
hjem, 19 sept. 1881, af — , udv. 86, frekv. Sioux 
Falls Luth. Normal, 99—03, Luther Sem., 04—07 
(C.T.), prest. S. Omaha, Neb., 07—08, Story Citv, 
la.. 08—10, Chicago. III., 10—. 1907. 456 
1912. 
1906. Baalson, Herman E. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907 — . 

F. i North Fork, Stearns Co., Minn., 29 m^i 
1872, af Ellen B. og Kari (f. Østensen), (begge fra 
Flåa, Hallingdal), frekv. Willmar Sem., 96—99, 
Luther Coll., 99—04 (A.B.), Luther Sem., 04—07 
(C.T.), prest, Silvana, Arlington, Jordan og Lake- 
wood, Wash., 07—, Puget Sound sangerforbunds 
formand, 10 — 13, Pacific Luth. Acad. direktør, 12 — . 
*Amanda Dorthea Attletwed, 07. tBjERKAAS, Johan. 

Ord. 1907. Brodersamfundet, 1907—10. 

F. i Hevne, Fosen, Trondhjem, 17 feb. 1881, af 
Torger B. og Anne (f. Heune), udv. 81, frekv. 
Augsburg Sem., 02 — 05, Wahpeton Luth. Bible 
School, 05—07 (C.T.), prest, Kenyon, Minn., 07 
—10. t21 april 1910. *Lottie Johnson, 07. 
BoNGSTø, Peter Emanuel. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. paa Huggenvikgaard, Mandal, Kristiansand, 
3 aug. 1877, af Tobias Nikolaison og Olevine Eliza- 
beth (f. Pedersen), sjømand, 91 — 97, frekv. Man- 
dals navigationsskole, 96 — 97, udv. 97, frekv. U. 
C. Sem., 99—00, St. Olaf Coll., 00—04, U. C. 
Sem., 04—07 (C.T.), prest, Woonsocket, S. D., 
07 — 12, Green Bay, Wis., 12 — . *Theodora Marie 
Heimarck, 02. 1907. 
Brekhus, Edward. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Fanebust, Lindaas, Nordhordland, Bergen, 
29 sept. 1872, af Ole Larsen B. og Dorothea (f. 
Olsen), udv. 90, lægprædikant, 94^05, bestyrer, 
Bethesda slummission, Brooklvn, N. Y., 05 — 07, 
prest, Hoboken, N. J., 07—09, Norge, Va., 09—, 
forf. "Edw. Brekhus", 97, redig. "Vingaardsman- 
den", 99 — 04, "Farvetrvkt nytestamente". *Eugenia 
Olsen, 97. 1906. 
1907. 
457 

BUCKNEBERG, JaKOB MaNDIUS 

Jakobsen. 

Ord. 1907. Xorske synode, 1907—12. 

F. i Bokn, Karmsund, Kristiansand, 8 okt. 1864, 
af Jakob Thomassen Munkejord B. og Ane Malene 
(f. Gundersen Tjbsvold), udv. 85, frekv. Sioux 
Falls Luth. Normal, 01—04, Luther Sem., 04—07 
(C.T.), prest, Bovvman, N. D., 07—10, Galveston, 
Tex., 10—12, Bowman, N. D., 12—. *Helene 
Halvorsen, 94. Christensen, Sigvardt Rudolph. 

Ord. 1907. Xorske synode, 1907—. 

F. i Arendal, Kristiansand, 29 juni 1862, af 
Christian C. og Asløv IVIarie (f. Nielsen), frekv. 
Arendals borgerskole, udv. 04, frekv. Luther Sem., 
04—07 (C.T.), prest. Port Arthur, Ont., 07—13, 
Port Richmond, N. Y., 13—. *Kaja Beylegaard, 
00. 1907. 
Corneliussen, Fredrik Antonius 
Thoresen. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907 — . 

F. i Kristiania, Norge, 24 feb. 1864, af Thor- 
vald Cornelius Thoresen og Andrea (f. Arnesen), 
frekv. Kristiania kongelige waisenhus, 75 — 80, mid- 
delskolen, 82 — 83, handelsskole, 97, udv. 02, frekv. 
Chicago Theol. Sem., 03 — 05, S. California Univ., 
09—12, Oskaloosa Coll., 12—13 (Ph.B.), prest 
(Evangeliske frikirke), Queenstown, N. Y., 05 — 
07, (Forenede kirke) Grand Rapids, Mich., 07—09, 
Los Angeles, Cal., 09—12, Claresholm, Alta., 12—, 
Camrose Coll. direktør, 13 — . *Constance Marie 
Røed, 99. 
DisTAD, Andrew Erikson. 

Onl. 1907. Haupes synode. 1907—. 

F. i Webster, Minn., 28 feb. 1879, af Erik 
A. D. og Sophie 1. (f. Anonbye), frekv. Red Wing 
Sem., 02 — 08 (coil. grad. og C.T.), prest. Eagle 
Grove, la., 07—10, Milwaukee, Wis., 10—13, Wil- 
liston, N. D., 13—. *Carrie B. Larsen, 08. 1913. 458 
1913. 1910. Eid, Edward Cornelius. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Stony Run Township, Yellow riMedicine 
Co., Minn., 22 jan. 1878, af Johan Olsen 
E. og Berte Marie (f. Strand); Irekv. St. Olaf 
Coll., 97—04 (A.B.), U. C. Sem., 04—07 (C.T.), 
prest, Denver, Colo., 07 — 12, Boyd, Minn., 12 — . 
*Jessie Ottelia Waller, 09. 
EiDNEss, Carl Gunnerius. 

Old. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Bjarkø, Trondenes, Tromsø, 3 okt. 1879, af 
Sivert Andreas E. og Alberthine J. (f. Karoliusen), 
frekv. Bjarkø privatskole, 97 — 99, Tromsø sem., 
00—01, udv. 02, frekv. St. Olaf Coll., 03, Red 
Wing Sem., 04—07 (C.T.), prest, Grand Marais, 
Minn., 07—12, Litchville, N. D., 12—. *Rena B. 
Larson, 11. 
EsTREM, Herman Wilhelm. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. i Willmar, Minn., 5 sept. 1882, af pastor 
Ole Olson E. og Josephine Emelie.(f. Amundson), 
frekv. Willmar Sem., 97—00, Luther Coll., 00—04 
(A.B.), Luther Sem., 04—07 (C.T.), prest, Madi- 
son, S. D., 07 — 12, Cranfills Gap, Tex., 12 — . 
*Cora Eveline Rygg, 07. 1911. 
FiMMELAND, AnDERS NIKOLAISEN. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. i Naustvold, Søndfjord, Bergen, 3 juli 1863, 
af Nikolai A. Skaflestad og Kristiane (f.Simond- 
sen), udv. 89, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 
96 — 98, menighedsskolelærer, Woonsocket, S. D., 
98—02, Coon Prairie, Wis., 02—05, frekv. Chicago 
Luth. Sem., 02— 04, Luther Sem., 05—07 (C.T.), 
prest, Garrison, N. D., 07—10, Bowdon, N. D., 
10 — . *Anna Sophia Tisthammer, 10. 1908. 
1913. 1912. 459 Fretheim, Martin E. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907 — . 

F. { Freeborn Co., Minn., 5 dec. 1880, af Erik 
F. og Anna (f. Underdal), frekv. Luther Acad., 
Albert Lea, 97—00, Luther Coll., 00—05 (A.B.), 
Luther Sem., 05—07 (C.T.), prest, Chicago, 111., 
07—. *Ida Mathilda Erickson, 07. 
Gryting, Theodore Louis. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907 — . 

F. i Redwood Co., Minn., 10 okt. 1879, af 
Elling Reierson G. og Guri T. (f. Braafladt), 
frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 99 — 02, lærer 
i common- og religionsskolen, Red Lake Co., Minn., 
03 — 04, frekv. Luther Sem., 05 — 07, prest, Palermo, 
X. D., 07—12, St. Hilaire, Minn., 12—. 
GuLLixsoN, Thaddæus Franke. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. i Bode, la., 4 sept. 1882, af Andreas G. og 
Anne (f. Rossing), frekv. Bode Luth. Acad., 94 — 
95, Bruflat Acad., 97—98, Luther Acad., Albert 
Lea, 98—99, Luther Coll., 99—03 (A.B.), Luther 
Sem., 03—06 (C.T.), Johns Hopkins Univ., 06—07, 
prest, Pierre, S. D., 07—11, Minot, N. D., 11—. 
*Bessie A. Fries, 08. 1913. 
GuNHUs, Erik Olaus Hansen. 

Ord. 1907. l'.rodorsamf lindet, 1907—. 

F. i Kenyon, Minn., 9 april 1877, af Hans G, 
og Bergit (f. Lien), frekv. St. Olaf Coll., 94—97, 
Minn. Normal School, 97 — 98, Kenvon postbe- 
tjent, 98—00, frekv. Wahpeton Luth. Bible School, 
03 — 07 (C.T.), prest. Mooreton — De Lamere — 
Rutland, N. D., 07—10, Grand Forks, N. D.,— 
Fosston, Minn., 10 — , Brodersamfundets sekr., 08 
— 11, v.formand for samme, 11 — . *Lillie Chris- 
lock, 08. 1 M 1 3. 460 Hanson, H. P. 

Ord. 1883. Hauges synode, 1907—11. 

F. i Norge, 1849, af — , udv. 71, frekv. Generalsynodens tyske preste- 
sem., Chicago, 78—81 (C.T.), prest (General Synod), 83—07, (Hauges 
synode) Joliet, 111., 07 — 11, til Bergen, Norge, 11. 

Hatlen, Knut Gullikson, 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Isfjorden, Grytten, Indre Romsdalen, 
Trondhjem, 21 april 1872, af Gullik K. og Mar- 
grete L. (f. Kavli), frekv. Romsdals amtsskole, 90 
— 91, udv. 93, frekv. Madison Luth. Normal, 95 — 
98, engelsk og norsk skolelærer, 98 — 05, frekv. 
U. C. Sem., 05—07 (C.T.), prest, Ellendale, N. 
D., 07 — 10, Astoria, S. D., 10 — , kredsfinanssekr., 
13 — . *Inger E. Pederson, 01. Haugen, Ole Halvorson. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Faribault, Minn., 18 feb. 1868, af Halvor 
O. H. og Karen (f. Kvernhaugen), frekv. Fergus 
Falls, Minn., High School. 89, Red Wing Sem., 
87—88, 90—91, 03—07 (C.T.), prest, Brunkeberg, 
Minn., 07, High Landing, Minn., 07—09, Starbuck, 
Man., 09—12, Milton, N. D., 12—. *Tilda Gu- 
rine T. Flom, 07. Helleklev, Lars Olson. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Nore, Kongsberg, Kristiania, 24 feb. 1879, 
af Ole G. H. og Gjertrud (f. Sunde), udv. 95, 
frekv. U. C. Sem., 98—00, St. Olaf Coll., 00—04, 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Sebeka, Minn., 
07—10, Hettinger, N. D., 10—, visitator, 12—. 
*Lydia Hanson, 08. Heltne, Christen. 

Ord. 1907. Forenede/kirke, 1907—. 

F. i Worth Co., la., 10 nov. 1876, af Peder 
Hjerman H. og Anna G. (f. Opdahl), frekv. St, 
Ansgar Sem., 98—99, St. Olaf Coll'., 99—04 (A.B.), 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Lewiston— 
Clarkston, Ida., 07—09, Oslo, Tex^, 09—12, Law- 
ler, la., 12 — . *Jennie M. Halvorson, 07. 
<^ 

1910. 
461 HiNDERLiE. Abraham Bernhardt. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 
F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 22 
jan. 1879, af pastor Knut C. H. og Alette G. (f. 
Johnsen), udv. 84, frekv. Canbv, Minn., High 
School, 96—99, St. Olaf Coll., 99—04 (A.B.), 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Ada, Minn., 
07 — , kredsfinanssekr., 13 — . *Christine Dale, 13. HjELMERviK, John Christofer. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Skaanevik, S. Søndhordland, Bergen, 8 juli 
1871, af Knud H. og Kari (f. Johnson Fjelland- 
bølle), udv. 89, frekv. Pleasant View Luth. Col., 
97—99, Red Wing Sem., 00—02, Jewell Luth. 
Coll., 02—04, Red Wing Sem., 04—07 (C.T.), 
prest, Osseo, Wis., 07 — , kredskasserer, 08 — 09, 
12 — 13, ungdomsforbundets kom., 13 — . *01ga 
Marie Sando, 07. 1913. 
1913. 
1899. Holm, Nils Juul. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Rock Dell, Minn., 12 april 1873, af Mads 
X. H. (dansk) og Anne (f. Evensen), frekv. St. 
Olaf Coll., 93—01, Minn. Univ., 02—04 (A.B.), 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), Union Theol. Sem., 
12—13, prest, Knox, N. D., 07—12, Everett, Wash., 
13 — . *Gertrud A. Hunhammer, 07. tHoLTAN, Ole Johnson. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907 — 09, Forenede kirke, 09—12. 

F. i Saude, Nedre Telemarken, Kristiansand, 
12 juli 1855, af Jon H. og Guro (f. Underlaana), 
frekv. Kristoffer Hansens høiskole, 2 aar, Gjer- 
pens sem., 73 — 77, studerte musik under Ursin og 
Hvidsten, lærer, Skiens og Modums folkeskoler, 
22 aar, l.Tgprædikant, 16 aar, udv. 96, religions- 
skolc!;i*rer, Westb\', Wis., 96 — 99, forretningsmand. 
Skien. 99—01, lærer, Kasson, Minn., 99—07, tog 
teologisk eksamen. Red Wing Sem., 07, prest. Grand 
Rapids, Mich., 07—09, New England (4 mghdr.), 
N. D., 09—12. t3 aug. 1912. *Karen Klaudine 
Kristensen, 76. 462 
1907. 
1907. 
1913. Hylland, Ole Jakobson. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Søvde, S. Søndmøre, Bergen, 22 mars 1872, 
af Jakob O. Høiland og Serine T. (f. Østerem), 
udv. 93, frekv. Red Wing Sem., 97, U. C. Sem., 98, 
St. Olaf Coll., 99—04, U. C. Sem., 04—07 (C.T.), 
prest, Wilmot, S. D., 07—. *Bertina Fosmark, 09. Kjøis, Torgeir Østensen. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Vang, Valdres, Hamar, 8 juli 1857, af 
Østen Torgerson K. og Marit T. (f. Røine), frekv. 
Voss høiere lærerskole, 72 — 74, Asker sem., 74 — 
76, 80 (seminarist), lærer, Hønefos, 72 — 74, Røken 
osv., 76 — 80, 80 — 83, udv. 83, religionsskolelærer, 
Chippewa, Lac qui Parle og Goodhue Cos., Minn., 
83—97, frekv. U. C. Sem., 97-00 (C.T.), reli- 
gionsskolelærer, 00 — 07, prest, Wetaskiwin, Alta., 
07—10, Joplin, Mont., 10—11, Bow Island, Alta., 
12, Amisk, Alta., 12 — 13, afholdstaler, 13, mis- 
sionsprest, Galata, Mont., 13 — . 

Larsen, Lauritz. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. i Decorah, la., 28 nov. 1882, af professor 
P. Laur. L. og Ingeborg (f. Astrup), frekv. Luther 
Coll., 93—02 (A.B.), bestyrer, Clifford, N. D., 
Graded School, 02—03, Buxton, N. D., High 
School, 03 — 04, lærer i engelsk og latin, El- 
lendale, N. D., State Manual Training School, 
04—05, frekv. Luther Sem., 05—07 (C.T.), prest, 
Plaza, N. D., 07—08, Cresco, la., 08—13, Brook- 
lyn, N. Y., 13—, redig. "Our Friend", 10—, forf. 
"Youth and Christianity" (Klykkens "Ungdom og 
kristendom" (oversåt), 14. *Charlotte Emihe Hau- 
gen, 08. i 
Magelssen, Nils Stockfleth. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—. 

F. paa Highland Prairie, Minn., 19 mars 1880, 
af pastor Kristian M. og Sara (f. Stockfleth M.), 
frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 96 — 97, Luther 
Coll., 97—02, Luther Sem., 03—07 (C.T.), kapel- 
lan hos formand J. Nordby, Lee, 111., 07—09, hos 
sin far, Highland Prairie, Minn., 09 — . *Clara 
Johnsen, 09. 1907. 
1907. 1906. 463 Melom, August Herman. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Camptown, Renville Co., Minn., 27 mai 
1876, af pastor Johannes Halvorson og IMarie (f. 
Iverson Hytte), frekv. Red Wing Sem., 00—07 
(C.T.), prest, Norwich, N. D., 07—09, Veiva, 
N. D., 08—, Icredssekr., 10—12. *Emma Geline 
Haslerud, 07. 

Melom, Johan Fillip. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Camptown, Renville Co., Minn., 7 sept. 
1872, af pastor Johannes Halvorson og Marie (f. 
Iverson Hytte), frekv. Red Wing Sem., 92—94, 
98, 04—07 (C.T.), prest, Wallace, S. D., 07—09, 
Newman Grove, Neb., 10 — . *Anna Irene Erick- 
.son, 07. Moe, Lewis. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907 — . 

F. i Farmington, Minn., 20 april 1877, af 
Lars M. og Ellen (f. Guldbransen), frekv. Will- 
mar Sem., 98—01, Luther Coll., 01—04, Luther 
Sem., 04—07 (C.T.), prest, Akeley, Minn., 07—10, 
Chicago (St. Matthew af Norske synode og Cove- 
nant af Forenede kirke, nu forenet og kaldet First 
Luth. Church), 111., 10 — . *Hilda Christiansen, 
08. 1914. 
Moen, Peder Eriksen. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Meridean, Wis., 17 nov. 1873, af Erik 
M. og Karine O. (f. Thorgersen), frekv. U. C. 
Sem., 08—00, St. Olaf Coll., 00—04, U. C. Sem., 
04—07 (C.T.), prest, Pipestone, Minn., 07—08, 
Howard, S. D., 08—. *Ingara OU.uv 07. i9o; 464 
Ness, Andrew O. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907 — . 

F. paa Frivik (Vadheim), Kirkebø, Ytre Sogn, 
Bergen, 11 juli 1870, af Ole O. Frivik og Lussi 
(f. Tollefsen Thune), i snedkerlære, 90 — 92, udv. 
92, farmer, 92—95, snedker, 95—97, frekv. Augu- 
stana Coll., Canton, 97—01, St. Olaf Coll., 01—02, 
Chicago Luth. Sem., 02—06 (C.T., B.D.), prest, 
Racine, Wis., 07—10, Sacred Heart, Minn., 10—. 
*Laura Larsen, 06. 1906. 
NoRBY, Johan Torval. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Tryssil, S. Østerdalen, Hamar, 8 dec. 1881, 
udv. 87, frekv. St. Olaf Coll. Acad., 00—03, Red 
Wing Sem., 04—07 (C.T.), prest, Bellingham, 
Wash., 07—09, Poulsbo, Wash., 09—. *Julia Ja- 
cobson, 07. NoRLiE, Olaf Morgan. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Sioux City, la., 11 jan. 1876, af Ole Hal- 
vorson N. (fra Faaberg, Lillehammer) og Martha 
Karoline (f. Juel, fra Nærø), frekv. Canton, 
S. D., High School, 89—91, Augustana Coll., 91— 
94, St. Olaf Coll., 94—96, 97—98 (A.B.), Dixon 
Coll., 97 (B.S., M.Accts.), Milwaukee State Nor- 
mal, 99 (graduent, tvske kursus), Wis. Univ., 00 
(A.M.), Wis. Institute Conductors' School, 00—03, 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), Minn. Univ., 07—08 
(Ph.D.), Dixon Coll., 09—10 (Pd.D.), Augustana 
Sem., 11 — , lærer, 95 — 07, i matematik og latin, 
Humboldt Coll., 98 — 99, i matematik og videnskab, Milwaukee N. Practice 
School, 99, i engelsk. La Crosse High, 00, Stoughton High, 01 — 03, i viden- 
skab, Rushford High, 03 — 04, byskolebestyrer, Rushford, 03 — 04, i engelsk, 
U. C. Sem., 04 — 07, Wis. livsdiplom som lærer, 02, prest (3 mghdr.), 
Atwater, Minn., 07 — , forlagskom., 10 — , søndagsskolesangbogkom., 10—, 
organisationskom. sekr., 13 — , forf. "A Guide to Literary Study", 01, 
"United Church Home Missions", 09, "Ness jubelskrift", 11, "Lest We 
Be Robbed", 11, "Den forenede kirke", 14, og følgende theses i ms.: 
"Single Entry", 97, "A Classification of Poetry", 00, "Expressive Reading", 
08, "Matter and Method in Pedagogy", 10, "A Biblical Introduction", 11, 
"A Church Apology", 12, redig. "Stoughton High School Days", 02^3, 
"The Church and Her Child", 11, "Norsk-engelsk søndagsskolesangbog" 
(tekst, se N. B. Thvedt), 11, (musik), 11, "Alterbogen", 12, "A Free 
Text Church Postil", 13, "Norsk lutherske prester i Amerika", 14. *Ann^ 
Lovise Bonhus, 02. 1907. 
1913 (?). 1911, 463 Olsen, Berge. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Fjelberg, N. Søndhordland, Bergen, 16 juni 
1867, af Ole Helgeson og Kari (f. Nilson), udv. 
86, farmer, religionsskolelærer og lægprædikant, 82 
— 07, frekv. Red Wing Sem., 07, prest, Gonvick, 
(3 mghdr.), Minn., 07—. * 
OuDAL, Ole Tobias Olsen. 

Ord. 1907. Frikirken, 1907—13, — . 

F. Kvinesdal, Flekkefjord, Kristiansand, 29 jan. 
1876, af Ole Gunstensen O. og Anna Tonette (f, 
Johannessen), udv. 97, frekv. Augsburg Sem., 97 — 
02 (A.B.), 02—05 (C.T.), prest, Bonetrail, N. D., 
07—10, Randall, Minn., 11—13, til Norge, 13, til 
Amerika, 14, prest, Randall, Minn. 
QuiLL, Carl Johan. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907 — . 

F. i Vernon Twp., Dodge Co., Minn., 21 juni 
1878, af Gudmund Q. og Ingrid (f. Knutson Bos- 
sum), frekv. Willmar Sem., 97—99, Luther Coll., 
99—04 (A.B.), Luther Sem., 04—07 (C.T.), prest, 
Bowdon, N. D., 07—09, Grove City, Minn., 09—. 
*Bolida Braaten, 07. 1913. 
tRØREM, SeVERT a. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—10. 

F. i Ford Co., III., 9 mai 1877, af Andreas R. 
Ol' Sarah (f. Mathre), frekv. Pleasant View Luth. 
Coll., 2 aar, Red Wing Sem., 2 aar, U. C. Sem., 
0^1 — 07 (C.T.), ordineret til inissionar, Kina. t25 
juni 1910. Ugift. 1907. 466 
1907. 1910. Sageng, Hans Olsen. 

Ord. 1907. Frikirken, 1907—. 

F. i Tynset, N. Østerdalen, Hamar, 8 mars 
1870, af Ole Hansen S. og Mali (f. Olsen Dahlen), 
udv. 78, frekv. Park Region Luth. Coll, 92—94, 
Augsburg Sem., 99—04 (A.B.), 04—07 (C.T.), 
prest, Bella Coola, B. C, 07 — , postmester, Hagens- 
borg, B. C, 10—. 
SiGMOND, Reidar Olsen. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—11, 12—. 

F. i Fister, Ryfylke, Kristiansand, 29 april 1875, 
af Ole Sigmundstad og Anna (f. Bergeland), udv. 
92, lærer, Pleasant View Luth. Coll, 01—04, frekv. 
Chicago Luth. Sem., 04—07 (C.T.), Erlangen 
Univ., 11 — 12, prest, Chicago (St. Timoteus Eng. 
Luth.), 111., 04 — , finanssekr. for Pleasant View 
Luth. Coll., 03—04. 
Skogerbø, Annanias Nilson. 

Ord. 1907. Hauges synode, 1907—. 

F. i Aardal, Ryfylke, Kristiansand, 15 juni 1876, 
af Nils P. S. og Anna O. (f. Riskedal), udv. 96, 
frekv. Red Wing Sem., 00—07 (C.T.), prest, 
Greenbush (6 mghdr.). Minn., 07 — . *Anna Gu- 
rine Grinde, 08. 1904. 
Stadem, Christen J. 

Ord. 1907. Frikirken, 1907—11, Forenede kirke, 11—. 

F. i Sunnelven, 0. Søndmøre, Bergen, 13 aug. 
1869, af Jørgen C. S. og Brita (f. — ), udv. — , 
frekv. Augsburg Sem., 00—04 (A.B.), 04—07 (C. 
T.), prest, Spokane, Wash., 07 — 08, Silvana, Wash., 
08—10, Sebeka, Minn., 10—12, Woonsocket, S. D., 
12—. *Ambjør Sophie Petersen, 90. 1912. 467 
1904. Stø\'e, David. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Badaxe, Wis., 9 dec. 1877, af Rasmus D. 
S. os Martha (f. Hegdal), frekv. Augustana Coll., 
95—96, 98—00, St. Olaf Coll., 00—04 (A.B.), 
U. C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Xorthuood, la., 
07 — . *Serine Eisteinsen, 07. Telleen, Johannes. 

Ord. 1872. Hauges synode, 1907—09. 

F. i Knæred, Halland, Sverige, 4 aug. 1846, af 
Sven Anderson og Nella (f. Jeppson), udv. 53, 
frekv. Augustana Coll., Paxton, 64-— 72, prest, Des 
Moines, la., 72—80, Denver, Colo., 80—83, San 
Francisco, Cal., 83 — 90, Bethany College fondsind- 
samler, 90 — 92, General Councils hedningemissions- 
supt. (Indien), 92 — 12, Chicago (Messiah), 96 — 
98. Minneapolis, Minn., 03 — 07, vikar, teologisk 
professor. Red Wing Sem., 07 — 09, emissær og 
formand, Intersynodical Ev. Luth. Orient Mission 
society, 09 — , prest (Svenske Augustana), Berwyn, 
III., 09 — 13, San Francisco, Cal., 13 — , Porto Rico missionskom., 12 — , la. 
konferenses sekr., Pacific konferenses formand, svensk konsul, forf. "Mor- 
monismen", *'Barndopet". redig, fem tidninger, grundla "Vestkusten", fik 
ærestitelen D.D. af Thiel Coll., 01. *Maria Anderson, 73. Thorpe, Henry J. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Twin Valley, Minn., 13 nov. 1881, af Ole 
S. T. og Johanne (f. Grimsrud), frekv. Concordia 
Coll., 00—04, U. C. Sem., 04—07 (C.T.), missio- 
/urr. Hankow, Kina, 07 — 08, prest, Belfield, N. D., 
09—10, Pcrlev, Minn., 10—12, Belfield, N. D., 
12—. *Mahei A. Johnson, 07. Thorson. Lars O. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Sævereide, Skaanevik, S. Søndhordland. 
Bergen, 5 feb. 1873, af Peder Torson og Ingeri 
(f. Larson Sa»vereidc), udv. 85, frekv. Madison 
Luth. Normal, 02—04, U. C. Sem., 04—07 (C.T.), 
prest. Glenwood Citv, Wis., 07 — 10, Eagle Grove, 
la., 10—13, Dows, la., 13—. *Jennie Nelson, 94. 
1907. 468 
1911. 
Tingelstad, Oscar Adolf. 

Ord. 1907. Norske synode, 1907—09, — . 

F. i Hickson, N. D., 20 sept. 1882, af Bent 
T. og Beret A. (f. Livdalen), frekv. Pacific Luth. 
Acad., 00, 01—02, Silverton, Ore., High School, 
00 — 01, frekv. Luther College, Decorah, Iowa, 
02—05 (A.B.), Luther Sem., 05—07 (C.T.), prest, 
Ballard, Wash., 07—09, frekv. Chicago Univ., 09, 
10, 12 — 13 (A.M.), lærer i psykologi og pædagogik, 
Luther Coll., 09—. *Alfield S. Tvete, 09. Ulvestad, Arnold Oskar. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—12, — . 

F. i Rosendale, Minn., 23 april 1877, af Lasse 
O. U. og Anne Serine (f. Norbø), frekv. Breck 
School, Wilder, Minn., 95 — 97, commonskolelærer, 
Minn., 97—99, frekv. St. Olaf Coll., 99—04 (A. 
B.), U. C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Deary, 
Ida., 07—10, Fargo, N. D., 10—12, kredsfinans- 
sekr., 09 — 11, (sygelig, 11 — 13), vicebestyrer, Spo- 
kane Coll., 13 — . *Lettie Emelia Torson, 07. 1913. 
1908. Wangensteen, Olaf Monsen 
(Olson). 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Lærdalsøren, Midtre Sogn, Bergen, 14 sept. 
1873, af telegrafbetjent Mons Olsen W. og Martha 
(f. Monsen), frekv. Lærdalsørens folkeskole og 
læste privat, udv. 89, handelsbetjent, 89 — 91, far- 
mer, 91—95, frekv. U. C. Sem., 95—00, religions- 
skolelærer, Goodhue Co., Minn., 00 — 04, frekv. U. 
C. Sem., 04—07 (C.T.), prest. St. Hilaire, Minn., 
07 — 08, Lawler, la., 08 — 12, Spring Grove, Minn., 
12—. *Eleonora Avelsgaard, 08 (tl3). 
Westberg, Johannes Anderson. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 1 juni 1876, af 
Anders Anderson W. og Sigrid (f. Berge), udv. 91, 
frekv. U. C. Sem., 98—00, Scandinavia Acad., 00— 
02, Chicago Luth. Sem., 02—07 (C.T.), prest, 
Evanston, 111., 07—11, Summit, S. D., 11—. *Anna 
Marie Moen, 07. 1^07. 
1908. 1907. 469 ØSTREM, Bertel Bergeson. 

Ord. 1907. Forenede kirke, 1907—. 

F. i Kirkebø, Ytre Sogn, Bergen, 16 dec. 1875, 
af Berge B. 0. og Hansine G. (f. Øigaarden), udv. 
96, frekv. Concordia Coll, Moorhead, 99—04, U. 
C. Sem., 04—07 (C.T.), prest, Houston, Minn., 
07—. *Helene I. Lutnes, 05. 

Aandahl, Elliot Andreas. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—10, Brodersamfundet, 11—. 

F. i Aandalsnæs, Grytten, Indre Romsdal, 
Trondhjem, 8 okt. 1875, af Jørgen S. Aa. og 
Martine M. (f. Erickson), udv. 81, frekv. Augs- 
burg Sem., 01—07 (C.T.), prest, Wist, S. D., 08— 
10, missionar, Tangbeh, Honan, Kina, 11 — , forf. 
"Kinas nødraab" (sang), 07. *Anna Marie Tvedt, 
07. Aanestad, Helge Martinus. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Clayton Co., la., 14 juli 1877, af pastor 
Helge A. og Ragnild (f. Gunderson Korsgaard), 
frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 96 — 99, lærer og 
kirkesanger, Olmstead Co., Minn., 99 — 00, farmer, 
00—05, frekv. Luther Sem., 05—08 (C.T.), prest, 
Carpio, N. D., 08—13, Esmond, N. D., 13—. 
*Anna C. Dahl, 01. 1906. 
AxNESs, Mikal Nilsen. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Lindaas, Nordhordland, Bergen, 27 jan. 
1877, af Nils A. og Kari (f. — ), udv. 94, frekv. 
Madison Luth. Normal, 01—04, U. C. Sem., 05— 
08 (C.T.), prest, Whitehall, Mich., 08—12, Bow 
Island, Alta., 12—. * 470 
1908. 1908. Brandlee, Carl Olsen. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Lesjeskogen, N. Gudbrandsdalen, Hamar, 
6 feb. 1876, af Ole E. Brandlistuen og Kari O. 
(f. Enstad), udv. 96, frekv. Augsburg Sem., 98 — 
04 (A.B.), 05—08 (C.T.), prest, Hanley, Sask., 
08—09, Craik, Sask., 09—. 
Bredesen, Alfred. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Stoughton, Wis., 1883, af pastor Adolph 
B. og Inanda (f. Torrison), frekv. Luther Coll., 
—05 (A.B.), Luther Sem. 05—08 (C.T.), prest, 
Huron, S. D., 08—. 
Brudvig, Andreas Nilson. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Bruvik, Osterøen, Bergen, 30 jan. 1874, 
af Nils Anderson B. og Martha M. (f. Olsnæs), 
udv. 83, frekv. Luther Acad., Albert Lea, 91, 
farmer, forretningsmand, 91 — 05, frekv. Luther 
Sem., 05—08 (C.T.), prest, Mitchell, S. D., 08—. 
*Anna Dahle, 99 (fOl), Anna M. Stephens, 04. 1909. 
Clausen, Benjamin Olaf. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Ytre Sogn, Bergen, 21 april 1879, af Øisten 
C. og Ragnhild (f. Olsen), frekv. Framnes folke- 
høiskole, 96—98, Hambros skole, 98—00, Bergens 
katedralskole, 00—02 (A.B.), udv. 03, frekv. 
Seattle, Wash., High School, 03 — 04, Augsburg 
Sem., 05— 08 (C.T.), prest, Maplebay, Minn., 08 
— 11, frekv. Chicago Univ., 11 — 13, prest. St. Paul 
(Bethesda mghd.), Minn., 13, Vashon (Kent 
mghd.), Wash., 14—, kredssekr., 10— 11. 1913. 
1908. 1908. 471 Dalseide, Carl Larson. 

Old. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Bruvik, Osterøen, Bergen, 29 sept. 1877, 
af Lars J. Brækhus og Ingeborg J. (f. Strømme), 
udv. 02, frekv. Skandinavia Acad., 04—05, U. C. 
Sem., 05—08, prest, Moenville, Stanlev Co., S. D., 
08—09, Roelvn, la., 10—. 
Danielson, Peter Clarian. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Cadott, Wis., 3 mai 1879, af Daniel P. D. 
og Clara (f. Pederson), frekv. St. Olaf Coll., 00— 
05, U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, Ft. Dodge, 
la., 08—. *Alma A. Hanson, 07. 
Ellertsen, Johan. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Bergen, Norge, 15 aug. 1874, af Bernt El- 
ertsen og Ingeborg Sofie (f. Petersen), frekv. 
Hambros skole, Bergen, 94-^95, Stavanger mis- 
sionsskole, 96 — 02, udv. 02, frekv. Luther Sem., 06 
—08 (C.T.), prest, Brooklyn, N. Y., 08—13, Hay- 
ward. Minn., 13 — . *Magna Schade, 10. 1912. 
Eriksen, Peter Waldemar. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Looking Glass, Neb., 16 aug. 1879, af Erik 
Peter E. og Christine (f. Petersen — begge dan- 
ske), frekv. Dania Coll., Blair, Neb., 99—01, Free- 
mont Normal, Neb., 01 — 02, Augsburg Sem., 02 
—05 (A.B.), 05—08 (C.T.), prest. Argyle, Wis., 
08 — , kredsformand, 14 — . *EIvina M. Christian- 
sen, 08. 1909. 472 


]913. 1908. Fladager, Oliver Laurits. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. nær Inwood, la., 6 jan. 1874, af Syver O. T. 
Dg Eline (f. Arneson), frekv. Inwood High School, 
94—98, St. Olaf Coll, 00—02, U. C. Sem., 03—07 
(C.T.), prest. Byers, N. D., 08—, forf. "Reveries 
of Revillo". 
GjESFjELD, Knut Jensen. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Hjelmeland, Ryf^dke, Kristiansand, 18 nov. 
1875, af Jens Knutson G. og Martha (f. Osmund- 
sen), frekv. Stavanger sem., 99 — 01 (seminarist), 
udv. 01, frekv. Augsburg Sem., 02—08 (C.T.), 
prest, Fergus Falls, Minn., 08 — 10, Roseau, Minn., 
10 — , kredssekr., 11 — . *Inga Aasen, 06. 
Grønlid, Hjalmar Oliver. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Hatton, N. D., 16 feb. 1884, af pastor 
C. J. M. J. G. og Oline (f. Lee), frekv. St. Olaf 
Coll, 98—05 (A.B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Bagley, Sask., 08 — , kredsfinanssekr., 11 — . 1908. 
GuNDERsoN, Laurits. 

Ord. 1908. Hauges synode 1908—. 

F. i Osseo, Wis., 30 mars 1877, af Torger G. 
og Randi (f. Melby), frekv. Red Wing Sem., 01 
—05, 06—08 (C.T.), prest. Heftinger, N. D., 08—, 
kredsformand, 13 — , redig. "Hemnica", 06 — 08. 1908. 
1910. 1910. 473 Gunsten, Gustav. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Scandinavia, Wis., 7 mai 1881, af Toilef 
G. og Gunne (f. Olson Nordnaa), frek;v\ Wau- 
paca, Wis., High School, 96—00, St. Olaf Coll.. 
01—05 (A.B.). U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, 
Oconomowoc, Wis., 08 — 11, Fennimore, Wis., 11 — . 
*Sophie Tokheim, 08. 
Halverson, Melvin Walter. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Mishicott, Manitowoc Co., Wis., 3 jan. 
1881, af Andreas H. og Klen (f. Levre), frekv. 
Luther Coll., 99—04, Luther Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Omaha, Neb., 08—. *Ruth A. Peterson, 
09. 
Halvorson, Helmer. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Hancock, Minn., 23 mars 1882, af Halvor 
H. og Oline (f. Hoverson), frekv. Glenwood 
Acad., 97—98, Willmar Sem., 98—00, Luther 
Coll., 00 — 04 (A.B.), lærer i latin og engelsk, Bru- 
flat Acad., 04—08, frekv. Luther Sem., 05—08 
(C.T.), prest. Lead, S. D., 08—10, Story Citv, 
la., 10—12, Hayfield, Minn., 12—. *Magnild 
Valborg Vangsness, 13. 1908. 
Halvorson, Henry Deacon. 

(3rd. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Yankton, S. D., 22 feb. 1876, af Johannes 
H. og Margrethe (f. — ), frekv. Siou.x Falls 
Luth. Xormal, 96, Sioux Falls Business Coll., 97 
— 98, lærer. Sioux Falls Business Coll., 99, frekv. 
St. Olaf Coll., 00—05, U. C. Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Thief River Falls, Minn., 08—10, St. Hilaire, 
Minn., 09—10, Drake, N. I)., 10—. ♦Inga Pauline 
Munson, 08. 474 Hansen, Gustav Adolph. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. F. i Kristiania, Norge, 1880, af Helge Olaus Hagen og Marie (f. 
Olsen), udv. — , frekv. Luther Coll., ?— 05 (A.B.), Luther Sem., 05—08 
(C.T.), prest, Coeur d'Alene, Ida., 08—10, Almira, Wash., 10—11, Pot- 
lach. Ida., 11—13, Eik Mound, Wis., 13—. 
Hansen, Rudolph Andrew. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Nelson, Douglas Co., Minn., 20 mai 1879, 
af Peter R. H. og Anne Marie (f. Olsen), frekv. 
Augsburg Sem., 97—02 (A.B.), 05—08 (C.T.), 
prest, Elderon, Wis., 08 — 11, Lamberton, Minn., 
11—. *Ellen M. Julseth, 08 (tl3). 1911. 
Hegg, Gustav. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. paa Washington Prairie, Decorah, la., 10 
mai 1879, af Johan H. og Sigrid (f. Viste), frekv. 
Luther Coll., 99—05 (A.B.), Luther Sem., 05—08 
(C.T.), prest, Bonetraill, N. D., 08—12, Wildrose, 
N. D., 12—. *Mabelle Lydia Larsen, 10. 
Hellestad, Oscar Olavus. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Scandinavia, Wis., 11 jan. 1881, af Chri- 
stian H. og Karen (f. Jørgensen), frekv. Scandi- 
navia Acad., 96—01, St. Olaf Coll., 01—05 (A. 
B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), missionær, Kio- 
shan, Honan, Kina, 08 — 13, Sinyang, Honan, 13 — . 
*Fru Mina Jordeth-Nold, 14. 1905. 
1910. 
1913. 1913. 475 Henriksen, Anders Kristian. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908 — . 

F. i Gjersbøl, Snedsted, Jylland, Danmark, 
19 juli 1876, af Lars H. og Kjerstine Marie 
(f. Christensen), frekv. Haslevs tekniske skole, 
00—03, udv. 04, frekv. Luther Sem., 05—08 (C. 
T.), prest, Denver, Colo., 08 — 10, frekv. Fremont 
Coll., 10—11, prest, Lily, S. D., 11—, lærer i teg- 
ning, Haslev tekniske skole, 02 — 03. *Maria Jose- 
phine Sando, 10. HiNDERLiE, Johannes Andreas 
Mandrup. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 15 
dec. 1881, af pastor Knud C. H. og Alette G. (f. 
Johnsen), udv. 84, frekv. Canby, Minn., High 
School, 96—00, St. Olaf Coll., 01—05 (A.B.), 
U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, Elgin, 111., 08—. 
*Charlotte Theodora Johnson, 13. 
HjoRTAAS, Andreas Thoreson. 

Ord. 1908. Hauges synode, 1908—. 

F. i Hatlestranden, N. Søndhordland, Bergen, 
2 juli 1879, af Thore H. og Allis (f. Johannesen 
Ask), sjømand, udv. 01, sjømandsassistent, Boston, 
Mass., 01—02, frekv. Chicago Theol. Sem., 03—06 
(C.T.), Red Wing Sem., 07—08 (C.T.), prest, 
Ryley, Alta., 08—11, Syl van Lake, Alta., 11—. Jesse, F. W. C. 

0.<1. 1908. Norske synode, 1908—. 
Prest, bestyrer, Clifton Luth. Coll., 08—. Johnson, Bergel Alfred. 

Ord. 190K. Norske synode, 1908—. 

F. i Mindoro, La Crosse Co., Wis., 28 mai 1882, af Sv vert J. og 
Maren Birgithe (f. Aas), frekv. Luther Coll., 98—05 (A.B.). Luther 
Sem., 05—08 (C.1\), prest. Duluth, Minn., 08—11, St. Paul, Minn., 11—. 476 
1901. 1908. Johnson, John A. 

Ord. 1908. Hauges synode, 1908—. 

F. i Hanley Falls, Minn., 25 juli 1882, af 
Amund J. og Gunhild (f. Iversen), frekv. St. Olaf 
Coll., 99—03, Red Wing Sem., 04—08 (C.T.), 
prest, Mt. Horeb, Wis., 08—12, Creston, 111., 12—. 
*Marie Lukken, 05. 
JoTHEN, Carl Ludvig. 

Ord. 1908. Hauges synode, 1908—. 

F. i Westby, Wis., 16 aug. 1876, af Anders 
T- og Sigrid (f. Rasmussen Hoem), frekv. St. Olaf 
Coll., 00—01, Red Wing Sem., 01—08 (C.T.), 
prest, Chicago, III, 08—11, Bardo, Alta., 11—. 
*Gina Nelson, 08. 
Klyve, Sivert Larson. 

Ord. 1898. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Vikør, Hardanger, Bergen, 15 aug. 1880, 
af Lars S. K. og Britha S. (f. Klyve), frekv. 
Framnes ungdomsskole, 98 — 99, udv. 00, frekv. 
Red Wing Sem., 01—04, U. C. Sem., 05—08 
(C.T.), prest, Bawlf, Alta., 08—11, provincial 
indremissionssupt., 12 — . *Marie M. Moe, 05. 1913. 
Langaunet, Hans Jørgensen. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—13, — . 

F. i Mosviken, N. Indherred, Trondhjem, 31 
mars 1861, af Jørgen H. L. og Gjertine M. (f. 
Sundseth), udv. 86, frekv. Augsburg Sem., 87—92, 
Minneapolis South Side High School, 9A — 95, reli- 
gionsskolelærer, Halstad, Minn., og Big Timber, 
Mont., 95—05, frekv. U. C. Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Melville, Sask., 08—10, Sheho, Sask., 10—13, 
Bottineau, N. D., 13 — . 1913. 477 
1901. LiLLEHEi, Lars. 

Ikke ord. 

F, i Tvsnes. N. Søndhordland, Bergen, 5 aug. 
1873, af Lars T. L. og Ingeborg (f. Olson), frekv. 
Søndhordlands amtsskole, 93 — 94, Garnes folkehøi- 
skole, 95—96, udv. 96, frekv. Augsburg Sem., 97 
—01 (A.B.), Minn. Univ., 02—04 (A.M.), Augs- 
burg Sem., 04—07 (C.T.), redig. "Folkebladet", 
07 — 08, professor i X. T. eksegese og kirkehistorie, 
Wahpeton Luth. Bible School, 08 — , bestyrer for 
samme, 11 — , medredaktør, "Norsk lutherske pre- 
ster i Amerika", 14. *01ive Chrislach, 07. 

Lind, A. G. 

Old. 1908. Norske synode, 1908—12. 
Prest, frekv. Luther Sem. (som tilhører). 07—08, prest, Erskine, Minn., 
08—09, Gravenhurst, Ont., 09—11, Marshfield, Ore., 11—12. Mason, Thomas Alfred. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—11, — . 

F. i Story City, la., 11 nov. 1880, af George 
S. M. og Malinde (f. Michaelson), frekv. Iowa 
Agricultural Coll., 98 — 00, commonskolelærer, la., 
99—01, frekv. St. Olaf Coll., 01—05 (A.B.), U. C. 
Sem., 05—08 (C.T.), prest, Stephen (3 mghdr.), 
Minn., 08 — 11, lærer i engelsk, Concordia Coll., 
Moorhead, 11 — . MiDTLiEN, Johan. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 
F. i Svatsum, S. Gudbrandsdalen, Hamar, 20 
jan. 1877, af Nicolai M. og Mathea (f. Vaarsæter- 
volden), udv. 80, frekv. Viroqua, Wis., High 
School, 95—97, commonskolelærer, 96—00, frekv. 
St. Olaf Coll., 00—05 (A.B.), U. C. Sem., 05—08 
(C.T.), prest, Freedom og Baker, III., 08—13, 
Stanley, Wis., 13 — . *Josephine Bjørnstad, 08 
(tl2). MoLDSTAD, Christian A. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i De Forest, Wis., 29 okt. 1882, af Anders 
M. og Johanne Karine (f. Berg), frekv. De Forest 
High School, 96—99, Luther Coll., 99—04 (A. 
B.), Luther Sem., 05—08 (C.T.), prest, Chicago, 
111., 08, Boston, Mass., 08—. 
1913. 478 
Nervig, Edward. 

O.-d. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Buffalo Co, Neb., 1 nov. 1880, af — 
frekv. Chicago commonskoler, St. Olaf Coll., 99 
—05 (A.B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, 
Badger (3 mghdr.), la., 08—11, Albert Lea, Minn., 
11—. 1908. 
1908. Nordberg, Gustav Severin. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. 

F. i Sparbuen, N. Indherred, Trondhjem, 22 
aug. 1882, af John N. og Hansine (f. Kaspersen 
Bruem), udv. 84, frekv. Glenwood, Minn., High 
School, 98-99, Augsburg Sem., 99—02 (A.B.), 
lærer i de ofiEentlige skoler, Douglas og Pope Cos., 
Minn., 02—05, frekv. Augsburg Sem., 05—08 (C. 
T.), prest, Hancock, Mich., 08—10, Hampden, 
N. D., 10—, kredssekr., 09— la, kredsformand, 
11—13. *Theodora Mathilde Soli, 10. 
NoRsoN, Embret a. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Vingelen, N. Østerdalen, Hamar, 8 nov. 
1874, af Amund J. Røe (Norsen) og Kirsti E. 
(f. Nygaard), udv. 97, frekv. Concordia Coll., 98 
—05, U. C. Sem,, 05—08 (C.T.), prest, Macoun, 
Sask., 08—10, Meridean, Wis., 10—. *Anna Emelv 
Hultgren, 08. 1908. 
Opdahl, Bertholdus Larsen. 

Ord. 1903. Frikirken, 1908—11, Forenede kirke, 11—. 

F. i Stavanger, Kristiansand, 24 aug. 1873, af 
Lars Larsen og Bertha (f. Pedersen), udv. 90, 
frekv. Chicago Theol. Sem., 95 — 01 (C.T.), prest 
Evangeliske frikirke), Merrill, Wis., 01—04, 
Madison, S. D., 04—08, Rockford (Lutherske 
frikirke). 111., 08—11, Duluth, Minn., 11—13, 
Grantsburg, Wis., 13 — . *Anna Jensen, 05. 1904. 
1913. 
1908. 
479 Ordahl, Mathias Børresen. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Gloppen, Nordfjord, Bergen, 22 nov. 1874, 
af Børre D. O. og Inger (f. Gaasmyr), udv. 90, 
farmer, frekv. Benson, Minn., schools, 96 — 99, 
Glenvvood Acad., 99—01, Luther Coll., 03—05, 
Luther Sem., 05—08 (C.T.), prest. Holt, Minn., 
08 — . *Inga Gunderson, 11. Pedersen, Christian. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Manandona, Betsileo, Madagaskar, 22 
feb. 1880, af missionsprest Peder A. P. og Kristine 
(f. Larsen), til Norge, 1886, frekv. Storms latin- 
skole, Stavanger, 86 — 94, til Syd Amerika som 
matros, 96 — 00, til N. Amerika, 01, frekv. Augsburg 
Sem., 01—05, U. C. Sem., 05—08 (C.T.), mis- 
siojia-r, Tsivory, Madagaskar, 08 — . *Petra Berge, 
i08. Petersen, Rudolph Wilhelm. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Minneapolis, Minn., 10 august 1881, af 
pastor Adolph P. og Helga (f. — ), frekv. Green 
Bay, Wis., tvsk luth. menighedsskole, 89 — 96, Scan- 
dinavia Acad., 99—02, St. Olaf Coll., 02—05 (A. 
B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, Fisher, 
Minn., 08—. 1908. 
PiCARD, Alfred. Ord. 1906 (?). Forenede kirke, 1908 . 

Ni F. i Picardie (?), Frankrig, omkring 1880, at 

^ ,— , frekv. Paris Univ. (Sorbonne), 01—06 (?) (A. 

♦ / B., C.T.), vikar for past. Buechsenschuetz, 06 — 08, 

lærer ved gutteasylet, Ft. Dauphin, Madagaskar, 

08 — \0, T/iissiona-r, Ambovombé, 10 — 11, Behåra, 

11 — . *Anna Wilhelmsen, 12. 1912. 480 
1908. 1910. Rasmussen, Lauritz. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Nakskov, Danmark, 12 mai 1875, af Peter 
R. og Karen (f. Larsen), udv. 95, frekv. Pacific 
Luth. Acad., 01—05, Luther Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, North Bend og Marshfield, Ore., 08—11, 
Burlington, Wash., 11 — . *Emma Ryan, 08. 
Roan, Thorsten Thomassen. 

Ord. 1908. Frikirken, 1908—. * 

F. i Hatton, N. D., 30 dec. 1879, af Thomas 
R. og Ragnhild (f. Rønningen), frekv. Hatton, 
N. D., High School, 94—96, Augsburg Sem., 99— 
04 (A.B.), 05—08 (C.T.), prest, Duluth, Minn., 
08—10, Cloquet, Minn., 10—, kredssekr., 10—11. 
*Minda Knutsen, 10. 
Running, Alfred Sigvart. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Menomonie, Wis., 27 feb. 1879, af Ole 
J. R. og Marit (f. Wagnild), frekv. U. C. Sem., 
98—00, St. Olaf Coll., 00—05 (A.B.), U. C. Sem., 
05—08 (C.T.), prest, Veblen, S. D., 08—. * Julia 
Sophie Olson, 09. 1908. 
Sande, Sigvald O. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Herred, Lister, Kristiansand, 2 juni 1866, 
af Talli Olsen og Severine (f. Sigbjørnsen), frekv. 
Herred folkeskole, Farsund navigationsskole, 87, 
udv. 89, frekv. Brooklvn, N. Y., High School, 94 
—95, 00, St. Olaf Coll., 04—05, U. C. Sem., 05— 
08 (C.T.), prest, Graettinger, la., 08—. *Aaselie 
Osmundsen, 96. 1911. 
1914. 1910. 481 Stensgaard, Oscar M. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Norman Co., Minn., 3 sept. 1879, af Lars 
J. S. og Maren (f. Christophersen), frekv. Grand 
Forks Coll., 00—05, Luther Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Gully, Clearwater Co., Minn., 08 — . *Anna 
Baardsen, 10. 
Storaa*sli, Ole T. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Worth Co., la., 23 dec. 1874, af Tollef 
Olson og Hæge B. (f. Storaasli), frekv. St. Ansgar 
Sem., 91—93, Oregon Univ., 95—97, St. Olaf Coll, 
01—05 (A.B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), prest, 
Clarkfield, Minn., 08 — , ungdomsforbundets kreds- 
formand, 08—11. *Alida Belvia Ristvedt, 12. 
Stormo, Hemming Johnson.. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Meråker, S. Indherred, Trondhjem, 27 
sept. 1857, af John Olsen S. og Ingeborg (f. Gut- 
tormsen), frekv. fortsættelsesskole, 73 — 75, udv. 
77, fik privat undervisning hos pastor A. H. Gjevre, 
81 — 82, skolelærer, Swift og Big Stone Cos., Minn., 
82—03, frekv. Luther Sem., 05—08 (C.T.), prest, 
Philips, Stanley Co., S. D., 08—. *Bereth Arnt- 
sen, 76. 1908. 
Sæbø, Erik Olson. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—. 

F. i Fjelberg, N. Søndhordland, Bergen, 11 okt. 
1873, af Ole T. S. og Ingerid (f. Johnson), udv. 
93, frekv. Sioux Falls Luth. Normal, 03—05, Lu- 
ther Sem., 05—08 (C.T.), prest, Grygla, Minn., 
08—. *Alma Olson, 08. 1908. 482 
Thompson, Ole Christian Jersing. 

Ord. 1908. Forenede kirke, 1908—. 

F. i Haugesund, Karmsund, Kristiansand, 21 
nov. 1875, af Erik Tommesen Næse og Bertha T. 
(f. Mehus), udv. 83, frekv. Jewell Luth. Coll, 95 
—96, Pleasant View Luth. Coll, 96—97, St. Olaf 
Coll., 00—05 (A.B.), U. C. Sem., 05—08 (C.T.), 
prest, Maddia, Minn., 08—10, Yankton, S. D., 
10—. *Marie Othelia Everson, 08. 1908. 
1908. tToRNØE, DiTLEV WeNTZEL. 

Ord. 1908. Norske synode, 1908—11. 

F. i Nørre Nebel, Aarhus, Danmark, 24 mai 
1878, af Chr. Wentzel T. og Mine Amalie (f. 
Hansen), frekv. Giersings realskole, 93 — 94, Kol- 
ding, apotekerlære, 94 — 97, Kjøbenhavn farmaceut- 
institut, 98-00 (Ph.G.), udv. 03, fik privat under- 
visning af pastorerne O. H. Aaberg og B. Harstad, 
07 — 08, tog teologisk eksamen, 08, missionær blandt 
eskimoerne. Teller, Alaska, 08 — 10. til sept. 
1912. *Franciska Henriksen, 08. 
Wee, Peder Olai. 

Ord. 1908. Hauges synode, 1908—. 

F. i Bremnes, Finaas, S. Søndhordland, Bergen, 
22 april 1881, af Ole W. og Marie (f. Monsen), 
udv. 99, frekv. Red Wing Sem., 01—08 (grad. 
coil. af delingen og C.T.), prest, Pontiac, 111., 08 
—10, Slater, la., 10—. *Martha Sether, 08. 1911. 
Anderson, Martin. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Newhall, la., 17 mai 1882, af Mons A. og 
Sigrid (f. Tvedt), frekv. Luther Coll., 98—99, St. 
Olaf Coll., 99—06 (A.B.), U. C. Sem., 06—09 
(C.T.), prest, Madison, S. D., 09—14, Moorhead, 
Minn,, 14 — . *Cora Gunderson, 09. 1913. 483 
1909. 1909. Berge, Mathias Jacobson. Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Staareim, Nordfjord, Bergen, 11 aug. 1876, 
af Jakob R. B. og Susanna (f. Mathiason), frekv. 
Fjordenes amtsskole og prosem., 94 — 96, udv. 97, 
frekv. Madison Normal, 00—04, U. C. Sem., 07 
—09 (C.T.), prest, lola, Wis., 09—12, Wildrose, 
N. D., 12—, lærer, Allamakee Co., la., 04—06. 
*Inga O. Grongaard, 10". 
Berntson, Martin Theodore. 

Ord. 1909. Hauges synode, 1909 — . 

F. nær Taylor, Wis., 5 mai 1879, af Bernt B. 
og Aagethe (f. — ), frekv. Red Wing Sem., 01 — 
09 (C.T.), prest, Farland, N. D., 13—. 
Braafladt. Louis Henry. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—10, 11—12. 

F. i Belview, IVIinn., 26 feb. 1885, af Lars T. 
B. og Marie O. (f. Heier), frekv. Mankato, 
Minn., High School, 00—01, Luther Coll., 01—06 
(A.B.), Luther Sem., 06—09 (C.T.), Leipzig 
Univ., 10—11, Rush Medical Coll., 12—, prest, 
Everett, Wash., 09—10, 11—12. *Anna Josephine 
Olsen, 11. 1912. 
Brenna, Oscar Cornelius. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Cottonwood, Minn., 2 april 1881, af Syver 
(). B. og Reina (f. Hereim), frekv. St. Olaf Coll., 
99—04 (B.S.), Minn. Univ., 05—06. U. C. Sem.,* 
06—09 (C.T.), prest, Lemmon, S. D., 09—11, 
-Xorthwood, la., 11 — , kredsfinanssckr., 10 — 11. 
*Kiien Aasine Gunderson, 09. 1909. 484 
1909. 1909. Brenne, Omar Malfred. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Chicago, III, 3 nov. 1882, af Ole B. og 
Cecilia (f. Skaar), frekv. Chicago Public Schools, 
89—96, Red Wing Sem., 01—06, U. C. Sem., 06— 
09 (C.T.), prest, Hanley:,_Sask., 06 — , kredsfinans- 
sekr., 11 — . *Marj^ Jensen, 09. 
Brown, John Nicholai. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Sioux Rapids, la., 19 mars 1883, af Ole 
O. B. og Anna (f. Sauer), frekv. St. Olaf Coll., 
99—06 (A.B.), U. C. Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Beloit, Wis., 09—. *Ada Amelia Johnson, 09. 
Bruland, Peter Olson. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909 — . 

F. i Førde, Søndfjord, Bergen, 27 okt. 1879, af 
Ole P. B. og Maline I. (f. Kinden), udv. 96, frekv. 
Luther Acad., Albert Lea, 99—02, Luther Coll., 
02—06 (A.B.), Luther Sem., 06—09 (C.T.), 
Minn. Univ., 08—09, prest, Waco, Tex., 09—. 1911. 
Bu, Amund Sylvester. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Bloomfield, Minn., 5 aug. 1881, af pastor 
Olav A. B. og Caroline Marie (f. Hjorth), frekv. 
Spring Vallev, Minn., High School, 96—00, St. 
Olaf Coll., 00—03 (A.B.), U. C. Sem., 06—09 
(C.T.), prest, Stanley, N. D., 09—11, Flasher, 
N. D., 11—. 1909. 
485 EiDSAA, Peder A. 

Ord. 1909. Frikirken, 1909—. 

F. i Søvde, S. Søndmøre, Bergen, 17 mai 1875, 
af Ananias Pedersen E. og Karen (f. Madsen 
Skaar), frekv. borgerskolen i Søvde, 95 — 97, udv. 
99, frekv. Augsburg Sem., 01—09 (C.T.), prest, 
Hoffman, Minn., 09 — , kredssekr., 12 — , skolelærer, 
Throndhjem, Minn., 0-4 — 05. *Marie Caroline 
Mathson, 09. 1909. Ellingson, Ludvig. 

Ord. 1887. Hauges synode, 1909—. 

F. i Kristiansund, Ytre Nordmøre, Trondhjem, 
29 juni 1862, af Iver E. og Anna Johanna (f. 
Haagensen), frekv. Svenska missionsforbundets 
missionsskola, Christinehamn, 84 — 85, evangelist 
for Det norske missionsselskab i Norge, 85 — 87, 
udv. 87, frekv. Chicago Theol. Sem. (svenske af- 
deling), prest (kongregational), S. Chicago, 111., 
87—89, Boston, Mass., 90—91, Pawtucket, R. L, 
91 — 93, til Norge, 93, menighedsforstander (fri- 
menighed). Skien, 93 — 95, lærer ved Det norske 
missionsforbunds prædikantskole, Drammen, 95 — 

97, kjøbmand (Skiens glasmagasin), 98 — 09, udv. 09, prest, Chicago, 111., 

09 — . *Laura Eleonora Bøhnsdalen, 87. 
1912. 
Engebretsen, Hans Emil. 

Ord. 1909. Brodersamfundet, 1909—. 

F. i Krabbesund, Ytre Søndeled, 0. Nedenes, 
Kristiansand, 27 sept. 1878, af Engebret Olsen og 
Marthe (f. Halvorsen), udv. 03, frekv. Wahpeton 
Luth. Bible School, 06—10 (C.T.), prest, Mayville 
—Portland— Buxton, N. D., 09—11, Antler— Sou- 
ris, N. D., 11 — 12, Brodersamfundets sekr., 10 — 11. 
*Anna Sophie Huss, 10. Erland. Lars Pedersen. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Aardal, Ryfylke, Kristiansand, 31 dec. 1870, 
af Peder L. E. og Kari (f. Askildsen Ørekvam), 
udv. 90, frekv. Humboldt Coll., 00, St. Olaf Coll., 
01—04, Red Wing Sem., 04—07 (C.T.), U. C. 
Sem., 08—09, prest, Hamar, Sask., 09—11, Da- 
kotah, la., 11 — 13, N. Battleford, Sask., 13 — . 
*Karina Bjelland, 07. 1907. 486 
EsTREM, Gustav Rudolph. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—. 

F. i Willmar, Minn., 10 sept. 1884, af pastor 
Ole O. E. og Josephine Emelie (f. Amundson), 
frekv. Willmar High School, — , Willmar Sem., 
00—02, Luther Coll., 02—06 (A.B.), Luther Sem., 
06—09 (C.T.), prest, Reeder, N. D., 09—. *D. 
Therese Nelson, 13. 1911. 
1907. Fauske, Herman S. 

Ord. 1909. Brodersamfundet, 1909—. 

F. i Bygstad, Søndfjord, Bergen, 27 juni 1881, 
af Simon F. og Gunhild (f. Pedersen Kvamme), 
frekv. Bygstads fortsættelsesskole, 97, Bergens tek- 
niske aftenskole, 98 — 99, Framnes folkehøiskole, 
01—02, udv. 03, frekv. Scandinavia Acad., 03—04, 
Wahpeton Luth. Bible School, 04—08 (C.T.), 
Union Missionary Training Institute, Brooklyn, 09, 
missionar, Tsaoyang, Hupeh, Kina, 09 — , missions- 
kasserer. *Dina K. Tønneson, 09. 
FjELDSGAARD, AdOLPH. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Mandal, Kristiansand, 16 mai 1879, af 
Anders T. F. og Bergitte (f. Simons Lee), udv. 
01, frekv. Ashland Acad., 01—03, Mt. Hermon 
School, 03—05, Chicago Theol. Sem., 05—08 (C. 
T.), Red Wing Sem., 08, U. C. Sem., 09 (C.T.), 
prest, New York, N. Y., 09—12, Ephraim, Wis., 
12—. *Mabel Ericksen, 09. 1912. 
1912. Folkestad, Sigurd. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—. 

F. i London, England, af Abraham F. og Elen 
(f. Knudsen Ermind), frekv. Drammens latinskole, 
86 — 93, Tanks handelsgymnasium, 93 — 95, Not- 
oddens lærerskole, 97 — 98, redig. ''Signal", 00, 
"Vaarsol", 01, udv. 02, redig. "Nordiske blade", 
03 — 06, "Den norske amerikaner", 06 — 07, frekv. 
Luther Sem., 07—09 (C.T.), prest, Strum, Wis., 
09 — , forf. "Paa kongevei" (digte), 11. *Dagnv 
Hultgren, 00 (tlO). 487 
1896. tFuGLESKJEL, OlE OlSON. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909. F. I Freeborn Co., Minn., 10 jull 1868, af Ole 
F. og Svnøv^e (f. Nortras), lærer, Minn. common- 
skoler, 86—88, frekv. St. Olaf Coll., 8_^8— 94 (A. 
B.), lærer. Minn. commonskoler, 94—95, St. Olaf 
Acad., 95 — 96, Wittenberg barnehjem, 97 — 00, com- 
monskolen, 01 — 03, U. S. A. soldat (sergeant) og 
lærer, Ft. Snelling Post School, 03 — 06, frekv. 
Minn. Univ., 05—06, U. C. Sem., 06—09 (C.T.), 
prest, Spooner, Minn., 09, frøs ihjel i skogen nær 
Clementson, Minn., paa vei til gudstjeneste, 6 dec. 
1909. Bautasten til hans minde paa St. Olaf Coll. 

campus, 10, og fotografmalerl ved U. C. Sem., 10. (Se M. Heglands "In 

Memoriam", 10.) 
Gaard, Andrew- K. 

Ord. 1909. Hauges synode, 1909—. 

F. i Talgø, Stavanger, Kristiansand, 6 aug. 
1879, af Knud G. og Kristine (f. Sigmundstad), 
udv. 87, frekv. Red Wing Sem., 99—02, Jewell 
Luth. Coll., 03—04, Red Wing Sem., 05—08 (C. 
T.), Chicago Theol. Sem., 08—09, prest, Redfield, 
S. D., 09—13, Oldham, S. D., 14—. *Belle Lundv, 
10. Gjerde, Mandius Shurson. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Tysvær, Karmsund, Kristiansand, 24 feb. 
1878, af Sjur Larsen og Lise R. (f. Hernig), udv. 
96, frekv. Concordia Coll., 00—06, U. C. Sem., 06 
—09 (C.T.), prest. St. Hilaire, Minn., 09—. 
*Sally Simonson, 09. Grindland, John Oskar. 

Ord. 1909. Frikirken, 1909—. 

F. i Rushford, Minn., 18 juli 1879, af Ole O. 
G. og Karine (f. Hønsy), frekv. U. C. Sem., 
98—00, St. Olaf Coll.. 00—02, Chicago Theol. 
Sem., 04—06, Augsburg Sem., 06—09 (C.T.), 
prest, Lansford, N. D., 09 — . *Ellen Svvensen, 11. 1913. 488 
Haavik, Elias Cornelius. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—. 

F. i Selje, Nordfjord, Bergen, 1 mars 1879, af 
Jens H. og Oline (f. Fagerlid), udv. 99, frekv. 
Windsor High School, De Forest, Wis., 00—04, 
Luther Coll, 04—06, Luther Sem., 06—09 (C.T.), 
prest. Lee, III, 09 — 11, Livingston, Mont., 11—12, 
Menomonie, Wis., 12 — . *Lina Thue, 09. 1909. Halland, John. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—11. 

F. i Stavanger amt, Kristiansand, — , af Ole H. og Sikke (f. Birkedal), 
udv. — , frekv. Concordia Coll., — , Mayville State Normal, — , Red Wing 
Sem., ?— 05, Valparaiso Univ., 05—06, U. C. Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Reeder, N. D., 09—11, kjøbmand, 11—. 
Hanson, Hans H. 

Ord. 1909. Hauges synode, 1909—12. 

F. i 0. Toten, Toten, Hamar, 28 okt. 1881, af 
Ole Kristian H. og Olena (f. Madsen), udv. 81, 
frekv. Red Wing Sem., 97 — 00, soldat i U. S. arme. 
Kina og Philippinerne, 00 — 03, frekv. Red Wing 
Sem., 06—09 (C.T.), prest. Eureka, Kans., 09— 
12, Joliet, III, 12, Chicago (General Svnod), 111., 
12—. *Maren J. Svensvold, 04. 1909. 
Havneros, Ivar. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909 — . 

F. i Kvinnherred, N. Søndhordland, Bergen, 24 
mars 1869, af kirkesanger lærer J. Iversen og 
Marie (f. Fougstad), udv. 84, frekv. St. Olaf 
Coll., 89 — 90, lærer i St. Petri menighedsskole, 
Storv Citv, la., 90—05, frekv. Luther Sem., 06— 
09 (C.T.), prest, Maddock., N. D., 09—, forf. 
"Mindeblad, St. Petri menighed, 1857—1907", 
07. *Eveline M. Amlund, 95. 1913. 
1913. 
489 Hoff, Thoralf Anderson. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909 — . 

F. i Crookston, Minn., 12 dec. 1879, af Andreas 
H. og Anna (f. Hille), frekv. Park Region Luth. 
Coll., 97—00, Luther Coll., 00—04 (A.B.), lærer 
i engelsk og tvsk. Park Region Luth. Coll., 0^ — 
06, frekv. Luther Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Wheaton, Minn., 09 — . *Inga Grangaard, 11. Holm, Georg Olaf. 

Ord. 1909. Brodersamfundet, 1909 — . 

F. i Kristiania, Norge, 5 feb. 1885, af Nils 
Nilsen og Mathea (f. Paulsen), udv. 03, frekv. 
Wahpcton Luth. Bible School, 04—06 (C.T.), 
State School of Science, Wahpeton, 07 — 09, 7nis- 
sionar, Pinschi, Honan, Kina, 10 — 13, Tsaoyang, 
Honan, 13 — , missionssupt., 13 — . *Lena A. Rygh, 
11. HORNELAND, CaRL MaRTIN. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Stord, N. Søndhordland, Bergen, 30 april 
1875, af Mikkel O. H. og Kari O. (f. Dahle), 
frekv. Sogndals folkehtiiskole, 9-\ — 96, udv. 96, 
frekv. U. C. Sem., 96—97, Webster, S. D., High 
School, 98, Madison Luth. Normal, 99—00, reli- 
gionslærer, 00—06, frekv. U. C. Sem., 06—09 
(C.T.), prest, Menominee, Mich., 09—12, Great 
Falls, Mont., 12—. *xMarie E. Mellbv, 09. 1909. HvALE, Niels Peder Nielsen. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—. 

F. i HvalebØ, Holden (Hollen), Nedre Tele- 
marken, Kristiansand, 2 juli 1850, af Niels Gun- 
dersen H. og Kirstine P. (f. Omtvedt), frekv. 
Arendal latinskole, 59 — 67, Kristiansand sem., 67 
— 68 (seminarist), udv. 69, religionsskolelærer. 
Spring Prairic, Wis., 69 — 72, commonskolelærer, 
72—73, frekv. Mauston, Wis., High School, 73— 
76, commonskolehercr, 73 — 79, Wis. svnodens 
(tvsk) mcnighedsskolc, Necnah, Wis., 79—82, Mil- 
waukee (St. Matthæus Schule), Wis., 82—90, tog 
lekser i hebraisk af rabbi Caro, 89 — 92, i græsk af 
en græker, 92 — 94, i teologi af prof. A. Graebner, 85 — 88, lærer i 
sprog, Wilmot's Business Univ., 90 — 04, i Joice, la., og Story City High 
1909. 490 

School, 04—08, frekv. Luther Sem., 09 (C.T.), prest. Conrov, la., 09— 
12, Conrad, Mont., 12—13, Bulyea, Sask., 13—. *Carrie Nelson, 72 

(-1-99). Jacobson, Joseph Jørgenson. 

Ord. 1909. Hauges synode, 1909—. 

F. i Pelican Rapids, Minn., 14 feb. 1884, af 
Jørgen Cornelius J. og Oline (f. Fallang), frekv. 
Red Wing Sem., 01—09 (C.T.), prest. Graf ton, 
N. D., 09—13, Viroqua, Wis., 13—. *Mabel 
Helen Lynner, 10. Jensen, Carl Christian Alfred. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Pontiac, 111., 26 jan. 1878, af Anders 
Mikael J. og Maria Sofia (f. Skau), frekv. Augu- 
stana Coll., 95 — 98, common- og religionsskolelærer, 
S. D., 99—02, frekv. St. Olaf Coll, 02—06 (A.B.), 
U. C. Sem., 06—09 (C.T.), Denver Univ., 12—14 
(A.M.), prest, Portland, Ore., 09—12, Denver, 
Colo., 12—, visitator, 13—. *01ava Holseth, 09. 
1912. 
1909. 
Knutson, S. a. 

Ord. 1909. Hauges Synode, 1909—11. 

F. nær Newmarket, Minn., 7 sept. 1879, af 
Webjørn K. og Hannah (f. Steifenson), frekv. Red 
Wing Sem., Ol— 09 (C.T.), prest nær Farming- 
ton, Mont., 09—11. *Tena Olson, 11. 1909. 
Kristensen, Lyder. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Norge, missiontrr. Kina, 92 — 08, frekv. 
U. C. Sem., 08 — 09, missionær, Loshan, Honan, 
Kina, 09—. * 1909. 
1912. 1909. 491 Lund, Laurits Peder. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909—. 

F. i Ribe, Danmark, 14 okt. 1877, af Christian 
L. og Karen (f. Skov), udv. 80, frekv. St. Ansgar 
Sem., 93—94, Luther Coll., 99—04 (A.B.), Wis. 
Univ., 02, Luther Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Luverne, Minn., 09—. *Ella Maria Dalen, 09. 

Mason, John Martin. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Roland, la., 4 feb. 1878, af George S. M. 
og Malinde (f. Michaelsen), frekv. Jewell Luth. 
Coll., 94—96, U. C. Sem., 98—99, lærer i la. com- 
monskoler, 96—98, 00—01, redig. "Roland Record", 
03—06, frekv. U. C. Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Watrous, Sask., 09 — , kredssekr., 09 — 11, kreds- 
formand, 11 — , visitator, 11 — . *Martha Josephine 
Boyd, 01. Moe, a. Elmer. 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Astoria, S. D., 7 april 1883, af Erik M. og 
Elizabeth (f. Engelstad), frekv. Red Wing Sem., 
01—06, Chicago Luth. Sem., 06—07, U. C. Sem., 
07—09 (C.T.), prest. Stanwood, Wash., 09—13, 
Lvle, Minn., 13—. *Della Ahre, 09. 1909. 
MoLviK, Olai Monsen. 

Ord. 190'). Frikirken, 1909 -. 

F. i Hosanger, Osterøen, Bergen, 22 jan. 1877, 
af Mons M. og Signe (f. Olsen), udv. 97, frekv. 
Augsburg Sem., 02—06, 06—09 (C.T.), missiouaT, 
Manasoa, Tongobor\, ALidagaskar, 09 — 10, Maha- 
fali, 10—12, St. Augustin, 12—13, Manasoa, 13—. 
*Eleonora Hansen, 09. 1909. 492 
1913. 1912. MoMMSEN, Max Frederich. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909 — . 

F. i Husum, Slesvig, Tyskland, 22 jan. 1877, 
af Jacob M. og Margaret (f. Kornels), udv. 82, 
frekv. Rice Lake, Wis., High School, 95—99, Su- 
perior, Wis., State Normal, 99 — 01, lærer i Wis. 
commonskoler, 01 — 03, bestyrer, Haugen, Wis., 
High School, 03—06, frekv. "Luther Sem., 06—09 
(C.T.), prest, Spooner, Wis., 09—12, Amherst, 
Wis., 10—12, Belview, Minn., 12—, redig. "Lu- 
theran Messenger", 13 — . *Julia Olson, 03. 
Mortensen, Emil. 

Ord. 1909. Norske synode, 1909 — . 

F. i Freeborn Co., Minn., 30 okt. 1882, af 
Edward M. og Kari (f. Ingebretson), frekv. Lu- 
ther Acad., Albert Lea, 99—02, Luther Coll, 02— 
06 (A.B.), Luther Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Mahnomen (3 mghdr.). Minn., 09—10, Little Falls 
(6 mghdr.), Minn., 10 — , St. Cloud og Sartel, 
Minn., 13—. *Alma J. T. Falde, 10. 
MuNDAHL, Johan Ole (før Ole 
Johan). 

Ord. 1909. Forenede kirke, 1909—. 

F. i Fairfax, Minn., 12 juli 1874, af Thomas 
O. M. og Martha (f. Olness), frekv. Red Wing 
Sem., 95—00, U. C. Sem., 06—09 (C.T.), prest, 
Luverne, Minn., 09 — . *Harda M. Larson, 11, 1909. NORGAARD, O. S. 

Ord. 1880. Norske synode, 1909—. 

F. i Sparbuen, N. Indherred, Trondhjem,